Blue Header Kult Grete Thunberg
Kontaktiraj me

Kult Grete Thunberg

Kult Grete Thunberg

Namen projekta Kult Grete Thunberg je razkrivanje najvplivnejših in skrivnih omrežij liberalnega establišmenta, katerega ključni del predstavlja nadzor nad CIA, Belo hišo, State Departmentom, Department of Defense, kot tudi nad ostalimi ameriškimi vladnimi agencijami in ministrstvi. Osrednji centri liberalnega establišmenta so njegove številne nacionalno varnostne, politične in ekonomske nevladne organizacije, ki so v glavnem v Washingtonu in New Yorku, zgrajene okoli finančnega centra Wall Street, vojaškega Pentagona in Cije. To je tudi osrednja os, preko katere super elitna vrši svojo svetovno moč in vrši popolno globalizacijo. Osrednja osebnost establišmenta oz. super elite je bil donedavna David Rockefeller, njegovi ključni ljudje pa Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Paul Volcker, George Shultz, Peter G. Peterson, Brent Scowcroft, James Baker III, George Soros, John C. Whitehead, James Wolfensohn, Madeleine Albright, Robert McNamara, Maurice Strong, družina Bush, družina Clinton in še številni ostali posamezniki in zelo elitne družine. Del tega omrežja pa predstavlja tudi vedno bolj vplivna struja iz Silicon Valley, ki je prav tako tesno povezana s Pentagonom, State Departmentom, kot tudi s Cijo.

Liberalni establišment je vse od konca druge svetovne vojne ključen dejavnik tudi pri evropski integraciji in za nastanek Evropske unije, in ima zato preko številnih posameznikov in nevladnih organizacij, tudi popoln nadzor nad njenim delovanjem, ne glede katera stranka ali koalicija je na oblasti v državah Evropske unije ali v evropskem parlamentu. Ključni evropski zavezniki liberalnega establišmenta, so hkrati vodilni predstavniki evropske integracije, kot so Peter Sutherland, Mary Robinson, Etienne Davignon, Jean-Claude Trichet, Jacques Delors, Pascal Lamy, baron Daniel Janssen, Carl Bildt, Wolfgang Ischinger, Joschka Fischer, družina Lambsdorff, Josef Ackermann, Pehr Gyllenhammar, družina Wallenberg, Martti Ahtisaari, družina Rothschild, Lord Kerr of Kinlochard, John Major, Tony Blair, David Miliband, nizozemska kraljeva družina, Mario Monti, družina Agnelli, Jose Maria Aznar, ter še številni posamezniki, ter aristokratske in elitne družite.

To understand United States today, it is necessary to know something about the establishment.
Most citizens don’t realize it exists. Yet the establishment makes its influence felt from the President’s Cabinet to the professional life of a young college teacher who wants a foundation grant. It affects the nation’s policies in almost every area.”

The News & Courier, Charleston, S.C., 18. oktober 1961

Ta omrežja, ki jih nadzoruje super elita, so preko svojih pomembnih predstavnikov, nevladnih organizacij in medijev, umetno zgradila javno podobo Grete Thunberg kot ”okoljevarstvene aktivistke”, oz. to celotno strukturo ”okoljevarstva” in ”aktivizma”. Greta Thunberg je tako simbol, kako super elita preko svojega obveščevalnega omrežja, nevladnih organizacij, korporacij, politikov, medijev, profesorjev in ”aktivistov”, iz nič ustvari kult osebnosti ali posamezni dogodek, ne da bi se večina podpornikov ali nasprotnikov zavedala, kdo je dejanski kreator in zakaj.

Izredno pomemben dejavnik v delovanju liberalnega establišmenta predstavljajo njihove fundacije, preko katerih se financira ne samo najpomembnejše nevladne organizacije liberalnega establišmenta, ampak tudi vodilne globalne in tudi zelo obskurne organizacije, katere spadajo v to omrežje, vključno z ”okoljevarstvenimi” organizacijami. To samo omrežje, katero je tesno povezano s CIA in ga avtor (po Joelu van der Reijdenu iz ISGP Studies) imenuje ”liberalna CIA”, predstavljajo najpomembnejše fundacije, kot so Rockefeller Foundation, Rockefeller Brothers Fund, Ford Foundation, Carnegie Corporation of NY, MacArthur Foundation, Mellon Foundation, Gates Foundation, Open Society Foundations, Packard Foundation, Hewlett Foundation, Annenberg Foundation, NoVo Foundation, Omidyar Network, kot tudi USAID (zvezno financirana), National Endowment for Democracy (zvezno financirana), Freedom House, National Democratic Institute for International Affairs (del Demokratske stranke), International Republican Institute (del Republikanske stranke) in še številne ostale fundacije. To omrežje zasebnih fundacij ”liberalne CIA” upravlja skupaj za okoli $180 milijard sredstev in je prevzelo dejavnosti, ki jih je pred tem vodila in financirala CIA oz. danes delujejo kot njena fasada, skupaj s številnimi vodilnimi nevladnimi organizacijami super elite. Skorumpirana partnerja super elite pa sta znotraj tega omrežja tudi Evropska unija in Evropska komisija, ki financirata številne nevladne organizacije, po možnosti tiste najbolj radikalne, katerih namen je izključno pranje možganov in manipuliranje. In prav preko tega omrežja poteka amerikanizacija sodobne evropske nerazgledane, poneumljene in brezbrižne družbe.

V raziskavah je avtor izpostavil in detajlno analiziral štiri ključne nevladne organizacije liberalnega establišmenta, ki so nastale v okviru krepitve moči samega establišmenta in za širjenje ekonomske moči, neoliberalizma in proste trgovine oz. globalizacije, seveda, preko številnih vojn, državnih udarov, ”barvnih revolucij” in atentatov. To so Council on Foreign Relations (1921), ki ima popolni nadzor nad State Departmentom in nad Department of Defense oz. Pentagonom; skupina Bilderberg (1954); Atlantic Council (1961); in Trilateral Commission (1973). Skozi same raziskave je dodatno predstavljenih ali omenjenih še nekaj sto najpomembnejših in pomembnih političnih, poslovnih, ekonomskih, nacionalno varnostnih in obrambnih/pro-vojnih nevladnih organizacij, klubov, inštitutov in think tankov. Med njimi The Century Foundation (1919), Mont Pelerin Society (1947), Weatherhed Center for International Affairs (1958), Belfer Center for Science and International Affairs (1973), EastWest Institute (1980), Sun Valley Meetings (1981), National Endowment for Democracy (1983), Sun Valley Meetings (1983), Institute for International Finance (1983), U.S. Global Leadership Coalition (1995), Friends of Europe (1999), Club de Madrid (2001), European Council on Foreign Relations (2007), Concordia Leadership Council (2011) in Coalition for Inclusive Capitalism (2014). Vse te organizacije so hkrati tesno povezane oz. nastanejo preko Council on Foreign Relations, Atlantic Council, skupine Bilderberg, Trilateral Commission in CIA (1947). Raziskave in ugotovitve glede teh nevladnih organizacij so zaradi njihove obsežnosti in zaradi same dostopnosti do informacij še zelo daleč od tega, da bi bile zaključene ali dokončne.
Council on Foreign Relations, ki je jedro liberalnega establišmenta, tako vsaj od začetka druge svetovne vojne predstavlja ozadje od State Departmenta in Department of Defense, in je hkrati osrednja os, preko katerega nastanejo vse kasnejše najpomembnejše organizacije za integracijo in globalizacijo. Skupina Bilderberg predstavlja skupaj z zvezo NATO (Atlantic Council) integracijo Evropske Unije. Atlantic Council predstavlja ozadje atlantistične integracije in zveze NATO. Medtem, ko Trilateral Commission doda še integracijo Japonske, Kanade, deloma Srednje Amerike (NAFTA), v zadnjem času pa še ostale azijske države – arabski del in pacifiška regija.

Sam liberalni establišment je tudi tista ključna sila, ki dokazuje, da je demokracija na zahodu samo na papirju, ter, da so vse ključne zadeve v rokah nekaj sto ali nekaj tisoč posameznikov z imeni in priimki, katerih ideje in cilji se realizirajo preko tega omrežja nevladnih organizacij, fundacij, bank in korporacij. Te ideje in cilji se nato prenesejo na nižji nivo, to je v samo politiko in v zakonodajo – v Evropi v Evropski parlament, nato pa v posamezne države. Jasno, preko številnih manipulacij, ter neinformiranja in dezinformiranja domače in globalne javnosti.
Zato posameznik, ki ne pozna ključnih predstavnikov super elite in nevladnih organizacij, ne pozna delovanje tega omrežja in ne delovanje samega sistema v katerem živi in ga podpira preko ”demokratičnega” volilnega in ekonomskega sistema. In ta avtor z gotovostjo trdi, da 99% prebivalcev zahodnega sveta, vključno s slovenskim prostorom, pogosto ali večinoma zaradi popolne ignorance in arogance, dejansko nima najmanjšega vpogleda v delovanje t.i. ”zahodne demokracije”, ki jo vodi liberalni establišment preko svojih številnih sredstev oz. agentov. Na to jasno kažejo tudi rezultati volitev, kot tudi javno podpiranje številnih t.i. ”aktivistov” in ”protestniških” gibanj.
Zato se je avtor, kolikor se je dalo, poglobil v detajlno analiziranje nekaj sto najvplivnejših posameznikov in v preučevanje njihovih povezav z vodilnimi nevladnimi organizacijami, fundacijami, korporacijami in bankami. Med temi posamezniki je avtor poglobljeno izpostavil tudi nekaj njihovih vidnejših predstavnikov, ki so javno propagirali Greto Thunberg, vzporedno z njimi pa tudi številne hollywoodske zvezdnike in pop zvezdnike, kateri delujejo kot sredstva ”liberalne CIA” v tem vzporednem ’’ljudskem’’ delu globalne manipulacije.

Za doseganje geopolitičnih ciljev globalizacije in integracij, ter za vpeljevanje množic, vključno z vpeljevanjem (indoktrinacijo) mlajših oseb, deluje omrežje t.i. ”liberalne CIA”, preko katerega je super elita ustvarila številne ”aktiviste”, kot je Greta Thunberg ali recimo Rockefellerjevo ”anti-kapitalistično” sredstvo Bernie Sanders. Avtor v raziskavah poleg ključnih nevladnih organizacij liberalnega establišmenta, prikaže še sistem delovanja ”ljudskih” nevladnih organizacij, kot so na primer razne ”pro-palestinske”, okoljevarstvene, feministične, LGBTQ+, in ostale, ki so financirane s strani vodilnih fundacij, bank in korporacij.

Skupine in stranke, ki spadajo v omrežje ”liberalne CIA” so tako liberalci, progresivci, določene skupine (neo)konservativcev (tako v ZDA, kot v Evropi), (skrajna) levica, antifa, socialisti, demokratični socialisti, anarhisti, komunisti, itd. Same ideologije in gibanja, ki jih financira in propagira ”liberalna CIA” so multikulturalizem, ”okoljevarstvo” oz. trajnostni razvoj, feminizem, LGBTQ+, množične migracije, ’pro-palestinska’’ gibanja in proteste, spolne kvote, rasne kvote, ”anti-rasizem”, ”super človekove pravice”, ”anti-kapitalizem”, ”anti-neoliberalizem”; ter razni slogani, kot so (socialna) pravičnost, enakopravnost, raznovrstnost, vključevanje, (rasna) enakost in ”pravna” država oz. ”vladavina prava”. Sam ”okoljevarstveni” aspekt tako predstavlja samo en del celote vseh ideologij in gibanj, ki jih ustvarja, financira in propagira liberalni establišment v imenu globalizma in so hkrati ključne za njegov obstoj oz. za samo bogatenje liberalne super elite in širjenje njenega vpliva preko meja ZDA, Velike Britanije in Evropske unije.

Vzporedno z ”liberalno CIA” pa deluje njeno ”nasprotje” – t.i. ”konservativna CIA” (Joel van der Reijden – ISGP Studies), katere ozadje predstavljajo fundacije kot so H. Smith Richardson Foundation, Bradley Foundation, Achelis and Bodman Foundation, Templeton Foundation, Olin Foundation (delovala do leta 2005), ki so vse tesno povezane z liberalnim establišmentom in s CIA. Vidnejše fundacije iz tega omrežja so še Coors Foundation, Donner Foundation, DonorsTrust, Mercer Family Foundation, fundacije družine Mellon-Scaife, fundacije družine Koch, družina Du Pont in fundacije družine DeVos-Prince. Med temi fundacijami so številne, ki so pomembne financerke in zastopnice močne Cije, kot tudi neoliberalizma, ki je eden od osrednjih stebrov ”konservativne CIA”. V omrežju ”konservativne CIA” pa deluje tudi Mont Pelerin Society, ki je osrednji center neoliberalizma in hkrati tesno povezana z Rockefellerjevim omrežjem.

Politične stranke, ki spadajo v to globalno omrežje manipulacij preko ’’liberalne CIA’’ in ’’konservativne CIA’’ so v ZDA Demokratska stranka (progresivci in liberalci), Republikanska stranka (v glavnem neokonservativci in liberalci) in skrajno levičarska Democratic Socialist of America, ki je v bistvu del Demokratske stranke.
V Evropski uniji in Veliki Britaniji so del tega istega omrežja manipuliranja vse vodilne stranke levega in desnega centra, kot seveda tudi skrajno leve in skrajno desne, tako na državni ravni, kot v evropskem parlamentu. S tem, da so vodilne leve ali desne stranke, v glavnem del istega omrežja nevladnih organizacij na višjem nivoju. V slovenskem političnem prostoru so to SD, Gibanje Svoboda, ”anti-establišment/proti-migrantska” SDS in NSi. Skrajno leve so kot kontrolirana opozicija del ”anit-establišment” nevladnih organizacij in ’’aktivističnih’’ gibanj na nižjem nivoju, in so tesno povezane z nemško Die Linke, skrajnim krilom britanske Labour Party in Democratic Socialist of America. Slovenski predstavnik v tem omrežju je stranka Levica. Medtem, ko so skrajno desne stranke del nižjega nivoja kontrolirane opozicije neokonservativnega omrežja nevladnih organizacij, ki je tesno povezano z ameriško Republikansko stranko.

Izredno lep prikaz manipuliranja ”konservativna CIA” in super elite, je v zadnjem obdobju viden preko konspirativnega dezinformatorja in ’’proti-migracijskega anti-establišment’’ populista Donalda Trumpa, ki je ves čas svojega dolgoletnega poslovanja in delovanja del super elite.
Ključna osebnost, ki predstavlja Trumpovo ozadje je Peter Thiel, ki je tesno povezan s Cijo, in je hkrati član nadzornega odbora skupine Bilderberg, ter ena od osrednjih osebnosti podjetja Facebook, obveščevalnega podjetja Palantir Technologies in Sun Valley Meetings. Druga ključna osebnost, ki je bila v Trumpovem ozadju, je vodilni neokonservativec in nekdanji CIA direktor R. James Woolsey. Woolsey, ki je dolgoletni član od Council on Foreign Relations, velja za pomembnega ”proti-migrantskega” dezinformatorja, hkrati pa je eden najpomembnejših in najbolj povezanih posameznikov liberalnega establišmenta. Te in podobne dezinformacije iz širšega omrežja ’’konservativne CIA’’, so nato propagirali Trump, kot tudi razne skrajno desne in pro-nacistične organizacije in spletni mediji. Poleg tega pa so Trumpovi državni sekretar Rex Tillerson, državni sekretar Mike Pompeo, ter svetovalca za nacionalno varnost John R. Bolton in general H. R. McMaster, zelo dejavni v vodilnih nevladnih organizacijah in orožarskih podjetjih liberalnega establišmenta. Tillerson pa je bil tudi dolgoletni generalni direktor od ExxonMobil, ki je eden od ključnih financerjev od Council on Foreign Relations in ostalih vodilnih nevladnih organizacij liberalnega establišmenta in tudi ’’liberalne CIA’’. Ključni medij, ki podpira Trumpa je Fox News, ki je v lasti super elitnega Ruperta Murdocha, ki je še eden izmed predstavnikov liberalne super elite, katerega družina je pomemben financer in propagandist ’’liberalne CIA’’. Ostala dva medija, ki sta prav tako izredno pomembno podpirala Trumpa, pa sta Breitbart News in kontroverzni Infowars od Alexa Jonesa, ki sta del omrežja ’’konservativne CIA’’. In nenazadnje, ključna podpora zloglasni Gini Haspel za Trumpovo direktorico Cije, pride s strani ključnih Rockefellerjevih predstavnikov Henryja Kissingerja in Georgea Shultza, kot tudi s strani ostalih vodilnih predstavnikov liberalnega establišmenta, kot so general Michael Hayden, William Webster, general James Clapper, Leon Panetta, John D. Negroponte, Cofer Black, Porter Goss, admiral William H. McRaven, admiral James Stavridis, George Tenet in John Brennan. Kissinger pa je vse do okoli leta 2020 član izredno vplivne Defense Policy Board na Department of Defense.

V ekonomskem smislu liberalni establišment deluje na osnovi neoliberalizma in širjenja ”proste trgovine”. Zaradi same ekonomije, širjenja ”proste trgovine” in neskončne rasti kapitala, je liberalni establišment tudi vodilni propagandist in financer feminizma, množičnih migracij (poceni delovna sila in nižanje rasti plač), ”belske krivde” in posledično tudi multikulturalizma. In ne obstaja pro-migrantska nevladna organizacija, medij, ”aktivist” ali politik, ki ne bi bil financiran in/ali voden s strani tega Rockefellerjevega obveščevalnega omrežja.

Pomembna središča tega sistema predstavljajo univerze, kot so Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Stanford, Tufts, Georgetown, New York itd., kjer so študirali in kasneje postali člani uprav najvidnejši predstavniki liberalnega establišmenta.  Predvsem danes, pa so te univerze najpomembnejši inkubatorji in propagandisti ideologij ”liberalne CIA”, vključno s propagiranjem in financiranjem ”pozitivne” rasne diskriminacije, ki pa ni nič drugega kot skrajna oblika (proti-belskega) rasizma super elite za namene širjenja globalizma in uničevanja nacionalnih držav za vzpostavitev nekakšne bodoče oblike ene svetovne vladavine oz. ”one world government”.  Predvsem Harvard University in Tufts University, pa sta vse od časov hladne vojne, preko istega (CIA) omrežja, izredno močno dejavna tudi v kreiranju državnih udarov, ”barvnih revolucij” in ”okoljevarstvenih” protestov.
Identična slika je tudi v Evropi, kjer so vodilne univerze pod močnim vplivom liberalnega establišmenta in propagande ideologij ”liberalne CIA”.

Za samo širjenje globalizma, ”proste trgovine”, neoliberalizma, ”demokracije”, ter posledično za konstantno rast vpliva in moči liberalnega establišmenta, so potrebne tudi vojne, državni udari in ”barvne revolucije”, v kar je zadnjih sto let konstantno vpleten. Začetek ”barvnih revolucij” od CIA, ki se vršijo preko National Endowment for Democracy (NED), National Democratic Institute (NDI), International Republican Institute (IRI), Freedom House in Sorosove Open Society Foundations (OSF), je bil v 80ih na Poljskem, nadaljevanje pa med drugim v Nikaragvi, na Filipinih, v Ukrajini, Srbiji, Gruziji, Venezueli in še številnih drugih državah. Eno od osrednjih vojnih prizorišč v preteklem desetletju sta bili vojni v Siriji in v Libiji, ki imata svoj izvor v iraški vojni in v t.i. ”arabski pomladi”. ”Arabska pomlad” je zelo prefinjena in sofisticirana CIA operacija, ki se je začela z Bushevo administracijo, nadaljevala pa z Obamovo in še kasneje s Trumpovo. V tej operaciji so v glavnem sodelovale prej omenjene vodilne organizacije/fundacije liberalnega establišmenta NED, Freedom House, NDI, IRI in Sorosova OSF, ki so izobraževale in financirale razne ”aktiviste” in tudi skrajne islamiste. Skupaj z liberalnim establišmentom, pa so bile ključne države, ki so bile vpletene v ”arabsko pomlad” Savdska Arabija, Katar in Turčija, ki so vse, tam, kjer jim je to koristilo, podpirale skrajno Muslimansko bratovščino oz. Al-Qaedo, in njihov vzpon na oblast. Posledica tega dogajanja na severu Afrike in na Bližnjem vzhodu pa so množične migracije v Evropo, ki jih je liberalni establišment intenzivno propagiral in financiral preko omrežja ”liberalne CIA”, tudi v Sloveniji, v glavnem preko Mirovnega inštituta, RTV Slovenija/MMC in ostalih.

Druga posledica tega prikritega delovanja liberalnega establišmenta in njegovih tesnih arabskih zaveznic, pa je bil nastanek številnih skrajno islamskih terorističnih skupin in posledično niz terorističnih napadov po Evropi. Tudi ne preseneča, da je vodilni financer skrajne/radikalne levice, LGBTQ in migracij George Soros, tesno povezan z vodilnim predstavnikom iz globokega obveščevalnega ozadja princem Turkijem al Faisalom, ki je že od 70ih let dalje ključno CIA sredstvo, in je prvotno tesno povezan s so-ustanoviteljem od Trilateral Commission Zbigniewom Brzezinskim. Turki al Faisal je pomemben financer mudžahedinov/Al-Qaede, ter bil preko zloglasne banke BCCI vpleten v pranje denarja od drog. Isto omrežje pa je tudi vpleteno v umor Jamala Khashoggija (prvotno varovanec princa al Faisala), ker je poskušal transformirati skrajno Muslimansko bratovščino v bolj ”liberalno” smer.

Izredno pomembni dejavniki v tem omrežju super elite so tudi vodilni mediji in medijske korporacije, kot so The New York Times, Washington Post, The Times, Time Magazine, Politico, Associated Press, News Corporation, Financial Times, The Wall Street Jorunal, U.S. News & World Report, Bloomberg,  Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Monde, ABC, CBS, NBC, CNN, MTV, Netflix, HBO, itd.
Iz samega omrežja ”liberalne CIA” pa so to The Nation, Huffington Post, The Guardian, Mother Jones, The Progressive, The American Prospect, Democracy Now!, Daily Kos in The Daily Beast.
V omrežju ”konservativne CIA” so ključni mediji Breitbart, Fox News, Newsmax, Washington Times, FrontPage Magazine, TruePandit.com, WorldNetDaily.com, Infowars in še nekaj ostalih.

V Sloveniji so vodilna sredstva super elite, preko katerih Slovenijo, kot članico Evropske unije, članico zveze NATO in kot članico Združenih narodov, preko množičnih migracij, propagande LGBTQ+ in feminizma, ter mednarodnimi sporazumi potiskajo v globalizem/ multikulturalizem, vsi vodilni politični in ”intelektualni” predstavniki, kot so Janez Stanovnik, Milan Kučan, Danilo Türk, ”anti-establišment” Janez Janša, Marko Voljč, Franjo Bobinac, Tanja Fajon, Robert Golob, Matej Tonin, Alojz Peterle, Anton Rop, Dimitrij Rupel, Luka Mesec, Dejan Židan, Slavko Gaber, Janez Potočnik, Romana Tomc, Branko Grims, Franc Bogovič, Mark Boris Andrijanič, Nataša Pirc Musar, Miha Kordiš, Asta Vrečko, Urška Klakočar Zupančič, Zoran Janković, številni sodniki, pravniki in profesorji, ter razni ”aktivisti”, ki so v glavnem sredstva ”liberalne CIA”, kot so Nika Kovač, Tea Jarc, nekdanji RTV svetnik Domen Savić, Jaša Jenull, Zlatan Čordić, pevec N’toko, Brankica Petković in ustavna sodnica Neža Kogovšek Šalamon iz Mirovnega inštituta, Aleš Primc (deluje kot sredstvo ”konservativne CIA”) in ostali. Vsi ti posamezniki so skupaj s slovenskimi mediji in njihovimi ”novinarji” ključni, da je slovenska javnost popolnoma podvržena pranju možganov, neinformiranju in dezinformiranju, za ekonomske in geopolitične interese super elite. In če slovenski narod ni sposoben proizvesti popolnoma drugačnih, kot so zgoraj našteti in številni njihovi kolegi, to je zavednih, intelektualnih, moralnih in neskorumpiranih posameznikov, ki bodo tvorili politično, ekonomsko in družbeno ”elito”, si tudi ne zasluži, da čez nekaj desetletij še obstaja. Zgoraj našteti posamezniki so skupaj z vodilnimi ”novinarji” velika sramota in bedna podoba slovenske večine, njihove miselnosti, (ne)razgledanosti in neresnosti. In enaka usoda bo doletela številne evropske narode, ker se uklanjajo (ekonomskim) interesom, prevaram, manipulacijam in pritiskom super elite. Za nastalo situacijo, ne samo v Sloveniji, pač pa po celotni Evropski uniji, je popolnoma odgovoren čisto vsak nedejaven in/ali nerazgledan polnoletni posameznik, ki vede ali nevede, hote ali nehote, glorificira in podpira super elito in njihova sredstva. Rezultati delovanja in uničujoče posledice globalizma super elite, so najbolj vidne v izrazito pro-migrantskih državah, kot so ZDA, Francija, Nizozemska, Belgija, Velika Britanija, Nemčija, Švedska in Italija. To so države, ki so tudi osrednji predstavniki pri Trilateral Commission, skupini Bilderberg in nenazadnje pri Sorosovi European Council on Foreign Relations. Temu vzorcu vztrajno sledijo tudi ostale države v EU.

V Sloveniji je vodilni medij, ki je propagandist ideologij in gibanj ”liberalne CIA” državna RTV Slovenija/MMC, katera tako predstavlja vodilni slovenski dezinformativni, neinformativni in manipulativni medij. RTV-ju sledijo mediji, kot so Pop TV, Kanal A, Mladina, Siol, Necenzurirano, Oštro, Delo, Dnevnik, Reporter, Jana in podobni. Nova24 in Domovina delujeta kot konservativna medija, ki imata svoje korenine v ideologiji in propagandi ”konservativne CIA”.
Prav tako, pa so v propagando ”liberalne CIA” močno vpete tudi razne slovenske univerze, kot so FDV, Filozofska fakulteta, AGRFT in ostale. Vse te pa tesno sodelujejo z Mirovnim inštitutom, Ministrstvom na javno upravo, ministrstvom za kulturo in ostalimi.

Vso politično dogajanje v parlamentu in zunaj njega je samo predstava za javnost, kar nazorno prikaže tudi dogajanje okoli RTV Slovenija, ki ga je avtor tudi podrobno analiziral. Iz teh raziskav je jasno razvidno, da so ključni (skrajno) levičarski akterji pri RTV ”stavki” in pri ”proti-Janša” protestih del CIA-jinega omrežja, katerega osrednji del predstavljata (neokonservativni) National Endowment for Democracy in njegov tesni partner Sorosova Open Society Foundations. V to dogajanje so prav tako vpletene vse stranke iz sedanje Golobove koalicije, ki podpirajo t. i. RTV stavko in referendum, v ozadju pa deluje omrežje tujih ”medijskih” organizacij, ki so močno financirane s strani NED, Sorosa, Ford Foundation in ostalih ključnih fundacij ”liberalne CIA”.

RTV-jeva ”proti-Janša” propaganda ima svoje korenine že pri ”proti-Janša” protestih iz leta 2013, na katerih je iz ozadja delovala tudi CIA-jina srbska skupina za državne udare in ”barvne revolucije” CANVAS. Skupina CANVAS je tesno povezana še s Freedom House, National Democratic Institute, International Republican Institute in s Sorosom, ki vsi delujejo kot fasada od Cije.
Janez Janša, ki se dela konservativca in nasprotnika Sorosa, je dejansko del tega omrežja, ki organizira in financira proteste ”proti” njemu. Tako Janša spomladi leta 2022, v času, ko so potekali ”protesti proti” njemu, pošlje svojega ministra Marka Andrijaniča ravno k National Endowment for Democracy, da bi ta so-financiral nevladno organizacijo Center za evropsko prihodnost, v kateri imajo ključno vlogo pomembni predstavniki iz Rockefellerjevega in Sorosovega omrežja. Da je Janez Janša del tega istega omrežja super elite, ki vodi ”proteste” proti njemu, potrjujejo, poleg številnih ostalih dejstev, ki jih je razkril ta avtor, tudi sam Janša in njegovi mediji, ker ne razkrijejo, ne kritizirajo ali sploh omenijo National Endowment for Democracy in njegovo ključno vpletenost v te ”proteste”. In, kar bi moral biti škandal ogromnih razsežnosti, s katerim se razkrije delovanje CIA strukture v Sloveniji in v EU, in nenazadnje, preko česar bi eventuelno Janša ali SDS in njihovi mediji prikazali, da za temi (skrajno levičarskimi) ”protesti” in propagando RTV Slovenija stojita CIA in Soros, ni bilo o tem napisane nobene resne in poglobljene analize, razen nekaj suhoparnih člankov v ”proti-levičarskem” tonu in da je NED zvezno financiran. Sam Janez Janša pa je hkrati tesno povezan s posamezniki in nevladnimi organizacijami, ki so del Rockefellerjevega in Sorosovega omrežja, med drugim kot član izjemno pomembne globalistične in feministične organizacije Women Political Leaders, financirane s strani Rockefeller Foundation. Z ljudmi iz Rockefellerjevega in Sorosovega omrežja pa je obkrožen tudi pri International Democratic Union. Pri tej situaciji tudi izstopa dejstvo, da je Mark Andrijanič del ključnih organizacij liberalnega establišmenta, kot so Rockefellerjeva Trilateral Commission, Atlantic Council in World Economic Forum, pred tem pa je bil direktor pri podjetju Uber, katero je eno od pomembnejših predstavnikov iz Silicon Valley, ter hkrati pomemben financer ”liberalne CIA”, predvsem migracij.
Prav tako v tem obdobju pa RTV/MMC, kot propagandist/sredstvo ”liberalne CIA”, za namerno dezinformiranje in manipuliranje javnosti objavi članek, v katerem ”ostro kritizira” svojega tesnega partnerja pri ”proti-Janša” protestih, National Endowment for Democracy (NED). Pri tem avtorica v članku, jasno, ne razkrije, da je NED ključni RTV partner, kot tudi ključni partner slovenske (skrajne) levice, ki preko svojih političnih predstavnikov in preko omrežja nevladnih organizacij, podpirajo RTV ”stavko”, referendum o RTV in proteste ”proti” Janši.
Z liberalnim establišmentom in z NED pa je temu primerno tesno povezan tudi vodilni slovenski globalist Danilo Türk.
O teh ozadjih, razen tega avtorja, ni v Sloveniji pisal ali spregovoril skoraj nihče, kar samo potrjuje, kako načrtno zmanipulirani in dezinformativni so slovenski mediji, vodilni t.i. politični strokovnjaki in ”aktivisti”, z namenom, da se deli in poneumlja slovensko javnost, ker se le tako lahko ohranja primat točno določenih političnih strank, političnih osebnosti, ”intelektualcev”, ”aktivistov” in ideologij.

In namesto, da se meri stopnja razgledanosti, odgovornost in morala posameznika v družbi, kot tistih nekaj ključnih enot za delovanje družbe in demokracije, se namesto tega meri le udeležba na ”demokratičnih” volitvah in referendumih. Tako tudi ne preseneča dejstvo, da je razgledanost oz. zmanipuliranost posameznika na tem področju, ne glede na stopnjo izobrazbe, popolnoma enaka.

 

Avtor bi se tukaj zahvalil Joelu van der Reijdenu iz ISGP-Studies.com za ves njegov življenjski trud pri raziskovanju teh vsebin, brez katerih zelo verjetno tudi ne bi obstajal KGT.si.

 

Sebastjan Starec

cross