Blue Header Kult Grete Thunberg

Council on Foreign Relations (CFR)

Objavljeno dne: 03/06/2022
Zadnja posodobitev: 15/09/2023
Avtor: Sebastjan Starec

Uvod

»The fact is that the U.S. government—led behind the scenes by the CFR—is largely run in an anti-democratic fashion by and for the interests of a financialized capitalist class, their corporations, and the wealthy families that control and benefit from these corporations1Laurence H. Shoup, Wall Street’s Think Tank, 2015, str. 7

Nekaj ustanoviteljev od CFR – John W. Davis, Elihu Root, Newton D. Baker, Hamilton Fish Armstrong.

Council on Foreign Relations je think tank monopolnega-finančnega kapitala in je najmočnejša zasebna organizacija na svetu. Ne samo, da je CFR središče strateškega planiranja, gradnje konsenza, mreženja in odločanja v ZDA, svoj vpliv ima razpreden v večjem delu sveta, predvsem pa še v zahodni in srednji Evropi in na Japonskem. CFR deluje kot skrivna oz. pol-skrivna organizacija in je globalni center od ”deep politics”, ki vlada iz ozadja. Dejstvo je, da je ameriška vlada, ki jo iz ozadja vodi CFR, v glavnem vodena na nedemokratični način s strani finančnega kapitalističnega razreda za njihove lastne interese, njihove korporacije, in za bogate družine, katere nadzirajo in imajo koristi od teh korporacij. Ne glede na to, kdo je izvoljen, ljudje iz CFR predlagajo, razpravljajo, razvijajo mnenje, ter implementirajo ključne državne strateške politike. Globaliziran sistem, znotraj katerega deluje CFR in vpliva na razvoj, je monopolni-finančni kapitalizem, katerega aktivirajoča in uzakonjena ideologija je neoliberalizem. CFR-ovo omrežje ljudi in institucij v ZDA in na tujem je obširen in tudi ključni dejavnik v sedanjem prodiranju transnacionalnega kapitalističnega vladajočega razreda. Preučevanje in razumevanje CFR-a je tako ključni način, da se natančno ve, kako dominantni ekonomski razred je vladal v preteklosti in da vlada še danes. CFR-ove povezave s politično in ekonomsko močnimi ljudmi in inštitucijami po svetu pomenijo, da je neoliberalni geopolitični svetovni nazor njihovih članov in voditeljev zelo pomemben. CFR-ovi voditelji izbirajo intelektualce, ki postavijo agende, oblikujejo kritične debate, in oblikujejo programe, kateri služijo kapitalističnemu razredu. CFR pa se tudi zelo trudi, da ustvari in razširi ideje o tem, kateri programi so najboljši, da bo pogled super elite pridobil sprejetje ”zdrave pameti” s strani javnosti. S tem se ustvari ogrodje za oblikovanje politike in publicitete o različnih ključnih problemih. CFR-ovi voditelji in člani pa so tudi člani zvezne vlade na visokih položajih oblasti, ne glede na to kdo je izvoljen. CFR tudi pomaga združevati razred kapitalistične skupnosti, katera je razred sam zase. To dosega s promoviranjem izmenjave informacij in političnih mnenj, potrebnih za negovanje soglasja med voditelji glede ciljev in taktik, kakšna naj bo ameriška zunanja, in vedno bolj, tudi notranja politika. Medtem, ko CFR-ovi ljudje prihajajo in odhajajo iz vlade, se implementirajo politike, ki v glavnem koristijo ljudem na vrhu ekonomske strukture, pri čemer se ustvarja ogromna neenakost bogastva in prihodkov, ki obstaja danes.

»It was from studies here at the Council that awareness of global economic interdependence gained particular prominence in national policy discussions. And it was here in the 1980s that the strategic builddown concept emerged as a key element of President Reagan’s historic proposal to reduce strategic nuclear forces. Through nearly eight decades the Council has Served as America’s premier school for Statesman. It has grown from a small number of distinguished men in New York to an elected national membership of over 3,300 men and women [in 1997]. It has come to support extensive programs of study and debate not only here at Pratt House but in Washington and increasingly across the country. It remains the principal forum for encounters between American leaders and foreign statesmen and other international figures2https://www.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/CFR_annual_report_1997_0.pdf; str 11

Council on Foreign Relations je tudi vodilna globalistična sila, ki stoji med drugim za ustrojem in ideologijo ”liberalne CIA”, dejavna pa je tudi preko ”konservativne CIA”. Uradno CFR deluje po diplomatski poti, tudi kot sredstvo preko katerega deluje State Department, a je skozi svoje celotno delovanje vpleten v številne vojne, državne udare in atentate, in sploh za ustvarjanje ”demokracije” po podobi Davida Rockefellerja in super elite okoli njega. Članstvo in vodstvo od CFR pokriva tako liberalce, neokonservativce, bankirje, korporatiste, medijske tajkune, visoke predstavnike vojske, vojne analitike, vojno industrijo, obveščevalce, vodilne medijske urednike, pomembne novinarje, vodilne akademike, znanstvenike, lobiste, diplomate, predstavnike delavskih sindikatov in tudi posamezne zvezde iz Hollywooda, preko katerih se promovira globalizacija in ideologija ”liberalna CIA”.

Kot pravi Peter M. Phillips, je Council on Foreign Relations, ki je močno neoliberalno in prosto-trgovinsko orientiran, zaradi tega zelo pozoren na mednarodne finančne politike. Njegova globalno-prevladujoča hegemonistična agenda, pa je podprta z vpletanjem US State Departmenta in Pentagona po celem svetu.
Avtor Peter M. Phillips je sicer sredstvo ”liberalne CIA”, posebno kot član direktorske uprave od The Media Freedom Foundation/Project Censored (financiran s strani fundacij ”liberalne CIA”) in podpornik od Occupy Wall Street –

»For much of the twentieth century, mass struggles of the working and popular classes, the colonized, racially oppressed, and the poor, forced on the system a redistribution of wealth that offset the polarization inherent in capitalism. Elites responded to the upsurge from below by launching a counteroffensive in the latter decades of the twentieth century that came to be known as neoliberal globalization. …

CFR is strongly neoliberal and free trade–oriented. As such, the Council pays close attention to international financial policies. The Council’s global-dominance hegemonic agenda is supported by the US State Department and Pentagon involvements worldwide. …

The expanding crisis of desperate masses/refugees, alienated work forces, and environmental exhaustion means an unlimited opportunity for Private Military Companies (PMCs) to engage in protection services for the Global Power Elite and the TCC [Transnational Capitalist Class]. …

Private military contractors would likely play an essential role in the enforcement of this future neo-fascist capitalist world that [William I.] Robinson foresees. Capital would be free to travel instantly and internationally to anywhere profits are possible, while nation-states would become little more than population containment zones with increasingly repressive labor controls. For these reasons, many scholars have come to understand PMCs [Private Military Companies] as a component of neoliberal imperialism that now supplements nation-states’ police powers and could eventually substitute for them«3Peter Philips, Giants – The Global Power Elite, 2018. Sevent Stories Press, str. 19 – 156 – 208 – 213

Bodoči predsednik od Council on Foreign Relations Richard Haass, ki je študiral kot elitni Rhodes Scholar, je o vplivu think tankov in o Council on Foreign Relations leta 2002 dejal naslednje –

»In addition to supplying experts for incoming administrations, think tanks provide departing officials with institutional settings in which they can share insights gleaned from government service, remain engaged in pressing foreign policy debates, and constitute an informal shadow foreign affairs establishment. This “revolving door” is unique to the United States, and a source of its strength. In most other countries one finds a strict division between career government officials and outside analysts. Not so in America. Madeleine Albright, Colin Powell’s predecessor as Secretary of State, once headed the Center for National Policy. Her former deputy, Strobe Talbott, is now president of the Brookings Institution — where I previously served as vice-president and director of foreign policy studies. Having divided my career between government service and think tanks, I can testify to the insights to be gained by combining ideas and practice. Over the past quarter century, I’ve alternated stints at the National Security Council, the Defense and State Departments, and on Capitol Hill with time at Brookings, the International Institute for Strategic Studies, the Council on Foreign Relations, and the Carnegie Endowment. … Think tanks provide policy-makers with venues in which to build shared understanding, if not consensus, on policy options … Among think tanks, the non-partisan Council on Foreign Relations has been most adept at this convening role, hosting hundreds of meetings annually in New York, Washington, and major cities around the country. For U.S. officials, events at major think tanks offer non-partisan settings to announce new initiatives, explain current policy, and launch trial balloons. For visiting foreign dignitaries, the opportunity to appear before prominent think tank audiences provides access to the most influential segments of the U.S. foreign policy establishment.«4https://2001-2009.state.gov/s/p/rem/15506.htm; Think Tanks and U.S. Foreign Policy: A Policy-Maker’s Perspective

Najvplivnejši člani ali vodje od CFR so hkrati tudi ustanovitelji, v vodstvih ali povezani z ostalimi najvplivnešimi nevladnimi organizacijimi in inštituti, kot so Trilateral Commission, Bilderberg Group, Atlantic Council, Center for Strategic and International Studies, Bretton Woods Committee, Brookings Institution, Aspen Institute, World Economic Forum, Peterson Institute for International Economics, United Nations Association, 1001 Club, Carnegie Corporation, Commonwealth Club of California, Committee for Economic Development, Center for the Stucy of the Presidency and Congress, U.S. Global Leadership Coalition, Freeman Spogli Institute for International Studies, American Academy of Diplomacy, Clements Center for National Security, Atlantik-Brücke, Munich Security Conference, American Academy in Berlin, Bloomberg New Economy Forum, The Economic Club, The Business Council, International Rescue Committee, Coalition for Inclusive Capitalism, New Atlantic Initiative, Foreign Policy Research Institute, Bohemian Grove, Foreign Policy Association, Hoover Institution, Americas Society / Council of the Americas, Asia Society, National Committee on U.S-China Relations, U.S.-China Busienss Council, Century Association, Links Club, International Monetary Conference, American Enterprise Institute, če se jih našteje samo kakšen odstotek. Dejansko člani ali vodstvo od CFR pokrivajo najpomembnejše aspekte (nadzora, delovanja, propagande, informiranja/dezinformiranja) družbe, tako v ZDA, kot seveda tudi v Evropi, Afriki, Južni Ameriki, v delih Azije in tudi v Avstraliji in na Novi Zelandiji.

Delovanje od CFR ni omejeno samo na nevladne organizacije, njihova ideologija se preko CFR-a in z njim povezano Trilateral Commission ali pa Bilderberg Group in številnih ostalih, tudi preko najbolj obskurnih medijev, širi med globalno prebivalstvo. Ali pa se preko sredstev, kot so Google, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, Yahoo!, Twitter, TikTok, širi kot propaganda in ”pranje možganov”, ter se hkrati cenzurira ali omejuje ogromno tistega, kar razkriva liberalno super elito in jo prikazuje v realni luči.
Mediji, ki spadajo pod liberalno super elito in/ali ”liberalno CIA” so New York Times, Washington Post,  Time, U.S. News & World Report, Christian Science Monitor, BBC, CNN, CBS, ABC, Fox News, MTV, The Intercept, The Guardian, The Huffington Post, Bertelsmann, Axel Springer, Discovery, News Corporation, Playboy, Hearst Publishing, Foreign Affairs, Daily Beast, The Nation, Mother Jones, The Progressive, Rolling Stone, Pacifica Radio, Democracy Now!, Business Insider, Buzzfeed, Daily Kos, Counterpunch.
Del tega pa je tudi filmska industrija in korporacije, ki upravljajo s Hollywoodom. To so AT&T, Walt Disney, Comcast, Columbia Tristar, Creative Artists Agency, Dreamworks, General Electric, Marvel/DC Comics, Metro-Goldwyn-Meyer, Motion Picture Association of America, Paramount Pictures, Universtal Studios, Netflix, HBO. Vse tudi tesno vpletene v Sun Valley Meetings in še pred tem v Forstmann Little Conferences.

Nastanek in začetno obdobje od Council on Foreign Relations

»[T]he World Order created by imperial Britain became, in the 20th century, the World Order created by the United States and led by the Council on Foreign Relations.«5Jeremiah Novak. New World Economic System Dawns. Christian Science Monitor. 14.2.1977.

Ustanovitelji od CFR. Čeprav so bile aktivnosti odbora zasebne in zaupne, so kljub temu novembra leta 1922, kot posebnega gosta sprejeli francoskega premierja (1917 – 1920) Georgesa Clemenceauja (drugi iz desne). Skrajno levo je ustanovni odgovorni urednik od Foreign Affairs Hamilton Fish Armstrong, ki je bil tedaj star 29 let.

Pomembne bankirske in korporativne družine, ter posamezniki iz ZDA in Velike Britanije, so se iz prehoda iz 19. stoletja v 20. stoletje začeli združevati in utrjevati svoj monopolni položaj, ter začeli s skupnimi močmi graditi t.i. anglo-ameriški establišment, ki mu danes vsekakor bolj pristoji ime liberalni establišment oz. Eastern establishment, če se osredotoči na Wall Street bančno strujo. Zgodovinsko gledano to združbo sestavljajo družine Rockefeller, Carnegie, Astor, Whitney, Lazard, Morgan, Rothschild, Cecil, Grenfell, Hambro, Keswick, Norfolk, Warburg, Windsor, Mellon, Schiff, Taft, Sulzberger, Vanderbilt, Watson, Bush, Baring, Brown-Harriman, Dillon-Reed, Duke, ter še veliko število ostalih vplivnih družin in posameznikov.

Proti koncu 19. stoletja, se je začelo zaznavati, da britanski imperij izgublja svojo globalno moč, kar se je nenazadnje pokazalo leta 1914, z začetkom prve svetovne vojne. Brooks Adams, ameriški ekonomski zgodovinar je leta 1897 napovedal, da bodo ZDA nasledile Veliko Britanijo in sicer s knjigo America’s New Empire. Britanska elita si je močno prizadevala, da bi omejila tok tega dogajanja z združevanjem britanskega imperija v organsko celoto. Med najpomembnejšimi posamezniki je bil Cecil Rhodes, osvajalec Rodezije, ki kasneje ustanovi Rhodes Trust. Rhodes Trust, katerega prvotni upravitelj je družina Rothschild, podeljuje Rhodes Scholarship, katerih namen je širjenje te ideje britansko-ameriškega globalizma/imperializma, ki pa se seveda prilagaja sodobnim geopolitičnim trendom in je danes močno povezan z ideologijo ”liberalne CIA”. Rhodes je bil študent slavnega profesorja Johna Ruskina, umetniškega kritika in socialnega preroka, ki je močno vplival na Rhodesa in njegove sodobnike. Rhodes tako ustanovi pol-skrivno skupino Round Table, katere namen je bil organizirati angleško govoreči svet, vključno z ZDA, v veliko zvezo narodov. Skupina Round Table je vzpostavila poročevalske združbe po celotnem angleško govorečem svetu. Ameriški člani te skupine so postali del posebne svetovalne skupine, ki je pomagala predsedniku Wilsonu napisati njegov govor za League of Nations. To je bilo za časa ameriškega vstopa v prvo svetovno vojno. Ameriška veja od Round Table je vključevala Whitneya H. Shepardsona (CFR, 1921 – ), nekdanjega Rhodes Scholarja, ki kasneje postane ena od ključnih oseb pri Council on Foreign Relations; Thomasa Lamonta (CFR, 1921 – ) iz vplivne Morgan Bank; Isaiaha Bowmana (CFR, 1921 – ), pomembnega političnega geografa in specialista za ameriško povojno mirovno komisijo; in vplivnega kolumnista Walterja Lippmanna (CFR, 1921 – ).

Člani od Inquiry Group leta 1919 med pariško mirovno konferenco – (sedijo od leve proti desni) Charles Homer Haskins (CFR, 1921 – ), Isaiah Bowman (CFR, 1921 – ), Sidney Edward Mezes (CFR, 1921 – ), James Brown Scott (CFR, 1921 – ), David Hunter Miller (CFR, 1921 – ); (stojijo od leve proti desni) Charles Seymour (CFR, 1921 – ), Robert H. Lord (CFR, 1921 – ), William Linn Westermann, Mark Jefferson, Edward M. House (CFR, 1921 – ), George Louis Beer (Round Table Journal), Douglas W. Johnson (CFR, 1921 – ), Clive Day (CFR, 1921 – ), William E. Lunt, James T. Shotwell (CFR, 1924 – ), Allyn Abbott Young (CFR, 1921 – ).

Ta pol-uradna organizacija, ki je postala znana kot Inquiry Group, je vseskozi favorizirala zavezništvo z Veliko Britanijo, League of Nations in liberalni mednarodni ekonomski red. Skupina Round Table je prevzela britanski parlament leta 1916, ko je Lloyd George na položaju premierja zamenjal Herberta Asquitha. Tako sta bili med prvo svetovno vojno, tako ameriška, kot britanska vlada, vsaj deloma vodeni s strani članov iste skupine. Vodja od Inquiry Group je bil Edward M. House (CFR, 1921 – ). Inquiry Group tudi pomaga pri risanju novih mej po prvi svetovni vojni. 

Po vojni, ko je ameriški senat zavrnil vstop ZDA v League of Nations, je ameriška veja od Round Table ključna pri ustanavljanju Council on Foreign Relations. CFR je nameraval vzpodbuditi ZDA, da bi se odrekle samozadostnosti,  in da bi prevzele vodilno vlogo na svetu. Čeprav CFR na začetku 20ih ni imel vidnejšega napredka, leta 1928 postane predsednik ZDA Herbert Hoover, ki je član od CFR. V tem začetnem obdobju je CFR pod vplivom družine Morgan, pravi napredek pa pride, ko po letu 1927 pride pod vpliv družine Rockefeller. Številni vodilni posamezniki, ki so tesno povezani z Morganovimi interesi, postanejo ključni Rockefellerjevi predstavniki. To so John J. McCloy, brata Dulles, Owen D. Young, predsednik od CFR John W. Davis in ostali.

Colonel Edward M. House

Prvotni klub Council on Foreign Relations se je začel formirati leta 1918, pred pariško mirovno konferenco, ter bil nato v sedanji obliki ustanovljen leta 1921, za še tesnejšo gradnjo anglo-ameriškega partnerstva in imperializma.
Tedanji ameriški predsednik Woodrow Wilson, ki je bil prvič izvoljen leta 1913, je med svojo drugo predsedniško kampanjo leta 1916 obljubljal, da bo podpiral tradicionalno ameriško zunanjo politiko, to je nevmešavanje v tuje vojne. Pri tem je bila Wilsonova velika obljuba ameriškemu ljudstvu, da se ZDA ne bodo vmešavale v vojno v Evropi. Kljub temu je nato Wilson podlegel pritisku svojega zelo vplivnega svetovalca Colonela Edwarda M. Housea. House je kreiral tako zunanjo, kot tudi notranjo Wilsonovo politiko, določal večino njegovega kabineta in ostalih imenovanj osebja, kot tudi vodil Wilsonov State Department. House je imel tesne povezave z mednarodnimi bankirji in bil vpliven med pomembnimi finančnimi institucijami, ki so jih predstavljali pomembni ljudje, kot Paul in Felix Warburg, Otto. H. Kahn, Louis Marburg, Henry Morgenthau, Jacob in Mortimer Schiff in Herbert Lehman. Prav tako pa je imel House tesne povezave z bankirji in politiki v Evropi. Z vsemi temi silami je House prepričal Wilsona, da ima Amerika evangeličansko misijo, da reši svet za ”demokracijo”. To je tudi 6. aprila 1917 privedlo, da so ZDA napovedale vojno Nemčiji. House je tudi prepričal Wilsona, da je edini način, da se prepreči prihodnje vojne, ustanovitev svetovne federacije narodov. 27.5.1916 je Wilson v govoru pri League of Enforced Peace, prvič javno podprl Houseovo idejo o svetovni vladi, ne da bi povedal, da za to idejo stoji ravno House.

»In September, 1916, Wilson (at the urging of [Colonel Edward M.] House) appointed a committee of intellectuals (the first President’s Brain Trust) to formulate peace terms and draw up a charter for world government. This committee, with [Colonel] House in charge, consisted of about 150 college professors, graduate students, lawyers, economists, writers, and others. Among them were men still familiar to Americans in the 1960’s: Walter Lippman (columnist); Norman Thomas (head of the American socialist party); Allen Dulles (former head of C.I.A.); John Foster Dulles (late Secretary of State) ; Christian A. Herter (former Secretary of State).
These eager young intellectuals around Wilson, under the clear eyes of crafty Colonel House, drew up their charter for world government (League of Nations Covenant) and prepared for the brave new socialist one-world to follow World War I. But things went sour at the Paris Peace Conference. They soured even more when constitutionalists in the United States Senate found out what was being planned and made it quite plain that the Senate would not authorize United States membership in such a world federation.
Bitter with disappointment but not willing to give up, Colonel House called together in Paris, France, a group of his most dedicated young intellectuals—among them, John Foster and Allen Dulles, Christian A. Herter, and Tasker H. Bliss—and arranged a dinner meeting with a group of like-minded Englishmen at the Majestic Hotel, Paris, on May 19, 1919. The group formally agreed to form an organization “for the study of international affairs.”
The American group came home from Paris and formed the Council on Foreign Relations, which was incorporated in 1921.
The purpose of the Council on Foreign Relations was to create (and condition the American people to accept) what House called a “positive” foreign policy for America—to replace the traditional “negative” foreign policy which had kept America out of the endless turmoil of old-world politics and had permitted the American people to develop their great nation in freedom and independence from the rest of the world.
The Council did not amount to a great deal until 1927, when the Rockefeller family (through the various Rockefeller Foundations and Funds) began to pour money into it. Before long, the Carnegie Foundations (and later the Ford Foundation) began to finance the Council.
In 1929, the Council (largely with Rockefeller gifts) acquired its present headquarters property: The Harold Pratt House, 58 East 68th Street, New York City.
In 1939, the Council began taking over the U.S. State Department6Dan Smooth, The Invisible Government, 1965, str. 2-3

Council on Foreign Relations je nastal kot sestrska inštitucija od britanskega Royal Institute of International Affairs (RIIA) oz. Chatham House, ki je nastal leta 1920, po mirovnih sestankih od Inquiry Group v hotelu Majestic v Parizu leta 1919. Za nastanek od RIIA je bilo ključnih šest posameznikov. To so bili mednarodni odvetnik in uradnik State Departmenta James Brown Scott (CFR, 1921 – ); zgodovinar iz Inquiry Group Archibald C. Coolidge (CFR, 1921 – ); James T. Shotwell; Lord Lothian; Lionel Curits; in Robert Cecil. Prav tako kot CFR, je proti koncu 20ih, tudi RIIA financiran s strani Rockefeller Foundation. RIIA in CFR, ki imata svoje ozadje poleg v Round Table Grup  tudi pri Pilgrims Society, sta danes ključna pri promociji Grete Thunberg oz. tega celotnega globalnega ”okoljevarstvenega” gibanja, vključno s kreiranjem in promoviranjem ideologije ”liberalne CIA”.
RIIA je leta 2021 tudi podelil prestižno Centenary Award tako Greti Thunberg, kot tudi radikalnemu gibanju Black Lives Matter, zaradi česar so ga obtožili ”wokerstva”. Vendar je jasno, da sta ti nagradi premišljeno podeljeni s strani super elite v duhu širjenja ideologije globalizma oz. ideologije ”liberalne CIA”.

Kmalu po ustanovitvi začne CFR organizirati konference o mednarodnih zadevah. V prvih letih delovanja so se organizirala splošna srečanja in večerje za ugledne državnike, in za nekaj manjših študijskih skupin, ki so se srečevale mesečno. Velika večina teh srečanj je bila izključno zasebne narave in namenjenih za člane od CFR, brez medijske publicitete. Od leta 1921 – 1928 je imel vsak državni sekretar pomemben zunanje politični nagovor v vsaj eni od takšnih sej.7Laurence H. Shoup & William Minter, Imperial Brain Trust, 1977, str. 20

V obdobju pred 2. svetovno vojno začne Council on Foreign Relations prevzemati ključne položaje na State Departmentu.

Za Council on Foreign Relations je bilo ključnega pomena, da ZDA na položaju vodilne globalne sile nadomestijo Britanski imperij in s tem je CFR po drugi svetovni vojni poustvaril geopolitični sistem iz 19. stoletja Concert of Europe. Načrti vzpostavitve novega svetovnega ekonomskega reda so pri CFR začeli nastajati že pred drugo svetovno vojno. Ključne pri tem pa so ekonomske inštitucije, ki preko teh študij nastanejo leta 1943/1944 z Bretton Woods System. To so IMF, World Bank in GAAT. Kasneje se ta ista miselnost, po krizi tega sistema na začetku 70ih, na globalni ravni prenese še na Trilateral Commission, ki popolnoma spremeni vlogo IMF, World Bank in GAAT. Fasado tega globalističnega ekonomskega reda pa predstavljajo politični United Nations, katerim je sicer načrtno namenjenega največ prostora v medijih in v šolah. 

Na začetku leta 1939 je na State Departmentu ustanovljena Office of Post-War Planning. Ustanovitelj je Rooseveltov državni sekretar Cordell Hull, ki je hkrati tesen prijatelj Colonela Housa; tesen prijatelj Lorda Lothiana – britanskega vodje od Round Table Group in upravitelja od Rhodes Trust; in tesen prijatelj Normana Davisa iz CFR. Pisarna je ustanovljena pod vodstvom vplivnega ekonomista Lea Pasvolskyega, ki je od leta 1938 član od CFR. Hull je vseskozi tesno sodeloval s člani od CFR, leta 1940 sodeloval pri zakonskemu osnutku Land-Lease za Veliko Britanijo, sedem mesecev pred napadom na Pearl Harbour pa je oznanil kakšen mir si želijo ZDA. Po napadu na Pearl Harbour, je Hull 22.12.1941 formalno predložil Beli hiši načrt za  Advisory Committee on Post-War Foreign Policy, ki ga Roosevelt odobri 28.12. Najuglednejši člani odbora so vodilni predstavniki CFR – Isaiah Bowman iz Inquiry Group; Hamilton Fish Armstrong, urednik od Foreign Affairs; Norman H. Davis, kot predsednik od CFR; in James T. Shotwell.8Harley A. Notter. Post World War II Foreign Policy Planning, 1939-1945. U.S. Department of State. Congressional Information Service, Inc. 1987. Str. IX. Ta svetovalni odbor je prevzel po-vojno načrtovanje, z namenom ponovne vzpostavitve svetovnega sistema, ki je deloval pred prvo svetovno vojno, vendar sedaj pod nadvlado ZDA.

Maja leta 1941 je Hull nagovoril ameriške poslušalce preko radijskega prenosa, v katerem je predstavil pet principov za po-vojni mir – 

»1. Extreme nationalism must not again be permitted to express itself in excessive trade restrictions.

2. Non-discrimination in international commercial relations must be the rule, so that international trade may grow and prosper.

3. Raw-material supplies must be available to all nations without discrimination.

4. International agreements regulating the supply of commodities must be so handled as to protect fully the interests of the consuming countries and their people.

5. The institutions and arrangements of international finance must be so set up that they lend aid to the essential enterprises and the continuous development of all countries, and permit the payment through processes of trade consonant with the welfare of all countries9https://www.jewishvirtuallibrary.org/radio-address-by-secretary-of-state-cordell-hull-on-danger-to-free-nations-may-1941; dostop 13.9.2023

Posebno pomembna je peta točka, v kateri Hull poziva k ustanovitvi finančnih inštitucij, za urejanje trgovine in plačil. Hull pri tem ne omeni institucije, kot so kasneje ustanovljeni United Nations, ampak samo na tisto vrsto finančnih inštitucij, ki so bile prezrte, ko se je ustanavljalo League of Nations.

V tem svojem govoru pa je dal Hull pomemben namig o naravi po-vojnega obdobja –

»In the final reckoning, the problem becomes one of establishing the foundations of an international order in which independent nations cooperate freely with each other for their mutual gain-of a world order, not new but renewed, which liberates rather than enslaves10Ibid

Pri tem se Hull ne sklicuje ne na izolacionistični pogled na svet, niti ne na ekonomijo Henryja Careyja ali Johna Maynard Keynesa. Hull govori o liberalnem sistemu 19. stoletja, ki sta ga uničila prva svetovna vojna in  depresija. In hkrati govori o tem, da bodo ZDA na položaju vodilne globalne sile nadomestile britanski imperij.

Pomemben trenutek za Council on Foreign Relations je prišel aprila leta 1945, ko se je v San Franciscu organiziralo srečanje od United Nations Conference on International Organization, na katerem se je napisal osnutek od UN-a. Na tem srečanju je bilo med 75 člani ameriške delegacije 14 članov od Council on Foreign Relations, 20 jih pa to postane po letu 1945. Vodilni člani delegacije pa so bili tudi predstavniki Rockefellerjevih in Morganovih interesov, med njimi pa tudi člani od Pilgrims Society, ki je verjetno najbolj ekskluzivni klub in temelj anglo-ameriškega establišmenta in tudi do nedavna ozadje od CFR.

»Among them: Alger Hiss [Pilgrims Society; CFR 1946 – 1949], Secretary of State Edward R. Stettinius [Pilgrims Society; CFR 1939 – 1949], Leo Pasvolsky [CFR 1938 – 1952], John Foster Dulles [Pilgrims Society; CFR 1922 – 1958], John J. McCloy [Pilgrims Society; CFR 1940 – 1988], Julius C. Holmes [CFR 1947 – 1967], Nelson A. Rockefeller [Pilgrims Society; CFR 1938 – 1978], Adlai Stevenson [Pilgrims Society; CFR 1955 – 1964], Joseph E. Johnson [CFR 1948 – 1990], Ralph J. Bunche [CFR 1949 – 1967], Clark M. Eichelberger [CFR 1940 – 1979], and Thomas K. Finletter [CFR 1935 – 1979].«11Dan Smooth, The Invisible Government, 1965, str. 4

Predsedujoči ameriški delegaciji je bil Edward R. Stettinius Jr., član od CFR od leta 1939, ter bil državni sekretar od 1944 – 1945. Stettinius nato postane ameriški ambasador pri UN. Stettinius je prihajal iz elitne družine, tesno povezane z Morganovimi interesi in bil tudi član od Pilgrims Society. Njegov oče Stettinius Sr. je delal za J. P. Morgan & Co. in bil član uprave podjetja General Motors, kateri sta prav tako tesno povezani s Pilgrims Society oz. CFR. Kot državni sekretar je Stettinius tesno povezan z Nelsonom Rockefellerjem.

Svetovalec ameriške delegacije je bil Clark M. Eichelberger, član od CFR od leta 1940. Eichelberger je bil nacionalni direktor od League of Nations Association, katera leta 1945 spremeni ime v American Association of the United Nations (AAUN). Eichelberger služi kot izvršni direktor od AAUN do leta 1944, ko postane pod-predsednik od United Nations Association of the USA. Eichelberger je močno navdušen nad družino Rockefeller in njihovimi dosežki.

Council on Foreign Relations oz. proti-Sovjetska doktrina liberalne super elite, je igrala tudi ključno vlogo v invaziji na Vietnam, vključevala pa je tudi dolgoletne geopolitične in geoekonomske interese te skupine v jugo-vzhodni Aziji –

»The U.S. invasion of Vietnam and the resulting foreign-policy disaster of 1964–73 also reflected the anti-Soviet perspectives dominant in the CFR. But more important, it involved the longtime interest of Council leaders and planners in Southeast Asia as an important geopolitical and geoeconomic region, one where U.S. “vital interests” were so involved that the area was strategically important to keep within the U.S. sphere of influence. The CFR was able to set the basic assumptions, alternatives, and framework for policy that gained capitalist-class consensus, eventually resulting in a U.S. military adventure with an immense loss of human life and treasure. Setting the framework for policy began with the War-Peace Studies in 1940–41, but intensified in the 1950s when the Council had no less than five different study groups focused on Southeast Asia12Laurence H. Shoup, Wall Street’s Think Tank, 2015. Monthley Review Press, str. 16

Henry Kissinger, kot eden najpomembnejših Rockefellerjevih osebnosti druge polovice prejšnjega in tudi prve četrtine 21. stoletja iz ozadja ameriške in globalne (geo)politike, je v CFR prišel že davnega leta 1955. Pomemben za njegovo uveljavitev pa je je bil dotedanji vodilni Rockefellerjev strateg John J. McCloy.

»David Rockefeller, chairman of the board of his family’s Chase Manhattan Bank from 1970 until recently, established the Trilateral Commission in 1973, with the financial backing of the CFR and the Rockefeller Foundation. Joseph Kraft, syndicated Washington columnist who himself has the distinction of being both a CFR member and a Trilateralist, has accurately described the CFR as a “school for statesmen” that “comes close to being an organ of what C. Wright Mills has called the Power Elite — a group of men, similar in interest and outlook, shaping events from invulnerable positions behind the scenes.” …
Perhaps the most powerful single figure in foreign policy since World War II, a beloved adviser to all presidents, is the octogenarian John J. McCloy. During World War II, McCloy virtually ran the War Department as assistant to aging Secretary Stimson; it was McCloy who presided over the decision to round up all Japanese Americans and place them in concentration camps in World War II, and he is virtually the only American left who still justifies that action.
Before and during the war, McCloy, a disciple of Morgan lawyer Stimson, moved in the Morgan orbit; his brother-in-law, John S. Zinsser, was on the board of directors of J.P. Morgan & Co. during the 1940s. But, reflecting the postwar power shift from Morgan to Rockefeller, McCloy moved quickly into the Rockefeller ambit. He became a partner of the Wall Street corporate law firm of Milbank, Tweed, Hope, Hadley & McCloy, which had long served the Rockefeller family and the Chase Bank as legal counsel.
From there he moved to become chairman of the board of the Chase Manhattan Bank, a director of the Rockefeller Foundation, and of Rockefeller Center, Inc., and finally, from 1953 until 1970, chairman of the board of the Council on Foreign Relations. …
It was McCloy who “discovered” Professor Henry A. Kissinger for the Rockefeller forces
13https://mises.org/library/rockefeller-morgan-and-war

»A young Harvard University academic named Henry A. Kissinger was invited to chronicle the work of the group and spent the 1955–56 academic year at the CFR. The resulting famous 1957 book by Kissinger, Nuclear Weapons and Foreign Policy, suggested a modification of the Dulles-Eisenhower policy toward one that suggested gradual escalation, including the possible use of tactical nuclear weapons. Kissinger himself later retreated from this doctrine, taking a more sober view of the dangers to humanity represented by nuclear escalation. The junior academic met the Rockefellers and other powerful men at the Council and was on his way toward later prominence. Kissinger and the CFR also played a central role in the shift in U.S.-China policy during the 1969–72 years, moving away from a more dogmatic anticommunist policy to a more flexible one in which China could be used as part of a complex geopolitical power game involving the USSR and other states.«14Laurence H. Shoup, Wall Street’s Think Tank, 2015, str. 16

Foreign Affairs

Pomemben medij, preko katerega Council on Foreign Relations širi svoje nazore in vpliv, pa je leta 1922 ustanovljena revija Foreign Affairs, katero je Washington Post (pomemben del liberalne super elite) imenoval “the bible of foreign policy thinking.” Foreign Affairs je izdal nekaj deset tisoč raznovrstnih publikacij, od knjig do blogov. Prvotni urednik od Foreign Affairs, kot tudi član direktorske uprave od CFR je bil Archibald Cary Coolidge, harvardski profesor, ki je prihajal iz elitne in bogate bostonske družine.
Leta 1928 ga je nasledil novinar Hamilton Fish Armstrong, ki je prav tako prihajal iz elitne družine, vendar iz New Yorka, študiral pa na Princeton University. Hamilton Fish je bil urednik do leta 1972, istočasno pa tudi član uprave od CFR.
Fisha je nasledil prav tako elitni bostonski CIA analitik William Bundy, brat bolj vplivnega McGeorga Bundyja, ki je ostal na tem položaju do leta 1984. David Rockefeller je hotel Bundyja postaviti na mesto predsedujočega od CFR, vendar je ta ponudbo zavrnil. Bundy pa je bil tudi častni ameriški generalni sekretar od skupine Bilderberg, 1975-1980. Bundyja je nasledil prav tako CIA-jin William G. Hyland, urednik od Foreign Affairs od 1984-1992. Skupaj s Kissingerjem je bil v Nixonovi administraciji član od Nacional Security Council.
Urednik od leta 1992 do 2010 je bil James F. Hoge Jr., ki je tudi Peter G. Peterson Chair od CFR. Hoge je bil med drugim tudi član uprave od Human Rights Watch (del ”liberalne CIA”), močno financirane s strani nekdanjega člana uprave in financerja od CFR Georga Sorosa, tesnega zaveznika Davida Rockefellerja. Hoge je bil poročen z Alice Albright, hčerko super elitne članica uprave od CFR Madeleine Albright.
Hogeja je leta 2010 nasledil Gideon Rose, v Clintonovi administraciji član osebja od National Security Council, ki je bil na Yale University član od precej elitne bratovščine Scroll and Key.
Roseja je leta 2021 nasledil Daniel Kurtz-Phelan, nekdanji svetovalec tedanje državne sekretarke Hillary Clinton, ter International Security Program Fellow in Eric and Wendy Schmidt Fellow od New America Foundation, ki je tesno povezana z liberalnim establišmentom, ter financirana s strani fundacij ”liberalne CIA”.

Milner Group

Rhodes Secret Society (1891-1901) oz. Milner Gorup (1901 – ), je (bila) skrivna oz. pol-skrivna skupina vplivnih elitnih posameznikov, ki je nastala konec 19 st. preko Cecila Rhodesa za utrjevanje oz. širjenje britanskega načina življenja preko British Commonwealth of Nations oz. britanskega imperializma. Čeprav se jo obravnava kot samostojno skupino, pod različnimi imeni, tudi kot Milner’s Kindergarten, kot Round Table Group, kot ”Rhodes crowd”, kot ”The Times crowd”, kot ”Chatham House crowd”, kot ”All Souls group”, ter tudi kot pro nacistični in pro fašistični Cliveden Set, je bila skupina vedno tesno povezana s superiornejšim klubom Pilgrims Society. Prvotni ustanovitelji te skupine leta 1891 so bili Cecil Rhodes, najpomembnejša in ena najbogatejših oseb v Južni Afriki; William T. Stead, eden najslavnejših in najbolj senzacionalnih novinarjev tistega časa; ter Reginald Baliol Brett, kasneje znan kot Lord Esher. Esher je bil prijatelj in zaupnik kraljice Viktorije, ter kasneje najpomembnejši svetovalec kraljev Edvarda VII in Georga V, ter bil kasneje tudi član od Pilgrims Society. Rhodes po katerem se imenuje Rhodes Trust, je bil hkrati tudi financer te skupine. Skupina je bila sestavljena iz dveh krogov. Notranji krog, ki so ga sestavljali Rhodes, Stead, Brett in kasneje Alfred Milner, se je po pisanju Quigleya15Carroll Quigley, The Anglo-American Establishment, 1981,  str. 3 imenoval ”The Society of the Elect”, zunanji krog pa se je imenoval ”The Association of Helpers”. Milner Kindergarten in Round Table Group sta bili v bistvu dve različni imeni za The Association of Helpers. The Society of the Elect je rekrutirala nove člane iz zunanjega kroga, ko se je to zdelo potrebno. V 20ih letih je v Milner Group močno dominirala skupina sodelavcev od Viscounta Astorja, ki je bil član od Rhodes Secret Society od 1891-1902 in član od Milner Group od 1902-1925. Zato se je Milner Group tudi tesno povezovalo z Astorjevim pro-nacističnim in pro-fašističnim Cliveden Set. Lord Astor je bil tudi so-ustanovitelj in predsedujoči od Royal Institute of International Affairs od 1935-1948, ter bil tudi vpleten v League of Nations.
Kasnejši pomembnejši člani Milnerjeve skupine, ki so bili hkrati tudi člani od Pilgrims Society – Lord Robert Brand, njegov brat Admiral Hubert Brand, Arthur Balfour, pro-nacistični Lord D’Abernon, pro-nacistični pomirjevalec Herber A. L. Fiser, Sir Edward Gray, pro-nacistični Lord Halifax, član bankirske družine Morgan 2nd Viscount Harcourt, vpleteni v Dawes Plan 1st Baron Kindersley, 2nd Baron Kindersley, Lord Lothian, njegov nečak 12th Marquess of Lothian, Alfred Lyttelton, kasnejši član od Trilateral Commission Lord Makins, Adam D. Marris, Sir David Ormsby-Gore, so-ustanovitelj od Rhodes Trust Lord Nathaniel M. Rothschild, Lord Arthur Salter in General Jan Smuts.

Širjenje vpliva od Milner Group preko vplivne revije The Times, Foreign Office, Royal Institute of International Affairs, Oxford University in preko Rhodes Scholarship –

»This [sestava Timesa]… shows clearly that the Milner Group controlled The Times, indirectly from 1912 if not earlier, and directly from 1922. The importance of this control seems obvious. The Times, although of a very limited circulation (only about 35,000 at the begining of the century, 50,000 at the outbreak of the First World War, and 187,000 in 1936), was the most influental newspaper in England. The reason for this influence is not generally recognized, although the existance of the condition itself is widely known. The influence depended upon the close relationship the paper and the Foreign Office. This relationship, as we are trying to show, was the result of the Milner Group’s influence in both.
The influence was not exercised by acting directly on public opinion, since the Milner Group never intended to influence events by acting through any instruments of mass propaganda, but rather hoped to work on the opinions of the small group of ”important people,” who in turn could influence wider and wider circles of persons. This was the basis on which the Milner Group itself was constructed; it was the theory behind the Rhodes Scholarships; it was the theory behind ”The Round Table and the Royal Institute of International Affairs; it was the theory behind the efforts to control All Souls, New College, and Balliol and, through these three, to control Oxford University; and it was the theory behind The Times. No effort was made to win a large circulation for The Times, for, in order to obtain such a circulation, it would have been necessary to make changes in the tone of the paper that would have reduced its influence withe the elite, to which it had been so long directed. The theorgy of ”the elite” was accepted by the Milner Group and by The Times, as it was by Rhodes
«16Carroll Quigley, The Anglo-American Establishment, 1981,  str. 113

Rhodes Trust

Pomemben vzporedni pod-sistem od Council on Foreign Relations in RIIA je Rhodes Trust, ki podeljuje Rhodes Scholarship in je bilo prvotno tesno povezano z ideologijo (globalizma) od Commonwealth of Nations preko skrivne skupine Milner Group oz. Round Table Group, kar pa se je delno spremenilo po 2. sv. vojni, ko so ZDA prevzele vodilno svetovno vlogo.

»The Development of the British Empire into the Commonwealth of Nations and the role which the Milner Group played in this development cannot be understood by anyone who feels that federation and commonwealth were mutually exclusive ideas.
In fact, there were not two ideas, but three, and they were not regarded by the Group as supstitutes for each other but as supplements to each other. These three ideas were: (1) the creation of a common ideology and world outlook among the people of the United Kingdom, the Empire, and the United States; (2) the creation of instruments and practices of cooperation among these various communities in order that they might pursue parallel policies; and (3) the creation of a federation on an imperial, Anglo-American, on World basis. The Milner Group regarded these as supplementary to one another and worked vigorously for all of them, without believing that they were mutually exclusive alternatives. They always realized, even the most fanatical of them, that federation, even of the Empire only, was very remote. They always, in this connection, used such expressions as ”not in our lifetime” or ”not in the present century.” They always insisted that the basic unity of any system must rest on common ideology, and they worked in this direction through Rhodes Scholarships, the Round Table Groups, and the Institute of International Affairs, even when they were most ardently seeking to create organized constitution relationships. And in these constitutional relationships they worked equally energetically and simultaneously for imperial federation and for such instruments of cooperation as conferences of Prime Ministers of Dominions. …
The effort of the Round Table Group to create a common ideology to unite the supporters of the British way of life appears in every aspect of their work. It was derived from Rhodes and Milner and found its most perfect manifestation in the Rhodes Scholarships. As a result of these and the Milner’s control of so much of Oxford, Oxford tended to become an international university. Here the Milner Group had to tread a narrow path between the necessity of training non-English (including Americans and Indians) in the English way of life and the possibility of submerging that way of life completely (at Oxford, at least) by admitting too many non-English to its cloistered halls. On the whole, this path was followed with considerable success, as will be realized by anyone who has had any experience with Rhodes Scholars. … It was surely a greater success in the United States than it was in the Dominions or in India, for in last, at least, the English idea of liberty was assimilated much more completely than the idea of loyality to England
17Carroll Quigley, The Anglo-American Establishment, 1981,  str. 150-151

Družina Rockefeller, ki na začetku 20. stoletja počasi prevzema primat, pa ni financirala samo Council on Foreign Relations, ampak skupaj z vodilnimi britanskimi predstavniki, tudi s temi iz Milner Group, financira še Royal Institute od International Affiars. Člani uprave in financerji od RIIA v 20ih letih so tako predstavniki vodilnih bančnih inštitucij in korporacij, mnoge med njimi dejansko hkrati predstavljajo Pilgrims Society, ki pa se je v javnosti, kot tudi večinoma v strokovni literaturi sploh ne omenja. Prav tako je bilo kar nekaj posameznikov iz Round Table/Milner Group tesno povezanih s Pilgrims Society, kot na primer Lord Lothian, 2nd Viscount Astorm, Lord Brand iz banke Lazard, Adam D. Morris iz banke Lazard, Arthur Balfour, 1st Baron Kindersley. Medtem, ko je bil Alfred Milner gost od Pilgrims Society vsaj leta 1906.

»Among the other benefactors of the Institute, we might mention the following. In 1926 the Carnegie United Kingdom Trustees (Hichens and Dame Janet Courtney) gave £3000 for books; the Bank of England gave £600; J. D. Rockefeller gave £3000. In 1929 pledges were obtained from about a score of important banks and corporations, promising annual grants to the Institute. Most of these had one or more members of the Milner Group on their boards of directors. Included in the group were the Anglo-Iranian Oil Company; the Bank of England; Barclay’s Bank; Baring Brothers; the British American Tobbaco Comapny; the British South Africa Company [Baron Nathan Rothschild, Cecil Rhodes, De Beers]; the Central Mining and Investment Corporation; Erlangers, Ltd; the Ford Motor Company; Hambro’s Bank; Imperial Chemical Industries; Lazard Brothers; Lever Brothers; Lloyd’s; Lloyd’s Bank; the Mercantile and General Insurance Company; the Midland Bank; Reuters [del od CFR]; Rothschild and Sons; Stern Brothers; Vickers-Armstrong; the Westminster Bank; and Whitehall Securities Corporation.
Since 1939 chief benefactors of the Institute have been the Astor family and Sir Hanry Price. … Chatham House had close institutional relations with number of other similar organizations, especially in the Dominions. It also has a parallel organization, which was regarded as brench, in New York. This latter, the Council on Foreign Relations, was not founded by the American Group that attended the meeting at the Majestic Hotel in 1919, but was taken over almost entirely by that group immediately after its founding in 1919. This group was made up of the experts on the American delegation to the Peace Conference who were most closely associated with J. P. Morgan and Company. The Morgan Bank has never made any real effort to conceal its position in regard to the Council on Foreign Relations
18Carroll Quigley, The Anglo-American Establishment, 1981,  str. 190-191

Sistem liberalne super elite, ki je zelo organiziran, pa ne bi bil tako uspešen brez svojih elitnih izobraževalnih centrov kot so Harvard, Yale, Princeton, Columbia in Stanford, kot tudi dejstvo, da v svoj krog vključijo tudi posebno nadarjene in zavzete posameznike iz nižjih družbenih razredov. Mnogi takšni posamezniki, ki so prejeli Rhodes Scholarship, so se močno povzpeli po družbeni lestvici in postali zelo pomemben člen liberalne super elite.

»The capitalist class of the United States is by far the most organized, class-conscious, and powerful segment of society. It has, in fact, more power than any ruling class in world history. It has its own expensive private schools for its children such as college “prep” schools at the high school level, as well as the eastern “Ivy League” private universities, like Harvard, Yale, Princeton, and Columbia, and elite outposts around the nation like Stanford and the University of Chicago. It has its own luxurious “high society” culture and lifestyle. Families in this class tend to intermarry, strengthening their connections and economic and political power. They are also usually open to allowing well-educated members of the professional class to enter their ranks, as long as these newcomers want to be of service to the capitalist class and are willing to adhere to the cultural, social, and political norms of their betters. The CFR is one place where such ambitious outsiders meet and form alliances with members of the capitalist class. Just one example illustrates the possibilities: William Jefferson Clinton was not born into a capitalistclass family, but he was intelligent and ambitious, worked to become a professional by gaining a college education, and was awarded a Rhodes Scholarship in England. He ran for political office and was, with the help of capitalist-class member Madeleine K. Albright, able to become a member of the Council in the 1980s. The contacts he made at the CFR helped him get the favorable media attention, funding, and top advisers to validate his candidacy and successfully become president. He brought many fellow Council members into leading positions in his administration, and implemented a raft of pro-capitalist CFR policies. … He was also able to bring his daughter Chelsea into the CFR, allowing her to expand her network to the rich, well-educated, and powerful people that she will meet at the Council. This is a common pattern: CFR members often bring relatives into the organization to promote individual and family agendas.«19Laurence H. Shoup, Wall Street’s Think Tank, 2015, str. 24-25

Pomemben so-ustanovitelj od Council on Foreign Relations je bil Whitney H. Shepardson, ki je leta 1910 postal Rhodes Scholar. Sheparson je bil član od Council on Foreign Relations od njegovega nastanka leta 1921, do svoje smrti leta 1966. Shepardson je bil leta 1918 na versajski mirovni konferenci svetovalec od Edwarda M. Houseja, kjer je bil sekretar pri komisiji, katera je bila odgovorna za načrtovanje od Covenant of the League of Nations. Od leta 1920 je pisal za Round Table, katerega urednik je bil Lionel Curtis. Od leta 1925 do 1927 je bil član uprave od Rockefellerjevega General Education Board. V tem obdobju pa tudi direktor od Woodrow Wilson Foundation. Bil od leta 1931 do 1942 pod-predsednik od International Railways of Central America, ki je bila transportna veja od United Fruit Company. United Fruit Company preko Rockefellerjev in CIA vpletena v številne državne udare v Južni Ameriki. V obdobju okoli leta 1933 je bil pod pokroviteljstvom od Chatham House ustanovni član in od leta 1934 do 1940 vodilni urednik od United States and World Affairs, ki je bila publikacija od CFR. Ko izbruhne vojna v Evropi postane član CFR-ovega projekta War and Peace Studies, katerega financer je bila Rockefeller Foundation. Leta 1941 je povabljen tudi v Round Table Club, kjer leta 1942 v Londonu v okviru Royal Institute of International Affairs organizira različne odbore. V tem obdobju je bil tudi vodja enote Secret Intelligence pri OSS, kjer ostane do leta 1946. SI nastane pod nadzorom vodilnega Rockefellerjevega moža Johna McCloya, član od SI pa je tudi kasnejši direktor od CIA Richard Helms. Leta 1942 postane Shepardson tudi posebni pomočnik ameriškega ambasadorja v Veliki Britaniji. Po vojni Shepardson postane direktor od British Dominions and Colonies Fund pri Carnegie Corporation of New York. Od leta 1953 – 1956 pa deluje še kot predsednik od CIA-jinega National Committee for a Free Europe. Shepardson postane še predsednik operaterjev od CIA-jinega Radio Free Europe, katerega so-ustanovitelj je bil Dimitri de Mohrenschield, brat od Georga de Mohrenschildta, kateri je bil tesno povezan z Lee Harveyjem Oswaldom in atentatom na Johna Kennedyja. Jasno, vsi Shepardson, Dimitri in George tesno povezani s CIA.

Če se izpostavi še nekaj najpomembnejših in vidnejših Rhodes Scholarjev, ki so ali člani od Council on Foreign Relations ali kako drugače povezani z liberalnim establišmentom ali z ”liberalno CIA” –

Člani od CFRPovezani z liberalni establišmentomPovezani predvsem z ”liberalno CIA”
Senator J. William Fulbright, 1905 – 1995;
Rhodes Scholar 1925
Senator, 1945-1974; bil predsedujoči od Senate Foreign Relations Committee, 1959–74; bil član od Alfalfa Club; ustanovitelj od Fulbright Scholarship; udeleženec konference od British-American Parliamentary Group; mentor od Billa Clintona.
Dean Rusk, 1909 – 1994;
Rhodes Scholar 1931
Državni sekretar, 1961-1969; član od CFR, 1952; udeleženec od Bilderberg Group; upravitelj od Rockefeller Foundation; član od Special Studies Project od Rockefeller Brothers Fund; bil častni direktor od Atlantic Council; bil direktor od International Management and Development Institute; član od Century Association; član od American Academy of Diplomacy; upravitelj od Woodrow Wilson International Center for Scholars; bil član od Gridiron Secret Society; član Malteškega viteškega reda.
Lincoln Gordon, 1913 – 2009;
Rhodes Scholar 1933
Delal za Senior Review Panel – CIA, 1980 – 1983; bil National Intelligence Officer, 1983; bil član od President Kennedy’s Task Force on Latin America, 1961; bil ameriški ambasador v Braziliji, 1961-1966, vpleten v CIA 1964 Brazilian coup d’état; bil pod-predsedujoči programu pri War Production Board, 1944 – 1945; član od Council on Foreign Relations, 1954 – 2008; član od American Academy of Diplomacy; bil direktor od Atlantic Council; bil gostujoči strokovnjak za Foreign Policy Studies pri Brookings Institution, 1984 – ; bil Fellow od Woodrow Wilson International Center for Scholars, 1972 – 1975; bil Fellow od Resources for the Future, 1975 – .
George McGhee, 1912 – 2005;
Rhodes Scholar 1935
Ameriški ambasador v Nemčiji, 1963 – 1968; član od Council on Foreign Relations, 1953 – 1996; ustanovni član od skupine Bilderberg; član svetovalne uprave od International Management and Development Institute; bil član uprave od Population Action International / Population Crisis Committee; bil upravitelj od Aspen Institute; bil upravitelj od Institute for International Education; bil ustanovni pokrovitelj od American European Community Association, 1981; upravitelj od Committee for Economic Development; upravitelj od African-America Institute; direktor od Atlantic Council.
John Templeton, 1912 – 2008;
Rhodes Scholar 1935
Član od Mont Pelerin Society; ustanovitelj od Templeton Growth Fund, 1954 – ; ustanovitelj in predsednik od John Templeton Foundation, 1987-2008, ”liberalna CIA”; njegov sin John Templeton Jr. guverner od Council for National Policy – top ozadje od ”konservativne CIA”.
Kermit Gordon, 1916 – 1976;
Rhodes Scholar 1938
Bil član administracije od predsednikov Kennedya in Johnsona, 1962 – 1965; član od CFR, 1967 – 1975; bil upravitelj od Ford Foundation, 1967 – 1975; bil pod-predsednik od Brookings Institution, 1965 – 1967, bil predsednik 1967 – 1976; bil član od General Advisory Committee on Arms Control and Disarmament.
Harlan Cleveland, 1918 – 2008;
Rhodes Scholar 1938
Ameriški ambasador pri zvezi NATO, 1965-1969; član od CFR, 1953 – 2007; častni direktor od Atlantic Council; bil direktor mednarodnega programa za zunanje zadeve od Aspen Institute for Humanistic Studies, 1974 – 2000; upravitelj od National Committee on American Foreign Policy; član od Club of Rome, 1980 – ; Fellow od International Leadership Forum; ustanovni član od Committee for International Economic Growth; član od American Academy of Diplomacy; bil direktor od Joyce Mertz-Gilmore Foundation; bil upravitelj od American Refugee Committee; bil član globalnega svetovalnega odbora od World Future Society.
Robert V. Roosa, 1918 – 1993;
Rhodes Scholar 1939, vendar zaradi izbruha vojne ne odide na Oxford
Član Kennedyeve administracije na ministrstvu za finance; član od CFR, 1957 – 1993, direktor 1961-1981; upravitelj od Rockefeller Foundation, 1967-1982; član od Trilateral Commission; član od Bilderberg Group; upravitelj od Brookings Institution, 1975-1986; direktor od Atlantic Council; član od Bretton Woods Committee; član od Group of 30; delal za Federal Reserve Bank od NY, 1946 – , podpredsedujoči razvojnemu oddelku; guverner od United Nations Association.
General Bernard Rogers, 1921 – 2008;
Rhodes Scholar 1947
Član od Pilgrims Society; član od CFR, 1983 – 1994, direktor od 1987 – ; član od Trilateral Commission; direktor od Atlantic Council; član od Alibi Club; član od Alfalfa Club; bil član uprave od General Dynamics; bil član uprave od Coca-Cola; član od elitnega Army and Navy Club.
Nicholas Katzenbach, 1922 – 2012;
Rhodes Scholar 1947
Bil generalni državni tožilec v Johnsonovi administraciji, 1966 – 1967; član od CFR, 1967 – 1994, direktor 1975 – 1986; član ameriške častne uprave od Drug Policy Alliance; pobudnik za ustanovitev Warren Commission; delal za IBM, 1969 – 1986; bil član uprave od Bank of Credit and Commerce International, predsedujoči od 1991, banka preko CIA, MI6 in super elite tesno vpletena v pranje denarja od drog in orožja, kot tudi za financiranje skrajnega islama; bil emeriti direktor od NAACP Legal Defense and Educational Fund – del ”liberalne CIA”; član svetovalne uprave od Partnership for Responsible Drug Information; član svetovalnega odbora od Center of International Studies na Woodrow Wilson School of Public and International Affairs. Njegov oče je bil Edward L. Katzenbach – generalni državni točilec za New Jersey; član od CFR, 1958 – 1973.
Admiral Stansfield Turner, 1923-2018
Rhodes Scholar 1947
CIA, direktor 1977-1981; član od CFR, 1973 – 2012; bil višji svetovalec od Center for International Security Studies; član direktorske uprave od American Association of Rhodes Scholars; član uprave od International Spy Museum; član svetovalne uprave od International Management and Development Institute; bil Senior Research Fellow od Norwegian Nobel Peace Institute, 1995; član uprave od Monsanto, 1981-1991.
John Brademas, 1927 – 2016;
Rhodes Scholar 1950
Član od CFR, 1973 – 2016; član od Trialteral Commission; upravitelj od Rockefeller Foundation, 1981-1992; upravitelj od Aspen Institute; predsedujoči od National Endowment for Democracy; predsedujoči od American Ditchley Foundation; član uprave od Center for National Policy; predsedujoč upravi od Federal Reserve Bank of New York; član od Bretton Woods Committee; upravitelj od Committee for Economic Development; udeleženec od World Economic Forum; bil predsednik od New York University, 1981-1992; član uprave od Overseers of Harvard.
Dennis Stanfill, 1927 – ;
Rhodes Scholar 1950
Član od CFR, 1975 – 1977; na začetku kariere bil korporativni finančni specialist pri Lehman Brothers; bil predsedujoči in generalni direktor od 20th Century Fox Film Corporation, 1971 – 1981; bil vodja pri Carlyle Group; bil upravitelj od RAND Corportion, 1978 – 1988; upravitelj od Kennedy Center for the Performing Arts, 1985 – 1988; bil pod-predsednik za financre pri Times Mirror Co., – 1969; bil upravitelj od California Institute of Technology; član uprave od Weingart Foundation; član uprave od Golden State Minority Foundation.
James Billington, 1929 – 2018;
Rhodes Scholar 1950
Član od CFR, 1962 – ; član urediške svetovalne uprave od Foreign Affairs, CFR; direktor od Woodrow Wilson Center for International Scholars, 1973-1987; upravitelj od Kennedy Center for the Performing Arts; član od Alfalfa Club; direktor od James Madison Council, Library of Congress 1987-2015; bil član uprave od Fulbright Scholarship, 1971-1976, predsedujoči 1973-1975; napisal knjigo Fire in the Minds of Men: Origins of the Revolutionary Faith.
Richard Gardner, 1927 – 2019;
Rhodes Scholar 1951
Ameriški ambasador; član od CFR, 1955 – ; član od Trilateral Commission; član svetovalnega odbora od Center for Strategic and International Studies; upravitelj od Aspen Institute; upravitelj od Freedom House; član vodstvenega odbora od Initiative for Global Development; član od Bretton Woods Committee; direktor od American Academy of Diplomacy; član uprave od National Democratic Institute for International Affairs; član uprave od United Nations Association; udeleženec od World Economic Forum; bil posebni UN-ov svetovalec na Rio Earth Summit 1992.
John Turner, 1929 – 2020;
Rhodes Scholar 1949
Kanadski premier, 1984; bil pravosodni minister v vladi super elitnega Pierra Trudeauja, 1968 – 1972; prav tako minister za finance, 1972-1975.
John Searle, 1932 – ;
Rhodes Scholar 1952
Študiral še kot Fulbright Scholar; bil član uprave od American Civil Liberties Union Northern Californica, 1969 – 1972; bil profesor emeritus na University of California, – 2019; častni gostujoči profesor na Tsinghua University; član od American Philosophical Society, 2010; govorec na TED Conferences; leta 2017 obtožen spolnih napadov na študentke, ter imel spolna razmerja v zameno za akademske, denarne in ostale ugodnosti.
Senator Paul Sarbanes, 1933 – 2020;
Rhodes Scholar 1954
Senator, 1977 – 2007; član od CFR, 1978; član uprave od National Endowment for Democracy; bil član guvernerske uprave od Roosevelt Institute; bil Fellow od Institute of Politics – Harvard University; bil član od President’s Commission on White House Fellowships.
Senator Richard Lugar, 1935 – 2019;
Rhodes Scholar 1954
Bil predsedujoči od Senate Committee on Foreign Relations, 1985 – 1987, 2003 – 2007; član od Aspen Strategy Group – Aspen Institute; član svetovalnega odbora od U.S. Global Leadership Coalition; član od Alfalfa Club; član svetovalne uprave od American Abroad Media; član mednarodnega svetovalnega odbora od Freeman Spogli Institute for International Studies; član uprave od Nuclear Threat Initiative; član od American Academy of Diplomacy; član uprave od National Endowment for Democracy, 1992 – 2001; član uprave ode International Foundation for Electoral Systems; član svetovalnega odbora od TechnoServe.
Neil Rudenstine, 1935 – ;
Rhodes Scholar 1956
Član od CFR, 1988 – ; član od Committee for Economic Development; član uprave od Goldman Sachs Foundation; upravitelj od Andrew W. Mellon Foundation; upravitelj od J. Paul Getty Trust; upravitelj od New York Public Library; bil direktor od American Council on Education; upravitelj od Princeton University; predsednik od Harvard University, 1991 – 2001; član svetovalnega odbora od David Rockefeller Center for Latin American Studies – Harvard University.
Joseph Nye, 1937 – ;
Rhodes Scholar 1958
Član od CFR, 1970 – ; član od Trilateral Commission; udeleženec od Bilderberg Group; upravitelj od Center for Strategic & International Studies; so-predsedujoči od Aspen Strategy Group – Aspen Institute; direktor od Atlantic Council; član od Defense Policy Board; član od Defense Science Board; član od Foreign Affairs Advisory Board – State Department; bil govorec pri Henry Jackson Society; udeleženec od Munich Security Conference; udeleženec od World Economic Forum; bil govorec pri RIIA; so-ustanovitelj teorije mednarodnih odnosov neoliberalizma.
Guverner Richard Celeste, 1937 – ;
Rhodes Scholar 1960
Član od CFR, 1981 – ; član uprave od Carnegie Corporation of NY, 1994 – 1997; bil član višjega svetovalnega odbora od National Democratic Institute for International Affairs; član uprave od American Council on Education; so-predsedujoči od Homeland Security Project – The Century Foundation; član svetovalne uprave od Roosevelt Institute; član svetovalne uprave od U.S. Space Command and Northern Command – NORAD; član od US-India Business Council; član uprave od Independent Strategic Assessment Group – United States Northern Command.
Lester Thurow, 1938 – 2016;
Rhodes Scholar 1960
So-ustanovitelj od Economic Policy Institute, 1986 – , del ”liberalne CIA”; bil član odbora za pregled politike pri Public Agenda Foundation; Fellow od Economists for Peace and Securit; bil dekan od MIT Sloan School of Management; kolumnist od Boston Globe; kolumnist od USA Today; bil ekonomski kolumnist in član uredniške uprave od The New York Times, 1979; sodelujoči urednik od Newsweek, 1981 – 1983.
David Souter, 1939 – ;
Rhodes Scholar 1961
Vrhovni sodnik, 1990 – 2009; nasledil super elitnega prijatelja Warrena Rudmana na mestu generalnega državnega tožilca v New Hampshiru, 1976 – 1978; s pomočjo Rudmana postane sodnik na višjem sodišče v New Hampshiru, 1978 – ; postane sodnik na vrhovnem sodišču v New Hampshiru, 1983 – ; George H. W. Bush ga leta 1990 imenuje v U.S. Court of Appeals for the First Circuit.
Admiral Bill Owens; 1940 –
Rhodes Scholar – ni podatkov, verjetno 1962
Pod-predsedujoči od Joint Chiefs of Staff, 1994-1996; član od CFR, 1992 – ; upravitelj od Carnegie Corporation of New York; upravitelj od Brookings Institution; član izvršnega odbora od Initiative for Global Development; upravitelj od German Marshall Fund; pod-predsedujoči od Science Application International Corporation, 1996-1997, predsednik in COO 1997-1999; član od Defense Policy Board; član uprave od Afiniti; ustanovitelj od Amerilink Telecom Corp – Huawei Technologies; udeleženec od Sanya Initiative.
Senator David L. Boren, 1941 – ;
Rhodes Scholar 1963
Senator od 1979 – 1994; predsedujoči od Senate Intelligence Committee, 1987 – 1993; član od CFR, 1989 – ; član od Bretton Woods Committee; član od Aspen Strategy Group – Aspen Institute; so-predsedujoči od President Obama’s Foreign Intelligence Advisory Board; Forum for International Policy; bil predsednik od Alfalfa Club; direktor od National Legal Center for the Public Interest, 1998 – 2001; član od The Forum for the Future of Higher Ecucation; Council on Competitiveness; član svetovalne uprave od Reform Institute; član od Coalition for a Democratic Majority; Bloomberg Family Foundation; član od Skull and Bones; bil mentor od Georga Teneta, direktorja od CIA.
Walter Slocombe, 1941 –
Rhodes Scholar 1963
Pod-sekratar za obrambo, 1994-2001; član od CFR, 1973 – ; U.S. Institute of Peace; direktor od Atlantic Council; višji svetovalec od Center for Strategic and International Studies, 2001 – ; direktor od U.S. Institute of Peace; član od Defense Policy board, 2002-2004; član od Iraq Intelligence Commission, 2004; član od Secretry of State’s International Security Advisory Board; redni udeleženec od Munich Security Conference.
R. James Woolsey, 1941 – ;
Rhodes Scholar 1963
CIA, direktor 1993-1994; top neokonservativec; član CFR, 1975 – ; član direktorske uprave od Atlantic Council; upravitelj od Center for Strategic & International Studies; bil predsedujoči od Freedom House; Project for the New American Century; bil odvetnik od The Carlyle Group; višji izvršni svetovalec od Booz Allen Hamilton; član Defense Policy Board; član svetovalne uprave od America Abroad Media; redni udeleženec od Munich Security Conference.
Senator Larry Pressler, 1942 – ;
Rhodes Scholar 1964
Senator, 1979 – 1997; član od CFR, 1986 – ; udeleženec od Bohemian Grove; član od Cosmos Club; član od Century Association; član od Metropolitan Club; član Malteškega viteškega reda; bil član tranzicijske skupine od Georga W. Busha, 2001; v Obamovi administraciji je bil član od U.S. Commission for the Preservation of America’s Heritage Abroad, 2009; član od Military Compensation and Retirement Modernization Commission, Obama; Senior Fellow pri University of California; bil Fulbrightov profesor v Italiji in Franciji; član od American Rhodes Scholars Association; višji svetovalec od Salomon Smith Barney; član uprave od Infosys Technologies.
Bill Bradley, 1943 – ;
Rhodes Scholar 1965
Član od CFR, 1971 – ; udeleženec od Bilderberg Group; član svetovalne uprave od Center for Strategic and International Studies; član uprave od Nationation Democratic Institute for International Affairs; član svetovalnega odbora od U.S. Global Leadership Coalition; član od Pacific Council on International Policy; član svetovalne uprave od Partnership for Public Service; član svetovalne uprave od Peter G. Peterson Foundation; so-predsedujoči od Americans for Campaign Reform; član uprave od New York Leadership for Accountable Government; direktor od Volcker Alliance; bil zunanjo svetovalec od McKinsey & Company, 2001-2004; upravni direktor od Allen & Company – Sun Calley Meetings/CIA; član mednarodne svetovalne uprave od JP Morgan Chase, 2003 – 2009; udeleženec od World Economic Forum.
Richard Danzig, 1944 – ;
Rhodes Scholar 1965
Bil pod-sekretar za mornarico, 1993-1997; bil član od Homeland Security Advisory Council, 2017-2018; bil Fellow of the Rockefeller Foundation; predsedujoči od Center for a New American Security; bil Fellow od Center for Strategic & International Studies; član guvernerske uprave od Partnership for Public Service; član od Defense Policy Board; bil partner pri Latham & Watkins, 1981-1993; Senior Fellow od Yale Jackson Institute for Global Affairs; bil svetovalec med predsedniško kampanjo Baracka Obame.
A. Michael Spence, 1943 – ;
Rhodes Scholar 1966
Član in Distinguished Visiting Fellow od CFR, 2010 – ; član od 21st Century Council – Berggruen Institute; Senior Fellow od Hoover Institution; komisar pri Global Commission on Internet Governance; ustanovni predsedujoči akademskemu odboru od Asia Global Institute/Fung Global Institute; predsedujoči od Commission on Growth and Development; bil član ekonomskega svetovalnega odbora od Alfred P. Sloan Foundation, 1979; bil profesor na Harvard University, 1975 – 1990; profesor na Stern School of Business – New York University, 2010 – ; emeritus in dekan od Stanford Graduate School of Business; profesor na SDA Bocconi School of Management, 2011 – ; višji svetovalec od Oak Hill Investment Management, 1999 – ; član uprave od Nike; svetovalec od PIMCO; redni pisec za Project Syndicate; skupaj z Josephom Stiglizem leta 2001 dobitnik Nobelove nagrade za ekonomijo; bil udeleženec od China Finance 40 Forum.
General Wesley Clark, 1944 – ;
Rhodes Scholar 1966
Član od CFR, 1976 – ; višji svetovalec od Center for Strategic and International Studies; direktor od Atlantic Council; upravitelj od International Crisis Group; član nacionalnega varnostnega od svetovalnega odbora od U.S. Global Leadership Council; direktor od National Endowment for Democracy; upravitelj od National Committee for American Foreign Policy; svetovalec od Americans for Campaign Reform; udeleženec od Clinton Global Initiative; redni udeleženec od Munich Security Forum.
Bill Clinton, 1946 – ;
Rhodes Scholar 1968
Predsednik ZDA, 1993 – 2001; član od CFR, 1990 – ; član od Trilateral Commission; udeleženec od Bilderberg Group; ustanovitelj od Clinton Global Initiative; udeleženec od Coalition for Inclusive Capitalism; udeleženec od World Economic Forum; udeleženec od Forstmann Little Conferences.
Strobe Talbott, 1946 – ;
Rhodes Scholar 1968
Bil namestnik državnega sekretarja, 1994-2001; član od CFR, 1976 – , direktor 1988 – 1993; član od Trilateral Commission; član od Aspen Strategy Group – Aspen Institute; član od Foreign Affairs Policy Board – State Department; bil predsednik od Brookings Institution, 2002-2017; bil upravitelj od Carnegie Endowment for International Peace; član od Bretton Woods Committee; bil član od Skull and Bones Society; delal za revijo Time, 1971 – 1993, glavni urednik in kolumnist za zunanje zadeve, 1989-1992; član svetovalne uprave od America Abroad Media; udeleženec od Munich Security Conference; bil govorec pri RIIA.
Boisfeuillet Jones, Jr., 1946 –
Rhodes Scholar 1968
Bil pod-predsedujoči od Washington Post Company, 2008 – 2011, predsedujoči upravi 2008 – 2011, publicist in generalni direktor 2000-2008; direktor od Associated Press; direktor od Newspaper Association of America; direktor od Eugene and Agnes E. Meyer Foundation.
Robert Reich, 1946 – ;
Rhodes Scholar 1968
Bil v Clintonovi administraciji sekretar za delo, 1993 – 1997; član uprave od Economic Policy Institute, del ”liberalne CIA”; Fellow od International Leadership Forum; ustanovitelj in svetovalec od Campaign for America’s Future, del ”liberalne CIA”; član svetovalne uprave od Roosevelt Institute; član od Common Cause; bil upravitelj od Bussines Enterprise Trust, 1989 – 1993, močna prisotnost ”liberalne CIA”; član raziskovalne svetovalne uprave od Washington Center for Equitable Growth; upravitelj od Economists for Peace and Security; direktor od Center for Progressive Leadership; profesor pri Goldman School of Public Policy, na UC Berkely, 2006 – ; bil profesor na John F. Kennedy School of Government – Harvard University; sodelujoči urednik od The New Republic, del ”liberalne CIA”; predsedujoči in ustanovni urednik od The American Prospect – del ”liberalne CIA”; podpornik Bernieja Sandersa, sredstvo ”liberalne CIA”.
Admiral Dennis C. Blair, 1947 – ;
Rhodes Scholar 1968
Služil kot Director of National Intelligence, 2009-2010; bil predsedujoči CFR-ovi delovni skupini od U.S. China Relations, 2007; član od Trilateral Commssion; direktor od Atlantic Council; član uprave od National Committee on U.S.-China Relations; upravitelj od Freedom House; bil predsednik od Institute for Defense Analyses, 2004 – 2009; Center for a New American Security; član od Missile Defense Advisory Committee; član od Energy Security Leadership Council od Securing America’s Future Energy; bil govorec pri Aspen Security Forum.
James Fallows, 1949 – ;
Rhodes Scholar 1970
Član od CFR, 1984 – ; bil ustanovni predsedujoči in je član uprave od New America Foundation; član Socrates Program – Aspen Institute; Fellow od Lowy Institute for International Policy; bil urednik od US News and World Report; bil nacionalni dopisnik za The Atlantic; je redni novičarski analitik za Weekend All Things Considered – NPR; bil glavni pisec govorov od predsednika Carterja, 1977 – 1979; dobitnik nagrade Arthur Ross Media Award od American Academy of Diplomacy.
Franklin Raines, 1949 – ;
Rhodes Scholar 1971
Bil član Clintonove administracije, direktor od U.S. Office of Management and Budget, 1996 – 1998; član od CFR, 1989 – ; član od Trilateral Commission; član svetovalne uprave od Health Stewardship Project – Aspen Institute; upravitelj od German Marshall Fund of the United States; upravitelj od French-American Foundation; upravitelj od Mitre Corporation; član od Economic Club of Washington; član od Alfalfa Club, 1998; član od The Business Council; član uprave od TIAA-CREF; bil podpredsednik pri Lazard Freres and Co., 1979 – 1982, višji pod-predsednik 1983 1984, partner 1984 – 1991; član uprave od Pfizer; član uprave od PepsiCo.; član uprave od Boeing, 1995 – 1996; član uprave od AOL Time Warner; generalni direktor od Fannie Mae, 1999 – 2004, eden od pomembnih krivcev za finančno krizo 2008; član uprave od National Urban League; bil upravitelj od Black Student Fund; bil član nadzorne uprave od Harvard University; član od National Advisory Council on the Education of Disadvantaged Children.
Kurt L. Schmoke, 1949 – ;
Rhodes Scholar 1971
Član od CFR, 1992 – ; prvi Afro-ameriški župan Baltimorja, 1987 – 1999; član od Trilateral Commission; član od Socrates Program – Aspen Institute; upravitelj od Carnegie Corporation of NY; član od Alpha Phi Alpha Fraternity; bil pravnik pri Wilmer, Cutler & Pickering, 1999 – 2003; član uprave od McGraw-Hill, 2003 – 2016; član uprave od S&P Global, 2016 – ; dekan od Howard University School of Law, 2003 – ; Honorary Fellow od Balliol College, Oxford, 2004 – ; član uprave od Global Rights – del ”liberalne CIA”.
Richard Haass, 1951 – ;
Rhodes Scholar 1973
Član od CFR, 1980, predsednik od 2003 – ; član od Trilateral Commission; udeleženec od Bidlerberg Group, upravitelj od Brookings Institution; član od International Institute for Strategic Studies; član od Aspen Strategy Group – Aspen Institute; član od US Commission on National Security; član od Defense Policy Board, 1997 – 2000; član svetovalnega odbora od Centre for European Reforum; član svetovalne uprave od America Abroad Media; udeleženec od World Economic Forum; udeleženec od Munich Security Forum; bil govorec pri Pilgrims Society; bil govorec pri RIIA.
Walter Isaacson, 1952 – ;
Rhodes Scholar 1974
Član od CFR, 1979 – ; član od Trilateral Commission; upravitelj od Rockefeller Foundation, 2018 – ; upravitelj od Carnegie Institution of Science; predsednik in generalni direktor od Aspen Institute; bil član od Defense Innovation Advisory Board; urednik od Time; predsednik in generalni direktor od CNN; svetovalni partner od Perella Weinberg Partners; predsedujoči emeritus od Teach for America; član uprave od Bloomberg Philanthropies; udeleženec od Forstmann Little Conferences.
Richard Stengel, 1954 – ;
Rhodes Scholar 1977
Bil član Obamove administracije, 2014 – 2016; preko State Departmenta je ”proti-dezinformacijsko” The Center for Strategic Counter Terrorism Communications; član od CFR, 1989 – ; je Distinguished Fellow pri Atlantic Council; bil izvršni direktor od National Constitution Center, 2004 – 2006; član uprave od Care USA; udeleženec od World Economic Forum; udeleženec od Clinton Global Initiative; bil govorec pri ServiceNation Summit; pisec za revijo od Round Table Group Time, 1981 – , upravni urednik od 2006 – 2013; strateški svetovalec od Snap Inc.; analitik za MSNBC in NBC; z Mandelo pisal njegovo avtobiografijo Long Walk to Freedom; bil član Bidenova tranzicijske skupine za U.S. Agency for Global Media.
Malcolm Turnbull, 1954 – ;
Rhodes Scholar 1978
Avstralski premier, 2015 – 2018; višji svetovalec od Kohlberg Kravis Roberts.
Nancy-Ann DeParle, 1957 –
Rhodes Scholar 1978
Bila namestnica vodje kabineta za politiko v Obamovi administraciji, 2011 – 2013; bila direktorica od White House Office of Health Reform, 2009 – 2011; bila Visiting Scholar in Economic Studies pri Brookings Institution; upraviteljica od Robert Wood Johnson Foundation, 2002 – ; bila višja svetovalka pri JPMorgan Partners, 2000 – 2006; bila upravna direktorica od CCMP Capital Advisors, 2006 – 2009, ki je tesno povezan z JPMorgan Partners; članica uprave od Boston Scientific; bila predavateljica prava na Harvard Law School; upraviteljica od Duke University.
Tony Abbott, 1957 – ;
Rhodes Scholar 1981
Avstralski premier, 2013 – 2015; član častne svetovalne uprave od International Democrat Union – The Global Alliance of the Centre Right; udeleženec od APEC CEO Summit.
Nicholas Kristof, 1959 – ;
Rhodes Scholar 1981
Član od CFR, 2003 – ; član od Aspen Strategy Group – Aspen Institute; upravitelj od Rhodes Trust; udeleženec od World Economic Forum; udeleženec od Clinton Global Initiative; pridruženi upravni direktor in pisec uredniške kolumne od New York Times, 2001-2021; sodelavec od CNN.
George Stephanopoulos, 1961 – ;
Rhodes Scholar 1983
Član od CFR, 1991 – ; bil komunikacijski direktor Clintonove predsednipke kampanje 1992; bil član Clintonove administracije; član svetovalne uprave od American Democracy Month Council; upravitelj od Save the Children USA; član svetovalne uprave od Global Kids; udeleženec od Clinton Global Initiative; bil Harry S. Truman Scholar; bil glavni voditelj od ABC News; so-voditelj od Good Morning America na ABC; udeleženec zabave od Jeffreya Epsteina, 2010.
Naomi Wolf, 1962 – ;
Rhodes Scholar 1985
Vplivna feministka; sredstvo ”liberalne CIA”; ustanoviteljica od American Freedom Campaign; politična svetovalka za predsedniški kampanji od Billa Clintona in Al Gora; piše za The Nation – del ”liberalne CIA”; piše za The New Republic – del ”liberalne CIA”; piše za The Guardian – del ”liberalne CIA”; piše za The Huffington Post – del ”liberalne CIA”.
Patrick Pichette, 1962 – ;
Rhodes Scholar 1987
Bil glavni finančni direktor od Google, 2008 – 2015; član uprave od Twitter, 2017 – , neodvisni predsedujoči upravi 2020 – ; partner od McKinsey & Company, 1996 – 2001; član uprave od Bombardier Inc., 2013 – 2017; predsedujoči od Engineers Without Borders Canada; direktor od Trudeau Foundation. Njegova žena Tamar Pichette je članica uprave od Nature Conservancy Canada.
Michael McFaul, 1963 – ;
Rhodes Scholar 1986
Bil ameriški ambasador v Rusiji, 2012 – 2014; član od CFR, 2001 – ; bil pridruženi sodelavec od Carnegie Endowment for International Peace; so-ustanovitelj od Moskow Carnegie Center; član uprave od Eurasia Foundation; American Political Science Association; Visiting Fellow od National Endowment for Democracy, 2004 – 2005; World Economic Forum Fellow; direktor in Senior Fellow od Freeman Spogli Institute for International Studies; upravitelj od Freedom House; Senior Fellow od Hoover Institution; Pacific Council on International Policy; član svetovalnega odbora od Human Rights Watch; bil udeleženec od Yalta European Strategy: kolumnist od The Washington Post.
Susan Rice, 1964 – ;
Rhodes Scholar 1986
Bila ameriška ambasadorka pri UN, 2009 – 2013; bila National Security Advisor, 2013 2017; članica od CFR, 1992 – ; članica od Trilateral Commission; članica od Aspen Strategy Group – Aspen Institute; direktorica od Atlantic Council; članica svetovalnega odbora od U.S. Global Leadership Coalition; bila Senior Fellow od Brookings Institution, 2002 – 2008; ustanovna članica uprave od Center for a New American Security; članica svetovalne uprave od Freeman Spogli Institute for International Studies; članica od American Academy of Diplomacy; direktorica od National Democratic Institute for International Affairs; članica svetovalne uprave od America Abroad Media; bila svetovalka od McKinsey & Company; udeleženka od World Economic Forum.
Jacob Weisberg, 1964 – ;
Rhodes Scholar 1987
Član od CFR, 1997 – ; bil glavni urednik od The Slate Group – Graham Holdings Company, 1996 – ; pod-predsedujoči od Committee to Protect Journalists – del ”liberalne CIA”; bil član uprave od American Society of Magazine Editors; bil kolumnist od Newsweek; bil je komentaror na National Public Radio; sodelujoči urednik od Vanity Fair; delal za The New Republic; bil sodelujoči pisec za kolumno National Interest od The New York Times Magazine, 1994 – 1996; bil kolumnist od Financial Times; tedanji guverner John Kerry mu je ponudil članstvo v Skull&Bones, vendar ga je zavrnil; udeleženec od World Economic Forum; s super elitnim Robertom Rubinom je avtor njegovih spominov In an Uncertain World: Tough Choices from Wall Street to Washington.
Sylvia M. Mathews, 1965 – ;
Rhodes Scholar 1987
Članica od CFR, 1996 – , so-predsedujoča od Independent Task Force on Improving Pandemic Preparedness; Trilateral Commission; bila predsednica pri Bill and Melinda Gates Foundation; članica od Aspen Strategy Group – Aspen Institute; bila članica vodstvenega odbora od Miller Center for Public Affairs; članica od Pacific Council on International Policy; članica svetovalne uprave od Nike Foundation; bila predsednica od Walmart Foundation; direktorica od Alliance for a Green Revolution in Africa; predsednica od American University, 2017 – ; bila sodelavka od McKinsey & Company; direktorica od MetLife, 2004 – .
Kathleen McLaughlin, okoli 1965 – ;
Rhodes Scholar 1987
Predsednica od Walmart Foundation; izvršna pod-predsednica od Walmart Inc.; delala za McKinsey & Company; članica uprave od World Resources Institute; članica uprave od Council on Foundations; članica izvršnega odbora od China Council for International Cooperation on Environment and Development; udeleženka od Concordia Summit.
Chrystia Freeland, 1968 – ;
Rhodes Scholar 1991
Namestnica kanadskega premierja, top globalista in feminista Justina Trudeauja, 2019 – ; članica uprave od World Economic Forum.
Peter Beinart, 1971 – ;
Rhodes Scholar 1993
Senior Fellow od CFR; 2007 – 2009; višji svetovalec od Truman National Security Project; Nonresident Fellow od Brookings Institution; podpisnik od Project for the New American Century; Senior Fellow od New America Foundation, 2012; Fellow od Foundation for Middle East Peace; član mednarodne akademske uprave od Israel-America Student Exchange; profesor novinarstva in politične znanosti na Craig Newmark Graduate School of Journalism – City University of New York; politični komentator od CNN; piše za The Washington Post; piše za Time; bil urednik od The New Republic; pisec za The Atlantic.
Benjamin Todd Jealous, 1973 – ;
Rhodes Scholar 1997
Predsednik in generalni direktkor od NAACP, 2008 – 2013, del ”liberalne CIA”; bil član od Commission on the Information Needs of Communities in a Democracy, Knight Foundation/Aspen Institute; predsednik od US Domestic Human Rights Program pro Amnesty International, del ”liberalne CIA”; predsednik od People for the American Way, del ”liberalne CIA”; Senior Fellow od Center for American Progress, del ”liberalne CIA”; bil izvršni direktor od National Newspaper Publishers Association; AFL-CIO; leta 2013 imenovan Young Global Leader od World Economic Forum; Visiting Scholar od Annenberg School for Communication; podporl sredstvo ”liberalne CIA” Bernieja Sandersa, 2016; podpornik Hillary Clinton, 2016.
Ebrahim ”Eboo” Patel, 1975 – ;
Rhodes Scholar 1998
Član Obamove administracije, član od Advisory Council on Faith-Based Neighborhood Partnerships – Department of Homeland Security; član od CFR, 2008 – 2011, član od Religious Advisory Committee; član od Socrates Program – Aspen Institute; član nacionalnega odbora od Aga Khan Foundation USA – del ”liberalne CIA”; ustanovitelj od Interfaith Youth Core, ustanovna donacija od Ford Foundation; član svetovalne uprave od Islamic Studies Center, Duke University; član uprave od International Interfaith Centre; član uprave od Global Youth Action Network, del ”liberalne CIA”; bil Ashoka Fellow, 2004 – del ”liberalne CIA”; govorec pri TED Conferences; udeleženec od Clinton Global Initiative; udeleženec od United Nations Alliance of Civilization; bil govorec pri Momentum Conference, forum od Tides Foundation; bil govorec pri Nobel Peace Prize Forum; imenovan Young Global Leader od World Economic Forum, 2010; piše blog za The Washington Post; piše blog za Huffington Post – del ”liberalne CIA”; piše blog za USA Today.
Jared Cohen, 1981 – ;
Rhodes Scholar 2004
Član od CFR, 2013 – ; član od Trilateral Commission; član odbora od Freeman Spogli Institute for International Studies; član od 21st Century Council od Berggruen Institute; član od Forign Affairs Advisory Board – State Department; so-ustanovitelj in direktor od Jigsaw-Google Ideas; udeleženec od World Economic Forum; sodnik pri De Nirovem Tribeca Film Festival – ideologija ”liberalne CIA”; eden od vodilnih iz ozadja ”arabske pomladi”.
Jennifer M. Harris, 1981 – ;
Rhodes Scholar 2004
Bila vodila arhitekta od Economic Statecraft agenda, pri Hillary Clinton, State Department; bila Senior Fellow od CFR, 2014 – 2017; članica osebja pri U.S. National Intelligence Council; Senior Fellow pri William and Flora Hewlett Foundation, 2018 – , del ”liberalne CIA”; Senior Fellow za zunanjo politiko pri Brookings Institution, 2018 – ; Fellow od Roosevelt Institute; bila Harry S. Truman Scholar; bila govornica pri Global Progressive Forum.
Pete Buttigieg, 1982 – ;
Rhodes Scholar 2005
Del ”liberalne CIA”; bil Fellow od Truman Center for National Policy, kjer je bil v stiku z washingtonskim nacionalno varnostnim močvirjem; delal za Cohen Group, 2004 – 2005; svetovalec od McKinsey & Company, 2007 – 2010; predsedniški kandidat 2020.
Ryan Thoreson, cca. 1985 – ;
Rhodes Scholar 2007
Raziskovalec za Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Rights pri Human Rights Watch, 2015 – , del ”liberalne CIA”; bil Ford Fellow pri Human Rights Watch, 2013; bil 2014 – 2015 referent pri Scottu Mathesonu Jr. na pritožbenem sodišču, Matheson prav tako Rhodes Scholar; bil Research Fellow od pro-LGBT OutRight Action International, 2009 – 2010, del ”liberalne CIA”; je Cover-Lowenstein Fellow in International Human Rights pri Yale Law School, 2018 – ; avtor od Transnational LGBT Activism: Working for Sexual Rights Worldwide.
Julie Veroff, cca. 1985 – ;
Rhodes Scholar 2007
Odvetnica pri elitni Cooley LLP, 2021 – ; bila Skadden Fellow za Immigrants’ Right Project pri American Civil Liberties Union, 2018 – 2021, del ”liberalne CIA”; bila pravni referent pri vrhovni sodnici Soniji Sotomayor, 2017 – 2018; bila pravniška pripravnica pri ACLU Southern California, 2013; bila pripravnica za Refugee Protection and Lifeline for Iraq Refugees pri Human Rights First, 2007, del ”liberalne CIA”; delala na State Deparetmentu, 2005.
Rebecca A. Brubaker, cca. 1986 – ;
Rhodes Scholar 2008
Članica od CFR, 2019 – ; bila Fulbright Scholar; bila Smith Richardson Fellow, del ”konservativne CIA”; bila Visiting Fellow pri Institute for Ethics, Law and Armed Conflict od Blavatnik of Governemnt, 2021, del ”liberalne CIA”; višja politična svetovalka in projektna direktorica pri United Nations University Centre for Policy Research; direktorica pri Interpeace, del ”liberalne CIA”; bila Nonresident Fellow od Miller Center of Public Affairs; bila gostja od CSIS Humanitarian Agenda, 2021.
Varun Sivaram, 1989 – ;
Rhodes Scholar 2011
Višji svetovalec Johna Kerrya v Bidenovi administraciji, 2021 – ; bil Phillip D. Reed Fellow od CFR, 2015 – 2018; bil strateški svetovalec za energijo in finance pri elitnem guvernerju Andrewu Cuomu, 2015 – 2016; bil svetovale pri McKinsey & Co., 2013 – 2015; bil višji svetovalec Antonija Villaraigose, župana Los Angelesa, 2012 – 2013; Senior Fellow od Aspen Institute; bil svetovalec pri UN COP26; član od Global Future Council for the Energy Transition od World Economic Forum; član uprave od Woods Institute for the Environment and Precourt Institute for Energy – Stanford University; pridruženi profesor na Georgetown University School of Foreign Service; bil Truman Scholar; bil govorec pri TED Conferences; bil govorec pri World Affairs Council.
Ronan Farrow, 1987 – ;
Rhodes Scholar 2012
Sin feministke in sredstva od ‘liberalne CIA’ Mie Farrow; globalist; delal za UN; kot sredstvo ”liberalne CIA” ”raziskoval” obtožbe o spolnih zlorabah pomembnega ljubljenca super elite Harveya Weinsteina, kar je nato objavil The New Yorker; bil pripravnik pri super elitni odvetniški pisarni Davis Polk & Wardwell; bil član Obamove administracije kot Special Adviser for Humanitarian and NGO Affairs v Office of the Special Representative for Afghanistan and Pakistan; dobitnik nagrade od Refugees International; dobitnik nagrade Journalist of the Year od National Lesbian and Gay Journalists Association.
Rhiana Gunn-Wright, 1988 – ;
Rhodes Scholar 2013
Sredstvo ”liberalne CIA”; delala za Michelle Obama; delala kot avtorica od Great New Deal pri sredstvu ”liberalne CIA”Alexandriji Ocasio-Cortez; je Climate Policy Director pri Roosevelt Institute.

Glede na to, da je bil Council on Foreign Relations zadnjih nekaj desetletij v rokah Rockefellerjeve družine, bo avtor najprej v nadaljevanju predstavil še povezave med Rockefellerji, CFR-om in Rhodes Trustom.

Družina Rockefeller in njihove povezave z Rhodes Trust in njihovimi štipendisti

Rhodes Trust, kot del Rhodesove zapuščine, katerega prvotni upravitelj je bila družina Rothschild in je del te bankirske globalistične naveze, je tesno povezan z družino Rockefeller. Najuspešnejši Rhodes Scholarji so imeli skozi zgodovino zelo pomembne položaje tako znotraj liberalnega establišmenta, kot tudi znotraj Rockefellerjevega sistema nevladnih organizacij. Ena redkih izjem je le nekdanji direktor od CIA in vodilni neokonservativec James Woolsey, za katerega je nejasno, kako tesen je (bil) z Rockefellerjevo-Kissingerjevo navezo.

 • Jerome Davis Greene, bil upravitelj od Rockefeller Foundation, 1913-17 in 1928-1939; bil upravitelj od Rockefeller Institute; bil član od Rockefeller General Education Board; bil upravitelj od Brookings Institution, 1928-1945; bil predsedujoči od Council Institute of Pacific Relations, 1929-1932; bil sekretar od Harvard Corporation, 1905-1910 in 1934-1943; ter bil član od Round Table Group/Rhodes Secret Society. Poleg tega pa Greene tudi so-ustanovitelj od Council on Foreign Relations, ter tudi udeleženec od Pariške mirovne konference leta 1919.
 • Lord Franks of Headington – upravitelj od Rockefeller Foundation, 1961-1971; predsedujoči od Rhodes Trust, 1957-1973; član izvršnega odbora od Bilderberg Group; provost od Worcester College – Oxford University, 1962-1976; so-ustanovitelj zveze NATO; predsedujoči od Organisation for European Economic Cooperation; predsedujoči od elitne Lloyds Bank, 1954-1962, direktor do 1975; direktor od elitne banke Schroders, 1969-1984; predsedujoči od Wellcome Trust, 1965-1982; britanski ambasador v ZDA, 1948-1952.
 • Dean Rusk – član od Council on Foreign Relations; bil član izvršnega odbora od skupine Bilderberg, 1957; upravitelj od Rockefeller Foundation, 1950-1961, predsednik 1951-1961; bil državni sekretar; bil član od Special Studies Project: America at Mid-Century – Rockefeller Brothers Fund, 1956; ustanovni član uprave od Committee on the Present Danger; bil Rhodes Scholar; bil član od Gridiron Secret Society/Club, University of Georgia; član Malteškega viteškega reda.
 • John Robert Evans – predsedujoči od Rockefeller Foundation, 1987 – 1995; predsedujoči od Allelix Biopharmaceuticals Inc.; predsedujoči od Alcan Aluminum Ltd. (1995–2002); predsedujoči od Canada Foundation for Innovation; predsedujoči od Walter and Duncan Gordon Charitable Foundation; predsedujoči od Torstar Corporation; ustanovni dekan od McMaster University Medical School; bil predsednik od University of Toronto, 1972 – 1978; služil kot ustanovni direktor od Population, Health and Nutrition Department – World Bank, 1979 – 1983.
 • John Brademas – današnji član liberalnega establišmetna, je tako hkrati član od Rockefellerjeve Trilateral Commission, kot tudi upravitelj od Rockefeller Foundation, član od Council on Foreign Relations in Rhodes Scholar.
 • Richard Danzig – sicer ni bil v vodstvu od Rockefeller Foundation, je pa bil Rockefeller Fellow – Rockefeller Foundation, kot tudi Rhodes Scholar; član direktorske uprave od Center for a New American Security.
 • Joseph Nye – član od Council on Foreign Relations; član od Rockfellerjeve Trilateral Commission; študiral kot Rhodes Scholar.
 • Strobe Talbott – član od Council on Foreign Relations; član od Rockefellerjeve Trilateral Commission; član elitne skrivne bratovščine Skull & Bones – Yale University; študiral kot Rhodes Scholar; predsedik od Brookings Institution.
 • Stansfield Turner – bil direktor od CIA, 1977-1981; bil član od Council on Foreign Relations; bil član od International Institute for Strategic Studies; bil Rhodes Scholar.
 • Walter Isaacson – član od Council on Foreign Relations; član od Trilateral Commission; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg; upravitelj od Rockefeller Foundation, 2018 – ; upravitelj od Carnegie Institute of Science; član od Defense Innovation Advisory Board; član vodstvenega odbora od Institute for Global Development; bil predsednik in generalni direktor od CNN; bil urednik od revije Time; študiral kot Rhodes Scholar.
 • Hedley Donovan – član in direktor od Council on Foreign Relations; član od Trilateral Commission; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg; upravitelj od Ford Foundation; bil glavni urednik revije Time Inc., 1964 to 1979; udeleženec od Darthmouth Conferences; študiral kot Rhodes Scholar.
 • Michael Spence – ugledni strokovnjak od Council on Foreign Relations; skupaj z Rockefellerjevim ekonomistom Josephom Stiglitzem dobil Nobelovo nagrado; študiral kot Rhodes Scholar.
 • Bill Clinton – član od Council on Foreign Relations; član Rockefellerjeve Trilateral Commission; udeleženec od Bilderberg Group; ustanovitelj od Clinton Global Initiative; študiral kot Rhodes Scholar.
 • Robert V. Roosa – elitni direktor od Council on Foreign Relations, 1966 – 1981; upravitelj, 1967-1982 in podpredsedujoči, 1978-1982, od Rockefeller Foundation; član od Trilateral Commission; partner od elitne banke Brown Brothers Harriman, 1965-1991; član Rockefellerjeve Group of Thirty; predsedujoči od Brookings Institution, 1975-1981; delal za Federal Reserve Bank of New York, 1946 – ; študiral kot Rhodes Scholar.

Upravitelji in člani uprave od Rockefeller Foundation, ki so povezani s Council on Foreign Relations

Rockefeller Foundation, ki je skupaj z Rockefeller Brothers Fund steber Rockefellerjevega financiranja nevladnih organizacij tako liberalnega establišmetna, kot tudi ”liberalne CIA”, je bila v preteklosti vedno napolnjena z najvidenjšimi predstavniki super elite. To se je na videz spremenilo v zadnjih letih, ko sama fundacija, tudi vizualno, deluje močno po načelu ”liberalne CIA”.

 • John D. Rockefeller III – član od Council on Foreign Relations; upravitelj od Rockefeller Foundation, 1931-1970.
 • David Rockefeller – bil član od Council on Foreign Relations od 1942-2017, predsedujoči od 1970-1985, direktor od 1947-1985. Kot vodja od CFR-a tudi ustanovi Trilateral Commission leta 1972.
 • David Rockefeller, Jr. – član od Council on Foreign Relations; upravitelj od Rockefeller Foundation; predsedujoči in upravitelj od Rockefeller Brothers Fund; bil predsedujoči od Rockefeller Financial Services; bil v vodstvu od Pew Oceans Commission – Pew Charitable Trust (del ”liberalne CIA”); upravitelj od Boston Foundation (del ”liberalne CIA”).
 • Clifton R. Wharton, Jr. – bil upravitelj od Council on Foreign Relations; upravitelj ,1970-1987, in prededujoči 1982-1987 od Rockefeller Foundation; upravitelj od Aspen Institute; upravitelj Rockefellerjeve Asia Society; upravitelj Rockefellerjevega Museum of Modern Art; član uprave od Federal Reserve Bank of New York.
 • John Foster Dulles – vplivni ustanovni član od Council on Foreign Relations, 1922-1955 in nestalni član od 1955-1958; ter upravitelj od Rockefeller Foundation. Njegov brat Allen Dulles pa direktor od CIA.
 • John J. McCloy – opis takoj spodaj.
 • John W. Davis – ustanovni predsednik od Council on Foreign Relations, 1921-1933, ter direktor od 1933-1955; upravitelj od Rockefeller Foundatiion, 1922-1939; član uprave od AT&T; bil član uprave od Carnegie Endowment for International Peace; partner pri Davis Polk Wardwell Gardiner & Reed.
 • Arthur Hay Sulzberger – vplivni član od Council on Foreign Relations; upravitelj od Rockefeller Foundation, 1939-1957; publicist od The New York Times, 1935-1961.
 • Paul Adolph Volcker – elitni član in direktor, 1975-1979, 1988-1999, od Council on Foreign Relations; upravitelj od Rockefeller Foundation, 1975-1978; redni udeleženec od Bohemian Grove; ustanovni so-financer od Sorosovega/Rockefellerjevega Institute for New Economic Thinking; direktor Rockefellerjeve Asia Society; upravitelj od Aspen Institute; udeleženec od International Monetary Conference; upravitelj od Center for Strategic and International Studies; član in ameriški predsedujoči od Trilateral Commission; predsedujoči od Group of Thirty; udeleženec srečanj od skrivne ultrakonservativne skupine Le Cercle (del ”konservativne CIA”); član uprave od Institute for International Economics.
 • James David Wolfensohn – član od Council on Foreign Relations; upravitelj od Rockefeller Foundation, 1979-1986; predsedujoči finančnemu odboru od Rockefeller Brothers Fund, 1991 – ; predsednik od World Bank, 1999-2005; član od Trilateral Commission; član mednarodne svetovalne uprave od Jane Goodall Institute (del ”liberalne CIA”); častni upravitelj od Brookings Institute; član mednarodnega svetovalnega odbora od U. S. Global Leadership Council.
 • Vernon Eulion Jordan, Jr. – član od Council on Foreign Relations; upravitelj od Rockefeller Foundation; udeleženec od Bilderberg Group; član od Trilateral Commission; višji upravni direktor od Lazard Freres & Co., LLC; direktor od American Express Company; upravitelj od Xerox Corporation; upravitelj od Urban Institute.
 • Cyrus R. Vance – član od Council on Foreign Relations; upravitelj od Rockefeller Foundation; udeleženec od Bilderberg Group; član od Trilateral Commission; častni direktor od Atlantic Council; predsedujoči od Rockefellerjeve Japan Society; upravitelj od Urban Institute; član skrivne bratovščine Scroll&Key – Yale University.
 • W. Michael Blumenthal – član od Council on Foreign Relations; upravitelj od Rockefeller Foundation; član od Trilateral Commission; direktor od Peterson Institute for International Economics; predseujoči od Rockefellerjeve National Committee on U.S.-China Relations; skupaj s Cyrusem Vancom leta 1979 so-predsedujoči Rockefellerjevemu U.S.-China Business Council; udeleženec od International Monetary Conference, 1978.
 • Henry Cisneros – član od Council on Foreign Relations, 1982-1997; upravitelj od Rockefeller Foundation, 1989-1992; član uprave od National Endowment for Democracy; član svetovalne uprave od United States Program Advisory Panel – Bill & Melinda Gates Foundation; upravitelj od American Assembly; upravitelj od Urban Institute.
 • Maurice Strong – vplivni član od Council on Foreign Relations; upravitelj od Rockefeller Foundation, 1971-1976; upravitelj od Aspen Institute; član od Club of Rome; predsednik od Power Corporation of Canada; pod-predsednik od World Wildlife Fund.
 • Margaret A. Hamburg – vplivna članica od Council on Foreign Relations; upraviteljica od Rockefeller Foundation; članica od CIA Intelligence Science Board; višja sodelavka od Center for Strategic & International Studies; višja znanstvenica od Nuclear Threat Initiative.
 • Judith Rodin – vplivna članica od Council on Foreign Relations; predsednica od Rockefeller Foundation; članica uprave od BlackRock; članica uprave od Catalyst; častna upraviteljica od Brookings Institution; članica uprave od Citigroup; članica uprave od Coalition for Inclusice Capitalism.
 • Sandra Day O’Connor – vplivna članica od Council on Foreign Relations; upraviteljica od Rockefeller Foundation, 2006 – ; članica od Iraq Study Group; članica od s CIA povezanega George Town Club.
 • Frank Stanton – član od Council on Foreign Relations; član uprave od Rockefeller Foundation; upravitelj od RAND Corporation.
 • Robert G. Sproul – član od Council on Foreign Relations; upravitelj od Rockefeller Foundation; predsedujoči od New York Federal Reserve; član od Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.
 • Henry B. Schacht – vplivni član Council on Foreign Relations; upravitelj od Rockefeller Foundation; upravitelj od Ford Foundation; član uprave Rockefellerjeve Chase Manhattan Bank; član uprave od The New York Times Company; član uprave od Warburg Pincus; član uprave od AT&T.
 • Anthony Romero – član od Council on Foreign Relations; delal za Rockefeller Foundation; programski direktor od Ford Foundation; izvršni direktor od American Civil Liberties Union.
 • Eleanor Holmes Norton – članica od Council on Foreign Relations; upraviteljica od Rockefeller Foundation; bila pomožna pravna direktorica od American Civil Liberties Union, 1965-1970; bila predsedujoča od Equal Employment Opportunity Commission, 1977-1981; bila višja sodelavka od Urban Institute; bila članica od Free South Africa Movement.
 • Jessica Tuchman Mathews – članica od Council on Foreign Relations; upraviteljica od Rockefeller Foundation; upraviteljcia od Rockefeller Brothers Fund; udeleženka od Bilderberg Group; bila upraviteljica od Joyce Foundation (Barack Obama); pod-predsednica in direktorica za raziskave od World Resources Institute, 1982-1993; predsednica od Carnegie Endowment for International Peace, 1997 – .
 • Bill Moyers – član od Council on Foreign Relations; upravitelj od Rockefeller Foundation, 1969-1980; upravitelj od Sorosovega Open Society Institute/Open Society Foundations (del ”liberalne CIA”); član svetovalne uprave od Center for Investigative Reporting (del ”liberalne CIA”); direktor od Schumann Center for Media and Democracy (del ”liberalne CIA”); ustanovni financer od New America Foundation (del ”liberalne CIA”).
 • Richard W. Lyman – član od Council on Foreign Relations; predsednik od Rockefeller Foundation, 1980-1988; predsednik od Stanford University, 1970-1980; ustanovitelj od Stanford Institute for International Studies.
 • David M. Lawrence – član od Council on Foreign Relations; član direktorske uprave od Rockefeller Foundation; bil član zdravstvene svetovalne uprave od RAND Corporation; član uprave od Hewlett-Packard, 1995-1999.
 • Robert F. Goheen – član od Council on Foreign Relations; upravitelj od Rockefeller Foundation, 1960-1977; svetovalec od Ford Foundation; bil predsednik od Princeton University; predsednik od Council on Foundations.
 • Walter S. Gifford – član od Council on Foreign Relations; upravitelj od Rockefeller Foundation; predsednik od AT&T, 1925-1948; član uprave od US Steel; upravitelj od Carnegie Institution for Science; upravitelj od Johns Hopkins University.
 • Ann M. Fudge – članica od Council on Foreign Relations; upraviteljica od Rockefeller Foundation; programska svetovalka pri Bill and Melinda Gates Foundation; članica uprave od Federal Reserve Bank of New York; članica uprave od Honeywell, 1993-2003; članica uprave od Unilever, 2009 – ; članica uprave od General Electric, 1999 – ; članica svetovalne uprave od Catalyst.
 • Raymond B. Fosdick – vplivni član od Council on Foreign Relations; upravitelj od Rockefeller Foundation, 1936-1948; pomemben internacionalist in podpornik od League of Nations; so-ustanovitelj od International Rice Research Institute.
 • Orvil Dryfoos – član družine Sulzberger-Ochs; vplivni član od Council on Foreign Relations; upravitelj in član izvršnega odbora od Rockefeller Foundation; član uprave od The New York Times Company, 1954-1963.
 • Harold W. Dodds – član od Council on Foreign Relations; upravitelj od Rockefeller Foundation; predsednik od Princeton University, 1933-1957; upravitelj od Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching.
 • Karl T. Compton – član od Council on Foreign Relations, 1936 – 1953; upravitelj od Rockefeller Foundation; upravitelj od Ford Foundation; upravitelj od Alfred P. Sloan Foundation; upravitelj od Brookings Institution.
 • Antonia Hernandez – članica od Council on Foreign Relations; upraviteljica od Rockefeller Foundation; predsednica in generalna direktorica od California Community Foundation (del ”liberalne CIA”); bila predsednica od glavna svetovalka od Mexican American Legal Defense and Educational Fund (del ”liberalne CIA”); članica svetovalne uprave od Pacific Council for International Policy; članica direktorske uprave od Golden West Financial Corporation.
 • Strive Masiyiwa – član globalne uprave od Council on Foreign Relations; upravitelj od Rockefeller Foundation; zimbabvejski milijarder.
 • Raymond W. Smith – bil član od Council on Foreign Relations, 1995-1996; upravitelj od Rockefeller Foundation; upravitelj od Carnegie Corporation of New York (del ”liberalne CIA”); predsedujoči od Rothschild, Inc.; predsedujoči od N.M. Rothschild & Sons Canada Limited.
 • James P. Grant – bil član od Council on Foreign Relations; upravitelj od Rockefeller Foundation; bil tretji izvršni direktor od United Nations Children’s Emergency Fund (UNICEF), 1980-1995.
 • Eleanor Bernert Sheldon – članica od Council on Foreign Relations; upraviteljica od Rockefeller Foundation; predsednica od Social Science Research Council SSRC, 1972 to 1979; delala za Russell Sage Foundation (del ”liberalne CIA”).

Člani uprave od Chase Manhattan Bank/JP Morgan Chase in njihove povezave s Council on Foreign Relations

 • Winthrop W. Aldrich, član družine Rockefeller – član od Council on Foreign Relations, 1927 – 1973; predsedujoč upravi od Chase National Bank (predhodnica od Chase Manhattan Bank), 1934-1953 (po njemu predsedujoči John J. McCloy); član uprave od AT&T; član elitnega skrivnega obveščevalne omrežja ”The Room”/Walrus Club med 2. svetovno vojno; pod-predsednik in član izvršnega odbora od Pilgrims Society.
 • Graham T. Allison – član od Council on Foreign Relations; član uprave od Chase Manhattan Bank; udeleženec od Bilderberg Group; ustanovni član od Trilateral Commission, 1979-1984.
 • Robert O. Anderson – član od Council on Foreign Relations; član uprave od Chase Manhattan Bank; predsedujoči od Aspen Institute; član od Club of Rome.
 • C. Douglas Dillon – direktor od Council on Foreign Relations, 1965-1976, pod-predsedujoči 1976-1978; član mednarodne svetovalne uprave od Chase Manhattan Bank; upravitelj od Rockefeller Foundation, 1960-1974, predsedujoči 1971-1974; član od Bretton Woods Committee; član od Pilgrims Society; častni direktor od Atlantic Council.
 • John J. McCloy, ključni Rockefellerjev človek – vplivni član od Council on Foreign Relations, 1940 – , predsedujoči, 1953-1970; upravitelj od Rockefeller Foundation, 1946-1949, 1953-1958; član uprave od Chase Manhattan Bank, 1953-1960; upravitelj od Ford Foundation, 1953 – , predsedujoči, 1958-1964; član od Trilateral Commission; upravitelj od John M. Olin Foundation (del ”konservativne CIA”), cca. 1970-1989; član uprave od AT&T.
 • J. Richardson Dilworth – član od Council on Foreign Relations, 1954-1992; član direktorske uprave od Chase Manhattan Bank, 1959 – ; direktor od Rockefeller Family & Associates, 1958-1981; predsedujoči od Rockefeller Center, 1966-1982; predsedujoči od International Basic Economy Corporation (Nelson Rockefeller); upravitelj od Rockefeller University, 1960-1991; član od Skull & Bones; član od Pilgrims Society.
 • Alexander Haig – član od Council on Foreign Relations, 1973 – ; neodvisni direktor od Chase Manhattan, 1980-1982 (odstopi ko postane državni sekretar); član od Trilateral Commission; član svetovalne uprave od International Management and Development Institute; upravitelj od International Journalists’ Programmes; častni direktor od Atlantic Council; član od Bretton Woods Committee; član od Pilgrims Society.
 • Willard C. Butcher – član od Council on Foreign Relations; predsedujoči in generalni direktor od Chase Manhattan Bank, 1980-1991; direktor od Union Labor Life Insurance Company; predsedujoči upravitelj od American Enterprise Institute (del ”konservativna CIA”); član uprave od Museum of Modern Art; član uprave od New York Zoological Society.
 • Theodore M. Hesburgh – član od od Council on Foreign Relations; bil direktor od Chase Manhattan Bank; član od Bretton Woods Foundation; upravitelj od Rockefeller Foundation; svetovalec od Ploughshares Fund (del ”liberalne CIA”); direktor Rockefellerjevega National Committee on United States-China Relations; član svetovalne uprave od Nuclear Age Peace Foundation (del ”liberalne CIA”).
 • William B. Harrison, Jr. – član od Council on Foreign Relations; predsednik in generalni direktor od Chase Manhattan Bank, 1999-2000; predsednik od JP Morgan Chase, 2000-2004, generalni direktor, 2000-2005; pod-predsedujoči od Institutional Banking – Chemical Bank, 1990 – ; član direktorske uprave od Committee to Encourage Corporate Philanthropy; član od Bretton Woods Committee.
 • David T. Kearns – član od Council on Foreign Relations; član uprave od Chase Manhattan Bank; član od Trilateral Commission; upravitelj od Ford Foundation; bil generalni direktor od Xerox Corporation.
 • Thomas G. Labrecque – član od Council on Foreign Relations; član uprave od Chase Manhattan Bank; upravitelj od Trilateral Commission; član Malteškega viteškega reda; član direktorske uprave od International Rescue Committee.
 • John Macomber – vplivni član od Council on Foreign Relations; član uprave od Chase Manhattan Bank; višji partner od McKinsey & Company, 1954-1973; član uprave od Lehman Brothers; pod-predsedujoči od Atlantic Council.
 • Walter V. Shipley – član od Council on Foreign Relations; generalni direktor in predsedujoč od Chase Manhattan Bank, 1996-1999; član mednarodnega odbora od JP Morgan Chase; generalni direktor od Chemical Bank, 1994-1996; član uprave od Exxon Mobil; predsedujoči od Wallace Foundation; Committee to Encourage Corporate Philantropy.
 • Anthony P. Terracciano – član od Council on Foreign Relations; član uprave od Chase Manhattan Bank; član uprave od Mellon Bank Corp., 1987-1990.
 • Marina v.N. Whitman – članica od Council on Foreign Relations; članica uprave od Chase Manhattan Bank; članica uprave od JP Morgan Chase; članica od Trilateral Commission; glavna ekonomistka od General Motors, 1979-1992.

Člani mednarodnega odbora od Rockefellerjeve Chase Manhattan Bank/JP Morgan Chase

 • David Rockefeller – od 1965 do leta 2004.
 • John H. Loudon – ustanovni predsedujoči od mednarodnega svetovalnega odbora Chase Manhattan, 1965 – 1977; predsedujoči od of the Royal Dutch Petroleum Company.
 • Gianni Agnelli – član mednarodnega svetovalnega odbora od Council on Foreign Relations, 1998 – ; ustanovni član od Chase Manhattan IAC, 1965 – 1990; Malteški Viteški red.
 • William Alexander Hewitt – član mednarodnega svetovalnega odbora od Chase Manhattan, 1965-1982; član od Council on Foreign Relations, 1971 – 1997; član od Pilgrims Society; član od Trilateral Commission.
 • David Packard – član mednarodnega svetovalnega odbora od Chase Manhattan Bank, 1969-1980.
 • C. Douglas Dillon.
 • Eugene R. Black –član mednarodnega svetovalnega odbora od Chase Manhattan Bank, 1970 – ; član od Council on Foreign Relations, 1950-1963; upravitelj od Ford Foundation, 1960-1968; član od Pilgrims Society.
 • Rawleigh Warner Jr. – član mednarodnega svetovalnega odbora od Chase Manhattan Bank, 1970 – ; član od Council on Foreign Relations, 1968-1990; predsedujoči od Mobil Oil, 1969-1986; predsedujoči od Woodrow Wilson International Center for Scholars; prvotni upravitelj od Kennedy Center for the Performing Arts; predsedujoči od American Petroleum Institute; član guvernerske uprave od FED.
 • Pehr Gyllenhammer – član mednarodnega svetovalnega odbora od Chase Manhattan Bank, 1971-1995;
 • Otto Wolff van Amarongen – član mednarodnega svetovalnega odbora od Chase Manhattan Bank, 1972- .
 • Carl Gerstacker – član mednarodnega svetovalnega odbora od Chase Manhattan Bank, 1972- ; predsedujoči od Dow Chemical.
 • William Blackie – član mednarodnega svetovalnega odbora od Chase Manhattan Bank, 1972- ; član od Council on Foreign Relations, 1957 – 1970; predsedujoči od Caterpillar Tractor Company.
 • Donald C. Burnham – član mednarodnega svetovalnega odbora od Chase Manhattan Bank, 1972- ; predsedujoči od Westinghouse Electric.
 • Henry Ford II – član mednarodnega svetovalnega odbora od Chase Manhattan Bank, 1972 – ;
 • Patrick Haggerty – član mednarodnega svetovalnega odbora od Chase Manhattan Bank, 1972- ; član od Council on Foreign Relations, 1959-1960; član izvršnega odbora od Trilateral Commission; predsedujoči od Texas Instrumentst
 • Henry Kissinger – član od Council on Foreign Relations, 1956 – , direktor 1977-1981; član mednarodnega svetovalnega odbora od (JP Morgan)Chase Manhattan Bank, 1977 – 2021; član od Pilgrims Society.
 • Lord Carrington – član mednarodnega svetovalnega odbora od Chase Manhattan Bank, 1990 – ; član od Pilgrims Society.
 • George Shultz – predsedujoči mednarodnemu svetovalnemu odboru od JPMorgan Chase, 1990a-2010; član od Council on Foreign Relations, 1974 – , direktor 1980-1982; član od Pilgrims Society.
 • Lord Gordon Richardson – pod-predsedujoči od mednarodnega svetovalnega odbora od Chase Manhattan Bank, 1996-1998; član od Pilgrims Society.
 • Martin Feldstein – član mednarodnega odbora od J.P. Morgan, 1984-1993; član svetovalnega odbora od JP Morgan Chase, 2001 – 2019; član od Trilateral Commission.
 • Jacob A. Frankel – predsedujoči mednarodnemu odboru od JP Morgan Chase, 2009-2010, predsedujoči od JPMorgan International, 2017 – ; član mednarodne svetovalne uprave od Council on Foreign Relations, 2004 – .
 • Brian Mulroney – član mednarodnega odbora od JPMorgna Chase, 2003 – 2009; član mednarodne svetovalne uprave od Council on Foreign Relations, 2004 – .
 • James Dimon – član mednarodnega svetovalnega odbora od JP Morgan Chase, 2004 – ; predsednik in COO od JP Morgan Chase; predsedujoči in generalni direktor od JP Morgan Chase, 2005 – .
 • Carla A. Hills – članica mednarodne svetovalne uprave od JPMorgan Chase, 2006 – ;
 • Robert M. Gates – član mednarodnega svetovalnega odbora od JP Morgan Chase, 2012 – , pod-predsedujoči odboru 2016 – ;
 • Condoleezza Rice – članica mednarodne svetovalne uprave od JPMorgan Chase, 2013 – ;
 • Družina Koç / Mustafa V. Koç – član mednarodnega svetovalnega odbora od JP Morgan Chase, 2005 – ; Rahmi M. Koç – član mednarodne svetovalne uprave od CFR, 1998, 2007.
 • Ernesto Zedillo – član mednarodnega odbora od JPMorgan Chase, 2004 – ; član mednarodne svetovalne uprave od CFR, 2006 – ;
 • Družina Desmarais / Andre Desmarais – član mednarodnega odbora od JP Morgan Chase, 2003 – 2009; Paul Desmarais Jr. – član globalne svetovalne uprave od Council on Foreign Relations (2017).
 • Riley P. Bechtel – direktor od JP Morgan Chase, 2003 – ; član mednarodnega odbora od Chase Manhattan Bank, 2007 – ;
 • David O’Reilly – mednarodnega odbora od JPMorgan Chase, 2003 – 2009;
 • Bill Bradley – član mednarodne svetovalne uprave od Chase Manhattan Bank, 2003 – 2009; član od Council on Foreign Relations, 1997 – ; študiral kot Rhodes Scholar; upravni direktor od Allen & Co.
 • John Elkann – član mednarodnega odbora od JPMorgan Chase, 2018 – ;
 • Alex Gorsky – član mednarodnega odbora od JPMorgan Chase, 2018 – ; predsedujoči in generalni direktor od Johnson & Johnson.
 • Lee Kuan Yew – član mednarodne svetovalne uprave od JPMorgan Chase, 2003 – ;
 • Ratan Tata – član mednarodne svetovalne uprave od JPMorgan Chase, 2003 – ;
 • Gustavo A. Cisneros – član mednarodnega odbora od Chase Manhattan/JPMorgan Chase, 1981 – ; član mednarodne svetovalne uprave od Council on Foreign Relations (1998, 2007).
 • Cees J.A. van Lede – član mednarodne svetovalne uprave od JPMorgan Chase, 2003 – 2018.
 • Karen Katen – članica mednarodne svetovalne uprave od JPMorgan Chase, 2003 – ; predsednica od Pfizer Global Pharmaceuticals; direktorica od Peterson Institute for International Economics.
 • Fritz Gerber – član mednarodne svetovalne uprave od JPMorgan Chase, 2003; predsedujoči od Roche.
 • Franz B. Humer– član mednarodne svetovalne uprave od JPMorgan Chase, 2004 – ; predsedujoči od Roche.
 • Tony Blair – član mednarodne svetovalne uprave od JPMorgan Chase, 2007 – , predsedujoči mednarodnemu odboru 2010 – ;
 • Mohammed Ali Abalkhail – član mednarodne svetovalne uprave od JPMorgan Chase, 2003; nekdanji savdski minister za finance in ekonomijo
 • Abdallah S. Jum’ah – član mednarodne svetovalne uprave od JPMorgan Chase, 2004 – 2009; predsednik in generalni direktor od Saudi Arabian Oil Company – Aramco.
 • Xiqing Gao – član mednarodne svetovalne uprave od JPMorgan Chase, 2004 – ; pod-predsedujoči od National Council for Social Security Fund, Beijing.
 • Anatoly B. Chubais – član mednarodne svetovalne uprave od JPMorgan Chase, 2008 – ; član globalne uprave svetovalcev od Council on Foreign Relations, 2014.
 • Kofi Annan – član mednarodne svetovalne uprave od JPMorgan Chase, 2010 – ; član globalne uprave svetovalcev od Council on Foreign Relations (2014)
 • Khalid A. Al-Falih – član mednarodne svetovalne uprave od JPMorgan Chase, 2010 – 2014; predsednik in generalni direktor od Saudi Aramco;
 • Tung Chee Hwa – član mednarodne svetovalne uprave od JPMorgan Chase, 2010; pod-predsedujoči od National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Conference, Hong Kong
 • Herman Gref – član mednarodnega svetovalnega odbora od JP Morgan Chase, 2012 – .
 • Bernard Arnault – član mednarodnega svetovalnega odbora od JP Morgan Chase, 2015 –
 • Amin H. Nasser – član mednarodnega svetovalnega odbora od JP Morgan Chase, 2015 – ; predsednik in generalni direktor od Saudi Aramco;
 • Yang Yuanqing – član mednarodnega svetovalnega odbora od JP Morgan Chase, 2015 – ; predsedujoči in generalni direktor od Lenovo.
 • Nassef Sawiris – član mednarodnega svetovalnega odbora od JP Morgan Chase, 2018 – ; član globalne svetovalne uprave od Council on Foreign Relations, 2015; upravitelj od University of Chicago.
 • Joseph C. Tsai – član mednarodnega svetovalnega odbora od JP Morgan Chase, 2018 – ; izvršni pod-predsedujoči od Alibaba Group

Člani nacionalnega svetovalnega odbora od JP Morgan Chase

 • Leon D. Black – član nacionalnega svetovalnega odbora od JP Morgan Chase, 2003 – 2007; član od Council on Foreign Relations, 1980-1997; ustanovni partner od Apollo Management, L.P.; odstopil s položaja generalnega direktorja od Apollo Manegement zaradi povezav z Jeffreyem Epsteinom.
 • John B. Hess – član nacionalnega svetovalnega odbora od JP Morgan Chase, 2003 – 2007; generalni direktor in predsedujoč upravi od Amerada Hess Corporation.
 • David M. Rubenstein – član nacionalnega svetovalnega odbora od JP Morgan Chase, 2003 – 2007; predsedujoči globali upravi svetovalcev od Council on Foreign Relations; ustanovni partner od Carlyle Group.
 • Stephen A. Schwarzman – član nacionalnega svetovalnega odbora od JP Morgan Chase, 2003 – 2007; predsednik in generalni direktor od Blackstone Group.
 • Mortimer B. Zuckerman – član nacionalnega svetovalnega odbora od JP Morgan Chase, 2003 – 2007; član od Council on Foreign Relations, 1988 – .
 • Edgar Bronfman, Jr. – član nacionalnega svetovalnega odbora od JP Morgan Chase, 2004 – 2007; član od Council on Foreign Relations, 2007 –

Delovanje članov od CFR v ameriških vladah

Državni sekretarji

21 od 28 (75%) državnih sekretarjev, ki so bili na položajih od ustanovitve CFR leta 1921, je bilo članov od CFR. Državni sekretar Charles Hughes, ki je bil na položaju od 1921 – 1925, pa postane član od CFR leta 1930. Od 21 državnih sekretarjev, ki so služili od leta 1949 do danes, jih je bilo 18 (85,7%) članov od CFR.  Podobna zgodba je tudi pri imenovanju vršilcev dolžnosti državnega sekretarja. Od 17 vršilcev, od leta 1945 do danes (2023), jih je 13 (76%) članov od CFR.

Državna sekretarja, ki sta bila imenovana na ta položaj pred ustanovitvijo od CFR in sta bila ustanovna člana od CFR – 

 1. Elihu Root (1845 – 1937) – državni sekretar, 1905 – 1909; častni član od CFR, 1921 – 1937.
 2. Frank L. Polk (1871–1943) – državni sekretar, 1920; član od CFR, 1921 – 1943.

Državni sekretarji od ustanovitve CFR leta 1921 dalje –

 1. Charles E. Hughes (1862 – 1948) – državni sekretar, 1921 – 1925; vrhovni sodnik, 1930 – 1941; član od CFR, 1930 – 1948.
 2. Frank B. Kellogg (1856–1937) – državni sekretar, 1925 – 1929; član od CFR, 1928 – 1937. Leta 1908 je bil vodja zveznega tožilstva proti Harrimoanovi Union Pacific Railroad. Njegov najpomembnejši primer pa je bil proti Rockefellerjevemu Standard Oil Co. of New Jersey v. United States leta 2011. Leta 1928 je imel pri CFR govor na temo “The War Prevention Policy of the United States.” Mesec dni kasneje je v Parizu nastal Kellogg-Briand Pact.
 3. Henry L. Stimson (1867–1950) – državni sekretar, 1929 – 1933; član od CFR, 1924 – 1950. Bil član od Skull & Bones. Njegov mentor je bil Elihu Root.
 4. Cordell Hull (1871–1955) – državni sekretar, 1933 – 1944. Deluje v ’’levičarski’’ ’’anti-establišment’’ Rooseveltovi vladi.
 5. Edward Stettinius Jr. (1900 – 1949) – državni sekretar, 1944 – 1945; član od CFR, 1924 – 1925, 1939 – 1941, 1947 – 1949. Bil član skrivne bratovščine Seven Society. Njegov oče je delal za J.P. Morgan.
 6. James F. Byrnes (1882–1972) – državni sekretar, 1945 – 1947.
 7. General George C. Marshall (1880–1959) – državni sekretar, državni sekretar, 1947 – 1949; sekretar za obrambo, 1950 – 1951.
 8. Dean Acheson (1893–1971) – državni pod-sekretar, 1945 – 1947; državni sekretar, 1949 – 1953; član od CFR, 1948 – 1971.
 9. John Foster Dulles (1888–1959) – državni sekretar, 1953 – 1959; član od CFR, 1921 – 1959.
 10. Christian Herter (1895–1966) – državni sekretar, 1959 – 1961; član od CFR, 1930 – 1966.
 11. Dean Rusk (1909–1994) – pomočnik državnega sekretarja, 1949, 1950 – 1951; državni sekretar, 1961 – 1969; član od CFR, 1952 – 1994.
 12. William P. Rogers (1913–2001) – državni sekretar, 1969 – 1973; član od CFR, 1975 – 2001. Deluje kot ’’anti-State Department’’ sekretar v Nixonovi administraciji in katerega naloga je bila, da ni bil na poti vodilnemu Rockefellerjevemu agentu Kissingerju.
 13. Henry Kissinger (1923 – ) – državni sekretar, 1973 – 1977; član od CFR, 1956 – .
 14. Cyrus Vance (1917–2002) – namestnik državnega sekretarja, 1964 – 1967; državni sekretar, 1977 – 1980; član od CFR, 1968 – 2002.
 15. Edmund Muskie (1914–1996) – državni sekretar, 1980 – 1981; član od CFR, 1973 – 1996.
 16. Alexander Haig (1924–2010) – državni sekretar, 1981 – 1982; član od CFR, 1973 – 2010.
 17. George Shultz (1920 – 2021) – sekretar za finance, 1972 – 1974; državni sekretar, 1982 – 1989; član od CFR, 1974 – 2021.
 18. James Baker III (1930 – ) – sekretar za finance, 1985 – 1988; državni sekretar, 1989 – 1993; član od CFR, 1998 – .
 19. Lawrence Eagleburger (1930 – 2011) – državni pod-sekretar, 1982 – 1984; namestnik državnega sekretarja, 1988 – 1992; državni sekretar, 1992 – 1993; član od CFR, 1974 – 2011.
 20. Warren Christopher (1925–2011) – namestnik državnega sekretarja, 1977 – 1981; v. d. državni sekretar, 1980; državni sekretar, 1993 – 1997; član od CFR, 1973 – 2011.
 21. Madeleine Albright (1937–2022) – državna sekretarka, 1997 – 2001; članica od CFR, 1976 – 2022.
 22. Colin Powell (1937–2021) – namestnik svetovalca za nacionalno varnost, 1986 – 1987; svetovalec za nacionalno varsnost, 1987 – 1989; državni sekretar, 2001 – 2005; član od CFR, 1986 – 2021.
 23. Condoleezza Rice (1954 – ) – svetovalka za nacionalno varnost, 2001 – 2005; državna sekretarka, 2005 – 2009; članica od CFR, 1984 – .
 24. Hillary Clinton (1947 – ) – državna sekretarka, 2009 – 2013; uradno ni članica od CFR, je pa z njim tesno povezana.
 25. John Kerry (1943 – ) – državni sekretar, 2013 – 2017; član od CFR, 1992 – .
 26. Rex Tillerson (1952 – ) – Trumpov ’’anti-establišment’’ državni sekretar, 2017 – 2018. Tillerson je bil kot generalni direktor od ExxonMobil upravitelj od CSIS (2005 – 2017), skupaj s Kissingerjem in Brzezinskim.
 27. Mike Pompeo (1963 – ) – Trumpov ’’anti-establišment’’ državni sekretar, 2018 – 2021. Tesno povezan z družino Koch, ki je pomemben financer ’’liberalne CIA’’ in ’’konservativne CIA’’.
 28. Anthony Blinken (1962 – ) – državni sekretar, 2021 – ; član od CFR, 1990 – .

Vršilci dolžnosti državnega sekretarja –

 1. Joseph C. Grew (1880 – 1965) – državni pod-sekretar, 1944 – 1945; vršilec dolžnosti državnega sekretarja, 1945; član od CFR, 1928 – 1959.
 2. H. Freeman Matthews (1899–1986) – vršilec dolžnosti državnega sekretarja, 1953.
 3. Livingston T. Merchant (1903 – 1976) – državni pod-sekretar, 1959 – 1961; vršilec dolžnosti državnega sekretarja, 1961; član od CFR, 1954 – 1973.
 4. Charles E. Bohlen (1904–1974) – svetovalec na State Departmentu, 1951 – 1953; vršilec dolžnosti državnega sekretarja, 1969; član od CFR, 1953 – 1973.
 5. Kenneth Rush (1910–1994) – v. d. državni sekretar, 1973; član od CFR, 1960 – 1994.
 6. Philip Habib (1920–1992) – v. d. državni sekretar, 1977; član od CFR, 1975 – 1991.
 7. Warren Christopher (1925–2011) – namestnik državnega sekretarja, 1977 – 1981; v. d. državni sekretar, 1980; državni sekretar, 1993 – 1997; član od CFR, 1973 – 2011.
 8. David D. Newsom (1918–2008) – v. d. državni sekretar, 1980, 1981; član od CFR, 1975 – 2008.
 9. Richard N. Cooper (1934–2020) – vršilec dolžnosti državnega sekretarja, 1980; član od CFR, 1968 – 2020.
 10. David D. Newsom (1918–2008) – v. d. državni sekretar, 1980, 1981; član od CFR, 1975 – 2008.
 11. Warren Christopher (1925–2011) – namestnik državnega sekretarja, 1977 – 1981; v. d. državni sekretar, 1980; državni sekretar, 1993 – 1997; član od CFR, 1973 – 2011.
 12. David D. Newsom (1918–2008) – v. d. državni sekretar, 1980, 1981; član od CFR, 1975 – 2008.
 13. Walter J. Stoessel Jr. (1920 – 1986) – vršilec dolžnosti državnega sekretarja, 1982; namestnik državnega sekretarja, 1982; član od CFR, 1977 – 1986.
 14. Michael Armacost (1937 – ) – državni pod-sekretar, 1984 – 1989; vršilec dolžnosti državnega sekretarja, 1989; član od CFR, 1977 – .
 15. Arnold Kanter (1945–2010) – državni pod-sekretar, 1991 – 1993; vršilec dolžnosti državnega sekretarja, 1993; član od CFR, 1976 – 2010.
 16. Frank G. Wisner (1938 – ) – državni pod-sekretar, 1992 – 1993; vršilec dolžnosti državnega sekretarja, 1993; pod-sekretar za obrambo, 1993 – 1994; član od CFR, 1975 – .
 17. William J. Burns (1956 – ) – izvršni sekretar za State Departmentu, 1996 – 1998; pomočnik državnega sekretarja, 2001 – 2005; državni pod-sekretar, 2008 – 2011; vršilec dolžnosti državnega sekretarja, 2009; član od CFR, 1990 – .
 18. Thomas A. Shannon Jr. (1958 – ) – Obamov državni pod-sekretar, 2016 – 2018; Trumpov vršilec dolžnosti državnega sekretarja, 2017. Služi kot Senior International Policy Advisor pri Arnold & Porter, 2018 – . So-predsedujoči upravi od Inter-American Dialogue.
 19. John J. Sullivan (1959 – ) – Trumpov vršilec dolžnosti državnega sekretarja, 2018; namestnik državnega sekretarja, 2017 – 2019.
 20. Daniel Bennett Smith (1956 – ) – Bidenov vršilec dolžnosti državnega sekretarja, 2021; Trumpov in Bidenov direktor od Foreign Service Institute, 2018 – 2022.

Sekretarji za obrambo

Od ustanovitve položaja sekretarja za obrambo leta 1947, je bilo na ta položaj imenovanih 28 posameznikov in 7 vršilcev dolžnosti sekretarja. Od prvih šest sekretarjev za obrambo (50%) so bili trije pred tem člani od CFR, in niso bili več uradno člani preden so nastopili položaj sekretarja. Od prvih dvanajstih sekretarjev za obrambo, so štirje (33%) postali člani od CFR takoj po končanju mandata. Skupaj je bilo osemnajstih sekretarjev članov od CFR, kar znaša 64%. Še bolj pomemben je podatek, da je od leta 1973 do danes od osemnajstih obrambnih sekretarjev, petnajst članov od CFR, kar znaša 83,3 %. Od sedmih vršilcev dolžnosti pa je bil eden član od CFR, kar znaša 14%. Številni posamezniki, ki niso člani so CFR, pa so bili pred imenovanjem ali po imenovanju tesno povezani s vodilnimi bankami ali korporacijami liberalnega establišmenta.

 1. James Forrestal (1892–1949) – sekretar za mornarico, 1944 – 1947; sekretar za obrambo, 1947 – 1949; član od CFR, 1927 – 1931. Bil investicijski bankir pri super elitni investicijski banki Dillon, Read & Co., 1916 – 1917, 1919 – 1940, predsednik 1938 – 1940.
 2. Louis A. Johnson (1891–1966) – sekretar za obrambo, 1949 – 1950.
 3. General George C. Marshall (1880–1959) – sekretar za obrambo, 1950 – 1951.
 4. Robert A. Lovett (1895–1986) – državni pod-sekretar, 1947 – 1949; namestnik sekretarja za obrambo, 1950 – 1951; sekretar za obrambo, 1951 – 1953; član od CFR, 1927 – 1931, 1938 – 1940; član od Skull and Bones. Lovett je bil član od Skull and Bones. Njegov oče Robert S. Lovett je bil predsedujoči od Union Pacific Railroad (družina Harriman) in direktor od The National City Bank of New York (Citigroup) in od Western Union. Lovett je bil poročen v super elitno bankirsko družino Brown iz Brown Brothers Harriman, ki je bila tesno povezana s financiranjem nacizma. Bil partner pri Brown Brothers Harriman and Company, 1926–1940, 1946–1947, 1949–1950. Lovett je bil od 30ih od 1950ih direktor od Freeport Sulphur, ki je danes znano pod imenom Freeport-McMoRan Inc. Člani uprave od Freeport, ki je tesno povezano s CIA, so kasneje še Henry Kissinger, J. Stapleton Roy, Godfrey Rockefeller in ostali iz tega omrežja super elite.
 5. Charles Erwin Wilson (1890–1961) – državni sekretar, 1953 – 1957. Bil pred imenovanjem generalni direktor in predsednik od General Motors, 1941 – 1953, ki je prav tako del omrežja super elite, predvsem preko Charlesa Stewart Motta.
 6. Neil H. McElroy (1904–1972) – sekretar za obrambo, 1957 – 1959; član od CFR, 1955 – 1956. McElroy je bil predsednik od Proctor and Gamble, 1948–1957, predsedujoči, 1959 – 1972.
 7. Thomas S. Gates Jr. (1906–1983) – sekretar za obrambo, 1959 – 1961; član od CFR, 1961 – 1982. Gates je bil praktikant pri J.P. Morgan & Company in kasneje postal partner pri super elitni družinski banki Drexel and Company, 1940. Po končanju mandata sekretarja za obrambo je delal za Morgan and Company in za Morgan Guaranty Trust Company (J.P. Morgan Bank), kjer leta 1962 postane predsednik, leta 1965 pa generalni direktor.
 8. Robert McNamara (1916 – 2009) – sekretar za obrambo, 1961 – 1968; član od CFR, 1968 – 2009. Predsednik od super elitnega Ford Motor Company, 1960 – 1961.
 9. Clark M. Clifford (1906–1998) – sekretar za obrambo, 1968 – 1969. Clifford je bil član in predsedujoči od Foreign Intelligence Advisory Board, 1961–1968; bil višji partner pri Clifford & Warnke, 1969 – 1991. Bil kot predsedujoči od First American Bankshares, vpleten v škandal od Bank of Credit and Commerce International, preko katere je CIA prala denar od preprodaje mamil in orožja, podpirala terorizem in ostalo.
 10. Melvin R. Laird (1922–2016) – sekretar za obrambo, 1969 – 1973; član od CFR, 1974 – 1978. Močno v senci Rockefellerjevega agenta Henryja Kissingerja.
 11. Elliot Richardson (1920–1999) – sekretar za obrambo, 1973; član od CFR, 1969 – 1999. Konec 80ih in v 90ih je bil povezan z Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, katere ustanovni partner je vodilni Rockefellerjev agent John J. McCloy.
 12. James R. Schlesinger (1929–2014) – direktor od CIA, 1973; sekretar za obrambo, 1973 – 1975; sekretar za energijo, 1977 – 1979; član od CFR, 1986 – 2014. Bil direktor za strateške študije pri RAND Corporation, 1963 – 1969.
 13. Donald Rumsfeld (1932–2021) – sekretar za obrambo, 1975 – 1977, 2001 – 2006; član od CFR, 1974 – 1980. Predsedujoči upravi od Gilead Sciences, Inc., 1988 – 2001.
 14. Harold Brown (1927–2019) – sekretar za obrambo, 1977 – 1981; član od CFR, 1969 – 2019.
 15. Caspar Weinberger (1917–2006) – sekretar za obrambo, 1981 – 1987; član od CFR, 1981 – 2006. Pred tem je po delal za podjetje Bechtel, kjer je bil njegov nadrejeni George Shultz.
 16. Frank Carlucci (1930–2018) – namestnik direktorja od CIA, 1978 – 1981; namestnik sekretarja za obrambo, 1981 – 1982; svetovalec na nacionalno varnost, 1986 – 1987; sekretar za obrambo, 1987 – 1989; član od CFR, 1976 – 2018. Leta 2001 predsedujoči poročilu od CFR State Department Reform. Predsedujoči od Carlyle Group, 1989, 1993, 2003.
 17. Dick Cheney (1941 – ) – sekretar za obrambo, 1989 – 1993; pod-predsednik ZDA, 2001 – 2009; član od CFR, 1982 – . Senior Fellow od American Enterprise Institute, 1993 – 1995.
 18. Leslie Aspin (1938–1995) – sekretar za obrambo, 1993 – 1994; predsedujoči od President’s Intelligence Advisory Board, 1994 – 1995; član od CFR, 1973 – 1995.
 19. William Perry (1927 – ) – namestnik sekretarja za obrambo, 1993 – 1994; sekretar za obrambo, 1994 – 1997; član od CFR, 1999 – . Senior Fellow od Hoover Institution.
 20. William S. Cohen (1940 – ) – sekretar za obrambo, 1997 – 2001; član od CFR, 1981 – . Predsedujoči in generalni direktor od The Cohen Group, 2001 – .
 21. Donald Rumsfeld
 22. Robert M. Gates (1943 – ) – direktor od CIA, 1991 – 1993; sekretar za obrambo, 2006 – 2011; član od CFR, 1983 – .
 23. Leon Panetta (1938 – ) – direktor od CIA, 2009 – 2011; sekretar za obrambo, 2011 – 2013. Močno dejaven v številnih super elitnih nevladnih organizacijah.
 24. Chuck Hagel (1946 – ) – predsedujoči od Intelligence Oversight Board, 2009 – 2013; predsedujoči od President’s Intelligence Advisory Board, 2009 – 2013; sekretar za obrambo, 2013 – 2015; član od CFR, 1999 – . Upravitelj od RAND Corporation.
 25. Ashton Carter (1954–2022) – pomočnik sekretarja za obrambo, 1993 – 1996; pod-sekretar za obrambo, 2009 – 2011; namestnik sekretarja za obrambo, 2011 – 2013; sekretar za obrambo, 2015 – 2017; član od CFR, 1984 – 2022.
 26. James Mattis (1950 – ) – Trumpov ’’anti-establišment’’ sekretar za obrambo, 2017 – 2018. Distinguished Senior Fellow pri Hoover Institution in član uprave od Spirit of America, kjer je tesno povezan z Georgeom Shultzom.
 27. Mark T. Asper (1964 – ) – sekretar za obrambo, 2019, 2020; član od CFR, 2008 – .
 28. Lloyd Austin (1953 – ) – sekretar za obrambo, 2021 – ; član od CFR, 2013 – .

Sekretarji za finance

Kar se tiče sekretarjev za finance in glede njihovega članstva pri CFR, je zgodba podobna kot pri prejšnjih dveh primerih. Od 30 sekretarjev za finance, ki so služili od ustanovitve CFR leta 1921, jih je 18 (60%) bilo članov od CFR. Trije pa so postali člani od CFR po služenju kot sekretarji. Od leta 1974 do 2023 je 12 (75%) od 16 sekretarjev bilo pred tem tudi članov od CFR. Kar se tiče vršilcev dolžnosti sekretarja za finance, so bili 4 (50%) od 8 člani od CFR.

Pred ustanovitvijo od CFR leta 1921.

 1. David F. Houston – sekretar za finance 1920 – 1921; član od CFR, 1923 – 1928.

Sekretarji za finance po ustanovitvi CFR –

 1. Andrew Mellon – sekretar za finance, 1921 – 1932; član od CFR, 1934 – 1937.
 2. Ogden L. Mills – sekretar za finance, 1932 – 1933; član od CFR, 1924 – 1937.
 3. William H. Woodin – sekretar za finance, 1933; član od CFR, 1923 – 1929.
 4. Henry Morgenthau Jr. – sekretar za finance, 1934 – 1945; njegov oče je bil član od CFR, 1921 – 1941.
 5. Fred M. Vinson – sekretar za finance, 1945 – 1946.
 6. John Wesley Snyder – sekretar za finance, 1946 – 1953
 7. George M. Humphrey – sekretar za finance, 1953 – 1957.
 8. Robert B. Anderson – sekretar za finance, 1957 – 1961; član od CFR, 1954 – 1986.
 9. C. Douglas Dillon – sekretar za finance, 1961 – 1965; član od CFR, 1940 – 1965. Njegov oče Clarence Dillon je bil ustanovni član od CFR. Leta 1938 je postal pod-predsednik družinske banke Dillon, Read & Co.
 10. Henry H. Fowler – sekretar za finance, 1965 – 1968; član od CFR, 1950 – 1997.
 11. Joseph W. Barr – sekretar za finance, 1968 – 1969.
 12. David M. Kennedy – sekretar za finance, 1969 – 1971; član od CFR, 1977 – 1992; bil upravitelj od Brookings Institution, 1961 – 1969.
 13. John Connally – sekretar za finance, 1971 – 1972.
 14. George Shultz – sekretar za finance, 1972 – 1974; član od CFR, 1974 – 2021.
 15. William E. Simon – sekretar za finance, 1974 – 1977; član od CFR, 1974 – 1998.
 16. W. Michael Blumenthal (1926 – ) – sekretar za finance, 1977 – 1979; član od CFR, 1963 – .
 17. G. William Miller – sekretar za finance, 1979 – 1981; član od CFR, 1981 – 1984.
 18. Donald Regan – sekretar za finance, 1981 – 1985; član od CFR, 1973 – 1981.
 19. James Baker III – sekretar za finance, 1985 – 1988; član od CFR, 1978 – .
 20. Nicholas F. Brady – sekretar za finance, 1988 – 1993; član od CFR, 1983 – .
 21. Lloyd Bentsen (1921 – 2006) – sekretar za finance, 1993 – 1994; član od CFR, 1973 – 1975.
 22. Robert E. Rubin – sekretar za finance, 1995 – 1999; član od CFR, 1994 – .
 23. Lawrence Summers – sekretar za finance, 1999 – 2001; član od CFR, 1990 – .
 24. Paul H. O’Neill – sekretar za finance, 2001 – 2002.
 25. John W. Snow – sekretar za finance, 2003 – 2006. Bil Visiting Fellow od American Enterprise Institute, 1977 – . Bil predsedujoči od Business Roundtable, 1994 – 1996 in bil močno zaslužen za sprejetje North American Free Trade Agreement.
 26. Henry Paulson – sekretar za finance, 2006 – 2009; član od CFR, 2001 – .
 27. Timothy Geithner – sekretar za finance, 2009 – 2013; član od CFR, 1995 – , direktor, 2015 – .
 28. Jacob J. Lew – sekretar za finance, 2013 – 2017; član od CFR, 2006 – .
 29. Steven Mnuchin – sekretar za finance, 2017 – 2021. Član od Skull & Bones. Delal za Goldman Sachs in Salomon Brothers.
 30. Janet Yellen – sekretarka za finance, 2021 – ; članica od CFR, 1976 – 1981, 2006 – .

Vršilci dolžnosti sekretarja za finance –

 1. M. Peter McPherson – v. d. sekretarja za finance, 1988; član od CFR, 1987 – .
 2. Frank N. Newman – v. d. sekretarja za finance, 1994 – 1995; član od CFR, 1998 – 2003. Bil predsednik in generalni direktor od Bankers Trust, 1996 – 1999.
 3. Kenneth W. Dam – v. d. sekretarja za finance, 2002 – 2003; član od CFR, 1982 – .
 4. Robert M. Kimmitt – v. d. sekretarja za finance, 2006; član od CFR, 1977 – .
 5. Stuart A. Levey – v. d. sekretarja za finance, 2009.
 6. Neal S. Wolin – v. d. sekretarja za finance, 2013; član od CFR, 1994 – .
 7. Adam Szubin – v. d. sekretarja za finance, 2017. Odvetnik pri super elitni odvetniški pisarni Sullivan & Cromwell.
 8. Andy Baukol – v. d. sekretarja za finance, 2021. Delal kot ekonomski analitik za CIA, 1989 – 1996.

Sekretarji za trgovino

Položaj sekretarja za trgovino je precej manj prestižen in vpliven, temu primerno tudi veliko manjša prisotnost članov od CFR na tem položaju. Kar pa ne pomeni, da ti posamezniki niso povezani z drugimi vplivnimi nevladnimi organizacijami in korporacijami liberalnega establišmenta. Prvi težkokategorni član super elite in sploh član od CFR, ki je postal sekretar za trgovino je bil W. Averell Harriman, in sicer leta 1946. Drugi član super elite, ki postane sekretar pa je Peter G. Peterson leta 1972. Od 38 sekretarjev za trgovino, jih je bilo 11 (28%) članov od CFR. Štirje (10,5%) pa so postali člani po končanju mandata.

Sekretarji za trgovino, od ustanovitve CFR leta 1921 dalje – 

 1. Herbert Hoover – sekretar za trgovino, 1921 – 1928; predsednik ZDA, 1929 – 1933; član od CFR, 1938 – 1962.
 2. William F. Whiting – sekretar za trgovino, 1928 – 1929.
 3. Robert P. Lamont – sekretar za trgovino, 1929 – 1932.
 4. Roy D. Chapin – sekretar za trgovino, 1932 – 1933.
 5. Daniel C. Roper – sekretar za trgovino, 1933 – 1938.
 6. Harry Hopkins – sekretar za trgovino, 1938 – 1940.
 7. Jesse H. Jones – sekretar za trgovino, 1940 – 1945.
 8. Henry A. Wallace – sekretar za trgovino, 1945 – 1946.
 9. W. Averell Harriman – sekretar za trgovino, 1946 – 1948; član od CFR, 1924 – 1986. Bil član od Pilgrims Society.
 10. Charles W. Sawyer – sekretar za trgovino, 1948 – 1953. Delal za elitno odvetniško pisarno Taft, Stettinius, and Hollister.
 11. Sinclair Weeks – sekretar za trgovino, 1953 – 1958.
 12. Frederick H. Mueller – sekretar za trgovino, 1959, 1959 – 1961.
 13. Luther H. Hodges – sekretar za trgovino, 1961 – 1965.
 14. John T. Connor – sekretar za trgovino, 1965 – 1967; član od CFR, 1962 – 1992.
 15. Alexander Trowbridge III – sekretar za trgovino, 1967, 1967 – 1968; član od CFR, 1961 – 2004. Član od CFR je bil tudi njegov oče Alexander Trowbridge II, 1955 – .
 16. Cyrus Rowlett “C.R.” Smith – sekretar za trgovino, 1968 – 1969.
 17. Maurice Stans – sekretar za trgovino, 1969 – 1972.
 18. Peter G. Peterson – sekretar za trgovino, 1972 – 1973; član od CFR, 1971 – 2018. Tesen Rockefellerjev in Kissingerjev zaveznik. Član od Pilgrims Society.
 19. Frederick B. Dent – sekretar za trgovino, 1973 – 1975.
 20. Rogers Morton – sekretar za trgovino, 1975 – 1976.
 21. Elliot Richardson – sekretar za obrambo, 1973; sekretar za trgovino, 1976 – 1977; član od CFR, 1969 – 1999. Konec 80ih in v 90ih je bil povezan z Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, katere ustanovni partner je vodilni Rockefellerjev agent John J. McCloy.
 22. Juanita M. Kreps – sekretarka za trgovino, 1977 – 1979; članica od CFR, 1979 – .
 23. Philip Klutznick – sekretar za trgovino, 1980 – 1981. Bil član od Middle East Study Group – Brookings Institution, 1975.
 24. Malcolm Baldrige Jr. – sekretar za trgovino, 1981 – 1987; član od CFR, 1973 – 1986/1987.
 25. William Verity Jr. – sekretar za trgovino, 1987 – 1989. Bil predsedujoči od United States Chamber of Commerce, 1980 – 1981.
 26. Robert Mosbacher – sekretar za trgovino, 1989 – 1992; član od CFR, 1995 – .
 27. Barbara Franklin – sekretarka za trgovino, 1992 – 1993; članica od CFR, 1992 – .
 28. Ronald H. Brown – sekretar za trgovino, 1993 – 1996; član od CFR, 1993 – 1995/1996.
 29. Mickey Kantor – sekretar za trgovino, 1996 – 1997; član od CFR, 1999 – .
 30. William M. Daley – sekretar za trgovino, 1997 – 2000; član od CFR, 2002 – . Bil član izvršnega odbora od Rockefellerjeve JPMorgan Chase & Co.; bil podpredsedujoči od BNY Mellon, 2019; bil član uprave od Boeing; član uprave od Merck & Co. Leta 1993 je bil poseben Clintonov svetovalec za sprejetje North American Free Trade Agreement (NAFTA).
 31. Norman Mineta – sekretar za trgovino, 2000 – 2001.
 32. Donald Evans – sekretar za trgovino, 2001 – 2005.
 33. Carlos Gutierrez – sekretar za trgovino, 2005 – 2009. Njegov oče je delal za H. J. Heinz Company v Mehiki. Bil upravitelj od Woodrow Wilson International Center for Scholars.
 34. Gary Locke – sekretar za trgovino, 2009 – 2011.
 35. John E. Bryson – sekretar za trgovino, 2011 – 2012; član od CFR, 1984 – . Član uprave od The Boeing Company; član uprave od The Walt Disney Company; so-predsedujoči od Pacific Council on International Policy; služi kot Distinguished Senior Public Policy Scholar od Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2012 – .
 36. Penny Pritzker – sekretarka za trgovino, 2013 – 2017; članica od CFR, 1994 – . Ustanovna članica uprave od Obama Foundation.
 37. Wilbur Ross – sekretar za trgovino, 2017 – 2021. Vplivni bankir, ki je začel svojo kariero leta 1976 pri Rothschild & Co., kjer deluje do leta 2000. Leta 2000 ustanovi WL Ross & Co., preko katerega leta 2005 proda International Steel Group podjetju Mittal Steel Company za $4,5 milijarde.
 38. Gina Raimondo – sekretarka za trgovino, 2021 –

Svetovalci za nacionalno varnost

Izmed 27 svetovalcev za nacionalno varnost, jih je bilo 19 (70,3%) članov od CFR. Trije pa so postali člani po končanju mandata. Svetovalec za nacionalno varnost je zelo prestižen in pomemben položaj, saj je direktni svetovalec predsednika ZDA. Svetovalec za nacionalno varnost ima tudi sedež v National Security Council (NSC), po navadi pa je tudi predsedujoči od Principals Committee od NSC, katerega udeleženca sta še državni sekretar in sekretar za obrambo. Svetovalec za nacionalno varnost je tudi član od Homeland Security Council (HSC), poleg tega pa ima tudi pomoč od osebja od NSC, ki zanj izvaja zaupne raziskave.

Svetovalci za nacionalno varnost – 

 1. Robert Cutler – svetovalec za nacionalno varnost, 1953 – 1955, 1957 – 1958. Cutler je bil član od Committee on the Present Danger.
 2. Dillon Anderson – svetovalec za nacionalno varnost, 1955 – 1956; član od CFR, 1959 – 1973.
 3. Gordon Gray – svetovalec za nacionalno varnost, 1958 – 1961; član od CFR, 1951 – 1980. Gray je bil član od President’s Foreign Intelligence Advisory Board, cca. 1961 – 1976.
 4. McGeorge Bundy – svetovalec za nacionalno varnost, 1961 – 1966; član od CFR, 1947 – 1996.
 5. Walt Rostow – svetovalec za nacionalno varnost, 1966 – 1969; član od CFR, 1955 – 2002.
 6. Henry Kissinger – svetovalec za nacionalno varnost, 1969 – 1975; član od CFR, 1956 – .
 7. Brent Scowcroft – svetovalec za nacionalno varnost, 1975 – 1977; član od CFR, 1974 – 2020.
 8. Zbigniew Brzezinski – svetovalec za nacionalno varnost, 1977 – 1981; član od CFR, 1961 – 2017.
 9. Richard V. Allen – svetovalec za nacionalno varnost, 1981 – 1982; član od CFR, 1999 – .
 10. William Clark – svetovalec za nacionalno varnost, 1982 – 1983; član od CFR, 1996 – 2007.
 11. Robert Carl McFarlane – svetovalec za nacionalno varnost, 1983 – 1985; član od CFR, 1983 – .
 12. John Poindexter – ’’anti-establišment’’ svetovalec za nacionalno varnost, 1985 – 1986.
 13. Frank Carlucci – namestnik direktorja od CIA, 1978 – 1981; namestnik sekretarja za obrambo, 1981 – 1982; svetovalec na nacionalno varnost, 1986 – 1987; sekretar za obrambo, 1987 – 1989; član od CFR, 1976 – 2018. Leta 2001 predsedujoči poročilu od CFR State Department Reform. Predsedujoči od Carlyle Group, 1989, 1993, 2003.
 14. Colin Powell – namestnik svetovalca za nacionalno varnost, 1986 – 1987; svetovalec za nacionalno varsnost, 1987 – 1989; državni sekretar, 2001 – 2005; član od CFR, 1986 – 2021.
 15. Brent Scowcroft – svetovalec za nacionalno varnost, 1975 – 1977; 1989 – 1993; član od CFR, 1974 – 2020.
 16. W. Anthony Lake – svetovalec za nacionalno varnost, 1993 – 1997; član od CFR, 1971 – 2002.
 17. Sandy Berger – svetovalec za nacionalno varnost, 1997 – 2001; član od CFR, 1984 – 2015.
 18. Condoleezza Rice – svetovalka za nacionalno varnost, 2001 – 2005; državna sekretarka, 2005 – 2009; članica od CFR, 1984 – .
 19. Stephen Hadley – svetovalec za nacionalno varnost, 2005 – 2009; član od CFR, 1976 – .
 20. General James L. Jones Jr. – svetovalec za nacionalno varnost, 2009 – 2010; član od CFR, 2000 – .
 21. Thomas Donilon – svetovalec za nacionalno varnost, 2010 – 2013; član od CFR, 1996 – .
 22. Susan Rice – svetovalka za nacionalno varnost, 2013 – 2017; članica od CFR, 1992 – .
 23. General Mike Flynn – Trumpov ’’anti-establišment’’ svetovalec za nacionalno varnost, 2017.
 24. H. R. McMaster – Trumpov ’’anti-establišmet’’ svetovalec za nacionalno varnost, 2017 – 2018; član od CFR, 2004 – .
 25. John R. Bolton – svetovalec za nacionalno varnost, 2018 – 2019; član od CFR, 2000 – .
 26. Robert O’Brien – svetovalec za nacionalno varnost, 2019 – 2021.
 27. Jake Sullivan – svetovalec za nacionalno varnost, 2021 – ; pripravnik pri CFR, 2000.

Financiranje od CFR

Financerji od CFR v obdobju 1997 – 1998

 • Financerji ob 75-letnici ustanovitve CFR

»The Blackstone Group. Chase Manhattan Bank. Credit Suisse First Boston. Deloitte& louche LLP. Fiat USA, Inc. General Electric Company … Maurice R. Greenberg … Peter G. Peterson … James D. Robinson III. David Rockefeller … Simpson Thacher & Bartlett. The Starr Foundation … Wolfensohn Family Foundation. Xerox Corporation«20Council on Foreign Relations. Annual Report 1997 – 1998. Str. 92.

 • Financerji od CFR 1997 – 1998
»AGIP Petroleum Co. Inc. … BP America Inc.Bristol-Myers Squibb Company. Carnegie Corporation of New York. Ronnie C. Chan … Committee for Free Trade and Economic Growth … The William H. Donner Foundation, Inc. … Exxon Corporation. The Ford Foundation … Victor K. Fung. GE Fund … Miriam and Peter Haas. William A. Hewitt … Hitachi, Ltd. Home Box Office. Japan-United States Friendship Commission. Robert Wood Johnson 1962 Charitable Trust … The John D. and Catherine T. MacArthur
Foundation … George C. Marshall Foundation … Mobil Corporation … Peter G. Peterson. John M. Olin Foundation, Inc. … Ploughshares Fund … Smith Richardson Foundation, Inc. … Rockefeller Brothers Fund.
The Rockefeller Foundation … Arthur Ross Foundation. Theodore C. Sorensen. Carl Spielvogel. The Starr Foundation. Bandar Bin Sultan Bin Abdulaziz … The Washington SyCip Family Foundation. Texaco, Inc.
John Train … Twentieth Century Fund, Inc. United States Institute of Peace. United Technologies.«21Council on Foreign Relations. Annual Report 1997 – 1998. Str. 92.

Financerji od CFR in njegovih programov v obdobju 2011/2012

 • Financerji od David Rockefeller Studies Program

»Alliance for Global Good … Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd. … Carnegie Corporation of New York … Eni. ExxonMobil Corporation … Bill & Melinda Gates Foundation … JP Morgan Chase & Co. … Henry Luce Foundation … McKinsey & Company, Inc. Mitsubishi Heavy Industries America, Inc. Mitsubishi International Corporation. Mitsui USA Foundation … David Rockefeller. Rockefeller Brothers Fund. Rockefeller Foundation … Alfred P. Sloan Foundation. Smith Richardson Foundation, Inc. Sony Corporation of America … Starr Foundation … James S. Tisch … Toyota Motor North America, Inc. … United States – Japan Foundation … Mortimer B. Zuckerman22Council on Foreign Relations. 2011 – 2012 Donors List. Str. 9.

 • Korporacije in fundacije –

»AXA Foundation. Bloomberg. Bloomberg Family Foundation. The Boeing Company … Chevron Humankind Matching Gift Program. CNA Foundation. ConocoPhillips Company. Deutsche Bank Americas Foundation. Ford Foundation … Bill & Melinda Gates Foundation. GE Foundation … Goldman, Sachs & Co. … John S. & James L. Knight Foundation. Kresge Foundation. Samuel H. Kress Foundation. Henry Luce Foundation … John D. & Catherine T. MacArthur Foundation. Microsoft … Open Society Institute. David & Lucile Packard Foundation. Pfizer Foundation … Rockefeller Foundation … Starr Foundation. Visa … Warburg Pincus Foundation23Council on Foreign Relations. 2011 – 2012 Donors List. Str. 10.

Korporativni financerji od CFR, 2020

»Founders [100,000 $] … AT&T … Bank of America … Chevron … Citi … Exxon Mobil … Facebook … Goldman Sachs … Google … Hess Corporation … JP Morgan Chase & Co. … Moody’s … Morgan Stanley … Nasdaq … Pepsico …
President’s Circle (75,000 $) … American Express … BlackRock … Blackstone Group … Bloomberg Philanthropies … Bridgewater Associates … Dell Technologies … Deutsche Bank AG … DXC Technology … Eni … General Atlantic … GoldenTree Asset Management … Lazard … Luksic Group … Mastercard … McKinsey & Company … PayPal … Reliance Industries Limited … Royalty Pharma … S&P Global … Shell … Snap Inc. … Standard Chartered Bank … Terna … Thomson Reuters … Värde Partners … Veritas Capital Fund Management LLC … Warburg Pincus …
Affiliates (40,000 $) … Acacia Partners … American International Group … Amgen, Inc. … Apollo Management LP … Baker, Nye Advisors, Inc. … BASF Corporation … Beaumont Health … BNY Mellon … The Boeing Company … Booz Allen Hamilton Inc. … BP p.l.c. … Centerview Partners … Chiomenti. Chubb Limited … Cigna … Clayton, Dubilier & Rice, LLC … CNA … ConocoPhillips Company … Corsair Capital … Covington & Burling … Craig Drill Capital Corporation … Deere & Company … Deloitte … The D. E. Shaw Group … Energy Intelligence Group, Inc. … The Estée Lauder Companies Inc. … EY Geostrategic Business Group … FedEx Corporation … Fidia Holding SpA … First Eagle Investment Management … Fitch Ratings … Freeport-McMoRan Inc. … GardaWorld Federal Services … Hellman & Friedman … Hitachi, Ltd. … Houlihan Lokey … IBM Corporation … Indus Capital Partners, LLC … Investcorp International, Inc. … Invus Group, LLC … ITOCHU International Inc. … Jacobs Asset Management, LLC … Johnson & Johnson … JunHe LLP … Kohlberg Kravis Roberts & Co. … LionTree … LLC … Mannheim LLC … Merck & Co. Inc. … Microsoft Corporation … Mitsubishi Corporation (Americas) … Mitsui & Co. (U.S.A.), Inc. … Moore Capital Management, LP … Northrop Grumman … Oak Hill Capital Partners … The Olayan Group … Palantir Technologies [CIA; Peter Thiel] … Pfizer Inc. … Rassini … Raytheon Technologies … salesforce.com, inc. … Siguler Guff & Company L.P. … Silver Lake Partners … Simpson Thacher & Bartlett LLP … SK hynix America Inc. … Standard Industries … Stone Canyon Industries … Sullivan & Cromwell LLP … Suntory Holdings Limited … Tata Sons Private Limited … Tishman Speyer Properties, Inc. … Total Washington DC Representative Office, LLC … Toyota Motor Corporation … Unipol Gruppo S.p.A. … United Airlines … U.S. Chamber of Commerce … Walmart … Wells Fargo … Western Union … White & Case LLP
«24https://www.cfr.org/membership/corporate-members; dostop 2.10.2020

Financerji od CFR tudi vodilne fundacije ”liberalne CIA”

 • John D. & Catherine T. MacArthur Foundation

»Council on Foreign Relations was awarded $5,405,607 between 1982 and 2013«25https://www.macfound.org/grantees/239/

 • Carnegie Corporation of NY

»2019 … $994,400 … 2019 … $1,000,000 … 2019 … $500,000 … 2017 … $600,000 … 2016 … $1,000,000 … 2016 … $1,500,000 … 2015 … $200,000 … 2015 … $593,700 … 2015 … $398,500 … 2013 … $575,000 … 2012 … $450,000 … 2011 … $575,000 … 2010 … $25,000 … 2009 …$300,000 … 2008 … $500,000 … 2008 … $50,000 … 2007 … $250,000 … 2006 … $350,000«26https://www.carnegie.org/grants/grants-database/grantee/council-on-foreign-relations-inc/#!/grants/grants-database/grant/932928088.0/

 • Bill & Melinda Gates Foundation
  • Leta 2003, $1,000,00027https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2003/05/OPP26630; leta 2008, $796,55028https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2008/07/OPP26630_01; leta 2011, $530,00029https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2011/05/OPP1024888; leta 2012, $400,00030https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2012/03/OPP1040333; leta 2016, $1,000,00031https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2016/11/OPP1157668.
  • Leta 2019 je Gates Foundation financirala tudi s strani Sorosa ustanovljeno European Council on Foreign Relations s $183,19732https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2019/11/INV-003099, katera pa je samo še ena globalistična izpostava okoli Rockefellerjeve/Soroseve CIA naveze.
 • William and Flora Hewlett Foundation
  • $250,000, 200833https://hewlett.org/grants/council-on-foreign-relations-for-general-support/.
 • Ford Foundation, donacije od leta 2006-2019

»103003 … 2006, ”$125,000” … 107839 … 2007, ”$275,000” … 109868 … 2008, ”$100,000” … 113375 … 2009, ”$100,000” … 112907 … 2009, ”$200,000” … 112745 … 2009, ”$224,000” … 114879 … 2011, ”$100,000” … 118577 … 2012, ”$201,325” … 120410 … 2013, ”$100,000” … 120322 … 2013, ”$200,000” … 120790 … 2013, ”$100,000” … 121711 … 2014, ”$100,000” … 123342 … 2015, ”$100,000” … 126402 … 2016, ”$100,000” … 128986 … 2017, ”$100,000” … 132231 … 2019, ”$100,0000” … 131721 … 2019, ”$300,000”«34Pridobljeno iz excelove tabele od Ford Foundation – https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/grants-database/grants-all

 • Robina Foundation
  • $10,3 milijona35https://philanthropynewsdigest.org/news/robina-foundation-awards-10.3-million-to-council-on-foreign-relations leta 2012 za International Institutions and Global Governance.
 • Različni financerji leta 2019

»Frank Lowy … Henry Luce Foundation … PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) … Rachel Pritzker … Robina Foundation … Estate of David Rockefeller … Sarah Scaife Foundation [del ”konservativne CIA”] … Alfred P. Sloan Foundation … Smith Richardson Foundation Inc. [del ”konservativne CIA”] … Carnegie Corporation of New York … Compton Foundation, Inc. … Humanity United [Omidyar Network] … New Venture Fund … Blavatnik Family Foundation … Ford Foundation … John S. and James L. Knight Foundation … New York Community Trust—Peter G. Peterson Fund … CBS Corporation … Bill & Melinda Gates Foundation … GE Foundation … Goldman, Sachs & Co. Matching Gift Program … William and Flora Hewlett Foundation … JPMorgan Chase Foundation … Kresge Foundation … Open Society Institute … Qualcomm Matching Grant Program … Warburg Pincus Foundation«36https://cdn.cfr.org/sites/default/files/pdf/CFR_AnnualReport2019_DonorListing_2.pdf

 • Financerji CFR-ovega Campaign for the Council, leta 2007

»$25,000,000 and Above: David Rockefeller … $20,000,000-$24,999,999 Peter G. Peterson … $10,000,000- $19,999,999: Starr Foundation (Maurice R. Greenberg, Chairman) … $5,000,000-$9,999,999: David M. Rubenstein … $1,000,000- $4,999,999: … BP p.l.c. … Mimi and Peter Haas Fund. Rita E. Hauser. Roger Hertog … The Leonard & Evelyn Lauder Foundation-Segregated Fund … Robert E. Rubin … Marc Haas Foundation (Stanley S. Shuman, Chairman). Jerry I. Speyer … $500,000-$999,999: … Robert Wood Johnson 1962 Charitable Trust … Merrill Lynch & Co., Inc. … $250,000-$499,999: … Morgan Stanley & Co. … Steven L. Rattner and Maureen White … John C. Whitehead … $100,000-$249,999: … Arnhold and S. Bleichroeder Holdings, Inc. … Lynn Forester de Rothschild. Kenneth M. Duberstein … CarlaA. Hills … $50,000-$99,999: … Tom Brokaw … Occidental Petroleum Corporation. Thomas R. Pickering … $25,000-$49,999: … Martin S. Feldstein … Richard N. Haass. Investcorp International, Inc. … Diana Rowan Rockefeller … Maurice Sonnenberg … Vin Weber … James D. Wolfensohn. Warburg Pincus, LLC … $10,000-$24,999: Madeleine K. Albright … The Boeing Company … Richard C. Holbrooke. Karen Elliott House … Joseph S. Nye Jr. Colin L. Powell. Anne-Marie Slaughter. Christine Todd Whitman. Fareed Zakaria«37Council on Foreign Relations, Annual Report 2007; str. 71

 • Financerji CFR-ovega Council at 100 Campaign

»In 2014, the Council embarked on the largest capital campaign in its history—the Council at 100 Campaign. … $20,000,000+ … Estate of David Rockefeller … $10,000,000–$19,999,999 … Blavatnik Family Foundation … Maurice R. and Corinne P. Greenberg Foundation, Inc. … David M. Rubenstein … $5,000,000–$9,999,999 … Mary McInnis Boies … Steven A. Denning … Blair Effron … Emerson Collective … Stephen C. Freidheim … Stephen Friedman … J. Tomilson Hill … Anna-Maria & Stephen Kellen Foundation … Leonard A. Lauder … Ira A. Lipman† … John Paulson … Robina Foundation … Robert E. Rubin … $1,000,000– $4,999,999 … Altman/Kazickas Foundation … Bloomberg Philanthropies … David G. Bradley … Peter L. Briger Jr. … Carnegie Corporation of New York … Laurence D. Fink … The Marc Haas Foundation (Stanley S. Shuman, Chairman) … Mimi and Peter Haas Fund … Marlene Hess and James D. Zirin Honeywell/David M. Cote … Robert B. Menschel
Morgan Stanley/James P. Gorman … Peter G. Peterson† … Kimberly Kay Querrey … E. John Rosenwald Jr. … Bernard L. Schwartz … Stephen A. Schwarzman … Steven A. Tananbaum … $500,000–$999,999 … Paul G. Desmarais Jr … Penny Pritzker … Richard Salomon Family Foundation … $10,000–$99,000 … Tom Brokaw … Nicholas Burns … Katie Couric … Lester Crown … John M. Deutch … Timothy F. Geithner … Richard N. Haass … Stephen J. Hadley … Margaret A. Hamburg … Jami Miscik … Janet Napolitano … James G. Stavridis … Robert F. Wallace … Vin Weber … Christine Todd Whitman … Fareed Zakaria … $100–$9,999 … Madeleine K. Albright … John R. Allen … Bobby R. Inman … Thomas F. McLarty III … William H. McRaven … John D. Negroponte … Sam Nunn … Joseph S. Nye Jr … Colin L. Powell … Frances Fragos Townsend
«38https://cdn.cfr.org/sites/default/files/pdf/CFR_AnnualReport2019_DonorListing_2.pdf


Viri

 • 1
  Laurence H. Shoup, Wall Street’s Think Tank, 2015, str. 7
 • 2
  https://www.cfr.org/sites/default/files/report_pdf/CFR_annual_report_1997_0.pdf; str 11
 • 3
  Peter Philips, Giants – The Global Power Elite, 2018. Sevent Stories Press, str. 19 – 156 – 208 – 213
 • 4
  https://2001-2009.state.gov/s/p/rem/15506.htm; Think Tanks and U.S. Foreign Policy: A Policy-Maker’s Perspective
 • 5
  Jeremiah Novak. New World Economic System Dawns. Christian Science Monitor. 14.2.1977.
 • 6
  Dan Smooth, The Invisible Government, 1965, str. 2-3
 • 7
  Laurence H. Shoup & William Minter, Imperial Brain Trust, 1977, str. 20
 • 8
  Harley A. Notter. Post World War II Foreign Policy Planning, 1939-1945. U.S. Department of State. Congressional Information Service, Inc. 1987. Str. IX.
 • 9
  https://www.jewishvirtuallibrary.org/radio-address-by-secretary-of-state-cordell-hull-on-danger-to-free-nations-may-1941; dostop 13.9.2023
 • 10
  Ibid
 • 11
  Dan Smooth, The Invisible Government, 1965, str. 4
 • 12
  Laurence H. Shoup, Wall Street’s Think Tank, 2015. Monthley Review Press, str. 16
 • 13
  https://mises.org/library/rockefeller-morgan-and-war
 • 14
  Laurence H. Shoup, Wall Street’s Think Tank, 2015, str. 16
 • 15
  Carroll Quigley, The Anglo-American Establishment, 1981,  str. 3
 • 16
  Carroll Quigley, The Anglo-American Establishment, 1981,  str. 113
 • 17
  Carroll Quigley, The Anglo-American Establishment, 1981,  str. 150-151
 • 18
  Carroll Quigley, The Anglo-American Establishment, 1981,  str. 190-191
 • 19
  Laurence H. Shoup, Wall Street’s Think Tank, 2015, str. 24-25
 • 20
  Council on Foreign Relations. Annual Report 1997 – 1998. Str. 92.
 • 21
  Council on Foreign Relations. Annual Report 1997 – 1998. Str. 92.
 • 22
  Council on Foreign Relations. 2011 – 2012 Donors List. Str. 9.
 • 23
  Council on Foreign Relations. 2011 – 2012 Donors List. Str. 10.
 • 24
  https://www.cfr.org/membership/corporate-members; dostop 2.10.2020
 • 25
  https://www.macfound.org/grantees/239/
 • 26
  https://www.carnegie.org/grants/grants-database/grantee/council-on-foreign-relations-inc/#!/grants/grants-database/grant/932928088.0/
 • 27
  https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2003/05/OPP26630
 • 28
  https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2008/07/OPP26630_01
 • 29
  https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2011/05/OPP1024888
 • 30
  https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2012/03/OPP1040333
 • 31
  https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2016/11/OPP1157668
 • 32
  https://www.gatesfoundation.org/How-We-Work/Quick-Links/Grants-Database/Grants/2019/11/INV-003099
 • 33
  https://hewlett.org/grants/council-on-foreign-relations-for-general-support/
 • 34
  Pridobljeno iz excelove tabele od Ford Foundation – https://www.fordfoundation.org/work/our-grants/grants-database/grants-all
 • 35
  https://philanthropynewsdigest.org/news/robina-foundation-awards-10.3-million-to-council-on-foreign-relations
 • 36
  https://cdn.cfr.org/sites/default/files/pdf/CFR_AnnualReport2019_DonorListing_2.pdf
 • 37
  Council on Foreign Relations, Annual Report 2007; str. 71
 • 38
  https://cdn.cfr.org/sites/default/files/pdf/CFR_AnnualReport2019_DonorListing_2.pdf