Blue Header Kult Grete Thunberg

Politične osebnosti

Objavljeno dne: 13/08/2023
Zadnja posodobitev: 16/01/2024
Avtor: Sebastjan Starec

Čas branja 400 minut.

Janez Stanovnik

Milan Kučan

Marko Voljč

Janez Janša

Tanja Fajon

Slavko Gaber

Jože Mencinger

Bogomir Kovač


Janez Stanovnik

Janez Stanovnik (1922 – 2020), kljub temu, da je eden od najpomembnejših komunističnih politikov in diplomatov, je eden od najzgodnejših posameznikov iz območja nekdanje Jugoslavije, ki je tesno povezan z Rockefellerjevim omrežjem. O tem njegovem delovanju v pomembnih pro-globalističnih nevladnih organizacijah, je za večino posameznikov verjetno popolna neznanka. Za njegov prihod v to omrežje je zelo pomemben njegov tesni prijatelj Vladimir Velebit, ki je tudi izredno pomembna povezava jugoslovanskih komunistov s CIA in z Rockefellerji. Iz povezav, ki jih je imel Stanovnik z Laurancem Rockefellerjem in z Rockefellerjevimi predstavniki, kot so Robert McNamara, Maurice Strong in William Ruckelshaus, je jasno razvidno omrežje, v katero pride preko Stanovnika Milan Kučan. Nenazadnje spada v to omrežje tudi Michel Rocard, s katerim kasneje Kučan ustanovi Collegium International, in preko katerega se jasno vidijo Stanovnikove pretekle globalistične povezave. Zelo pomemben je tudi podatek, da sta Stanovnik in Kučan soseda v Murglah, in tudi Kučan od Stanovnika prevzame položaj predsednika Slovenije. Stanovnikovo delovanje v tem omrežju pa se recimo vidi tudi preko Janeza Potočnika, ki je član od Club of Rome. Kot precej vpliven  globalist, ki je pustil pomemben pečat pri Združenih narodih, je seveda Stanovnik tudi podpornik Georgea Sorosa, Evropske unije, zveze NATO in UN. In to isto omrežje vseskozi obvladuje oz. izčrpava slovenske banke in gospodarstvo, ter nadzira politiko, medije (vključno z RTV Slovenija) in (skrajno) levičarske nevladne organizacije.

Stanovnik in Kučan leta 2002 ob podelitvi nagrade.

Govor Janeza Stanovnika 28. novembra 2002, ko dobi s strani Milana Kučana (prav tako dobi nagrado s strani Kučana leta 2002 Soros) Zlati častni znak svobode RS za  ”izjemne zasluge” pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije.

»Dragi moj Milan pod tvojim vodstvom … ste v desetih letih po osamosvojitvi [dosegli] ne male rezultate. . Naša domovina je napredovala in napreduje, čemur je dokaz, da smo bili povabljeni v Evropsko unijo in ne davno v Nato. Živimo v svetu kjer ni več varnosti v izolaciji. Živimo pa tudi v svetu, ki mu pravijo, da je to svet, v katerem veliki delajo to kar morejo, mali pa to kar morajo. Marsikaj je takega kar veliki počnejo v tem svetu kar nam naša vest brani in se z njim ne moremo strinjati. Vendar se nasilje ne rešuje s proti nasiljem. Mislim, da George Soros pravilno pravi, da je moč argumenta resnice, v določenih pogojih in na dolgi rok, močnejša od močni orožja. Mislim, da je zaradi tega pristopanje malih narodov k takim mednarodnim zvezam kot je Nato koristna ne samo z egoistično obrambnega stališča, ampak tudi s širšega stališča usode človeštva1https://www.bivsi-predsednik.si/up-rs/1992-2002/mk.nsf/1e11804c207ff7f3c125678b0043205b/5182ec0a043e7f7bc1256c7f0053156c?OpenDocument; dostop 6.9.2023

Stanovnika in Kučana pa povezuje še en pomemben naziv. Oba sta bila imenovana za Slovenca leta, ki ga je podeljeval Nedeljski dnevnik. Stanovnik leta 1988, Kučan pa naslednjih devet let zapored in še štirikrat kasneje. To vse pove koga Slovenci najraje nagrajujejo. Bolj kot se norčuješ iz ljudi, bolj kot z njimi manipuliraš in jih daješ v nič, raje te imajo. To dokazujejo tudi volitve v parlament ali županske volitve in nenazadnje to dokazujejo mediji, ki jim ljudje v Sloveniji najbolj množično zaupajo.

Janez Stanovnik leta 1962 napiše članek Planning Through the Market: The Yugoslav Experience za vodilno zunanje politično revijo Foreign Affairs od Council on Foreign Relations. V tistem času je predsedujoči od CFR vodilni Rockefellerjev predstavnik John J. McCloy.

Janez Stanovnik je bil svetovalec pri United Nations Conference on Trade and Development, 1965–1966.

Stanovnik (skrajno levo) leta 1974, kot izvršni sekretar od ECE.

Zelo pomembna pa je njegova vloga sekretarja od Economic Commission for Europe (ECE) (med drugim so raziskave močno financirane s strani Rockefeller Foundation) – United Nations, 1968 – 1982. Svetovalec od ECE in hkrati od European Council je leta 1946 ustanovljeni European League for Economic Cooperation (ELEC),2https://eleclece.eu/; dostop 22.9.2023 katerega ustanovitelja sta kasnejša vodilna predstavnika skupine Bilderberg Paul Van Zeeland in Josef Retinger, ter Pieter Kerstens. ELEC je prvotno ustanovljen kot Independent League of European Cooperation s strani Retingerja. Povod za njegov nastanek pa je Retingerjev govor o prihodnosti in unifikaciji Evrope, ki ga ima 7.5.1946 pri Royal Institute of International Affairs, ki je fasada od Pilgrims Society in Round Table Group. Van Zeeland je ustanovni predsednik (1946 – 1949), na položaju pa ga zamenja Kerstens (1949 – 1950). Kasneje se ELEC-u pridružijo še Edmond Giscard d’Estaing (njegova sinova postaneta vodilna francoska globalista Valery in Oliver Gischard d’Estaing); tesen Retingerjev kolega Panagiotis Pipinelis (udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1956, 1957, 1958, 1960), ki se zaradi bolezni ne more udeležiti uvodnih zasedanj skupine Bilderberg; Sir Harold Butler  iz Round Table Group; Herman Abs (Bilderberg, 1958, 1961, 1966) iz Deutsche Bank; René Boël (udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1960) iz s strani CIA financiranega European Movement, ki je predsednik od ELEC od 1951 – 1981; in Jean Charles Snoy et d’Oppuers (udeleženec zasedanj in član izvršnega odbora skupine Bilderberg, 1960 – 1968, 1972 – 1975, 1977, 1978, 1980), ki je predsednik od ELEC od 1982 – 1984. Torej je povsem jasno, da Stanovnik pri ECE dela pod skrivnim okriljem skupine Bilderberg in za ozke interese Rockefellerjeve bankirske super elite. Te zgodnje in kasnejše Stanovnikove povezave s tem omrežjem, so nedvomno izrednega pomena za kasnejše vpeljevanje vodilnih slovenskih političnih posameznikov v to isto nevladno in obveščevalno strukturo super elite in na umetno delitev na levico in desnico. ELEC je tudi med ustanovnimi člani od leta 1948 ustanovljenega European Movement, katero je v glavnem financirano preko American Committee on United Europe, ki deluje kot fasada od CIA. Ustanovni predsednik predsednik od European Movement pa je Joseph Retinger, ki je leta 1954 izredno zaslužen za ustanovitev skupine Bilderberg.

 • Stanovnik pri ECE zamenja svojega tesnega prijatelja in verjeno tudi mentorja Vladimirja Velebita (1960–1967), glavnega tvorca povojne jugoslovanske diplomacije, ki je v 50ih v glavni kontakt med jugoslovansko vlado in vodilnim CIA operativcem Frankom Wisnerjem, katerega sin Frank Wisner II kasneje postane upravitelj od Rockefeller Brothers Fund, član uprave od United Nations Association in višji svetovalec od Kissinger Associates. Obveščevalna naveza Wisner – Velebit, ki nastane takoj po razdoru med Stalinom in Titom, tudi obrodi, da Tito leta 1951 pošlje ZDA od Sovjetov kupljen Mig-15. V to dogajanje je bil po letu 1948 močno vpet tudi vodilni predstavnik Wall Streeta Allen Dulles, ki leta 1953 postane direktor od CIA. Dulles pa je v tem obdobju od 1946 – 1950 tudi predsednik od Council on Foreign Relations. Njegov brat John Foster Dulles pa je v tem obdobju od 1935 – 1952 upravitelj od Rockefeller Foundation oz. predsedujoči od 1951 – 1952. Da je jugoslovanska komunistična elita vseskozi tesno povezana z Rockefellerjevim obveščevalnim omrežjem, potrjujeta Allen Dulles in Hamilton Fish Armstrong, ki sta v tistem obdobju so-predsednika od American-Yugoslav Society.3https://www.kosovo-online.com/en/personal-opinion/yugoslav-guerrillas-and-special-war-against-enver-hoxha-3-4-2023; dostop 8.9.2023
 • Februarja leta 1951 je Velebit udeleženec srečanja/avtor od The Economic Situation in Yugoslavia pri Council on Foreign Relations (pred njim leta 1948 kralj Peter II in leta 1950 Aleš Bebler). Sovjetske oblasti so leta 1948 Velebita obtožile, da je britanski vohun. Leta 1951 je Velebit postal ambasador v Rimu, letno dni kasneje pa v Londonu.
 • Velebit pa je s tem Rockefellerjevim obveščevalnim omrežjem v tesnih odnosih tudi kasneje, ko postane v obdobju od 1967 – 1973 vodja programa od The Commission on the Middle East,4The Commission on the Middle East. Carnegie Enodwment for International Peace. Annual Report 1974. Str. 14. ki je prvotno financirana s strani Ford Foundation, nato pa s strani Carnegie Endowment for International Peace. Člani komisije so David Rockefeller, Eugene Black, Herman Abs, CIA-jin Kermit Gordon, Aurelio Peccei (Club of Rome), Lord Eric Roll, Thomas L. Hughes, Edward M. Kennedy, Reginald Maudling, Rockefeller Fellow Gunnar Myrdal (iz ECE), Jacob Javits (Declaration of Interdependence) in Kurt Birrenbach.
 • V obdobju od 1987 – 1988 pa je bil Velebit gost od Center for Russian and East European Studies (CREES) na Stanford University.5Center for Russian and East European Studies. Annual Newsletter, No. 2. Winter, 1988 – 1989. Str. 14 Ključna financerja centra sta tesna Rockefellerjeva zaveznika Andrew W. Mellon Foundation in Donald M. Kendall (PepsiCo.), ki je eden od ključnih ljudi, ki so preko Rockefellerjevega in Kissingerjevega CIA omrežja izvedli državni udar v Čilu proti Allendeju. Tako ni presenetljivo, da je Stanovnik, ki Velebita nasledi na položaju pri ECE, tudi njegov osebni in družinski prijatelj. 

Ustanovni izvršni sekretar (1947 – 1957) od ECE je švedski ekonomist in sociolog Gunnar Myrdal, ki je bil v obdobju od 1929 – 1930 Rockefeller Foundation Fellow. Ko se leta 1930 vrne v Evropo, postane pridruženi profesor na Graduate Institute of International Studies v Ženevi, katere upravitelj postane okoli leta 1970 ravno Stanovnik. Leta 1938 je Myrdal financiran s strani Carnegie Corporation of NY, kjer vodi celovito študijo o socioloških, antropoloških, ekonomskih in pravnih podatkih o rasnih odnosih v ZDA. Iz te študije  napiše Myrdal leta 1944 svojo najbolj znano delo An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Democracy. Leta 1961 ustanovi Institute for International Economic Studies na Stockholm University. Hkrati pa skozi celotna 60a tesno sodeluje z zelo progresivno The Century Foundation, ki je vse od ustanovitve leta 1919 tesno povezana s Pilgrims Society in s Council on Foreign Relations. Myrdal leta 1974 prejme nobelovo nagrado skupaj z vodilnim neoliberalnim ekonomistom Friedrichom Hayekom, ustanoviteljem od Mont Pelerin Society.

Myrdala pri ECE nasledi finski ekonomist Sakari Tuomioja, ki je izvršni sekretar od 1957 – 1960. Tuomioja, ki je v obdobju od 1954 – 1955 guverner finske banke, si v tem obdobju pridobi mednarodni ugled, ko predstavlja Finsko pri International Bank for Reconstruction and Development in pri International Development Fund. Preko tega delovanja, je tudi prvi Finec, ki je povabljen v skupino Bilderberg in tudi prvi Finec na visoko-nivojskih misijah od UN. Na zasedanju skupine Bilderberg leta 1958 je tam kot izvršni sekretar od UN Economic Commission for Europe. Naslov konference je bila Buxton Conference, ki se je med drugim udeležijo še David Rockefeller, Gianni Agnelli, Marc Wallenberg, Otto Wolff von Amerongen, Antoine Pinay, Guido Carli.

Ko Velebit in Stanovnik drug za drugim prevzameta položaj izvršnega sekretarja UN Economic Commission for Europe, je jasno, da je to zaradi tega, ker sta dobro preverjeni pro-globalistični/pro-neoliberalno kapitalistični sredstvi super elite, čeprav uradno delujeta kot komunistična propagandista ”liberalne CIA” in podpornika držav tretjega sveta.

William Rappard, Sorosov vzornik Karl Popper in Ludwig von Mises leta 1947 med srečanjem od neoliberalne Mont Pelerin Society.

Stanovnik je nekje od leta 1970 dalje upravitelj od vplivnega švicarskega think tanka Institut Universitaires des Hautes Etudes Internationales (Graduate Institute of International Studies), ki deluje kot pomemben propagandist globalizma vse od leta 1927. Inštitut, ki ima svoj izvor v League of Nations, pod katere spada tudi International Labor Office, je diplomatska akademija za ’’New Order’’. Ustanovitelj in direktor inštituta je William Rappard, ki je tesno povezan z Allenom Dullesom, bodočim CIA direktorjem, ki je pomemben financer nacizma preko Wall Streeta. Med drugo svetovno vojno je Dulles v Švici, kjer je tesno povezan z nacističnim finančnim vrhom in se pogaja s Himmlerjem in Schellenbergom o povojni obnovi Nemčije (Charles Higham; Trading with the Enemy). Rappard je član od Committee of the Emigres, ki deluje preko Dullesa. Rappard pa je kasneje tudi član od Mont Pelerin Society. Na inštitutu je bil izobražen tudi Jacques Freymond, ustanovni član od Club of Rome. V tistem obdobju je vodja (1973–2000) od Association de Geneve (International Association for the Study of Insurance Economics), ki spada pod Graduate Institute of International Studies Orio Giarini, ki je član od Club of Rome. Ključni financer od Graduate Institute of International Studies je vse od ustanovitve do leta 1954 Rockefeller Foundation, danes pa je financiran še s strani Rockefeller Brothers Fund. Tudi ni presenetljivo, da inštitut vzgaja globalistične tehnokrate, ki nato po študiju zasedejo položaje pri United Nations, International Labour Organization, World Trade Organization, World Health Organization, kot so to Kofi Annan, Sam Worthington, Edvard Hambro, Mohamed ElBaradei, C. Wilfred Jenks in številni politiki držav Tretjega sveta.

Maurice Strong in generalni sekretar UN Kofi Annan leta 1997. Annan je član vplivne švedske Bilderberg družine Wallenberg.

Stanovnik se vsaj od leta 1971 pozna z vodilnim Rockefellerjevim z ’’okoljevarstvom’’ obsedenim Mauriceom Strongom, s katerim sta skupaj na sestanku generalnega sekretarja UN. To poznanstvo ga zagotovo pripelje v organizacijo Resources for the Future. Posebno pomembno je Strongovo članstvo pri skrivnem ”okoljevarstvenem” 1001 Club, ki izvira iz skupine Bilderberg in predstavlja ozadje od vodilne ”okoljevarstvene” organizacije World Wildlife Fund.  Člani kluba so Rockefellerji, Rothschildi, družina Wallenberg, Giovanni Agnelli, Robert McNamara, Conrad Black, Alexander King iz Club of Rome, številni evropski aristokrati, posamezni skorumpirani diktatorji iz držav tretjega sveta in podobni. Strong je hkrati tesno povezan tudi z Robertom McNamaro, s katerim tesno sodeluje tudi Stanovnik.  

Članstvo leta 1974.

Stanovnik je nekje v obdobju od leta 1974 in vsaj do leta 1979 član uprave od član uprave Resources for the Future (RFF), ki je ustanovljen leta 1952 s financiranjem od Ford Foundation, ki je ključni financer tudi kasneje, ko postane član uprave Stanovnik. Ustavitelj je tesen Rockefellerjev zaveznik in pomemben propagandist liberalnega establišmenta William S. Paley, ki je v obdobju od 1936 – 1989 član od Council on Foreing Relations. Poleg tega je bil Paley tudi član od Pilgrims Society, ki polega CFR, TC in skupine Bilderberg predstavlja jedro liberalnega establišmenta in CIA. To potrjujejo tudi njegovo članstvo pri Alibi Club, katerega člani so še Allen Dulles, John Foster Dulles, Dean Acheson, George H. W. Bush, Prescott Bush, Walter Cronkite in ostali. Ključen pri Resources for the Future pa je bil tudi Laurance Rockefeller, katerega mentor in svetovalec je Horace M. Albright. Albright je bil pred tem tudi okoljski svetovalec od Laurancevega očeta John D. Rockefellerja Jr. Oba, Laurance (RFF 1958 – 1974) in Albright sta častna direktorja od RFF, ko je tam član uprave Stanovnik leta 1974, vsaj od leta 1975 – 1979 pa Albright. RFF je prvič financiran s strani Rockefeller Foundation leta 1970, in sicer v višini $500,000.6Michael Barker. ANNALS OF PHILANTHROPY. The Liberal Foundations of Environmentalism: Revisiting the Rockefeller-Ford Connection. Str. 4 V tem obdobju (1953 – 1977) je RFF daleč najbolj financirana okoljska organizacija s strani Ford Foundation, ki jo vodiključni Rockefellerjev človek John J. McClony (1958 – 1964), ter Julius Stratton (1964 – 1971) in nato McGeorge Bundy (1966 – 1979). Skupaj s Stanovnikom so člani uprave od RFF v tem obdobju še William Ruckelshaus, Russell E. Train, William T. Coleman Jr., George C. McGhee, William S. Paley in Joseph Stiglitz. Tako pride Stanovnik tudi direktno s stik s člani od Trilateral Commission, kot sta Coleman in Train. Poleg Ford Foundation so financerji od RFF leta 1979 ostale ključne fundacije ’’liberalne CIA’’. To so Andrew W. Mellon Foundation, John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Charles Stewart Mott Foundation, William & Flora Hewlett Foundation, Richard King Mellon Foundation in William S. Paley Foundation. Korporativni financerji od RFF so v glavnem isti kot od Trilateral Commission. To so GM Corporation, Exxon Corporation, Atlantic Richfield Corporation, Paleyjev CBS Inc., z Rockefellerji tesno povezano rudarsko podjetje Anaconda Company (eno od ozadij državnega udara leta 1973 v Čilu proti Allendeju), Ford Motor Company, Rockefellerjev Standard Oil Company, AT&T, Bankers Trust Company, Corning Glass Works Foundation, Crown Zellerbach Foundation, GE, General Mills, Johnson & Johnson, Levi Strauss Foundation, Metropolitan Life Foundation, Occidental Petroleum Corporation, Prudential Foundation, Scott Paper Company in Time Inc.7Resources. Resources for the Future. September – December, 1979. No. 63. Str, 11.

Stanovnik je leta 1981 povabljen na zasedanje The World Challenge – Europe/Arab Nation/Japan, ki ga je organiziral italijanski International Research Centre for Environmental Structures (člani izvršnega odbora – Aurelio Peccei; Giulio Andreotti; Guido Carli; Claude Cheysson). Na konferenci so prisotni delegati iz Club of Rome, European Parliament, United Nations, Economic Council for Arab Unity, OECD, UNESCO in ostali. Financerji so bili Rockefellerjev Standard Oil, British Petroleum, Shell, Mobil Oil, IBM, Honeywell Ključni udeleženci konference, ki je potekala v več sklopih, so bili – preko satelita generalni sekretar UN Kurt Waldheim, vodilni Bilderberger Etienne Davignon, Bilderberger Mario Pedini – kot predsednik Evropske komisije, Aurelio Peccei iz Club of Rome, Ervin Laszlo iz Club of Rome, Bilderberger Guido Carli, Trilateralec Saburo Okita, Trilateralec Umberto Colombo iz Club of Rome.

Stanovnik je bil član predsedstva Socialistične republike Slovenije, 1984 – 1988 in nato predsednik predsedstva SR Slovenije, 1988 – 1990. Na položaju ga zamenja njegov sosed iz Murgel Milan Kučan.

Stanovnik je bil v obdobju od 1985 – 1990 član od World Institute for Development Economics Research (WIDER), ki je center za raziskovanje in usposabljanje. Center je bil ustanovljen leta 1984 in deluje pod okriljem United Nations University. Predsedujoči (1985 – 1993) upravi in hkrati mednarodni svetovalni skupini je Saburo Okita, član od Trilateral Commission. Najvidnejši član svetovalne skupine je super elitni Robert McNamara, ki je član skrivnega 1001 Club, od leta 1981 član od Trilateral Commission in nenazadnje član od Pilgrims Society. McNamara je izredno tesno povezan s Strongom, s katerim je Stanovnik pred tem skupaj pri Resources for the Future. WIDER je prav tako financiran s strani Rockefeller Foundation, Ford Foundation, John D. & Catherine T. MacArthur Foundation

Stanovnik je bil od leta 1983 – 1987 član od World Commission for Environment and Development oz. Brundtland Report, ki je nadaljevanje od Brandt Report. Obe poročili sta propaganda od Trilateral Commission preko Club of Rome in Socialist International.  Tukaj Stanovnik ponovno sodeluje z Mauriceom Strongom. Predsedujoča komisiji je super elitna feministka Gro Harlem Brundtland. Brundtlandtova, preden postane predsedujoča komisiji, se leta 1982 in 1983 udeleži zasedanja skupine Bilderberg. Danes pa je s Kučanom in Danilom Türkom članica od Club de Madrid. Brundtland pa je za to svoje pro-globalistično delovanje nagrajena, ko postane članica mednarodne svetovalne uprave od Council on Foreign Relations, kjer deluje vsaj od leta 1997. Še več, istočasno je član uprave Michel Rocard, s katerim je Stanovnik leta 1980 udeleženec od Socialist International, s Kučanom pa je Rocard leta 2002 ustanovitelj od Collegium International. Brundtland Report je postavil temelje za sklic Rio Earth Summit leta 1992, ki se ga udeležijo Maurice Strong, Trilateralec Richard Gardner – posebni svetovalec UN, nizozemska Bilderberg kraljica Beatrix in John Kerry.  Preko Brundtland Report se sprejme Agenda 21, hkrati pa se ustanovi UN Commission on Sustainable Development. Samo poročilo pa ima velik vpliv na ustanovitev Kučanovega in Rocardovega Collegium International.

Ključni financerji komisije so Ford Foundation, John D. & Catherine T. MacArthur Foundation in SIDA.

Člani od Brundtland Report

 • Maurice Strong – vodilni z ’’okoljevarstvom’’ obsedeni Rockefellerjev zaveznik; upravitelj od Rockefeller Foundation, 1971 – 1976; upravitelj od Rockefeller University, 1972 – 1978; predsedujoči od International Management Institute (pomemben za nastanek World Economic Forum), 1972 – 1977; so-ustanovitelj od World Economic Forum (skupaj s Kissingerjem je mentor od Klausa Schwaba), 1971 – ; predsedujoči, 1986 – 1996; član od Bretton Woods Committee, 1985 – ; član od Club of Rome, 1988 – ; član skrivnega 1001 Club; avtor vplivnega poročila od Trilateral Commission Beyond Interdependence, 1991; udeleženec od Rio Earth Summit, 1992.
 • William Doyle Ruckelshaus – član od Council on Foreign Relations, 1977 – 1996; član od American Council for Capital Formation (George Shultz; Paul Volcker; John C. Whitehead; Robert Strauss), 1975 – ; član od Trilateral Commission, cca. 1993 – 1995; član od Bretton Woods Committee, 1999 – ; so-ustanovitelj od Initiative for Global Development (Bill Gates; John Shalikashvili; Madeleine Albright; Lee Hamilton; Colin Powell; Carla Hills; Richard N. Gardner), 2003 – .
 • Saburo Okita – ustanovni član od Club of Rome; ustanovni član od Trilateral Commission; predsedujoči od World Wildlife Fund Japan.
 • Susanna Agnelli – članica vodilne Bilderberg družine Agnelli; članica od 1001 Club.
 • Shridath S. Ramphal – predsedujoči mednarodnemu odboru od Leadership in Environmental and Development (LEAD) Programme pri Rockefeller Foundation; bil posebni svetovalec generalnega sekretarja od United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), 1991; član od Earth Charter International Commission; bil so-predsedujoči od Commission on Global Governance (za večanja vpliva UNa), 1995; predsednik od World Conservation Union.
 • James William MacNeill – tesen prijatelj Mauricea Stronga; bil direktor za okolje pri OECD, 1978 – 1984; bil vodilni avtor poročila Our Common Future od Brundtland Report; bil so-ustanovitelj od International Institute for Sustainable Development, 1990 – ; so-avtor poročila Beyond interdependence : the meshing of the world’s economy and the earth’s ecology (uvod napiše Maurice Strong; spremno besedo napiše David Rockefeller) od Trilateral Commission, 1991; bil kot generalni sekretar od U.N. Conference on Environment and Development član direktorske uprave Strongovega Earth Council, 1992 – ; leta 1994 je svetovalec nizozemskega premierja Ruuda Lubbersa, za pogajanja med Green Cross International (del ”liberalne CIA”) od Gorbačova in Earth Council od Stronga, za nastanek Earth Charter;  bil predsedujoči od Inspection Panel – World Bank, 1997 – 2002.
 • Istvan Lang – član častne uprave od Green Cross International.
 • Paulo Nogueira-Neto – bil generalni sekretar prve brazilske agencije za okolje Special Secretariat for the Environment (SEMA), 1974 – 1986; bil pod-predsednik od Man and the Biosphere Program – UNESCO; emeritus član uprave od Conservation International.
 • Mohamed Sahnoun – bil so-predsedujoči poročili Responsibility to Protect (Gareth Evens – International Crisis Group; Lee Hamilton; Michael Ignatieff – Central European University; Cornelio Sommaruga – študiral na Graduate Institute of International Studies; Eduardo Stein – Global Leadership Foundation; Cyril Ramaphosa – African National Congress) od International Commission on Intervention and State Sovereignty (Financerji – Carnegie Corporation of New York, William and Flora Hewlett Foundation, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, Rockefeller Foundation)8https://idrc-crdi.ca/sites/default/files/openebooks/960-7/index.html; dostop 9.9.2023, 2001.
 • Janez Stanovnik.
 • Predsedujoča Gro Harlem Brundtland.

Leta 1988 je bil Stanovnik govorec pri World Affairs Council of Washington.

Leta 1991 je Stanovnik udeleženec mednarodne konference A.Now Europe in the Changing Global System, ki jo organizirata United Nations University v sodelovanju s Hungarian Academy of Sciences. Poleg stanovnika so udeleženci še Gianni Bonvicini – direktor od Istituto Affari Internazionali; vodilno sredstvo ’’liberalne CIA’’ Richard Falk; Lisbet Palme – žena umorjenega Olafa Palmeja in predsedujoča švedskemu odboru UNICEF; George Schöpflin – delal za RIIA (1963 – 1967), kasneje član stranke Fidesz in član Evropskega parlamenta; Mihaly Simai – kot predstavnik od US Institute of Peace, ki kasneje postane častni predsednik od World Federation of United Nations Associations.

Stanovnik je bil tudi predsednik pro-globalistične/pro-migrantske Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, 2003 – 2013. Med to spadajo tudi dogodki, kot tisti iz leta 2017 v Dražgošah –

»Med udeleženci slovesnosti so bili tudi predsednik države Borut Pahor, podpredsednik vlade Dejan Židan, poslanca Alenka Bratušek in Luka Mesec in posebej toplo pozdravljena prvi predsednik države Milan Kučan in častni predsednik ZZB NOB Slovenije Janez Stanovnik9https://www.zzb-nob.si/aktualno/slovesno-v-drazgosah/; dostop 7.9.2023

Milan Kučan

Vodilni globalist in član od Trilateral Commission Bill Clinton na obisku pri Milanu Kučanu.

Milan Kučan – nekdanji vodilni slovenski komunist, ki po osamosvojitvi postane vodilni slovenski zaveznik liberalnega establišmenta in kapitalistične super elite. S tem, da je Kučanova naloga izgradnja in kontrola ”anti-kapitalistične” (skrajne) levice, ki jo predstavljajo stranke, kot so SD, Levica in Gibanje Svoboda. Te stranke so tudi vodilni propagandisti globalizma in ”liberalne CIA” v Sloveniji. V isto omrežje manipuliranja in dezinformiranja pa spadajo vodilni slovenski mediji, kot so ”javna” RTV Slovenija, Slovenska tiskovna agencija, Delo, Dnevnik, Mladina, Necenzurirano in Oštro. Kot tudi razne nevladne organizacije in ”aktivisti”, kot so Sorosov Mirovni inštitut, Nika Kovač, Jaša Jenull, Tea Jarc in ostali.

Kučan, ki je bil predsednik Slovenije od leta 1991 – 2002, je že na časa Jugoslavije pridobival izkušnje za zunanje politične zadeve, saj je bil pogosto član jugoslovanskih delegacij ali pa jih je tudi vodil. Pred razpadom Jugoslavije je bil celo nominiran za zunanjega ministra. Kučan je veliko izkušenj na mednarodnem področju pridobil za časa osamosvojitve. Ko pa postane predsednik Slovenije, mu je uspelo prodreti precej visoko v svet super elite. Med tem svojim delovanjem je tesno povezan z ljudmi, ki so del omrežja od CIE, Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, skupine Bilderberg, Friends of Europe, European Council on Foreign Relations in ostalih super elitnih organizacij, ki predstavljajo ozadje globalizma in evropske integracije.

Nedvomno je za Kučanove globoke povezave v tem mednarodnem omrežju super elite zelo, če ne ključno pomemben, Janez Stanovnik. Tako tudi postane bolj jasno, zakaj Kučan na položaju predsednika Slovenije zamenja svojega murgeljskega komunističnega soseda, ki je že vsaj od zgodnjih 70ih del Rockefellerjevega omrežja.  Kučan kasneje samo nadgrajuje Stanovnikovo vlogo v tem omrežju, krona tega pa je ustanovitev izrazito pro-globalistične nevladne organizacije Collegium International, ki zaobjema vse, kar je v preteklosti delal Stanovnik. Tukaj pridejo do izraza Stanovnikove povezave s pomembnimi ”okoljevarstvenimi” predstavniki iz Rockefellerjeve Trilateral Commission, skupine Bilderberg in Club of Rome, ki iz ozadja preko United Nations in seveda tudi preko Evropske unije, gradijo svetovno vlado.

Tako ni presenetljivo, da je Kučan tesen oz. ključni zaveznik Georga Sorosa v Sloveniji in mu leta 2002 tudi podeli državno odlikovanje. Soros je leta 2001 postal član od Trilateral Commission, kar je nedvomno pomemben podatek, zaradi nadaljnjega privatiziranja in plenjenje slovenskega bančnega in gospodarskega sektorja preko Trilateral Commission in ostalih vodilnih nevladnih organizacij iz tega omrežja.

George Soros in Milan Kučan leta 2002, ko dobi Soros na pobudo Mirovnega inštituta državno odlikovanje ”za zasluge pri uveljavljanju odprte, strpne in razsvetljene civilne družbe v Sloveniji”. Odlikovanje mu podeli Milan Kučan.

»Soros je vesel, ker je danes spet skupaj s prijatelji, s katerimi je sodeloval pri Skladu za odprto družbo (Open Society Fund) in zdaj pri Mirovnem skladu (Peace Foundation). Slednjega je ustanovil, kot je dejal, da bi nadaljeval idejo prvega sklada in v Sloveniji vzbudil zanimanje za demokracijo na širšem območju in v svetu. …
Milan Kučan je v nagovoru svojega odlikovanca označil za angažiranega humanista, razumnika in vizionarja, ki je zelo zgodaj prepoznal in razumel velike spremembe v družbi in na globalni ravni. Njegova zadnja knjiga O globalizaciji “naravnost spodbuja intelektualni premislek o svetu, kot smo ga prisiljeni spregledati po 11. septembru,” je dejal Kučan.
Podelitev odlikovanja Sorosu je predlagal Mirovni inštitut, podprli pa Slovenska filantropija, multimedijski center Kibla, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij, Studia humanitatis, IEDC – Poslovna šola Bled, KUD France Prešeren in komisija predsednika republike za odlikovanja10https://www.24ur.com/novice/slovenija/drzavno-odlikovanje-georgeu-sorosu.html

Te Kučanove povezave se kažejo tudi pri tem, da je bil ena od ključnih oseb za vstop Slovenije v dve ključni globalistični organizaciji, Evropsko unijo in zvezo NATO, pred tem pa leta 1992 za vstop Slovenije v pro-globalistične Združene narode –

»Throughout this period [1992 – 2002] Slovenia successfully adjusted its systems to modern integration processes. In March 2003 it held two successful referenda on accession to EU and NATO. Milan Kučan took an active role in campaigning for membership, in order for Slovenia to achieve the goals it set upon its independence. In May 2004 Slovenia became full member of both organizations11https://clubmadrid.org/who/members/kucan-milan/; dostop 8.12.2022

Ni pa nobeno presenečenje, da posamezni vodilni slovenski posamezniki, ki so zbrani okoli Kučana, in ki delujejo kot sredstva ’’liberalne CIA’’, delujejo kot ’’nasprotniki’’ zveze NATO, hkrati pa še vzklikajo razne slogane kot ”anti-kapitalizem”, ”anti-imperializem”, in podobne brezpomenske fraze. 

Na predsedniških volitvah leta 2022 je Kučan v duhu globalizma in feminizma ’’liberalne CIE’’ podprl Natašo Pirc Musar za prvo slovensko predsednico. 

Shimon Peres Center for Peace

Milan Kučan je bil vsaj od leta 2000 do 2011 član mednarodne guvernerske uprave od leta 1996/97 ustanovljenega Peres Center for Peace. Uradno je ”namen” centra razvijanje in implementacija učinkovitih in smiselnih programov s poudarkom na promociji uspešnega Izraela, negovanje in poudarjanje izraelske inovativnosti, in utiranje poti za skupno življenje  med vsemi državljani Izraela, ter za trajni mir med Izraelom in njegovimi sosedami.

Dejansko pa je center del Rockefellerjevega, Kissingerjevega in Rothschildovega skorumpiranega omrežja preko Trilateral Commission in skupine Bilderberg, ki je hkrati tesno povezano z banko BCCI, katera deluje kot sredstvo od CIE za pranje denarja od drog, preprodaje orožja in financiranje terorizma. V centru je Kučan tako povezan z vodilnimi predstavniki super elite okoli Davida Rockefellerja, kot so Henry Kissinger, James Baker III, Leslie Gelb, Paul G. Desmarais, Jr., družina Rothschild, John C. Whitehead, Mortimer B. Zuckerman in z zloglasnima bankirjema Bruceom Rappaportom in Edgarjem de Piciottom. Piciotto je član uprave Sorosovega Quantum Fund, medtem, ko je Rappaport, ki je tesno povezan s Cio in Mossadom, s Sorosom povezan posredno.

Avtor bi tukaj izpostavil vodilno neokonservativno in zloglasno bančno družino Rothschild, katera ravno v tistem času postane svetovalka Nove Ljubljanske Banke, kjer ima ključno vlogo tesen Kučanov zaveznik Niko Kavčič. Preko iste naveze Kučana in Kavčiča, pa postane predsednik NLB Marko Voljč in hkrati član od Trilateral Commission, katere predstavniki so hkrati vodilni predstavniki tudi pri Peres Center. Tudi ni presenetljivo, da se NLB prodaja ravno v času, ko je George Soros, ki je zadolžen za globalizacijo Slovenije preko svojih vodilnih agentov Kučana (stranke LDS, SD, Levica, Svoboda; Forum 21), RTV Slovenija/MMC in pro-migrantskega/pro-LGBTQ Mirovnega inštituta, istočasno tudi član od Trilateral Commission. In tukaj je ključno, da je Soros, hkrati z družino Rothschild in tudi z Bruceom Rappaportom, vpleten v številne bančne prevare in manipulacije. Te bankirske naveze Kavčiča, Kučana in Voljča z omrežjem od Trilateral Commission, so slovenske davkoplačevalce stale nekaj milijard € preko številnih dokapitalizacij. V tem obdobju je Kučan leta 2000 za svoje zasluge proglašen za Slovenca desetletja, medtem, ko je za Slovenca leta proglašen 13-krat, nazadnje leta 2005.

Najvidnejši člani mednarodnega odbora leta 2000 so bili še –

 • Alfredo Ambrosetti – so-ustanovitelj od Ambrosetti Forum; udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1986, 1987, 1994, 2000, 2003, 2004.
 • Jacques Attali – predstavnik globokega ozadja francoske politike; neoliberalni mentor vodilnega globalista Emanuela Macrona, katerega predstavi družini Rothschild; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1975.
 • James A. Baker III – vodilni predstavnik liberalnega establišmenta; član od Council on Foreign Relations; član uprave od Atlantic Council.
 • Franco Bernabe – udeleženec in član izvršnega odbora skupine Bilderberg, 1994, 1996, 1998 – 2001, 2003 – 2016; član od Trilateral Commission, cca. 1998 – 2001; član mednarodne svetovalne uprave od Council on Foreign Relations; član mednarodne svetovalne uprave od Rockefellerjeve JPMorgan Chase; član uprave od World Economic Forum; pod-predsedujoči od Rothschild Europe, 2004 – ; član od European Roundtable of Industrialists; član uprave od Fiat, cca 1999 – ; generalni direktor od ENI; predsedujoč upravi in generalni direktor od Telecom Italia, 2007 – .
 • Boutros Boutros-Ghali – nekdanji generalni sekretar UN.
 • Charles R. Bronfman – vodilni zionist; so-ustanovitelj od Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies; član mednarodne svetovalne uprave od Power Corporation of Canada.
 • John H. Bryan – član od Trilateral Commission, cca. 1998 – 2003; udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1995 – 1997; član od Council on Foreign Relations; predsedujoči in generalni direktor od Sara Lee Corporation; bil član uprave od Goldman Sachs; bil predsedujoči od Chicago Council on Foreign Relations; bil so-predsedujoči letnih srečanj od World Economic Forum, 1994, 1997, 2000.
 • Jimmy Carter – ustanovni član od Trilateral Commission in prvi trilateralni predsednik ZDA.
 • Hikmet Çetin – udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1995, 2007; član od European Leadership Network; član od Global Leadership Foundation (del Sorosovega omrežja); član turškega think tanka Global Relations Forum (ustanovila družina Koc, ki je del omrežja skupine Bilderberg in Council on Foreign Relations).
 • Warren Christopher – ustanovni član od Trilateral Commission; član od Council on Foreign Relations.
 • Lester Crown – predsedujoči od Chicago Council on Global Affairs; vodilni delničar orožarskega podjetja General Dynamics; vodilni sionist; pomemben financer Baracka Obame.
 • F.W. de Klerk – ustanovitelj od Global Leadership Foundation (del Sorosovega omrežja).
 • Jacques Delors – evropski predstavnik super elite; predsednik evropske komisije, 1985 – 1995; član višje svetovalne uprave od Sorosove International Crisis Group; član od Club de Madrid (Milan Kučan; Danilo Türk); častni član od Club of Rome; član uprave od Committee for a World Parliament; tesno sodeloval z European Roundtable of Industrialists glede hitrejše evropske integracije in vzpostavitve evra.
 • Paul G. Desmarais, Jr. – kanadski predstavnik super elite; predsedujoči in generalni direktor od Power Corporation of Canada, 1996 – ; tesno povezan z Rockefellerji in Etiennom Davignon iz Friends of Europe; član globalne svetovalne uprave od Council on Foreign Relations.
 • Abba Eban – nekdanji izraelski zunanji minister; bil ambasador v ZDA; član od American-Israel Society.
 • Larry J. Ellison – član super elite; predsedujoči od Oracle Corporation; podpornik Donalda Trumpa; podpisnik od The Giving Pledge.
 • Jacob A. Frenkel – zionist; član liberalnega establišmenta; bil guverner Bank of Israel; predsedujoči mednarodni svetovalne uprave od Rockefellerjeve JP Morgan Chase, 2009 – 2010; član globalne svetovalne uprave od Council on Foreign Relations; udeleženec srečanja od Trilateral Commission 2008 in globalni član od leta 2019.
 • Orit Gadiesh – predsedujoča od Bain & Co.; članica od Council on Foreign Relations; udeleženka zasedanj skupine Bilderberg, 1997, 1998; upraviteljica od World Economic Forum.
 • Leslie H. Gelb – vodilni predstavnik liberalnega establišmenta; predsednik od Council on Foreign Relations, 1993 – 2003; upravitelj Sorosove International Crisis Group.
 • Hans-Dietrich Genscher – pomemben predstavnik globokega ozadja nemške politike; predsedujoči emerit od East-West Institute; član od Club of Budapest; ustanovni član svetovalne uprave Centra za evropsko prihodnost (Blejski strateški forum).
 • Valery Giscard d’Estaing – evropski predstavnik super elite; bil član od Action Committee for the United States of Europe; eden od ključnih so-ustanoviteljev od G7, ki spada v omrežje od Trilateral Commission; član uprave od Committee for a World Parliament; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2003.
 • Felipe Gonzalez – udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1989; član od Club de Madrid; član od Ambrosetti Forum.
 • Mikhail Gorbachev – ruskih predstavnik super elite; predsednik od Green Cross International (del ’’liberalne CIA’’).
 • Vaclav Havel – tesno povezan z neokonservativci in super elito; član mednarodne svetovalne uprave od Orange Circle (ozadje barvne revolucije v Ukrajini); član mednarodne svetovalne uprave od Journal of Democracy – National Endowment for Democracy; udeleženec zasedanja od Trilateral Commission, 2002.
 • Marianne Heiberg – evropska predstavnica super elite; njen drugi mož je bil Johan Jørgen Holst – član od Trilateral Commission, udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1990, bil član od International Institute for Strategic Studies; njen nečak je Jens Stoltenberg – generalni sekretar zveze NATO, 2014 – .
 • Thorbjoern Jagland – nekdanji sekretar od Council of Europe; Sorosov agent v EU/Council of Europe; tesen prijatelj pedofila Jeffreyja Epsteina in njegovega kolega Billa Gatesa; bil predsedujoči od Norwegian Nobel Committee; bil pod-predsednik od Socialist International; izreden propagandist ’’liberalne CIA’’ preko Council of Europe.
 • Lionel Jospin – udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1996; član Sorosovega European Council on Foreign Relations, 2008 – .
 • Henry A. Kissinger – vodilni predstavnik liberalnega establišmenta; član od Council on Foreign Relations, 1956 – , direktor 1977 – 1981; član od Trilateral Commission, 1978 – ; udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1957, 1964, 1977 – 2019; so-ustanovitelj od Weatherhead Center for International Affairs (CIA at Harvard), 1956; dejansko so-ustanovitelj od World Economic Forum, 1971; predsedujoči mednarodni svetovalni upravi Rockefellerjeve JP Morgan Chase, 1977 – 1978; prvotni predsedujoči od 9/11 Commission.
 • F.W. de Klerk – južno afriški predstavnik super elite; predsedujoči od Global Leadership Foundation.
 • Harvey M. Krueger (predsedujoč mednarodni upravi centra) – član od Council on Foreign Relations, 1995 – ; bil upravitelj od neokonservativnega The Washington Institute for Near East Policy; generalni direktor in predsednik od Kuhn, Loeb & Co.; bil so-predsedujoči od Lehman Brothers; pomagal pri združitvi med Kuhn, Loeb & Co. (del Pilgrims Society) in Lehman Brothers (del Pilgrims Society), 1977; po bankrotu Lehman Brothers leta 2008 postane pod-predsedujoči od banke Barclays (del Pilgrims Society), ko ta prevzame LB; znan kot prvi bankir, ki je pripeljal Izrael na mednarodne kapitalske trge.
 • Alexander Kwasniewski – član mednarodne svetovalne uprave od Atlantic Council; član Sorosovega European Council on Foreign Relations; član od Club de Madrid (Milan Kučan; Danilo Türk); član vodstvenega odbora od Concordia Summit (David Petraeus – CIA; Danilo Türk); kot predstavnik evropskega parlamenta tesno povezan v skrivno ilegalno lobiranje v Ukrajini s Paulom Manafortom, kasnejšim predsedujočim Trumpovim kampanjskim menedžerjem.
 • Joseph Lieberman – vodilni neokonservativec in vodilni predstavnik liberalnega establišmenta; član od National Security Caucus – American Security Council (del CIA; top ’’konservativna CIA’’); ustanovni član neokonservativnega Foundation for the Defense of Democracies, 2001 – ; član svetovalne uprave od Washington Institute for Near East Policy.
 • Ruud Lubbers – evropski predstavnik super elite; udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1983, 1991, 1992, 1994; udeleženec srečanja od Trilateral Commission, 2001; član od Club of Rome; član od 1001 Club; član od Club de Madrid.
 • John Major – evropski predstavnik super elite; vodilni predstavnik globokega ozadja britanske politike; bil predsednik od Royal Institute of International Affairs; predsedujoči odboru od Ditchley Foundation; predsedujoči od Carlyle Europe.
 • Isabel Maxwell – njen oče Robert Maxwell je bil tesno povezan z izraelsko obveščevalno Mossad; njena sestra Ghislaine Maxwell je osrednja pedofilska partnerica trilateralca Jeffreyja Epsteina.
 • Daniel Patrick Moynihan – vodilni predstavnik liberalnega establišmenta; direktor od National Democratic Institute of International Affairs, 1985 – 2003; član odbora akademskih svetovalcev od American Enterprise Institute, cca 2000 – .
 • Edgar de Piciotto – švicarsko-libanonski bankir, ki je lastnik ene največji zasebnih bank na svetu Union Bancaire Privee; tesno povezan z banko BCCI; član uprave Sorosovega Quantum Fund; član uprave od American Express Bank SA.
 • Heinrich von Pierer – evropski predstavnik super elite; član od Trilateral Commission, cca. 1995 – ; član uprave od World Economic Forum, 1999 – 2005; predsedujoči od Siemens A.G., 1992 – 2005.
 • Lester Pollack – upravni direktor od Lazard Freres & Co.; član od Council on Foreign Relations, 1994 – ; član svetovalne uprave od National Security Network.
 • Bruce Rappaport – predsedujoči od Bank of New York and International Maritime Bank; tesno povezan s CIA in Mossadom; vpleten v bančne škandale pranja denarja od IMF za Bank Menatep od Mikhaila Khodorkovskyega, skupaj z Rothschildovim bankirjem Alfredom Hartmannom, ki je bil vpleten še v številne CIA afere pranja denarja od drog in orožja preko BCCI, Banco Ambrosiano.
 • Michel Rocard – tesen Kučanov zaveznik; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1986; član globalne svetovalne uprave od Council on Foreign Relations; višji svetovalec Sorosove International Crisis Group; član od Global Leadership Foundation; skupaj s Kučan ustanovitelj od Collegium International.
 • Baron Eric de Rothschild – evropski predstavnik super elite; član nadzorne uprave od Rothschild & Co.;  bil upravitelj arhivov od Rothschild Frères, 1994 – 2004.
 • Sir Evelyn de Rothschild – vodilni neokonservativec in sionist; evropski predstavnik super elite in tesen Rockefellerjev, Kissingerjev in Sorosov zaveznik; kot predsedujoči od banke N. M. Rothschild & Sons, tesno povezan s privatizacijo NLB; soustanovitelj od Coalition for Inclusive Capitalism; udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1983, 1998; bil udeleženec od skrivnih Forstmann Little Conferences; številni predstavniki banke N. M. Rothschild & Sons so člani od Trilateral Commission in vpleteni v največje bančne afere, vključno z banko BCCI.
 • Haim Saban – izraelski predstavnik super elite; ustanovni financer od Saban Center for Middle East Policy pri Brookings Institution; pomemben financer in član uprave od Friends of Isreal Defense Forces; lastnik od ProSiebenSat.1; lastnik od Univision Communications Inc. 
 • Klaus Schwab – evropski predstavnik super elite; varovanec od Henryja Kissingerja, preko katerega zagotovo ustanovi World Economic Forum.
 • Louis Schweitzer – udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1989, 1993, 2002; član od European Round Table of Industrialists; član od Institute for Strategic Dialogue; bil predsedujoči od AstraZeneca, 2004 – 2012 (del družine Wallenberg); član svetovalnega odbora od Transparency International (del Sorosovega omrežja); ne-izvršni direktor od BNP Paribas; ne-izvršni direktor od Volvo AB; ne-izvršni direktor L’Oréal; pod-predsedujoči nadzorni upravi od Philips Electronics NV; vpleten v afero z AIDS-em okuženo krvjo, zaradi česar umre več tisoč ljudi.
 • Mario Soares – član od Club of Madrid; časni član od Club of Rome; član mednarodnega svetovalnega odbora od Journal of Democracy – National Endowment for Democracy; direktor od Green Cross International; častni predsednik od Socialist International.
 • Javier Solana – evropski predstavnik super elite; član od Trilateral Commission, 2011, udeleženec srečanj 1998, 1999, 2007; upravitelj Sorosove International Crisis Group; nekdanji generalni sekretar zveze NATO; direktor od Human Rights Watch, katerega vodilni financer je Soros; udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1985, 1998, 2000, 2010, 2011.
 • Thorvald Stoltenberg – evropski predstavnik super elite; ustanovni član in član izvršnega odbora od Trilateral Commission, 1998 – 2001; direktor emeriti od East-West Institute; član od Club of Rome, 1980 – ; upravitelj Sorosove International Crisis Group.
 • Rita Sussmuth – članica svetovalne uprave in upraviteljica od Bertelsmann Stiftung (del Trilateral Commission; del Sun Valley Meetings), 1997 – 2007; častna članica od German Council on Foreign Relations; članica strateškega odbora od European Policy Centre; članica od European Council on Tolerance and Reconciliation; upraviteljica od Migration Policy Institute (del Sorosovega omrežja); bila članica od Global Commission on International Migration, 2003 – 2005.
 • Daniel Vasella – udeleženec zasedanj in član izvršnega odbora od skupine Bilderberg, 1998 – 2005, 2007 – 2014; predsedujoči od Novartis AG, ki je lastnik od podjetja Lek; član uprave od PepsiCo.
 • George Vassiliou – član od Trilateral Commission, cca 1995 – ; član od European Council on Tolerance and Reconciliation; pomemben Sorosov zaveznik.
 • Simone Veil – članica od Trilateral Commission, cca 1991 – ; bila članica od French Institute of International Affairs (predsedujoči je super elitni trilateralec Thierry Montbrial); višja svetovalka od Sorosove International Crisis Group; prva ženska predsednica Evropskega parlamenta, 1979 – 1982; po njej se imenuje feministični Simone Veil Pact for Gender Equality od Renew Europe (član je Golobovo pro-globalistično Gibanje Svoboda). 
 • Christine Todd Whitman – vodilna predstavnica liberalnega establišmenta; članica od Council on Foreign Relations; udeleženka zasedanja skupine Bilderberg, 1998.
 • Nadškof Desmond M. Tutu – deluje kot agent super elite za širjenje globalizma in ’’liberalne CIA’’; častni član od Club of Budapest; član ugledne svetovalne uprave od Institute of Noetic Sciences; član od Human Rights Watch Arms Advisory Committee; ambasador od Oxfam International; odposlanec od 350.org (del Rockefellerjevega omrežja ’’liberalne CIA’’).
 • John C. Whitehead – vodilni predstavnik liberalnega establišmenta; vodilni Rockefellerjev bankir; direktor od East-West Institute; so-predsedujoči in višji partner od Goldman Sachs.
 • Hans-Jurgen Wischnewski – udeleženec zasedanj in član izvršnega odbora skupine Bilderberg, 1971, 1973, 1974, 1978; bil predsednik od Socialist International, 1976 – 1992; bil predsedujoči od SPD, 1964 – 1987.
 • Mortimer B. Zuckerman – član od Council on Foreign Relations, 1988 – ; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1994 ; član od Trilateral Commission, cca 1994 – 2018; član nacionalnega svetovalnega odbora od JP Morgan Chase, 2003 – 2005; član svetovalne uprave od Washington Institute for Near East Policy, 1991 – ; član uprave od Friends of Israel Defense Forces, cca 2002 – ; predsedujoči in glavni urednik od U.S. News & World Report.

Collegium International

Milan Kučan je bil leta 2002 skupaj z nekdanjim francoskim premierjem (1988-1991) Michelom Rocardom, ustanovitelj in so-predsednik od pro-globalističnega Collegium International, ki je doktrina za (Rockefellerjevo) svetovno vlado. Celotni naziv kolegija je International Ethical, Scientific and Political Collegium. V resnici je kolegij pomembna propaganda ene globalne vlade preko United Nations, katere iz ozadja vodi Trilateral Commission, predvsem preko svoje pomembne pod-veje Club of Rome.

»The Collegium International wishes to find intelligent and appropriate responses that the peoples of the world expect in the face of the new challenges of our time. A call for the establishment of the Collegium was made public in February 2002 in New York and its members were officially presented on April 2, 2003 in Brussels before the European Parliament12https://www.collegium-international.org/pr%C3%A9sentation-collegium-international?lang=en

Michel Rocard je bil v obdobju od 1994 – 2009, ko je ustanovljen kolegij, član Evropskega  parlamenta. Leta 2009 ga je Kučan kot predsednik Foruma 21 povabil v Slovenijo. 

Za ustanovitev kolegija so bila potrebna štiri srečanja – 

 • Prvo srečanje poteka na Bledu od 22 – 23 marca 2001, kjer se predstavi ustanovno besedilo.
 • Drugo srečanje poteka 19. aprila v Parizu, kjer se srečajo s predsednikom od Gallup International. 
 • Tretje srečanje je potekalo od 1 – 3 oktobra na Bledu kot slovensko Plenarno srečanje na pobudo Milana Kučana. Na tem srečanju se naredi osnutek poziva za ustanovitev kolegija. 
 • Četrto srečanje poteka 11-12 novembra leta 2001 v New Yorku med zasedanjem generalne skupščine UN. Med tem srečanjem so se pogovarjali o vsebini in strategiji kolegijevega dela, zbirali kontakte za potencialne člane kolegija in utrjevanje povezav z UN.

Leta 2002 poteka pet srečanj kolegija –

 • Prvo ustanovno srečanje kolegija poteka od 19 – 20 januarja na Bledu.
 • Drugo srečanje poteka 5. februarja v New Yorku, kjer se predstavi iniciative na sedežu UN, ki se ga udeležijo še generalni pod-sekretar in njegovi svetovalci. Srečanje je gostil francoski stalni predstavnik pri UN in kasnejši član kolegija Jean-David Levitte.
 • Tretje srečanje poteka v New Yorku 21. junija, kjer se Michel Rocard sreča s Kofiejm Annanom (član vodilne švedske bankirske družine Wallenberg, ki so pomembni predstavniki skupine Bilderberg in Trilateral Commission), generalnim sekretarja UN.  
 • Četrto srečanje poteka od 25 – 26 junija pri The Swiss Forum for International Affairs. Michel Rocard predstavi iniciative kolegija in se sreča z visokim predstavnik UN za človekove pravice.
 • Peto ustanovno srečanje kolegija poteka od 5 – 6 oktobra 2002 na Bledu. Na tem srečanju se vzpostavi pravna in organizacijska struktura kolegija, definirajo prioritete in misije preko njegovega Statement on Interdependence.

Člani kolegija so 2. aprila 2003 uradno predstavljeni v Bruslju pred Evropskim parlamentom.

Za ustanovitev kolegija so nedvomno ključne tudi Rocardove povezave vsaj od konca 1970ih, ko je ena od osrednjih oseb Mitterrandovega omrežja, ki je tesno povezano s Club of Rome in nenazadnje s Socialist International, ki delujejo kot fasada super elite za širjenje globalizma preko United Nations in Club of Rome. Mitterrandova vlada pa je tudi tista, ki poskrbi, da se propaganda nadnacionalnega ”okoljevarstva” preko Club of Rome širi preko ”kulture” in šolskega sistema. Med drugim pa sta bila Rocard in Stanovnik skupaj na zasedanju od Socialist International leta 1980.

Zagotovo je za ustanovitev od Collegium International ključna tudi naveza Rocarda pri Rockefellerjevem Council on Foreign Relations in pri prej analiziranem Shimon Peres Center for Peace. Vendar je pri tem najpomembnejši koncept Interdependence, preko katerega Trilateral Commission izvaja popolno globalizacijo. In ta koncept je prevzel tudi Collegium International. To potrjuje tudi tesna povezava Collegiuma International z nadnacionalno ”okoljevarstvenim” Club of Rome, ki nastane preko skupine Bilderberg in OECD-jeve konference Long range forecasting and planning.  Ideološko gledano, pa ima kolegij svoj izvor tudi v Institute for Policy Studies, ki deluje kot del kontrolirane opozicije v omrežju ”liberalne CIA”. Iz tega najvišjega nivoja Rockefellerjeve super elite, ki jo predstavljajo Trilateral Commission, CFR in skupina Bilderberg, se globalizacije preko koncepta ”Interdependence” in ”okoljevarstva”, na nižjem nivoju prenese v propagando preko ameriškega senata in kongresa, United Nations, Evropske Unije in organizacij, kot je Collegium International.

Michel Rocard je v tem obdobju, ko nastaja kolegij, vsaj od leta 1997 dalje, član mednarodne svetovalne uprave od Council on Foreign Relations (CFR). George Soros pa je član direktorske uprave vse od leta 1995. Rocard je pri CFR v mednarodni upravi povezan še z ostalimi vodilnimi globalisti, kot so Peter Sutherland, Giovanni Agnelli (Aurelio Peccei – tesen Agnellijev zaveznik in ključni ustanovitelj od Club of Rome, je pred tem pomemben za obnovitev Fiata), Conrad Black, Otto Graf Lambsdorff, Lord Peter Carrington in Gro Harlem Brundtland. Iz CFR postanejo člani od Collegium International vodilni Rockefellerjev ekonomist Joseph Stiglitz, s CIA tesno povezani William vanden Heuvel in ključni Sorosov agent Morton Halperin. Lord Carrington in vanden Heuvel sta tesno povezana tudi preko Pilgrims Society, kjer je Carrington predsednik v obdobju od 1983 – 2002. Vanden Heuvel pa je izredno pomemben, ker je publicist vplivne revije The Nation, ki je eden od ključnih medijev ”liberalne CIA”. In to je tudi obveščevalno omrežje, preko katerega se ideologije ”liberalne CIA” iz globokega ozadja super elite infiltrirajo, v tem primeru, v vodilne slovenske medije, kot so RTV Slovenija/MMC, Mladina, Dnevnik, Delo, Necenzurirano, Oštro in ostale. Ključni financerji od The Nation so Rockefeller Brothers Fund, Ford Foundation, Sorosov Open Society Institute, s CIA tesno povezana Lannan Foundation in ostale vodilne fundacije. S tem omrežjem ”liberalne CIA”, pa je seveda tesno povezan tudi Joseph Stigliz, ki kasneje postane ključni svetovalec Bernieja Sandersa. Vodilni propagandisti Sandersa v Sloveniji so v glavnem prej omenjeni mediji, ter osebki, ki so del Kučanovega omrežja preko skrajno leve stranke Levica. Tretji ključni posameznik, ki povezuje CFR in Collegium internationl pa je Morton Halperin, ki ravno ob ustanavljanju kolegija, postane leta 2002 direktor washingtonske pisarne od Open Society Institute. Halperin pa je tudi tisti, ki je v obdobju od 1974 – 1992, ustanovni predsedujoči ”anti-CIA” odboru ”Covert Operations and Decision Making” pri Center for National Security Studies, ki deluje preko Institute for Policy Studies. Poleg revije The Nation, je Institute for Policy Studies tisti ključni dejavnik tega globokega omrežja, preko katerega deluje ”liberalna CIA”.

Z Rockefellerji, CIA, Collegium International in z ”liberalno CIA” pa je povezan tudi vplivni psihiater Robert Jay Lifton, ki je pred tem deloval v skrivnem projektu MK-ULTRA, preko katerega so se izvajali sporni poskusi nadzorovanja misli oz. pranja možganov in še marsikaj spornega. Pri samem projektu MK-ULTRA je imel Lifton visoko varnostno dovoljenje CIE. Lifton je tudi pomagal pri popularizaciji pojma ”brainwashing”. V obdobju od 1951 – 1953 deluje Lifton kot psihiater v U.S. Air Force na Japonskem in Koreji. V obdobju od 1956 – 1961 je Lifton znanstveni sodelavec psihiatrije na Harvard University, kjer je povezan s Center for East Asian Studies. Ustanovitelj in ustanovni direktor centra leta 1955 je John K. Fairbank, ki se tako kot številni Rockefellerji izobražuje na zelo vplivni in ekskluzivni pripravljalni šoli Phillips Exeter Academy. Nato je v obdobju od 1929 – 1932 preko Oxford University Rhodes Scholar v Pekingu in predavatelj na Qinghua University. V obdobju od 1932 – 1934 pa kot Rockefeller Foundation Fellow potuje po Kitajski13https://www.nytimes.com/1991/09/16/nyregion/john-k-fairbank-china-scholar-of-wide-influence-is-dead-at-84.html Fairbank, ki med vojno dela za OSS, leta 1947 postane član od Council on Foreign Relations, in je v tej vlogi tudi svetovalec ameriškim in kitajskim vladam, ter eden od vodilnih zagovornikov diplomatskega priznanja Kitajske. O vplivu in povezavah Fairbanka z Rockefellerjevim omrežjem pa govori tudi podatek, da je bil (verjetno v 70ih) tako kot David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski, Peter Peterson in Michael Blumenthal gost pri CIA Guest Speaeker Program.14https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP80M00165A001200140007-0.pdf To je tudi omrežje v katerem deluje Lifton, ki je povezan z Rockefellerjevim omrežjem že vsaj od leta 1959, ko se udeleži konference o LSD Group Progress, ki jo je organizirala Macy Foundation. Fundacijo je leta 1930 ustanovila Katy Macy Ledd, ki je tesna prijateljica Johna D. Rockefellerja Jr. Macy Foundation je bila tesno povezana z znanstvenim oddelkom Technical Services Staff od CIA, sama fundacija pa sredi 1950-ih okoli dve leti deluje kot kanal za MK-ULTRA. Z Macy Foundation je Lifton povezan tudi konec 90-ih, ko je vsaj od leta 1995 član mednarodnega odbora od Physicians for Human Rights (PHR). Macy Foundation, ki je financer od PHR vsaj od leta 1999, medtem, ko so vodilni financerji od PHR leta 1995 Rockefeller Foundation, Open Society Institute, Ford Foundation, Novib-Oxfam in European Human Rights Foundation15http://phrusa.org/about/ar1995.html; dostop 15.2.2001 Leta 1999 so poleg Macy Foundation, financerji od PHR še Open Society Institute, Carnegie Corporation of NY, Ford Foundation, MacArthur Foundation, Ploughshares Fund, Samuel Rubin Foundation (vodilni financer od Institute for Policy Studies), Human Rights Watch.16Physicians for Human Rights. 2000 Annual Report. Str. 22. Lifton postane tudi del vidnejšega nevladnega omrežja super elite in ”liberalne CIA”, ter postane član uprave od Nuclear Age Peace Foundation (NAPF). V NAPF deluje vodilno sredstvo ”liberalne CIA” Noam Chomsky, kot tudi Ted Turner, Michael Douglas, ”žvižgač” Daniel Ellsberg, Jane Goodall, nadškof Desmond Tutu, Dalai Lama, jordanska kraljica Noor in neokonservativec Max Kampelman. Poleg s Chomskyim, pa je Lifton v NAPF povezan še z enim pomembnim predstavnikom, ki ima svoje korenine pri Institute for Policy Studeis. To je Rockefellerjevo pro-savdsko-palestinsko sredstvo Richard Flak, ki je od leta 1967 član od Council on Foreign Relations. Lifton in Falk leta 1982 napišeta knjigo Indefenseble Weapons: The Political and Psychological Case Against Nuclearism. Falk, ki je prav tako del omrežja ”liberalne CIA”, je v obdobju od okoli leta 1980 in vse do danes urednik revije The Nation, katerega lastnik je Kučanov kolega pri Collegium International William vanden Heuvel. Tudi ni presenetljivo, da je vodilno sredstvo ”liberalne CIA” na RTV Slovenija/MMC Boris Vasev, hkrati tudi podpornik Richarda Falka. Isto velja za revijo Mladina, ki propagira Falka. Lifton in Falk sta skupaj mednarodna sodelavca pri Transnational Foundation for Peace and Future Research, ki med drugim deluje tudi na Balkanu. Prav tako postane Lifton član vodstvene skupine od U.S.-Muslim Engagement Project (USMEP), ki je nevladna organizacije, ki preko super elite propagira muslimanske migracije na zahod. Lifton je pri USMEP obdan z vodilnimi predstavniki super elite, kot so Madeleine Albright, Richard Armitage, Thomas Dine, Stephen Heinz – predsednik Rockefeller Brothers Fund, Dov Zakheim in ostali. Ta Rockefellerjeva pro-savdsko-palestniska in pro-migracijska propaganda, pa se vzporedno z mediji, preko tega istega omrežja propagira in realizira preko (skrajno) levih političnih predstavnikov v Sloveniji, kot so stranke SD, Levica in Gibanje Svoboda, ter preko Mirovnega inštituta in raznih pravnikov.

Povezave kolegija s Council on Foreign Relations in Trilateral Commission

Ključni posamezniki, ki so člani mednarodne svetovalne uprave od CFR in ustanovni člani od Collegium International, pa so med seboj povezani tudi preko Rockefellerjeve Trilateral Commission. To so Lord Peter Carrington, Sir Peter Sutherland, Mary Robinson, Isamu Miyazaki, jordanski kralj Hassan bin Talal, Conrad Black, Toyoo Gyohten, Yotaro Kobayashi in Otto Graf Lambsdorff. Tukaj je potrebno imeti v mislih, da je Trilateral Commission mednarodna veja od Council on Foreign Relations, in da so vodilni predstavniki CFR-a hkrati vodilni predstavniki TC in skupine Bilderberg.

Povezave kolegija s Council on Foreign Relations in skupino Bilderberg

Posredno in neposredno pa so povezani tudi preko skupine Bilderberg. To so Michel Rocard, Lord Peter Carrington, Sir Peter Sutherland, Conrad Black, Percy Barnevik – predstavnik družine Wallenberg, Richard von Weizsacker, Helmut Schmidt, Jacques Toubon, Pascal Lamy, Gro Harlem Brundtland, Bernard Kouchner, Juan March Delgado iz vplivne družine March – del skupine Bilderberg in Trilateral Commission, Antonio Guterres, Lloyd Axworthy, Barbara McDougall in baronica Shirley V. T. Brittain Williams.

Povezave kolegija s Club of Rome

Sama koncepta nadnacionalnega  ”okoljevarstva” in ”interdependence” prihajata iz Club of Rome, zato je posledično tudi logično, da je Collegium International tesno povezan tudi s Club of Rome, iz katerega prihajajo Fernando Henrique Cardoso, Vaclav Havel, jordanski kralj Hassan bin Tallal, Wolfgang Sachs in Richard von Weizsacker. 

Tesne povezane s Sorosom

Tesna povezava kolegija s Sorosom ni vidna samo preko vplivnih posameznikov, ki so člani kolegija. George Soros se takoj ob ustanovitvi kolegija leta 2003 sreča s člani kolegija, med katerimi so Milan Kučan, Mary Robinson, Michel Rocard, Stéphane Hessel, William vanden Heuvel, Henri Atlan in Sacha Goldman.17https://www.collegium-international.org/collegium-session-un-2003; dostop 7.12.2022 

Michel Rocard

Michel Rocard je bil zelo vpliven globalist in izredno tesno povezan z liberalnim establišmentom.

Rocard je leta 1974 postal član Mitterrandove Socialistične stranke (PS). Ko Mitterrand leta 1981 postane francoski predsednik, postane Rocard minister za teritorialni razvoj (1981 – 1983) in minister za načrtovanje. Eden od Mitterrandovih najpomembnejših zaupnikov je bil François de Grossouvre, vodja francoske veje za NATO-ovo skrivno paravojaško vojsko Gladio, katera je izvajala teroristične napade po Evropi. Grossouvre se leta 1980, torej za časa, ko poteka v Franciji predsedniška kampanja, udeleži zasedanja skrivne zasebne ultrakonservativne obveščevalne skupine Le Cercle v Washingtonu. Tega zasedanja se udeleži tudi Giulio Andreotti (italijanski premier, 1972 – 1973, 1976 – 1979, 1989 – 1992), ki kasneje ’’razkrije’’ obstoj operacije Gladio. Giulio Andreotti je bil tudi član skrivne pro-fašistične lože P2, ki je tesno povezana s Club of Rome.

Michel Rocard in Mitterand se s svojimi ostalimi svetovalci, med katerimi je ključni Jacques Attali (mentor vodilnega francoskega globalista Emmanuela Macrona, ki ga nato priporoči Rothschildom v mentorstvo), leta 1980 udeleži konference od Socialist International (SI) v Washingtonu. SI je eden od kanalov za širjenje globalizacije in ”okoljevarstva”. Številni udeleženci tega srečanja so tedanji in bodoči vodilni globalisti, kot so Carl Gershman – so-ustanovitelj od National Endowment for Democracy, Bruno Kreisky (pod-predsednik od SI; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1979; njegov varovanec je Hannes Androsch, katerega pošlje leta 1969 na izobraževanje h Kissingerju na Harvard Seminar; Androsch postane pogosti udeleženec in član nadzornega odbora skupine Bilderberg, 1974 – 1988; ustanovitelj od Club 45), Heinz Fischer, Leopold Gratz (član od Club 45, ki je kopija lože P2), Karel van Miert, Gro Harlem Brundtland, Shimon Peres – Kučanov kolega pri Peres Center for Peace, Felipe Gonzalez, Olof Palme in bodoči generalni sekretar UN Boutros Boutros-Ghali.
Tedanji predsednik od SI je nekdanji nemški kancler (1969 – 1974) Willy Brandt, ki leta 1977 na priporočilo pomembnega Rockefellerjevega zaveznika in tedanjega predsednika od World Bank Roberta McNamare, ustanovi Independent Commission on International Development Issues oz. Brandt Commission, ki je globalistična ’’okoljevarstvena’’ propaganda od Trilateral Commission in Club of Rome, v kateri se poziva k drastičnim spremembam v globalnem odnosu glede razvoja držav Tretjega sveta. McNamara, ki je od leta 1968 član od Council on Foreign Relations, je prav tako od leta 1968 – 1986 upravitelj od Ford Foundation. Leta 1981 pa McNamara postane tudi član od Trilateral Commission.

Najpomembnejši član od Brandt Commission, ki leta 1980 izda Brandt Report so –

 • Peter G. Peterson – izjemno pomemben Rockefellerjev zaveznik, ustanovni član od Trilateral Commission in od okoli leta 1978 upravitelj Rockefellerjeve University of Chicago, kjer deluje ultra-desničarsko neoliberalna ’’Chicago School’’ od Miltona Friedmana, ki deluje v Čilu pod Pinochetom.
 • Katharine Graham – pomembna Rockefellerjeva zaveznica in del CIA omrežja; publicistka od Washington Post, ki je vodilna varnostno-obveščevalno publikacija liberalnega establišmenta in eden od centrov afere Watergate; udeleženka zasedanj skupine Bilderberg, 1988, 1990, 1991, 1994; bila vsaj od leta 1990 – 1995 članica od Trilateral Commission.
 • Johannes Pieter (Jan) Pronk – bil član spodnjega doma nizozemskega parlamenta za Labour Party, 1971 – 1973, 1978 – 1980, 1986 – 1989; bil minister za razvojno sodelovanje, 1973 – 1977; v vlogi ministra je spremenil nizozemsko politiko razvojnega sodelovanja proti New International Economic Order (uradno za enakomerno razporeditev bogastva in moči, preko katere bi države v razvoju postale samozedostne; vpeljevanje NIEO poteka preko globalističnih UN in G 77), ki je v ozadju vodena strani Trilateral Commission; bil sekretar odbora Mansholt, ki je preko vodilnih nizozemskih strank (D66, PPR, PvdA) pripravil implementacijo za Limits to Growth od Club of Rome, 1971; nizozemsko bil namestnik generalnega sekretarja od UNCTAD, 1980-1985; bil pomočnik generalnega sekretarja od UN, 1985 – 1986; bil prvi namestnik predsedujočega od Labor Party, 1986 – 1989; bil ključni avtor od listine za Earth Charter Commission (Steven Rockefeller; Maurice Strong; Ruud Lubbers), 1997 – ; bil minister za okolje in prostorsko načrtovanje, 1998; bil član uredniške uprave od The International Spectator; bil predsedujoči od UN Conference of Parties of the Convention on Climate Change (CoP6), 2001; močno vpleten v Kyotski sporazum; bil posebni odposlanec Kofija Annana za World Summit on Sustainable Development, 2002; bil predsedujoči od Water Supply and Sanitation Collaborative Council (WSSCC), 2003 – ;
 • Edward Heath – nasprotnik britanskega popuščanja nacizmu, posebno, ko se leta 1937 udeleži zabave vodilnih SS-ovcev, po zboru v Nürenbergu; britanski premier, 1970 – 1974; vodja Konservativne stranke, 1965 – 1975; preden postane vodja konservativcev, se udeleži zasedanja skupine Bilderberg, 1963, 1964, 1967, 1969; po njegovi smrti leta 2002 začnejo krožiti govorice o tem, da je bil del širšega zelo elitnega britanskega obveščevalno-pedofilskega omrežja, katerega pomemben del predstavljata elitni Heathov kolega in pedofil Jimmy Sevile in pro-pedofilska organizacija Paedophile Information Exchange (PIE).
 • Joseph Morris – kanadski sindikalist; bil predsednik in izvršni pod-predsednik od Canadian Labour Congress, 1974 – 1978; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1975; bil pod-predsednik od International Confederation of Free Trade Unions (del Socialist International), cca. 1970A; bil predsedujoči od International Labour Organization, 1977 – .
 • Olof Palme – nekdanji in bodoči švedski premier, 1969 – 1976, 1982 – 1986; udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1965, 1973, 1984; domnevno ubit preko operacije Gladio.
 • Edgar Pisani – član od Club of Rome, 1975 – , zadolžen za dialog Evropa – Arabski svet; član Evropskega parlamenta in predsednik Komisije za ekonomske in monetarne zadeve, 1978; bil Evropski komisar za razvoj, 1981 – 1985; bil predsednik (1988 – 1995) francoskega Arab World Institute (projekt se začne leta 1973 preko globalista Valéryja Giscard d’Estainga in dokonča z Miotterrandom), katerega namen je promocija arabske kulture v Franciji; bil so-predsedujoči srečanju A Medium Term Strategy for Mediterranean Co-operation od Aspen Institute Italy, 1989; član od Economic and Social Council – United Nations, 1992 – .
 • Shridath Ramphal – predsedujoči mednarodnemu odboru od Leadership in Environmental and Development (LEAD) Programme pri Rockefeller Foundation; bil posebni svetovalec generalnega sekretarja od United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), 1991; bil član od Brundtland Commission on Environment and Development; član od Earth Charter International Commission; bil so-predsedujoči od Commission on Global Governance (za večanja vpliva UNa), 1995; predsednik od World Conservation Union.
 • Eduardo Frei Montalva – čilski predsednik, 1964 – 1970; podprl državni udar proti socialističnemu predsedniku Allendaju, ki ga preko Rockefellerjevega in Kissingerjevega CIA omrežja izvaja Pinochet; kasneje postane Pinochetov nasprotnik in leta 1982 umre, za kar njegovi odvetniki okrivijo Pinochetove obveščevalce.
 • Dragoslav Avramović – delal za IBRD – World Bank, 1953 – 1977; bil svetovalec generalnega sekretarja od UN Conference for Trade and Development (UNCTAD), 1980 – 1984; bil ekonomski svetovalec za projekt Third World Bank pri Bank of Credit and Commerce International (del CIA omrežja za pranje denarja od drog in terorizma; del Rothschildovega omrežja, ki je povezano z Kučanom pri Peres Center for Peace; z ustanoviteljem BBCI Aghanom Hasan Abedijem se leta 1983 udeleži Third Conference of Banks from Developing Countries v Ljubljani), 1984−1989; guverner Nacionalne banke Jugoslavije, 1994 – 1996.

Willy Brandt se kot predsednik od SI, že leta 1977 v Washingtonu seznani z vodilnimi predstavniki od Trilateral Commission, ki so hkrati ključni predstavniki Carterjeve administracije. Poleg s Carterjem se tako sestane še z Zbigniewom Brzezinskim in Walterjem Mondelom, kot tudi z Robertom McNamaro.

Francija je pod Mitterandovim predsednikovanjem igrala pomembno vlogo pri Socialist International, katera je močno vpletena v načrt Global 2000, katerega ozadje predstavlja Club of Rome. Na to se navezujeta tudi predloga Brandtove komisije o dialogu Sever – Jug in Palmejeve komisije o razoroževanju. Palmejeva komisija oz. Independent Commission on Disarmament and Security Issiues, je bila ustanovljena leta 1982. Ključni člani komisije so super elitni Cyrus Vance, ki je ustanovni član od Trilateral Commission; član od Trilateral Commission in udeleženec zasedanj skupine Bilderberg (1973, 1982, 1993) David Owen, ki je vodja (1983 – 1987) britanske Social Democratic Party; nekdanji vplivni nizozemski premier (1973 – 1977) in tedanji namestnik premierja (1982 – 1982) iz vrst PvdA Joop Den Uyl, ki je leta 1985 udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, pred tem pa vsaj leta 1978 od Socialist International; z liberalnim establišmentom tesno povezani Georgy Arbatov, ki je sin vplivnega Boljševika Arkadyja Arbatova; z Rockefellerji tesno povezani Shridath Rampal; nigerijski pro-globalistični predsednik (1976 – 1979, 1999 – 2007) in so-ustanovitelj Afriške unije Olusegun Obasanjo; udeleženka zasedanja skupine Bilderberg (1982, 1983) Gro Harlem Brundtland, ki je kasneje predsedujoča od Brundtland Commission, katere član je Janez Stanovnik; nemški politik iz vrst SPD Egon Bahr, ki je udeleženec zasedanj skupine Bilderberg (1968, 1971, 1982, 1987). Kot je razvidno iz najvidnejši članov, so ti tesno povezani s Trilateral Commission in skupino Bilderberg. S tem do so trije – Owen, Brundtland in Bahr – udeleženci zasedanja Bilderbergov ravno leta 1982, ko je ustanovljena komisija.

Midderandtova vlada tudi imenuje Eduarda Pisanija za Evropskega komisarja. Pisani je član od Club of Rome, kot tudi član od Brandt Commission. Pri tem Pisani v Evropski komisiji nadomesti Claudea Cheyssona, ki postane zunanji minister. Cheysson je v obdobju od 1985 – 1988 član od Delors Commission, katera kasneje sprejme Maastrichtsko pogodbo. V sami Franciji ima Club of Rome pod Mitterandom proste roke na področju kulture in mladih. To potrjuje tudi srečanje od Socialist International marca leta 1981 v Parizu, kjer je ključni govorec ustanovitelj od Club of Rome Aurelio Peccei, kjer se pogovarjajo o ’’kulturi’’. To je samo nadaljevanje Pecceijeve misije, ki jo ima v vlogi Club of Rome tudi preko United Nations, ko se leta 1977 udeleži mednarodnega simpozija Action Now Towards More Responsible Parenthood na Japonskem. Simpozij iz leta 1977 pa je nadaljevanje World Population Conference iz leta 1974, ki se je odvijala v Bukarešti. Udeleženci simpozija na Japonskem Senator Hubert H. Humphrey (podpisnik Declaration of Interdependence), Robert McNamara, John D. Rockefeller III, singapurski premier Lee Kuan Yew. Konferenco v Bukarešti, katere namen je v okviru Rockefellerjevega globalizma globalno zmanjševanje prebivalstva, so naslovili trije predsedniki – ameriški Gerald Ford, jugoslovanski Josip B. Tito in indonezijski Sukharto. Ti načrti globalnega zmanjševanja prebivalstva pa so obrodili sadove le na Zahodu in na Japonskem, deloma na Kitajskem, drugje pa populacija ljudi drastično narašča. In isti Zahod sedaj obsesivno propagira in financira množične migracije iz držav Tretjega sveta na Zahod. Podpisniki Declaration on Food and Population leta 1974 so predstavniki iz več kot 100 držav. In tudi ni presenetljivo, da so ZDA, kot vodilna pro-globalistična država oz. center od Trilateral Commission, hkrati država v največ imigranti – leta 2023 okoli 50 milijonov. Po drugi strani pa so vodilne evropske države iz Trilateral Commission Nemčija, Velika Britanija, Italija in Francija države, iz katerih se odseli največ domačinov (1990 – 2020: Velika Britanija 29 milijonov; Nemčija – 23,8 milijonov; Italija – 20 milijonov; Francija – 12,2 milijona). Hkrati pa so vse vodilne evropske države, ki pripadajo Trilateral Commission vodilni propagandisti migracij iz držav Tretjega sveta in zmanjševanja rodnosti lastnega prebivalstva. Med sto državami podpisnicami Declaration on Food and Population sta tudi jugoslovanska predstavnika Dušan Kanazir – kot pod-predsednik Srbske akademije znanosti in umetnosti – in Ivan Supek – kot predsednik od Yugoslav Pugwash Group. Supek in Aurelio Peccei sta bila leta 1976 skupaj podpisnika od Dubrovnik-Philadelphia Statement. Ista skupina pa tudi ustanovi International League of Humanists. Te tesne povezave vodilnih jugoslovanskih komunistov z vodilnimi globalisti pa so vidne tudi leta 1989, ko je ustanovljena jugoslovanska veja od Club of Rome.
Ta propaganda, ki jo Socialist International propagira preko Trilateral Commission in Club of Rome v programu Global 2000, pa jo istočasno propagira Carterjeva administracija preko Agenda for the Eighties, ki je uradno programsko orientiran program State Departmenta. Reaganova administracija nadaljuje zastavljene cilje Carterjeve na tem področju preko Alexandra Haiga, Casparja Weinbergerja in Davida Stockmana, ki so vsi sodelovali pri razvijanju agende. Pri razvijanju programa Global 2000 pa sodeluje tudi direktor od CIA Stansfield Turner, ki je Rocekefellerjeva izbira za ta položaj.

Ostale Rocardove povezave – 

Henry Kissinger in Michel Rocard leta 1988.
 • Rocard je leta 1986 udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, kjer je govoril na temo “The Western Global Response To The Soviet Challenge“.
 • Leta 1989 se je Rocard kot posebni skriti gost udeležil elitnega srečanja Bohemian Grove18https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/1989/10/24/pagans-and-peerless-leaders/37136922-e02d-4081-a385-b1c87fc87041/ v San Franciscu, katero spada v sfero super elitne družine Bechtel (danes vodilni financerji ’’liberalne CIA’’) in Republikanske stranke. Družina Bechtel predstavlja pomemben gospodarski in politični center zahodne obale ZDA in je posebno preko Georga Shultza tesno povezana z Rockefellerji in CIA. Tistega leta so se Bohemian Grove udeležili še David Rockefeller, Henry Kissinger, Nicholas Brady, Walter Cronkite, John Kluge, Alexander Haig, George Shultz, Ronald Reagan in John Akers iz IBM. Danes Bohemian Grove nima več takšne veljave, kot jo je imel še kakšnih 20 let nazaj, ker so prišla v ospredja visokotehnološka srečanja, ki pa so vodena s strani istega omrežja super elite.
 • Zagotovo najpomembnejša pa je njegova dejavnost pri Council on Foreign Relations, kjer je bil vsaj od leta 1999 član globalne svetovalne uprave. Istočasno je član uprave od CFR tudi George Soros. Leta 1999 je bil tudi predsedujoči CFR-ovi delovni skupini Strengthening Palestinian Public Institutions, projekt pa sta financirala tudi European Commission in norveška vlada. Vidnejši člani delovne skupine – Carl Bildt; Hans-Dietrich Genscher; Lee Hamilton; Otto Graf Lambsdorff; Romano Prodi; Dov Zakheim.
 • Rocard je bil leta 2008/2009 član komisije Turkey in Europe: Breaking the Vicious Circle, katero sta financirala Open Society Foundation in British Council.19https://ecfr.eu/article/commentary_ict_eu_turkey_report/; dostop 6.12.2022 Videnjši člani komisije so tesno povezani s skupino Bilderberg, s Sorosovim omrežjem in hkrati predstavljajo tisto globoko ozadje evropske politike. To so – Martti Ahtisaari (Bilderberg Group, 1994, 1996; International Crisis Group; European Council on Foreign Relations; Open Society Foundations; Club of Madrid), Kurt Hans Biedenkopf (Trilateral Commission; Bilderberg Group, 1992; Bertelsmann Stiftung), Emma Bonino (Bilderberg Group, 1998; International Crisis Group; European Council on Foreign Relations; Open Society Foundations), Hans van den Broek (Bilderberg Group, 1986, 1988, 1995; European Leadership Network; član elitnega nizozemskega pro-palestinskega The Rights Forum), Bronislaw Geremek (Jean Monnet Foundation for Europe), Anthony Giddens (European Council on Foreign Relations; Berggreun Institute of Governance), Marcelino Oreja Aguirre (European Council on Foreign Relations; Elcano Royal Institute for International and Strategic Studies), princ Albert Rohan (European Council on Foreign Relations).
 • Poleg tega pa je bil Rocard tudi višji svetovalec od Sorosove International Crisis Group.
 • Bil član mednarodne svetovalne uprave Sorosovega Democracy Coalition Project (George Soros; Madeleine Albright; Morton Halperin; Emma Bonino; Pavol Demes; Fiona Hill). 
 • Bil upravitelj od Friends of Europe;
 • Bil član guvernerske uprave od Peres Center for Peace.

Razvoj koncepta Interdependance

Ustanovna doktrina od Collegium International in svoj izvor v Declaration of Interdependance iz leta 1976.

»The first instrument is called interdependence. It entered international law at the first Earth Summit (Rio 1992): “The Earth, the home of humanity, constitutes a whole marked by interdependence” 6 . But hardly anyone, or almost no one, has seen it. It then inspired a “Declaration of Interdependence” (which we had drafted within the Collegium International around Michel Rocard, Milan Kučan, Ruth Dreifuss and Mary Robinson, with notably Stéphane Hessel, Fernando H. Cardoso, Edgar Morin or Peter Sloterdijk, and the faithful Sacha Goldman). We had presented it in 2005 at the UN, but hardly anyone read it. We presented it again in 2018, shortly before the disappearance of Michel Rocard, at the UN General Secretariat, but nothing moved and when the virus arrived, we were destitute20https://geopolitique.eu/en/articles/in-the-spiral-of-humanisms/; dostop 30.6.2023

Eden od pomembnih mejnikov glede odločanja o načrtovanju in kreiranju globalne prihodnosti se zgodi konec oktobra leta 1968, ko se s strani OECD odvija konferenca Long range forecasting and planning. Konferenca se odvija na Rockefeller Foundation Bellagio Center v Italiji. In iz te konference tudi nastane vplivni Club of Rome, ki leta 1972 izda vplivno poročilo Limits to Growth. Club Of Rome je ena od ključnih nevladnih organizacij, ki stojijo za nadnacionalnim gibanjem trajnostnega razvoja. Ključni pojem, ki izvira iz tega je Interdependence in pa projekt Interfuture, ki deluje od leta 1976 – 1978. Najpomembnejši ustanovitelji in zgodnji predstavniki od Club of Rome so hkrati vodilni predstavniki skupine Bilderberg, kot so Aurelio Peccei, Max Kohnstamm, Carol L. Wilson, Louis Camu in baron Daniel Janssen. Peccei pa je tudi najvidnejši udeleženec konference Long range forecasting and planning. Vidnejši udeleženci konference so še Carl Christian von Weizsäcker, katerega sin Ernst Ulrich von Weizsäcker kasneje postane so-predsednik (2012 – 2018) od Club of Rome; Rene Dubos, profesor emeritus na Rockefeller University, ki je leta 1972 svetovalec od United Nations Conference on the Human Environment; Alain C. Enthoven, Rhodes Scholar, ki je bil od leta 1956 – 1960 ekonomist pri RAND Corporation in od leta 1969 – 2000 član od Council on Foreign Relations; Alexander King, so-ustanovitelj od Club of Rome in udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1970.

To isto omrežje, ki je v ozadju od Club of Rome, pa je bilo vse od konca druge svetovne vojne dalje, tesno povezano z italijansko skrivno pro-fašistično prostozidarsko ložo P2, zaradi česar leta 1981 izbruhne velika afera. P2, katere člani predstavljajo vrh italijanskega gospodarstva, politike, obveščevalne, vojske in medijev, je iz ozadja vodena s strani ultrakonservativnega omrežja od CIA, kot tudi preko Trilateral Commission. Richard Brenneke, ki je bil ’’neodvisni pogodbenik’’ za CIA, je sredi 90ih pričal v senatu in dejal, da je CIA financirala P2 v višini $1 – $10 milijonov na mesec z denarjem namenjenega za financiranje terorizma in trgovine z drogami. Omrežje od P2 je tesno prepleteno s tem od skorumpirane CIA banke BCCI, v kateri imajo pomembno vlogo tudi vodilni Rothschildovi bankirji, ki so povezani z Milanom Kučanom pri Shimon Peres Center for Peace. Eden od teh centrov je skorumpirana Banco Ambrosiano, za katero delata pomembni član lože P2 Roberto Calvi in pomemben Rothschildov bankir Alfred Hartmann, ki je direktor in predsednik BCCI-jine skrivne švicarske podružnice BCP, CFO BCC Holding. Pod-predsedujoči od Banco Ambrosiano je v tistem času Carlo Pesenti. Pesenti je tesen prijatelj Davida Rockefellerja, in preko njega oktobra leta 1967 izve za obstoj zasebne ultrakonservativne obveščevalne skupine Le Cercle, kamor ga Pesenti tudi povabi. V svoji avtobiografiji David imenuje Le Cercle kot ’’Pesenti Group’’. Leta 1970 je zasedanja od Le Cercle na zasebnem posestvu od Rocekfellerjev v Washingtonu.
Banca Ambrosiano je bila v tistem času članica od leta 1971 ustanovljene Inter-Alpha Group of Banks, katere ustanovna članica je tudi Kredietbank of Brussels (KBC Group), katera leta 2002 preko Trilateral Commission in s pomočjo Milana Kučana, Nika Kavčiča, Antona Ropa in Marka Voljča prevzame Novo Ljubljansko Banko, ki jo je potrebno nato dokapitalizirati v višini več milijard €. Ta bančna skupina naj bi bila tesno povezana s Club of Rome in njegovo radikalno ’’okoljevarstveno’’ politiko –

»The Banco Ambrosiano, headed by the incarcerated Calvi, forms one of the members of the international Inter-Alpha group of banks whose other members are the Nederlandsche Middenstandbank, the Kredietbank of Brussels, the Privatbanken of Denmark, Williams and Glyn of London (the Royal Bank of Scotland), Berliner Handels-und Frankfurterbank (BHF) of Frankfurt, and Ultrafin of New York. The group represents an international banking web of enormous influence with close ties to the zero-growth, depopulation policies associated with the Club of Rome and its chairman Aurelic Peccei21Vivian Zoakos. The trail of Italy’s P-2 scandal leads to Club of Rome global banking networks. Executive Intelligence Review. Volume 8, Number 24. June 16, 1981. Str. 27.

»According to sources close to Calvi, it was at Peccei’s suggestion that Calvi hired then Columbia University Prof. Richard Gardner as the group’s “chief of intelligence,” under cover of a board position at the New York offices of Ultrafin. Gardner, whose wife, Daniele Luzzato, hails from one of the oldest (and once most-feared) families of Venice, subsequently left the post to become the Carter administration’s ambassador to Italy. At the time of his employment with Ultrafin he was the leading economic light of the Rockefeller-funded Trilateral Commission, and a partner in the Coudert law firm in New York. His connections to Fiat chief Gianni Agnelli, a fellow member of the Trilateral Commission and board member of Chase Manhattan Bank, were responsible for his assignment to Calvi, reports an Ambrosiano officer who claims to have been the go-between for the Milan banker and AgneIli. Gardner prepared monthly reports “on the world political situation and its impact on Inter-Alpha,” the sources at Ambrosiano explained.
This set of facts would be of remote interest except that I) Fiat employee and Trilateral Commission member Carlo Bonomi was arrested for illegal currency dealings in the same sweep that netted Roberto Calvi;
2) also arrested was the head of the Venetian Industrialists Association and former head of the Venetian Chamber of Commerce, Mario Valeri di Manera, a business partner of Calvi’s in an Ambrosiano subsidiary, Banca Cattolica di Venezia. Valeri di Manera is a leading figure among the surviving Venetian oligarchy, who bears the nickname, “the last Doge of Venice.” He is a business partner and intimate of Richard Gardner’s in-laws, the Luzzato family. He is also linked to the Loredano clan, who provided a thousand years’ of rulers and diplomats to the old Venetian Republic until it moved to Argentina in 1977.
Banker Calvi’s personal role affords a view, in one glimpse, from the level of policy-makers like Gardner and Peccei down to the pit of dirty-money operations and hired terror. His arrest led to the raid on Grand Master Licio GeIli’s mansion, said a friend of Calvi’s, because “everyone knew that Calvi was guilty as all hell, that he was running the biggest flight-capital operation in Italy. Gelli was the connection to Argentina. He was close to the last military government there and to the present one. If you wanted to move money between Italy and South America he was the guy you had to go to.”
When the case officer for Calvi and Gelli died in a terrorist set-up last fall, Italian press noted that the murdered Judge Alessandrini was holding two casebooks: Calvi’s and that of the so-called Front Line branch of the terrorist Red Brigades. Well-informed Italian law enforcement sources say that Calvi was financing Prima Linea privately, while he bankrolled the Socialist Party in public. Surprisingly, this accusation does not faze friends of Calvi. “When Alessandrini died I naturally assumed that Calvi was behind it,” said a senior officer of Banco Ambrosiano. …
That such dealings took place is not surprising, considering that the political networks who appeared to direct the deployment of P-2’s nasty capabilities included men like Aurelio Peccei and Richard Gardner, intellectual stars of the Club of Rome and Trilateral Commission. Numerous P-2 members are also members of the Trilateral Commission. …
One well-informed West German banking source described Inter-Alpha this way:
This is a bank with an aristocratic background. It is made up of private bankers who do not meddle with just anybody, and, in fact, it is not really a public bank. The partners are not the important guys. They just manage the business. There are silent partners, sleeping partners, whose names are not known to the public, and it is their money which is really the bank. You would be astonished at the fundraising power of that bank; even though they participate little in the interbank market, it is enormous22David Goldman. A map of the financial powers that control P-2 operations. Executive Intelligence Review. Volume 8, Number 27. July 7. 1981. Str. 29 – 31.

Pojem Interdependence, katerega ozadje dejansko predstavlja Trilateral Commission, je izraz, ki se uporablja za opis pojava planetarnega nereda, pretresa globalnih razmerij moči in grožnje kategoriji industrijski svet. Poudarek na soodvisnosti (Interdependence), kot o procesu, ki je potreboval vodenje, da bi se premaknil iz potencialno konfliktno-dominiranega stanja zadev, v vprašanje ’’harmoničnih’’ povezav, je bil odziv na ostale diskurze v 70ih o svetovni ekonomiji, ki so poudarjali globalne strukture, kot razmislek o globokem neravnotežju med razvitim in razvijajočim se svetom. Soodvisnost bi se lahko upravljala z aktivnim ustvarjanjem novih in ’’harmoničnih povezav’’ med Zahodom in državami Tretjega sveta, če bi se našle metode takšnega upravljanja. Vzporedno z Interdependence se razvije tudi projekt Interfutures, ki je tesno povezan s Club of Rome in njegovim slavnim poročilom Limits to Growth. S poudarkom na metodah, je Interfutures postavil elemente, ki postanejo dominantna Zahodna interpretacija globalizacije. Trilateral Commission in z njo tesno povezani Club of Rome – izvira sicer iz skupine Bilderberg in je del Rockefellerjevega omrežja – sta ključno povezana s projektom Interfutures, ki nastane leta 1976. Projekt Interfutures je uradno del OECD, glavna pobudnica pa je bila tedanja japonska vlada.

 • Zelo pomemben je podatek, da je ustanovni predsedujoči (1976 – 1977) od Interfutures vplivni japonski ekonomist in kasnejši zunanji minister (1979 – 1980) Saburo Okita, ki je hkrati ustanovni član od Trilateral Commission in ustanovni član od Club of Rome. Okito kot predsedujočega od Interfutures nadomesti Isamu Miyazaki, ki okoli leta 1985 postane član od Trilateral Commission. Financerji projekta Interfutures pa so poleg držav OECD še Ford Foundation, ki jo tedaj vodi super elitni Rockefellerjev zaveznik McGeorge Bundy, German Marshall Fund of the U.S. (Ustanovni člani uprave leta 1972 – David Rockefeller; John J. McCloy; C. Douglas Dillon; Richard N. Cooper; Derek C. Bok; Gabriel Hauge) in Toyota Foundation, ki je ustanovna korporacija od Trilateral Commission.The OECD Observer.23Facing the Future. September 1979. Str. 3.
 • Ključni svetovalec pri projektu Interfutures je zagotovo vodilni švedski globalist Pehr Gyllenhammar, ki je hkrati ena od vodilnih osebnosti skupine Bilderberg in član mednarodnega svetovalnega odbora (1971 – 1955) od Rockefellerjeve Chase Manhattan Bank. Član svetovalnega odbora je tudi Keichi Oshima, tedanji OECD direktor za znanost, tehnologijo in industrijo, ki okoli leta 1981 postane član od Trilateral Commission, čeprav je že leta 1978 so-avtor njenega pomembnega poročila Energy: Managing the Transition.
 • Pomemben svetovalec pri projektu je vplivni harvardski profesor post-industrializma Daniel Bell, ki velja za enega od ključnih ustanoviteljev neokonservatizma. Bell, ki je bil od leta 1967 – 1988 član od Council on Foreign Relations, je bil leta 1969, ko postane profesor na Harvardu, tudi udeleženec zasedanja skupine Bilderberg. Bell je bil, tako kot številni iz tega omrežja, tesno povezan s CIA preko Congress for Cultural Freedom.

»Interfutures sat at the same time as the American Trilateral Commission, appointed to resuture an American worldview broken by the problem of multipolarity. “Managing interdependence,” as formulated both in the Trilateral commission and the Interfutures program, was a euphemism for finding the political technologies and planning tools with which a new confrontational world situation could be pushed toward forms of strategic cooperation.¹³ Another shared denominator between the Interfutures group and the Trilateral Commission was the theme of ‘ungovernability,’ a definition proposed by the Trilateral Commisson to denote problems of rigidity in Western welfare states and social systems.¹⁴ Both Interfutures and the Trilateral Commission performed a central analytical move as they joined together, in the notion of interdependence, problems of uncertainty in the outside world environment with the idea of uncertainty within Western societies. The latter were understood as having been unleashed by forms of social crisis with roots in Western systems of governance. By joining these two elements of crisis together, both Interfutures and the Trilateral Commission also came to the conclusion that the capacities of the West to meet a transformed world order in which the Third World now had a bargaining position hinged on its ability to draw developing countries into an expanding
world market. In addition, Western competitiveness needed to be restored through the reform of labor markets and welfare states.¹⁵ In this sense, ‘interdependence’ was more than a description of a new phenomenon of globality, it was term charged with a heavy historical legacy of Western hegemony and a diagnosis of a situation in which the colonial relationships inherited from the nineteenth century were giving way to a new symmetry in power relations. In this world situation, the meaning of First, Second and Third World was no longer clear.
The Interfutures program defined interdependence as a threefold problem:
First, the oil crisis was the final indication that the long period of stability around industrial society was over. …
Second, the liberal capitalist economies were increasingly competing with the socialist planned economies over resources, technological development and investment. …
Third, this process of possible convergence (convergence theory boomed in the decade prior to the Interfutures group) was disturbed through the confrontation with the Third World, which forced both Western societies and the economies of the Eastern bloc to seek new competitive alliances. In the years leading up to OPEC, the Third World had shown that it was no longer content to be the object of development policies, and was increasingly claiming a fair share of world development. This included access to markets for advanced industrial goods, an increased share of world industrial labor, and controls over prices of its raw materials in what to Interfutures was nothing less than a full shake-up of the postwar world order.¹⁶ … Third World and the OECD countries lay in the fact that Third Worldism was not stable and was already breaking up between oil exporters and importers. A number of countries – Iran, India, Brezil, South Africa, Mexico, and Algeria – were contenders for industrialism, while other Third World countries – such as Bangladesh – were basically only the sites of location for Western industries. Japan (the third node of the Trilateral Commission) occupied an intermediary place with its hyper industrialization and increasing reliance on raw materials. … . Interdependence was thus a fundamentally fractious process which posed not one but many problems of coordination, but also the opportunity for strategic alliances if common interests over the long-term could be found. Interfutures’ problem was how to reassert the AIS’ [Advanced Industrial Economies] interests over the long-term by possibly making strategic concessions to the most advanced LDCs for the purpose of protecting long term hegemony.¹⁷
The vision of global challenges put forward by the notion of interdependence was thus one that reflected a highly Western biased conception of changes to world order, and a limited take on globality. The Interfutures group also used the term to refer to a different set of issues that by the mid 1970s were labelled ‘world problems’ or ‘common problems,’ and that went beyond problems of coordination between categories and depicted planning problems that could not be dealt with within the frame of the nation state and national planning systems such as those developed during the postwar period. In radical globality discourses, so-called ‘world problems’ were understood as problems that necessitated common solutions, in other words forms of planning and decision-making surpassing the national, the bipolar or even the transnational level and that could only efficiently take place on a new level of world, for instance in the form of world government, world regulation or indeed world plans. This latter notion – the idea that the entire world system could be planned – was as we will see an idea that flourished along with the many different models of the world economy that marked the first half of the 1970s. In most of these models, problems in the world economy were perceived as shared, or indeed common. The Club of Rome, in many ways a twin project to that of Interfutures but guilty in the eyes of the OECD of the problematic Limits to Growth-report in 1972, spoke of problems in the world system using the term world problematique, denoting encompassing problems that concerned the world as a whole. …
Interfutures’ mission was in fact a two fold one, as its work not only consisted in the strategic analysis of a new world situation marked by interdependence, but also in examining which new methods of planning could permit overseeing and managing this new situation. Interfutures was thus devoted from the onset to the question of methods, and to the particular technologies that could transform a global situation of conflict and struggle for resources into one of “harmonious development.”²⁰ The program proposed using forms of long-term or long range planning, including scenarios, prospective and modelling, as its particular method. … Future research, for instance the scenario method experimented with by Interfutures, originated in technological forecasting and Cold War strategy. Both focused on the idea of the ‘long range,’ a category produced by nuclear strategy and ballistic research. … The methods of forecasting, systems analysis, global modelling and scenario analysis laid the basis for new communities of planners, oftentime consultants, who moved between national planning commissions and transnational sites such as the Club of Rome, IIASA, or Interfutures.²⁵
Like its more insubordinate twin, the Club of Rome, Interfutures stemmed from a central gathering of planners organized by the OECD in Bellagio [Rockefeller Foundation Bellagio Center] in 1969. The Bellagio conference, the theme of which was “Long range forecasting and planning” was called by the OECD’s Science Policy Unit around the theme of ‘problems of modern societies.’ … [P]roblems of modern societies was a euphemism for the concern within parts of the OECD with the critique of growth by the late 1960s and the discovery of both the environmental and social costs of economic development. The OECD’s Science Policy Unit was created by Alexander King, the initiator, with Aurelio Peccei, of the Club of Rome, as part of a turn away from the strict postwar focus on growth within the organization. King used the Science Policy Directorate in order to criticize the standing of the idea of industrial development, convinced as he was that the prerequisites for industrial development were exhausted and that growth based on resource extraction had reached maturity in the Western world. .²⁷ He thought that the Western world had to develop a more nuanced approach to problems of industrial development if capitalism was to survive. …
Another participant at Bellagio was the former RAND strategist and software engineer Hasan Ozbekhan. Ozbekhan designed the first model for the Club of Rome, meant to address a ‘global predicament’ by stressing interdependence in a world system. … Ozbekhan is an example of the radical use of systems theory in forging radical visions of a better and more rational world by the late 1960s and 1970s. But Ozbekhan’s model for the Club of Rome, which explicitly incorporated the variable of Western value change as a precondition for a new world equilibrium, was never used and the Limits to Growth report published in 1972 was based instead on Jay Forrester’s World 2 model, initially designed to monitor the flow of goods in commercial warehouses in Boston harbor.³³ The Interfutures report made use of some of Ozbekhan’s ideas but translated the idea of a world system with an ideal future objective into a completely different concern with the future interests of the industrialized nations and the necessity of maintaining the ‘market image.’ …
Limits to Growth was based on computer models produced by a team of computer analysts and systems programrs under the direction of Dennis [CFR, 1974 – 1987] and Donatella Meadows [CFR, 1974 – 1975] at MIT. Limits sent a shock wave through the industrialized world with its projection of an “overshoot and collapse” scenario.⁴³ … The report was publically marketed and spread in ways that were strategically oriented at catching public attention, its models and scenarios also intended to work as triggers of the global imagination and to raise attention about an ensuing environmental collapse.«24Jenny Andersson, Planning in Cold War Europe; Planning the Future of World Markets: the OECD’s Interfuturs Project. De Gruyter Oldenbourg, 2018. Str. 320 – 331.

Vidnejši člani od Collegium International

William vanden Heuvel (levo); Michel Rocard (sredina); Stephane Hessel (desno)
 • Lloyd Axworthy – udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1996; upravitelj od John D. & Catherine T. MacArthur Foundation; predsedujoči od World Refugee & Migration Council (Madeleine Albright; jordanski princ Hassan bin Talal; Per Heggenes – IKEA Foundation), ki nastane leta 2017 preko Centre for International Governance Innovation (del omrežja od Trilateral Commission in Sorosa); predsedujoči svetovalnemu odboru ameriške divizije od Human Rights Watch (glavni financer Soros); predsednik od World Federalist Movement-Institute for Global Policy; minister za delo in imigracije, 1993 – 1996; kanadski zunanji minister, 1996 – 2000.
 • Barber Benjamin – bil Fulbright Scholar, 1976-1977; član od Council on Foreign Relations, 2001 – 2017; ustanovitelj in predsednik od Interdependence Movement; bil svetovalec tedanjega predsednika Clintona, ki je sredstvo Trilateral Commission; bil svetovalec Evropskega parlamenta; bil član svetovalne uprave od Center for a New American Dream; bil član svetovalne uprave od United Negro College Fund, 1993 – ; bil svetovalec od United Nations Association of the USA (William vanden Heuvel).
 • Fernando Henrique Cardoso – član od Club de Madrid; član od Global Commission on Drug Policy; član od Club of Rome; bil član od 21st Century Council – Berggruen Institute; bil član uprave od World Resources Institute; brazilski predsednik 1995 – 2002.
 • Ruth Dreifuss – članica uprave od Open Society Foundations; članica častne uprave od Drug Policy Alliance (George Soros); bila predsedujoča od Global Commission on Drug Policy; članica od Council of Women World Leaders; predsednica Švice, 1999.
 • Gareth Evans – predsednik Sorosove International Crisis Group, 2000 – 2009, kasneje višji svetovalec; Fellow od Foreign Policy Association; član svetovalne uprave od European Policy Centre; član od Global Agenda Council on Nuclear, Biological and Chemical Weapons – WEF; član globalne svetovalne uprave od Australian Institute of International Affairs.
 • Malcolm Fraser – bil Distinguished International Fellow pri neoliberalnem American Enterprise Institute, 1984 – 1986; ustanovni upravitelj od International Crisis Group, 1996 – 2000, kasneje višji svetovalec; predsedujoči od InterAction Council, ki je tesno povezan s Club of Madrid; bil predsednik od CARE International, 1990 – 1995; avstralski premier, 1975 – 1983.
 • Antonio Guterres – udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1990, 2005; član Sorosovega European Council on Foreign Relations; član od Club of Madrid; upravitelj od Friends of Europe; član od International Gender Champions; bil član uprave od International Peace Institute (del CIA in Sorosovega omrežja; financer tudi pedofil Epstein), – 2020; služi kot UN High Commissioner for Refugees, 2005 – 2015; generalni sekretar UN, 2017 – .
 • Jürgen Habermasnemški filozof frankfurtske šole; član omrežja The New Humanitarians (Richard Falk; Michael Ignatieff; Timothy Garton Ash; Vaclav Havel; Bernard Kouchner; Richard Goldstone; Ivo Daalder), ki je pretežno del Sorosovega omrežja.
 • Morton Halperin – član od Council on Foreign Relations, 1968 – ; Senior Fellow od Brookings Institute, 1969 – 1973; bil Fellow od John D. & Catherine T. Mac Arthur Foundation, 1985 – 1991; direktor in višji svetovalec od Open Society Institute; višji pod-predsednik od Center for American Progress; so-predsedujoči od anti-CIA odboru Covert Operations and Decision Making pri Center for National Security Studies, ki spada pod Institute for Policy Studies; direktor od Center for National Security Studies, 1975 – 1992; kot predstavnik od OSI član od Markle Task Force on National Security in the Information Age – Markle Foundation, ki izda poročilo za 9/11 Commission (Henry Kissinger).
 • Vaclav Havel – ustanovni član mednarodne svetovalne uprave od Orange Circle (del CIA operacij preko National Endowment for Democracy preko Brzezinskega in Sorosovih sredstev); član mednarodne svetovalne uprave od Sorosove Drug Policy Alliance; član od European Council on Tolerance and Reconciliation; pokrovitelj od New Atlantic Initiative (Conrad Black; Margaret Thatcher; Henry Kissinger; George Shultz; Zbigniew Brzezinski); častni član od Club of Rome; častni član od Club of Budapest; ustanovni član od Friends of Israel Initiative; udeleženec ene najpomembnejših neokonservativnih konferenc Prague Democracy and Security Conference, 2007.
 • Jordanski kralj Hassan bin Tallal – član od Trilateral Commission; upravitelj od Sorosove International Crisis Group, 1995 – ; bil član mednarodne svetovalne uprave od CFR-ovem U.S./Middle East Project, 1994; predsednik od Club of Rome, cca. 2001 – ; član mednarodne svetovalne uprave od Prague Security Studies Institute; član mednarodne uprave od International Centre for Democratic Transition; član in pokrovitelj od Global Leadership Foundation; član svetovalne uprave od Center for Dialogues: Islamic World – U.S. – The West; predsednik od Arab Thought Forum; član od International Club Chateau Sainte-Anne (spada pod belgijsko kraljevo družino; člani so številni posamezniki, ki so posredno ali neposredno del super elitnega pedofilskega omrežja, kot so Etienne Davignon, Jacques Solvay, Charles-Ferdinand Hothomb; član je tudi ključni ustanovitelj od Club of Rome Aurelio Peccei).
 • Tine Hribar – Tine in njegova žena Spomenka sta tesna pro-migrantska zaveznika Milana Kučana oz. globalistov; oba pogosto v bližini raznih slovenskih sredstev ”liberalne CIA”. 
 • Bernard Kouchner – udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2005; član Sorosovega European Council on Foreign Relations., ustanovitelj od Medecins sans Frontieres (predsedujoči svetovalni upravi je Richard Rockefeller, 1985 – 2010; pomemben financer Soros), 1971 – ; direktor od International Women’s Health Coalition (financirana s strani Rockefeller Foundation, Open Society Institute; Ford Foundation).
 • Ricardo Lagos – direktor Sorosove International Crisis Group; Distinguished Visiting Fellow od Yale Center for the Study of Globalization, 2007; član o Global Commission on Drug Policy; bil predsednik od Club of Madrid; bil član od 21st Century Council – Berggruen Institute; član mednarodne uprave od International Centre for Democratic Transition; častni pokrovitelj od Global Leadership Foundation; čilski predsednik, 2000 – 2006.
 • Pascal Lamy – udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 2000, 2001, 2003, 2005, 2009, 2011, 2012; upravitelj od Friends of Europe, 2001 – ; član od European Council on Foreign Relations, 2008 – ; član svetovalnega odbora od European Policy Centre; bil član od 21st Century Council – Berggruen Institute; član od Council for the Future of Europe – Berggruen Institute; član mednarodnega odbora od Center for China and Globalization; dejansko varovanec Jacquesa Delorsa in njegov predstavnik pri G7; bil generalni direktor od WTO, 2005 – 2013. 
 • Jean-David Levitte – član od European Council on Foreign Relations; član nadzorne skupine od Club of Three; član strateške svetovalne uprave od French Institute of International Relations; član od Global Future Council on Geopolitics – WEF, 2018 – 2019; predsednik fundacijskega odbora od Geneva Centre for Security Policy, 2019 – ; francoski ambasador v ZDA, 2002 – 2007.
 • Robert Liftonpsihiater tesno povezan MK-ULTRA od CIA; član vodstvenega odbora od U.S.-Muslim Engagement Project; član svetovalnega odbora od Nuclear Age Peace Foundation; član mednarodnega svetovalnega odbora od Physicians for Human Rights.
 • Miguel de la Madrid – član direktorske uprave od Peterson Institute for International Economics, cca. 1999 – ; neoliberalni predsednik Mehike, 1982 – 1988.
 • Stjepan Mesić – hrvaški predsednik, 2000 – 2010.
 • Isamu Miyazaki – študiral kot Rockefeller Foundation Fellow, 1957; član od Trilateral Commission, 1985 – ; član svetovalnega odbora od Peterson Institute for International Economics (David Rockefeller; Peter G. Peterson; C. Fred Bergsten; Conrad Black; Richard N. Cooper; Alan Greenspan; Jeffrey Sachs; Jean-Claude Trichet; Miguel de la Madrid), cca. 1999 – ; bil član od InterAction Council; delal za UN, 1961 – 1963; predsedujoči od Daiwa Securities Research Institute, 1982 – 1995, kasneje svetovalec; bil generalni direktor od Japanese Economic Planning Agency, 1995 – 1996. Avtor pomembnega poročila iz leta 1986  Maekawa Report, preko katerega japonska s pomočjo Trilateral Commission sprejme, kot del širše strategije izvozno naravnano ekonomijo in s tem odvzame pomembno zaščito za japonske kmete. S tem neoliberalnim ukrepom so največ pridobili transnacionalni kapitalisti oz. super elita. Konec 80-ih se Miyazaki tesno spoprijatelji z Etiennom Davignonom in C. Fred Bergstenom, s katerima pomaga uskladiti ekonomsko politiko ZDA, Evropske unije in Japonske.  
 • Evgeny Primakov – nekdanji vodja ruske obveščevalne; upravitelj od Moscow State Institute of International Relations; bil član uprave od Council on Foreign and Defense Policy (SVOP); glavni ustanovitelj od Russian-Arab Business Council; ustanovi predsedujoči upravitelj od Russian International Affairs Counil, 2010 – ; član od Inter-Action Council; ruski premier, 1998 – 1999.
 • Mary Robinsonustanovna članica od Trilateral Commission, 1973 – ; bil članica panela West-Islamic World Dialogue od WEF; bila predsednica in je članica od Club de Madrid; častna članica od Club of Budapest; članica od InterAction Council; ustanoviteljica pro-globalistične/feministične Council of Women World Leaders, 1996 – ; ustanovna upraviteljica od Arab Democracy Foundation, 2007 – ; članica od High-Level Group of Personalities on Africa-Europe Relations pri Africa Europe Foundation, 2020 – ; služila kot UN Commissioner for Human Rights, 1997 – 2002; irska predsednica, 1990 – 1997.
 • Anna Eleanor Roosevelt – predsedujoča od Roosevelt Institute; članica od American Committee for East-West Accord, 2015 – .
 • Wolfgang Sachs – član od Club of Rome; član mednarodne svetovalne uprave od MIT Program on Human Rights and Justice (Noam Chomsky; Richard Falk; Martha Minow); dela za Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, 1993 – , od leta 2009 vodja berlinske pisarne; bil predsedujoči od Greenpeace Germany, 1993 – 2001; bil vodilni avtor poročil od Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 1999 – 2001; napisal knjigo Fair Future: Resource Conflicts, Security and Global Justice
 • Helmut Schmidt – udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1966, 1967, 1969, 1973, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986; bil predsedujoči od InterAction Council, 1986 – 1994, častni predsedujoči 1995 – 2014; bil član mednarodne svetovalne uprave od Freeman-Spogli Institute na Stanford University; bil častni pokrovitelj od Global Leadership Foundation; bil so-ustanovitelj in član od Atlantik-Brücke; bil pokrovitelj od New Atlantic Initiative; bil pod-predsednik od German Council on Foreign Relations; bil redni gost od Bohemian Grove, cca. 1980 – 1991; nemški zvezni kancler 1974 – 1982. Njegova vlada je spodkopana preko ultrakonservativnega CIA omrežja od Le Cercle.
 • Joseph Stiglitzvodilni Rockefellerjev in Sorosov ekonomist; svetovalec top sredstva ’’lieberalne CIA’’ Bernieja Sandersa; član od Council on Foreign Relations, 1997 – ; član svetovalne uprave od Sorosovega, Institute for New Economic Thinking; član od 21st Century Council – Berggruen Institute.
 • Jacques Toubon – udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1992 (govori na temo The Migration Issue); imenovan Young Leader od French-American Foundation, 1983; član evropskega parlamenta, 2004 – 2009; član pariškega odbora od Human Rights Watch (glavni financer Soros).
 • William vanden Heuveltesno povezan s CIA; vodilni predstavnik liberalnega establišmenta in predstavlja pomembno ozadje ’’liberalne CIA’’ posebno preko revije The Nation; član od Pilgrims Society; član od Council on Foreign Relations, 1986 – ; član od OSS Society (ozadje od CIA); bil predsednik od International Rescue Committee (del CIA omrežja), cca 1961, kasneje upravitelj in član nadzorne uprave; predsednik in predsedujoči emerit od Roosevelt Institute; član od American Committee for East-West Accord, 2015 – .
 • Richard von Weizsacker – udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1970, 1971; član od InterAction Council; ustanovitelj od The American Academy in Berlin; član od Atlantik-Brücke; častni član od German Council on Foreign Relations; častni član od Club of Rome; častni član od Club of Budapest, 2004 – 2015; predsednik Zvezne republike Nemčije, 1984 – 1994.

Partnerske organizacije od Collegium International 

 • Open Society Institute – ustanovitelj George Soros.
 • Club of Rome 
 • Club of Madrid
 • Nuclear Threat Initiative
 • Earth Policy Institute
 • InterAction Council

International Committee for Democracy in Cuba

International Committee for Democracy in Cuba (ICDC) od nastanka leta 2003, deluje preko organizacije People in Need.

Leta 2003/2004 je tako Milan Kučan postal član od ICDC, ki nastane kot odziv na brutalno zatrtje protivladnih protestov s strani kubanske vlade, na katerih se je zahtevalo politične reforme, svoboda govora, itd. Član še vse do leta 2021. Povsem možno je, da je v ozadju protestov liberalni establišment, na kar tudi namiguje sama sestava odbora, v kateri je kar nekaj zelo pomembnih neokonservativcev in ljudi povezanih z NED, IRI in NDI, kot tudi financerji od People in Need v tem obdobju. 

Člani – 

 • vodja odbora Vaclav Havel (dobitnik nagrade od NED);
 • Madeleine Albright (National Democratic Institute);
 • Jose Maria Aznar;
 • Kim Campbell;
 • Toomas Henrik Ilves;
 • Jeane Kirkpatrick (International Republican Institute);
 • Cecilia Malmstrom;
 • Karel Schwarzenberg;
 • Elena Bonner (Andrei Sakharov Foundation – financirana s strani National Endowment for Democracy);
 • Violeta Barrios de Chamorro (dobitnica nagrade od NED);
 • Vytautas Landsbergis (Henry Jackson Society).25https://icdcprague.org/index.php?id=12&level=admin

Kar nekaj članov tega odbora kasneje pristane v Sorosovem European Council on Foreign Relations.

ICDC je organizator od Prague Summit in Berlin Conference, katerih udeleženci so predstavniki od National Endowment for Democracy, Freedom House, National Democratic Institute, International Republican Institute, USAID, Club of Madrid, Center for a Free Cuba [Jeane Kirkpatrick], Fridrich-Naumann Stiftung, Red Feminista Cubana, Konrad Adenauer Foundation, itd.

Financerji od People in Need leta 2003, ko je bil ustanovljen ICDC –

»Charles Stewart Mott Foundation [€]148,041 … Open Society Fund [€]132,290 … NED – National Endowment for Democracy [€]111,717 … IRC – International Rescue Committee [€]109,361 … FORD Foundation [€]102,953 … Center for a Free Cuba [€]42,864 … Visegrad Fund [€]20,678 … OSI – Open Society Institute [€]15,638 … Freedom House [€]5,015 … Save the Children UK [€]4,561 … Heinrich Böll Stiftung [€]2,923 … Caritas International [€]2,493 … Goethe Institut [€]1,903«26https://www.peopleinneed.net/media/publications/18/file/1372156820-2003.pdf; str. 16

Vidnejši financerji od People in Need leta 2006 –

»NED – National Endowment for Democracy [€]253 719 … Center for a Free Cuba [€]87 143 … EU – Phare [€]77 323 … HIVOS – Humanist Institute for Cooperation with Developing Countries [€]62 048 … European Commission – EuropeAid [€]28 514 … Open Society Fund [€]25 168 … European Commission – MEDIA Plus Programme [€]16 185 … USAID / DAI [€]16 148 … EU – Transition facility [€]15 203 … OSI Development Foundation [€]11 602 … Open Society Fund [€]4 692«27https://www.peopleinneed.net/media/publications/12/file/1372150546-2006.pdf; str. 39

Vidnejši financerji od People in Need leta 2015 –

»Germany [€2,348,000] … Ministry of Foreign Affairs in the Netherlands [€221,000] … Ministry of Foreign Affairs Sweden [€170,000] … NED – National Endowment for Democracy [€427,000] … USAID [€3,493,000] … European Commission and EU delegation [€12,836,000] … UN agencies [€7,370,000] … Charles Stewart Mott Foundation [€52,000] … OAK Foundation [€891,000] … Open Society Foundations [€65,000] … Sigrid Rausing Trust [€155,000]«28https://www.peopleinneed.net/media/publications/608/file/1474448908-cvt-vz2015-eng-navigace-sm.pdf; str. 72-74

Club of Madrid

Kučan je istega leta, torej leta 2004, ko je ustanovil Forum 21, postal član od zelo elitnega globalističnega Club of Madrid, katerega predsedujoči danes je vodilni slovenski globalist Danilo Türk. Najvidnejši člani kluba so povezani s Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, skupino Bilderberg, World Economic Forum, Friends of Europe, European Counil on Foreign Relations in številnimi organizacijami iz tega omrežja super elite.

»Club de Madrid is the world’s largest forum of democratic former Presidents and Prime Ministers, who leverage their individual and collective leadership experience and global reach to strengthen inclusive democratic practice and improve the well-being of people around the world29https://clubmadrid.org/club-de-madrid/; dostop 7.12.2022

Vidnejši člani kluba leta 2022 so še –

Esko AhoČlan od Trilateral Commission; Bilderberg Group, 1994; član od Centre for European Reform; leta 1993 imenovan Global Leader for Tomorrow – World Economic Forum; član uprave ruske Sberbank.
Jose Maria AznarVodilni španski neokonservativec; član mednarodne svetovalne uprave od Atlantic Council; član vodstvenega odbora od Concordia Summit; bil član od Third Committee on the Present Danger; ključni ustanovitelj od Friends of Israel Initiative; član svetovalne uprave od Middle East Media Research Institute; član od European Council on Tolerance and Reconciliation; član od Global Leadership Foundation; leta 1993 imenovan Global Leader for Tomorrow – World Economic Forum; podpornik/govorec pri neoliberalni Atlantic Economic Research Foundation; član uprave od Barrick Gold; član uprave od News Corporation.
Jan Peter BalkenendeUdeleženec zasedanja Bilderberg Group, 2008; član častne uprave od Wilfred Mertens Centre for European Studies; svetovalec pri One Young World, ki je top propagandist ’’liberalne CIA’’; udeleženec od World Economic Forum, 2008; udeleženec od Clinton Global Initiative; partner pri Ernst & Young.
Carl BildtVodilno Sorosovo sredstvo.
Gordon BrownUdeleženec zasedanja Bilderberg Group, 1991; član od 21st Century Council – Berggruen Institute; član od High-Level Advisory Group on Climate Change Financing; sodelavec od G20 Eminent Persons Group on Global Financial Governance; predsedujoči od International Commission on Financing Global Education Opportunity; član elitnega Other Club; udeleženec od Sun Valley Meetings; leta 1993 imenovan Global Leader for Tomorrow – World Economic Forum; udeleženec od World Economic Forum; udeleženec od Clinton Global Initiative; govorec pri TED Conferences.
Gro Harlem BrundtlandČlanica globalne uprave od Council on Foreign Relations; bila govornica pri Trilateral Commission, 1988; Bliderberg Group, 1982, 1983; članica od WHO Global Preparedness Monitoring Board; članica od InterAction Council; namestnica predsedujočega od The Elders; članica od Council of Women World Leaders; udeleženka od World Economic Forum; udeleženka od Clinton Global Initiative; njen mož Arne – član od Trilateral Commission; udeleženec zasedanja Bilderbergov leta 1991; bil Fellow pri CIA-jinemu Weatherhead Center for International Affairs, ki ga je ustanovil Henry Kissinger.
John BrutonAnaliziran pod Friends of Europe.
Felipe CalderonČlan od Global Commission on the Economy and Climate; član od International Commission on Financing Global Education Opportunity; leta 1997 imenovan Global Leader for Tomorrow – World Economic Forum; udeleženec od WEF, 2011.
Kim CampbellČlanica od Pacific Council on International Policy; bila članica uprave od Sorosove International Crisis Group; članica globalnega odbora od Asia Society; bila članica uprave od EastWest Institute; članica in predsedujoča emerita od Council of Women World Leaders.
Fernando Henrique CardosoŠtudiral kot Fulbright Scholar; član od 21st Century Council – Berggruen Institute; član od Inter-American Dialogue; član od Club of Rome; ustanovni predsedujoči od Global Commission on Drug Policy; upravitelj od Institute for Advanced Study, Princeton; član od The Elders Group; član uprave od Global Policy Journal.
Jean ChrétienČlan od Trilateral Commission, vsaj 2021; Bilderberg Group, 1982, 1996; član od InterAction Council; častni član od International Raoul Wallenberg Foundation; redni udeleženec od Clinton Global Initiative; njegova Fundação Fernando Henrique Cardoso leta 2021 financirana s strani National Endowment for Democracy.
Helen ClarkČlanica od Global Commission on Drug Policy; članica od World Future Council; predsedujoča od Women Political Leaders; bila članica od Council of Women World Leaders; precej redna udeleženka od WEF.
Bill ClintonŠtudiral kot elitni Rhodes Scholar; član od Council on Foreign Relations; član od Trilateral Commission; Bildereberg Group, 1991, 1995; ustanovitelj od Clinton Global Initiative; član od InterAction Council; član mednarodne svetovalne uprave od Blavatnik School of Government; svetovalec od One Young World; udeleženec od skrivnih Forstmann Little Conferences; bil udeleženec od WEF; govorec pri TED Conferences.
José Manuel BarrosoČlan izvršnega odbora skupine Bilderberg in udeleženec zasedanj od leta 1994 – ; član panela višjih svetovalec od Royal Institute of International Affairs; član častnega odbora od European Movement International; upravitelj od Europaeum; član od International Commission on Financing Global Education Opportunity (aka The Education Commission); član globalne svetovalne uprave od Women Political Leaders Global Forum; predsedujoči od Gavi, the Vaccine Alliance; leta 1993 imenovan Global Leader for Tomorrow – World Economic Forum; bil upravitelj od UEFA Foundation for Children; predsedujoči od Goldman Sachs International.
José María FigueresBil upravni direktor od World Economic Forum, 2000-2005; član uprave od Population Action International; član uprave od FRIDE; član uprave od World Wildlife Fund; član uprave od World Resources Institute; član uprave od Rocky Mountain Institute; predsedujoči od The Carbon War Room.
António GuterresBilderberg Group, 1990, 2005; bil član Sorosovega European Council on Foreign Relations; bil član od International Peace Institute, s katerim je tesno sodeloval Jeffrey Epstein; upravitelj od Friends of Europe; član od International Gender Champions; generalni sekretar UN; bil UN High Commissioner for Refugees; bil neizvršni upravitelj od Calouste Gulbenkian Foundation; predsedujoči svetovalnemu odboru od Dag Hammarskjöld Fund for journalists; udeleženec zasedanja WEF, 2020; udeleženec od Clinton Global Initiative.
Jean Claude JunckerUpravitelj od Friends of Europe; član svetovalnega odbora od European Policy Centre; leta 1995 imenovan Global Leader for Tomorrow – World Economic Forum.
Ellen Johnson SirleafČlanica uprave od Sorosove International Crisis Group; v 80ih povezana z National Democratic Institute; delala za Citibank; članica uprave od Mastercard Foundation; članica od The Elders Group; članica od High-Level Group of Personalities on Africa-Europe Relations – Africa Europe Foundation; dobitnica nagrade od International Republican Institute; dobitnica nagrade od Rockefellerjevega Synergos Institute; redna udeleženka od Clinton Global Initiative.
Aleksander KwasniewskiBilderberg Group, 2008; član uprave od Atlantic Council; upravitelj Sorosove International Crisis Group; član od Global Commission on Drug Policy; član vodstvenega odbora od Concordia Summit; član mednarodne svetovalne uprave od APCO Worldwide; predsedujoči od Yalta European Strategy; član mednarodnega svetovalnega odbora od European Academy of Diplomacy; častni član od Taube Foundation for Jewish Life and Culture; predsedujoči od European Council on Tolerance and Reconciliation; bil član uprave od Burisma Holdings – del ukrajinske v glavnem židovske oligarske mafije, ki je preko Ihorja Kolomoiskyjega povezna z ukrajinskim predsednikom Vladimirjem Zelenskim in skrajno desno skupino Azov; leta 1994 imenovan Global Leader for Tomorrow – World Economic Forum; udeleženec od Munich Security Conference.
George A. PapandreouBilderberg Group, 1995, 1998, 2000, 2005; član od European Council on Foreign Relations; član od Global Commission on Drug Policy; član ustanovnega vodstvenega odbora od Sustainable Development Solutions Network; predsednik od Socialist International; udeleženec od World Economic Forum; udeleženec od Clinton Global Initiative.
Romano ProdiUdeleženec in bil član izvršnega odbora od Bilderberg Group; član od European Council on Foreign Relations; bil član od Council for the Future of Europe – Berggruen Institute; član od InterAction Council; član od Aspen Institute Italia; bil član mednarodne svetovalne uprave od Goldman Sachs; član uprave od Global Policy Journal; udeleženec od World Economic Forum.
Poul Nyrup RasmussenBilderberg Group, 2010; član častnega odbora od European Movement International.
Mary RobinsonŠtudirala kot Fulbright Scholar; ustanovna članica od Trilateral Commission; bila članica častnega odbora od Institute of International and European Affairs; članica od InterAction Council; ustanoviteljica od Mary Robinson Foundation – Climate Justice; častna članica od Club of Budapest; ustanovna članica in predsedujoča od Council of Women World Leaders; ustanovna članica od The B Team; članica uprave od The Elders Group; članica uprave od Vaccine Fund; častna predsedujoča od Oxfam International; svetovalka od One Young World; bila članica zunanje svetovalne uprave od Earth Institute – Columbia University; udeleženka od Munich Security Conference; podpisnica pisma – President Biden: You can be the Climate President.
Kevin RuddČlan mednarodne svetovalne uprave od Atlantic Council; bil član od 21st Century Council – Berggruen Institute; Fellow od Royal Institute of International Affairs; upravitelj od Asia Society; član svetovalne uprave od Bloomberg New Economy Forum; mednarodni svetovalec pri Shanghai Institute for International Studies; član mednarodnega odbora od Center for China and Globalization; Distinguished Fellow od Paulson Institute; član mednarodne svetovalne uprave od Schwarzman Scholars; pokrovitelj od World Sustainable Development Forum; direktor od International Peace Institute, s katerim je tesno povezan Jeffrey Epstein; udeleženec od Munich Security Conference; podpisnik pisma – President Biden: You can be the Climate President.
Helle Thorning-SchmidtČlanica od Trilateral Commission; članica mednarodne svetovalne uprave od Council on Foreign Relations; članica od European Council on Foreign Relations; upraviteljica od International Crisis Group; predsedujoča od Facebook Oversight Board; članica evropske svetovalne skupine od Centre for Global Development; upraviteljica od Friends of Europe; bila članica od 21st Century Council – Berggruen Institute; članica uprave od Schwab Foundation for Social Entrepreneurship; članica uprave od Scaling Up Nutrition Movement; generalna direktorica od Save the Children International.
Herman von RompuyOpis pod Friends of Europe.
Guy VerhofstadtOpis pod Friends of Europe.
Viktor YushchenkoVodilni govorec pri ustanovni večerji od Orange Circle; član od InterAction Council; član svetovalne uprave od Ukrainian Jewish Encounter; udeleženec od Munich Security Conference; udeleženec od World Economic Forum; udeleženec od Clinton Global Initiative.

Novembra leta 2005 je bilo srečanje madridskega kluba v Pragi, ki ga je kot član madridskega kluba organiziral Vaclav Havel. Zasedanje so odprli George Soros, takratni predsednik češkega senata Premysl Sobotka, ter takratni predsednik madridskega kluba Fernando Henrique Cardoso. Poleg članov madridskega kluba in Sorosa, so se dogodka udeležili še Stephen Heintz – predsednik od Rockefeller Brothers Fund, Hauke Hartmann – projektni menedžer pri Bertelsmann Stiftung, Jakub Klepal – namestnik izvršnega direktorja pri Forum 2000 Conference, Berel Rodal (leta 2022 so-ustanovitelj in so-direktor od Global Commission for Post-Pandemic Policy) – pod-predsedujoči od International Center on Nonviolent Conflict (tesno povezan s CIA-jinimi programi državnih udarov in barvnih revolucij), Ivan Vejvoda – izvršni direktor od The Balkan Trust for Democracy.30https://web.archive.org/web/20060127090518/http://www.clubmadrid.org/cmadrid/index.php?id=697; dostop 27.1.2006

Leta 2011 je madridski klub organiziral letno konferenco v New Yorku na temo Digital Technologies for 21st Century Democracy, kjer so bili govorci Michael Bloomberg, Alex Karp (top globalist; skupaj s Petrom Thielom so-ustanovitelj CIA-jinega Palantir Technologies), Christopher Walker (direktor študij pri Freedom House), Anthony Barnett (ustanovitelj OpenDemocracy – močno financirana s strani ’’liberalne CIA’’), Stefaan Verhulst (glavni raziskovalec pri Markle Foundation). Na konferenci je častni predsedujoči madridskemu klub Bill Clinton od deseti obletnici kluba dobil Democratic Leadership Award.

Institute for Statecraft and Governance

Leta 2018 je hekerska skupina Anonymous (del ’’liberalne CIA’’) dala v javnost (vprašanje s kakšnimi nameni) podatke o britanskem obveščevalnem think tanku Institute for Statecraft (IfS), ki se je pred tem imenoval Institute for Statecraft and Governance. Inštitut je bil ustanovljen leta 2006, leta 2009 pa je dobil status dobrodelne organizacije. Inštitut je močno financiran s strani britanskega zunanjega ministrstva Foreign, Commonwealth & Development Office, ki je hkrati tudi izjemno pomemben financer ’’liberalne CIA’’. Glede na podatke od Anonymous je IfS leta 2015 ustanovil zelo dezinformativno Integrity Initiative, preko katere je vršil proti-rusko kampanjo in za katero je dobil $7 milijonov od britanskega zunanjega ministrstva.31https://www.pakistanpoint.com/amp/en/story/550116/anonymous-hackers-suggest-uk-institute-for-statecraft-w.html V sklopu tega projekta so postavili številne pisarne v nekdanjih sovjetskih državah in po Evropi. Inštitut se je močno osredotočil tudi na Balkan. Anonymous so predstavili pismo, domnevno od Chrisa Donnellyja, vodja od IfS, v katerem je predlagal svoje metode in strategijo za vplivno kampanjo na Blakanu. To naj bi bilo oktobra leta 2018. Donnelly je v pismu navedel, da bo zaprosil za $7 milijonov pri Foreign, Commonwealth & Development Office, v ceno bi pa bilo všteto tudi svetovanje od Edelman Intelligence. Chris Donnelly je že pred ustanovitvijo od IfS deloval v tem (proti-ruskem) obveščevalnem omrežju zveze NATO, in je med drugim uporabil svoje povezave pri Club de Madrid, da je ta ’’pravilno izobrazil’’ tedanjega srbskega obrambnega ministra Borisa Tadića, ki nato postane srbski predsednik, kasneje pa še član madridskega kluba.

»In particular, Donnelly recommended fostering local partnerships to analyze “the specifics of governance in each country which creates the basis for vulnerabilities to interference and corrupt practices.
“He suggested that each country had a “national goal” that could be used as leverage. For Macedonia, a NATO membership was cited as an example of such a goal.
Donnelly went on to say that a strategy, “practical activities tailored to local needs” should be developed with the help of local partners.
In Serbia, for example, we used the Club de Madrid to get the former Spanish [Minister of Defense] MOD, Narcis Serra [Bilderberg, 1990, 1991], to act as mentor to the then MOD [2003-2004] Boris Tadic. I brought Tadic to London via the Atlantic Treaty Association … to expand his horizons and link him to MPs. He eventually became president,” Donnelly’s letter said.
Meanwhile, Edelman Intelligence could work on advertising campaigns, tv series, English language training “giving the right messages,” the letter added.
Donnelly said that the church might also be useful in influence campaigns, saying that Metropolitan Emmanuel, the “Orthodox Bishop to the EU” was “engaged … to bring leaders of all religions from Belgrade to a workshop in Vlatadon monastery in Greece … and [we] also engaged the Catholic hierarchy via a parish and diocesan link, which gave us good local publicity and trust.” …
Integrity Initiative has not confirmed yet whether the documents are authentic, although it partially confirmed the authenticity of some of the previous releases. …
The UK Foreign Office has recognized several published documents as credible32https://www.pakistanpoint.com/amp/en/story/550116/anonymous-hackers-suggest-uk-institute-for-statecraft-w.html; dostop 15.12.2022

Kdo je Chris Donnelly?
Donnelly je bil posebni svetovalec štirim generalnim sekretarjem zveze NATO, od leta 1989 – 2003. To so bili Manfred Wörner (Bilderberg, 1982, 1985, 1990, 1991, 1992, 1993), 1988 – 1994; Willy Claes (Bilderberg 1994, 1995, 2003), 1994 – 1995; Javier Solana (Bilderberg 1985, 1998, 2000, 2010, 2011), 1995 – 1999, baron George Robertson (Bilderberg 1998, 2001), 1999 – 2003.
Pred tem je bil Donnelly tudi posebni svetovalec top sredstva ’’konservativne CIA’’ Margaret Thatcher.
Glede na njegovo biografijo pri zvezi NATO je Connellyjev glavni interes reforma obrambnih in varnostnih ustanov v Centralni in Severni Evropi, ter povezovanje vzhodnih in zahodnih obrambnih ustanov –

»His current major interest is in the reform of defence and security establishments in Central and Eastern European countries following the end of the Cold War, and the development of collaboration between Eastern and Western defence establishments.«33https://www.nato.int/cv/is/sp-adv/donnelly.htm; dostop 15.12.2022

Kako prepleteno je to obveščevalno omrežje, pove podatek, da je Simon Bracey-Lane, preden je bil zaposlen kot ’’raziskovalec’’ pri Integrity Initiative od IfS, delal za predsedniško kampanjo od top sredstva ’’liberalne CIA’’ Bernieja Sandersa. Čeprav neka popolnoma neznana oseba, je dobil pozornost medijev, kot sta Reuters (del od CFR) in BuzzFeed (sustanovitelj John S. Johnson III je pomagal Sorosu financirati super elitno Democracy Alliance; sam medij del ’’liberalne CIA’’), poleg tega pa je bil tudi intervjuvan s strani francoske AFP.
Simon Bracey-Lane je leta 2018 omenjen kot ’’intelektualec’’, ko je bil podpisnik odprtega pisma “Save the Council of Europe“, preko katerega so zahtevali prepoved volilne pravice Rusiji, zaradi njene ilegalne prisvojitve Krima.34https://hromadske.ua/en/posts/meps-politicians-and-intellectuals-call-to-save-the-council-of-europe; dostop 15.12.2022 Najvidnejši podpisniki pisma, poleg številnih članov evropskega parlamenta, nevladnikov (v glavnem gre za omrežje ’’liberalne CIA’’) in novinarjev so –

 • Toomas Hendrik Ilves (Trilateral Commission; European Council on Foreign Relations; Friends of Europe; Distinguished Fellow Hoover Institution, 2017 – ; Freeman Spogli Institute for International Studies Fellow, 2017 – ; Free Russia Foundation);
 • Corazza Bildt (žena top Sorosovega sredstva Carla Bildta; članica evropskega parlamenta, 2009 – 2019);
 • Danylo Lubkivsky (nekdanji namestnik ukrajinskega zunanjega ministra; član nadzorne uprave od Open Ukraine Foundation, 2016 – );
 • Anders Åslund (tesno povezan s CIA omrežjem v Ukrajini in na Poljskem od 90ih dalje; Bilderberg, 1990, 1992, 1996, 1999; Senior Fellow od Atlantic Council; bil član od Russian Privatization Center, 1992 – ; udeleženec od Colloquium on the Former Soviet Union for the Executive Directors of the World Bank, 1992; bil Senior Fellow pri Peterson Institute for International Affairs, 2006 – 2015; upravitelj od Eurasia Foundation; višji svetovalec od U.S.-Ukraine Business Council, 2001 – ; direktor programa za Rusijo in Evrazijo pri Carnegie Endowment for International Peace; udeleženec od WEF leta 1991, kot pomočnik ukrajinskega predsednika Kravchuka, kjer ga je usmerjal na novo tržno ekonomijo; tesen kolega Jeffreyja Sachsa – svetovalec Bernieja Sandersa);
 • Gustav Gressel (European Council on Foreign Relations), John Lough (Royal Institute of International Affairs; Institute for Statecraft, 2008 – ; bil NATO predstavnik v Moskvi, 1995 – 1998);
 • Jeff Lovitt (PASOS – Open Society Insitute; Transparency International; ustanovitelj od New Diplomacy – pokrovitelj National Endowment for Democracy); itd.

Te (medijsko-obveščevalne) celice, ki so močno razpršene po celem Balkanu, pa je obiskoval tudi Simon Bracey-Lane. Tako je med drugim obiskal leta 2018 takšno celico v Bosni, katero konferenco je financiral National Endowment for Democracy.35https://wikispooks.com/wiki/Document:Simon_Bracey_%E2%80%93_Lane_Role_Trajectory_and_Targets; dostop 15.12.2022 Te celice pa delujejo tudi v ZDA, kje so seveda povezane z najvidnejšimi predstavniki liberalnega establišmenta,36http://web.archive.org/web/20181123164245/https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/xcountry/xcountry.pdf; str. 7 kot sta Ian Brzezinski, Anders Åslund, in preko nižjih predstavnikov, kot so Mary Ellen Connell (članica od Council on Foreign Relations, 1993 – ; John D. & Catherine T. MacArthur Foundation Fellow; Fulbright Fellow – Norwegian Nobel Institute; Marshall Fellow), Elizabeth Braw (Atlantic Council; American Enterprise Institute; Royal United Services Institute; European Leadership Network), Paul A. Goble (CIA; Carnegie Endowment for International Peace; Institute of World Politics; State Department), Evelyn Farkas (Council on Foreign Relations; Atlantic Council; Aspen Institute; McCain Institute for International Leadership), Glen Howard (Science Application International Corporation; Jamestown Foundation – CIA, Zbigniew Brzezinski, James Woolsey, Frank Wisner, Donald Rumsfeld, Max Kampelman). Med temi je tudi Charles Powell, katerega družina je top predstavnica britansko/španske super elite in pomemben del anglo-ameriškega obveščevalnega omrežja. Powell je pokrovitelj od neokonservativnega Henry Jackson Society, bil pa je svetovalec Margaret Thatcher (Conservative Party) in vodja kabineta Tonyja Blaira (Labour Party). Še bolj pomembna pa je njegovo delovanje v skrivnem zasebnem ultrakonservativnem obveščevalnem omrežju Le Cercle, ki je prav tako tesno povezano s CIA. Ključno pa je tudi, da je bil Powell član mednarodne svetovalne uprave od Council on Foreign Relations. Powell je od 90ih redni udeleženec od Munich Security Conference, kar je zelo pomemben podatek, glede na to, da je tudi on član tega omrežja od Institute for Statecraft. Da bratje Powell odlično pokrivajo to obveščevalno omrežje, pove tudi podatek, da je njegov brat Jonathan Powell višji svetovalec od korporativno-vohunskega obveščevalnega podjetja Hakluyt, ki je tesno povezano z MI6, s Kissingerjem, s Trilateral Commission in ostalimi iz tega omrežja. Charles Powell je udeleženec celic od Institute for Statecraft, kot predstavnik od Elcano Royal Institute, kjer je direktor od leta 2012. Najpomembnejši upravitelji inštituta so med drugim tesno povezani s Club de Madrid. To so José María Aznar, Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero. Najpomembnejši upravitelji inštituta so še španski kralj, Javier Solana, Enrique V. Iglesias, Ana Botín, Felipe González.

Vendar odločilna povezava pri tem seveda ni Club de Madrid, ampak Council on Foreign Relations, in njegove podskupine, ko je skupina Bilderberg, Trilateral Commission in preko tega Atlantic Council. Svetovalno podjetje od Institute for Statecraft je super elitno PR podjetje Edelman (PR Agency of the Decade – 2019), ki je tudi korporativni financer od Council on Foreign Relations. Prav tako delovanje generalnega direktorja (1996 – ) Richarda Edelmana nakazuje, da je tesno vpleten v to obveščevalno/vojaško omrežje. Edelam je član od Council on Foreign Relations, 1999 – ; član mednarodne svetovalne uprave od Atlantic Council (Stephen A. Schwarzman; Lawrence Summer; Robert B. Zoellick; Stephen J. Hadley; Charles T. Hagel; Hunter Hunt; José María Aznar; Carl Bildt; Lord Robertson; Kevin M. Rudd; Jacob Wallenberg; Helle Thorning-Schmidt; General James Clapper; Ross Perot Jr.; Aleksander Kwaśniewski; Victor Pinchuk; Kolinda Grabar-Kitarović); član uprave od National Committee on United States-China Relations; upravitelj od Committee for Economic Development; član odbora od Asia Society Policy Institute (Prince Turki al Faisal – CIA sredstvo; Nicolas Berggruen; Ian Bremmer; John Negroponte – CIA; Frank Wisner – CIA); upravitelj od National September 11 Memorial & Museum; upravitelj od Jerusalem Foundation; član uprave od Chicago Council on Global Affairs; redni udeleženec od World Economic Forum, 2007 – ; bil udeleženec od Concordia Summit (David Petraeus – CIA; Danilo Türk), 2021; in pa seveda ’’dobrodelnež’’ pri Children’s Aid Society. Prav tako je pomembno, da je leta 2018 Edelman ustanovil globalno svetovalno upravo, katere najvidnejši član je postal Karl-Theodor zu Guttenberg. Guttenberg, ki je prav tako predstavnik super elite in močno dejaven v tem obveščevalnem omrežju, je Distinguished Statesman pri Center for Strategic and International Studies, član Sorosovega European Council on Foreign Relations, član od German Council on Foreign Relations, udeleženec od Halifax International Security Forum (2011).

Poleg CIA-jinega National Endowment for Democracy, pa je to omrežje od Institute for Statecraft financirano še s strani –

»HQ NATO Public Diplomacy … £168,000 … Lithuanian MOD … £20,000 … US State Dept, £250,000 (excluding any activity in USA) … Smith Richardson Foundation [vodilni financer močne CIA; del ’’konservativne CIA’’], £45,000 for cluster activities in Europe and USA … Facebook [vodilni financer ’’liberalne CIA’’; Helle Thonrning-Schmidt predsedujoča Facebook Oversight Board], £100,000 … German business community, £25,000 for research and dissemination in EU countries.«37https://wikispooks.com/wiki/Document:Project_Title_INTEGRITY_INITIATIVE_Phase_II

The European Council on Tolerance and Reconciliation

ECTR Logo

Milan Kučan je (bil) vsaj od leta 2012 član od The European Council on Tolerance and Reconciliation (ECTR), katerega ustanovitelj leta 2008 je tesen Putinov zaveznik in vplivni sionist Viatcheslav Moshe Kantor, ki spada med najbogatejše ruske oligarhe, predvsem kot vodja in največji delničar podjetja Acron Group. Namen ECTR je boj proti ksenofobiji in nestrpnosti v Evropi. Skupaj s Kučanom so člani od ECTR še predsedujoči Аlexsander Kwasniewski, vodilni španski neokonservativec Jose María Aznar, Václav Havel, Igor Ivanov, Göran Persson (World Resources Institute), Vaira Vīķe-Freiberga (Club of Madrid).

Kantor je pred tem, leta 2007 ustanovil International Luxembourg Forum on Preventing Nuclear Catastrophe, kjer so leta 2022 člani mednarodnega svetovalnega odbora Vladimir Dvorkin (Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations), Thomas Graham (Kissinger Associates), Francois Heisbourgh (International Institute for Strategic Studies), Sergey Karaganov (Council on Foreign Relations of the Russian Federation; Presidium of the Council on Foreign and Defense Policy), Steven Miller (Belfer Center for Science and International Affairs), Nurick Robert (Atlantic Council), Vladimir Orlov (Center for Global Trends and International Organizations). Člani nadzornega odbora so Hans Blix, Sergio Duerto (Pugwash Conferences on Science and World Affairs), Gareth Evans (International Crisis Group); Igor Ivanov (Russian International Affairs Council; Nuclear Threat Initiative; United Nations Foundation), Henry Kissinger, Sam Nunn, William Perry, Roald Sagdeev (nekdanji mož Susan Eisenhower).

Hkrati s tem je bil Kantor vse do britanskih sankcij do 8.4.2022 predsedujoči programskemu odboru pri World Jewish Congress, katerega predsednik je Ronald S. Lauder, ki je tudi član od Council on Foreign Relations, član uprave od zloglasne s CIA in Mossadom tesno povezane Anti-Defamation League (tesno vpletena v omrežje ’’liberalne CIA’’), član nacionalne svetovalne uprave od America-Israel Friendship League (ustanovitelja Nelson Rockefeller in Henry Jackson), upravitelj od J. Paul Getty Trust (pomemben financer ’’liberalne CIA’’; družina Getty financer raznih ’’okoljskih aktivistov’’, tudi teh, ki delajo škandale in škodo po galerijah), bil predsedujoči Rockefellerjevemu Museum of Modern Art. Člani izvršnega odbora od WJC so Baron David de Rothschild, Chella Safra, Rabbi Arthur Schneier. Pod WJC deluje tudi The Israel Council on Foreign Relations, ki je osnovan po vzoru Council on Foreign Relations in Royal Institute of International Affairs.

Russell Tribunal on Palestine

Kučan je pokrovitelj od pro-palestinskega Russell Tribunal on Palestine. ’’Pro-palestinska’’ dejavnost je zelo razširjena med sredstvi ’’liberalne CIA’’ in predstavlja Rockefellerjevo geopolitično naftno navezo na Savdsko Arabijo. Tako ni presenečenje, da med pokrovitelji od Russell Tribunal on Palestine, najdemo številna vodilna sredstva ’’liberalne CIA’’, predvsem tiste iz Rockefellerjevega omrežja. ’’Pro-palestinska’’ dejavnost pa je temu primerno vidna tudi pri slovenskih sredstvih ’’liberalne CIA’’, kar potrjujejo tudi petkovi ’’protestniki’’. Vidnejši pokrovitelji so  –

 • sedaj že pokojni Ken Coates (marksist; predsedujoči od Bertrand Russell Peace Foundation);
 • Boutros Boutros-Ghali (Fulbright Scholar; član uprave od Peres Center for Peace; član uprave od Committee for a World Parliament; so-ustanovitelj od Institute for Middle East Peace and Development; član mednarodnega svetovalnega odbora od PlaNet Group; upravitelj od Inter Press Service; udeleženec od World Economic Forum);
 • Harry Belafonte (top sredstvo ’’liberalne CIA’’; svetovalec Bernieja Sandersa);
 • Eric Cantona (nekdanji nogometaš);
 • Manu Chao (glasbenik);
 • Noam Chomsky (top sredstvo ’’liberalne CIA’’);
 • Ramsey Clark (top sredstvo ’’liberalne CIA’’);
 • Norman Finkelstein (podpornik Davida Irvinga – vodilni zanikalec holokavstva, tesno povezan s dezinformativnim pro-nazi omrežjem ’’konservativne CIA’’; Finkelsteinov podpornik je Noam Chomsky);
 • Chris Hedges (top sredstvo ’’liberalne CIA’’);
 • Naomi Klien (vodilno Rockefellerjevo sredstvo ’’liberalne CIA’’);
 • Ken Livingstone (nekdanji londonski župan in anti-Semit, ki deluje kot tuti frutti ’’liberalne CIA’’; podpornik sebi enakega Jeremyja Corbyina);
 • John Pilger (top sredstvo ’’liberalne CIA’’);
 • Howard Zinn (top sredstvo ’’liberalne CIA’’).

Rockefellerjevo in Sorosovo ozadje ’’pro-palestinskih’’ gibanj potrjujejo tudi organizacije, ki so podporniki od Russell Tribunal on Palestine, kot so –

 • Adalah-NY: The New York Campaign for the Boycott of Israel

Financerji od Adalah leta 2022 – Open Society Foundations; Swiss Agency for Development and Cooperation; The European Commission; New Israel Fund; Christian Aid; Sigrid Rausing Trust.38https://www.adalah.org/en/content/view/8268; dostop 6.12.2022

Financerji od Adalah leta 2015 – Ford-Israel Fund (USA); Open Society Foundations; OxfamNOVIB (ustanovitelj Prince Bernhard – so-ustanovitelj skupine Bilderberg); The European Commission; New Israel Fund; Christian Aid; Sigird Rausing Trust; UN Development Programme; ter še Danska, SIDA – Švedska, Nizozemska in Švica.39https://web.archive.org/web/20150702012226/http://www.adalah.org/en/content/view/8268; dostop 2.7.2015

 • Center for Constitutional Rights

Financerji leta 2014 – »$250,000 and above: … The Atlantic Philanthropies … Fidelity Charitable Gift Fund … Open Society Foundations. $100,000 to $249,999: … The Ford FoundationThe Tides Foundation. Wallace Action Fund … $50,000-$99,999: … David Rockefeller Fund … The New York Community Trust. Samuel Rubin Foundation. Schwab Charitable Fund … The Wallace Global Fund … $25,000-49,999: … The Libra FoundationSilicon Valley Community Foundation … $10,000-$24,999: … The San Francisco Foundation … The Vanguard Charitable Endowment Program … DLA Piper, LLP … Google … The Liberty Hill Foundation … MicrosoftThe Stewart R. Mott FoundationJohn D. and Catherine T. MacArthur Foundation«40https://ccrjustice.org/files/CCR_AR_2014.pdf; str. 47 – 49

 • Skrajno levičarska/feministična CODEPINK (zelo netransparentno delovanje kar se tiče donatorjev), financerji –

»Barbra Streisand Foundation … Benjamin FundCraigslist Charitable Fund … Cultures of Resistance Network … Threshold FoundationTides Foundation«41https://www.influencewatch.org/non-profit/codepink/; dostop 6.12.2022

 • European Coordination of Committees and Associations for Palestine (član – BDS Slovenia).
 • Feminist Task Force – partnerji so Greenpeace International; Inter Press Service
 • Free Gaza Movement – podporniki podobni kot pri Russell Tribunal for Palestine.
 • Global Exchange – financerji leta 2018-2019 –

»Rockefeller Family Fund … [$]75,000 … Drug Policy Alliance … [$]20,000) … Threshold Foundation … [$]45,343 … Wallace Global Fund … [$]40,000«42https://globalexchange.org/wp-content/uploads/2022/11/990-FY-2018-2019.pdf; dostop 6.12.2022

Financerji leta 2013 – 

»Ben and Jerry’s … Drug Policy AllianceThe Libra Foundation … The Christopher Reynolds Foundation, Inc. Riverstyx Foundation. Rockefeller Family Fund Schwab Charitable FundThreshold FoundationTides Foundation«43https://web.archive.org/web/20150401235252/http://www.globalexchange.org/sites/default/files/GX.AnnualReport2013.pdf; str. 11

 • Human Rights March – vodilni financer George Soros.
 • Jewish Voice for Peace – financerji Rockefeller Brothers Fund – $165,000 – 2021; $175,000 – 2019; $140,000 – 2017.44https://www.rbf.org/grantees/jewish-voice-peace-inc; dostop 7.12.2022
 • Occupy Wall Street – del ’’liberalne CIA’’.
 • Transnational Institute – spada pod Institute for Policy Studies, ki je eden najbolj eksaktnih primerov manipulacij v omrežju ’’liberalne CIA’’ preko liberalnega establišmenta.

Marko Voljč

Marko Voljč je eden od vodilnih predstavnikov globokega ozadja slovenskega bančništva, gospodarstva in politike. Hkrati pa je Voljč preko delovanja v mednarodnih super elitnih nevladnih organizacijah del globokega bančno-korporativnega omrežja, katerega obvladuje obveščevalna naveza Rockefellerjev, Kissingerja, Sorosa in Rothschildov preko CIA, MI6 in Mossada.

Marko Voljč se je po diplomi leta 1973 zaposlil v Narodni banki Slovenije. Kot pripravnik je delal v analitično raziskovalnem sektorju in hkrati v Beogradu študiral monetarno ekonomijo. Leta 1978 je odšel na izpopolnjevanje v Mednarodni denarni sklad, leta 1979 pa se je zaposlil v Svetovni banki v Washingtonu. Predsednik od World Bank je od leta 1968 – 1981 super elitni Robert McNamara, ki je leta 1981, očitno takoj po končanju mandata, postal član od Trilateral Commission, v 90ih pa je upravitelj Sorosove International Crisis Group.
Od 1980 do 1985 je Voljč deloval pri projektih Svetovne banke v Latinski Ameriki. V tem obdobju je predsednik od World Bank A. W. Clausen, ki je bil leta 1973 ustanovni član od Trilateral Commission. Leta 1986 je postal višji ekonomist za industrijsko politiko. Leta 1987 je kot prvi direktor prevzel vodenje predstavništva Svetovne banke v Mehiki. Leta 1990 se je vrnil v Washington, kjer je do konca avgusta 1992 vodil oddelek za Centralno Ameriko in Panamo.

Februarja 1992 ga je skupina ’’neodvisnih’’ poslancev, ki so vložili konstruktivno nezaupnico vladi Lojzeta Peterleta, predlagala za novega mandatarja, vendar ga Državni zbor na glasovanju ni potrdil.

Leta 1998 je postal član od Trilateral Commission, kjer od leta 2002 najdemo tudi Rothschildovega predstavnika generala Lorda Guthria. Hkrati z njima, pa je tedaj član in financer od Trilateral Commission tudi super elitni pedofil Jeffrey Epstein.

Leta 2003 se je Voljč skupaj z Milanom Kučanom in Darkom Horvatom udeležil 80. rojstnega dne od Shimona Peresa. Kot bo vidno v nadaljevanju, je Peres Center for Peace preko Milana Kučana, Georgea Sorosa, družine Rothschild in njihovih bankirjev, pomembno središče, ki preko Trilateral Commission skrbi za privatizacijo in uničevanje slovenskega bančnega sistema in gospodarstva. Vidnejši udeleženci Peresovega rojstnega dneva so bili še trilateralec Bill Clinton, Sorosov agent in nekdanji nemški zunanji minister Joschka Fischer,  Mihail Gorbačov, F.W. de Klerk, vodilno Rockefellerjevo in Sorosovo sredstvo Bono iz U2. Video pričevanja pa so pripravili Kučanov kolega pri Peres Center super elitni trilateralec Henry Kissinger, Barbra Streisand, Woody Allen in Jerry Seinfeld.

Od februarja 2004 do aprila 2006 je opravljal dolžnosti generalnega direktorja skupine KBC za Srednjo Evropo. Od maja 2006 do aprila 2010 je bil direktor druge največje banke na Madžarskem, K&H, hčerinske banke belgijske KBC. Od maja 2010 je v upravi belgijske KBC pristojen za Srednjo in Vzhodno Evropo in Rusijo. Od januarja 2013 do aprila 2014 je bil glavni korporativni in podporni direktor od KBC Group. Od maja 2014 pa je svetovalec upravnega odbora od KBC. Do konca leta 2023 pa je tudi član nadzorne uprave pri več podjetjih od KBC Group. Hkrati pa je tudi član nadzorne uprave od podjetja Gorenje, kjer je bil pred tem do leta 2006 predsedujoči nadzorni upravi.

Leta 2012 ga danes vodilni slovenski globalist in tedanji slovenski predsednik Danilo Türk predlaga za mandatarja.

Nova Ljubljanska Banka

Voljč, ki je izbranec Nika Kavčiča (predsednik NLB) in Milana Kučana, je septembra 1992 po neuspelem prevzemu vlade, postal predsednik uprave Nove Ljubljanske banke. Leta 1996 je postal častni konzul Združenih držav Mehike v Sloveniji. Leta 1998 je Voljč, kot prvi Slovenec in kot predstavnik NLB, postal član od Trilateral Commission, kjer ostane do leta 2017, ko ga nadomesti Franjo Bobinac. Januarja 2004 je odstopil s funkcije predsednika Nove Ljubljanske banke.

V času njegovega vodenja NLB je ta leta 2002 prodana belgijski banki KBC Group, ki je prav tako del Trilateral Commission (TC). Jasno, da je takratni prevzem NLB s strani KBC Group insajderski prevzem znotraj TC. Predstavnik KBC Group pri TC je baron Paul De Keersmaeker, ki po letu 2001 postane častni predsedujoči od KBC Group. De Keersmaeker se leta 1992 udeleži tudi zasedanja skupine Bilderberg. De Keersmaeker pa je hkrati tesno povezan z Eteinnom Davignonom, osrednjo osebnostjo skupine Bilderberg in evropske integracije, ki je tudi ustanovitelj od Friends of Europe (Tanja Fajon; Lojze Peterle). De Keersmaeker pa je bil tudi predsedujoči (2007 – 2010) od American European Community Association (Etienne Davignon; Herman van Rompuy; Mario Monti). Slovenski davkoplačevalci v tem obdobju konstantno financirajo dokapitalizacijo NLB v višini 700 milijonov €, nato pa po prodaji deleža KBC leta 2012, se banka (predsednik uprave Janko Medja) dodatno dokapitalizira leta 2013 v višini 1,551 milijarde €.45https://www.nlb.si/sporocilo-za-javnost-18-12-2013 V obdobju ko KBC Group proda NLB je predsedujoči (2011 – 2020) od KBC Group Thomas Leysen, ki je od leta 2007 član od Trilateral Commission. Leysen je od leta 2011 tudi redni udeleženec zasedanj in kasneje, ter vse do danes član izvršnega odbora skupine Bilderberg. Leysen pa je tudi član od European Round Table of Industrialists in upravitelj od Friends of Europe (Etienne Davignon; Tanja Fajon; Lojze Peterle). Poleg tega je bil v obdobju od 2016 – 2021 predsedujoči od King Baudouin Foundation, ki je eden najpomembnejših evropskih financerjev ’’liberalne CIA’’, ter hkrati vodilni Rockefellerjev in Sorosov partner. Leysen je bil leta 2018 tudi udeleženec zasedanja evropskega dela od TC v Ljubljani.

»Leta 2002 je KBC za delnico slovenske banke plačala nekaj več kot 166 evrov, skupaj za 34-odstotni delež 435 milijonov evrov. KBC pri dokapitalizacijah NLB večinoma ni sodelovala, zato se je njen delež v banki znižal na 22 odstotkov, zanj pa so zdaj iztržili manj kot tri milijone evrov. …
Skupaj s kupnino in sodelovanjem pri manjših dokapitalizacijah je KBC v NLB v desetih letih vložila 472 milijonov evrov, prejela pa za okoli 50 milijonov evrov dividend. Ko je letos privolila v predčasni odkup dolga NLB z diskontom, je KBC že utrpela 72 milijonov evrov izgube, skupaj pa naj bi desetletno lastništvo banke Belgijce po Šušteršičevih besedah stalo okoli 530 milijonov evrov. …
Cena, ki jo je plačala KBC, ni bistveno nižja od številke državnih dokapitalizacij NLB v času krize v višini okoli 700 milijonov evrov …«46https://www.dnevnik.si/1042569775; dostop 9.7.2023

Takratni finančni minister (december 2000 – 2002) je Anton Rop iz stranke LDS, ki nato za nagrado postane premier (2002 – 2004). Rop nato leta 2007 prestopi iz stranke LDS  v ”Kučanovo” SD, kjer je poslanec do avgusta leta 2010, ko postane predsednik Evropske investicijske banke. Rop svoje delovanje v tem globalističnem omrežju super elite potrdi okoli leta 2021, ko postane član mednarodnega svetovalnega odbora od vodilnega varnostno-obveščevalnega think tanka GLOBSEC, ki organizira GLOBSEC Bratislava Global Security Forum. GLOBSEC, ki nastane kot del integracije Slovaške v zvezo NATO, je bil ustanovljen leta 1993 kot Slovak Atlantic Commission in je tesno povezan z liberalnim establišmentom in CIA. Partnerske organizacije od GLOBSEC so Atlantic Council, Brookings Institution, National Endowment for Democracy, Open Society Foundations, Palantir Technologies (Peter Thiel – CIA), Google (TC), Microsoft, Amazon, Lockheed Martin, General Dynamics. Preko najvidnejših članov mednarodnega odbora je jasno razvidno, da spada GLOBSEC v omrežje od Trilateral Commission in v Sorosovo omrežje. Leta 2023 so poleg Ropa najvidnejši člani mednarodnega svetovalnega odbora –

 • Carl Bildt – vodilni Sorosov agent; od leta 1998 član od Trilateral Commission in od leta 2020 predsedujoči njenemu evropskemu delu; član od European Council on Foreign Relations.
 • Ian Brzezinski – sin ustanovitelja od Trilateral Commission Zbigniewa Brzezinskega.
 • Michael Chertoff – od leta 2014 član od Trilateral Commission in od leta 2022 član izvršnega odbora.
 • John R. Allen – predsednik od Brookings Institution.
 • Damon Wilson – predsednik od National Endowment for Democracy.
 • Kurt Volker – ameriško obveščevalno sredstvo za Ukrajino; višji svetovalec od Atlantic Council.
 • Toomas Hendrik Ilves – tesen Sorosov zaveznik in vsaj od leta 2004 član od Trilateral Commission.
 • Sebastian Kurz – nekdanji član Sorosovega European Council on Foreign Relations in skupaj z Janšo član od International Democrat Union.
 • Andreas Treichl – predsedujoči nadzorni upravi od Erste Foundation; od leta 2007 član od Trilateral Commission; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2009, 2022; član Sorosovega European Council on Foreign Relations.
 • Alexandre Adam – nekdanji svetovalec Emmanuela Macrona; član Sorosovega European Council on Foreign Relations.
 • Kolinda Grabar-Kitarović – nekdanja hrvaška predsednica, ki je od leta 2013 članica od Trilateral Commission.
 • Kersti Kaljulaid – estonska predsednica, 2016 – 2021; članica Sorosovega European Council on Foreign Relations.
 • Arancha González Laya – nekdanja španska zunanja ministrica; dekanica od Paris School of International Affairs; članica Sorosovega European Council on Foreign Relations.
 • Gordon Bajnai – član Sorosovega European Council on Foreign Relations; višji svetovalec od Center for Strategic International Studies.
 • Rosen Plevneliev – bulgarski predsednik, 2012 – 2017; od leta 2018 član od Trilateral Commission.
 • Petr Pavel – novoizvoljeni slovaški predsednik.

Leta 2023 Ropa najdemo tudi v vlogi finančnega svetovalca pri Gor Investment Limited, kjer sta člana svetovalne uprave nekdanji Trumpov direktor od CIA Mike Pompeo in nekdanji Trumpov sekretar za energijo Rick Perry. 

Trilateral Commission, družina Rothschild, George Soros, banka BCCI in CIA

Levo zgoraj Lord Jacob Rothschild; spodaj levo Sir Evelyn de Rothschild; desno spodaj Milan Kučan ob podelitvi državnega odlikovanja Georgeu Sorosu leta 2002; v ozadju banka BCCI.

»Ljubljana, 17. julija [2001] (STA) – Komisija za nadzor nad postopki privatizacije Nove Ljubljanske banke (NLB) je na osnovi mednarodnega zbiranja ponudb za finančnega svetovalca pri privatizaciji NLB izbrala N M Rothschild, so sporočili iz ministrstva za finance. Kot navajajo, je prva naloga finančnega svetovalca ta, da na osnovi finančnega in pravnega skrbnega pregleda, ki ga v banki NLB zaključuje revizijska hiša KPMG [del omrežja od skupine Bilderberg, Council on Foreign Relations in World Economic Forum], pripravi cenitveno poročilo za državo kot prodajalca in informacijski memorandum za potencialne ključne investitorje47https://www.racunovodja.com/sta/Novica.aspx?id=49285; dostop 9.7.2023

»Ljubljana, 4. novembra [2001] (STA) – Komisija za vodenje in nadzor nad postopkom prodaje 34-odstotnega deleža Nove Ljubljanske banke (NLB) bo jutri pregledala prispele nezavezujoče ponudbe, ki so jih NLB-jevemu finančnemu svetovalcu NM Rothschild do 22. oktobra poslale Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) ter dve veliki mednarodni finančni instituciji, ter sestavila ožji seznam ponudnikov za nakup NLB.«48https://www.racunovodja.com/sta/?dan=4.11.2001; dostop 25.6.2023

Z NLB so od leta 2001, tudi preko Trilateral Commission, povezani zloglasni in manipulativni bankirji iz super elitne neokonservativne družine Rothschild, katera je tesna Rockefellerjeva zaveznica. Samo delovanje Rothschildov pri NLB je očitno del tesne povezave med Sorosom in Kučanom, hkrati pa je to del povezav, ki segajo v Shimon Peres Center for Peace, kjer je Kučan v tem istem obdobju član mednarodne guvernerske uprave z dvema ključnima predstavnikoma družine Rothschild. Banka N. M. Rothschild & Sons sicer postane svetovalka novembra 2001, Lord Guthrie, ki je direktor banke, pa postane član Trilateral Commission leta 2002, istega leta, ko Rothschildova banka svetuje NLB. Guthrie, ki je tesno povezan z Anglo-ameriškim obveščevalnim omrežjem, je bil tudi član svetovalnega odbora od International Institute for Strategic Studies (ustanovni financer Ford Foundation), kot tudi član od European Leadership Network. Kasnejši svetovalec Rothschildov je super elitni bankir Felix Rohatyn, ki je tesno povezan z Institute of International Finance (Marko Voljč), v obdobju od okoli leta 1985 – 1990 pa je bil član od Trilateral Commission. Kasnejši Rothschildovi predstavniki pri Trilateral Commission pa so še Nigel Higgins, Alfonso Cortina in Panagis Vourloumis. Prvi predstavnik Rothschildov pri Trilateral Commission je bil Edmond de Rothschild, in sicer od leta 1975.

Peres Center je preko svojih vodilnih predstavnikov tesno povezan s Trilateral Commission. In zagotovo ni naključje, da zaradi vseh teh povezav med Kučanom, Sorosom in Rothschildi, slednji postanejo svetovalci glede prodaje NLB. Istočasno so s Kučanom in Rothschildi člani guvernerske uprave centra tudi člani od Trilateral Commission. To so vodilni Rockefellerjev agent Henry Kissinger, ustanovna člana od TC Warren Christopher in Jimmy Carter, vodilni Rockefellerjev bankir John C. Whitehead, Mortimer Zuckerman, Dwayne O. Andreas, John H. Bryan, Heinrich von Pierer iz Siemens AG in Simone Veil. Istočasno je član guvernerske uprave tudi Klaus Schwab, ki preko vodilnih Rockefellerjevih agentov, kot so Kissinger, Maurice Strong in Graham Allison ustanovi World Economic Forum. Prav tako je s Kučanom član mednarodne uprave tudi Jacques Attali, katerega varovanec je vodilni francoski globalist Emmanuel Macron, ki ravno preko Attalija postane investicijski bankir pri Rothschildih. Skupaj s Kučanom je od leta 2000 član guvernerske uprave še Hans-Dietrich Genscher, ki postane kasneje član svetovalne uprave od slovenskega Centra za evropsko prihodnost, katerega ključni ustanovni član je vodilni trilateralec Zbigniew Brzezinski. Prav tako je istočasno s Kučanom član od Peres Center for Peace nekdanji francoski predsednik Valery Giscard d’Estaing, ki je ’’ustanovitelj’’ od skupine G7, katera je v resnici propaganda od Trilateral Commission. Član guvernerske uprave centra je tudi Thorbjoern Jagland, kasnejši pro-migrantski predsednik od Council of Europe, ki je hkrati tesen zaveznik od Sorosa, pedofila Jefferyja Epsteina in Billa Gatesa. Članica guvernerske uprave je tudi Isabel Maxwell, sestra od Ghislaine Maxwell (pedofilka in partnerka od Jeffreyja Epsteina) in hčerka od Roberta Maxwella, ki je tesno povezan s CIA in Mossadom. Ter še številni ostali globalisti, kot so vodilni Rockefellerjev zaveznik James Baker III, predsednik od Council on Foreign Relations Leslie H. Gelb, Paul Desmarais Jr., Ruud Lubbers, John Major, Daniel Patrick Moynihan.

Med te povezave, ki so ključne za Slovenijo in skorumpirano NLB, spada zagotovo tudi George Soros, katerega ključni slovenski zavezniki poleg Milana Kučana in Nika Kavčiča, so še Danilo Türk, Tanja Fajon, Samuel Žbogar, Robert Golob, Nataša Pirc Musar, Luka Mesec, Asta Vrečko, Miha Kordiš, Urška Klakočar Zupančič, Nika Kovač, in nasploh stranka SD, gibanje Svoboda, stranka Levica, pro-migrantski Mirovni inštitut, najvidnejši (levičarski) predstavniki ’’nacionalne’’ RTV Slovenija/MMC (vodilni slovenski manipulativni in dezinformativni propagandist migracij, LGBTQ, feminizma, ’’anti-rasizma’’, ’’anti-kapitalizma’’ in ostale propagande iz ’’liberalne CIA’’; v to isto omrežje spadajo še Necenzurirano, Mladina, Delo, Dnevnik, Oštro, Pod črto, Pop Tv, Kanal A in Planet TV) in še številni ostali. Soros postane član od Trilateral Commission okoli maja leta 2001. Torej v istem obdobju, kot Rothschildova banka preko Lorda Guthrieja. Temu primerne so tudi povezave med Rothschildi in Sorosom, ki segajo v daljna 80a. Direktor Sorosovega Quantum Fund, ki je vodilno Sorosovo sredstvo finančnih manipulacij in špekulacij, in ki ima svoj sedež v davčni oazi na nizozemskih Atilih, je Richard Katz. Katz je hkrati vodja od Rothschild Italia S.p.A. in član uprave od N.M. Rothschild and Sons. Drugi član uprave od Quantum Fund Nils O. Taube je partner pri St. James Place Capital, kjer je glavni partner Lord Jacob Rothschild. Pogosti Sorosov partner pri špekulacijah, predvsem pri dvigovanju kotacije zlata, pa je bil Sir James Goldsmith. Goldsmith, ki je bil top sredstvo od MI6, je hkrati vodilni financer ’’konservativne CIA’’ in je bil tesno povezan z vodilnim britanskim spletkarjem in obveščevalcem Brianom Crozierjem iz zasebne obveščevalne 6I in Le Cercle. Goldsmith, Crozier in Rothschildi pa so hkrati tudi ozadje od neokonservativke/neoliberalke Margaret Thatcher. Sin Goldsmitha Benjamin Goldsmith, je bil poročen v družino Rothschild in je eden od pomembnejših financerjev ’’okoljevarstvenih’’ organizacij iz omrežja ’’liberalne CIA’’. Družini Rothschild in Goldsmith pa sta bili skupaj dejavni že v Frankfurtu od okoli 18. stoletja dalje. James Goldsmith je skupaj s še nekaterimi predstavniki iz Peres Center for Peace, kot so Henry Kissinger, Evelyn de Rothschild, Paul Desmarais in Valery Giscard d’Estaing, član uprave od Hollinger International, kjer so med drugim tudi so-ustanovitelj od Trilateral Commission Zbigniew Brzezinski, Lord Jacob Rothschild in Margaret Thatcher.

Istočasno, ko postanejo Rothschildi svetovalci od NLB, je Milan Kučan (vsaj od leta 2000) z dvema ključnima članoma britanske in francoske veje od družine Rothschild, Sir Evelynom in baronom Ericom, član mednarodne guvernerske uprave od Shimon Peres Center for Peace. Istočasno je s Kučanom član mednarodne guvernerske uprave tudi vplivni naftar in bankir Baruch ’’Bruce’’ Rappaport, kot predsedujoči od super elitne Bank of New York – Inter-Maritime (danes se imenuje The Bank of New York Mellon Corporation, in je pomemben financer od CFR). Rappaport, ki je tesno povezan s CIA in Mossadom, je med drugim tesen prijatelj od zloglasnega CIA direktorja Williama Caseyja. V tej vlogi je bil Rappaport leta 1989 skupaj z Mossadovim polkovnikom Yairjem Kleinom vpleten v škandal Guns for Antigua, katerega ozadje predstavlja banka BCCI. Rappaport in Klein sta pomagala Mauriceu Sarfatiju tihotapiti izraelsko orožje v Antigvo. Rappaport je pomagal odpreti vrata svojih bančnih operacij v Antigvi osrednji osebnosti škandala Iran-Contra Elliottu Abramsu. Abrams je od leta 2014 član uprave od National Endowment for Democracy, ki je osrednji financer slovenske (skrajne) levice, katere ključno ozadje tvori Milan Kučan. Rappaport je Abramsu omogočil, da je preko State Departmenta in Overseas Private Investment Corporation zagotavljal finančna sredstva Yairju Kleinu, da je ustvaril bazo za usposabljanje plačancev, preko katerih bi odstranili panamskega predsednika generala Manuela Noriego. Ko je bil načrt invazije na Panamo preklican, se je Klein povezal v vodilnimi predstavniki Medulinskega kartela, za katerega je nudil urjenje njihovih vodilnih predstavnikov. Hkrati pa je hotel Klein tudi preprodajati izraelsko orožje kartelu. Klein je bil za svoja dejanja obsojen na jeruzalemskem sodišču, a kot je v navadi pri teh vplivnih posameznikih, mu je bila dodeljena samo pogojna kazen. Kleinovo podjetje Spearhead, Ltd. pa je dobavilo tudi orožje za atentat na kolumbijskega predsedniškega kandidata Luisa Carlosa Galana avgusta leta 1989. Ko je kolumbijska vojska decembra leta 1989 napadla skrivališče vodje Medulinskega kartela Joseja Rodrigueza Gache, so tam našli izraelsko orožje, uporabljeno v atentatu na Galana in dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je orožje del Kleinove operacije v Antigvi, za kar je koristil Rappaportove bančne objekte. Rappaport se je izognil sodnemu pregonu.49Executive Intelligence Review. Bruce Rappaport: the Russian connection. Volume 26, Number 35. September, 1999. Str. 70.
Rappaport pa je skupaj z Rothschildovim bankirjem Alfredom Hartmannom (vpleten tudi v Iran-Contra; pod-predsedujoči od Rappaportove švicarske Bank of New York – Inter-Maritime) preko Riggs Bank (ozadje financiranja teroristov 9/11 in časopisa Politico), za časa Yeltsinovega predsedovanja, vpleten v bančne in politične manipulacije v Rusiji. S to skupino pa je tesno povezan tudi Soros, ko začne napadati rubelj. Rappaport in Hartmann sta v to razširjeno omrežje operacij v Rusiji vključila še Bank of New York in izraelsko The Eisenberg Group. Tej skupini Rappaporta, Hartmanna in Sorosa, se pridružijo še ruska mafija, Mossad in Jacob Rothschild.50https://wikispooks.com/wiki/Document:Collateral_Damage_911

Rappaport je bil leta 1985 vpleten tudi v finančne nepravilnosti glede gradnje iraško-jordanskega naftovoda, za katerega je bilo zadolženo podjetje Bechtel (ključna oseba v podjetju George Shultz, predsednik in direktor 1974 – 1982, 1989 – 2006), katero ima tesne povezave z Rockefellerji in CIA. Za projektom vrednim $1 milijardo, so stali tedanji izraelski premier (1984 – 1986) Shimon Peres (ustanovitelj od Shimon Peres Center for Peace) – tesen Rappaportov prijatelj, Reaganov generalni državni tožilec Edwin Meese (član od Mont Pelerin Society; član od Council for National Policy) in Robert C. McFarlane (član od CFR, 1983 – ; član od Partnership for a Secure America; član od American Foreign Policy Council; član svetovalne uprave od Washington Institute for Near East Policy).51https://www.nytimes.com/1988/02/24/world/meese-and-the-pipeline-the-story-so-far.html Rappaport je dobil med sojenjem imununiteto pred pregonom, razen če bi krivo zaprisegel.52https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1988-04-01-mn-755-story.html Rappaportova domnevna vloga pri tem projektu je bilo podkupovanje uradnikov v vladi Shimona Peresa in zagotoviti, da bi del $1 milijarde vrednega projekta kanalizirali v Israeli Labour Party. Leta 2006 je bil Shimon Peres preiskovan, ker naj bi nelegalno prejel $100,000 s strani Rappaporta, za svojo politično kampanjo.53https://en.globes.co.il/en/article-1000050798

»Several newspaper accounts have stated that Rappaport entertained former CIA Director William J. Casey at a posh Washington restaurant in mid-1985, when efforts to secure financing for the project were at their peak. The New York Times reported that a CIA profile of Rappaport, provided to at least one Reagan Administration adviser on the deal, stated that he had engaged in questionable business deals and may have had ties with Israeli intelligence54https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1988-02-06-mn-10527-story.html

Bruce Rappaport

Sorosa in Rothschilde posredno povezuje zgoraj omenjeni zloglasni bankir Alfred Hartmann, ki je bil del globokega obveščevalnega omrežja od Rappaportove Bank of New York in banke BCCI, preko katere CIA pere denar od preprodaje orožja in drog, hkrati pa je banka tesno povezana s financiranjem skrajnega islama preko Savdske arabije. Kučanov kolega pri Peres Center for Peace je tudi zgoraj omenjeni skorumpirani bankir, naftar in preprodajalec orožja Bruce Rappaport, ki je glavni investitor in predsedujoči od Bank of New York – Inter-Maritime, katera je ena od osrednjih posrednikov za banko BCCI v ZDA. Tretji vplivni bankir iz tega skorumpiranega omrežja, ki je Kučanov kolega pri Peres Center for Peace je škandalozni libanonsko-švicarski bankir Edgar de Picciotto.  Picciotto, ki je lastnik ene največjih družinskih bank na svetu Union Bancaire Privee, je v tistem času tudi član uprave Sorosovega Quantum Fund. Picciottova banka je pomemben igralec pri poslovanju z zlatom in s skladi tveganega kapitala, ki so po poročanju mednarodnih policijskih agencij, najhitreje rastoči odvodi za nelegalno pranje denarja. Picciott pa je tudi tesen prijatelj Edmonda Safre, ki je preko Republic Bank of New York tesno povezan z rusko oligarsko mafijo. Safra je bil v zvezi s tem preiskovan s strani ameriških in švicarskih avtoritet, zaradi pranja turškega in kolumbijskega denarja od drog. Sodelovanje med Picciottom in Safro je bilo tako tesno, da sta leta 1990 celo združila svoji banki CBI Union Bancaire Privee in TBD, iz česar je nastala banka CBI-TDB Union Banque Privee. Preko združitve je Picciotto postal član uprave od ženevske American Express Bank SA. Dva člana uprave od American Express pa postaneta člana uprave od Union Banque Privee. Izjemno pomemben je podatek, da je istočasno član uprave od American Express, Inc. tudi Kučanov kolega pri Peres Center for Peace Henry Kissinger. Banka American Express je konstantno vpletena v mednarodne škandale pranje denarja.

»One of the Rothschild family retainers on the board of the [Soros’] Quantum Fund is Richard Katz, managing director of Rothschild Italia SpA. and a director of N.M. Rothschild & Sons Ltd., London. According to British financial investigators, Rothschild Italia is controlled by Edmund de Rothschild, who held minority control of the Zurich branch under Baron Elie de Rothschild, when that bank was wracked by scandal. It was charged that the Zurich branch had organized massive, illegal currency flight from Italy to Switzerland. As for Katz’s position on the board of N .M. Rothschild in London, it implicates this ostensible pillar of the British establishment in Soros’s depradations against the British pound.
The second Rothschild retainer on Quantum’s board is Nils O. Taube, chief executive officer of St. James Place Capital. The firm is controlled by Jacob Rothschild, son of the notorious Lord Victor. St. James Capital is interlocked with Global Asset Management [kasnejši investitor je Soros preko Quantum Fund], which is run by a former Rothschild family adviser, Gilbert de Bretton. GAM [do leta 2005 spada pod USB, ki je del Trilateral Commission; kasneje ga kupi vplivna švicarska banka Julius Baer] was originally called St. James Management Services.
According to sources at the Wall Street Journal corroborated by British financial investigators, the Rothschild bank in Zurich had extensive dealings with fugitive commodities trader Marc Rich. Well-informed sources report that Rich, together with a group of Israeli financiers, may have been another major source of the loans used by Soros to speculate against the pound and the lira.
Rich’s connection to the Rothschild bank in Zurich was an<)ther one of the scandals that brought about the scrutiny of Swiss magistrates. A spokesman who managed Soros Fund Management’s currency portfolio, while acknowledging that Soros had drawn on lines of credit for his speculative binge, refused to name the banks from which he had borrowed, However, he did deny any dealings with Marc Rich.
Rich, who fled to Switzerland to escape charges of income tax evasion in the United States, has much in common with Soros’s policies of preyidg upon the former East bloc. In a Jan. 4, 1993 commentary in the Washington Post, Soros proposed a neo-colonial welfare scheme for Russia. In exchange for the West paying Russian citizens $6 a day, Soros said, “Factories could be idletl and the raw materials and energy that go into production! could be sold for more than the output.” From the headquartters of his Marc Rich and Co. in Zug, Switzerland, Rich began trading with Moscow in the 1980s, and today he is one of the largest traders doing an estimated $1. 2 billion in deals with Russia. According to a June 22, 1992 Forbes magazine article, Rich takes grain, Cuban sugar, alumina, and machinery to Russia, and gets back oil and refined aluminum ingot at highly favorable prices. In 1991, Rich purchased 500,000 tons of Russia’s aluminum, more than half of its totaliexports. When Rich dumped the aluminum on the London Metal Exchange, prices were halved.
Apart from his tax problems, there is good reason for the Soros group to deny any dealidgs with Rich. Rich is a business partner of Bruce Rappaport [tesno povezan s CIA in Mossadom; skupaj z Rothschildovim bankirjem Alfredom Hartmannom vpleten v pranje denarja od IMF preko Bank Menatep od tesnega Rockefellerjevega in Sorosovega zaveznika Mikhaila Khodorkovskysega], who gained notoriety as a friend of Oliver North’s Iran-Contra gang at the ReaganBush White House. Rappaport was the real recipient of the $ 10 million payment from Iran for Hawk missiles, which the Iran-Contra gang claimed had been “lost” through its diversion to the wrong Swiss aocount.
According to sources, one of the men who has mutual business dealings with both Rich and Rappaport is Alfred Hartmann [kot Rothschildov predstavnik je direktor skrivne podružnice BCP, CFO, BCC Holding od skorumpirane banke BCCI, preko katere CIA pere denar od preprodaje drog in orožja; v BCCI vpleten tudi izredno pomemben Sorosov zaveznik savdski princ Turki al Faisal, ki je hkrati vodilni financer skrajnega islama in terorizma], a top executive at the Rothschild family’s Zurich branch bank, as well as a director of Rothschild Continuation in Zug. Rothschild Continuation is a holding company for the London N.M. Rothschild. Through his dealings with these Rothschild family banks, together with their clients such as Rich, George Soros is in the middle of one of the dirtiest gangs of financial manipulators in business today55Executive Intelligence Review. George Soros: Where did he get his money?. Volume 12, No. 20. 19. marec, 1993. Str. 10.

»As we shall see, what Soros means by “open,” is a society that allows him and his financial predator friends to loot the resources and precious assets of former Warsaw Pact economies. By bringing people like Jeffrey Sachs [vodilni Rockefellerjev in Sorosov ekonomist; član poljskega Center for Social and Economic Research; ozadje Bernieja Sandersa] or Sweden’s Anders Aslund [pogosti udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1990 – 1999; član od Russian Privatisation Center; član poljskega Center for Social and Economic Research; višji svetovalec od U.S.-Ukraine Business Council; upravitelj od Eurasia Foundation; član od Friends of Ukraine Host Committee – U.S. Ukraine Foundation] and their economic shock therapy into these economies, Soros lays the groundwork for buying up the assets of whole regions of the world at dirt-cheap prices. …
An examination of Soros’ s secretive financial network is vital to understand the true dimension of the “Soros problem” in eastern Europe and other nations.
Following the crisis of the European Exchange Rate Mechanism of September 1992, when the Bank of England was forced to abandon efforts to stabilize the pound sterling, a little-known financial figure emerged from the shadows, to boast that he had personally made over $1 billion in speculation against the British pound. The speculator was the Hungarian-born George Soros …
Soros proclaimed in March 1993, with great publicity, that the price of gold was about to rise sharply; he said that he had just gotten “inside information” that China was about to buy huge sums of gold for its booming economy. Soros was able to trigger a rush into buying gold, which caused prices to rise more than 20% over four months, to the highest level since 1991. Typically for Soros, once the fools rushed in to push prices higher, Soros and his friend Sir James Goldsmith [tesno povezan z ’’anti-Soros’’/’’anti-EU’’ UKIP od Nigela Faragea] secretly began selling their gold at a huge profit.
Then, in early June 1993, Soros proclaimed his intent to force a sell-off in German government bonds in favor of the French, in an open letter to London Times Financial Editor Anatole Kaletsky [član od European Economic Round Table, ki sta jo leta 2002 organizirala Jacob Rothschild in Rockefellerjev agent Warren Buffett; Senior Fellow pri Sorosovem Institute for New Economic Thinking], in which Soros proclaimed, “Down with the D-Mark!” Soros has at various times attacked the currencies of Thailand, Malaysia, Indonesia, and Mexico, coming into newly opened financial markets which have little experience with foreign investors, let alone ones with large funds like Soros. Soros begins buying stocks or bonds in the local market, leading others to naively suppose that he knows something they do not. As with gold, when the smaller investors begin to follow Soros, driving prices of stocks or whatever higher, Soros begins to sell to the eager new buyers, cashing in his 40% or 100% profits, then exiting the market, and often, the’ entire country, to seek another target for his speculation.This technique gave rise to the term “hit and run.” What Soros always leaves behind, is a collapsed local market and financial ruin of national investors.
Soros is the visible side of a vast and nasty secret network of private financial interests, controlled by the [Rockefellers’] [and] leading aristocratic and royal families of Europe
Rather than use the powers of the state to achieve their geopolitical goals, a secret cross-linked holding of private financial interests, tied to the old aristocratic oligarchy of western Europe, was developed …
Soros speculates in world financial markets through his offshore company, Quantum Fund NY, a private investment fund, or “hedge fund.” His hedge fund reportedly manages some $11-14 billion of funds on behalf of its clients, or investors-one of the most prominent of whom is, according to Soros, Britain’s Queen Elizabeth II
The Quantum Fund is registered in the tax haven of the Netherlands Antilles, in the Caribbean. This is to avoid paying taxes, as well as to hide the true nature of his investors and what he does with their money.
In order to avoid U.S. government supervision of his financial activities, something normal U.S.-based investment funds must by law agree to in order to operate, Soros moved his legal headquarters to the Caribbean tax haven of Curacao. The Netherlands Antilles has repeatedly been cited by the Task Force on Money Laundering of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) as one of the world’s most important centers for laundering illegal proceeds of the Latin American cocaine and other drug traffic. It is a possession of the Netherlands [ozadje skupine Bilderberg, Trilateral Commission in EU].
Soros has taken care that the none of the 99 individual investors who participate in his various funds is an American national. By U.S. securities law, a hedge fund is limited to no more than 99 highly wealthy individuals, so-called “sophisticated investors.” By structuring his investment company as an offshore hedge fund, Soros avoids public scrutiny.
Soros himself is not even on the board of Quantum Fund. Instead, for legal reasons, he serves the Quantum Fund as official “investment adviser,” through another company, Soros Fund Management, of New York City. If any demand were to be made of Soros to reveal the details of Quantum Fund’s operations, he is’ able to claim he is “merely its investment adviser.” Any competent police investigator looking at the complex legal structure of Soros’s businesses would conclude that there is prima facie evidence of either vast money laundering of illicit funds, or massive illegal tax evasion. Both may be true. …
George Soros is part of a tightly knit financial mafia­ “mafia,” in the sense of a closed masonic-like fraternity of families pursuing common aims. Anyone who dares to criticize Soros or any of his associates, is immediately hit with the charge of being “anti-Semitic” -a criticism which often silences or intimidates genuine critics of Soros’s unscrupulous operations. The Anti-Defamation League of B’nai B’rith [vodilni sionistični/Mossadov propagandist ”liberalne CIA” in tesen zaveznik radikalnih Black Lives Matter, katerih ozadje predstavljata Soros in Ford Foundation] considers it a top priority to “protect” Soros from the charges of “anti-Semites” in Hungary and elsewhere in Central Europe, according to ADL National Director Abraham Foxman [član od CFR, 2006 – ; član svetovalne uprave od American – Israel Friendship League, 2000 – ]. …
According to knowledgeable U.S. and European investigators, Soros’ s circle includes indicted metals and commodity speculator and fugitive Marc Rich of Zug, Switzerland and Tel Aviv; secretive Israeli arms and commodity dealer Shaul Eisenberg [Eisenberg Group], and “Dirty Rafi” Eytan, both linked to the financial side of the Israeli Mossad; and, the family of Jacob Lord Rothschild.
Understandably, Soros and the Rothschild interests prefer to keep their connection hidden far from public view, so as to obscure the well-connected friends Soros enjoys in the City of London, the British Foreign Office, Israel, and the U.S. financial establishment. The myth, therefore, has been created, that Soros is a lone financial investment “genius” who, through his sheer personal brilliance in detecting shifts in markets, has become one of the world’s most successful speculators. According to those who know him and who have done business with him, Soros never make’s a major investment move without sensitive insider information.
A frequent business partner of Soros in various speculative deals, including in the 1993 gold manipulation, although not on the Quantum Fund directly, is the Anglo-French speculator Sir James Goldsmith, a cousin of the Rothschild family.
From the very first days when Soros created his own investment fund in 1969, he owed his success to his relation to the Rothschild family banking network. Soros worked in New York in the 1960s for a small private bank close to the Rothschilds, Arnhold & S. Bleichroeder, Inc., a banking family which represented Rothschild interests in Germany during Bismarck’s time. To this day, A. & S. Bleichroeder, Inc. remains the Principal Custodian, along with Citibank [del Pilgrims Society; del CFR; del Trilateral Commission], of funds of Soros’s Quantum Fund. George C. Karlweis, of Edmond de Rothschild’s Switzerland-based Banque Privee SA in Lugano, as well as of the scandal-tainted Rothschild Bank AG of Zurich, gave Soros financial backing. Karlweis provided some of the vital initial capital and investors for Soros’ s Quantum Fund. …
Another member of the board of Soros’s Quantum Fund is the head of one of the most controversial Swiss private banks, Edgar de Picciotto, who has been called “one of the cleverest bankers in Geneva” -and is one of the most scandal-tainted. De Picciotto, from an old Portuguese Jewish trading family, who was born in Lebanon, is head of the Geneva private bank CBI-TDB Union Bancaire Privee, a major player in the gold and offshore hedge funds business. Hedge funds have been identified by international police agencies as the fastest-growing outlet for illegal money laundering today.
De Picciotto is a longtime friend and business associate of banker Edmond Safra [član nadzorne uprave od B’nai B’rith, preko katere deluje Anti-Defamation League; povezan z vodilno rusko zionistično oligarsko mafijo Solntsevskaya Bratva] … who now controls the Republic Bank of New York. Republic Bank has been identified in U.S. investigations into Russian organized crime, as the bank involved in transferring billions of U.S. Federal Reserve notes from New York to organized crime-controlled Moscow banks, on behalf of Russian organized crime figures [Solntsevskaya Bratva]. Safra is under investigation by U.S. and Swiss authorities for laundering Turkish and Colombian drug money. In 1990, Safra’s Trade Development Bank (TDB) of Geneva was merged with de Picciotto’s CBI to create the CBI-TDB Union Banque Privee. The details of the merger are shrouded in secrecy to this day. As part of the deal, de Picciotto became a board member of American Express Bank [del Pilgrims Society; pomemben financer od CFR; glavni delničar Warren Buffett] (Switzerland) SA of Geneva, and two American Express Bank of New York executives sit on the board of de Picciotto’s Union Banque Privee. Safra had sold his Trade Development Bank to American Express, Inc. in the 1980s. Henry Kissinger [skupaj s Kučanom član od Peres Center for Peace] sits on the board of American Express, Inc., which has repeatedly been implicated in international money-laundering scandals.
De Picciotto’s start as a Geneva banker came from Nicholas Baring [skupaj z Lordom Carringtonom član elitnega britanskega kluba Grillion’s] of the London Barings Bank [del Pilgrims Society], who tapped de Picciotto to run the bank’s secret Swiss bank business.
De Picciotto is also a longtime business partner of Venetian businessman Carlo De Benedetti [so-ustanovitelj od European Round Table of Industrialists; ima v lasti vodilna italijanska časopisa La Repubblica in L’Espresso; njegov sin je kasneje udeleženec zasedanj skupine Bilderberg], who recently was forced to resign as head of Olivetti Corp. Both persons sit on the board of the Societe Financiere de Geneve investment holding company in Geneva. De Benedetti is under investigation in Italy for suspicion of triggering the collapse of Italy’s Banco Ambrosiano [tesno povezana z BCCI in skrivno korporativno mafijsko/obveščevalno ložo P2, ki je tesno povezana s Kissingerjem] in the early 1980s. The head of that bank, Roberto Calvi [član lože P2], was later found hanging from the London Blackfriars’ Bridge, in what police believe was a masonic ritual murder.
De Picciotto and his Union Banque Privee have been implicated in numerous drug and illegal money-laundering operations. In November 1994, U.S. federal agents arrested a senior official of de Picciotto’s Geneva bank, Jean-Jacques Handali, along with two other UBP officials, on charges of leading a multimillion-dollar drug-money-Iaundering ring. According to the U.S. Attorney’s Office in Miami, Handali and Union Banque Privee were the “Swiss connection” in an international drug-money-Iaundering ring tied to Colombian and Turkish cocaine and heroin organizations. A close business and political associate of de Picciotto is a mysterious arms dealer, Helmut Raiser, who is linked in business dealings with reputed Russian organized crime kingpin Grigori Luchansky, who controls the Russian and Swiss holding company Nordex Group.
Beat Notz of the Geneva Banque Worms is another private banker on the board of Soros’s Quantum Fund, as is Alberto Foglia, who is chief of the Lugano, Switzerland Banca del Ceresio. Lugano, just across the Swiss border from Milan, is notorious as the financial secret bank haven for Italian organized crime families, including the heroin mafia behind the 1980s “Pizza Connection” case. The Banca del Ceresio has been one of the secret Swiss banks identified in the recent Italian political corruption scandals as the repository of bribe funds of several Italian politicians now in prison. …
Soros’s relation to the Rothschild finance circle represents no ordinary or casual banking connection. It goes a long way to explain the extraordinary success of a mere private speculator, and Soros’s uncanny ability to “gamble right” so many times in such high-risk markets. Soros has access to the “insider track” in some of the most important government and private channels in the world.
Since British Foreign Secretary Arthur Balfour wrote his famous November 1917 letter to Lord Rothschild, expressing official British government backing for establishment of a Palestinian national home for the Jewish people, the Rothschilds were intimately involved in the creation of Israel. But behind their public facade of a family donating money for projects such as planting trees in the deserts of Israel, N.M. Rothschild of London [svetovalec prevzema NLB in svetovalec za Zvon ena in Zvon dva] is at the center of various intelligence operations, and more than once has been linked to the more unsavory elements of international organized crime. The family prefers to keep such links at arm’s length, and away from its London headquarters, via its lesser-known outposts such as their Zurich Rothschild Bank AG and Rothschild Italia of Milan, the bank of Soros partner Richard Katz.
N.M. Rothschilds is considered by City of London sources to be one of the most influential parts of the British intelligence establishment, tied to the Thatcher “free market” wing of the Tory Party. Rothschild and Sons made huge sums managing for Thatcher the privatization of billions of dollars of British state industry holdings during the 1980s, and today, for John Major‘s [predsedujoči od Carlyle Group Europe; skupaj s Kissingerjem in Evelynom de Rothschild član od Atlantic Partnership; skupaj s Kučanom član od Peres Center for Peace; skupaj s Kučanom in Türkom član od Club of Madrid; skupaj z Lordom Carringtonom in Nicholasom Baringom član od Grillion’s] government. Rothschilds is also at the very heart of the world gold trade, being lhe bank at which twice daily the London Gold Fix is struck by a group of the five most influential gold trade banks. Gold constitutes a major part of the economy of drug dealings globally.
N.M. Rothschild and Sons is also implicated in some of the filthiest drugs-for-weapons secret intelligence operations. Because it is connected to the highest levels of the British intelligence establishment, Rothschilds managed to evade any prominent mention of its complicity in one of the more sordid black covert intelligence networks, that of the Bank of Credit and Commerce International (BCCI). Rothschilds was at the center of the intemational web of money-laundering banks used during the 1970s and 1980s by Britain’s MI-6 and the network of Col. Oliver North [top sredstvo ’’konservativne CIA’’; član od American Security Council; član od skrivne Council for National Policy] and George Bush [član od CFR; član od Trilateral Commission; direktor od CIA], to finance such projects as the Nicaraguan Contras.
On June 8, 1993, the chairman of the U.S. House of Representatives’ Committee on Banking, Rep. Henry Gonzalez (D-Tex.), made a speech charging that the U.S. government, under the previous Bush and Reagan administrations, had systematically refused to prosecute the BCCI, and that the Department of Justice had repeatedly refused to cooperate with Congressional investigations of both the BCCI scandal and what Gonzalez claims is the closely related scandal of the Atlanta, Georgia Banca Nationale del Lavoro [direktor Alfred Hartmann; člani mednarodne svetovalne uprave Henry Kissinger, David Rockefeller, Pierre Trudeau, Pehr Gyllenhammar], which was alleged to have secured billions of dollars in loans from the Bush administration to Saddam Hussein, just prior to the Gulf War of 1990-91.
The BCCI violated countless laws, including laundering drug money, financing illegal arms traffic, and falsifying bank records. In July 1991, New York District Attorney Robert Morgenthau announced a grand jury indictment against BCCI, charging it with having committed “the largest bank fraud in world financial history. BCCI operated as a corrupt criminal organization throughout its entire 19-year history.”
But, what has never been identified in a single major Western press investigation, was that the Rothschild group was at the heart of the vast illegal web of BCCI. The key figure was Dr. Alfred Hartmann, the managing director of the BCCI Swiss subsidiary, Banque de Commerce et de Placement SA; at the same time, he ran the Zurich Rothschild Bank AG, and sat in London as a member of the board of N.M. Rothschild and Sons. Hartmann was also a business partner of Helmut Raiser, friend of de Picciotto, and linked to Nordex.
Hartmann was also chairman of the Swiss affiliate of the Italian BNL [Banca Nazionale del Lavoro] bank, which was implicated in Bush administration illegal transfers to Iraq prior to the 1990 Iraqi invasion of Kuwait. The Atlanta branch of BNL, with the knowledge of George Bush when he was vice president, conduited funds to Helmut Raiser‘s Zug, Switzerland company, Consen, for development of the Condor II missile program by Iraq, Egypt, and Argentina, during the Iran-Iraq War. Hartmann was vicechairman of another secretive private Geneva bank, the Bank of NY -Inter-Maritime Bank, a bank whose chairman, Bruce Rappaport, was one of the illegal financial conduits for Col. Oliver North‘s Contra drugs-for -weapons network during the late 1980s. North also used the BCCI as one of his preferred banks to hide his illegal funds.
According to reports of former U.S. State Department intelligence officers familiar with the Soros case, Soros’ s Quantum Fund amassed a war chest of well over $10 billion, with the help of a powerful group of “silent” investors who let Soros deploy the capital to demolish European monetary stability in September 1992.
Among Soros’ s silent investors, these sources say, are the fugitive metals and oil trader Marc Rich, based in Zug, Switzerland; and Shaul Eisenberg, a decades-long member of Israeli Mossad intelligence, who functions as a major arms merchant throughout Asia and the Near East. Eisenberg was recently banned from doing business in Uzbekistan, where he had been accused by the government of massive fraud and corruption. A third Soros partner is Israel’s “Dirty Rafi” Eytan, who served in London previously as Mossad liaison to British intelligence. …
Soros is quite close to the circles of George Bush in the U.S. intelligence community and finance. His principal bank custodian, and reputed major lender in the 1992 assault on Europe’s ERM, is Citicorp NA, the nation’s largest bank. Citicorp is more than a lending institution; it is a core part of the American liberal establishment. … By helping the “anti-Europe” Thatcherites pull Britain out of the ERM in September 1992 (and making more than $1 billion in the process at British taxpayer expense), Soros helped the long-term goal of the Thatcherites in weakening continental Europe’s economic stability. …
While Soros was calling on world investors to pull down the deutschemark in 1993, he had been making a strong play in the French media, since late 1992, to portray himself as a “friend of French interests.” Soros is reported to be close to senior figures of the French establishment, the Treasury, and in particular, Bank of France head Jean-Claude Trichet [kasnejši predsedujoči evropskemu delu od Trilateral Commission].
Soros has been personally responsible for introducing shock therapy into the emerging economies of eastern Europe since 1989. He has deliberately fostered on fragile new governments in the east the most draconian economic madness, policies which have allowed Soros and his financial predator friends, such as Marc Rich and Shaul Eisenberg, to loot the resources of large parts of eastern Europe at dirt-cheap prices. Here are illustrative case histories of Soros’s eastern “charity”:
Poland: In late 1989 … Soros recruited his friend, Harvard University economist Jeffrey Sachs, who had previously advised the Bolivian government in economic policy, leading to the takeover of that nation’s economy by the cocaine trade. To further his plan in Poland, Soros set up one of his numerous foundations, the Stefan Batory Foundation, the official sponsor of Sachs’s work in Poland in 1989-90. …
Russia and the Community of Independent States (CIS): Soros headed a delegation to Russia, where he had worked together with Raisa Gorbachova since the late 1980s, to establish the Cultural Initiative Foundation. … . It was Soros who introduced Jeffrey Sachs and shock therapy into Russia, in late 1991. … Another Soros silent partner who has moved in to exploit the chaos in the former Soviet Union, is Shaul Eisenberg. Eisenberg, reportedly with a letter of introduction from thenEuropean Bank chief Jacques Attali [Kučanov kolega pri Peres Center for Peace], managed to secure an exclusive concession for textiles and other trade in Uzbekistan. …
Lighting the Balkan Fuse … In early 1990, in what was then still Yugoslavia, Soros’s intervention with his shock therapy, in cooperation with the IMF, helped light the economic fuse that led to the outbreak of war in June 1991. Soros boasted at that time, “Yugoslavia is a particularly interesting case. Even as national rivalries have brought the country to the verge of a breakup, a radical monetary stabilization program, which was introduced on the same date as in Poland-January 1, 1990-has begun to change the political landscape. The program is very much along the Polish lines, and it had greater initial success. By the middle of the year, people were beginning to think Yugoslav again.”
Soros is friends with former Deputy Secretary of State Lawrence Eagleburger [član od CFR, 1974 – ; direktor od International Republican Institute, 1996 – 2009], the former U.S. ambassador to Belgrade and the patron of Serbian Communist leader Slobodan Milosevic. Eagleburger is a past president of Kissinger Associates [1984 – 1989], on whose board sits Lord Carrington, whose Balkan mediations supported Serbian aggression into Croatia and Bosnia.
Soros’s looting of Ibero-AmericaBrazilArgentina MexicoPeru«56Executive Intelligence Review. The secret financial network behind Wizard’ George Soros. Volue 23, Number 44. November, 1996. Str. 54 – 63.

V to med seboj tesno povezano skupino, pa spada tudi kanadčan Paul Reichmann, ki je tako kot Soros madžarskega rodu in je bil od leta 1993 – 1995 poslovni partner pri Sorosovem nepremičninskem Quantum North America Realty Fund ($525 milijonov kapitala). Preko tega sodelovanja je Soros postal partner od Reichmannove investicijske skupine Canary Wharf, kjer je partner tudi super elitni Laurence Tisch (član od CFR, 1985 – ). Vmes propadli Canary Wharf leta 2005 kupi super elitna banka Morgan Stanley (del Pilgrims Society; del Trilateral Commission; del Sun Valley Meetings).57https://www.nytimes.com/2013/10/26/business/paul-reichmann-who-helped-develop-the-world-financial-center-dies-at-83.html Reichmann je bil skupaj s Henryjem Kissingerjem in Lordom Carringtonom član uprave od publicističnega Hollinger International (lastnik številnih časopisov v ZDA in Kanadi, ter London Daily Telegraph in Jerusalem Post). Lord Carrington, ki je leta 1978 postal član od Trilateral Commission in je tudi član od Pilgrims Society, je ustanovni direktor od zloglasnih Kissinger Associates, ki so seveda del Kissingerjevega/Rockefellerjevega vohunsko-korporativno-obveščevalnega omrežja. Lord Carrington je prav tako leta 1978 bil prvič udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, kjer je v obdobju od 1990 – 1998 tudi predsedujoči nadzornemu odboru. Hkrati s temi položaji pa je Lord Carrington tudi član mednarodne svetovalne uprave od Rockefellerjeve Chase Manhattan Bank in direktor Rothschildovega Rio Tinto. Kissinger pa je skupaj s Kučanom tudi član mednarodne guvernerske uprave od Peres Center for Peace.

Rothschildi pa v slovenskem prostoru niso svetovalci le skorumpirani NLB, ampak so svetovalci tudi glede ”sanacije” enako skorumpiranega Zvon Ena Holding in nato leta 2017 tudi pri podjetju Gorenje, katero nato leta 2018 preko Franja Bobinaca postane del Trilateral Commission. Leta 2014 je bila pri tedanji predsednici vlade Alenki Bratušek Arielle Mallard de Rothschild in ji ponudi svetovanje in pomoč pri procesu privatizacije, kreditnih ocenah in finančnem poslovanju.

»NLB, iz katere je KBC medtem že odšla, sanacija poslovanja pa je padla na pleča davkoplačevalcev oziroma državnih dokapitalizacij, in Gorenje nista edina Rothschildova posla pri nas. Sodeč po objavah na Seonetu so sodelovali tudi pri sanaciji razvpite cerkvene družbe Zvon Ena Holding. Rothschildi so sicer pripravili dokument, v katerem so ugotovili, da je deset, takrat še državnih bank (NLB, NKBM, Abanka Vipa) družbama Zvon Ena Holding in Zvon Dva Holding posodilo 376 milijonov evrov. Zvon Ena Holding je februarja 2012 končal v stečaju, zaposleni v družbah v njegovi lasti, denimo v Heliosu, Mladinski knjigi Založbi in Steklarni Rogaška, pa so trepetali za službe. … Voljču prijateljski Rothschild je sodeloval pri poskusu sanacije cerkvene družbe Zvon Ena Holding. Končal je v stečaju, zaposleni v njegovih družbah pa v strahu za delovna mesta.
AGROKOR – Hrvaški tajkun Ivica Todorić je leta 2014, ko je bil še trdno v sedlu Agrokorja in je kupil Mercator, po poročanju Reutersa najel družbo Rothschild kot svetovalca za javno ponudbo delnic na londonski borzi. Agrokor danes rešuje hrvaška država. …
PRI ALENKI BRATUŠEK – Leta 2014 je bila pri takratni predsednici vlade Alenki Bratušek na sestanku Arielle Malard de Rothschild [delala za Lazard Frères & Cie; ustanoviteljica od Rothschild Conseil International; upravna direktorica od Rothschild & Cie SCS] iz francoske veje multinacionalke ter ponudila “svetovanje in pomoč pri procesu privatizacije, kreditnih ocenah in finančnem poslovanju”. …
POMURKA – Leta 1995 je bil Rothschild (neuspešen) pogajalec za enega od ponudnikov pri nakupu Pomurke. Finance so takrat poročale, da skladu ni uspelo izvedeti, kdo bi bil pravzaprav končni kupec in katere finančne ustanove ga podpirajo58https://nova24tv.si/slovenija/gospodarstvo/marko-voljc-v-gorenje-pripeljal-unicevalce-slovenskih-delovnih-mest/

Institute of International Finance

Marko Voljč je bil od leta 2000 – 2003, kot predsednik in generalni direktor od NLB član direktorske uprave od Institute of International Finance. V tistem obdobju je predsedujoči upravi Sir John Bond, prav tako predsedujoči od HSBC Holdings plc.

Institute of International Finance je bil ustanovljen leta 1983 s strani pomembnega Rockefellerjevega mednarodnega bankirja Williama S. Ogdena, ki je bil pod-predsedujoči od Chase Manhattan Bank. Hkrati pa je Ogden tudi član od Council on Foreign Relations (1974 – 1997) in član od Pilgrims Society. Ogden je bil tudi član uprave od Rockefellerjevega Council of the Americas / Americas Society, ki ima na začetku tesne povezave s CIA.
Vse to potrjuje, da je Institute of International Finance del Rockefellerjevega mednarodnega bančnega omrežja, preko katerega se nadzorujejo mednarodne finance in zadolžujejo države (tretjega) sveta. Kljub temu, da ni dostopnih informacij o vseh začetnih članih uprave inštituta, kateri dejansko deluje kot neke vrste klirinška hiša za mednarodni dolg, je dejstvo, da inštitut deluje kot podaljšana veja od Trilateral Commission. Na začetku to potrjuje sam William Ogden, ki prihaja iz Chase Manhattan Bank, ki je preko Davida Rockefellerja osrednji steber od Trilateral Commission. Kasneje pa to potrjujejo številni člani uprave, ki so člani od Trilateral Commission ali pa prihajajo iz vodilnih multinacionalnih bank, ki imajo svoje vodilne predstavnike pri Trilateral Commission.
Številni člani uprave od IIF pa so prav tako tesno povezani z Group of Thirty, ki nastane leta 1978 preko ustanovnega financiranja od Rockefeller Foundation. Prvi predsedujoči od Group of Thirty je nizozemski bankir Johannes Witteveen, ki je v obdobju od 1973 – 1978 upravni direktor od IMF. Witteveen, ki je tesno povezan z Rockefellerji, postane tudi upravitelj od Rockefeller Foundation, ter je skupaj Davidom Rockefellerjem eden od ključnih ustanoviteljev od Group of Thirty.

Podpredsedujoči v tem obdobju so –

 • Josef Ackermann, ki je član uprave od Deutsche Bank AG. (del CFR; del Trilateral Commission);
 • William R. Rhodes, višji pod-predsedujoči od Citigroup (del Trilateral Commission);
 • Tasuku Takagaki, višji svetovalec predsednika od The Bank of Tokyo–Mitsubishi, Ltd. (del Trilateral Commission);
 • Liu Mingkang, predsedujoči in predsednik od Bank of China.

Člani uprave so –

 • Daniel Bouton, predsedujoči in generalni direktor od Société Générale;
 • Edward J. Brown III, predsednik globalnega korporativnega in investicijskega bančništva pri Bank of America Corporation (del CFR; del Trilateral Commission);
 • Charles H. Dallara, upravni direktor od The Institute of International Finance, Inc.;
 • Bernd Fahrholz, predsednik od Dresdner Bank AG;
 • Jacob A. Frenkel, predsedujoči od Merrill Lynch International;
 • Yoshiyuki Fujisawa, nekdanji predsedujoči od The Industrial Bank of Japan, Ltd. in svetovalec od Merrill Lynch Japan;
 • Peter C. Godsoe (Trilateral Commission), predsedujoči upravi in generalni direktor od Bank of Nova Scotia (del Trilateral Commission);
 • Donald Layton, pod-predsedujoči od J.P. Morgan Chase & Co. (del Trilateral Commission);
 • Cees Maas (Trilateral Commission), izvršni član uprave in glavni finančni direktor od ING Group, N.V. (del Trilateral Commission);
 • Rainer S. Masera, predsedujoči od Sanpaolo IMI S.p.A;
 • Sir George Mathewson, predsedujoči od Royal Bank of Scotland;
 • Shunichi Okuyama, višji upravni direktor mednarodne bančne enote od Sumitomo Mitsui Banking Corporation (del Trilateral Commission);
 • Gerhard Randa, predsedujoči in generalni direktor od Bank Austria CA Gruppe;
 • Chartsiri Sophonpanich, predsednik od Bangkok Bank Public Company, Ltd.;
 • Herman Verwilst, predsedujoči upravnemu odboru od Fortis Bank (del Trilateral Commission);
 • Sir David Walker, višji svetovalec od Morgan Stanley International (del Trilateral Commission);
 • Jacob Wallenberg (Trilateral Commission; Bilderberg), predsedujoči od Skandinaviska Enskilda Banken AB (del Trilateral Commission);
 • Peter Wuffli, predsednik izvršne uprave skupine UBS AG (del CFR; del Trilateral Commission).

Adriatic Council

Voljč je skupaj z nekdanjim članom od Trilateral Commission Dejanom Novakovićem so-ustanovitelj od leta 2014 ustanovljenega Adriatic Council, ki deluje kot pod-veja od Trilateral Commission za področje Balkana. Novaković je nekdanji srbski minister za energijo, razvoj in varovanje okolja in je tudi generalni sekretar srbskega poglavja od Rockefellerjevega ’’okoljevarstvenega’’ Club of Rome, ki nastane preko omrežje skupine Bilderberg, številni kasnejši ključni predstavniki pa prihajajo tudi iz Trilateral Commission. Hkrati pa je Club of Rome skupaj s Trilateral Commission pomembno ozadje od IMF. Novaković je tudi ideološki ustanovitelj od East-West Bridge (EWB), ki prav tako spada v omrežje od Trilateral Commission. EWB pa je povezan še z Council on Foreign Relations, World Economic Forum, Friends of Europe in UN Alliance of Civilisations.59http://www.ewb.rs/; dostop 8.7.2023

Koordinatorka za Slovenijo od nekako leta 2016 dalje je bila Janševa odvetnica Nina Zidar Klemenčič.
Pod-predsednik odgovoren za Slovenijo od nekako leta 2016 je Dejan Stainbuch, ki je leta 2015 prevzel mesto urednika od Portal Plus (Dimitrij Rupel, Boštjan M. Zupančič). Steinbuch je bil v preteklosti urednik tednika Demokracija, ki je v glavnem ’’anti-Soros/Kučan’’ propaganda v stilu ’’konservativne CIA’’.

Januarja leta 2017 postane pod-predsednica za načrtovanje in razvoj Dominika Švarc Pipan, ki je ena od vodilnih predstavnic stranke SD in jasno tudi ena od vodilnih propagandistk ’’liberalne CIA’’. Švarc Pipan je od leta 2007 Fellow Instructor pri NATO Center of Excellence – Defence Against Terrorism, ki ima sedež v Turčiji. Švarc Pipan je leta 2011 doktorirala iz politologije na FDV, ki je vodilni slovenski inkubator in propagandist ’’liberalne CIA’’. Prav tako leta 2017 postane Švarc Pipan višja svetovalka pri Adriatic Business Solutions, katere lastnik in generalni direktor je Dejan Novaković. V obdobju od 2018 – 2020 je bila državna sekretarka na Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije. Leta 2020 je postala pod-predsednica SD, vendar leta 2022 na volitvah ni izvoljena za poslanko, saj dobi zgolj 6,08 % glasov. V izredno pro-globalistični vladi Roberta Goloba (vodilni propagandist ’’liberalne CIA’’ v Sloveniji), postane leta 2022 ministrica za pravosodje.

Leta 2019 postane pod-predsednik Vlado Dimovski, ki je od leta 2005 redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Dimovski je prav tako tesno povezan z vodilnimi globalističnimi organizacijami, saj je (bil) med drugim član od Clinton Global Initiative (2006), kot tudi član od Lions International. Dimovski je bil od leta 2000 – 2004 minister za delo, družino in socialne zadeve.

Leta 2019 je ustanovljen mednarodni odbor, katere člani so –

Franjo Bobinac, Marko Voljc; Skupscina delnicarjev druzbe Gorenje d.d.; Velenje, Slovenija 14.07.2017 Foto: Jure Makovec
 • Franjo Bobinac – od leta 2017 član (nadomesti Marka Voljča) in član izvršnega odbora evropskega dela od Trilateral Commission. Bobinac je član upravnega odbora Združenja Manager Slovenije, kjer je bil v letih 2005 – 2009 tudi predsednik združenja. Bobinac je v obdobju od leta 2003 – 2019 predsednik uprave in glavni izvršni direktor podjetja Gorenje. Ko Gorenje leta 2018 prevzame kitajsko podjetje Hisenese, je Bobinac imenovan za pod-predsednika od Hisense International Co., Ltd. Bobinac je predavatelj pri Združenju nadzornikov Slovenije. Bobinac je namestnik predsednika nadzorne uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH). Bobinac je bil še član nadzornih odborov Nove kreditne banke Maribor (2001–05), Telekoma Slovenije (2003–05), podjetja Eti Elektroelement Izlake (1999–2011) in IEDC – Poslovne šole Bled (od 2000).
 • Boris Tadić – srbski predsednik od 2004 – 2012. Tadić postane srbski predsednik preko mentorstva od anglo-ameriškega obveščevalnega omrežja Institute of Statecraft od Integrity Initiative, ki za to nalogo uporabi pro-globalistični Club de Madrid. Tadić nato postane član od Club de Madrid, katerega predsednik je Danilo Türk, dolgoletni član pa Milan Kučan.

»In Serbia, for example, we used the Club de Madrid to get the former Spanish MOD, Narcis Serra, to act as mentor to the then MOD Boris Tadic. I brought Tadic to London via the Atlantic Treaty Association (of which IfS is now the UK Rep) to expand his horizons and link him to MPs. He eventually became President60https://wikispooks.com/wiki/Boris_Tadi%C4%87#cite_note-Document:Chris_Donnelly_proposal_to_FCO-1

Tadić je član od European Leadership Network (ELN), ki je del Rockefellerjevega/Sorosovega pro-globalističnega omrežja in financirano s strani vodilnih fundacij ’’liberalne CIA’’. ELN je tudi pomemben podpornik od radikalne skupine Black Lives Matter,61https://www.europeanleadershipnetwork.org/about/diversity/statement-from-the-european-leadership-network-staff-on-black-lives-matter/; dostop 8.7.2023 katero iz ozadja vodi in financirata Soros in Ford Foundation.
Tadićev svetovalec, ko je bil ta srbski predsednik je bil Djordje Todorović, ki je višji programski direktor pri National Endowment for Democracy, bil pa je tudi politični strankarski svetovalec pri International Republican Institute. Todorović je hkrati član globalnega svetovalnega odbora od McCain Institute for International Leadership.
Tadić je upravitelj od Nizami Ganjavi International Center (NGIC), katere upravitelji so vodilni evropski globalisti, kot so Trilateralec Petar Stoyanov, Vaira Vike-Freiberga, Tarja Halonen, Ivo Josipović, ter Kerry Kennedy. Člani so še vodilno CIA sredstvo in tesen Sorosov zaveznik savdski princ Turki al Faisal, tesen Sorosov zaveznik Aleksandr Kwasniewski, Trilateralec Marek Belka, Gordon Brown, žena pomembnega neokonservativca iz CIA operativca John McCaina Cindy McCain iz McCain Institute for International Leadership, pomembna feministka/globalistka Helen Clark, Trilateralka Kolinda Grabar-Kitarovic, Ehud Barak, Borut Pahor, George Ivanov iz Voljčevega Adriatic Council, nekdanji skorumpirani ukrajinski predsednik Leonid Kuchma, skorumpirano CIA sredstvo Viktor Yushchenko, skorumpirano CIA sredstvo Petro Poroshenko, Stjepan Mesic, Joyce Banda, vodilno Rockefellerjevo sredstvo ’’liberalne CIA’’ Muhammad Yunus, nekdanji albanski predsednik Sali Berisha. Center organizira letni Global Baku Forum. Dobitniki nagrad centra so Henry Kissinger, Bill Clinton, Margaret Thatcher, vodilni Rockefellerjev in Sorosov ekonomist Jeffrey Sachs, Gordon Brown, John S. McCain III, Helen Clark, Boutros Boutros-Ghali, Ashraf Ghani, Abdel Fattah El-Sisi, Muhammad Yunus.

 • Ivo Josipovič – nekdanji župan Zagreba in hrvaški predsednik od 2010 – 2015. Josipovič je član od Club de Madrid in upravitelj od Nizami Ganjavi International Center (NGIC).
 • Atifete Jahjaga – prva ženska predsednica Kosova, 2011 – 2016. Jahjaga je dobitnica nagrade Leadership in Public Service Award od Clinton Global Initiative (2014). Kot tudi je od leta 2012 članica od feminističnega Council of Women World Leaders (CWWL), ki je tesno povezana s Trilateral Commission. Partnerski organizaciji od CWWL sta World Economic Forum in feministična Women Political Leaders (Janez Janša), ki je financirana s strani Rockefeller Foundation. Jahjaga je članica mednarodnega svetovalnega odbora od Warsaw Security Forum, katerega članica je tudi pomembno belorusko CIA sredstvo Sviatlana Tsikhanouskaya. Vodilni predstavnik foruma in član mednarodnega svetovalnega odbora je nekdanji CIA direktor David Petraeus, ki je skupaj z Danilom Türkom član odbora od Concordia Summit. Partnerske organizacija foruma so Atlantic Council, National Endowment for Democracy, Munich Security Conference, Sorosova Open Society Foundations, USAID, Palantir Technologies od Petra Thiela, in ostale organizacije povezane s CIA/liberalnim establišmentom.
 • Jadranka Kosor – hrvaška premierka, 2009 – 2011. Kosor je v obdobju od 2015 – 2017 pisala blog in kolumno za časopis Dnevnik, ki je eden od vodilnih slovenskih propagandistov ’’liberalne CIA’’. Kosor je članica od Council of Women World Leaders (CWWL). Kosor je članica svetovalne uprave od International Institute for Middle-East and Balkan Studies (IFIMES) v Ljubljani, katerega član je tudi Ernest Petrič. Kot tudi je članica svetovalne uprave od Institute Cultural Diplomacy (Janez Janša). Kosor je podpisnica pisma od Women Political Leaders voditeljem držav G20 glede dogajanja v Afganistanu. Kosor je članica od azerbajdžanskega Nizami Ganjavi International Center (NGIC).
Milan Kučan in Dimitrij Rupel leta 2017.
 • Dimitrij Rupel – nekdanji minister za zunanje zadeve (1990 – 1993, 2000, 2000 – 2004, 2004 – 2008) in tesen Janšev zaveznik. Rupel je član izvršnega odbora od Center za evropsko prihodnost (Centre for European Prespective), ki je tesno povezan s Trilateral Commission oz. s samim Rockefellerjevim omrežjem. Center organizira Blejski strateški forum.
 • Nevenka Pergar – nekdanja uslužbenka Udbe, ki je bila s svojim možem Janezom Pergarjem ustanovna članica Forum 21. Oba z možem sta tesno povezana s Kučanom, kot tudi z Markom Voljčem in njegovo ženo Romano Voljč Kovacs, ki vodi kadrovsko agencijo Pendl & Piswanger. Pergarjeva je od leta je 2020 članica guvernerske uprave od AmCham Slovenia (tesno povezani s CIA/NED) in od leta 2021 pod-predsedujoča nadzorni upravi Luke Koper. V vladi Antona Ropa  je imenovana za ministrsko svetnico za javno upravo.
Duško Knežević in trilateralec Bill Clinton na letnem srečanju Clinton Global Initiative.
 • Duško Knežević – domnevno zelo skorumpirani ustanovitelj od Atlas Group Corporation, katerega se sumi (zaradi njegovega spora s črnogorskim predsednikom Milom Džukanovićem), da je oškodoval Črno goro v višini nekaj 100 milijonov €.62https://www.ekspres.net/vesti/afera-atlas-group-potvrdena-optuznica-protiv-duska-knezevica Knežević je leta 2010 postal član od Clinton Global Initiative. Knežević je tesno povezan z Združenimi arabskimi emirati (vodstvo emirata je del obveščevalnega ozadja ZDA in Savdske arabije), kateri preko Sheikha Al Nahyana (ključni podpornik savdskega prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, ki je v ozadju umora Jamala Khashoggija in vojne v Jemnu) investira v Atlas Capital Center, ki je prva večja investicija ZAE na zahodnem Balkanu.63http://www.atlas-g.com/vesti/president-of-Atlas-Group-Dr-Dusko-Knezevic-guest-of-Sheikh-Nahyan-bin-Mubarak-Al-Nahyan-at-the-Royal-Palace-in-Abu-Dhabi.html; dostop 9.7.2023
Tesna zaveznika Janez Škrabec in Milan Kučan.
 • Janez Škrabec – ustanovitelj in so-lastnik podjetja Riko. ’’Anti-globalist’’ Škrabec je bil eden najvidnejših članov Kučanovega Forum 21 in je član nadzorne uprave Bled School of Management (Sandi Češko – Forum 21). Škrabec je bil v obdobju od 2001 – 2005 udeleženec od World Economic Forum. Škrabec je član Lions Kluba Ljubljana Iliria. Škrabec je član od Am Cham Board Slovenia (tesno povezani s CIA/NED) in predsednik od Slovene-Russian Business Council.
 • Jakša Ščekić – član Novakovićevega East West Bridge in je eden najpomembnejših blogerjev na TV in radiu B92, ki je v preteklosti močno financiran s strani Sorosa.
 • Ekaterina Entina – strokovnjakinja pri Russian International Affairs Council.
 • Tanja Fajon
 • Ljubica Pendaroska – od leta 2017 pod-predsednica od Adriatic Council. Pendaroska je od leta 2022 višja strokovnjakinja pri Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), ki je pomemben financer ’’liberalne CIA’’. Leta 2004 je prejela pripravniško diplomo od National Democratic Institute (CIA). Leta 2013 je bil udeleženka programa Negotiating Teams-Macedonia od Foundation Open Society-Macedonia. Je dobitnica več Certifikatov od Atlantic Council of Croatia. Leta 2016 je bila govornica pri GLOBSEC Policy Institute Bratislava.
 • Dejan Jovič – doktoriral na temo The Breakdown of Elite Ideological Consensus: The Prelude to the Disintegration of Yugoslavia (1974–1990), katere financer je bil George Soros. Jovič je bil Jean Monnet Fellow na European University Institute, katere predsednik v preteklosti je bil osrednja osebnost skupine Bilerberg in ustanovni član Trilateral Commission Max Kohnstamm. Jovič je skupaj z Vesno Pusić (pro-LGBTQ; pod-predsednica uprave od Institute of Human Sciences – Soros; članica od InterAction Council), Budimirjem Lončarjem (ex-UDBA) in Tvrtkom Jakovino (Fulbright Scholar) ustanovil Foreign Policy Forum.
 • Nenad Lujić – član od East West Bridge.
Milan Cvikl in Tanja Fajon.
 • Milan Martin Cvikl (2020) – pred vstopom v politiko je deloval v Banki Slovenije (1983 – 1991), Svetovni banki (1991 – 1996) in v Novi Ljubljanski banki (1997). Koč član LDS je 20. aprila 2004 je postal minister brez resorja, pristojen za evropske zadeve. Leta 2007 postane član SD. V času Pahorjeve vlade je bil generalni sekretar (2008 – 2010) Vlade Republike Slovenije, dokler ni bil leta 2010 izvoljen za člana Evropskega računskega sodišča. V obdobju od 2017 – 2020 je nadomestni direktor v Svetu direktorjev Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD). Od leta 2022 je Cvikl viceguverner in član Sveta Banke Slovenije. Leta 2019 bil udeleženec Blejskega strateškega foruma.

Janez Janša

Pomemben predstavnik liberalnega establišmenta George W. Bush in Janez Janša leta 2008.

Janez Janša je bil slovenski premier v obdobjih od 2004 – 2008, 2012 – 2013 in od 2020 – 2022.

Janša igra vlogo skrajno desnega anti-establišment populista, dejansko pa je lutka v rokah super elite oz. liberalnega establišmenta, kot so to v Sloveniji še Danilo Türk, Milan Kučan, Robert Golob, Tanja Fajon, Nataša Pirc Musar, Luka Mesec, Nika Kovač in ostali.

Trditev, da je Janša lutka super elite potrjuje ogromno število dejstev.

 • Janša, ki se dela, da je proti (ilegalnim) migracijam, je bil leta 2018 udeleženec zasedanja evropskega dela od Trilateral Commission. Kot že omenjeno, je Trilateral Commission, kot del Rockefellerjevega omrežja, vodilno sredstvo globalizacije, preko katerega se vsiljuje migracije in ostale (radikalne) ideologije ”liberalne CIA”. Mediji, ki stojijo v ozadju Janše, SDS in NSi, so popolnoma nekritično poročali o tem dogodku. Tudi sam Janša ne kritizira oz. sploh ne izpostavlja Trilateral Commission ali ostalih vodilnih nevladnih organizacij liberalnega establišmenta. Kot je za pričakovati, tudi nihče izmed teh ne naredi poglobljene analize od Trilateral Commission in njenih najpomembnejših udeležencev.
 • Poročanje od Nova24 –
  • »Od petka do nedelje poteka v Ljubljani 42. evropsko srečanje Trilateralne komisije, ki se ga bo udeležilo kar 200 najvplivnejših posameznikov iz sveta politike, gospodarstva in medijev. Na sobotnem pogovoru v družbi uglednih gostov sodeluje tudi predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša.

Trilateralna komisija oziroma Trilaterala je nevladna, zasebna organizacija, ustanovljena julija 1973 na pobudo Davida Rockefellerja. Gre za skupino približno 400 uglednih in pomembnih posameznikov iz gospodarskega, političnega, akademskega in medijskega sveta ter civilne družbe. Trilateralna komisija ponuja prostor za odprt dialog in različna stališča, njen cilj pa je predvsem najti rešitve za velike geopolitične, gospodarske in socialne izzive sodobnega časa. Njeni člani trdno zagovarjajo vrednote vladavine prava, demokracije, človekove pravice in svobodo govora. Prav tako je njihov namen podpreti medsebojno sodelovanje na področju politike in gospodarstva v smeri globalizacije64https://nova24tv.si/slovenija/janez-jansa-na-srecanju-trilateralne-komisije-med-uglednimi-in-vplivnimi-gosti-iz-celega-sveta/

 • Ena redkih izjem, ki se jo lahko ”kritizira” je seveda Soros in njegova Open Society Foundations. V ozadju je po mnenju tega avtorja zagotovo dogovor, da se za te stvari v glavnem ”kritizira” Sorosa, ne pa ostalih ključnih posameznikov in nevladnih organizacij, ki so del popolnoma istega omrežja, s popolnoma enakimi cilji. Če damo ob stran Council on Foreign Relations ali skupino Bilderberg, je zelo očiten primer tega National Endowment for Democracy, ki je hkrati tesen Sorosov globalni CIAjin geopolitični partner, in katerega Janša, ne samo, da ga ne kritizira, z njim seveda tudi sodeluje, čeprav je National Endowment for Democracy v Sloveniji ključni financer in partner (skrajne) levice in ”anti-Janša” protestov. Vsak resen in odgovorni vodilni predstavnik države, bi sprožil vse alarme in obvestil javnost, da se tuji agent, v tem primer National Endowment for Democracy skupaj z Open Society Foundations, vpleta v notranje zadeve njegove države. Vendar tega ni za pričakovati od Janeza Janša, ki dela natančno tisto, kar oni od njega zahteva super elita. Enako škandalozno in po avtorjevem mnenju vredno kazenskega pregona je dejstvo, da je v to vpletena tudi s strani davkoplačevalcev financirana RTV Slovenija, ki preko svojih, domačih in tujih sredstev ”liberalne CIA”, propagira ”anti-Janša” paradigmo in proteste v Sloveniji. Janša in njemu zvesti mediji pa o ozadju tega dogajanja niti z enim stavkom ne omenijo javnosti. Za nameček pa ta isti Janša, pošlje svojega ministra Andrijaniča za časa ”anti-Janša” protestov k National Endowment for Democracy, da bi financiral Center za evropsko prihodnost, kateri organizira Blejski strateški forum.
 • Tukaj je ustvarjena ta umetna delitev, kdo v javnosti, za namene manipuliranja prebivalstva podpira in kdo ”kritizira” koga. Zato (skrajni) levičarji v glavnem uradno podpirajo Open Society Foundations in ”napadajo” NED, po drugi strani pa (skrajni) desničarji ”napadajo” Sorosa, v glavnem pa ne ”kritizirajo” oz. ”napadajo” NED. Še manj pa, da bi ti izpostavili, da sta OSF in NED dejansko eno in isto. Tako tudi Janša ne bo nikoli kritiziral oz. napadal NED zaradi njegovega delovanja, kljub temu, da NED financira vodilne slovenske nevladne organizacije, ki organizirajo in vodijo proteste proti njemu. In to se dogaja že vsaj od leta 2013, ko so potekali verjetno prvi večji tovrstni protesti ”proti” Janši, ko je med drugim v Slovenijo prišla srbska CIAjina supina za državne udare in barvne revolucije CANVAS.
 • Zato pa Janša in Nova24 konstantno manipulirata javnost, ko ”napadata” Georgea Sorosa in Open Society Foundations –
  • »Zločinca – George Soros in Milan Kučan https://t.co/EyPL5h3aWD via @Nova24TV«65https://www.facebook.com/janezjansaSDS/posts/10155264948298572/?locale=sl_SI
 • Soros je 11.12.2020 zapisal –
   • »Hungary and Poland are brazenly threatening the EU’s foundational values. The compromise over the budget that the Union has reached with the two countries reflect a mistaken belief that this threat can simply be wished away. https://trib.al/8KHKaca«66https://twitter.com/georgesoros/status/1337403122340261889
 • Nakar je Janša odgovoril –
  • »Stay away from #EU and Europe, please. Your dirty money for so called #NGOs is the strongest generator of conflicts on the continent, destroying trust among people and democracy. One #Brexit has been enough. EU needs recovery and stability. Chancellor #Merkel did a good job.«67https://twitter.com/JJansaSDS/status/1337419589718773761
 • Niti besedice o NED s strani Janše.
 • Janša in z njim povezani mediji prav tako ostro ”kritizirajo” samo določene posameznike, ki so del Sorosovega omrežja. Ne pa tistih, s katerimi je Janša sam tesno povezan, med drugim kot častni predsedujoči od International Democratic Union. in kot član od The Leadership Campaign, pri feministični in pro-globalistični Women Political Leaders. Če bi Janša, ljudje okoli njega in desni mediji, bili resnično proti globalizmu, liberalnemu establišmentu in radikalnim ideologijam ”liberalne CIA”, bi si prizadevali razkrivati in razkrinkati resnična ozadja vodilnih predstavnikov super elite in njihovih nevladnih organizacij, ne pa, da se očitno zelo načrtno fokusirajo samo na Sorosa in Open Society Foundations, v zelo majhni meri pa tu in tam omenijo še World Economic Forum, ne da bi se raziskovalno poglobili, kaj v resnici predstavlja sam forum. Vse te manipulacije Janše, ljudi okoli njega in desnih medijev pa zaobjame nekdanji Janšev izjemno pro-globalistični minister Mark Andrijanič, ki je bil Rockefeller Fellow od Trilateral Commission, Millenium Fellow od Atlantic Council in bil imenovan Young Global Leader for Tomorrow od World Economic Forum.
 • anja Fajon je 24.9.2020 zapisala tvit, v katerem je, kot sredstvo ”liberalne CIA”, podprla migracije v EU –
   • »[NOVICA]: Solidarnost bo ključna, a je obenem najtrši pogajalski oreh. #MigrationPact #LIBE«68https://twitter.com/tfajon/status/1309060600971091973
  • Nakar je sledil Janšev odgovor v stilu sredstva ”konservativne CIA” –
   • »Od vsakega, ki si bodisi doma ali v EU domišlja, da lahko druge sili v sprejem ilegalnih migrantov, pričakujem, da bo najprej sam v svojo veliko hišo ali vilo sprejel vsaj dva. Tudi od “voditeljice” @strankaSD, ki bi bila solidarna na vaš račun. Ob 15K€/m, hiši in ukradeni vili69https://siol.net/novice/slovenija/jansa-proti-temu-da-se-druge-sili-v-sprejem-migrantov-535038
  • Tako Janša tudi ”kritizira” EU predstavnike, ki so očitna Sorosova sredstva –
   • »Pri razpravi o podpornikih milijarderja Georga Sorosa v @Europarl_SL ni nobene teorije zarote, saj je izdelavo seznama naročila in objavila Soroševa fundacija @OpenSociety sama. Prepričajte se 👎
    https://legacy.gscdn.nl/archives/images/soroskooptbrussel.pdf«70https://nova24tv.si/svet/objavljen-seznam-sorosove-fundacije-dokazuje-da-pri-razpravi-o-podpornikih-milijarderja-sorosa-v-eu-parlamentu-ni-teorije-zarote/
   • »Slovenian leader Janez Janša has once again courted controversy with a tweet that claims a prominent member of the European Parliament is a “puppet” of billionaire philanthropist George Soros, promoting a conspiracy theory popular with the European far right [delajsko del ”konservativne CIA”].
    Sophie In ‘t Veld, a Dutch MEP since 2004 and leader of the Democrats 66 political party in Brussels, was pictured alongside 13 others, some of which are no longer MEPs and one of which, Hans van Baalen, died earlier this year.

Janša’s tweet referred to the 13 as “Soros puppets in the EU parlement (sic).” … 

Janša’s Twitter rant comes as In ‘t Veld and a delegation of MEPs visit Slovenia to investigate the rule of law and media freedom, which critics allege have worsened since he was elected in 202071https://www.euronews.com/my-europe/2021/10/15/janez-jansa-pushes-far-right-anti-soros-conspiracy-theory-in-twitter-attack-on-mep; dostop 13.2.2023

  • »Med obiskom Sophie in ‘t Veld, vodje delegacije odbora evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve v Sloveniji, kjer preverja delovanje pravne države in stanje na področju svobode medijev, odmevajo zlasti tviti, ki jih je slovenski premier Janez Janša namenil tako in t’ Veldovi kot nekaterim drugim pomembnim predstavnikom evropskega parlamenta. …
   Predsednik evropskega parlamenta David Sassoli je Janšo pozval, naj se ne spravlja na evroposlance, saj da napadi nanje pomenijo tudi napade na državljane Evrope, medtem ko je nizozemski premier Mark Rutte Janšev tvit označil za neokusnega, ga najostreje obsodil in protestiral tudi pri slovenski veleposlanici v Haagu. Slovenski premier mu je v odgovor svetoval, naj ne zapravlja časa z veleposlaniki in svobodo slovenskih medijev ter naj raje zaščiti »svoje novinarje«, da jih ne bodo morili na ulici. Janša je sicer že pred časom tvitnil, da je bil zadnji novinar (Peter R. de Vries), ki je izgubil življenje v Evropski uniji, ubit prav na Nizozemskem72https://www.delo.si/novice/slovenija/sorosove-lutke-razburile-evropsko-in-domace-politicno-sceno/
 • Janša in ljudje okoli njega tudi ne bodo nikoli kritizirali in razkrinkali Freedom House in njihovih poročil o ”svobodi” in ”demokraciji” po svetu, ki so še ena izmed CIA propagand. Freedom House je ena izmed vodilnih, recimo ji neokonservativnih organizacij, ki je tesno povezana s propagiranjem ”liberalne CIA”.
  • »Slovenia: The country suffered a significant decline in civil liberties as Prime Minister Janez Janša’s populist government increased its hostility toward civil society groups  [sredstva ”liberalne CIA”] and the media [sredstva ”liberalne CIA”] and continued to undermine independent institutions and the rule of law73Freedom House, Freedom in the World 2022; str. 27
  • Financerji/partnerji tega poročila so bili –
   • »This report was made possible by the generous support of Google, Inc., the Hurford Foundation, Jyllands-Posten Foundation, Lilly Endowment Inc., Meta Platforms, Inc., and the National Endowment for Democracy74Freedom House, Freedom in the World 2022.
  • Prav tako pa Freedom House ne bodo kritizirali slovenski (skrajni) levi pripadniki, še manj, da bi razjasnili ozadje te organizacije. Tako revija Mladina, ki v Sloveniji deluje kot sredstvo ”liberalne CIA”, manipulira po drugi strani –
   • »Globoka država se je pred volitvami spet trudila umazati ime Janeza Janše in njegovih koalicijskih partnerjev. Ameriška nevladna organizacija Freedom House, ki meri stopnjo svobode in demokracije po svetu (in je seveda del globoke države postkomunistične zarote v Sloveniji) je tik pred državnozborskimi volitvami sporočila, da je bilo lani med vsemi državami v regiji prav v Sloveniji nazadovanje demokracije največje. …
    Resneje … Organizacijo večinsko financira ameriška vlada in so jo v preteklosti tudi že kritizirali, da je preveč kritična do držav oziroma vlad, ki ne podpirajo ameriških interesov, in preveč popustljiva do tistih, ki te interese podpirajo. …
    A Slovenija, čeprav je predsednik vlade Janez Janša poraženemu Donaldu Trumpu čestital za zmago na predsedniških volitvah, zmagovalca Josepha Bidna pa označil za enega najšibkejših ameriških predsednikov, v očeh ZDA ne sodi med malopridne države. Ocena stanja demokracije pri nas, ki jo pripravlja Freedom House, je zato v tem pogledu bolj objektivna kot subjektivna. …
    Volitve v državni zbor so sicer pokazale, da ljudje večinoma zavračajo avtokracijo, ki se skriva za demokratičnimi puhlicami in so (vsaj začasno) prekinili razrast hibridnega režima v Sloveniji. A preskok od klasične demokracije do hibridnega režima je bil pri nas bliskovit. (Skorajda) se je zgodil v dveh letih. V precej krajšem času torej, kot so ga za takšno spremembo potrebovale države višegrajske skupine na čelu z Madžarsko in Poljsko75https://www.mladina.si/215963/freedom-house-opozarja-da-slovenija-drsi-v-avtoritarizem/
 • Janša je popolnoma nekritičen podpornik od ”anti-establišment” Donalda Trumpa, ki pa je v resnici, tako kot Janša, še eno, malo bolj elitno sredstvo ”konservativne CIA”.
  Janša je ob zmagi Donalda Trumpa 9.11.2016 tvitnil –
  • »Bolj kot zmaga @realDonaldTrump pomemben poraz korporativnega medijskega korpusa, njihovih laži in manipulacij. Demokracija v ZDA deluje.«76https://twitter.com/JJansaSDS/status/796255902433157121
 • Tako je Janša 4.11.2020 objavil tvit, v katerem je pred uradno zmago Bidena, že čestital Trumpu –
  • »It’s pretty clear that American people have elected @realDonaldTrump @Mike_Pence for #4moreyears. More delays and facts denying from #MSM, bigger the final triumph for #POTUS. Congratulations @GOP for strong results across the #US@idualliance«77https://twitter.com/JJansaSDS/status/1323913419200864256; dostop 13.2.2023
 • Nakar mu je odgovoril Wolfgang Ischinger, vodilni predstavnik super elite –
  • »@JJansaSDS Interesting that you appear to show zero respect for each and every vote cast- many of which have not yet been tallied. And by the way: how dumb would your tweet look if @JoeBiden were to win after all?Would #Slovenia deserve this?«78https://twitter.com/JJansaSDS/status/1323913419200864256
 • Sledilo pa je (neumno) Janševo vprašanje –
  • »? Is this a threat?«79Ibid.

Ljubo Sirc

Pomembna oseba, ki potrjuje delovanje Janeza Janša v omrežju ”konservativne CIA” je bil svetovno znani ekonomist Ljubo Sirc. Ne bi bilo presenečenje, če bi bil Sirc, vsaj do neke mere, Janšev mentor, kar navsezadnje potrjuje tudi usmeritev stranke SDS.

Sir Anthony Fisher

Ključna oseba v delovanju Ljuba Sirca je bil vplivni britanski ekonomist Sir Antony Fisher. Fisher, ki je bil tesno povezan z britanskim obveščevalnim omrežjem, je bil v 60ih tudi član od Pilgrims Society, katera predstavlja ključno ozadje anglo-ameriškega establišmenta. Sicer je prvotno vlogo od Pilgrims Society po drugi svetovni vojni oz. kakšno desetletje ali dve kasneje, prevzel Council on Foreign Relations. Sami Rockefellerji in njihovi možje imajo ključno vlogo tako pri Pilgrims Society, kot pri Council on Foreign Relations.

Ljubo Sirc je Anthonyja Fisherja spoznal leta 1961, ko je bil Sirc začasni raziskovalec pri Ralphu Harrisu na Institute of Economic Affairs, ki ga je vodil Harris v obdobju od 1957 – 1988. Poleg Fisherja, je imel tudi Harris, velik vpliv na Sirca –

»In the United States, its endeavours were strongly favoured and complimented by the work of the Heritage and Atlas Foundations and the CATO Institute. Encouraged by these developments, Lord Harris, Sir Antony Fisher and I founded CRCE, the Centre for Research into Communist (later, Post-Communist) Economies, whose research and advice Hayek himself encouraged by consenting to the Honorary President of its Advisory Council80https://www.chafuen.com/alejandro-antonio-chafuen/antony-fisher-and-think-tank-leaders; dostop 14.2.2023

Institute of Economic Affairs (IAE) sta leta 1955 ustanovila Sir Anthony Fisher in William Oliver Smedley. IAE je služil kot model za leta 1981 ustanovljeno The Atlas Economic Research Foundation, preko katere je bilo kasneje ustanovljenih 150 think tankov po celem svetu. Sama fundacija, ki služi za širjenje neoliberalizma oz. prosto tržne ekonomije po svetu, je hkrati tesno povezana s precej skrivno Mont Pelerin Society, katere člana sta bila tudi prvotni Sircev mentor Ralph Harris in Ljubo Sirc.

»In many cases, neoliberalism remains undefined, which is why … neoliberalism refers to the value-set and programme of the group of intellectuals of the Mont Pelerin Society. This is far from being ‘matter-of-fact’, as certain studies never refer to the Society’s name at all … . Neoliberalism is the political programme of this society, and it differs from neoclassical economics as the latter is a school of economics. However, in the sociological sense and in terms of the operating mechanisms of the theories, the two can be aligned to serve a political value system. We must add that all neoliberal economists pursue neoclassical economics, but this is not necessarily true the other way around: many neoclassical thinkers somewhat distance themselves from neoliberalism. … The Chicago school also belongs to the neoclassical school and has significant overlap with neoliberal thinking … . The pursuit of deepening the new globalisation was based on the values promoted by the neoliberal Mont Pelerin Society, and its aim was to force capital owners to end their marginalised position … . This is why business groups supported the neoliberal ideological revolution, creating the utopia of a free and perfect market, and also integrated this into mainstream economic education … . In this utopia, the government is an unnecessary player, or more accurately, it must perform important tasks while locked in institutional quarantine, while the entrepreneur is the primary innovator, value creator and the hero of economy, who requires the support of society … . Schumpeter’s creative destruction theory reflects this approach. Neoliberalism, as a political programme, views Hayek and Friedman as its right wing ideologists … .
The earlier, however, also lead to the key paradox of neoliberal thought … Namely, its economic system requires a strong state in order to guarantee ownership rights and the operation of the free market … Given that within such framework the free market leads to an increase in inequalities, the strong state is also needed in order to guarantee public safety and political stability. While certain representatives of neoliberalism feel only a minimal state is needed. In reality, however, as Mirowski (2013) points out, neoliberal theories had no intention of restoring the laissez faire state, instead their aim was to implement a new, different vision of the state, and to rewrite the role of the government and the state. In other words, instead of the ‘night watchman’ state, the state of neoliberalism is a strong state that actively protects, supports and expands the market. As such, the neoliberal state can also be viewed as a sort of highly active agent in the market. It was this paradoxical attitude that may have led Milton Friedman to become an adviser to Chilean dictator Augusto Pinochet [kot del Rockefellerjeve in Kissingerjeve CIA operacije]. This paradox is also apparent in that the multinational conglomerate General Motors supported Hayek’s free market theory, where the Austrian economist actually spoke against institutional planning in economics. Members of the Mont Pelerin Society were aware of these contradictions, but did not communicate this to the public …
Despite the surrounding paradoxes, the Hayekian school of thought had an increasingly strong influence on US and British society. As the closed and hierarchic society said, the primary objective is to change the way people think, and not to support or debate new economic thoughts or schools …
The neoliberal movement also held the support of the business stakeholder group as a symbolic measure of which, businessman Anthony Fisher contacted Hayek … Fisher read The Road to Serfdom and was greatly impacted by it: he was in complete agreement that the democratic Western system will eventually shift towards a dictatorial direction. Fisher approached Hayek and asked for personal advice: he wanted to go into politics to personally change the political future of the West. However, Hayek dissuaded him, turning the argument on its head, emphasising that society’s course can only be changed through a change in ideas … Hayek told him that first they have to reach out to intellectuals, teachers and writers, with reasoned argument. It will be their influence on society that will prevail, and the politicians will follow …
Milton Friedman and George Stigler [ustanovni član od Mont Pelerin Society], the heads of the Chicago school, with corporate and political support, found a new tool that could be used to change social thinking. It was the network of think tanks, the use of scholarships granted by them and the intensive use of the media. This think tank network was not established to encourage new ideas, but to act as a gatekeeper and disseminating the existing set of ideas, and the “philosophy of freedom”. … Fisher created his global think tank network, to promote the libertarian values of individual and economic, but according to [Adam] Curtis less social and political, freedom. The scientists of the Mont Pelerin Society claimed on several occasions that market and political liberalism are not necessarily related, and they primarily strive for market freedom and the freedom of the individual. Proactively, you could also say that they simply want the freedom of enterprise, which is when the individual could be freely active in the market …
According to Curtis (2011), the aim of “ideologically motivated PR organisations” was to establish the technocratic, elitist system that preserves current power structures. Fisher founded The Atlas Economic Research Foundation in 1981, which established 150 think tanks around the globe (see Appendix, Table 3). These institutions were set up based on the model of the Institute for Economic Affairs (IEA), a think tank founded in 1955 by Fisher. The spread of the institutional network is a good example of how marginalised groups of neoliberal thinkers got into the mainstream. Today, more than 450 free-market organisations in over 90 countries serve the “cause of liberty” through the Atlas Network (Atlas Network, 2017). The Atlas Network was directly related to the Mont Pelerin Society, and the meetings of the two institutions were scheduled for the same times for purposes of close cooperation (see Table 1).
The fundamental function of think tanks is appearance in the media and also for institutes seemingly independent from one another to voice similar positions in relation to various social issues. … Hayek wanted to see think tanks as “secondhand dealers in ideas” and the strategy implemented by Fisher proved to be a success (Djelic, 2014). As British MP Oliver Letwin said: “Without Fisher, no IEA; without the IEA and its clones, no Thatcher and quite possibly no Reagan; without Reagan, no Star Wars; without Star Wars, no economic collapse of the Soviet Union. Quite a chain of consequences for a chicken farmer.” (Atlas Network, 2017). For this, the members of the Hayekian Society needed to control the Fisherian institutional system …«Daniel Olhan, Neoliberalism as a Political Programme and Elements of its Implementation. Public Finance Quarterly, 2018/1; str. 100-103.

Fellow od The Atlas Economic Research Foundation pa je bil tudi prej omenjeni Janšev minister za digitalizacijo Mark Andrijanič.

Friedrich von Hayek, ustanovitelj od leta 1947 ustanovljene skrivne ekonomske skupine Mont Pelerin Society, je bil pred tem financiran s strani Rockefeller Foundation. Na sploh so vodilni predstavniki od Mont Pelerin Society tesno povezani z Rockefellerji. Na otvoritvi od Mont Pelerin Society so bili tako prisotni Friedrich von Hayek iz s strani Rockefellerjev podprte LSI; Milton Friedman iz od Rockefellerjev financirane ”Chicago school”; in Ludwig von Mises iz ”avstrijske šole”, ki je bil prav tako pred tem financiran s strani Rockefellerjev. Na otvoritvi pa je bil tudi Sircov mentor in kasnejši član od Pilgrims Society Antony Fisher.

»On invitation from Friedrich von Hayek, an Austrianborn professor at the London School of Economics, 38 people gathered at Mont Pelerin, near Lake Leman in Switzerland’ in 1947. Von Hayek lamented that World War II had strengthened nation-states, which he thought must be replaced with the anti-state, free-trade “liberalism” … .

Many of those present, such as von Hayek, had the surnames of the old European oligarchical families.
Among them: Otto von Hapsburg, of the recently extinguished Austro-Hungarian Empire’s ruling dynasty; Max von Thurn und Taxis, whose originally Venetian family (Torre e Tasso) had relocated to southern Germany in the 15th century; and Ludwig von Mises, leader of the … “Austrian School” of economics founded by Carl Menger, a pre-war retainer for the royal houses of Hapsburg and Wittelsbach. Many of the Mont Pelerin Society founders were also members of the Pan-European Union, set up in the 1920s by Count Richard Coudenhove-Kalergi to promote a feudalistic “Europe of the regions” (small ethnic enclaves) against “Europe of the nation-states.” American followers of the
Austrian School, such as Prof. Milton Friedman, were in attendance.

Von Hayek’s 1944 book, The Road to Serfdom, set the tone: “We shall not rebuild civilization on the large scale. It is no accident that on the whole there was more beauty and decency to be found in the life of the small peoples, and that among the large ones there was more happiness and content in proportion as they had avoided the deadly blight of centralization.” Denouncing the nation-state as ”tyrannical” by definition, von Hayek called for a oneworld empire: “An international authority which effectively limits the powers of the state over the individual will be one of the best safeguards of peace.”

The philosophy of this new world order, according to von Hayek, must be based on British 18th- and 19th-century liberalism: Adam Smith, David Ricardo, Jeremy Bentham, and John Stuart Mill. He didn’t say so, but each of those economists worked for the British East India Company, which ran the British Empire. The economics of Smith’s Wealth of Nations and its successor texts, was concocted to facilitate the looting of the colonies. The Mont Pelerin Society set out to proselytize for a modern form of such principles, cloaking them in the wraps of ”freedom.”«81Executive Intelligence Review, September 1996, str. 54

V omrežje od Mont Pelerin Society poleg Fisherjevega London Institute of Economics, sodi ogromno število think tankov, med drugim –

 • Leta 1964 ustanovljena Philadelphia Society (William F. Buckley Jr.; Edwin J. Feulner; Milton Friedman; Lee Hamilton; Edwin Meese III), ki služi kot ameriška veja od Mont Pelerin Society.
 • Leta 1974 ustanovljeni kanadski Fraser Institute, katerega so-ustanovitelj je Antony Fisher.
 • Leta 1976 ustanovljeni Centre for Independent Studies v Avstraliji, katerega so-ustanovitelj je Fisher.
 • Leta 1977 v New Yorku ustanovljeni Manhattan Institute, katerega ustanovitelj je Fisher, direktor pa je kasnejši direktor od CIA William Casey.
 • Leta 1977 ustanovljeni Adam Smith Institute, ki je tesno povezan s Heritage Foundation (Edwin J. Feulner).
 • Leta 1978 v San Franciscu ustanovljeni Pacific Research Institute for Public Policy, katerega ustanovitelj je Fisher.
 • Leta 1981 v Washingtonu ustanovljena Atlas Economic Research Foundation / Atlas Network, katerega ustanovitelj je Fisher.
 • Leta 1983 v Dallasu ustanovljen National Center for Policy Analysis, katerega ustanovitelj je Fisher.
 • Leta 1983 ustanovljeni Centre for Research into Communist Economies, ki je projekt od IEA, ki je kasneje tesno povezan z vodilnimi ruskimi oligarhi, kot so Yegor Gaidar, Anatoly Chubais in Pyotr Aven, in preko katerega so v Rusiji izvajali neoliberalno ”šok-terapijo”, ki se je končala z uničujočim plenjenjem Rusije;
 • Leta 1984 ustanovljeni Citizens for Sound Economy (del Tea Party), katerega ustanovni financer je Charles Koch, član od Mont Pelerin Society, prvi predsedujoči pa Ron Paul, član od ”anti-Rockefeller” John Birch Society.
 • Leta 2004 ustanovljena Freedom Works (del Tea Party), ki je veja od CSE in katere ključni ustanovitelj in predsedujoči do leta 2012 je bil Dick Armey, član od Mont Pelerin Society.

Financerji teh neoliberalnih think tankov iz omrežja Mont Pelerin Society so vodilne fundacije ”konservativne CIA”, kot so Olin Foundation, Scaife Mallon Foundation, Bradley Foundation, Mercer Foundation, delno Charles Koch Foundation in ostali.

Vidnejši člani od Mont Pelerin Society so bili še –

 • Frits Bolkestein – udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1996, 2002-2004; bil nizozemski minister za obrambo, 1988 – 1989; bil evropski komisar za notranjo trgovino in storitve, 1999 – 2004; kot član od MPS in kot evropski komisar predlaga odstranitev nacionalnih ovir za storitve; mentor vodilnega nizozemskega neokonservativca in ”proti-migrantskega” sredstva ”konservativne CIA” Geerta Wildersa.
 • Martin Feldstein – član od Council on Foreign Relations, 1986 – 2019, upravitelj 1999 – 2016, doživljenjski upravitelj 2016 – 2019; član od Trilateral Commission, 1985 – 2019; udeleženec zasedanj skupine Bildernberg, 1996, 1998, 1999, 2001 – 2003, 2005 – 2008, 2010, 2011, 2013 – 2015; udeleženec od World Economic Forum, 1989, 1993, 1994, 2004; član mednarodnega odbora od Rockefellerjeve JP Morgan Chase; direktor od American International Group, 1987 – 2008; član odbora akademskih svetovalec od American Enterprise Institute; Scholar od Hoover Institution; strokovnjak in direktor pri Belfer Center for Science and International Affairs; bil guverner od H. Smith Richardson Foundation, 2007 – 2016; v Obamovi administraciji član od President’s Foreign Intelligence Advisory Board.
 • Niall Ferguson – udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2009, 2010, 2012, 2016 – 2019; udeleženec od World Economic Forum, 2011, 2012, 2020, 2023; imenovan Young Global Lader – WEF, 2005; član od Bretton Woods Committee; član uprave od Belfer Center for Science and International Affairs; Senior Research Fellow od Hoover Institution; član mednarodnega odbora od Belfer Center for Science and International Affairs; član od Council fort he Future of Europe – Berggruen Institute on Governance; član štipendijske svetovalne uprave od Institute for Strategic Dialoge; udeleženec od Munich Security Conference, 2007; udeleženec od skrivne International Monetary Conference.
 • Steve Forbes – član od Council on Foreign Relations; član uprave od National Endowment for Democracy, 1994 – 1999; upravitelj od Freedom House, 1997 – 2008; udeleženec od Forstmann Little Conferences; udeleženec od World Economic Forum, 2002, 2004, 2006, 2007, 2009; član od Council for National Policy; član od 3rd Committee on the Present Danger; član od Foundation for the Defense of Democracies; upravitelj od Heritage Foundation, 2001 – ; član od Project for the New American Century; bil predsedujoči upravi za mednarodno oddajanje od U.S. Agency Global Media (Radio Free Europe; Radio Liberty), 1985 – 1993.
 • Alan Greenspan – član od Council on Foreign Relations, 1978 – ; član od Trilateral Commission, 1981 – 1987; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2002; udeleženec od Le Cercle; udeleženec od Forstmann Little Conferences; bil častni direktor od Peterson Institute for International Economics, 1993 – ; bil upravitelj od RAND Corporation, 1986 – 1987; bil član od The Conference Board; bil ameriški direktor pri Bank for International Settlements; bil udeleženec od skrivnih International Monetary Conference, 1995, 1997, 2004, 2005; predsedujoči od Federal Reserve Bank, 1987 – 2006.
 • Otto von Habsburg – pomemben predstavnik od Le Cercle; bil ključni govorec na otvoritvi od World Economic Forum, 1971; tesno povezan oz. vodja od Opus Dei in bil častni član Malteškega viteškega reda; bil član od Paneuropa Union; bil upravitelj od Coudenhove-Kalegri Foundation; ključni ustanovitelj od Centre of Documentation and Information, 1952 – ; bil častni član uprave od Committee for a World Parliament.
 • Vaclav Klaus – udeleženec zasedanj od Le Cercle, 2013, 2014, 2016; udeleženec od World Economic Forum, 1993, 1995, 2004, 2009; predsednik od InterAction Council, 2003 – 2013; bil pod-predsedujoči od International Democratic Union – The Global Alliance of the Centre Right, cca 2005 – .
  • Walter Lippman – ustanovni član od Council on Foreign Relations, 1921 – ; ustanovni urednik od The New Republic, 1913 – ; bil član od New York Socialist Party; avtor knjige The Good Society (1937); po njemu se imenuje srečanje Colloque Walter Lippmann, ki velja za predhodnika prvega srečanja od Mont Pelerin Society.
 • Karl Popper – pomemben vzornik od Georgea Sorosa; izumitelj koncepta ”open society”, po kateri Soros imenuje Open Society Fondations.
 • Murry Ruthbard – bil varovanec Ludwiga von Misesa; bil so-ustanovitelj od CATO Institute, 1977 – ; so-ustanovitelj in pod-predsedujoči za akademske zadeve od Mises Institute, 1982 – 1995; ustanovitelj od Center for Libertarian Studies, 1976 – .
 • George Shultz – tesen Rockefellerjev zaveznik; vodilni predstavnik super elite; član od Council on Foreign Relations, 1974 – , direktor 1982 – 1984; član od Trilateral Commission, 1993 – 1998; bil direktor od Atlantic Council, 1998 – ; bil predsedujoči mednarodnemu odbora od JP Morgan Chase, cca. 1990 – 2009; bil udeleženec od skrivne International Monetary Conference, 1973; bil udeleženec od skrivne Forstmann Little Conferences; član od Bretton Woods Committee, cca. 1999 – 2020; član svetovalnega odbora od American Enterprise Institute, 1977 – ; častni direktor od Peterson Institute for International Economics, 1993 – 2010; bil so-predsedujoči svetovalni upravi od Peter G. Peterson Foundation; bil častni direktor od American Foreign Association; bil Scholar od Hoover Institution; bil so-predsedujoči član svetovalne uprave od World Affairs Council of Northern California; član svetovalne uprave od Herbert A. Stiefel Center for Trade Policy Studies – CATO Institute; bil član od 2nd Committee on the Present Danger, 1976; bil član od 3rd Committee on the Present Danger, 2004; bil član svetovalnega odbora od U.S. Global Leadership Coalition; član svetovalne uprave od Washington Institute for Near East Policy; član nacionalne svetovalne uprave od American-Israel Friendship League; bil član od Partnership for a Secure America; dobitnik nagrade od International Republican Institute, 2010; njegova varovanka je bila Condoleezza Rice.
 • Arthur F. Burns – član od Council on Foreign Relations, 1960 – 1987; član od Trilateral Commission; član od Pilgrims Society; bil član od Special Studies Project: America at Mid-Century of Rockefeller Brothers Fund; udeleženec od skrivnih International Monetary Conference, 1971, 1976; bil predsedujoči od Federal Reserve Bank, 1970 – 1978; bil Distinguished Scholar pri American Enterprise Institute, 1977 – 1981, 1985 – 1987; bil predsednik od National Bureau of Economic Research, 1957 – 1967, predsedujoči 1967 – 1968, častni predsedujoči 1968 – 1987; bil upravitelj od Century Foundation, 1958 – 1981; mentor od Alana Greenspana in Miltona Friedmana; bil varovanec od Wesleyja Clair Mitchella (član od CFR), ki je bil so-ustanovitelj od National Bureau of Economic Research.
 • Valéry Giscard d’Estaing – bil član od Action Committee for the United States of Europe, 1955; član od Peres Center for Peace, 1990a – ; bil član od InterAction Council; bil član častne uprave od Committee for a World Parliament; član mednarodne svetovalne uprave od Freeman Spogli Institute for International Studies (George Shultz; Paul Volcker; John C. Whitehead; William Perry; Warren Christopher); udeleženec od Munich Security Conference, 2014; član Malteškega viteškega reda; član od Paneuropa Union; bil govorec pri Council on Foreign Relations; bil udeleženec konferenc pri The Conference Board, 1966 – 1967.
 • William F. Buckley Jr. – član od Council on Foreign Relations, 1974 – 2003; udeleženec zasedanja od skupine Bilderberg, 1975, 1996; bil član od Century Association; ustanovitelj od American Conservative Union, 1964 – ; bil član Malteškega viteškega reda.
 • Heinrich Treichl – udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1977 – 1980; član guvernerske uprave od Osterreichische Nationalbank; bil direktor od Banque des Pays de l’Europe Centrale; bil direktor od Mercur Bank AG; bil direktor od Landerbank Wien AG: bil predsedujoči nadzorni upravi od Bank fur Kamten und Steiermark, 1986 – ; bil predsedujoči nadzorni upravi od Bank fur Oberosterreich und Salzburg AG.
 • Paul McCracken – član od Trilateral Commission; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1975; udeleženec od skrivne International Monetary Conference, 1982; upravitelj od Woodrow Wilson International Center for Scholars, 1972 – 1977, pod-predsedujoči 1977 – 1980; bil predsedujoč odboru akademskih svetovalcev od American Enterprise Institute; direktor emeriti od National Bureau of Economic Research.
 • Willy Linder – udeleženec zasedanja od skupine Bilderberg, 1977; bil vodja od Swiss Institute for International Research, 1988 – 1993.
 • William Rees-Mogg – udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1972, 1993; član od The Other Club.
 • William Simon – član od Council on Foreign Relations, 1973 – ; član od Pilgrims Society; član od Bretton Woods Committee, 1985 – 1999; bil svetovalec od Booz Allen Hamilton, 1970a – ; bil direktor od Kissinger Associates, 1980a – ; bil predsednik od James M. Olin Foundation 1977 – 1979, in kasneje v 80ih in 90ih; bil upravitelj od John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, 1979 – 1981; bil upravitelj od Heritage Foundation; bil upravitelj od John Templeton Foundation; ustanovitelj od Philanthropy Roundtable; bil upravitelj od Hoover Institution; bil član uprave od Capital Research Center; bil član Malteškega viteškega reda; bil ameriški sekretar za finance, 1974 – 1977.

Sam Ljubo Sirc pa je okoli leta 1962 postal član od Mont Pelerin Society –

»Mont Pelerin Society je leta 1947 ustanovil Hayek. Mnogi izmed liberalcev, vključno z Don Salvador De Madariago, Willyem Bretcherjem in Giovannijem Mallagodijem, so bili tudi člani Mont Pelerin Society. V Mont Pelerin Society so me povabili, potem ko sem bil že eno leto na londonskem Institute of Economic Affairs. Prvi sestanek, na katerega sem šel, je bil v pristaniškem letovišču Knocke v Belgiji. Zanimivo, to je bilo istega tedna, ko sta se sešla De Gaulle in Adenauer. Kasneje, leta 1966–1967, pa sem postal tudi član tega združenja. …
V Mont Pelerin Society sem vstopil skupaj s Scheelom, ki je kasneje postal predsednik Nemčije, pred tem pa je bil tudi kot minister zadolžen za pomoč nerazvitim deželam. Ko sem mu razložil, kako uspešen je moj bivši bengalski College in koliko dobrega bi storila nemška pomoč je dobesedno takoj nakazal dodatno pomoč v znesku milijona mark. Kako so bili tega milijona veseli duhovniki v Bengaliji, verjetno ni potrebno dodatno razlagati. V Mont Pelerin Society so bili takrat teoretično najbolj jasni Nemci. To je šlo celo tako daleč, da sem svoje prve članke pisal v nemščini, ker so jih bili pripravljeni objaviti samo v reviji imenovani Ordo-Jahrbuch. …
V Mont Pelerin Society so bili vključeni vsi nemški liberalci, ki so takrat kaj pomenili in so dali teoretično in praktično podlago nemškemu povojnemu čudežu, na primer Erhardt in Muller Armack82https://casnik.si/portal-plus-ljubo-sirc-2-ocitno-slovenski-volivci-uzivajo-da-imajo-pol-manjse-place-kot-avstrijci/; dostop 21.2.2023

Delovanje Ljuba Sirca, Mont Pelerin Society in Georgea Sorosa v Sovjetski zvezi in kasneje v Rusiji, kjer so izvajali neoliberalno ”šok terapijo”, preko katere so privatizirali in ropali Rusijo, in preko katere so nastali številni ruski oligarhi – 

»On Aug. 23, 1991, the “Diary” column in the London Times provided a handy preview of the forced march of a rotten economic idea, which was about to assail the soon-to-be former Soviet Union, opening the war for title to the wealth of post-Soviet Russia and the other newly independent states. “The free market gurus and think-tanks that helped redraw the economic map of Britain during the 1980s,” wrote the Times, “are planning an ideological invasion of the Soviet Union, in the belief that the failed coup [of Aug. 21-22, 1991] has rendered the empire ripe for a dose of Thatcherism. Although their influence may have diminished at home, the Thatcherites believe that the events of the last few days have created the perfect new laboratory to test their ideas.”

Interviewed about the monthly luncheons he would be hosting for “free-marketeers and Soviet economists,” Lord Harris of High Cross told the Times, “We criticized Gorbachov in the past for not reforming fast enough. Now the pace will be accelerated and our think-tanks can play a key role.”

Lord Harris heads the Institute for Economic Affairs (IEA), the chief London think-tank of the Mont Pelerin Society. … Harris’s project, and the parallel patronage of George Soros, shaped the group of “young reformers,” who have run economic policy under Russian President Boris Yeltsin.

The London Mont Pelerinites trained their sights on Russia already in 1983, the year of the Strategic Defense Initiative. That year, the Centre for Research into Communist Economies (CRCE) was organized in London, out of Lord Harris’s IEA. CRCE representatives began to go into eastern Europe in the mid-1980s. In Hungary, they met a young Russian economist named Anatoli Chubais, a member of a loose grouping that included Yegor Gaidar, then an economics writer for publications of the Communist Party of the Soviet Union. There were similar contacts of the CRCE with people from Poland and Czechoslovakia, including the future prime ministers of those countries, Leszek Balcerowicz and Vaclav Klaus. Before long, Gaidar and other Russians were travelling to London as guests of the CRCE, or convening with students of the Mont Pelerin agenda from throughout eastern Europe, at seminars held in Hungary, Vienna, and the United States. To this day, Lord Harris refers to Gaidar and his associates as “our men.

Ljubo Sirc, director of the CRCE, recalled the recruit ment process, in a 1996 interview: “The reforms really started in 1989. Initially the contacts were with what were then called ‘dissidents,’ who, it so happens, all became important persons in their own countries. Balcerowicz was the Minister of Finance [Poland], Vaclav Klaus is still going strong [in the Czech Republic, as of 1996], the Russians have all been minister and prime ministers and deputy prime ministers. … We had all this contact before they took over.”

Lord Harris co-founded the Moscow-based International Center for Research into Economic Transformation (ICRET), in 1990. It began to work closely with the (Russian) Institute for the Economy in Transition, launched under the auspices of Academician Abel Aganbegyan and subsequently headed by Gaidar and Vladimir Mau.

As the Soviet bloc splintered under the political pressures generated by its economic crisis, the Mont Pelerin Society-groomed economists seized an opportunity to push a radical break in policy. Their first ideological substantiation was the notorious 500 Days Plan for a leap to the “free market,” drafted in 1990 under the direction of Academician Stanislav Shatalin, a dabbler in astrology, by young economists like Grigori Yavlinsky and the intense student of Thatcherism, Boris Fyodorov. Soros assisted this project, paying the way of Yavlinsky, Fyodorov, and four other members of the Shatalin group, to attend the September 1990 International Monetary Fund (IMF) conference in Washington.

At the end of 1991, the Russian institute of Gaidar and Mau nearly folded, because most of its staff entered the government. Yeltsin chose Gaidar as the first Prime Minister of independent Russia. …

Mau has recounted how the London-Moscow interaction worked: “An exchange of ideas, not restricted with personal censorship. . . . They met in Budapest, in western Europe, mostly in Britain, more in advanced eastern European, central European countries, in St. Petersburg. There were seminars with an exchange of ideas. The most part of our government of 1992, met at these seminars. All of us knew each other. And probably we did meet there for the first time. . . . Ljubo [Sirc] was doing very important—sometimes I think he didn’t even understand what he was doing. It was impossible to understand at that time. Since my institute contributed the most to the government, when it was formed in November 1991, because a good part of the government was from the institute, the institute was almost exhausted when the government was formed.”

From the Mont Pelerin-trained group, Gaidar became Prime Minister; Mau was his assistant for economic policy; Andrei Nechayev was minister of economics; Leonid Grigoryev (later at the World Bank) was chairman of the Committee on Foreign Investment; 500 Days Plan co-author V. Mashchits headed the committee for economic relations with Community of Independent States coun tries; Pyotr Aven was minister of foreign trade; Sergei Vasilyev was head of the government’s Center for Economic Reforms. Konstantin Kagalovsky, the first executive director of Lord Harris’s ICRET, was assigned by the Russian government to handle its negotiations with the IMF! Above all of them, Anatoli Chubais spread his wings as privatization czar—officially, as chairman of the State Committee for the Management of State Property83Executive Intelligence Review, Special Report, avgust 1998; str. 58 – 59

Pomembno vlogo pri neoliberalni ”šok terapiji” pa je imela skupaj z Mont Pelerin Society tudi Republikanska stranka – 

»The U.S. contingent of advisers to Yeltsin would say: “Well, we really helped Yeltsin to win!” It would be interesting to know whether they also plan to take responsibility for the consequences of the elections themselves, which ravaged the Russian state budget-as these consequences may affect the whole world, and the United States in particular. Let’s also ask them, for what purpose this heroic effort was made,
considering that the “winner” seems scarcely capable of ruling the country (including the government, the military, or even the city of Moscow). 

It is well known that the “heroic” crew deployed for “saving Russian democracy” was led by U.S. Republicans, who had previously been “saving democracy” in the state of California. The special image-making services to Yeltsin’s campaign by George Gorton, Joe Shumate, and Richard Dresner [kasneje vsi trije svetovalci neokonservativca Arnolda Schwarzeneggerja], former campaign consultants to California Gov. Pete Wilson, were widely reported, after the fact, in the United States and (less widely) in Russia. But they had many predecessors. George Bush’s people have been staying in Moscow for years, and their pupils are now in all the Russian power bodies and the putative “parties.

Has their activity really been of use for Russia, the United States, or U.S.-Russian relations? If not, who profits from this activity? And why is the Heritage Foundation crowd of the Bush era still dominating the American presence in Moscow, provoking hatred for Americans among Russians? …

The “institutionalization” of the black economy took off in Russia after 1992, on a grand scale. Already in 1994, U.S. Republican congressmen of Newt Gingrich‘s [Council on Foreign Relations, 1990 – ; American Enterprise Institute; Hoover Institution; Forstmann Little Conferences; World Economic Forum, 1997, 1998] faction would patronizingly tell visiting Russian lawmakers that the criminal boom they were experiencing, was just a natural growth phase for any “free market” economy. Since last year, Edward Luttwak [Council on Foreign Relations, 1982 – ; Special Operations Policy Advisory Gorup; Washington Institute for Near East Policy; Symposium of the Role of Special Operations in U.S. Strategy, 1983] of the Georgetown Center for Strategic and International Studies, an enthusiast of such policies, has been campaigning in the New York Review of Books and the Washington Post, for the Russian mafia to get the Nobel Prize for Economics.

Mont Pelerin luminary Lord Harris of High Cross, speaking to an American researcher earlier this year, let on about the “private vices” in the realm of personal gain, indulged by some of the “lively-minded, and open-minded and liberal-minded chaps” in the Russian Mont Pelerin clique that became the Gaidar government: ”There is a lot of racketeering. I know, some of my pals in Russia were in it, mainly so that they could get the privatized Aeroflot. They wanted, you know, to privatize, for their own pockets84Executive Intelligence Review, September 1996, str. 53 – 54

Ljubo Sirc in Janez Janša

Ljubo Sirc je bil od oktobra leta 2006 član Strateška sveta za gospodarski razvoj, ki je bil formalno svetovalec vlade pri strateških vprašanjih razvoja Slovenije. Predsednik sveta je bil Marjan Senjur, ki ga julija 2007 zamenja Peter Groznik. Ostali člani sveta so bili še Matjaž Gantar, France Križanič, Ljubo Sirc, Anton Jurgetz, Ivo Boscarol, Keith C. Miles, Boris Pleskovič, Žan Oplotnik, Timotej Jagrič in Peter Ješovnik.85https://www.24ur.com/novice/slovenija/strateski-svet-pod-taktirko-groznika.html Premier v tistem obdobju je bil Janez Janša.

Ljubo Sirc je leta 2010 postal član od SDS.

»Največji opozicijski stranki SDS rejtingi priljubljenosti rastejo iz meseca v mesec, prav tako raste število članov, ki je že preseglo število 27.000. Samo v prejšnjem tednu se je v SDS včlanilo več kot 100 novih članov, med njimi je bil tudi znani slovenski disident dr. Ljubo Sirc.

Ker gre za uglednega ekonomista mednarodnega slovesa, izredno plodnega publicista in nenavsezadnje za enega najbolj znanih odpornikov proti komunističnemu totalitarizmu, ga je ob včlaniti v SDS pričakala še posebna dobrodošlica, ki sta mu jo zaželela osebno prvak te stranke Janez Janša in predsednik Sveta stranke France Cukjati. Sirc je sicer ravnokar spisal svojo avtobiografijo, ki jo je poimenoval Dolgo življenje po smrtni obsodbi, ki je v teh dnevih izšla pri založbi Nova obzorja86https://www.politikis.si/2010/05/sds-se-krepi-v-njihove-vrste-stopil-tudi-dr-ljubo-sirc/

Ljubo Sirc konec decembra 2010 postane tudi ustanovni član Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, katerega ustanovni pobudniki in člani so Lojze Peterle, Janez Janša, Tone Krkovič in Igor Bavčar. Ustanovni predsednik združenja je postal Ivan Oman, medtem, ko so preostali člani še Bojan Korsika, Srečko Lisjak, Dimitrij Rupel in Alenka Slana.87https://old.delo.si/lifestyle/jansa-osamosvojitev-je-dogodek-ki-ljudi-ne-deli.html

International Democrat Union – The Global Alliance of the Centre Right

Henry Kissinger in Franz-Josef Straus v Münchnu leta 1979.

Citat Franz-Josefa Straussa, obveščevalca in so-ustanovitelja od International Democrat Union, ki jasno pove, da je v ozadju skrajne desnice (kot seveda tudi skrajne levice) obveščevalna struktura –

»One has to make use of the far right, no matter how reactionary they are… Afterwards it is always possible to get rid of them elegantly … One must not be squeamish with auxiliary forces.«88https://viewpointmag.com/2014/09/11/the-deep-state-germany-immigration-and-the-national-socialist-underground/

Janša je 13.8.2022 postal častni predsedujoči od International Democrat Union – The Global Alliance of the Centre Right.

(IDU) je bila ustanovljena leta 1983 v Londonu in ima svoj sedež v Münchnu. Zelo pomemben je podatek, da IDU nastane istega leta kot National Endowment for Democracy, National Democratic Institute for International Affairs in International Republican Institute for International Affairs. IDU uradno nastane na pobudo tedanjega ameriškega pod-predsednika Georgea H. W. Busha (ozadje od CIA in ’’konservativne CIA’’) in Konrad Adenauer Stiftung (danes vodilni evropski financer ’’liberalne CIA’’), in leta 2022 združuje 84 političnih strank in 8 organizacij.

Govorca na ustanovnem srečanju od IDU sta bila George H. W. Bush in norveški premier Kare Willoch (Bilderberg, 1962, 1982, 1987; European Leadership Network), ki leta 1987 postane tudi predsedujoči od IDU, in ostane na položaju do leta 1989.

Ustanovni člani od IDU so bili –

 • Margaret Thatcher (top sredstvo ’’konservativne CIA’’; Bilderberg 1975, 1986; Hoover Institute Fellow; Mont Pelerin Socety; Le Cercle; Conservative Party).
 • George H. W. Bush (CIA; Council on Foreign Relations; Association of Former Intelligence Officers; Safari Club; Bretton Woods Committee; Atlantik-Brücke; AmeriCares; East West Institute; Global Leadership Foundation; U.S. Ukraine Foundation; The Carlyle Group).
 • Jacques Chirac (Le Cercle, 1980).
 • Helmut Kohl (Bilderberg, 1980, 1982, 1988; Atlantik-Brücke; CDU).
 • Franz-Josef Strauss (Bilderberg, 1957; Le Cercle, 1969, 1970, 1978, 1980; The Stauffenberg Service; CSU).
 • Manuel Fraga Iribarne (Bilderberg, 1977; Le Cercle 1983; 1001 Club).
 • Francisco Lucas Pires (Bilderberg, 1988; Forum Portugal Global – Trilateral Commission).
 • Tatsuo Tanaka.
 • Alois Mock (The Global Panel Foundation; Osterreichische Volkspartei).
 • Frank Fahrenkopf (National Endowment for Democracy, 1983 – 1993; Republican National Committee, 1983 – 1989; International Republican Institute, 1984 – ).
Frank Fahrenkopf in Ronald Reagan.

Frank J. Fahrenkopf Jr.

 • Eden pomembnejših ustanovnih članov IDU je širši javnosti verjetno malo poznani Frank J. Fahrenkopf Jr., ki jasno razkrije tesne povezave med CIA, NED, NDI, IRI in IDU. Fahrenkopf, kot predsedujoči (1983 – 1989) od Republican National Committee, je leta 1983 skupaj s tedanjim predsedujočim od Democratic National Committee Chuckom Manattom, Ronaldom Reaganom in s strani Demokratske stranke kontroliranim kongresom, ključen za ustanovitev od National Endowment for Democracy. Manatt je bil tako ključen za ustanovitev od National Democratic Institute, Fahrenkopf pa je preko tega postal ustanovni pod-predsedujoči (1983 – 1987) in član uprave (1987 – 1993) od National Endowment for Democracy, hkrati pa postane ustanovni predsedujoči (1983 – 1986) in član uprave (1993 – ) od International Republican Institute. Fahrenkopf je bil tudi večletni pod-predsedujoči od International Democrat Union.
 • Poleg vseh položajev, je bil Fahrenkopf še upravitelj od The Economic Club of Washington (David Rubenstein; Robert Allbritton – POLITICO), ki spada pod bolj super elitni Economic Club of New York, ki je izjemno pomemben del liberalnega establišmenta.
 • Njegovo delovanje v CIA omrežju pa dopolnjuje članstvo v Military Order of Malta.
 • Fahrenkopf je bil leta 2014 tudi Fellow na Institute of Politics (Graham Allison; Bill Richardson; Charles S. Robb; William S. Cohen; Al Gore; Bob Graham; Ted Sorensen; Adlai Stevenson; Chuck Hagel; David Gergen; Hubert H. Humphrey, III; Jon M. Huntsman, Jr.; Vernon E. Jordan, Jr.; Gary Cohn; Bill Kristol; Jeb Bush; Meghan O’Sullivan; Timothy Roemer; Christine Todd Whitman; Kelly Ayotte; James Hoge; Karen Elliot House; Kenneth Blackwell; Susan Eisenhower; Newton N. Minow; Mario Draghi; Kevin Rudd; Gordon Brown; Esko Aho; Vaira Vike-Freiberga; Stefan Löfven; George Papandreou; Kim Campbell; Ian Robert Maxwell – top MI6/CIA sredstvo in oče Ghislaine Maxwell, ki je tesno povezana z Jefferyjem Epsteinom; Bill de Blasio – top Rockefellerjevo/Sorosovo sredstvo; Timothy Wirth; Bernard Sanders – top sredstvo ’’liberalne CIA’’; John J. Sweeney – AFL-CIO; Seymour Hersh – sredstvo ’’liberalne CIA’’; John Perry Barlow – top sredstvo ’’liberalne CIA’’; Victor Navasky – sredstvo ’’liberalne CIA’’) na Harvard University.

Richard V. Allen

 • Leta 1985 je postal direktor pri IDU Richard V. Allen, ki je danes ena od ključnih oseb pri globalističnem PR podjetju APCO Worldwide.
 • Allen je že od začetka svoje kariere tesno povezan z obveščevalnim omrežjem od CIA, saj je že v obdobju od 1962 – 1966 delal za Center for Strategic and International Studies.
 • Nato je v obdobju od 1966 – 1968 postal višji uslužbenec pri Hoover Institution, ki je v tem omrežju ’’konservativne CIA’’ eden od centrov neoliberalizma.
 • Kasneje pa je zunanje politični koordinator predsednika Nixona.
 • V obdobju od 1977 – 1980 je glavni zunanje politični svetovalec Ronalda Reagana, nakar med letoma 1981 – 1982 postane njegov National Security Advisor.
 • Allen odstopi s položaja zaradi prejemanja podkupnine s strani Japoncev.
 • Allenov vpliv in povezave s CIA omrežjem (Iran-Contra), zelo verjetno preko Williama Caseyja, Richarda Helmsa in Teda Shackleyja, pa so vidne tudi preko tega, da je eden od ključnih za imenovanje vodilnega CIA operativca Georga H. W. Busha na položaj pod-predsednika ZDA.
 • Allenovo delovanje leta 1983 pri IDU dopolnjuje ponovno delovanje pri vplivnem neoliberalnem inštitutu ’’konservativne CIA’’ Hoover Institution, kjer postane Fellow.
 • Allen je vseskozi pomemben propagandist in podpornik od National Endowment for Democracy. Po pisanju ’’New Left’’ profesorja Williama I. Robinsona, kateri je vsekakor sredstvo ’’liberalne CIA’’, sta bila Richard V. Allen in Elliott Abrams (Iran-Contra; National Endowment for Democracy) od leta 2007 tudi vodilna pri Simon Bolivar Foundation,89https://nacla.org/article/democracy-network; dostop 28.12.2022 ki deluje kot sredstvo od NED v Venezueli. Kako dezinformativno in manipulativno deluje to omrežje pove podatek, da je Thomas Kruse, ki je predsedujoč upravi od North American Congress on Latin America (NACLA), ki ’’razkriva’’ delovanje od NED in ameriške globalistične elite v Južni Ameriki in za katerega piše Robinson, od leta 2008 programski direktor pri Rockefeller Brothers Fund.
 • Allen, s strani več virov imenovan kot član od Military Order of Malta, leta 1999 postane član od Council on Foreign Relations.
 • Od leta 2001 – 2004 pa je bil Allen upravitelj od Sorosove International Crisis Group (ICG), ki je prav tako veja od Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, skupine Bilderberg in hkrati tesno povezana z National Endowment for Democracy in s CIA.
  • Tedanji predsedujoči od ICG je bil Sorosov agent Martti Ahtisaari (Bilderberg, 1994 – 1996).
  • Pod-predsedujoči je bil Stephen Solarz (National Democratic Institute; Freedom House; Jewish Institute for National Security Affairs).
  • Pod-predsedujoča Maria Livanos Cattaui (EastWest Institute; International Chamber of Commerce).
  • Predsednik in generalni direktor je bil Gareth Evans (Global Panel Foundation; European Policy Centre; Aspen Atlantic Group).
  • Ostali vidnejši upravitelji so bili  –
   • so-ustanovitelj od ICG Morton Abramowitz (National Endowment for Democracy; International Rescue Committee; Human Rights Watch).
   • Kenneth Adelman (Bilderberg, 1984; Freedom House);
   • Oscar Arias Sanchez (Club of Budapest; World Policy Institute; The Initiative for Inclusive Security).
   • Emma Bonino (Open Society Foundation; European Council on Foreign Relations; Orange Circle).
   • Zbigniew Brzezinski (Trilateral Commission, 1973 – ; Bilderberg, 1966, 1968, 1972, 1973, 1975, 1978, 1985; National Endowment for Democracy, 1988 – 1997; Freedom House; Weatherhead Center for International Affairs; Le Cercle 1977; Orange Circle); Victor Chu (Atlantic Council; Royal Institute of International Affairs).
   • General Wesley Clark (Atlantic Council; Belfer Center for Science and International Affairs; Center for Strategic and International Studies; National Endowment for Democracy; Global Panel Foundation).
   • Uffe Ellemann-Jensen (Bilderberg, 1984, 1987, 1993-1998).
   • Ruth Dreifuss (Open Society Foundations; Global Commission on Drug Policy; Uniting Behind A People’s Vaccine Against COVID-19).
   • Mark Eyskens (Trilateral Commission, 1973 – ; American Euroepan Community Association; Global Panel Foundation).
   • Carla Hills (Trilateral Commission, 1978 – ; Bilderberg, 2002; Center for Strategic and International Studies; Orange Circle).
   • Ellen Johnson Sirleaf (v 80ih tesno povezana z National Democratic Institute; dobitnica nagrade David Rockefeller Award od Synergos Institute; dobitnica Freedom Award od International Republican Institute).
   • Mikhail Khodorkovsky (vodilni ruski oligarh; del Rockefellerjevega/Sorosovega omrežja).
   • Wim Kok (Bilderberg, 1993, 2003; Friends of Wurope; Club of Madrid).
   • Elliott F. Kulick (National Democratic Institute; Royal Institute of International Affairs).
   • Joanne Leedom-Ackerman (Refugees International; Human Rights Watch; Save the Children; International Center for Journalists; žena top CIA operativca Petra Ackermana).
   • Christine Ockrent (Bilderberg, 1984, 2004, 2008; Centre for European Reform; European Council on Foreign Relations, Institut Aspen France; Reporters Without Borders; žena Bernarda Kouchnerja).
   • Friedbert Pflüger (Bilderberg, 2005, 2006; Atlantic Council; Atlantik-Brücke; varovanec Samuela Huntingtona). 
   • Itamar Rabinovich (Trilateral Commission; Bilderberg, 2012; Peres Center for Peace; Distinguished Fellow – Brookings Institution).
   • Fidel V. Ramos (Global Leadership Foundation; Carlyle Group Asia); Mohamed Sahnoun (Human Rights Watch; Earth Day Network; Earth Council Alliance; International Institute for Sustainable Development).
   • Salim A Salim (Mo Ibrahim Foundation; Center on International Cooperation).
   • George Soros – ključni so-ustanovitelj in financer. 
   • Thorvald Stoltenberg (Trilateral Commission, 1973 – 2001; Bilderberg, 1966, 1970, 1973, 1982, 1994, 1995; Club of Rome, 1980 – 1984; Global Commission on Drug Policy).
   • Ed van Thijn (obtožen pedofilije v okviru nizozemskega elitnega kraljevega/vladnega/obveščevalnega omrežja – časopis Algemeen Dagblad; rekrutiran s strani Maxa van der Stoela v Operation Gladio).
   • Simone Veil (Trilateral Commission; European Institute; French Institute for International Relations; Institut Europeen d’Administration des Affaires (INSEAD)).
   • Shirley Williams (Global Advisory Board – Council on Foreign Relations; Bilderberg, 2010, 2013; Royal Institute of International Affairs; Ditchley Foundation; European Leadership Network).
   • Grigory Yavlinsky (Bilderberg, 2004; World Economic Forum 2004; Shatalin Plan/Soros).
   • Predsedujoči emeritus George J Mitchell (član izvršnega odbora skupine Bilderberg; Le Cercle 2011; Munich Security Conference, 2011; Earth Day Network; , DLA Piper).
  • Financerji od International Crisis Group leta 2004, poleg številnih vlad zahodno evropskih držav, Nove Zelandije, Avstralije, Kanade, Japonske in Velike Britanije, so v glavnem vodilne fundacije ’’liberalne CIA’’ –

»Thanks [for] the … financial contributions during 2003: … United States (U.S. Agency for International Development) … Foundations: … Atlantic Philanthropies. Bill and Melinda Gates Foundation. Carnegie Corporation of New York. Charles Stewart Mott Foundation. Ford FoundationHenry Luce Foundation. John D and Catherine T MacArthur Foundation. John Merck Fund. Open Society Institute. Ploughshares Fund. Pro Democratia Stiftung. Sigrid Rausing Trust … Sasakawa Peace Foundation. Smith Richardson Foundation [top financer ’’konservativne CIA’’]. United States Institute of Peace. William and Flora Hewlett Foundation … International Advisory Board: Marc Abramowitz. Allen & Co [Sun Valley Meetings; CIA; Trilateral Commission; Coca-Cola Company] … JP Morgan Global Foreign Exchange & Commodities [Rockefeller] … Viktor Pinchuk … John C Whitehead«90https://web.archive.org/web/20210131031749/https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/annual-report-2004.pdf; str. 18

International Democratic Union leta 2022/2023

Partnerske organizacije od IDU91https://www.idu.org/idu-forum-partners/; dostop 4.3.2023 – 

 • International Republican Institute
 • Jarl Hjalmarson Foundation
  • Članica uprave fundacije je Anna Maria Corazza Bildt, ki je žena vodilnega Sorosovega agenta Carla Bildta. Corazza Bildt je bila članica Evropskega parlamenta v obdobju od 2009 – 2019, ter bila članica od Committee on Women’s Rights and Gender Equality in članica od European Parliament Intergroup on LGBT Rights.
  • Članica uprave fundacije je Walburga Habsburg Douglas, hčerka vodilnega predstavnika ozadja evropske integracije Otta von Habsburga, ki je bil hkrati tudi član od Mont Pelerin Society in tesno povezan z ameriškim obveščevalnim omrežjem. Habsburg Douglas je pod-predsednica od Paneuropean Union. Habsburg Douglas je članica uprave od švedskega Institute for Information on the Crimes of Communism, kjer so ključni člani Carl Bildt, Mart Laar (Mont Pelerin Society), Gunnar Hökmark (European Leadership Network), Robert Conquest (Distinguished Visiting Scholar pri The Heritage Foundation).
  • Predsedujoči fundaciji je Peter Egardt, ki je izvršni član uprave od Wilfried Martens Centre for European Studies.
  • Jarl Hjalmarson Foundation, ki je tesno povezana s švedsko Moderate Party, je v glavnem financirana preko Sida (Swedish International Development Cooperation Agency).92https://www.hjalmarsonstiftelsen.se/jarl-hjalmarson-foundation/; dostop 4.3.2023 Sida je skupaj z Rockefellerji, Sorosom, Ford Foundation in ostalimi fundacijami liberalnega establišmenta, izredno pomemben financer ”liberalne CIA”. Moderate Party oz. Jarl Hjalmarson Foundation pa je ”sestrska” stranka od slovenskih strank SDS in NSi.
 • Hans Seidel Foundation je fundacija od nemške ”konservativne”, pro-globalistične in pro-multikulturne Christian Social Union in Bavaria. 
 • Konrad Adenauer Stiftung je think tank od Christian Democratic Union. Fundacija je prav tako tesno povezana z vodilnimi fundacijami liberalnega establišmenta, vključno z National Endowment for Democracy, v omrežju ”liberalne CIA”.
  • Wolfgang Schüssel – predsedujoči upravitelj od Konrad Adenauer Stiftung; bil udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1984; nekdanji avstrijski kancler, 2000 – 2007; bil član od European Council on Foreign Relations; član od Global Agenda Council on Public Finance and Social Protection Systems – World Economic Forum; član od Club de Madrid (Milan Kučan; Danilo Türk); bil predsednik in je član od United Europe (Josef Ackermann; Esko Aho; Wolfgang Ischinger; Ivan Krastev; Mark Malloch-Brown; Elisa Musai – Slovenija; Johannes Antonius Thayssen), 2013; predsedujoči od Dialog Europe-Russia, 2011 – ; upravitelj od Bertelsmann Stiftung (del Sun Valley Meetings; pomemben propagandist ”liberalne CIA”), 2007 – 2016; častni član uprave od Wilfried Martens Centre for European Studies; predsedujoči od European Politics and Institutions in član strateškega odbora pri European Policy Centre (Lord Kerr of Kinlochard; Herman von Rompuy; Jean-Claude Juncker; Lionel Barber – Financial Times; Elizabeth Collett – International Organization on Migration; Anthony L. Gardner; Herther Grabbe – Open Society European Policy Institute; Arancha González Laya – European Council on Foreign Relations; Federica Mogherini; Jana Puglierin – ECFR; Daniela Schwarzer – Open Society Foundations; Jordi Vaquer – Open Society Foundations; Jean-Charles van den Branden – Bain & Company; Janez Potočnik); član svetovalne uprave od Europe Delivers (Carl Bildt; Connie Hedegaard; Tarja Halonen) – Xynteo; član od Global Leadership Foundation; član svetovalne uprave od bahreinskega sklada Investcorp (Wolfgang Ischinger; Kofi Annan; Anna Palacio; Frances F. Townsend); bil član direktorske uprave od ruskega Lukoil, 2019 – 2022; udeleženec od Munich Security Conference, 2018; redni udeleženec od Ambrosetti Forum.
  • Član uprave je Jean-Claude Juncker – pomembno sredstvo super elite.
  • Član uprave (2003 – ) je Christian Wulff – nekdanji nemški predsednik, 2010 – 2012: imenovan Young Leader – American Council on Germany
   • (Financerji leta 2021 – Rockefeller Capital Management; Kissinger/McLarty Associates; Facebook/Meta; Roy A. Hunt Foundation; Allianz; AT&T; Bank of America; BASF Corporation; Deutsche Bank; Ernst & Young; German Marshall Fund of the United States; Google; Mastercard; Samuel Rudin Family Foundation; Morgan Stanley; Pfizer Inc.; Pritzker Traubert Foundation; BlackRock, Inc.; Bloomberg; Citigroup; Daimler AG; Debevoise & Plimpton; Goldman, Sachs & Co.; The Margot & Thomas Pritzker Family Foundation; McKinsey & Company; Salesforce; Siemens Corporation; Sullivan & Cromwell LLP; Volkswagen of America, Inc.; Konrad-Adenauer-Stiftung; Merck.
   • Financerji in partnerske organizacije – American Academy in Berlin; American Chamber of Commerce in Germany; Aspen Institute Germany; Atlantik-Brücke e.V; Centre for Feminist Foreign Policy (Selmin Hava Caliskan – Open Society Foundations; Scheaffer Okore – Obama Foundation Africa Leader 2018; Gates Foundation Goalkeepers Advisory Board; Margot Walllström); Council on Foreign Relations; French-American Foundation; Friedrich-Ebert-Stiftung; Friedrich-Naumann-Stiftung; The German Marshall Fund of the United States; Hanns-Seidel-Stiftung; Harvard German American Conference; Harvard Kennedy School’s Belfer Center for Science and International Affairs; Heinrich-Böll-Stiftung; Konrad-Adenauer-Stiftung; Los Angeles World Affairs Council and Town Hall)93https://acgusa.org/wp-content/uploads/2022/05/ACG_AnnualReport2022_R10-FINAL-optimized.pdf; str. 25.

Wulff je bil imenovan Global Leader for Tomorrow – World Economic Forum, 1995; član od Atlantik-Brücke (Max Warburg; John J. McCloy; Henry Kissinger; Nelson Rockefeller; George H. W. Bush; general James L. Jones; Richard von Weizsacker; Karl-Theodor zu Guttenberg; Nagila Warburg; Josef Ackerman; Wolfgang Ischinger; Angela Merkel).

 • Član uprave je Steven E. Sokol – študiral kot Fulbright Scholar; član od Council on Foreign Relations; predsednik od American Council on Germany (Paul Volcker; John J. McCloy; Henry Kissinger; Richard Holbrooke; Zbigniew Brzezinski; Dick Cheney; George C. McGhee; Walter Slocombe; Chuck Hagel; Brent Scowcroft; David Rubenstein; John J. McCloy II; Marie Warburg; Robert Zoellick; Karl-Theodor zu Guttenberg), 2015 – ; bil predsednik in generalni direktor od World Affairs Council of Pittsburgh, 2010 – 2015; bil član uprave od World Affairs Councils of America, 2013 – 2015; bil namestnik direktorja pri Aspen Institute Berlin, 2000 – 2002; bil programski uradnik v Berlinu pri German Marshall Fund of the United States (David Rockefeller; John J. McCloy; C. Douglas Dillon; Suzanne Woolsey; Vin Weber; Robert Zoellick; David Ignatius; Richard Holbrooke; Razanne Ridgeway; Robert Kagan; Jessica Einhorn; Alexandra de Hoop Schaffer; Federica Mogherini – Fellow; Michael Abramowitz – Fellow; Udo Ulfkotte – Scholarship), 1993 – 1997; udeleženec od World Economic Forum, 2023.
 • Član uprave je Klaus Schüler – nekdanji zvezni upravni direktor od CDU; član programskega odbora od RTL, kateri spada pod Bertelsmann Stiftung (del Sun Valley Meetings; pomemben propagandist ”liberalne CIA”).
 • Članica uprave je Angela Merkel – kot nemška kanclerka pomembna propagandistka globalizma, multikulturalizma, množičnih migracij in feminizma; nemška kanclerka, 2005 – 2021; udeleženka zasedanja evropskega dela od Trilateral Commission v Bundestagu, 2004; udeleženka zasedanja skupine Bilderberg, 2005; članica od Atlantic-Brücke; članica od feminističnega Council of Women World Leaders; imenovana Global Leader for Tomorrow – WEF, 1993; udeleženka od World Economic Forum, 2004, 2006 – 2008, 2012, 2013, 2015, 2018 – 2021; redna udeleženka od Munich Security Conference, 2002 – ; dobitnica nagrade Fulbright Prize for International Understanding (Bono; Richard Lugar; Bill & Melinda Gates; Desmond Tutu; Bill Clinton; Colin Powell; Kofi Annan; Martti Ahtisaari; Mary Robinson; Vaclav Havel; Jimmy Carter; Nelson Mandela) – Fulbright Association, 2018; dobitnica nagrade Henry A. Kissinger Prize – American Academy in Berlin, 2020; udeleženka srečanja pri feministični Women Political Leaders, 2017; udeleženka od Paris Peace Forum, 2018.
 • Član fundacije je Norbert Röttgen – član nemškega Bundestaga, 1994 – ; bil zvezni minister za okolje, 2005 – 2009; bil v Bundestagu predsedujoči odobru za zunanjo politiko, 2014 – 2021; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2014; so-predsedujoči od European Council on Foreign Relations; guverner od Ditchley Foundation, 2020 – ; predsednik izvršne skupine  od Club of Three (Lord Weidenfeld; Wolfgang Ischinger; Lord Adiar Turner; Charles Powell; Anne-Elisabeth Moutet – Gatestone Institute; David Simon – Montrose Associates; Michael Maclay – Montrose Associates; Serge Weinberg – Pinault Group; Andrew Fraser – Royal Institute of International Affiars); član svetovalne uprave od Asia House (Dominic Barton; Lord John Browne; Victor Chu; Sir Douglas Flint – HSBC; Paul Manduca – Prudential; Sir Martin Sorrell); ustanovni član od International Advisory Council (David Petraeus – CIA; Catharine Ashton) od Warsaw Security Forum, 2021 – : pod-predsedujoči direktorski upravi od Atlantik-Brücke; član od European Leadership Network; član svetovalnega odbora od German Council on Foreign Relations; upravitelj od Max Planck Institute for the Study of Societies; član svetovalne uprave od pro-globalistične Humanity in Action (del ”liberalne CIA”); član uprave od pro-globalistične Hertie School of Governance Berlin; udeleženec od Munich Security Conference, 2022.
 • Član fundacije je David James McAllister – opis v nadaljevanju od International Democrat Union.
 • Član fundacije je Elmar Brok – bil član Evropskega parlamenta, 1979 – 2019; bil predsedujoči odboru za zunanje zadeve v Evropskem parlamentu, 2012 – 2017; bil član od International Advisory Board (John McCain – IRI; Miheil Saakashvili; Carl Bildt; Miklus Dzurinda; Andrius Kubilius) pri ukrajinskem predsedniku Petru Poroshenku, 2015 – ; bil predsednik od Union European Federalists, 2013 – 2018; predsedujoči od European Endowment for Democracy (evropska kopija od NED); uradni zanesljivi zaveznik od Open Society Foundations; pomočnik predsedujočega od International Democrat Union; član od Atlantik-Brücke; član od Spinelli Group; član od Bertelsmann Stiftung; upravitelj od Friends of Europe; član izvršnega odbora od German Council on Foreign Relations; član od Transatlantic Policy Network; član svetovalne uprave od Re-Imagine Europa (Etienne Davignon; Valéry Giscard d’Estaing; Enrico Letta; Carlos Moedas – ECFR); udeleženec od Munich Security Conference, 2021; podpornik od CIA Orange Revolution v Ukrajini, 2004.
 • Annegret Kramp-Karrenbauer – nemška obrambna ministrica, 2019 – 2021; podpornica politike  množičnih migracij, ki jih je izvajala Angela Merkel; bila vodja od CDU, 2018 – 2021; udeleženka zasedanja skupine Bilderberg, 2019; članica mednarodnega vodstvenega odbora od Center for European Policy Analysis (”anti-establišment” H.R. McMaster; Anne Applebaum; Carl Bildt – ECFR; Francis Fukuyama; Timothy Garton Ash – ECFR; Toomas Hendrik Ilves – ECFR; Matthew Kaminski – POLITICO; David Kramer; Ivan Krastev – ECFR; Linas Linkevičius – ECFR; Zhanna Nemtsova – Boris Nemtsov Foundation for Freedom; Ine Eriksen Søreide  – ECFR), 2022 – ; članica svetovalnega odbora od Munich Security Conference (George Soros; Princ Turki Al Faisal; Oliver Bäte; Carl Bildt; Josep Borrell Fontelles; Arancha González Laya; Jane Harman; Toomas Hendrik Ilves; John F. Kerry; David Miliband; Federica Mogherini; Nancy Pelosi; Radosław Sikorski; Javier Solana; Ine Eriksen Søreide; Alexander Soros; James G. Stavridis), 2019 – ; članica mednarodnega svetovalnega odbora od Globec; članica svetovalnega odbora od German Council on Foreign Relations (Elmar Brok; Timothy Garton Ash; Arancha González Laya; Wolfgang Ischinger; Alexander Lambsdorff; David McAllister; Hannah Neumann – ECFR; Norbert Röttgen); udeleženka od World Economic Forum, 2020.

Stephen Harper

V zadnji vrsti sta skrajno levo Tom Flanagan in zraven njega Stephen Harper. Posnetek je nastal leta 2001, zraven so njuni so-avtorji odprtega pisma Alberta Agenda.

Predsedujoči od International Democratic Union je nekdanji kanadski premier Stephen Harper, 2006 – 2015, ki je nadzoroval širjenje kanadske proste trgovine preko Trans-Pacific Partnership, Canada-Europe Trade Agreement in še nekaj meddržavnih sporazumov. Stephen Harper, v mnogih pogledih čisti neokonservativec, je bil leta 2003, ko je bil vodja opozicije (2002-2006) udeleženec zasedanja skupine Bilderberg. Leta 2008 in 2018 pa je bil udeleženec od Bohemian Grove.
Stephen Harper je v osnovi klasično sredstvo ’’konservativne CIA’’, katerega ozadje je neoliberalni Mont Pelerin Society (American Enterprise Institute; Hoover Institution). Harperjev mentor je kontroverzni kanadski politični znanstvenik Tom Flanagan, nekdanji profesor na University of Calgary. In če gremo še bolj v preteklost, ker je pomembno za razumevanje celotne situacije. Flanaganov mentor je bil Dr. E. Burke Inlow, ki je prišel na University of Calgary direktno iz Pentagona, kjer je imel v 50ih in začetku 60ih nalogo, da je zagotavljal obveščevalne podatke ljudem, ki jih je ameriška vlada pošiljala na Bližnji vzhod. Vso to delovanje Flanagana in ostalih kanadskih neokonservativcev in neoliberalcev, je tesno povezano z Rockefellerjevimi/CIA interesi in je preko omrežja ’’konservativne CIA’’ popolnoma enako tako v ZDA, kot v Kanadi, v Južni Ameriki, Avstraliji, Novi Zelandiji, Veliki Britaniji, Nemčiji, na Nizozemskem, v Belgiji, Španiji, Italiji, na Švedskem, na Danskem, Norveškem, v Latviji, Litvi, Estoniji, na Poljskem, na Madžarskem ali v Sloveniji preko stranke SDS, NSi in Janeza Janše.

»Inlow was a Pentagon operative with expert knowledge on the covert oil politics of Iran. It seems clear he was sent to Calgary by the national security state to do what he could to see that the local academy provided an intellectually safe and friendly environment for US oil interests. To advance this goal Colonel Inlow’s first hire was Tom Flanagan who came directly to Calgary upon finishing his Ph.D. thesis at the US-funded Free University in West Berlin. The young scholar was selected by the Pentagon official without his even having to formally apply for the position. …
Professor Flanagan lauds and reflects in his own work the scholarship of Friedrich von Hayek [Mont Pelerin Society], the Austrian economist who spent much of his career arguing against the theories of John Maynard Keynes. … Hayek’s work deeply informed the economic interpretations of Milton Friedman [Mont Pelerin Society] and the so-called Chicago School of Economics.«94https://www.veteranstodayarchives.com/2013/03/23/flanagans-last-stand/#_edn3

»… Friedman and Hayek’s activities in calling for the adoption of “free market” principles, were part of a broader strategy pursued by the CIA for the subversion of social democratic institutions around the world, assisted through both the Ford and Rockefeller foundations. Hayek sponsored the global spread of these neoliberal economic principles when he inspired Antony Fisher [mentor Ljuba Sirca, ki prvotno postane član od LDS, kasneje pa od SDS] of the Mont Pelerin Society to establish the Institute of Economic Affairs [Centre of Research into Communist Economies, ki ga ustanovi Ljubo Sirc, domuje v isti stavbi] (IEA) in London during 1955. The IEA website states that, “Since 1974 the IEA has played an active role in developing similar institutions across the globe. Today there exists a world-wide network of over one hundred institutions in nearly eighty countries. All are independent but share in the IEA’s mission.”
Among these were several think tanks like the Heritage Foundation in Washington, DC, founded in 1973, and Canada’s Fraser Institute of Canada in 1974, both supported by way of various foundations funded by the Rockefeller Empire of ExxonMobil. It was the conservative [CIA] administrations of Thatcher and Reagan that truly heralded the advent of neoliberal policies known in the US as Reaganomics, and brought forth an era of unprecedented wealth accumulation in the hands of a very few.
Neoconservatism was brought to Canada when Paul Wolfowitz’s teacher, Allan Bloom, and another Straussian, Walter Berns, taught at the University of Toronto during the 1970s, where they influenced a generation of political scientists, who fanned out to universities across the country. Two of their students, Ted Morton and Rainer Knopff, then went to the University of Calgary.
The University of Calgary school of political science which they joined was founded by American-born Colonel Edgar Burke Inlow, who himself was hired in 1961 directly from an intelligence position with the Pentagon in Washington DC, with special expertise in the history and politics of Iran and other oil-rich polities throughout the Middle East. …
Morton and Rainer Knopff specialize in attacking the Charter of Rights and Freedoms, which was formally enacted in 1982, as the result of the efforts of the Pierre Trudeau [top Rockefellerjev in Desmaraisov zaveznik]. They claim the charter is the result of a conspiracy foisted on the Canadian people by “special interests.” The Canadian neoconservatives cultivated the complaint of “Western Alienation,” constructed on popular resentment around Trudeau. …
Alberta is Canada’s Texas. And like Texas, politics in Alberta are dictated by oil, just as in the US the neoconservative movement has been funded primarily through the Rockefeller Empire of ExxonMobil.
Calgary Schooler Barry Cooper … “If we’ve done anything, we’ve provided legitimacy for what was the Western view of the country.” … Cooper is also a member of the infamous Bohemian Club, who hold annual bacchanalian gatherings of the US’s powerful leaders in northern California.
Cooper is also a member of the Canadian Defence and Foreign Affairs Institute (CDFAI), established in March 2002. CDFAI is ostensibly an independent research institute based in Calgary with offices in Ottawa. The institute claims to pursue new ideas to focus the national debate and understanding of Canada’s international policies with the ultimate aim of ensuring a more globally engaged Canada. CDFAI is financed by some of the world’s largest arms contractors, including General Dynamics [družina Crown, ki je najpomembnejši delničar, je bil top financer Baracka Obame], Lockheed Martin Canada [del od CFR], and Com Dev to name a few.
CDFAI is affiliated with the Canadian International Council (CIC) [Top Rockefellerjevi in Sorosovi zavezniki – André Desmarais; Jim Balsillie; Raymond Chretien – Trudeau Foundation; Keith Martin – Jane Goodall Institute;Janice Stein – Munk Debates; Jodi White – Tides Canada], which grew out of the Round Table organization, the Royal Institute for International Relations (RIIA), founded in 1920, whose American branch is the Rockefeller-dominated Council on Foreign Relations (CFR). RIIA is now also known as Chatham House, and is ranked the second most influential think tank in the world. Its. The Director of CIC’s Centre for Military and Strategic Studies is Calgary Schooler, David Bercuson, who co-authored Deconfederation: Canada Without Quebec, with Barry Cooper.
Reflecting the CIC’s agenda, the Globalist of the Year Award is presented at its Annual Gala Dinner. Past recipients include Christine Lagarde [Trilateral Commission, 2017; Bilderberg, 2013, 2014, 2016, 2017; The Council for Inclusive Capitalism; Per Jacobsson Foundation; World Economic Forum; top vsiljevalka spolnih kvot], Managing Director of the IMF in 2012; George Soros, Founder and Chairman of the Open Society Institute, in 2010; Pascal Lamy [Bilderberg, 2000, 2001, 2003, 2005, 2009, 2011, 2012; European Council on Foreign Relations; World Economic Forum], Director-General of the World Trade Organization (WTO) in 2009; and Angel Gurria [The Council for Inclusive Capitalism with the Vatican; Center for Global Development; Population Council], Secretary-General of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) in 2007.
Cooper is a close departmental pal of the Calgary School’s informal leader Tom Flanagan, who was also chair of the CDFAI and a senior fellow at the Fraser Institute. When Stephen Harper submitted his candidacy for the leadership of the Alliance, Flanagan became his closest adviser, and also later ran the 2004 Conservative election campaign. Flanagan’s book, First Nations, Second Thoughts, was focused on attacking aboriginal rights,critiquing what he calls the “aboriginal orthodoxy.”
Although Flanagan himself has specifically denied charges that he is a Straussian, he calls himself rather a Hayekian, in reference to Friedrich Hayek. He and Harper entered a four-year writing partnership and together studying the works of Hayek.
Guided by the principles of the neocons at the University of Calgary, Harper worked to craft policies for the Reform Party in the late 1980s, which was founded on cultivating the perception of “Western Alienation,” the Noble Lie used by the neoconservatives as a Trojan Horse to build support in the Canadian government for neoliberal values and Zionist objectives.«95https://rosslandtelegraph.com/news/comment-stephen-harper-pawn-american-neoconservatives-27908#.Y616EHbMKUk

Vendar se tukaj delovanje CIA aparata liberalnega establišmenta, za potrebe širjenje neokonservatizma v Kanadi, ko je to potrebno, še ne konča. Tako je Harperju pred volitvami za kanadskega premierja leta 2011 pomagal International Republican Institute, ki je postavljal kampanjske šole in pripeljal svetovalce, ki so bili specializirani za prenovo strank, da so razpravljali o študijah primerov političnih strank v Nemčiji, Španiji in Kanadi, ki so uspešno izvedle proces. Del te neokonservativne (CIA) politike je tudi ’’zavračanje’’ klimatskih sprememb, čemur je sledila tudi Harperjeva vlada, kot tudi Trumpova administracija. Jasno, Trump je imel ob sebi vodilnega CIA neokonservativca in dezinformatorja R. James Woolseyja, ki pa je v ozadju v resnici tesno povezan z omrežjem ameriške neodvisnosti od nafte in promotor uporabe etanola, metana, električne energije in naravnega plina.

Junija leta 2020 je bil Harper podpisnik (CIA) propagandnega pisma A Call to Defend Democracy – Covid-19 Crisis Threatens Democracy, Leading World Figures Warn,96https://www.ned.org/covid-19-crisis-threatens-democracy-leading-world-figures-warn-joint-statement-press-release/; dostop 28.12.2022 ki je bila iniciativa od National Endowment for Democracy in švedske nevladne organizacije International IDEA.

»The Covid-19 pandemic threatens more than the lives and the livelihoods of people throughout the world. It is also a political crisis that threatens the future of liberal democracy.
Authoritarian regimes, not surprisingly, are using the crisis to silence critics and tighten their political grip. But even some democratically elected governments are fighting the pandemic by amassing emergency powers that restrict human rights and enhance state surveillance without regard to legal constraints, parliamentary oversight, or timeframes for the restoration of constitutional order. Parliaments are being sidelined, journalists are being arrested and harassed, minorities are being scapegoated, and the most vulnerable sectors of the population face alarming new dangers as the economic lockdowns ravage the very fabric of societies everywhere. …
Repression will not help to control the pandemic. Silencing free speech, jailing peaceful dissenters, suppressing legislative oversight, and indefinitely canceling elections all do nothing to protect public health. On the contrary, these assaults on freedom, transparency, and democracy will make it more difficult for societies to respond quickly and effectively to the crisis through both government and civic action.
It is not a coincidence that the current pandemic began in a country where the free flow of information is stifled and where the government punished those warning about the dangers of the virus—warnings that were seen as spreading rumors harmful to the prestige of the state. When voices of responsible citizens are suppressed, the results can be deadly, not for just one country but for the entire world. …
It is only through democracy that independent civil society, including women and young people, can be empowered to partner with public institutions, to assist in the delivery of services, to help citizens stay informed and engaged, and to bolster social morale and a sense of common purpose.
It is only though democracy that free media can play their role of informing people so that they can make sound personal and family decisions, scrutinize government and public institutions, and counter disinformation that seeks to tear societies apart. …
It is only in democracies that the rule of law can protect individual liberties from state intrusion and constraint well beyond what is necessary to contain a pandemic97https://www.ned.org/call-to-defend-democracy/; dostop 28.12.2022

Najpomembnejši podpisniki pisma so člani od Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, skupine Bilderberg in pogosto udeleženci od World Economic Forum.  Številni vodilni evropski podpisniki so hkrati še člani od European Council on Foreign Relations in Club de Madrid. Ameriški podpisniki pa, poleg tega, da so večinoma člani od Council on Foreign Relations in tesno povezani z varnostno obveščevalnim omrežjem, so številni še tesno povezani z NED, NDI, IRI in Freedom House. Torej gre tudi v tem primeru za tesno posredno in neposredno povezavo z International Democrat Union. Za manj pomembne posameznike, ki sicer niso analizirani, pa je avtor mnenja, da so verjetno v večini del ’’liberalne CIA’’, ter številni od njih povezani z NED. Vidnejši podpisniki pisma so tako še A Call to Defend Democracy.

Tukaj je tudi potrebno imeti v kontekstu dejstvo, da je CIA-jin National Endowment for Democracy, skupaj s Sorosovo Open Society Foundations, ključni financer in partner slovenske ’’anti-Janša’’ (skrajne) levice, ki organizira in vodi ”proteste” in podpira ’’RTV stavko’’. Preko vseh teh dogodkov pranja možganov slovenske javnosti, pride na oblast Golobova koalicija.
Drugi pomemben podatek je sama mednarodna pro-globalistična organizacija International IDEA, kjer je bil v bližnji preteklosti predsedujoči upravitelj top globalist Thorvald Stoltenberg, ki je bil član od Trilateral Commission, bil večkratni udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, kot tudi bil upravitelj od International Crisis Group. Vidnejši člani uprave pa so bili še Martti Ahtisaari, Michelle Bachelet, Jermyn Brooks, Jerzy Buzek, Pippa Norris, Pierre Schori in Lord David Steel.
Generalni sekretar od International IDEA v tem obdobju (2020-2022) je Kevin Casas-Zamora, ki je Senior Fellow pri Peter D. Bell Rule of Law Program (financiran s strani Ford Foundation) pri Inter-American Dialogue; bil Senior Fellow pri Latin America Initiative – Foreign Policy Program na Brookings Institution; leta 2013 je postal član od Bretton Woods Committee; leta 2007 je bil imenovan Young Global LeaderWorld Economic Forum.

Partnerske organizacije s katerimi International IDEA tesno sodeluje leta 2020 –

»The Office of the Permanent Observer for International IDEA to the United Nations has also actively engaged with private foundations and think tanks based in New York and Washington, such as the Ford Foundation, the Open Society Foundations, National Endowment for Democracy, International Foundation for Electoral Systems, Sustainable Development Solutions Network and the Rockefeller Brothers Fund.«98https://www.idea.int/sites/default/files/reference_docs/Annual_Outcome_Report_2020_Defending_Democracy_FINAL.pdf; str. 95

Vidnejše organizacije od International IDEA –

»National Democratic InstituteOpen Society FoundationWoodrow Wilson International CenterThe Carter CenterUSAIDFriends of Europe Club de MadridInternational Foundation for Electoral Systems [National Endowment for Democracy] … Robert Bosch StiftungSidaEuropean Endowment for Democracy … Sunlight Foundation … Human Rights Watch [vodilni financer Soros]… Transparency International (TI) … Open Government Partnership … Minority Rights Group International … Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) … Council of Europe … Council of the European Union … Deloitte … European CommissionEuropean ParliamentEuropean Union … European Youth Forum … Foreign Affairs of the Kingdom of Belgium … Foreign, Commonwealth & Development Office / Ukaid … Norwegian Ministry of Foreign Affairs … Swiss Agency for Development and Cooperation … UNDP … UN Women«99https://www.idea.int/about-us/partners; dostop 29.12.2022

Brian Loughnane

Avstralec Brian Loughnane je od leta 2019 namestnik predsedujočega od International Democrat Union. Loughnane je leta 2015 postal član mednarodne svetovalne uprave od International Republican Institute.
V preteklosti, v obdobju okoli leta 2008, je bil Loughnane, kot zvezni direktor od Liberal Party of Australia, član posvetovalnega odbora od avstralskega Centre for Democratic Institutions (CDI), ki je (bil) kopija od National Endowment for Democracy. Center je bil ustanovljen leta 1998, vendar ni informacij, če v letu 2022 še deluje. Predsedujoči upravi je bil Tony Eggleton, ki je prav tako zvezni direktor od Liberal Party, ter predsedujoči od CARE Australia, in član uprave od CARE International. Najvidnejši član odbora je top globalist Kevin Rudd, nekdanji avstralski premier, ki je bil parlamentarni vodja od Australian Labor Party. Sam center pa je preko dogodkov gostil tudi International Republican Institute, kot tudi National Democratic Institute, Asia Foundation, Ford Foundation. Povezave z NED pa so potekale tudi preko izmenjav sodelavcev od CDI. Tako je na primer Roland Rich, inavguracijski direktor od CDI, leta 2005 postal Reagan-Fascell Fellowship pri National Endowment for Democracy.100https://web.archive.org/web/20080721193742/http://cdi.anu.edu.au/_further_activities/2005-06/2005_08_FA_Reagan-Fascell_Fellows_NED.htm; dostop 21.7.2008 Rich je leta 2004 postal član uredniške svetovalne uprave pri reviji Democracy at large, ki spada pod okrilje International Foundation for Election Systems (IFES). IFES je leta 1988 ustanovil F. Clifton White, ki je bil tesno vpet v omrežje ’’konservativne CIA’’, ter bil med drugim član uprave od International Republican Institute. Strateški svetovalec od IFES pa je bil Allen Weinstein, so-ustanovitelj od National Endowment for Democracy. Član uredniške svetovalne uprave od Democracy at Large je tudi prej omenjeni Kevin Casas-Zamora, nekdanji generalni sekretar od International IDEA, ki je prav tako povezana z CDI. Z Democracy at Large pa so povezani še Carl Gershman, dolgoletni predsednik od National Endowment for Democracy (1984 – ), in član od Council on Foregin Rlations (1993 – ); Bronislaw Geremek, ustanovni član od European Council on Foreign Relations in član mednarodne uprave od International Centre for Democratic Transition (Madeleine Albright; George Soros; Paula Dobriansky; Mark Palmer; John C. Whitehead; Toomas Hendrik Ilves; Donald Blinken); Marc F. Plattner, svetovalec pri NED in član od Council on Foreign Relations (1999 – ); Vladimir Tismaneanu, Fellow od NED; Fidaa Shehada, uradnica pri Palestinian Institution for the Dissemination of Democracy and Community Development; ter še nekaj posameznikov iz tega (CIA) omrežja.

Hkrati pa je Loughnane tesno povezan z vodilnimi člani Rockefellerjevega/Sorosovega omrežja. Loughnane je tako član globalnega svetovalnega odbora od The Global Foundation, katera med drugim prireja Global Roundtable Series.

»Originating in Australia, the Global Foundation has become a trusted global network organisation, enabling a relatively small but growing group of prominent citizens from many walks of life and many parts of the world to align and work together in a coherent way to help shape the global common good. The Foundation convenes Global Roundtable and Australian Roundtable series that gives confidence and enables alignment on complex world issues, free from official constraints101https://globalfoundation.org.au/who-we-are/; dostop 13.2.2023

Vidnejši člani odbora fundacije so –

 • Mark Cutifani (Anglo American plc.; AngloGold Ashanti; Columbia Center on Sustainable Investment; World Gold Council; Business Leadership of South Africa; International Council on Mining and Metals; The Power of Nutrition; World Economic Forum);
 • s CIA tesno povezani Michael M. Crow (Council on Foreign Relations; In-Q-Tel – CIA; McCain Institute for International Leadership; Earth Institute – Columbia University; Arizona State University; Anti-Defamation League Award);
 • Sharan Burrow (The Council for Inclusive Capitalism with the Vatican; The B Team; European Climate Foundation; Global Commission for the Economy and Climate; World Justice Project; World Benchmarking Alliance; International Trade Union Confederation; World Economic Forum);
 • Helen Clark (Royal Institute of International Affairs; Global Commission on Drug Policy; Club of Madrid; Global Leadership Foundation; Women Political Leaders; World Economic Forum);
 • John Denton (International Chamber of Commerce; Generation Unlimited; WHO Foundation; Global Task Force on Refugee Labour Mobility; Concordia Summit);
 • Enrico Giovannini (Club of Rome; Agnelli Foundation; Aurelio Peccei Foundation; Save the Children – Italy; WWF – Italy);
 • Steve Howard (World Benchmarking Alliance);
 • Pascal Lamy (Bilderberg Group; European Council on Foreign Relations; Friends of Europe);
 • top Rockefellerjev/Sorosov neoliberalni in ’’anti-fa’’ ekonomist Jeffrey D. Sachs (svetovalec Bernieja Sandersa; Council on Foreign Relations; Bilderberg, 1990; Bretton Woods Committee; Peterson Institute for International Economics; Institute for New Economic Thinking; The Forum for the Future of Higher Education; The Lancet’s COVID-19 commission; Mary Robinson Foundation – Climate Justice; Young Global Leader – World Economic Forum, 1995);
 • Josette Sheeran (Council on Foreign Relations; Center for Strategic and International Studies; Fisher Fellow – Belfer Center for Science & International Affiars; Asia Society; World Economic Forum; McCain Institute for International Leadership).

Erna Solberg

Erna Solberg in Donald Trump.

Erna Solberg je pomočnica predsedujočega od IDU. Solberg je bila norveška premierka od leta 2013 – 2021, ter je voditeljica norveške Konservativne stranke od leta 2004. Preden je postala premierka, se je Solberg leta 2011 udeležila zasedanja skupine Bilderberg. Ko pa je postala premierka, pa je postala precej pogosta udeleženka od World Economic Forum, in sicer vsaj v letih 2014, 2015, 2016 in 2020. Solberg je vsaj od leta 2019 članica od Sorosovega European Council on Foreign Relations.

Council of Women World Leaders

Solberg je članica od leta 1996 ustanovljenega zelo globalističnega/feminističnega Council of Women World Leaders (CWWL), ki je omrežje sedanjih in nekdanjih premierk in predsednic in spada pod United Nations Foundation (ustanovljena sicer leta 1998), kjer ima tudi svoj sedež. Ustanoviteljice od CWWL so, ustanovna članica od Trilateral Commission Mary Robinson (predsednica Irske, 1990 – 1997; članica od Club de Madrid), prva ’’demokratično’’ izvoljena predsednica Vigdís Finnbogadóttir (Islandska predsednica, 1980 – 1996) in Laura Liswood, generalna sekretarka. CWWL je tesno povezan z World Economic Forum, tako preko letnega srečanja v Davosu, kot tudi preko Women Leaders Advisory Board, Gender Parity Program in Global Agenda Council for Women’s Empowerment. Vse do svoje smrti leta 2022 je bila najpomembnejša članica od CWWL Madeleine Albright.
Zelo pomemben je podatek, da je CWWL podružnica od UN Foundation. Ustanovitelj od UN Foundation v višini $1 milijarde je top Rockefellerjev zaveznik, globalist in ’’New Ager’’ Ted Turner, ki je tudi ustanovitelj od vodilnega globalističnega medija CNN, ter tudi ustanovitelj od Turner Foundation in Planet Foundation, preko katerih je pomemben financer ’’liberalne CIA’’ (Sustainable Development). Partnerske organizacije od UN foundation leta 2022 so –

»Astellas [Mitsubishi UFJ Financial Group]. Bloomberg Philanthropies [del od CFR]. BNY Mellon [del od CFR]. Catepillar Foundation – Caterpillar [del od Trilateral Commission]. ClimateWorks Foundation. Essity. H&M Foundation. KR Foundation [Connie Hedegaard – Bilderberg; European Council on Foreign Relations]. LexisNexis … Merck … The Rockefeller Foundation. Salesforce [del od CFR; del od Sun Valley Meetings]. SCJ Johnson. Verizon … Amazon Web Services [del od CFR; del od Sun Valley Meetings] … AOL Charitable Foundation [del od Sun Valley Meetings] … Bank of America [del od CFR]. Barclays … Bristol-Myers Squibb (BMS). Chevron [del od CFR]. Children’s Investment Fund Foundation. Cisco [del od CFR]. Citibank [del od CFR]. Coca-Cola Company [del od Trilateral Commission; del od Sun Valley Meetings]. David & Lucile Packard Foundation … Ericsson … Ford Foundation … Goldman Sachs [del od CFR]. Google [del od CFR; del od Sun Valley Meetings] … Marc Haas Foundation. Mars, inc.. Mastercard [del od CFR] … Morgan Stanley Impact Fund [del od CFR; del od Sun Valley Meetings] … National Philanthropic Trust. Nespresso. Nestle … Pfizer [del od CFR] … Proctor & Gamble … Silicon Valley Community Foundation. Skoll Foundation. Sony [del od Sun Valley Meetings]. Stanley Black & Decker … Sumitomo Chemical … Turner Foundation … Unilever [del od European Roundtable of Industrialists]. UPS Foundation … Wallace Global Fund … Wellcome Trust«102https://unfoundation.org/who-we-are/our-partners/more-of-our-partners/; dostop 30.12.2022

UN Foundation, ki predstavlja pomembnega propagandista globalizma, ’’liberalne CIA’’ in UN, je prav tako tesno povezano s Sorosom.

 • Tako je vsaj od leta 2021 član uprave Mark Malloch Brown, ki je eden od vodilnih Sorosovih sredstev, kot tudi bil njegov agent pri UN. Malloch Brown je predsednik od Open Society Foundations; član izvršnega odbora od International Crisis Group; član uprave od Refugees International. Malloch Brown pa je bil tudi član od Global development advisory panel pri časopisu The Guardian, ki prav tako spada v omrežje ’’liberalne CIA’’.
 • Članica uprave od UN Foundation je tudi nekdanja norveška premierka (1990 – 1996) Gro Harlem Brundtland, ki je članica globalne svetovalne uprave od Council on Foreign Relations; udeleženka zasedanj skupine Bilderberg, 1982, 1983; članica od Club de Madrid (Danilo Türk; Milan Kučan); bila predsedujoča od World Commission on Environment and Development.
 • Ustanovna članica uprave (1998 – 2015) od UN Foundation je bila Emma Rothschild, polsestra neokonservativca/ sionista Jacoba Rothschilda, ki je leta 2002 skupaj z Warrenom Buffettom (glavni so-lastnik od The Coca-Cola Company; vodilno ozadje od Sun Valley Meetings; ozadje od Trilateral Commission; vodilni financer feminizma in ’’liberalne CIA’’ preko NoVo Foundation) organiziral European Economic Round Talbe, ki so se je udeležili Arnold Schwarzenegger (podprt s strani Rockefellerjevih neokonservativcev za kalifornijskega guvernerja), Bono iz skupine U2 (top sredstvo ’’liberalne CIA’’), Nicky Oppenheimer (Peace Parks Foundation), top Rockefellerjev bankir James Wolfensohn, top Rockefellerjev ekonomist Paul Volcker, David Frum, vodilni ruski oligarh Mikhail Khodorkovsky, in še nekaj ostalih. Emma Rothschild pa je ravno v tem obdobju, 1997 – 1998, članica od Visiting Committee pri Weatherhead Center for International Affairs, ki se mu drugače reče ’’CIA at Harvard’’. Ključna ustanovitelja centra sta kasnejši so-ustanovitelj od Trilateral Commission Robert R. Bowie (CIA) in Henry Kissinger, leta 1958. Delujoči na Weatherhead Center so zanimivi tudi z vidika, ker so mentorji Klausa Schwaba, in seveda tudi ključni za ustanovitev World Economic Forum. Kasnejši uspeh WEF pa je zagotovo presegel začetna pričakovanja njegovih ustanoviteljev. Pri UN Foundation je v obdobju od 1998 – 2000 deloval tudi Maurice Strong, ključni Rockefellerjev agent na področju trajnostnega razvoja in širjenja globalizma. In zanimivo, tudi Strong je bil mentor od Schwaba, pred, med in po ustanovitvi od WEF. Sam Strong pa prihaja iz omrežja super elitnih kanadskih družin Desmarais in Trudeau.

Laura Liswood, generalna sekretarka in so-ustanoviteljica od Council of Women World Leaders, je tako vsaj od leta 2011 precej redna udeleženka od WEF, kot tudi so-predsedujoča od Global Agenda Council on Women’s Empowerment pri WEF in članica svetovalne uprave od Women Leaders and Gender Parity pri WEF. Leta 2001 je Liswood postala upravna direktorica (2001-2016) za Global Leadership and Diversity pri banki Goldman Sachs, ki je seveda pod kontrolo liberalnega establišmenta in predstavlja jedro od Council on Foreign Relations. Vendar je Liswood tesno povezana tudi s samim CIA omrežjem, saj je bila vsaj od leta 2012 članica uprave od Center for National Policy. Vidnejši predsedniki centra so bili Madeleine Albright (1991-1993), Timothy J. Roemer (2003 – 2009; APCO Worldwide), Stephen Flynn (2010 – ; National Security Studies – Council on Foreign Relations) in Scott Bates (2012 – 2015; National Democratic Institute, 2007 – ). Vidnejši predsedujoči so bili Cyrus Vance (1983-1985), Edmund S. Muskie (1985-1994), CIA direktor Leon E. Panetta (2000-2002) in Peter Kovler (2002 – ; član uprave od National Democratic Institute). Panetta je predsedujoči nacionalnemu svetovalnemu odboru od 2002 – 2009. Vidnejši člani uprave so bili John Brademas, Robert E. Rubin (predsedujoči od Council on Foreign Relations), Thomas S.Foley, Jane Harman, Maurice Tempelsman, Jack Buechner (predsednik od International Republican Institute), Daniel Glickman, Eleanor Holmes Norton (African-American Women for Reproductive Freedom; Congressional Black Caucus). Dobitniki na nagrad Edmund S. Muskie Distinguished Public Service Award, ki jih podeljuje center – Madeleine Albright (1996), Lee Hamilton (1997), Hillary Clinton (1998), Christopher Dodd (1999), William Cohen (2000), Amory Houghton, Jr. (2002), Richard Lugar (2003), Charles Hagel in Edward Kennedy(2004), John McCain (2005), Nancy Pelosi (2007), Joe Biden in general Brent Scowcroft (2008), Dianne Feinstein in general James Mattis (2009), Leon Panetta (2012). Govorci pri centru pa so bili med drugim Zbigniew Brzezinski in Brent Scowcroft (2008), Thomas Pickering (2008), David Abshire (2008), CIA Michael V. Hayden (2009), in ostali.

Predsedujoče emerite od Council of Women World Leaders so vodilne globalistke – Mary Robinson (Trilateral Commission; Club of Madrid; Mary Robinson Foundation – Climate Justice; European Climate Foundation), Kolinda Grabar Kitarović (Trilateral Commission), Tarja Halonen (Global Advisory Board – Council on Foreign Relations, 2013 – 2017; European Council on Foreign Relations, Member 2013–2017; Club de Madrid; Club of Rome; WWF Finland), Dalia Grybauskaitė (Club de Madrid; Friends of Europe; uradno lagala, da ni bila del KGB), Kim Campbell (International Crisis Group; Club de Madrid; Pacific Council on International Affairs). Članica so pa sredstvo ’’liberalne CIA’’ Jacinda Ardern, Michelle Bachelet (International IDEA), Joyce Banda, Ana Brnabić, Gro Harlem Brundtland, Helen Clark, Ruth Dreifuss, Julia Gillard, Cristina Fernández de Kirchner, Jadranka Kosor, Theresa May, Angela Merkel, Laura Chinchilla Miranda (International IDEA), Iveta Radicová, Dilma Rousseff, Ellen Johnson Sirleaf, Helle Thorning-Schmidt, Yulia Tymoshenko, Vaira Vike-Freiberga. Do nedavna, do leta 2021 pa sta bili članici tudi ​Margot Wallström in Kathy Calvin iz UN Foundation.

Global Citizen

Solberg je prav tako članica globalne uprave od organizacije Global Citizen, ki je pomemben propagandist globalizma in ideologij ’’liberalne CIA’’.

»We are an action platform dedicated to achieving the end of extreme poverty, powered by a community of millions of Global Citizens who believe in one world, one people – where everyone has an equal chance to thrive. This is our world and the actions of one can have a profound impact on many. That’s why we rally around the critical issues of climate change, poverty, and inequality. …
Global Citizens are action takers and impact makers. Our mission is to end extreme poverty worldwide, now. Our voices inspire action to defend the planet, defeat poverty, and demand equity. We post, tweet, message, vote, sign, and call to influence leaders and citizens to act. The collective actions of our community can make a difference to end extreme poverty now.«103https://www.globalcitizen.org/en/about/who-we-are/; dostop 30.12.2022

Najvidnejši člani globalne uprave so Chris Anderson; Kelly Curtis – menedžer skupine Pearl Jam; John F. Megrue, Jr. – Bridgewaters Associates; Sean Parker; Jane Rosenthal – Tribeca Film Festival (ustanovitelj top sredstvo ”liberalne CIA” Robert De Niro); kot tudi še so-predsedujoča Francine Katsoudas iz CISCO, Michele Anthony iz Universal Music Group, Mark Campana iz LiveNation Entertainment, Daniel Green iz Bill & Melinda Gates Foundation, Kristin Lemkau iz J.P. Morgan Wealth Management, Charlotte Santo Domingo iz Wildlife Conservation Society, Makaziwe (MAKI) Mandela. V preteklosti pa je bila članica globalne uprave tudi Sorosova tesna zaveznica Arianna Huffington. Pomembno je tudi to, da se zdi, da je Global Citizen izvirnik konspiratorne dezinformacije glede Anneke Lucas, kot žrtve pedofilskega škandala Dutroux104https://www.globalcitizen.org/en/content/anneke-lucass-harrowing-tale-of-sex-trafficking-am/ (dejansko ljudje, poleg aristokracije, iz ozadja skupin Bilderberg in Trilateral Commission, organizacije Friends of Europe, organizacije European Round Table of Industrialists, podjetij Suez Group, Solvay, Fortis in Societe General, in Evropske Unije). Zgodbo so nato kopirale številne new age, konspirativno dezinformativne, trajnostno razvojne spletne strani, kot so Earth-matters.nl, Gallacticconnection.com, Care2.com in ostale. Anneke Lucas pa je povezana z new agerskim-sufističnim Omega Institute for Holistic Studies, katerega vodilni financer je Buffettova NoVo Foundation.

 • Chris Anderson je lastnik od TED Conferences, katere so pomemben propagandist globalizma in ’’liberalne CIA’’. Anderson je poročen z Jacqueline Novogratz, ki je tesno povezana z Rockefellerjevo interesno sfero in je od leta 2002 članica od Council on Foreign Relations. Na začetku kariere je Novogratz delala za Rockefellerjevo Chase Manhattan Bank, nato pa je vodila The Philanthropy Workshop in The Next Generation Leadership programs pri Rockefeller Foundation. Novogratz je nato leta 2001 ustanovila Acumen Fund, katerega člani uprave so njen mož Chris Anderson, Joseph Stiglitz, Andrea Soros Colmbel, Arianna Huffington, izrazito pro-migrantski Per Heggeners iz IKEA Foundation, Paul Polman, polkovnik Patrick E. Tierney iz FreePort-McMoran, Mark Tercek, Noor Z. Pahlavi – vnukinja nekdanjega iranskega šaha. Ustanovni financerji od Acumen Fund so prišli s strani Rockefeller Foundation in podjetja Cisco. Kasneje, leta 2011 pa Novogratz postane ustanovna članica od Foreign Affairs Policy Board – State Department (CIA ”arabska pomlad”). Ustanovni člani so še – Stephen Hadley (vodilni propagandist napada na Sirijo že za časa Busheve administracije), Jane Harman, Carla Hills, Robert Kagan, Jim Kolbe, Thomas McLarty III, admiral Michael Mullen – CIA, John D. Negroponte – CIA, Thomas Pickering, John Podesta, Anne-Marie Slaughter, Strobe Talbott – CIA, Helene Gayle, James Steinberg in Laura D’Andrea Tyson.

Tony Abbott

Član častne svetovalne uprave od IDU. Abbot je bil vodja avstralske Liberty Party, 2009 – 2015 in avstralski premier, 2013 – 2015.

Abbott se je prvotno šolal na jezuitskima St Aloysius’ College in Saint Ignatius’ College Riverview. Njegov jezuitski mentor Emmet Costello mu pomaga, da postane elitni Rhodes Scholar na Oxford University.

Leta 2020 Abbotta Boris Johnson imenuje za svojega trgovinskega svetovalca za Brexit

Klaus Schwab in Tony Abbott.

»Boris Johnson’s new Brexit trade adviser is former Australian Prime Minister Tony Abbott, who has been labeled an ‘offensive, climate-change-denying, Trump-worshipping misogynist’ …
The Sun newspaper on Tuesday evening reported that Abbott, who served as Australia’s prime minister from 2013 to 2015, would serve as copresident of the UK Board of Trade as Johnson’s government seeks free-trade agreements with countries like Australia, the US, and Japan. …
Abbott is a vocal supporter of Britain’s decision to leave the European Union, having originally advised Brits to vote Remain. He is a popular figure within UK Conservative circles and has spoken with packed rooms of party members at Conservative party conferences. …
Abbott has also disputed climate science. In 2009 he said climate change was “absolute crap,” and in 2017 he said rising global temperatures “might even be beneficial” because more people died from cold snaps than heat waves105https://www.businessinsider.com/boris-johnson-former-australia-prime-minister-tony-abbott-brexit-trade-2020-8

Sicer pa kot se zaenkrat zdi, je delovanja Abbotta pri vidnejših nevladnih organizacijah zelo podpovprečno. Abbott je Distinguished Fellow avstralskega konservativnega Institute of Public Affairs; bil govorec pri neokonservativni Henry Jackson Society; bil kot avstralski premier leta 2013 govorec pri APEC CEO Summit; bil udeleženec od World Economic Forum, 2014; leta 2017 je bil govorec pri klimatsko skeptičnem Global Warming Policy Foundation; bil leta 2019 govorec pri Lowy Institute glede Kitajske.

José María Aznar

Jose Maria Aznar in George W. Bush.

Aznar je leta 2005 postal pod-predsedujoči od International Democratic Union, danes pa je član častne svetovalne uprave.

Aznar je bil španski neokonservativni premier od leta 1996 – 2004, ter tudi podprl vojno liberalnega establišmenta proti Iraku, ki je potekala preko Busheve administracije.

Aznar je eden pomembnejših ljudi iz ozadja evropske in globalne politike, ter tesno povezan z liberalnim establišmentom in tako tudi izjemno pomemben predstavnik super elite. Med te njegove pomembne povezave pa sodi tudi to, da je izredno tesno povezan v vodilnimi predstavniki iz CIA, ki tudi vodijo razne dezinformativne in medijske propagande, vključno s tistimi, ki so povezani z neo-nacističnimi in skrajno desničarskimi skupinami.

Leta 2000 je bil Aznar udeleženec od World Economic Forum.

Atlas Economic Research Foundation

Leta 2004 je bil Aznar ključni govorec pri neoliberalni Atlas Economic Research Foundation, katerega ustanovitelj leta 1981 je bil vplivni neoliberalni ekonomist Sir Anthony Fischer, tesno povezan z britanskim obveščevalnim omrežjem. Fischer postane dejansko mentor Ljuba Sirca, s katerim oba konec 80ih izobražujeta bodoče vodilne ruske oligarhe. Najpomembnejša govorca v preteklosti sta seveda Friedrich von Hayek in Milton Friedman. Vso to neoliberalno omrežje pa ima posredno svoj center v Mont Pelerin Society, katere ustanovitelj je prav tako Hayek. Vendar sta pravo ozadje od Mont Pelerin Society American Enterprise Institute in Hoover Institution, ki oba predstavljata pomemben del liberalnega establišmenta. Do leta 2004 je bil predsednik od Mont Pelerin Society Leonard Liggio, ki je v tem času tudi izvršni pod-predsednik od Atlas Economic Research Foundation.

Third Committee on the Present Danger

Aznar je bil dolgoletni član od leta 2004 ustanovljenega neokonservativnega Third Committee on the Present Danger, ki ima svoje korenine v 50ih, ko je ustanovljen prvi tovrstni odbor.

 • So-predsedujoči odboru so bili George P. ShultzR. James Woolsey in Joseph Lieberman. Člani uprave so bili še Kenneth L. Adelman, Clifford May in William Van Cleave.
 • Vidnejši člani odbora so bili Steve Forbes; Frank Gaffney; Newt Gingrich; John Joyce; Max Kampelman; Jack Kemp; Edwin Meese III; John N. Moore – predsedujoči od U.S. Institute of Peace; Joshua Muravchik; Mark Palmer; Robert Pfaltzgraff; Daniel Pipes; Norman Podhoretz; Nina Rosenwald – predsedujoča od Middle East Media and Research Institute; Randy Scheunemann; Stephen Solarz; Robert F. Turner – ustanovni predsednik od U.S. Institute of Peace;  John C. Whitehead; Elie Wiesel; Dov Zakheim; Vaclav Havel.
 • Kot tudi še general Moshe Yaalon – nekdanji vodja kabineta pri Isreal Defense Force; Morris J. Amitay – pod-prdsedujoči od Jewish Institute for National Security Affairs (JINSA); Mark Benson – predsednik od APCO Insight; Walter Berns – Resident Scholar pri American Enterprise Institute; Peter Brookes – direktor pri Heritage Foundation; Mark Dubowitz – predsednik od Foundation for the Defense of Democracies; Richard Fairbanks – svetovalec od Center for Strategic and International Studies; Alvin S. Felzenberg – iz 9/11 Commission; Laurie Mylroie – svetovalka pri Irak med Clinton-Gore Campaign, 1992; Bruce Ramer – član od Council on Foreign Relations in ex-predsednik od American Jewish Committtee;  Jasno, številni vodilni posamezniki povezani še z National Endowment for Democracy, Freedom House, American Enterprise Institute, Hudson Institute, RAND Corporation, itd.106www.committeeonthepresentdanger.org/OurMembers/tabid/364/Default.aspx; dostop 24.1.2008 

International Committee for Democracy in Cuba

Leta 2005/2006 je Aznar postal član od International Committee for Democracy in Cuba, ki nastane leta 2003, kot odziv na brutalno zatrtje protivladnih protestov s strani kubanske vlade, na katerih se je zahtevalo politične reforme, svoboda govora, itd. Član v tem obdobju postane tudi Milan Kučan, s katerim sta skupaj vse do leta 2021.

Democracy & Security International Conference

Leta 2007 je bil Aznar udeleženec neokonservativne konference Democracy & Security International Conference v Pragi, ki se je prepletala s srečanjem od G8 v Heiligendammu. Dogodek, imenovan tudi Neoconservativne International, so organizirali Prague Security Studies Institute (PSSI), Adelson Institute for Strategic Studies pri izraelskem Shalem Center in Aznarjeva Foundation for Social Analysis and Studies (FAES).

Club de Madrid

Aznar je član od Club de Madrid, katerega član je tudi Milan Kučan, predsedujoči pa je Danilo Türk.

Friends of Israel Initiative

Aznar je ključni ustanovni član in častni predsedujoči od Friends of Israel Initiative, ki nastane leta 2010.

All we want is a normal and reasonable conversation about Israel. Surely, that is not too much to ask. — José María Aznar107http://www.friendsofisraelinitiative.org/about/about-friends-of-israel-initiative

Poleg Aznarja so ustanovni člani še –

 • predsedujoči Stephen Harpen
 • Lord William David Trimble – bil član od Henry Jackson Society Project for Democratic Geopolitics.
 • John Howard – nekdanji avstralski premier.
 • Andrés Pastrana – član od Club de Madrid;
  • član mednarodnega svetovalnega odbora od International Republican Institute;
  • predsednik Kolumbije, 1998 – 2002.
 • Václav Havel.
 • John R. Bolton – član od Council on Foreign Relation, 2000 – ;
  • udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2003; 
  • bil član Trumpovega ”anti-establišment” kabineta, kot član od National Security Advisor;
  • bil član mednarodnega svetovalnega odbora od New Atlantic Initiative;
  • tesno povezan z American Enterprise Institute, od 1990 – ;
  • udeleženec od Le Cercle.
 • Luis Alberto Lacalle – član od Club of Rome;
 • Larry Ellison – ustanovitelj in predsedujoči od Oracle Corporation;
  • Trumpov podpornik; podpisal The Giving Pledge od Billa Gatesa in Warrena Buffetta.
 • Alexander Downer – upravitelj od International Crisis Group;
  • član svetovalne uprave od vohunsko-korporativnega podjetja Hakluyt (tesne povezave s CIA preko Kissinger Associates in Allen & Co.);
  • Distinguished Fellow od Royal United Services Institute for Defence Studies (David Petraeus – CIA; John R. Allen; Duke of Kent);
  • avstralski zunanji minister, 1996 – 2007.
 • Uri Rosenthal – udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2011;
  • član od Global Commission on the Stability of Cyberspace;
  • nizozemski zunanji minister, 2010 – 2012.
 • Elliott Abrams – član od Council on Foreign Relations;
  • član uprave od National Endowment for Democracy.
 • Alexandr Vondra – govorec pri Trilateral Commission, 2002, 2008;
  • ustanovni član od Prague Security Studies Institute; član od Center for European Policy Analysis (Zbigniew Brzezinski; Madeleine Albright; Anne Applebaum; Eliot Cohen; Carl Bildt; Hans Binnendijk;  Toomas Hendrik Ilves; Timothy Garton Ash);
  • dobitnik Democracy Service Medal od National Endowment for Democracy; češki minister za obrambo, 2010 – 2012.
 • Karl-Theodor zu Guttenberg – član svetovalne uprave od Atlantic Initiative;
  • član od European Council on Foreign Relations;
  • član svetovalne uprave od Global Public Policy Institute (Anne Marie Slaughter; Lord Mark Malloch Brown; Alexander Soros);
  • član od German Council on Foreign Relations.
 • Bill Richardson – udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1999, 2000;
  • član od Council on Foreign Relations;
  • višji upravni direktor od Kissinger Associates
  • nekdanji predsedujoči in član uprave od Freedom House;
  • bil član uprave od Refugees International;
  • udeleženec od Concordia Summit;
  • nekdanji guverner New Mexica.
 • Roberto F. Agostinelli – član od Council on Foreign Relations;
  • bil višji upravni direktor od Lazard Frères & Co;
  • delal za Lord Jacoba Rothschild;
  • delal za Goldman Sachs;
  • tesen prijatelj Joseja Maria Aznarja;
  • podpornik Silvija Berlusconi.
 • Karel Schwarzenberg – član od Trilateral Commission;
  • udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1998, 2008;
  • član od European Council on Foreign Relations;
  • član od Club de Madrid;
  • češki zunanji minister, 2010 – 2013.
 • George Weigel – član od Council on Foreign Relations;
  • član uprave od National Endowment for Democracy.
 • Donna Shalala – članica od Council on Foreign Relations;
  • članica od Trilateral Commission.

Concordia Leadership Council

Aznar je član od  Concordia Leadership Council, kjer je ponovno skupaj z Danilom Türkom. Aznar je tako od leta 2013 član vodstvenega odbora od pro-globalistične organizacije Leadership Council of Concordia, katere glavna naloga je organiziranje letnega Concordia Summit, organizacija pa prireja še nekaj letnih konferenc na nižji ravni.

Middle East Media Research Institute

Aznar je vsaj od leta 2012 član svetovalne uprave od ”proti-muslimanskega” s CIA tesno povezanega Middle East Media Research Institute (MEMRI), ki je bil ustanovljen leta 1998.

So-ustanovitelja inštituta sta izraelski polkovnik in vojaški obveščevalec Yigal Carmon (ustanovni predsednik, 1998 – 2023s) in  Weyrav Wurmser (ustanovna izvršna direktorica, 1998-2001). Predsedujoča direktorski upravi je bila v preteklosti tudi zloglasna Nina Rosenwal, ki je hkrati tudi pomembna financerka inštituta. Z inštitutom sta tesno povezana nekdanja direktorja od CIA in ostali vodilni neokonservativci, kot tudi Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush in Barack Obama.

News Corporation

V obdobju okoli leta 2010 Aznar postane predsednik od News Corporation, katere ustanovitelj, predsedujoči in generalni direktor je Rupert Murdoch. Mordoch, ki se dela konservativca, je v bistvu s svojima sinovoma vodilni predstavnik liberalnega establišmenta in tudi ena od osrednjih osebnosti od Sun Valley Meetings.

Leta 2010 so člani uprave še –

 • Mark Hurd – predsedujoči in generalni direktor od Hewlett-Packard Company;
 • Andrew S.B. Knight [Bilderberg, 1982 – 1995] – predsedujoči od J. Rothschild Capital Management Limited;
 • James R. Murdoch (propagandist ”liberalne CIA”);
 • Lachlan K. Murdoch;
 • Thomas J. Perkins – partner pri Kleiner Perkins Caufield & Byers;
 • John L. Thornton – mentor vodilnega sredstva ”konservativne CIA” Stevea Bannona;
 • Stanley S. Shuman – Allen & Company LLC (ozadje od Sun Valley Meetings – tesne povezave s CIA in Trilateral Commission). 

Barrick Gold

Aznar je skupaj z Johnom L. Thorntonom tudi član mednarodne svetovalne uprave od Barrick Gold Corporation. So-ustanovitelj podjetja leta 1983 je bil super elitni Peter Munk, ključni so-ustanovitelj pa je CIA sredstvo Adnan Khashoggi

Vidnejši član mednarodne uprave so predsedujoči – 

 • Brian Mulroney – kanadski premier 1984 – 1993;  
 • John R. Baird –  kanadski zunanji minister, 2011 – 2015;
 • Gustavo A. Cisneros; William S. Cohen – ameriški sekretar za obrambo, 1997 – 2001;
 • Newt Gingrich;
 • Karl-Theodor zu Guttenberg – nemški minister za obrambo, 2009 – 2011;
 • Lord Charles Powell – zunanje politični svetovalec Margaret Thatcher, 1983 – 1991.

John L. Thornton  je hkrati tudi izvršni predsedujoči od Barrick Gold. Zelo pomemben oz. ključni so-ustanovitelj, poslovni partner in delničar od Barrick Gold je bil zloglasni CIA operativec Adnan Khashoggi, ki je ena od osrednjih osebnosti preprodaje orožja v Južno Ameriko, Savdski Arabiji in mudžahedinom v Afganistanu. Njegov nečak je Jamal Khashoggi, za katerega umor in razkosanje poskrbi Savdski prestolonaslenik Muhammad bin Salman. Adanan Khashoggi je tesno povezan s Sorosovim tesnim zaveznikom savdskim princem Turkijem al Faisalom. Medtem, ko je Soros tesen prijatelj Petra Munka. Barrick Gold pa je prav tako tesno povezan z Georgeom H. W. Bushom, ki podeli podjetju po zelo smešni ceni ozemlje z rudnikom zlata, Barrick Gold pa zasluži več milijard dolarjev.

Člana mednarodne svetovalne uprave od Barrick Gold sta bila v preteklosti tudi tesen Savdski zaveznik George H. W. Bush in Andre Desmarais Sr., medtem, ko je bil Nathaniel Rothschild član nadzorne uprave in član uprave. 

Paul H. Nitze School for Advanced International Studies

Aznar je bil do leta 2018 Distinguished Fellow pri Center for Transatlantic Relations, ki ima sedež na zelo pomembni Paul H. Nitze School for Advanced International Studies (SAIS). SAIS je bil leta 1957 prvotno ustanovljen kot Washington Center for Foreign Policy Research. Ustanovitelj centra je bil super elitni Paul H. Nitze, ključni financerji pa so bili Ford Foundation, Rockefeller Foundation in Carnegie Corporation of NY. V obdobju od 2013 – 2018 je Senior Fellow pri Centru tudi Hans Binnendijk.

Atlanic Council of the United States

Aznar in Binnendijk sta skupaj tudi pri Atlanic Council of the United States,  s tem, da je Aznar član mednarodnega svetovalnega odbora, Binnendijk pa je Distinguished Fellow od Scowcroft Center for Strategy and Security.

Sebastian Kurz

Skupaj z Janšo sta postala častna člana svetovalne uprave od IDU tudi nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz in nekdanji avstralski premier Scott Morrison.

Kurz je nekdanji avstrijski kancler iz avstrijske Ljudske stranke, ki je služil dva mandata, 2017-2019 in 2020-2021.

Sredstva ’’konservativne CIA’’ so večinoma glavni ’’anti-Soros’’ propagandisti, tudi pri ’’razkrivanju’’ njegovih bolj in manj pomembnih agentov. V primeru Kurza, ko je ta prišel v njihove vrste, pa je bilo vse drugače. Tudi Janša in njegov krog kar naenkrat nimajo več nobenih problemov, če je njegov kolega Sorosov agent. Je pa Kurz še ena oseba, ki je tesno povezana s Sorosovim omrežjem, in je bila povezana v razne škandale. Delovanje Kurza lepo povezuje najbolj skrajne elemente ’’liberalne CIA’’ in najbolj skrajne elemente ’’konservativne CIA’’.

 • Kurz je verjetno od leta 2020 član Sorosovega European Council on Foreign Relations, ki je vodilno evropsko pro-globalistično sredstvo ’’liberalne CIA’’. Leta 2018 pa je tudi ponudil Sorosu, da premesti sedež njegove Central European University iz Budimpešte na Dunaj. Sicer pa so nasploh Soros, njegov sin Alexander in Kurz v precej tesnih odnosih. Med drugim so se srečali na Munich Security Conference leta 2020.
  Alexander Soros je tako zapisal ob srečanju v Münchnu –

»Great for my father and I too visit Austrian Chancellor @SebastianKurz in #Munich to discuss the future of the @ceu in #Austria and the importance of a European perspective for the Western Balkans. 🇦🇹 #weareceu #MSC2020«108https://twitter.com/AlexanderSoros/status/1229381920708079616

George Soros, Sebastian Kurz in Alexander Soros
 • Januarja leta 2022 je Kurz postal so-predsedujoči od ”anti-rasističnega”  European Council on Tolerance and Reconciliation (Milan Kučan; Jose Maria Aznar; Alexander Kwasniewski), katerega ustanovitelj je top zionist Moshe Kantor.
 • Na začetku leta 2022 je Kurz postal globalni strateg pri Thiel Capital, katerega ustanovitelj je vodilni svetovalec Donalda Trumpa Peter Thiel. Peter Thiel, ki je top CIA sredstvo v omrežju ’’konservativne CIA’’, je tesno povezan z najbolj skrajnimi neo-nacističnimi/alt-right elementi ’’konservativne CIA’’. In to seveda ni naključje. Vse to je skrbno preučena strategija super elite za širjenje globalizma in poneumljanja množic. Hkrati pa je Thiel ena od osrednjih osebnosti Sun Valley Meetings.

Abraham Accords Peace Institute

Novembra leta 2022 je Kurz postal častni član svetovalnega odbora od Abraham Accords Peace Institute (AAPI), ki skrbi za mirovne, diplomatske in poslovne odnose Izraela z arabskimi državami, kot tudi s Sudanom, Kosovom in Marokom.
15. septembra 2020 so bili kot del zunanje politike Trumpove administracije podpisani prvi Abraham Accords. Prav tako je podpornik dogovorov in inštituta tudi Bidenova administracija. Januarja leta 2022 pa je bil v ameriškem kongresu ustanovljen še dvostrankarski U.S. Congressional Abraham Accords Caucus. Že pred tem pa je izraelski parlament oktobra 2021 pod vodstvom Naftalija Bennetta in Yairja Lapida, ustanovil Knesset Abraham Accords Caucus. Maja leta 2022 pa sta se obe poslanski skupini srečali na Abraham Accords Peace Institute.

Obstoječi člani svetovalnega odbora od AAPI –

 • Haim Saban – izraelsko-ameriški milijarder, ki je zelo tesno povezan z liberalnim establišmentom;
  • Doživljenjski upravitelj od Brookings Institution.
  • Leta 2002 v višini $13 milijonov ustanovil Saban Center for Middle East Policy (Martin Indyk; . Kenneth M. Pollack – CIA; Tamara Cofman Wittes – National Democratic Institute; Bruce Riedel – CIA; Eric Schmit; Rupert Murdoch; Bill Clinton; Shibley Telhami – Council on Foreign Relations; Daniel L. Byman – avtor knjige Spreading Hate: The Global Rise of White Supremacist Terrorism. Financerji – Ford Foundation; John D. & Catherine T. MacArthur Foundation; Eric Schmidt; The U.S. Institute of Peace Katar) – Brookings Institution.
  • Udeleženci od Saban Forum (Elliott Abrams – National Endowment for Democracy; Martin Indyk; Sandy Berger; Zbigniew Brzezinski; Lord Weidenfeld; James Wolfensohn; Nicholas Burns; Lester Crown; Tony Blair; Jane Harman; Rita Hauser; Richard Holbrook; William Kristol; Robert Kagan; David Ignatius; Robert Lifton; Joseph Nye; Thomas Pickering; Condoleezza Rice; Strobe Talbott; George Tenet – CIA; James Woolsey – CIA; Mortimer Zuckerman; John Bolton; Stephen Breyer; Norman Pearlstine; Dennis Ross; Charels Bronfman; Hillary Clinton; Bill Clinton; Thomas Friedman – The New York Times; Ehud Barak; Michael Herzog; Shimon Peres) – Saban Center.
  • Ustanovni član Bloombergovega pro-imigrantskega Partnership for a New American Economy (Rupert Murdoch; Steve Ballmer – Microsoft; Bob Iger – Disney; James McNerney – Boeing; Ursula Burns; Ken Chenault; Rob Speyer; Jerry Yung – Yahoo; Mark Zuckenberg; Mortimer Zuckerman; Lloyd Blankfein – Goldman Sachs; Reid Hoffman – LinkedIn; Harold McGraw III; Pierre Omidyar; Stephen Schwarzman; James Tisch; Diane von Furstenberg);
  • Član predsedujočega odbora od Fuel Freedom Foundation (James Woolsey – CIA; Bill Richardson; Peter Goldmark – Rockefeller Foundation; John Hofmeister – Shell; George Shultz; Lester Crown).
  • Financer pro-globalistične Tony Blair Faith Foundation/ Tony Blair Institute for Global Change (Partnerji – Rockefeller Foundation; Center for Strategic & International Studies – CIA; Bill & Melinda Gates Foundation; USAID; Microsoft Philanthropies; Blavatnik School of Government; The Anti-Defamation League; African Center for Economic Transformation; Alliance for a Green Revolution in Africa)109https://institute.global/institute/our-partners; dostop 11.1.2023.
  • Zelo pomemben financer od AIPAC110https://www.haaretz.com/us-news/2022-04-13/ty-article/.highlight/israeli-u-s-billionaire-saban-donates-1-million-to-aipacs-super-pac/00000180-5bb2-d718-afd9-dfbea3a70000.
  • Financer od Saban National Political Leadership Training Seminar – AIPAC.
  • Član uprave od Friends of Israel Defense Forces.
  • Član svetovalnega odbora od Israel Policy Forum (Martin Indyk; Charles R. Bronfman; Peter A. Joseph; Robert Lifton; Alan Solow).
  • Financer od Clinton Foundation v višini med $5 in $10 milijonov.
  • Kolega z ’’anti-Trumpovim’’ vodilnim sredstvom ’’liberalne CIA’’ Robertom DeNirom.
  • Saban je pomemben financer Demokratske stranke111https://uk.movies.yahoo.com/billionaire-democrat-haim-saban-backs-trumps-removal-via-25th-amendment-133757882.html, za katero je za volilno kampanjo leta 2020 doniral $4 milijone.
 • Yousef Al Otaiba – širši javnosti verjetno malo znani washingtonski diplomat iz Združenih Arabskih Emiratov, ki pa je ključni podpornik zloglasnega Savdskega prestolonaslednika in princa Mohammeda bin Salmana.
  • Otaiba je izredno tesno povezan z liberalnim establišmentom, njegovim obveščevalnim ozadjem, ter je de facto ”zunanji” član Demokratske stranke in bil zelo tesno povezan z Obamovo administracijo. Isto omrežje je ozadje od Nike Kovač.
  • Med Trumpovo administracijo pa je njegov ”pudlej” Trumpov zet Jared Kushner, ki tudi postane tesno povezan z bin Salmanom.
 • Abdullah Al Khalifa – washingtonski ambasador iz Bahrajna.
 • Michael Herzog – izraelski ambasador v ZDA, 2021 – .
  • Bil Military Fellow pri Washington Institute for Near East Policy, 2004.
 • Princess Lalla Joumala – maroška princesa; članica od Cosmos Club (Yousef Al Otaiba).
   • Članica od Metropolitan Club.
 • Jared Kushner – so-ustanovitelj od  Abraham Accords Peace Institute.
  • Udeleženec od C3Summit / C3 U.S.-Arab Business and Healthcare Summit (Bill Clinton; Frank Winser II; Harriet A. M. Fulbright – Fulbright Center; Eli Pariser – MoveOn.org), 2012.
  • Udeleženec World Economic Forum, 2020, 2022.
 • Avi Berkowitz – predsedujoči od Abraham Accords Peace Institute.
  • Svetovalec Jareda Kushnerja v Trumpovi administraciji.
 • Robert Greenway – predsednik in izvršni direktor od Abraham Accords Peace Institute, 2021 – .
  • Adjunct Fellow pri Hudson Institute.
  • Služil kot namestnik pomočnika predsednik in višjega direktorja za Middle Eastern and North African Affairs pri National Security Council
  • Služil kot višji obveščevalni uradnik pri Defense Intelligence Agency, 2010 – 2017.
  • Služil kot protiteroristični politični svetovalec pri Pentagonu, 2005 – 2007.

Partnerske organizacije oz. financerji od Abraham Accords Peace Institute – 

 • Middle East Regional Cooperation (MERC) – USAID; Middle East Regional (MER) – USAID; The Middle East Partnership Initiative (MEPI); The State and Peacebuilding Fund (SPF) – World Bank; Threshold Foundation; The International Peace Research Association; Yad Hanadiv / Rothschild Foundation (Baron Edmond de Rothschild; James de Rothschild; Dorothy de Rothschild; Lord Victor Rothschild; Amschel Rothschild; Lord Jacob Rothschild; Emma Rothschild; Béatrice Rosenberg de Rothschild; Hannah Rothschild; James Wolfensohn); The Carter Center; The Inter-Agency Task Force on Israeli Arab Issues (Charles Bronfman); Children of Peace (Pokrovitelj – Madonna).112https://www.aapeaceinstitute.org/middle-east-resources; dostop 26.2.2023

Globsec

Kurz je od leta 2022 član mednarodnega svetovalnega odbora od slovaškega think tanka Globsec, ki je bil ustanovljen leta 2005, in kateri organizira GLOBSEC Bratislava Global Security Forum.

»GLOBSEC is a global think-tank based in Bratislava committed to enhancing security, prosperity and sustainability in Europe and throughout the world. Its mission is to influence the future by generating new ideas and solutions for a better and safer world. We believe we can change the world by putting together the right stakeholders at the right time for a free exchange of ideas. …

In an interconnected world, GLOBSEC stimulates public-private dialogue to shape agendas for the future. With global ambitions in mind and building on its Central European legacy, GLOBSEC seeks to contribute to agendas that are critical for Europe. GLOBSEC acts in the spirit of European values and international cooperation113https://www.globsec.org/who-we-are/about-us; dostop 26.2.2023

Partnerji/financerji od Globsec leta 2022 so Atlantic Council, National Endowment for DemocracyBrookings Institution, Open Society Foundations, Konrad Adenauer Stiftung, Wilfred Martens Centre, Visegrad Fund, U.S. Department of State, NATO, European Commission, Google, Microsoft, General Dynamics, Lockheed Martin, Roche, Janssen – Johnson & Johnson.114https://forum2022.globsec.org/partners/; dostop 26.2.2023

Samo vodstvo od Globsec je tesno povezano z liberalnim establišmentom, predvsem preko Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, Atlanic Council, National Endowment for Democracy, kot tudi z Munich Security Conference, Concordia Summit, zvezo NATO in World Economic Forum. Vzporedno s tem pa izstopajo tesne povezave s Sorosovim omrežjem preko European Council on Foreign Relations.

Poleg Kurza so vidnejši člani mednarodne svetovalne uprave leta 2022 še – 

 • Baronica Catherine Ashton – bila guverneerka in je višja politična svetovalka od Royal Institute of International Affairs; upraviteljica od Royal United Services Institute; članica od Global Future Council on Geopolitics – World Economic Forum; članica od Global Leadership Foundation; članica mednarodnega svetovalnega odbora od Warsaw Security Forum; članica od European Leadership Network; bil Distinguished Fellow (2017) in je Global Europe Chair pri Woodrow Wilson International Center for Scholars; višja svetovalka od Centre for Humanitarian Dialogue;  bila pod-predsednica Evropske komisije, 2010 – 2014; bil prva visoka predstavnica EU-ja za zunanje zadeve in varnostno politiko, 2009 – 2014; bila evropska komisarka za trgovino, 2008 – 2009.
 • Gordon Bajnai – nekdanji madžarski premier, 2009 – 2010; član od European Council on Foreign Relations; višji svetovalec od Center for Strategic International Studies; svetovalec od New Pact for Europe; bil predsedujoči od Visegrád Four Grouping; pridruženi profesor na School of International and Public Affairs – Columbia University.
 • Jenna Ben-Yehuda – članica od Council on Foreign Relations; članica od Global Future’s Council on US National Security – World Economic Forum; predsednica in generalna direktorica od Truman National Security Project; članica svetovalne uprave od National Security Action; članica svetovalne uprave od Partnership for Public Service; članica svetovalne uprave od Elliott School of International Affairs – George Washington University; članica svetovalne uprave od Leadership Council for Women in National Security; ustanoviteljica od Women’s Foreign Policy Network; imenovana Champion od Gender Champions in Nuclear Policy.
 • Jan Krzysztof Bielecki – nekdanji poljski premier, 1991; direktor emerit od EastWest Institute; bil predsednik od Polish Institute of International Affairs, 2009 – 2015; častni član uprave od Mertens Centre; direktor od European Bank for Reconstruction and Development; udeleženec od World Economic Forum, 1991.
 • Carl Bildt – vodilno Sorosovo sredstvo; član od European Council on Foreign Relations.
 • Ian Brzezinski – sin vodilnega Rockefellerjevega zaveznika Zbigniewa Brzezinskega; član od Council on Foreign Relations; Residet Senior Fellow od Scowcroft Center for Strategy and Security – Atlantic Council;  udeleženec od U.S. – Central Europe Strategy Forum – Center for European Policy Analysis; bil projektni koordinator od Task Force on State Department Reform (sofinancerna preko CFR in CSIS); član od US Cluster – Integrity Initiative (MI6; CIA; NATO); član svetovalne uprave od Alexander Hamilton Society; imenovan Young Leader – French-American Foundation, 2001.
 • Michael Chertoff – bil sekretar za domovinsko varnost, 2005- 2009; član (2014 – ) in član izvršnega odbora od Trilateral Commission, 2022 – ; direktor od Atlantic Council; upravitelj od Freedom House; član mednarodnega svetovalnega odbora od U.S. Institute of Peace; direktor od Belfer Center for Science and International Affairs; direktor od EastWest Institute; pokrovitelj od Henry Jackson Society; član svetovalne uprave od Partnership for Countering Influence Operations – Carnegie Endowment for International Peace; ustanovni član izvršnega odbora od Center for Cyber and Homeland Security; ustanovni član svetovalne uprave od U.S. Cyberdome; član svetovalne uprave od America Abroad Media; član od Homeland Security Policy Institute; so-predsedujoči od Homeland Security Experts Group; ustanovni so-predsedujoči od Transatlantic Commission on Election Integrity; član izvršnega odbora od Transatlantic (High Level) Working Group; so-predsedujoči od Immigration Task Force – Bipartisan Policy Center; bil ustanovni ameriški predstavnik pri Security and Prosperity Partnership of North America; ustanovni so-predsedujoči od Global Commission on the Stability of Cyberspace; član od Global Commission on Internet Governace (projekt of RIIA in CIGI); bil Fellow od Centre for International Governance Innovation (CIGI); član svetovalne uprave od Institute for Cultural Diplomacy (Janez Janša); ustanovitelj od The Chertoff Group; udeleženec od Munich Security Conference, 2013, 2017; udeleženec od World Economic Forum, 2008; udeleženec od Concordia Summit (Danilo Türk).
 • Steven Clemons – član od Council on Foreign Relations, 1995 – ; bil izvršni pod-predsednik od New American Foundation; ustanovitelj in Senior Fellow od American Strategy Program – New American Foundation; bil član svetovalne uprave od Center for U.S.-Japan Relations – RAND Corporation; član od Council on Geopolitical Risk – World Economic Forum; služil kot izvršni direktor od Nixon Center; washingtonski urednik od The Atlantic; urednik od The Hill.
 • Mikuláš Dzurinda – nekdanji slovaški premier, 1998 – 2006; član vodstvenega odbora od Concordia Summit; predsednik od Wilfried Martens Centre for European Studies; predsednik od Centre for European Studies, 2013; dobitnik nagrade F.A. Hayek International Prize.
 • Kolinda Grabar-Kitarović – nekdanja hrvaška predsednica, 2015 – 2020; študirala kot Fulbright Scholar; članica od Trilateral Commission; članica mednarodne svetovalne uprave od Atlantic Council; članica vodstvenega odbora od Concordia Summit; upraviteljica od Friends of Europe; članica višje svetovalne uprave od NATO Defense College Foundation; članica direktorske uprave od Halifax International Security Forum; predsedujoča emerita od Council of Women World Leaders; predsedujoča od Global Women Leaders Committee – World Business Angels Investment Forum; dobitnica nagrade Fulbright Lifetime Achivement Award, 2019.
 • Benjamin Haddad – član pariškega parlamenta, 2022 – ; tesno povezan z Emmanuelom Macronom; višji direktor od Europe Centre pri Atlantic Council, 2019 – ; bil Fellow od Hudson Institute, 2014 – 2018; udeleženec od Munich Security Conference, 2023; bil govorec pri Warsaw Security Forum.
 • Toomas Hendrik Ilves – vodilno Sorosovo sredstvo; član od European Council on Foreign Relations.
 • General John R. Allen – član od Council on Foreign Relations, 1983 – 1988, 2011 – ; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2015; predsednik od Brookings Institution, 2017 – ; služil kot Marine Corps Fellow pri Center for Strategic and International Studies, 1990a; član svetovalne uprave od Washington Institute for Near East Policy; član od American Academy of Diplomacy; član od The Forum for the Future of Higher Education; pogosti predavatelj in imenovan ancien pri NATO Defense College Foundation; bil član od Transatlantic Task Force – German Marshall Fund; Seniro Fellow pri Merrill Center – Johns Hopkins School of Advanced International Studies; Fellow od Royal United Services Institute; udeleženec od World Economic Forum, 2020; bil predavatelj pri Hertog Foundation; služil kot posebni Obamov odposlanec pri Global Coalition to Counter the Islamic State of Iraq and the Levant, 2014 – 2015.
 • Kersti Kaljulaid – nekdanja estonska predsednica, 2016 – 2021; članica od European Council on Foreign Relations; članica od Council of Women World Leaders; udeleženka od Munich Security Conference, 2023; dobitnica nagrade Award of Unity od Sorosove Open Estonia Foundation; dobitnica nagrade Rainbow Hero Award od Estonian LGBT Association.
 • Annegret Kramp-Karrenbauer – nekdanja nemška obrambna ministrica, 2019 – 2021; predsednica od CDU, 2018 – 2021; članica svetovalnega odbora od Munich Security Conference, 2019 – ; so-predsedujoča mednarodnemu vodstvenemu odboru od Center for European Policy Analysis , 2022 – ; članica od Konrad Adenauer Foundation; članica od Central Committee of German Catholics.
 • Miroslav Lajčák – posebni predstavnik EU za dialog Beograd-Priština; namestnik slovaškega premierja, 2012 – ; slovaški zunanji minister, 2012 – 2020; član od European Council on Foreign Relations; upravitelj od Friends of Europe; član od Transatlantic Task Force pri German Marshall Fund; član od European Leadership Network; alumni od International Gender Champions; predsedujoči od OSCE; udeleženec od World Economic Forum; udeleženec od Concordia Summit.
 • Arancha González Laya – nekdanja španska zunanja ministrica, 2020 – 2021; članica od European Council on Foreign Relations, 2021 – ; članica svetovalne uprave od Centre for European Reform; upraviteljica od Elcano Royal Institute for International and Strategic Studies; predsedujoča globalni svetovalni upravi od International Gender Champions; članica svetovalnega odbora od Mo Ibrahim Foundation; so-predsedujoča od Global Future Council on the Future of International Trade and Investment – World Economic Forum; komisarka od Broadband Commission for Sustainable Development; dekanica od Paris School of International Affairs – Sciences Po; bila svetovalka (2002-2005) Pascala Lamyja, ko je bil ta komisar za trgovino; bila članica od EU-Africa High-level group;  udeleženka od Munich Security Forum, 2023; bila govornica pri Global Progressive Forum.
 • Ivan Mikloš – nekdanji slovaški zunanji minister, 2010 – 2012; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2005; bil direktor od East-West Institute, 1998 – ; so-ustanovitelj ukrajinskega think tanka Centre for Economic Strategy;  imenovan Global Leader for Tomorrow – World Economic Forum, 2000; njegov vzornik je Friedrich August von Hayek.
 • Sally A. Painter – članica uprave od Atlantic Council; članica uprave od Truman National Security Project; članica uprave od National Center for Sustainable Development; članica uprave od U.S. Committee on NATO; članica uprave od GLOBSEC U.S. Foundation; članica uprave od Muslim Jewish Conference; udeleženka od Concordia Summit.
 • Petr Pavel – češki predsednik, 2023 – ; predsedujoči od NATO Military Committee, 2015 – 2018.
 • Rosen Plevneliev – nekdanji bulgarski predsednik, 2012 – 2017; član od Trilateral Commission; član od European Council on Foreign Relations; bil član uprave od American Chamber of Commerce; Distinguished Professor na Schwarzman College, Tsinghua University; član globalne svetovalne uprave od National Strategic Institute – Tsinghua Universit; bil prvi bulgarski predsednik, ki je bil povabljen na Munich Security Conference.
 • Anton Rop – nekdanji slovenski premier, 2000 – 2004; častni pod-predsedujoči od European Investment Bank, bil pod-predsednik, 2014 – 2017.
 • Andreas Treichl – član od Trilateral Commission; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2009, 2022; član od European Council on Foreign Relations; predsedujoči nadzorni upravi od Erste Foundation; njegov oče Heinrich Treichl je bil udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1977 – 1980, in bil član od Mont Pelerin Society.
 • Kurt Volker – nekdanji ameriški posebni odposlanec za Ukrajino; višji svetovalec od Atlantic Council; višji svetovalec od (Kissinger)McLarty Associates; član od Atlantic Partnership; izvrši direktor od McCain Institute for International Leadership; upravni direktor od Center for Transatlantic Relations – John Hopkins Foreign Policy Institute; bil ameriški diplomat pri zvezi NATO, 2008 – 2009; udeleženec od Concordia Summit.
 • Damon Wilson – predsednik in generalni direktor od National Endowment for Democracy; pod-predsednik in direktor od International Security Program pri Atlantic Council; član uprave od Truman Center for National Policy; član višje svetovalne uprave od NATO Defense College Foundation; višji svetovalec od US-Ukraine Business Council; član izvršnega odbora od World Movement for Democracy; bil projektni uradnik pri Children and War Program – Save the Children; udeleženec od Concordia Summit.

Vidnejši govorci na Globsec Forum –

 • 2022 – Natalia Arno – Free Russia Foundation; Ivan Bartoš – ”antifa”; Carl Bildt; Elisabeth Braw – American Enterprise Institute; Zuzana Čaputová – slovaška predsednica; Malcolm Chalmers – Royal United Services Institute; Aya Chebbi – Nala Feminist Collective; Viola von Cramon-Taubadel – Heinrich Böll Stiftung; Milo Đukanović – črnogorski predsednik; Mikuláš Dzurinda; Karoline Edtstadler – avstrijska ministrica za EU in članica od European Council on Foreign Relations; Daniel Eriksson – Transparency International; Kolinda Grabar-Kitarović; Melinda Haring – Atlantic Council; Melissa Hathaway – Centre for International Governance Innovation; Yanzhong Huang – Council on Foreign Relations; Subrahmanyam Jaishankar – indijski zunanji minister; Kersti Kaljulaid; Matthew Karnitschnig – POLITICO; Ivan Korčok – slovaški zunanji minister in član od European Council on Foreign Relations; Ivan Krastev; Albin Kurti – kosovski premier; Aleksander Kwasniewski; Miroslav Lajčák; Lisa Magno – USAID; Ivan Mikloš – nekdanji namestnik slovaškega premierja; Stormy-Annika Mildner – Aspen Institute Germany; Karl Nehammer – avstrijski kancler; Amanda Paul – European Policy Centre; Robin Shepherd – Hlifax International Security Forum; Sviatlana Tsikhanouskaya – belorusko CIA sredstvo; Margrethe Vestager – izvršna pod-predsednica Evropske komisije in članica od European Council on Foreign Relations; Justin Vogt – Foreign Affairs; Kurt Volker; Ursula von der Leyen; Aleksandar Vučić – srbski predsednik; Damon Wilson.
 • 2021 – Zuzana Čaputová – slovaška predsednica; papež Frančišek – pro-globalistično sredstvo super elite; Andrzej Duda – poljski premier; Eduard Heger – slovaški premier; Ivan Korčok – slovaški zunanji minister in član od European Council on Foreign Relations; Boštjan Koritnik – slovenski minister za javno upravo;  Sebastian Kurz; Miroslav Lajčak; Anže Logar – slovenski zunanji minister; Zoran Milovanović – hrvaški predsednik; Harjit Singh Sajjan – Trudeaujev minister za obrambo; Péter Szijjártó – madžarski zunanji minister; John R. Allen; Ivan Bartoš – ”antifa”; Clement Beaune – francoski zunanji minister; Carl Bildt; Sandra Breka – Robert Bosch Stiftung; Frances C. Burwell – (Kissinger) McLarty Associates; Michael Chertoff; Roland Freudenstein – Wilfried Martens Centre; Francis FukuyamaKolinda Grabar-Kitarović; Jennifer Hillman – Council on Foreign Relations; David Ibsen – The Counter Extremism Project; Gergely Karácsony – župan Budimpešte; Ivan Krastev; James M. Lindsay – Council on Foreign Relations; David Livingston – U.S. State Department; Bruno Maçães – Wilfried Martens Centre; Cecilia Malmström – European Council on Foreign Relations; Jennifer Morgan – Greenpeace International; Katrina Mulligan – Center for American Progress; Victoria Nuland; Petr Pavel; Rachel Rizzo – Truman Center for National Security; Daniela Schwarzer – Open Society Foundations; Torrey Taussig – Belfer Center for Science and International Affairs; Laurence Tubiana; Leonid Volkov – kampanjski menedžer od Alexeyja Navalnyega; Andrew Weiss – Carnegie Endowment for International Peace; Richard Wike – Pew Research Center; Damon Wilson – Atlantic Council.
 • 2020 – Christopher Walker – National Endowment for Democracy; Damon Wilson – Atlantic Council; Cameron F. Kerry – Brookings Institution; Tedros Adhanom Ghebreyesus – WHO; Bruno Maçães – Hudson Institute; Gergely Karácsony – župan Budimpešte; Harjit Singh Sajjan – Trudeaujev minister za obrambo; Ivan Korčok – slovaški zunanji minister in član od European Council on Foreign Relations; Ivan Krastev; Jens Stoltenberg; John R. Allen; Joyce Hakhem – Royal Institute of International Affairs; Katarína Mathernová – članica Evropske komisije in član od European Council on Foreign Relations; Laura Codruța Kövesi – glavna evropska tožilka; Madeleine Albright; Mateusz Morawiecki – poljski premier; Mevlüt Çavuşoğlu – turški zunanji minister; Péter Szijjártó – madžarski zunanji minister; Sviatlana Tsikhanouskaya – belorusko CIA sredstvo; Věra Jourová – pod-predsednica Evropske komisije; Zuzana Čaputová – slovaška predsednica.

David McAllister

David McAllister z Bilderberderko in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen.

David McAllister je pod-predsednik od International Democrat Union.

McAllister je od leta 2014 član Evropskega parlamenta in je član od Christian Democratic Union, ki je del European People’s Party. Od leta 2017 je McAllister v Evropskem parlamentu predsedujoči odboru za zunanjo politiko. Leta 2020 je vodil evropsko Brexit skupino.

Delovanje McAllisterja v pomembnih nevladnih organizacijah –

 • Bil do nedavna član od European Council on Foreign Relations.
 •  Upravitelj od Friends of Europe (Tanja Fajon; Alojz Peterle).
 • Član od German Council on Foreign Relations (Wolfgang Ischinger).
 • Član od European Leadership Network.
 • Član od Konrad Adenauer Stiftung.
 • Predsedujoči od European Endowment for Democracy (Sandra Breka – ECFR, Open Society Foundations; Maria Arena – uradna zaveznica od OSF; Tonino Picula – uradni zaveznik od OSF; Heidi Hautala – uradna zaveznica od OSF).
 • Član zunanje svetovalne uprave od School of Transnational Governance (Christopher Hill; Mo Ibrahim; Vaira Vike-Freiberga; Alexander Stubb – ECFR; Fabrizio Tassinari – ECFR) –  European University Institute.
 • Bil štipendist od Konrad Adenauer Stiftung.

Elbegdorj Tsakhiagiin

Elbegdorj Tsakhiagiin je nekdanji mongolski predsednik, 2009 – 2017.

Tsakhiagiin je prav tako povezan z nevladnimi organizacijami, ki so del globalne super elite – 

 • Pokrovitelj od neokonservativnega Henry Jackson Society (Pokrovitelji – Max Boot; Michael Chertoff; Carl Gershman; Bruce P. Jackson; Max Kampelman; William Kristol; Clifford May; Joshua Muravchik; Richard Perle; Natan Sharansky; general Jack Sheehan; R. James Woolsey – CIA).
 • Član od pro-globalistične organizacije The Elders (Martti Ahtisaari; Jimmy Carter; Desmond Tutu; Kofi Annan; Mary Robinson; Ban Ki-moon; Gro Harlem Brundtland; Zeid Ra’ad Al Hussein; Ellen Johnson Sirleaf; Ricardo Lagos; Ernesto Zedillo; Richard Branson; Peter Gabriel; Don Gips – Skoll Foundation; Srik Gopal – Humanity United; Judith Lingeman – Dutch Post Lottery; Randy Newcomb – Omidyar Network; Jeff Skoll), katere ustanovitelj je bil Nelson Mandela.
 • Član od Club de Madrid (Danilo Türk; Milan Kučan).
 • Član od pro-globalistične/feministične The Leadership Campaign (Janez Janša; Guy Verhofstadt; Jean-Claude Juncker; Mark Rutte; Justin Trudeau; Boris Johnson; David Cameron; Gordon Brown; José Manuel Barroso; Emmanuel Macron; António Guterres; Donald Tusk; Andrzej Duda; Robert Fico; Ólafur Ragnar Grímsson; Stefan Löfven; Pedro Sánchez; Benjamin Netanyahu; Shinzō Abe; Recep Tayyip Erdoğan; Petro Poroshenko; Arseniy Yatsenyuk; Abdullah II bin Al-Hussein; Paul Kagame; Mohammad Ashraf Ghani; Edi Rama; Nursultan Nazarbayev; Milo Đukanović) – Women Political Leaders
 • Pokrovitelj od World Sustainable Development Forum (Pokrovitelji – Arnold Schwarzenegger; Danilo Türk; Hamid Karzai; Jose Manuel Barosso; Kevin Rudd; Ricardo Lagos; Vaira Vike-Freiberga).
 • Član svetovalne uprave od International Bridges to Justice (Člana svetovalne uprave – Hilde Schwab – žena Klausa Schwaba; Cornell West, vodilno sredstvo ”liberalne CIA”. Partnerji – Open Society Institute; Ashoka; Levi Strauss Foundation; World Economic Forum; World Justice Project).115https://www.ibj.org/who-we-are/overview/; dostop 27.2.2023
 • Bil govorec pri World Policy Conference, ki jih organizira French Institute of International Affairs.
 • Bil leta 2022 govorec pri World Forum for Democracy, katerega partnerji/financerji so Committee to Protect Journalists (Financerji leta 2021 – Christiane Amanpour; AmazonSmile Foundation; American Express Foundation; Arnold Ventures; AT&T; Bank of America; Bloomberg LP; Citigroup; CNN; Columbia University; Debevoise & Plimpton, LLP; Discovery Communications, Inc.; Disney-ABC Television Group; Dow Jones Company; Emerson Collective LLC; Facebook; Forbes Inc.; Ford Foundation; Getty Images; Goldman Sachs; Google; Hearst; Heising-Simons Foundation; The John S. and James L. Knight Foundation; Robert Wood Johnson Foundation; J.M. Kaplan Fund; MacArthur Foundation; Mastercard; McKinsey & Company, Inc.; Morgan Stanley; National Basketball Association
  (NBA); National Public Radio (NPR); New York Community Trust; The New Yorker; Open Society Foundations; PayPal Charitable Giving Fund; PepsiCo.; Pfizer; Pritzker Pucker Family Foundation; Reuters; San Francisco Foundation; Joseph Stiglitz; Sony Corporation of America; Arthur Sulzberger; Tides Foundation; Tishman Speyer Properties, Inc; Vanguard Charitable; Darren Walker; The Wall Street Journal; The Washington Post; Washington Speakers Bureau; Yahoo! Inc.
  )116https://cpj.org/wp-content/uploads/2022/11/CPJ.Annual.Report.2022.pdf; str. 24 – 27; European Endowment for Democracy; Friedrich Naumann Foundation for Freedom; International IDEA; International Press Institute; openDemocracy (Financerji – Open Society Foundations; Oak Foundation; Luminate; Humanity United; Joseph Rowntree Reform Trust; NEO Philanthropy)117https://www.opendemocracy.net/en/supporters/; dostop 27.2.2023; Paris Peace Forum (Partnerji – Rockefeller Foundation; Ford Foundation; Open Society Foundations; Bill & Melinda Gates Foundation; Carnegie Corporation of NY; Henry Luce Foundation; Luminate; Post Code Lottery; Breakthrough Energy; Pew Research Center; Brunswick Group; Microsoft; Amazon; Bloomberg; Hewlett Foundation; Twitter; TikTok; Aga Khan Development Network; European Commission; Council of Europe; International Chamber of Commerce; IMF)118https://parispeaceforum.org/en/missions-and-values/partners/; dostop 27.2.2023; Reporters sans frontières.119https://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/partners; dostop 27.2.2023

The Leadership Campaign – Women Political Leaders

Janez Janša je nekje od junija 2021 član od The Leadership Campaign pri pro-globalistični in super elitni feministični organizaciji Women Political Leaders (WPL). WPL je bila ustanovljena leta 2013 in predstavlja ”napore” super elite za širjenje feminizma na najvišjih ravneh globalne politike, vključno z vsiljevanjem feminizma, kot del radikalne ideologije ”liberalne CIA”, tudi preko Evropske komisije v Evropski uniji. Da je v ozadju te globalne širitve feminizma ključni liberalni establišment, dokazujejo same nevladne organizacije in fundacije, ki so financerji in partnerji od WPL, kot tudi najpomembnejši posamezniki povezani z WPL. Ključne organizacije od WPL predstavljajo tesno povezavo s CIA, kot sta to International Republican Institute in National Democratic Institute, kot seveda tudi Rockefeller Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, Munich Security Conference, Concordia Leadership Council, World Economic Forum in ostale organizacije iz tega omrežja. Vodilni predstavniki od WPL so temu primerno tesno povezani z Rockefellerjevim in Sorosovim omrežjem, kot so to Peter Sutherland, Pascal Lamy, Laura D’Andrea Tyson, Jose Manuel Barroso, Mo Ibrahim, Tarja Halonen, Kathy Calvin, Jane Goodall in Helen Clark.

»Women Political Leaders (WPL) is glad to partner with The Rockefeller Foundation to respond to the COVID-19 crisis and shine a spotlight on women’s leadership.«120https://reykjavikforum.global/wp-content/uploads/2020/09/The-Reykjavik-Manual-1.pdf; str. 11

Partnerske organizacije od Women Political Leaders –

 • Nevladne organizacije in fundacije – Rockefeller Foundation; Bill & Melinda Gates Foundation; Concordia Summit; Council of Women World Leaders; International Republican Institute; Mo Ibrahim Foundation; Munich Security Conference; National Democratic Institute; United Nations Foundation; Plan International; Women Deliver.
 • Mednarodne ustanove – World Bank; UN; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); European Investment Bank; African Development Bank.
 • Vladne organizacije – European Parliament; European Commission; African Union Commission.
 • Ostali partnerji – McKinsey & Company; Salesforce; Facebook; Google; Mastercard; Merck; Ernst & Young; Volkswagen.121https://www.womenpoliticalleaders.org/partners/; dostop 27.2.2023

Silvana Koch-Mehrin

Silvana Koch-Merin z Jean-Claudeom Junckerjem.

Ustanoviteljica od Women Political Leaders Global Forum (WPL) je globalistka in feministka Silvana Koch-Mehrin, ki je tesno povezana z Rockefellerjevim in Sorosovim omrežjem.

 • Koch-Mehrin je bila v obdobju med 2004 – 2014 članica Evropskega parlamenta in med 2009 – 2011 pod-predsednica Evropskega parlamenta. V tem obdobju je bila tudi ustanoviteljica od Women in Parliaments Global Forum. V okviru tega se je leta 2013 tudi udeležila Crans Montana African Women’s Forum v Bruslju. Bila pa je tudi voditeljica od EU Gender Equality Index pri European Institute for Gender Equality.
 • Njene povezave s tem omrežjem segajo že v študijsko obdobje (1990-1995), saj je bila financirana s strani Friedrich Neumann Stiftung (FNS), ki je fundacija od nemške Freie Demokratische Partei (FDP). Predsedujoči od FNS je bil v tistem obdobju (1987-1995) precej vplivni nemški politik Wolfgang Mischnik, ki ga nasledi (1995 – 2006) super elitni Otto Graf Lambsdorff, ki je bil ustanovni član od Trilateral Commission (1973 – 1977, cca 1993 – 2009), in je bil vsaj od leta 1993 – 2009 član izvršnega odbora od Trilateral Commission. Otto Graf Lambsdorff je bil član nemškega parlametna od 1972 – 1998 in predsedujoči od FDP od 1988 – 1993. V obdobju od 1977 – 1982 pa je bil Lambsdorff nemški minister za ekonomijo. Lambsdorff je bil tudi član globalne svetovalne uprave od Council on Foreign Relations, ter bil udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1980, 1982 – 1984. Bil pa je tudi član od German Council on Foreign Relations in član od Atlantik-Brücke. Leta 1984 pa tudi udeleženec od World Economic Forum. V današnjem času je najvidnejši član uprave super elitni Alexander Graf Lambsdorff, Ottov nečak, ki je hkrati tudi član od Trilateral Commission in član Sorosovega European Council on Foreign Relations. Alexander je bil član Evropskega parlamenta od 2004 – 2017, od leta 2017 pa je član nemškega Bundestaga. Koch-Mehrin pa je bila tudi sama v obdobju med 1999 – 2011 članica zvezne izvršne uprave fundacije. Stranka FDP je leta 1994 izpadla iz Evropskega parlamenta, leta 2004 pa je bila Koch-Mehrin njihova vodilna kandidatka za vstop v Evropski parlament. Po vstopu v parlament je tudi postala predsedujoča FDP-jevi delegaciji znotraj parlamentarne skupine ALDE (propaganda ”liberalne CIA”). Frankfurter Allgemeine Zeitung jo je kritiziral, ker se je leta 2009 med kampanjo za Evropski parlament udeleževala samo 39% parlamentarnih zasedanj – glede na poročilo EU parlamenta se je udeležil 62% zasedanj, sama pa je trdila, da se jih je udeležil 75%. Koch-Mehrin je znana tudi zaradi plagiatorstva pri svoji doktorski dizertaciji, zaradi česar so ji odvzeli naziv.
 • Koch-Mehrin je bila leta 2003 imenovana Young Leader od American Council on Germany, kateri je sestrska organizacija od Atlantik-Brücke, hkrati pa tesno povezan s Council on Foreign Relations. Leta 1952 ustanovljeni American Council on Germany, kot tudi Atlantik Brücke, sta preko ustanoviteljev in vodstva tesno povezana z Rockefellerjevim omrežjem, kar tudi nakazuje na popolni nadzor tega omrežja nad Nemčijo po 2. sv. vojni in vse do danes. Ustanovitelja od ACGUSA sta bila John J. McCloy (vodilno Rockefellerjevo sredstvo/zaveznik), kot predsedujoči od Council on Foreign Relations in Eric M. Warburg iz super elitne bankirske družine, ki je tesno povezana s Pilgrims Society in Council on Foreign Relations. Najpomembnejši člani uprave od ACGUSA leta 2003 so častni pod-predsedujoči Paul Volcker (vodilni Rockefellerjev zaveznik in ekonomist), Henry Kissinger (vodilno Rockefellerjevo sredstvo/zaveznik; varovanec od McCloyja), Brent Scowcroft, Walter Slocombe, Richard R. Burt, Richard Holbrooke, Robert Kimmitt, John Lipsky, John J. McCloy II (sin Johna J. McCloya), Marie M. Warburg. Člani raznih odborov leta 2003 pa so še Chuck Hagel, George C. McGhee, Richard Lugar.
  Skozi različna obdobja so bili člani uprave še John J. McCloy, predsedujoči 1952 – 1987; Ellen Z. McCloy, 1952 – ; Christopher Emmet, 1952 – ; general Lucius Clay, 1952 – ; Zbigniew Brzezinski (vodilno Rockefellerjevo sredstvo/zaveznik); Richard Debs; Dick Cheney; Robert Ellsworth; David Rubenstein; Robert Zoellick; John Diebold; Josef Joffe; Sal Oppenheim; general John Galvin; Hugh G. Hamilton Jr.; Vernon Walters.
  • Financerji od ACGUSA leta 2003 so –

»$10,000: … Arnhold and S. Bleichroeder Holdings, Inc. [George Soros]. AT&T. Bayer Corporation. BMW … Daimler Chrysler … ExxonMobil Corporation … J.P. Morgan Chase [Rockefeller] … Pfizer Inc. Charles Schwab & Co. … $5,000 – $9,999: … BASF Corporation. Clifford Chance US LLP … Debevoise & Plimpton. Deutsche Bank North America … Ford Motor Company … Fulbright & Jaworski … Hypo Vereinsbank … KPMG, LLP. Lufthansa … Milbank, Tweed, Hadley & McCloy. Morgan Stanley … Paramount Group. PricewaterhouseCoopers … Volkswagen of America … $1,000 – $4,999: … American International Group [Maurice Greenberg] … AXA … Brown Brothers Harriman & Co. … Lazard, LLC … Marathon Oil Corporation«122https://web.archive.org/web/20030812035756/http://www.acgusa.org/corpprog.htm; dostop 12.8.2003

  • Gostje od ACGUSA v obdobju 2001 – 2002 so Wolgfang Ischinger, Jean-Claude Trichet, Mario Monti.
  • Vidnejši Young Leaders od American Council on Germany so bili – Hans-Gert Pöttering (1973); Max M. Warburg (1973); Jonathan E. Colby (1977, 1982; sin CIA direktorja Williama Colbyja); Robert Hormats (1978); Wolfgang Ischinger (1978, 1980); James K. Galbright (1980); David Halperin (1980); Nikolaus Graf Lambsdorff (1980); Karl-Ferdinand Frhr. V. Thurn un Taxis (1982); Gerald Felic Warburg II (1982); Francis Fukuyama (1985); Thomas de Meiziere (1989); Sideny Blimenthal (1990); Beatrice Weizsäcker (1991); Alexander Graf Lambsdorff (1997); Karl-Theodor zu Guttenberg (2003).
 • Leta 2005 je bila Koch-Mehrin imenovana Young Global Leader od World Economic Forum. Klaus Schwab je varovanec vodilnih oseb okoli Rockefellerja, kot so Henry Kissinger, Graham Allison in Maurice Strong, ki so tudi ključni za ustanovitev od World Economic Forum.
 • Koch-Mehrin je članica višjega omrežja od (pro-globalističnega/”liberalne CIA”) European Leadership Network, kjer so številni Sorosovi predstavniki iz European Council on Foreign Relations. ELN je ustanovljen leta 2011, kot ”odziv” na Obamov (Rockefellerjevo in Sorosovo sredstvo) poziv k progresivni nuklearni razorožitvi.
  • Vidnejši člani svetovalne uprave – Wolfgang Ischinger; Igor Ivanov; Ana Palacio; Malcolm Rifkind; Javier Solana.
  • Vidnejši člani višjega omrežja – Willy Claes – Royal Institute of International Affairs, Belgija; Guy Verhofstadt – uradni zaveznik od OSF; Anders Fogh Rasmussen; Teija Tiilikainen – ECFR; Francois Heisbourg – International Institute for Strategic Studies; Pierre Vimont – ECFR; Niels Annen – ECFR; Wolfgang Ischinger – ECFR; David MacAllister – IDU; Norbert Röttgen – ECFR; Anita Orban – ECFR; Gianfranco Fini – ECFR; Federica Mogherini – International Crisis Group; Lia Quartapelle – ECFR; Nathalie Tocci – ECFR; Linas Linkevičius – ECFR; Vygaudas Ušackas – ECFR; Jaap de Hoop Schaffer – ECFR; Klaas de Vries – Netherlands Atlantic Association; Laurens Jan Brinkhorst – Friends of Europe; Merietje Schaake – ECFR; Hans van den Broek – The Global Panel; Nikola Dimitrov – ECFR; Gro Harlem Brundtland – CFR; Radoslaw Sikorski – ECFR; Alexey Arbatov – SVOP; Igor Ivanov – International Crisis Group; Boris Tadić – Club de Madrid; Miroslav Lajčák – ECFR; Arancha González Laya – ECFR; Ana Palacio – ECFR; Narcis Serra – ECFR; Javier Solana – ECFR; Hans Blix; Catherine Ashton – Royal Institute of International Affairs; Alistair Burt – ECFR; Lord Charles Guthrie – N.M. Rothschild & Sons; Lord Kerr of Kinlochard – Pilgrims Society; Pauline Neville-Jones – Friends of Europe; Sir Malcolm Rifkind – Royal United Services Institute; Lord George Robertson – Atlantic Council.
  • Financerji od European Leadership Network v obdobju 2022/2023 so vodilne fundacije ”liberalne CIA” –

»John D. & Catherine T. MacArthur FoundationCarnegie Corporation of New York … Nuclear Threat Initiative … Rockefeller Brothers FundPloughshares Fund … Joseph Rawntree Charitable Trust … The William & Flora Hewlett Foundation … German Federal Foreign Office … The UK Foreign and Commonwealth Office … NATO … Heinrich Böll Foundation … Ministry for Foreign Affairs of Finland … U.S.-Russia Foundation … Schneider Group«123https://www.europeanleadershipnetwork.org/about/how-we-are-funded/; dostop 9.3.2023

 • Koch-Mehrin je članica globalnega svetovalnega omrežja od Apolitical Foundation, katerega člani so še Helen Clark; Alexander Stubb – European Council on Foreign Relations; Ada Williams Prince – Pivotal Ventures (Melinda Gates); Franes Prenn – McCain Institute for International Leadership; Halla Tómasdóttir – The B Team; Joachim Koschnicke – nekdanji svetovalec Angele Merkel; John Dutton – član izvršnega odbora od World Economic Forum; Mabel van Oranje (tesna Sorosova zaveznica) – European Council on Foreign Relations; Marietje Schaake (tesna Sorosova zaveznica) – European Council on Foreign Relations; Moises Naim – Distinguished Fellow od Carnegie Endowment for International Peace; Patrick Gaspard – nekdanji predsednik od Open Society Foundations.
  • Financerji od Apolitical Foundation v obdobju 2022/2023 –

»Open Society FoundationsObama Foundation [Nika Kovač] … Sigrid Rausing Trust … The Forum of Young Global Leaders [World Economic Forum] … European Forum Alpbach … The Elders … Microsoft … BMW Foundation«124https://apolitical.foundation/our-funders; dostop 8.3.2023

 • Leta 2019 je bila Koch-Mehrin udeleženka od Concordia Summit (David Petraeus – CIA; Danilo Türk).
 • Leta 2023 je bila Koch-Mehrin udeleženka od Munich Security Conference. Člani svetovalnega odbora od MSC so seveda prav tako del Rockefellerjevega in Sorosovega omrežja. To so zloglasni savdski princ Turki al Faisal – CIA sredstvo; Oliver Bäte – član globalne svetovalne uprave od Council on Foreign Relations; Carl Bildt – član od ECFR; Josep Borrell Fontelles – Elcano Royal Institute (Jose Maria Aznar; Enrique V. Iglesias; Javier Solana; Ana Botin); Arancha González Laya – članica od ECFR; Jane Harman – Council on Foreign Relatiosn; Toomas Hendrik Ilves – član od ECFR; Kersti Kaljulaid – članica od ECFR; John F. Kerry – član od Council on Foreign Relations; David Miliband – član od ECFR; Federica Mogherini – upraviteljica od International Crisis Group; Nancy Pelosi – povezana s feminističnim omrežjem  WEI Symposium / WIE Suite (Lady Lynn de Rothschild; jordanska kraljica Rania; Melinda Gates; Arianna Huffington; Diane von Furstenberg; Jill Biden; Naomi Campbell; Tyra Banks; Mellody Hobson; Lauren Bush; Rosario Dawson; Christy Turlington; Thasunda Duckett); Radosław Sikorski – član od ECFR; Javier Solana – član od ECFR; Alexander Soros; admiral James G. Stavridis – član od Council on Foreign Relations.

Člani globalne svetovalne uprave od Women Political Leaders

 • Sir Peter Sutherland (2016 – 2018) – tesen Rockefellerjev zaveznik in vodilni pro-migracijski propagandist in globalist; bil član globalne svetovalne uprave od Council on Foreign Relations; član od Trilateral Commission, 1992 – 2018, predsedujoči evropski skupini, 2001 – 2010, član izvršnega odbora, – 2018; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1989 – 1998, 2000, 2002 – 2007, 2009 – 2014, član izvršnega odbora, 1991 – ; bil častni predsednik za Irsko pri European Movement; bil pod-predsedujoči od European Round Table of Industrialists, 2006 – 2009, član, 1997 – 2009; bil upravitelj od The Conference Board, cca 1990a – ; direktor od Institute fort he Study of Diplomacy (Frank Wisner II – CIA; Max Kampelman; Robert Gallucci; Thomas Pickering; Lee Hamilton; Stapleton Roy; Chester Crocker; general William Odom) – Georgetown University, cca 1990 – cca 2000; bil član od Aspen Strategy Group on Transatlantic Relations (Pehr Gyllenhammer; Lord Carrington; Jacques Delors; Marie-Jose Kravis; Ruud Lubbers) – Aspen Institute, 1995; bil član uprave od World Economic Forum Foundation, 1999 – 2013, udeleženec 1994, 1995, 2013, 2014; bil član uprave od European Institute; bil član svetovalnega odbora od Centre for European Reform, cca 2000 – 2005; bil član častnega odbora od Institute of International and European Affairs, 2001 – 2015; bil predsednik od European Policy Centre, 2000, predsedujoči, 2001 – 2006, predsednik, 2006 – 2012; ustanovni član svetovalnega odbora od Business for a New Europe, 2006 – ; bil član svetovalne uprave od Five Freedom Project (Jacob Wallenberg; Peter Thiel; Pascal Lamy) – European Centre for International Political Economy; član mednarodne svetovalne uprave in financer od Institute for International Integration Studies (C. Fred Bergsten; Jacques Delors; Jeffrey Sachs; Klaus Schwab), cca 2005 – ; bil predsedujoči od Consultative Board of the Director of the WTO (Niall FitzGerald; Thierry Montbrial), 2003 – 2005; bil član od Council for the Future of Europea – Berggruen Institute of Governance; bil član uprave od Committee for a World Parliament; bil predsedujoči od London School of Economics and Political Science, 2008 – 2015; bil član od Opus Dei (tesne povezave s ”konservativno CIA”/CIA); bil predsedujoči od Goldman Sachs International, 1995 – 2015; bil predsedujoči od British Petroleum; bil UN Special Representative for International Migration, 2006 – 2017; bil svetovalec papeža Frančiška I; bil predsednik od International Catholic Migration Commission; bil član migracijske svetovalne uprave od International Organisation for Migration; dobitnik David Rockefeller International Leadership Award, 1998; dobitnik nagrade European Person of the Year, 1988.
 • Olli Rehn (2017 – ) – nekdanji evropski komisar, 2004 – 2014; bil pod-predsednik Evropske komisije, 2011 – 2014; guverner finske banke, 2018 – ; član od Trilateral Commission; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2007; uradni zaveznik od Open Society Foundations; član od Europe Policy Group – WEF, 2017 – ; predsedujoči od Global Agenda Council on Public Finance and Social Protection Systems – WEF; član od Global Future Council on the Future of Financial and Monetary Systems – WEF; član svetovalne uprave od EU IDEA (Giuliano Amato; Vivien Schmidt); član guvernerskega odbora od European Central Bank; nadomestni član guvernerske uprave od International Monetary Fund; bil govorec pri Peterson Institute for International Economics, 2011; bil govorec skupaj z Heather Grabbe (Open Society European Policy Institute) pri Open Estonia Foundation.
 • Muhammad Yunus (2017 – ) – vodilno sredstvo ”liberalne CIA”; študiral kot Fulbright Scholar, 1965; ustanovitelj in član uprave od Grameen Foundation (John Doerr; Steven Rockefeller Jr.; ; John C. Whitehead), 1997 – ; bil član od Global Philanthropy Forum (Pamela Omidyar; Vartan Gregorian; Stephen Heintz; Teresa Heinz Kerry; Peter Gabriel; William Draper III; Desmond Tutu; William Gates Sr.) – World Affairs Coucil of Northern California, 2001; član mednarodne svetovalne uprave od PlaNet Group (Jacques Attali; Robert Hormats; Felix Rohatyn; Etienne Davignon; Jacques Delors; Pehr Gyllenhammer; Shimon Peres; Boutros Boutros-Ghali; Guillaume Sarkozy; Michel Rocard); član od super elitnega Bretton Woods Committee, 2009 – cca 2012; član globalnega odbora od Asia Society, 2011 – 2014; član uprave od UN Foundation; častni član od Club of Budapest; član ustanovne skupine od The B Team; bil zastopnik od United Nations Sustainable Development Goals, 2016 – 2019; komisar pri Broadband Commission for Sustainable Development; uradni govorec od Creative Artisits Agency (del Sun Valley Meetings); svetovalec pri One Young World (propaganda ”liberalne CIA”); pomemben podpornik od Asian University for Women; udeleženec od World Economic Forum, 2013; udeleženec od Clinton Global Initiative, 2005 – 2007, 2013; bil govorec pri Club of Rome, 2016.
 • José Manuel Barroso (2017 – ) – bil predsednik Evropske komisije, 2004 – 2014; bil portugalski premier, 2002 – 2004; bil leta govorec pri Trilateral Commission, 2007; član izvršnega odbora skupine Bilderberg, 2014 – ; udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1994, 2003, 2005, 2013, 2015 – 2019, 2022; bil višji svetovalec od Middle East Strategy Task Force (Madeleine Albright; Stephen Hadley; Wolfgang Ischinger; Nicholas Burns; Carl Bildt; Igor Ivanov; Frances Townsend; savdski princ Turki al Faisal; David Miliband; admiral Mike Morell; Kenneth Wollack – NDI) – Atlantic Council; član od Panel of Senior Advisors od Royal Institute of International Affairs; član od Education Commission; član častnega odbora od European Movement International; upravitelj od Europaeum, 2014 – ; pokrovitelj od World Sustainable Develepoment Forum; član od Electoral Integrity Initiative pri Kofi Annan Foundation, 2016 – ; udeleženec od World Economic Forum, 2008, 2009, 2014, 2016; udeleženec od Warsaw Security Forum, 2016; bil udeleženec od European Business Leaders Convention, 2004.
 • Helen Clark – nekdanja novozelandska premierka, 1999 – 2008; predsednica od Royal Institute of International Affairs; članica od Club de Madrid (Milan Kučan; Danilo Türk); predsedujoča od Global Commission on Drug Policy (George Shultz; John C. Whitehead; Paul Volcker; Kofi Annan; Sir Richard Branson; Alexander Kwasniewski; Sir Nicholas Clegg; Ruth Dreifuss; Ricardo Lagos; George Papandreou; Thorvald Stoltenberg; Ernesto Zedillo); predsedujoča od The Global Leadership Foundation (Hans van den Broek; Jose Maria Aznar; Michel Rocard; Lord Chris Patten; Chester Crocker; Vaclav Havel; George H. W. Bush; Nelson Mandela; Thomas Pickering; Tom Daschle; jordanski princ Hassan bin Talal; Gareth Evans; Mohamed ElBaradei; Carl Bildt; Stephen Brenninkmeijr; Kevin Rudd; Lech Walesa; Ernesto Zedillo); svetinca pri World Future Council (Jane Goodall; Ernest Ulrich von Weizsäcker; Walter Cronite; Olivier Giscard D’Estaing); leta 2020 je bila imenovana za so-predsedujočo od The Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (Covid-19. Ellen Johnson Sirleaf) – WHO, 2020 – 2021; častna članica od The International Raoul Wallenberg Foundation (Gordon Brown; Miro Cerar; Jose Manuel Barroso; Mikulas Dzurinda; Tsakhiagiin Elbegdorj; Heinz Fischer; Vaire-Vika Freiberga; Antonio Guterres; norveški kralj Harald V; Stephen Harper; Toomas Hendrik Ilves; Hans-Adam II; Francois Hollande; Janez Janša; Jean Claude Juncker; Kolinda Grabar-Kitarović; Vaclav Klaus; Andrius Kubilius; Milan Kučan; Alexander Kwasniewski; Ricardo Lagos; Angela Merkel; maroški kralj Mohammed VI; Evo Morales; Borut Pahor; Shimon Peres; Iveta Radiova; Helle Thorning-Schmidt; Danilo Turk; Donald Tusk; Herman van Rompuy; papež Frančišek I); pokroviteljica od The Helen Clark Foundation.
 • Jane Goodall (2017 – ) – vodilno sredstvo ”liberalne CIA”; članica mednarodne svetovalne uprave od Earth Day Network; bila članica od Global Council on Education in the 21st Century – World Commission for Global Consciousness and Spirituality; članica svetovalne uprave od Nuclear Peace Age Foundation (Harry Belafonte; Noam Chomsky; Jean-Michel Cousteau; Michael Douglas; Paul Ehrlich; Daniel Ellsberg; Dalai Lama; jordanska kraljica Noor; Ted Turner; Desmond Tutu; Theodore Hesburgh; Max Kampelman; Clairborne Pell; Carl Sagan); članica uprave od Global Green; članica odbora pri The Ocean Elders; častna svetnica pri World Future Council; članica uprave od Global Security Institute; častna članica od Club of Budapest; udeleženka od World Economic Forum, 2019 – 2020; udeleženka od Clinton Global Initiaitve, 2007; bil govornica pri TED Conferences; bila govornica pri Milken Institute Global Conferences; bila govornica pri Bloomberg Green Festival; udeleženka konference State of the World Forum; bila govornica pri Omega Institute for Holistic Studies; uradna govornica od Creative Artists Agency (del Sun Valley Meetings).
 • Kathy Calvin (2017 – ) – članica mednarodnega svetovalnega odbora od APCO Worldwide; predsednica in generalna direktorica od UN Foundation (Ted Turner; jordanska kraljica Rania; Gro Harlem Brundtland; Chad Holliday; Mark Malloch-Brown; Laura Turner Seydel; Timothy Wirth; Kofi Annan; Igor Ivanov; Emma Rothschild; Maurice Strong; Andrew Young; Muhammad Yunus), 2003 – 2019; članica globalnega svetovalnega odbora od Earth Day Network (Leonardo DiCaprio; monaški princ Albert II; Sir Richard Branson; Phillipe Cousteau; ; Tarja Halonen; Teresa Heinz; Lisa Jackson – Apple; ; John F. Kerry; Norman Lear; Christine Todd Whitman; Rev. LennoxYearwood Jr. – Hip Hop Caucus); svetovalka pri One Young World (pomembno sredstvo ”liberalne CIA”); članica od Chief Executive Alliance; imenovana Champion od International Gender Champions (Klaus Schwab – WEF; Antonio Guterres; Mark Carney; Anita Pipan; Barbara Žvokelj); ustanovna članica od The B Team; članica svetovalnega odbora od The Elders; ambasadorka od World Benchmarking Allicance; članica uprave od International Women’s Media Foundation; bila predsednica od AOL Times Warner Foundation (del Sun Valley Meetings); bila udeleženka od Clinton Global Initiatve, 2015; dobitnica od Women and the Green Economy (WAGE) Leadership Award – Climate Leadership Gala, 2018.
 • Laura Liswood (2017 – ) – generalna sekretarka od Council of Women World Leaders (Kolinda Grabar-Kitarović; Tarja Halonen; Mary Robinson; Jacinda Ardern; Joyce Banda; Gro Harlem Brundtland; Helen Clark; Angela Merkel; Iveta Radičova; Ellen Johnson Sirleaf; Erna Solberg; Helle Thorning-Schmidt; Yulia Tymoshenko; Vaira Vike-Freiberga) – UN Foundation, 1996 – ; upraviteljica od Education, Gender and Work Initiative pri World Economic Forum; članica svetovalne uprave od Women Leaders Programme (Mary Robinson; Laura D’Andrea Tyson) – WEF; bila višja svetovalka in upravna direktorica za Global Leadership and Diversity pri Goldman Sachs, 1999 – 2015; bila svetovalka pri Boston Consulting Group; udeleženka od Concordia Summit, 2020.
 • Laura D’Andrea Tyson (2017 – ) – bila Fulbright Fellow; bila predsedujoča od Council of Economic Advisors – Bill Clinton, 1993 – 1995; bil druga direktorica pri National Economic Council – Bill Clinton, 1995 – 1996; bila članica od Council on Jobs and Competitiveness – Obama, 2011 – 2013; članica od Council on Foreign Relations, 1987 – , članica uprave, 1997 – 2007; bila članica od Trilateral Commission, 1997 – 2004; udeleženka zasedanja skupine Bilderberg, 1999; članica svetovalnega odbora od The Hamilton Project (Jason Furman; John Deutch; Timothy Geithner; Peter Orszag; Penny Pritzker; David Rubenstein; Robert E. Rubin; Sheryl Sandberg; Eric Schmidt; Tom Steyer; Lawrence Summers) – Brookings Institution; članica od 21st Century Council – Berggruen Institute, 2012 – ; bila ustanovna članica od Foreign Affairs Advisory Board (Stephen Hadley; Jane Harman; Carla Hills; Robert Kagan; Jim Kolbe; Thomas McLarty III; admiral Michael Mullen; John D. Negroponte; Thomas Pickering; John Podesta; Anne-Marie Slaughter; Strobe Talbott; Jacqueline Novogratz) – State Department, 2011 – ; bila upraviteljica od John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, 1997 – 1999; članica mednarodne svetovalne uprave od Pew Global Attitudes Project (Henry Kissinger; Madeleine Albright; Gareth Evans; Leslie Gelb; Carla Hills; Peter G. Peterson; Peter Sutherland; Desmond Tutu; jordanska kraljica Noor; Kenneth Roth; John Sweeney – AFL-CIO) – Pew Research Center, 2001 – ; bila članica izvršnega odbora od Washington Center for Equitable Growth (John Podesta; Jason Furman; Janet Yellen; Robert Reich); bila članica delovne skupine Henry Jackson Initiative/Inclusive Capitalism (Lynn Forester de Rothschild; Lawrence Summers; Jon Huntsman Jr.; Dominic Barton; Lord Tugendhat; Adam Posen; Alan Mendoza) – Henry Jackson Society; članica ekonomskega svetovalnega odbora od The Center for American Progress (George Soros; John Podesta), 2012 – , upraviteljica, 2013 – ; so-predsedujoča od Global Future Council on New Metrics – World Economic Forum; so-predsedujoča od Global Future Council on the New Equality and Inclusion Agenda – WEF; članica uprave od System Initiative on Education, Gender, and Work – WEF; bila članica uprave od Morgan Stanley (del Sun Valley Meetings), 1997 – 2016; članica uprave od AT&T (del Sun Valley Meetings), 1999 – 2020; članica svetovalne uprave od Generation Invetment Management, 2005 – ; bila Richard C. Holbrooke Fellow – American Academy in Berlin, 2019; udeleženka od World Economic Forum, 2004, 2006, 2011 – 2014, 2017, 2020.
 • Michelle Bachelet – nekdanja predsednica Čila, 2006 – 2010, 2014 – 2018; služila kot UN High Commissioner for Human Rights, 2018 – 2022; članica od Club de Madrid; bila članica uprave od International IDEA; članica od Inter-American Dialogue, 2010 – ; imenovana Champion od International Gender Champions; bila izvršna direktorica od UN Women, 2010 – 2013; udeleženka od Clinton Global Initiaitve, 2011. Njen sin in snaha sta bila leta 2015 vpletena v škandal Caval, v katerem sta dobila več milijonov dolarjev vredno posojilo od super elitnega Andronica Luksića za nakum zemlje. Lukšić je tesno povezan z liberalnim establišmentom in financer od CFR.
 • Mo Ibrahim (2017 – ) – član globalne svetovalne uprave od Council on Foreign Relations; upravitelj od Sorosove International Crisis Group; član mednarodnega svetovalnega odbora od International Republican Institute, 2017 – 2019; član mednarodnega svetovalnega odbra od Open Society Foundation Global Legal Empowerment Initiative; ustanovitelj od Mo Ibrahim Foundation (Pascal Lamy; Mary Robinson; Ngaire Woods; Graca Machel); član svetovalnega odbora od Oxford Martin School (Victor Chu; Benjamin Goldsmith; Reid Hoffman; Pascal Lamy; Joseph Nye; Joseph Stiglitz; Lord Nicholas Stern; Sir Martin Sorrell; jordanski princ Talal bin Muhammad; Ernesto Zedillo; Orit Gadiesh); član od The Giving Pledge; ustanovni član uprave od The Rise Fund (Bono; Jeff Skoll; Jim Coulter; Lynne Benioff; Richard Branson; Mellody Hobson; Reid Hoffman; Laurene Powell Jobs; Pierre Omidyar; Paul Polman); član uprave od ONE Campaign (Bono; George Soros; Bill Gates); član od The B Team; član uprave od Mission.one (Susan Rockefeller; Sir Richard Branson; Suzy Cameron; Arianna Huffington); upravitelj od American Academy in Cairo (Frank Wisner II – CIA); član uredniške svetovalne uprave od Reuters; udeleženec neokonservativne konference The Democracy & Security International Conference, 2007; dobitnik nagrade Clinton Global Citizen Awar, 2010; dobitnik nagrade od Rockefellerjevega Synergos Institute, 2012; dobitni nagrade Freedom Award od IRI, 2015; podpisnik pisma ”President Biden: You can be the Climate President.”
 • Pascal Lamy (2017 – ) – nekdanji evropski komisar za trgovino, 1999 – 2004; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2000, 2001, 2003, 2005, 2009, 2011, 2012; dejansko ustanovni član od European Council on Foreign Relations, 2008 – ; bil član od Council for the Future of Europe (Nicolas Berggruen; Tony Blair; Jacque Delors; Niall Ferguson; Mario Monti; Romano Prodi; Gerhard Schröder; Joseph Stiglitz; Peter Sutherland; Guy Verhofstadt) – Berggruen Institute, 2011 – član od 21st Century Council – Berggruen Institute; upravitelj od Friends of Europe (Tanja Fajon; Alojz Peterle); član svetovalnega odbora od Centre for European Reform (Lord Kerr of Kinlochard; Carl Bildt; Pauline Neville-Jones; Sir Peter Sutherland; Robert Zoellick; Lord Simon of Highbury; Richard Haass; Lord George Robertson; Francois Heisbourg; Lord Adair Turner; Wolfgang Ischinger; Mario Monti; Ronald Rudd), cca 2012 – ; bil član svetovalnega odbora od European Policy Centre; predsednik emerit od Jacques Delors Institute; pod-predsednik od Collegium International (Michel Rocard; Milan Kučan); bil Fellow od Salzburg Global Seminar; predsednik od Paris Peace Forum; Distinguished Fellow od Centre for Economic Policy Research (Mario Monti; Adam Posen; Jean-Claude Trichet); član višje svetovalne skupine EU-China Economic Relations (Romano Prodi; Mario Monti; Jean-Claude Trichet; Peter Mandelson; Axel Weber; Tom Enders; Jack Ma; Tung Chee Hwa; Victor Chu; Victor Fung; Gerard Kleisterlee) pri Royal Institute of International Affairs, 2017 – ; član mednarodnega odbora pri Center for China and Globalization; član svetovalnega odbora od Oxford Martin School; bil generalni direktor od WTO, 2005 – 2013; udeleženec od World Economic Forum, 1989, 2006 – 2009, 2013, 2016, 2017; udeleženec konference (Etienne Davignon; Paula Dobriansky; Count Alexander Lambsdorff; Bruce Jackson; Jim Kolbe; David Kramer; Wilfried Martens; Randy Scheunemann) pri German Marshall Fund of the U.S., 2011; podpisnik pisma ”President Biden: You can be the Climate President”.
 • Tarja Halonen (2017 – ) – vplivna super elitna feministka in nekdanja finska predsednica, 2000 – 2012; bila članica globalne svetovalne uprave od Council on Foreign Relations, 2013 – 2017; bila članica od European Council on Foreign Relations, 2013 – 2017; predsedujoča emerita od Council of Women World Leaders; članica od Club de Madrid (Milan Kučan; Danilo Türk), 2012 – ; članica od InterAction Council; članica od Club of Rome, 2012 – ; članica svetovalnega odbora od Mary Robinson Foundaiton – Climate Justice Dialogue, 2013 – ; članica vodstvenega odbora od Sustainable Development Solutions Network (Jeffrey Sachs; Ted Turner; Paul Polman; Carl-Henrik Svanberg; Hans Vestberg; monaški princ Albert II; Peter Bakker; Frances Beinecke; Paul Collier; Christiana Figueres; Jose Maria Figueres; George Papandreou; Michelle Nunn), 2014 – ; bila predsedujoča upravi upraviteljev od WWF Finlad, 2013 – 2019; članica direktorske uprave od Earth Day Network, 2016 – ; članica uprave od Thomas Reuters Founders Share Company, 2014 – ; udeleženka od World Economic Forum, 2004, 2007, 2009, 2011; udeleženka od Clinton Global Initiative.
 • Phumzile Mlambo-Ngcuka (2017 – ) – feministka, ki je služila kot namestnica južnoafriškega predsednika, 2005 – 2008; služila kot izvršna direktorica od UN Women (Nadomesti Michelle Bachelet.), 2013 – 2021; upraviteljica od Mandela Rhodes Foundation; članica od feministične International Gender Champions; predsedujoča upravi od Women Deliver (Financerji – Bill & Melinda Gates Foundation; New Venture Fund; NoVo Foundation; Tides Foundation; Johnson & Johnson; Merck; P&G; Unilever)125https://womendeliver.org/about/our-supporters/; dostop 7.3.2023; komisarka pri Broadband Commission on Sustainable Development (Jeffrey Sachs; Paul Kagame; Carlos Slim; Sunil Mittal; Hans Vestberg – Verizon. Partnerji – World Economic Forum; The Education Commission; UN); članica od feminističnega 30 to 30 (Alanis Morisette; Annie Lennox; Gloria Steinem; Jane Fonda; Margaret Attwood; Salma Hayek Pinault; Sanna Marin – finska premierka) pri Equality Now; članica globalnega svetovalnega odbora od African Leadership Academy; udeleženka od World Economic Forum, 2014 – 2020; bila udeleženka od Time’s Up pri Tribeca Film Festival (del ”liberalne CIA”); dobitnica nagrade Global Goalkeeper Award od Bill & Melinda Gates Foundation, 2021.

Člani od The Leadership Campaign

»The Leadership Campaign aims to highlight the commitment of male Presidents and Prime Ministers around the world to increase the number of women in politics.

Parity between women and men in politics mirrors our societies. Greater balance in political representation is essential to inclusiveness. For this to happen, men are as much part of that important change, as women.

Male Heads of State and Government, Presidents, and Prime Ministers from United Nations Member States gave their personal testimony by completing the sentence “We need more women as political leaders because…”

Women Political Leaders (WPL) acknowledges the important role of José Manuel Barroso, Chair, Gavi, the Vaccine Alliance; Chairman, Goldman Sachs International; President of the European Commission (2004-2014); Prime Minister of Portugal (2002-2004), Member, WPL Global Advisory Board, in assembling these important testimonials

The mission of WPL is to increase the number and influence of women in politics, and men – in particular, male politicians in positions of influence – are as much a part of that important change for the better, as women.

Male Presidents and Prime Ministers from around the world have contributed statements on the advancement of women into positions of political leadership126https://www.womenpoliticalleaders.org/leadership-campaign/; dostop 27.2.2023

Člani od The Leadership Campaign –

 • Janez Janša.
 • Jose Manuel Barroso.
 • Justin Trudeau – vodilni feminist, član super elite in propagandist ”liberalne CIA”; njegova družina je tesno povezana z Rockefellerjevim omrežjem; predsednik Kanade, 2015 – ; so-ustanovitelj od United States-Canada Council for the Advancement of Women Entrepreneurs and Business Leaders (Ivanka Trump; Dina Habib Powell), 2017 – ; udeleženec od World Economic Forum, 2016, 2018; bil govorec pri Bloomberg Global Business Forum, 2017; bil udeleženec od Gatesovega CEO Summit, 2017; bil udeleženec od Wall Street Journal CEO Council Summit (William Kristol; Elon Musk; Mike Pompeo; Wilbur Ross; Dr. Anthony Fauci), 2020; bil svetovalec pri One Young World; bil udeleženec od Paris Peace Forum (Alexander Soros; Wolfgang Ischinger; Christine Lagarde; Mary Robinson; Marietje Schaake; Michael Chertoff), 2018.
 • Emmanuel Macron – pomemben francoski globalist in propagandist ”liberalne CIA”; tesno povezan z družino Rothschild in bil tudi partner pri banki Rothschild & Cie; nedvomno Jacques Attali in družina Rothschild, kot predstavnica super elite, izjemno pomembna, če ne ključna dejavnika za njegov politični vzpon; francoski predsednik, 2017 – ; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2014; imenovan Young Leader od French-American Foundation (Wesley Clark; Hillary Clinton; Bil Clinton; Robert Zoellick; Francois Hollande; Anthony Blinken; Ian Brzezinski); udeleženec od World Economic Forum, 2014, 2016, 2018; udeleženec od Bloomberg Global Business Forum, 2017; udeleženec od Paris Peace Forum, 2018.
 • Mark Rutte – nizozemski neoliberalni premier, 2010 – ; udeleženec srečanja od Trilateral Commission v Haagu, 2011; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022; udeleženec od World Economic Forum, 2013 – 2017, 2019 – 2023; član od Liberal International (Salvador de Maradiaga – Mont Pelerin Society; Otto Graf Lambsdorff; Frits Folkenstein – Mont Pelerin Society; Justin Trudeau; Alexander de Croo; Charles Michel – European Council).
 • Guy Verhofstadt –  belgijski član Evropskega parlamenta, 2009; predsednik od ALDE, 2009 – ; pomemben propagandist ”liberalne CIA”; uradni zanesljivi zaveznik od Open Society Foundations; upravitelj od Friends of Europe (Tanja Fajon; Alojz Peterle); bil član od Council for the Future of Europe (Nicolas Berggruen; Tony Blair; Jacques Delors; Niall Ferguson; Peter Sutherland; Pascal Lamy; Joseph Stiglitz; Mario Monti; Romano Prodi; Gerhard Schroder) – Berggruen Institute of Governance, 2011 – ; član od Berggruen Network (Jacques Attali; Timothy Garton Ash; Nicolas Berggruen; Carl Bildt; Tony Blair; Jared Cohen; Jacques Delors; Jack Dorsey – Twitter; John Elkann; Niall Ferguson; Christiana Figueres; Frances Fukuyama; Reid Hoffman; Arianna Huffington; Walter Isaacson; Pascal Lamy; Mario Monti; Elon Musk; Pierre Omidyar; Sean Parker; Romano Prodi; Condoleezza Rice; Nouriel Roubini; Kevin Rudd; Nicholas Sarkozy; Eric Schmidt; Gerhard Schröder; Stephen Schwarzman; George Shultz; Jeff Skoll; Jospeh Stiglitz; Lawrence Summers; Helle Thorning-Schmidt) – Berggruen Institute; član od Club de Madrid (Dan ilo Türk; Milan Kučan); član častnega odbora od European Movement International; član od European Leadership Network; bil predsedujoči od European Institute of Public Administration (Peter Sutherland); bil imenovan Global Leader of Tomorrow od World Economic Forum, 1993.
 • Antonio Guterres – generalni sekretar UN, 2017 – ; visoki komisar UN za begunce, 2005 – 20215; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1990, 2005; udeleženec od Clinton Global Initiative, 2007, 2012; bil član od European Council on Foreign Relations; upravitelj od Friends of Europe; član od Club de Madrid; član od International Gender Champions; neizvršni član uprave upraviteljev od Calouste Gulbenkian Foundation (del ”liberalne CIA”), 2013 – 2018; bil član uprave od International Peace Institute, – 2020; bil član od Global Agenda Council on Humanitarian Assistance – World Economic Forum, 2008 – 2009; predsedujoči častnemu svetovalnemu odboru od Dag Hammarskjöld Fund for journalists; ustanovitelj od High‑Level Advisory Board on Effective Multilateralism (Anne-Marie Slaughter; Danilo Türk; Stefan Löfven; Ellen Johnson Sirleaf) – UN, 2022; udeleženec od World Economic Forum, 2007 – 2009, 2014, 2015, 2018, 2020, 2023.
 • Jean-Claude Juncker – bil predsedenik evropske komisije, 2014 – 2019; bil luksemburški premier, 1995 – 2013; bil luksemburški minister za finance, 1989 – 2013; upravitelj od Friends of Europe; član svetovalnega odbora od European Leadership Council; član strateškega odbora od Euoprean Policy Centre (Herman von Rompuy; Lionel Barberg – Financial Times; Elizabeth Collett – International Organization for Migration; Anthony L. Gardner; Lord Kerr of Kinlochard; Federica Mogherini; Janez Potočnik; Wolfgang Schüssel; Baron Frans van Daele); imenovan Global Leader for Tomorrow – WEF, 1995; udeleženec od World Economic Forum, 2018.
 • Gordon Brown – britanski premier, 2007 – 2010; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1991; bil član od British-American Parliamentary Group, 2007 – 2010; član od Franco-British Colloque; član od 21st Century Council – Berggruen Institute; predsedujoči od The Education Commission (Lawrence Summers; Jose Manuel Barroso; Anthony Lake; Shakira; Felip Calderon; Aliko Dangote; Julia Gillard; Jim Kim); član višjega panela od Electoral Integrity pri Kofi Annan Foundation; bil so-predsedujoči od High-Level Advisory Group on Climate Financing (Jens Stoltenberg; Lawrence Summers; George Soros; Nicholas Stern; Zhu Guangyao); sodeloval z G20 Eminet Persons Group on Global Financial Governance, 2017 – 2018; član od elitnega britanskega Other Club; ambasador za Global Health Financing – WHO, 2021 – ; imenovan za posebnega odposlanca za globalno izobraževenje – UN; član globalne svetovalne uprave od PIMCO (Ben Bernenke; Mark Carney; Michele Flournoy; Joshua Bolten); bil član uprave od WWW Foundation (del ”liberalne CIA”); imenovan Global Leader for Tomorrow – WEF, 1993; bil predsedujoči od Global Strategic Infrastructure Initiative – WEF; udeleženec od World Economic Forum, 2004, 2006 – 2009, 2012 -2014, 2016, 2017, 2020; udeleženec od Sun Valley Meetings; udeleženec od Clinton Global Initiative, 2006; bil govorec pri TED Conferences, 2009.
 • David Cameron – nekdanji britanski premier, 2010 – 2016; vodja od britanske Conservative Party, 2005 – 2016; član globalne svetovalne uprave od Council on Foreign Relations; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2008, 2013; častni guverner od Ditchley Foundation (Timothy Garton Ash; Rita Hauser; Sir John Major; David Miliband; baronica Neville-Jones; Lord Patten of Barnes; Sir Malcolm Rifkind; Lord George Robertson; Ngaire Woods; Norman Ornstein; Joseph Califano Jr.; John Bellinger III; Anthony Gardner; James Hoge Jr.; Reuben Jeffrey; Philip Lader; Jamie Miscik; Joseph Nye; Thomas Pickering), 2011 – ; član častne svetovalne uprave od International Democratic Union (Janez Janša); bil predsedujoči svetovalni upravi pri podjetju za razvoj umetne inteligence Afiniti (Jose Maria Aznar), – 2021; direktor od ONE Campaign (Bono; George Soros; Bill Gates; John Doerr; Lawrence Summers; Susan A. Buffett; Sheryl Sandberg; Morton Halperin – OSF; Aliko Dangote); so-predsedujoči od Pew Bertarelli Ocean Ambassadors (John Kerry); bil predsedujoči od Oxford Commission on State Fragility, Growth and Development – LSE; med študijem bil član od elitnega Bullingdon Club – Oxford University; udeleženec od World Economic Forum, 2007 – 2009, 2013, 2014, 2016, 2020; udeleženec konference od Globsec.
 • Charles Michel – zdi se, da je vsaj do neke mere varovanec od Etienna Davignona; predsednik od European Council, 2019 – ; nekdanji belgijski premier, 2014 – 2019; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2015, 2016, 2018, 2022; udeleženec od World Economic Forum, 2015 – 2017, 2020; udeleženec od Munich Security Conference, 2023; udeleženec od 5th High-Level Group on Europe-Africa Relations (Etienne Davignon; Mo Ibrahim; Paul Kagame); podpornik ustanovitve od Africa Europe Foundation (Ustanovitelja sta Etienne Davignon preko Friends of Europe in Mo Ibrahim preko Mo Ibrahim Foundation. Ustanovitvena partnerja sta ONE Campaign in African Climate Foundation. Na ustanovitvi so sodelovali še Pascal Lamy – ECFR; Mary Robinson; Federica Mogherini – MSC; Aliko Dangote; Paul Kagame; Ellen Johnson Sirleaf), 2020.
 • Alexander de Croo – belgijski premier, 2020 – ; minister za finance, 2018 – 2020; namestnik belgijskega premierja, 2012 – 2020; upravitelj od Friends of Euopre (Tanja Fajon; Alojz Peterle); voditelj pri Generation Unlimited (Antonio Guterres; Paul Kagame; Gordon Brown; Graca Machel; Kolinda Grabar-Kitarović; Paul Polman; Per Heggenes – IKEA Foundation); delal za Boston Consulting Group; član guvernerske uprave od European Investment Bank, 2018 – ; član guvernerske uprave od African Development Bank; član guvernerske uprave od European Bank for Reconstruction and Development, 2018 – ; imenovan Young Global Leader – WEF, 2015; član od Global Agenda Council on Europe – WEF; član od Europe Policy Group – WEF, 2017 – ; udeleženec od World Economic Forum, 2016, 2017, 2020, 2023; bil govorec pri Aspen Institute Romania. Njegov oče Herman de Croo je bil direktor pri Paul Henri Spaak Foundation (Etienne Davignon) in bil belgijski pokrovitelj od American European Community Association (George Ball; Henry Kissinger; George McGee).
 • Heinz Fischer – nekdanji avstrijski predsednik, 2004 – 2016; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1979, 2010, 2015; bil član od leta 1973 ustanovljenega Club 45 (Domnevno je deloval na enak način kot italijanska pro-fašistična loža P-2, s katero je povezan tudi Henry Kissinger), ki je bil del od avtrijske demokratske stranke in nastane na priporočilo Henryja Kissingerja; predsednik od Institute for Human Science (George Soros; Timothy Garton Ash – ECFR; Vesna Pusić – ECFR; Giuliano Amato – ECFR; Joschka Fischer; Karl Schwarzenberger – ECFR); ustanovni so-predsedujoči od Ban Ki-moon Centre for Global Citizens (Jeffrey Sachs; Ban Ki-moon; Jean Todt), 2017 – ; bil udeleženec od Forum 2000 (Partner – National Endowment for Democracy).
 • Werner Faymann – nekdanji avstrijski kancler, 2008 – 2016; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2009, 2011, 2012; član svetovalne uprave od U.S.C Schwarzenegger Institute (Henry Cisneros; Vicente Fox; Christine Todd Whitman; Thurgood Marshall Jr.); imenovan za posvebnega odposlanca za zaposlovanje mladih – UN, 2016 – ; udeleženec od World Economic Forum, 2011.
 • Donald Tusk – predsednik od European People’s Party, 2019 – 2022; bil predsednik Sveta Evrope, 2014 – 2019; nekdanji poljski premier, 2007 – 2014; udeleženec od World Economic Forum.
 • Andrzej Duda – poljski predsednik, 2015 – ; udeleženec od World Economic Forum, 2020, 2023; ”anti-LGBTQ”.
 • Mikuláš Dzurinda – nekdanji slovaški premier, 1998 – 2006; predsednik od Wilfries Martens Centre for European Studies, 2013 – ; član mednarodnega svetovalnega odbora od Globsec; bil član uprave od International Republican Institute, 2015 – 2019; bil od International Advisory Council on Reforms (John McCain – IRI; Mikheil Saakashvili; Elmar Brok; Carl Bildt; Andrius Kubilius) – pri ukrajinskem predsedniku Petru Poroshenku, 2015 – ; član vodstvenega odbora od Concordia Summit (David Petraeus – CIA; Danilo Türk); član svetovalne uprave od EU3D (Giuliano Amato – ECFR; Tanja Fajon – exECFR; Ivan Korčok – ECFR; Tomáš Valášek – ECFR); udeleženec od Rebuilding Democratic Momentum (Kenneth Wollack – NED; Madeleine Albright; Dan Sullivan – International Republican Institute; Greg Lebedev – Center for International Private Enterprise; Elizabeth Shuler – AFL-CIO; Ricardo Lagos) – National Endowment for Democracy, 2021; dobitnik nagrade F.A. Hayek International Prize za ”reforme in boj proti birokraciji”.
 • Stefan Löfven – nekdanji švedski premier, 2014 – 2021; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2013; član od Club de Madrid (Danilo Türk; Milan Kučan); član od High-Level Advisory Board on Effective Multilateralism (Anne-Marie Slaughter; Danilo Türk); predsedujoči vodstvenemu odboru od Stockholm International Peace Institute; udeleženec od World Economic Forum, 2015 – 2017.
 • Sauli Niinistö – finski predsednik, 2012 – ; finski minister za finance, 1996 – 2003; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1997; udeleženec od World Economi Forum, 2013, 2014, 2016.
 • Alexander Stubb – nekdanji finski premier, 2014 – 2015; finski minister za finance, 2015 – 2016; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg 2015; član od European Council on Foreign Relations; član od Club de Madrid; guverner od Ditchley Foundation, 2020 – ; član od European Policy Centre; neizvršni predsedujoči upravi od Crisis Management Initiative (CMI; Martti Ahtisaari); direktor od School of Transnational Governance – European University Institute; bil pod-predsednik od f European Parliament Intergroup on LGBT Rights; imenovan Young Global Leader – WEF, 2009; udeleženec od World Economic Forum, 2013 – 2016, 2020, 2022, 2023.
 • Jyrki Katainen – nekdanji ekstremno pro-migrantski finski premier, 2011 – 2014; finski minister za finance  in namestnik premierja, 2007 – 2011; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2007, 2009, 2010; častni član uprave od Wifried Martens Center; imenovan Global Leader for Tomorrow, 2003 in Young Global Leader, 2005 – WEF; udeleženec od World Economic Forum, 2014 – 2016; bil pod-predsednik pri Evropski komisiji, 2014 – 2019; bil član guvernerske uprave od European Bank for Reconstruction and Development, 2007 – 2011.
 • Valdis Dombrovskis – izvršni pod-predsednik Evropske komisije, 2019 – ; Evropski komisar za trgovino, 2020 – ; nekdanji latvijski premier, 2009 – 2014; imenovan Young Global Leader – WEF, 2005; udeleženec od World Economic Forum, 2015; udeleženec od Munich Security Conference, 2023.
 • Pedro Sanchez – španski premier, 2018 – ; deluje kot sredstvo ”liberalne CIA”; udeleženec od World Economic Forum, 2020, 2023.
 • Petro Poroshenko – član ukrajinske oligarske mafije; nekdanji ukrajinski premier, 2014 – 2019; tesno povezan s CIA omrežjem, kar predstavlja tudi njegova International Advisory Council on Reforms (John McCain – IRI; Mikheil Saakashvili; Elmar Brok; Carl Bildt; Andrius Kubilius; Mikuláš Dzurinda); udeleženec od Munich Security Conference, 2023; udeleženec od World Economic Forum, 2014 – 2017.
 • Arseniy Yatsenyuk – nekdanji ukrajinski premier (ima predhodno podporo neokonservativne CIA strukture, med drugim s strani Vistorije Nuland, žene vodilnega neokonservativca Roberta Kagana), 2014 – 2016; udeleženec od World Economic Forum, 2014; ustanovitelj (2007) in vodja Open Ukraine Foundation (partnerske organizacije/financerji – Atlantic Council; National Endowment for Democracy; George Soros/International Renaissance Foundation; U.S. State Department; Royal Institute of International Affairs; German Marshall Fund of the U.S.; Centre for International and European Studies; Victor Pinchuk Foundation; NATO), ki organizira Kyiv Strategy Forum (Paula Dobriansky; Victoria Nuland; Andrius Kubilius; Ariel Cohen – Heritage Foundation; Leszek Balcerowicz; Petro Poroshenko); bil udeleženec od Brussels Forum 2010 – German Marshall Fund of the U.S., kot predstavnik od Open Ukraine Foundation; njegova žena Tereziya Yatsenyuk je vodja nadzorne uprave od Open Ukraine Foundation.
 • Benjamin Netanyahu – izraelski premier, 1996 – 1999, 2009 – 2021, 2022 – ; pomemben za nastanek Abraham Accords, 2020; ustanovitelj od Jonathan Institute (Udeleženci konferenc – Brian Crozier – 6I; George H. W. Bush; Henry Jackson; Richard Pipes; Jack Kemp; Norman Podhoretz; George Shultz; Jeane Kirkpatrick; Michael Ledeen), 1978 – ; udeleženec od World Economic Forum, 1997, 2009, 2018; udeleženec od skrivne zasebne ultrakonservativne obveščevalne skupine Le Cercle, 1996; bil govorec pri neoliberalnem think tanku Isreal Center for Social and Economic Progress (Govorci – Milton Friedman; William Kristol; Abraham Foxman – ADL); udeleženec od Herzliya Conference; bil govorec pri Institute for National Security Studies, 2012; tese n prijatelj Donalda Trumpa od 80ih dalje; tesen prijatelj z Mittom Romneyjem.
 • Abdullah II bin Al-Hussein – jordanski kralj, 1999 – ; član super elite; bil udeleženec od skrivnih Forstmann Little Conferences; bil član od 21st Century Council – Berggruen Institute; udeleženec od Munich Security Conference, 2004; udeleženec od World Economic Forum, 2004, 2007, 2018; udeleženec od Clinton Global Initiative, 2005; bil govorec pri The Economic Club of NY.
 • Recep Tayyip Erdogan – turški predsednik, 2003 – ; udeleženec od World Economic Forum, 2006, 2008, 2009; bil udeleženec od Ambrosetti Forum.
 • Roberto Azevêdo – izvršni pod-predsednik pri PepsiCo; predsedujoči direktorski upravi od The PepsiCo Foundation; bil generalni direktor od World Trade Organization, 2013 – 2020; Alumni od International Gender Champions. 
 • Sebastián Piñera – študiral kot Fulbright Scholar; predsednik Čila, 2010 – 2014, 2018 – 2022; član  Inter-American Dialogue; bil svetovalec od Inter-American Development Bank, 1974 – 1976; bil svetovalec od World Bank, 1975 – 1978; udeleženec od Concordia Summit, 2020.
 • Luis Guillermo Solís – študiral kot Fulbright Scholar; predsednik Kostarike, 2014 – 2018; član od Inter-American Dialogue.
 • Paul Kagame – ljubljenec liberalne super elite; predsednik Ruande, 2000 – ; bil predsedujoči od African Union, 2018 – 2019; član uprave od The Sustainable Development Goals Centre for Africa (Jeffrey Sachs; Kerry Kennedy; Aliko Dangote; George Weah; Graca Machel; Betsee Parker); vodja od African Union Reform Team (Strive Masiyiva); so-predsedujoči od Broadband Commission for Sustainable Development (Jeffrey Sachs; Nicholas Negroponte; Anthony Lake; Muhammud Yunus); udeleženec od skrivnih Forstmann Little Conferences; udeleženec od Clinton Global Initiative, 2005, 2006, 2008 – 2011; udeleženec od Munich Security Conference, 2017; bil govorec pri Milken Institute Global Conferences; udeleženec od World Economic Forum, 2009, 2013 – 2018, 2023; vpleten v številne umore in atentate svojih političnih nasprotnikov.
 • Tedros Adhanom Ghebreyesus – generalni direktor od WHO, 2017 – ; bil član od Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria; član od The High-Level Task Force for the International Conference on Population and Development (ICPD. Darren Walker – Ford Foundation; Tarja Halonen); bil govorec pri One Young World (del ”liberalne CIA”); bil etiopski minister za zdravje (tesno povezan z Bill & Melinda Gates Foundation; Billom Clintonom in njegovo Clinton Global Initiative), 2005 – 2012.
 • Hailemariam Desalegn – nekdanji etiopski premier, 2012 – 2018; upravitelj od Sorosove International Crisis Group; predsedujoč upravi od Rockefellerjeve in Gatesove Alliance for a Green Revolution in Africa; član uprave od Oppenheimerjevega think tanka Brenthurst Foundation; ustanovitelj od Hailemariam and Roman Foundation; član od Rotary Club; udeleženec od World Economic Forum.

Partnerske organizacije od Women Political Leaders

Partnerske organizacije od Women Political Leaders 2022/2023 –

 • Nevladne organizacije in fundacije – Rockefeller Foundation; Bill & Melinda Gates Foundation; Concordia Summit; Council of Women World Leaders; International Republican Institute; Mo Ibrahim Foundation; Munich Security Conference; National Democratic Institute; United Nations Foundation; Plan International; Women Deliver.
 • Mednarodne ustanove – World Bank; UN; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); European Investment Bank; African Development Bank.
 • Vladne organizacije – European Parliament; European Commission; African Union Commission.
 • Ostali partnerji – McKinsey & Company; Salesforce; Facebook; Google; Mastercard; Merck; Ernst & Young; Volkswagen.127https://www.womenpoliticalleaders.org/partners/; dostop 27.2.2023

Financerji in partnerji od Women Political Leaders 2021 –

 • Nevladne organizacije in fundacije – Rockefeller Foundation; Bill & Melinda Gates Foundation; International Republican Institute; National Democratic Institute; Munich Security Conference; Concordia Leadership Council; Council of Women World Leaders; Plan International; Mo Ibrahim Foundation; UN Foundation; Women Deliver.
 • Raziskovalni partnerji – Yale University; Harvard University; Georgetown Institute for Women, Peace, and Security; King’s College; Oxford Analytica.
 • Podjetja – CBS/News; Deloitte; Facebook; Mastercard; McKinsey & Co.; Merck; Salesforce; Volkswagen.
 • Mednarodne inštitucije in vlade – European Parliamnet; European Commission; African Union Commission; European Investment Bank; African Development Bank; OECD; UN; World Bank.

Financerji in partnerji od Women Political Leaders 2019/2020 –

 • Nevladne organizacije in fundacije – International Republican Institute; National Democratic Institute; Munich Security Conference; Concordia Leadership Council; Council of Women World Leaders; Plan International; Mo Ibrahim Foundation; UN Foundation; Women Deliver.
 • Raziskovalni partnerji – Yale University; Harvard University; Oxford Analytica.
 • Podjetja – CBS/News; Deloitte; Ernst & Young; Facebook; Mastercard; McKinsey & Co.; Merck; Salesforce; Volkswagen.
 • Mednarodne inštitucije in vlade – European Parliamnet; European Commission; African Union Commission; African Development Bank; OECD; UN; World Bank.128https://web.archive.org/web/20190228160629/https://www.womenpoliticalleaders.org/partners/; dostop, 28.2.2019; 11.4.2020

Financerji in partnerji od Women Political Leaders 2017/2018 –

 • Nevladne organizacije in fundacije – National Democratic Institute; Munich Security Conference; World Economic Forum; UN Foundation; Mo Ibrahim Foundation; Malala Fund.
 • Podjetja – Facebook; Johnson & Johnson; Merck; Salesforce; Ernst & Young.
 • Mednarodne inštitucije in vlade – European Commission; UN; World Bank; OECD; African Development Bank; African Union Commission.
 • Raziskovalna partnerja – Yale University; Harvard University.129https://web.archive.org/web/20170712072508/https://www.womenpoliticalleaders.org/partners/; dostop 12.7.2017, 4.8.2018

Tanja Fajon

Tanja Fajon kot govornica pri World Economic Forum, ki ima svoj izvor pri mentorjih Klausa Schwaba, kot sta Henry Kissinger in Maurice Strong.

Tanja Fajon spada med vodilne slovenske propagandiste globalizma in ideologij ’’liberalne CIA’’ in je hkrati tesno povezana  s posamezniki in organizacijami, katerih vodilni predstavniki prihajajo iz Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, skupine Bilderberg in European Council on Foreign Relations. Ravno ti posamezniki, s katerimi je povezana preko svojega delovanja v nevladnih organizacijah, predstavljajo tisto pravo super elitno ozadje, preko katerega se oblikuje/manipulira Evropsko Unijo, v glavnem preko liberalnega establišmenta/CIA.
Fajonova je med letoma 1995 in 2009 delala na RTV Slovenija, in bila od leta 2001 dopisnica iz Bruslja. Leta 2009 je postala evropska poslanka, kjer je na položaju vse do maja 2022, ko postane zunanja ministrica. Poleg tega, pa je postala leta 2020 tudi predsednica stranke SD, katera je, jasno, ena od vodilnih slovenskih propagandistk ideologij ’’liberalne CIA’’. V tem okviru je, tako kot vodilni slovenski globalist in boter slovenske (skrajne) levice Milan Kučan, tudi podpornica nove predsednice države Nataše Pirc Musar. Nedvomno je tudi Kučan najbolj zaslužen, da Fajonova deluje v Sorosovem omrežju.
Oče od Fajonove Bogdan Fajon, je bil prav tako novinar na RTV Slovenija.

Adriatic Council

Tanja Fajon je članica mednarodnega odbora od Adriatic Council, ki deluje kot balkanska veja od Trilateral Commission.

Adriatic Council is a leading “pressure group”, devoted to helping eliminate poverty, protect human rights, preserve the environment and building a strong, competitive economy as well as building and deepening of democratic societies, based on cooperation with committed and respectable national governments.

Based in Slovenia, we work in the Adriatic Region with progressive civil society organizations and individuals to strengthen their voice, build their power and maximize their influence.130https://si.linkedin.com/in/marko-voljc-402419b0

Ustanovitelja, leta 2014 ustanovljenega odbora, sta Marko Voljč in Dejan Novaković – oba nekdanja člana od Trilateral Commission. Ustanovna pod-predsednica je bila Dominika Švarc Pipan, sedanja ministrica za pravosodje; ustanovni pod-predsednik je bil Janez Pergar, nekdanji član Foruma 21.

Preostali člani mednarodnega odbora – 

 • Pod-predsednik (2020 – 2022) Miran M. Cvikl  – član uprave NLB (2022 – ). 
 • Franjo Bibinac – član od Trilateral Commission.
 • Dimitrij Rupel – nekdanji slovenski zunanji minister in tesen Janšev zaveznik.
 • Janez Škrbec – nekdanji član od Forum 21.
 • Nenad Lujić – član od East West Bridge International (del Trilateral Commission).
 • Duško Knežević – član od Clinton Global Initiative.
 • Nevenka Pergar – nekdanja članica Forum 21. 
 • Boris Tadić – nekdanji srbski predsednik.
 • Jadranka Kosor – nekdanja hrvaška premierka.
 • Ivo Josipović  – nekdanji hrvaški predsednik.
 • Haris Silajdžić – nekdanji član predsedstva Bosne in Hercegovine.
 • Gjorge Ivanov – nekdanji predsednik Severne Makedonije.
 • Afitete Jahjaga – nekdanja predsednica republike Kosovo.
 • Dejan Jović – ustanovitelj od Foreign Policy Forum.
 • Jakša Ščekić – nekdanji srbski novinar.

European Council on Foreign Relations

Tanja Fajon je bila vsaj od leta 2011 članica od leta 2007 ustanovljenega European Council on Foreign Relations, katerega je ustanovil George Soros. ECFR deluje kot pod-veja od Council on Foreign Relations, Trilateral Commission in skupine Bilderberg, za širjenje globalizacije in ideologij ’’liberalne CIA’’ znotraj in zunaj Evropske unije. In kar je enako pomembno, ECFR je posledično tudi CIA izpostava, ne samo na njenem sedežu, ampak tudi v Evropskem parlamentu. Soros, posledično Open Society Foundations in ECFR, so tesni partnerji tudi od National Endowment for Democracy, ki je Cijina organizacija za državne udare, barvne revolucije in grobo posega v vodenje držav, ki niso podrejene liberalnemu establišmentu ali pa, kot je v primeru že ’’demokratične ’’ Slovenije, za delanje razdora v družbi in poneumljanje ljudi preko (državnih) medijev, kot je RTV Slovenija in nevladnih organizacij, ki so financirane preko Rockefellerjevih fundacij, NED in ostalih iz tega omrežja ’’liberalne CIA’’. Zato bi po avtorjevem mnenju moralo biti prepovedano in strogo kaznivo članstvo v takšnih organizacijah kot je ECFR za posameznike, ki so hkrati tudi člani vlad ali parlamenta, bodisi na državni ali naddržavni ravni. Članstvo v ECFR tudi kaže, kakšni podložniki super elite oz. liberalnega establišmenta so vsi, ki so člani od ECFR ali pri podobnih organizacijah, ker delajo izključno za koristi super elite na račun 99%. Še večji paradoks je, da ljudje hodijo na volitve in si sami izvolijo te, ki nato delajo proti njim.
Koliko ameriških najvidnejših politikov in korporatistov je članov v kakšni evropski nevladni organizaciji, ki ima svoj sedež eksplicitno v Washingtonu ali v New Yorku? Nobeden. Ker takšna organizacija ne obstaja.
Koliko evropskih vodilnih fundacij financira in se vpleta v ameriške volitve? Nobena. In še bi lahko šli v nedogled.

Glede samega Georgea Sorosa. Sorosa se največkrat namenoma omenja kot nekega osamljenega akterja, ki je financer (skrajne) levice in liberalcev in ”proti”- desničarskih strank. To je daleč od resnice. Soros to počne kot tesen zaveznik oz. sredstvo Rockefellerjevega Cijinega omrežja, in je zadolžen za financiranje skrajno levih in liberalnih nevladnih organizacij in politikov v ZDA, v Evropi in drugod po sveti. Veliko bolj pomembno je Sorosovo financiranje in sodelovanje v ključnih nacionalno varnostnih in zunanje političnih nevladnih organizacijah liberalnega establišmenta, iz katerih tudi prihajajo vodilni posamezniki v State Department, Department of Defense, Federal Reserve Board in v ostala ministrstva in vladne agencije. V tandemu z National Endowment for Democracy in ostalimi vodilnimi fundacijami ”liberalne CIA”, pa je Soros hkrati dejaven pri financiranju številnih državnih udarov, barvnih revolucij, protestniških gibanj od Srednje Evrope do Rusije, Severne Afrike, Bližnjega vzhoda, Južne Amerike do Kitajske. Soros pa ima pri teh manipulacija Rockefellerjevega omrežja še eno pomembno vlogo, v kateri tesno sodeluje tudi celotna evropska in slovenska politična garnitura od skrajno leve do desne – to je palestinsko – izraelska politika. Tako je Soros po letu 1990 prišel v to zmanipulirano Rockefellerjevo omrežje financiranja pro-palestinskih/proti-izraelskih nevladnih organizacij, ECFR in Evropska unija pa sta hkrati odsev teh sprevrženih manipulacij, preko katerih se radikalizira celotna družba. To se jasno vidi preko skrajno levičarskih strank, njihovih politikov in nevladnih organizacij, ki so hkrati financirane s strani Rockefellerjev, Sorosa in pogosto tudi s strani National Endowment for Democracy, in so popolnoma nekritično na ”strani” Palestine. Kot je to v primeru Sandersovih Democratic Socialists of America, slovenske Levice, nemške Die Linke, britanske Labour Party, grške Syrize, in ostalih. Isto Rockefellerjevo in Sorosovo omrežje, v katerega sodijo tudi ostale vodilne fundacije ”liberalne CIA”, kot so Gates Foundation, Buffett Foundation, Hewlett Foundation, Packard Foundation, Carnegie Corporation, MacArthur Foundation in ostale, pa hkrati predstavljajo finančno in ideološko ozadje Bidenove pro-izraelske administracije. Še več, vodilni pro-izraelski protagonist Bidenove administracije Antony Blinken prihaja iz družine, ki je že več desetletij tesna Sorosova zaveznica. Po drugi strani pa se vseskozi jasno vidi, ne le zlagano delovanje Golobove koalicije in delovanje Sorosovih agentov, kot sta Fajon in Žbogar, ampak tudi kako Janševa SDS in Nova24, brez vseh zadržkov in brez kakršne koli kritike in razkrivanja ozadij, podpirata Rockefellerjevo-Kissingerjevo-Brzezinskijevo-Shultzevo-Sorosovo ”ameriško” zunanjo politiko, ki ni vidna samo preko popolnoma zmanipuliranega podpiranja Izraela oz. Palestine, ampak tudi v odnosu do Ukrajine oz. Rusije in Kitajske.

Glede na vse povezave se zdi, da je ECFR hkrati tudi sestrska organizacija od Friends of Europe, katere ključni ustanovitelj je super elitni Etinenne Davignon, ena od osrednjih osebnosti iz ozadja evropske integracije zadnjih 50 let. To potrjuje tudi dejstvo, da že leta 2008 Davignon postane član odbora od novoustanovljenega ECFR. Medtem, ko je Soros že vsaj od leta 2005 financer/partner od Friends of Europe. Soros in Davignon se poznata vsaj že od leta 1990, preko skupine Bilderberg, kjer je bil Davignon od leta 1989 – 1992 član nadzornega odbora. Sicer pa je bil Davignon redni udeleženec zasedanj skupine Bilderberg od leta 1972 – 2014. Drugi ključni podatek je, da je Davignon tesen prijatelj od Henryja Kissingerja in da je bil vsaj od leta 1997 član uprave od Kissinger Associates (tesne povezave s CIA; Blackstone Group; AIG; Hakluyt). Kissinger in Davignon sta se glede na dokumente mogoče prvič srečala že leta 1973 na konferenci na Georgetown University, zelo verjetno na Center for Strategic and International Studies, kjer so potekale mednarodne konference ’’Quadrangle Series“. Financer teh konferenc je bila leta 1973 ustanovljena Paul-Henri Spaak Foundation (kasnejše vodstvo – Etinenne Davignon; David Abshire; Willy de Clercq; Jacques Delors; Baron Jean Godeaux).131https://larouchepub.com/eiw/public/1982/eirv09n38-19821005/eirv09n38-19821005_050-kissinger_ponders_intractable_si.pdf Kissinger je bil tedaj vodilna Rockefellerjeva osebnost v Nixonovi administraciji, Davignon pa je bil politični direktor na belgijskem ministrstvu za zunanje zadeve.132https://www.slideshare.net/thierrydebels/cia-etienne-davignon-suffered-from-depression Prav tako, sta se vsaj še leta 1982 Davignon in Kissinger srečala na ’’Quadrangle Series”, katere se je udeležil še tedanji zloglasni CIA direktor William Casey, ter še nekateri vidnejši predstavniki Reaganove administracije oz. liberalnega establišmenta. Poleg tega pa je bil Davignon zelo tesno povezan s še enim ključnim Bilderbergovcem Giovannijem Agnellijem, ki je dejansko najbolj zaupni prijatelj od Henryja Kissingerja. Tretja ključna povezava, ki pa je zagotovo najstarejša, pa je povezava med Davidom Rockefellerjem in Davignonom. David, ki je bil ključni ustanovni član skupine Bilderberg od leta 1954, je tako vsaj leta 1972 prvič spoznal Davignona. Tako, da verjetno ni vprašanje, kdo so osebe okoli Davignona, preko katerih je Soros prišel v stik z njim. Več o Friends of Europe v nadaljevanju.

Številni člani od ECFR so analizirani v nadaljevanju pod Friends of Europe. Zanimivo je to, da v Friends of Europe ni vodilnih predstanikov nemške super elite, ki je dejavna v ECFR. To so v glavnem Karl-Theodor zu Guttenberg, Joschka Fischer, Alexander Graf Lambsdorff, Christoph Heusgen – predsedujoči od Munich Security Conference, Wolfgang Ischinger – nekdanji predsedujoči od Munich Security Conference in Guntram Wolff – direktor in generalni direktor od German Council on Foreign Relations.

Slovenska predstavnika pri ECFR leta 2022 sta – 

 • Alja Brglez – vodja kabineta predsednika Boruta Pahorja, izvršna direktorica od Open Society Institute Slovenija, imenovana Young Global Leader – World Economic Forum
 • Samuel Žbogar – nekdanji slovenski zunanji minister, državni sekretar Tanje Fajon, ki je skupaj s Fajnovo član od ECFR že od vsaj leta 2011.

V preteklosti so bili slovenski člani od ECFR še –

 • Od leta 2010 je bil član od ECFR tudi Aleš Debeljak iz FDV, ki je bil tudi Fulbright Fellow in član Kučanovega think tanka Forum 21.
 • Član od ECFR je bil v tem obdobju od leta 2014 dalje tudi Danilo Türk, ki se pridruži trojici Fajon, Žbogar, Debeljak. Nedvomno je bila Kučanova naveza ključna za vstop Debeljaka, Fajonove in Žbogarja v ECFR, verjetno tudi za Türka.
 • Iz RTV pa je s Sorosom kot njegov uradni zaveznik v Evropskem parlamentu tesno povezan Ivo Vajgl, ki je bil tudi slovenski zunanji minister, ter član stranke Golobičeve Zares v Evropskem parlamentu, kot tudi član DeSus.

Ključni financer od ECFR je vsekakor George Soros preko OSF, zelo pomembna informacija pa je, da je financer tudi Rockefeller Brothers Fund, ki je skupaj s Sorosom ključni financer pro-palestinskih nevladnih organizacij. Medtem, ko so ostali financerji leta 2022, poleg vodilnih evropskih držav, ki na vso moč zavestno manipulirajo in vsiljujejo ideologije ’’liberalne CIA’’ naslednji –

»Governments/Public bodies: Swedish International Development Agency … Non-profit: Alexander von Humboldt Stiftung. Aspen Institute Italia. Bill & Melinda Gates Foundation. Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) … Compagnia di San Paolo. European Climate Foundation. Fondation Calouste Gulbenkian. Heinrich-Böll-Stiftung. IAI Istituto Affari Internazionali. Institut für die Wissenschaften vom Menschen [Soros]. Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Network of European Foundations – European Fund for the Balkans … Robert Bosch Stiftung. Rockefeller Brothers Fund. Stiftung Mercator. The Balkan Trust for Democracy. Think Tank EUROPA … Wallenberg Foundations [vodilni švedski predstavnik pri Bilderbergih] … Corporations: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Banco Santander … Ericsson. Google. Japan Bank for International Cooperation (JBIC) … Leonardo S.p.A. Nokia … Telefónica. Total. UniCredit.«133https://ecfr.eu/donors/funding/; dostop 2.12.2022

Financerji od ECFR poleg OSF in številnih evropskih držav leta 2012 –

»Communitas Foundation … FRIDE – Fundación Para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior … Stiftung Mercator … Unicredit … Stefan Batory Foundation [George Soros] … Compagnia di San Paolo«134https://web.archive.org/web/20120515113112/http://ecfr.eu/content/entry/support; dostop 15.5.2012

Leta 2009 so bili financerji od ECFR poleg OSF naslednji –

»ECFR is backed by … Sigrid Rausing, the Spanish foundation FRIDE (La Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior), the Italian UniCredit group, and the Bulgarian Communitas Foundation135https://web.archive.org/web/20090213221207/http://ecfr.bluestatedigital.com/content/about/; dostop 13.2.2009

Friends of Europe

Tanja Fajon je skupaj z ”desničarski” Alojzom Peterletom upraviteljica od leta 1999 ustanovljene organizacije Friends of Europe, katera je preko svojih vodilnih predstavnikov tesno povezana s skupino Bilderberg, Trilateral Commission, European Council on Foreign Relations, kot tudi s predstavniki evropskega parlamenta/evropske komisije. Osrednjo moč in kapital od Friends of Europe, preko njenih vodilnih predstavnikov, kot so super elitni Etienne Davignon, Jaap de Hoop Scheffer, baron Daniel Janssen, v resnici predstavlja tisto izrazito pomembno ozadje evropske (prikrite obveščevalne) politike, preko katerega se vrši globalizacija in propaganda ’’liberalne CIA’’, preko vseh možnih aspektov, ne glede na številne negativne posledice in kriminalna dejanja, predvsem kar se tiče množičnih migracij. Friends of Europe je dejansko pod-veja od skupine Bilderberg in Trilateral Commission, ter sestrska organizacija od Sorosove European Council on Foreign Relations. Številni posamezniki pa so tudi tesno povezani z World Economic Forum. Upravitelji od Friends of Europe so še številni (bivši) premierji in vidnejši politiki iz številnih evropskih držav.

Ustanovni predsednik je super elitni Bilderbergovec in Trilateralec Etienne Davignon – obtožen s strani žrtve X2 v obsežni super elitni pedofilski aferi Dutroux, da je bil udeleženec zabav z mladoletnimi dekleti.136https://isgp-studies.com/belgian-x-dossiers-of-the-dutroux-affair Poleg tega je Davignon tesno povezan z družino Lippens, ki je bila eno od središč te skrajno sadistične pedofilske afere. Davignon pa je hkrati tudi tesen prijatelj od Henryja Kissingerja. Hkrati pa je Davignon ena od ključnih osebnosti evropske integracije.

Etiene Davignon  (pretekle in sedanje povezave) –

 • Njegov mentor je vplivni belgijski politik in arhitekt evropske skupnosti Paul-Henri Spaak, ki je bil predsednik od European Movement International, bil generalni sekretar zveze NATO (1957 – 1961), in udeleženec zasedanj skupine Bilderberg 1959, 1960, 1963. Davignon dela v tem obdobju večinoma na belgijskem zunanjem ministrstvu.
 • Udeleženec zasedanj, član nadzornega odbora in predsedujoči skupini Bilderberg, 1972, 1974, 1977, 1978, 1980, 1983 – 1992, 1994 – 1999, 2001 – 2009, 2013, 2014, 2019.
 • Na začetku 1970ih predlaga ustanovitev odbora vseh generalni direktorjev Evropske skupnosti (danes Evropska Unija), ki jo je tedaj sestavljalo šest članic. Davignon istočasno uvede idejo institucionaliziranega mehanizma za koordiniranje zunanje politike teh držav. To je tudi prvi odbor, ki je ustanovljen preko Evropske skupnosti, katerega namen je povečanje politične kooperacije članic, poleg že močno institucionaliziranih ekonomskih, trgovinskih in industrijskih kooperacij. Davignon je tudi vodja tega odbora od leta 1974 – 1976. Nedvomno stoji za ustanovitvijo tega odbora, ki nosi Davignonovo ime, skupina Bilderberg.
 • Leta 1976 postane eden izmed 13 komisarjev pri European Economic Communities, pod-predsednik 1981 – 1985.
 • Član od Trilateral Commission, vsaj od 1985 – 2001.
 • Član uprave strateško korporativno-obveščevalnega podjetja Kissinger McLarty Associates (Henry Kissinger; Lawrence Eagleburger; Timothy Geithner; J. Stapleton Roy; Brent Scowcroft; Lord Carrington; Pehr Gyllenhammar; Lord Eric Roll; Robert D. Hormats; Robert O. Anderson), katerega strateški partnerji so vodilno korporativno obveščevalno podjetje Hakluyt & Company, Blackstone Group in AIG.
 • Predsedujoči od Association for the Monetary Union of Europe, 1991 – .
 • Bil član svetovalne uprave od Center for Strategic and International Studies (tesno povezan s CIA).
 • Član mednarodnega odbora od Bretton Woods Committee.
 • Bil guverner od Atlantic Institute for International Affairs.
 • So-ustanovitelj in član od European Round Table of Industrialists.
 • Bil član od European Council on Foreign Relations, 2008 – .
 • Bil guverner od Ditchley Foundation
 • Direktor od Centre for European Policy Studies, cca 1990 – .
 • Ustanovni pokrovitelj (1981 -) in član mednarodne svetovalne uprave od  American European Community Association, 2009 – .
 • So-ustanovitelj in predsednik od Association for the Monetary Union of Europe, 1991 – 2002.
 • Predsedujoč svetovalni upravi od Corporate Sustainabiliy and Responsibility Europe, 1998 – 2003. 
 • Ustanovitelj E.U-Japan Centre for Industrial Cooperation, 1996 – , in predsedujoči letne E.U-Japan Business Dialogue Round Table.
 • Pod-predsedujoči od Belgian American Educational Foundation.
 • Bil predsedujoči od Royal Institute of International Affairs, Belgija.
 • Član od International Club Chateau Saint-Anne (predsedujoči Charles-Ferdinand Nothomb obtožen pedofilije; Jacques Solvay je zelo tesno povezan tako z Davignonom, kot z Nothombom. Člani kluba še – Count de Kerchove; Paul-Henri Spaak; jordanski princ El Hassan bin Talal; Armand de Decker; Count Pierre Harmel), katerega pokrovitelj je belgijska kraljeva družina.
 • Predsednik od Paul-Henri Spaak Foundation 2003 – .
 • Upravitelj od Notre Europe.
 • Direktor od  European Institute, 1999 – 2007.
 • Član svetovalne uprave od Center for Dialogues: Islamic World-U.S.-The West.
 • Bil častni predsedujoči na konferenci Forum for a Responsible Globalization, 2007.
 • Član podpornega odbora od Belgian Kids Fund for Pediatric Research (pokrovitelj, ki je bil obtoženi pedofilije – princ Amaury de Merode; belgijski kralj Leopold II je bil obtožen pedofilije, njegova hčerka Astrid je prav tako pokroviteljica; člani podpornega odbora, ki so bili poleg Davignona obtoženi pedofilije – Count Jean-Pierre de Lunoit, Maurice Lippens, katerega žena je prav tako članica obdora);
 • Častni pokrovitelj od Kofi Annan Business School Foundation.
 • Član uprave od Anglo American.
 • Predsedujoči od Suez Group, 1989 – 2001, direktor, – 2010.
 • Direktor od Solvay, – 2003.
 • Direktor od Societe Generale de Belgique.
 • Član mednarodne svetovalne uprave od PlaNet Finance Group.
 • Član uprave od Gilead Sciences, Inc.

Transatlantic Policy Network

Tanja Fajon je bila v obdobju od leta 2015 in leta 2018 govornica pri ameriški organizaciji za prosto trgovino The Transatlantic Policy Network (TPN), katere namen je vplivanje na politiko oz. prosto trgovino z Evropsko Unijo. TPN je bil prvotno sestavljen iz majhne osnovne podporne skupine v Evropskem parlamentu in v ameriškem kongresu, in je nato zrasel v široko zasnovano multi-strankarsko skupino politikov iz Evropske Unije in ZDA, korporativnih voditeljev, vplivnih think tankov, predstavnikov civilne družbe in akademikov, za krepitev t.i. ’’transatlantskega partnerstva’’, ki pa ni nič drugega, kot podrejanje EU-ja ameriški super eliti okoli Rockefellerja, danes pa okoli njegovih naslednikov.

»From a small original base of support in the European Parliament and the US Congress, TPN has grown into a broadly-based multi-party group of EU and US politicians, corporate leaders, think-tanks, civil society stakeholders, and academics. Through regular informal dialogue and the maintenance of close personal relationships, TPN participants keep the two administrations focused on the indispensable goal of a strengthened Transatlantic Partnership137https://www.tpnonline.org/; dostop 22.12.2022

Skupina pa ni samo ”lobist” za vodilne multinacionalne korporacije, ampak tudi orodje vojaškega kompleksa, ki se osredotoča na varnostne izzive, s katerimi se sooča transatlantsko partnerstvo, zveza NATO in obrambna politika, ter se ozira na geopolitične izzive in spremembe, še posebno iz Azije.

Vendar, čeprav je bila prvotna skupina majhna, je bila sestavljena iz vodilnih predstavnikov liberalnega establišmenta, posebno specializiranih za takšna področja. To sta bila Peter Sutherland in Robert Strauss, ki sta kot predstavnika od Trilateral Commission, Council on Foreign Relations, skupine Bilderberg in Bretton Woods Committee, postavila temelje za TPN.

Tako je bil super elitni Peter Sutherland, ki je bil tesen Rockefellerjev zaveznik in ena od osrednjih osebnosti globalizacije, vsaj od leta 2001 – 2018 častni evropski predsednik od TPN. Sutherland je to funkcijo med drugim upravljal kot predsedujoči (1995 – 2015) in upravni direktor od Goldman Sachs International, kot predsedujoči od British Petroleum Company plc, ter bil istočasno tudi UN Special Representantative for International Migrations (2006 – 2017). Zelo pomemben je tudi podatek, da je Sutherland v tem času, nekje od leta 2003 – 2005 član uprave od Peterson Institute for International Economics, katerega ustanovitelj je tesen Rockefellerjev in Kissingerjev zaveznik Peter G. Peterson iz Blackstone Group, ki je hkrati strateški partner od Kissinger Associates in AIG, katerega vodilni predstavnik je Maurice Greenberg. Peterson je bil tedaj predsedujoči od Council on Foreign Relations, medtem, ko je častni predsedujoči David Rockefeller, Maurice Greenberg je častni pod-predsedujoči, medtem, ko je Leslie Gelb predsednik emeritus. Sutharland je bil redni udeleženec zasedanj skupine Bilderberg od leta 1989 – 2015, od leta 1991 – 2014 pa je bil tudi član nadzornega odbora skupine. Leta 2006 je Sutherland so-ustanovitelj in član svetovalnega odbora od Business for a New Europe. Še bolj pomembno pa je, da je Sutherland vsaj že leta 1992 postal član od Trilateral Commission, kar ostane do svoje  smrti leta 2018, hkrati pa je še predsedujoči evropski skupini od leta 2001 – 2010, in izvršni do leta 2018. Prav tako je v tem obdobju pod-predsedujoči od European Round Table of Industrialists, 2006 – 2009. Sutherland je leta 1993 postal generalni sekretar od General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), ter bil nato od leta 1999-2001 član od Liberalization of Trade in Services (LOTIS), ki je nadzoroval proces od WTO. Predsedujoči je bil Lord Brittain. Ostala imena niso znana javnosti, ker jih raziskovalni novinar Greg Palast (sredstvo ’’liberalne CIA’’) ni hotel razkriti. Še bolj je jasno, da se je šlo za organizirano akcijo zavajanja s strani liberalnega establišmenta, ker je Palast prejel te dokumente in ključno podporo od vodilnega Rockefellerjevega ekonomista Josepha Stiglitza (kasneje vodilni svetovalec top sredstva ’’liberalne CIA’’ Bernieja Sandersa). Še en ključni podatek je tudi, da je bil Sutherland član od Opus Dei, ki je pomembno ozadje od ’’konservativne CIA’’, globalist papež Frančišek II, pa ga imenuje za predsednika od International Catholic Migration Commission. Papež Frančišk II nasploh propagandist ’’liberalne CIA’’ in tesno povezan z liberalnim establišmentom, tudi preko Rothschildove Coalition for Inclusive Capitalism with Vatican.

Ronald Reagan in Robert S. Strauss.

Častni ameriški predsednik od TPN v tem obdobju od leta 2001 in do leta 2014 je Robert S. Strauss, ki je od leta 1981 član od Coucil on Foreign Relations, in ki pri TPN deluje kot partner od Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, LLP. Pred tem obdobjem pa je bil udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, in sicer 1982, 1989, 1990, 1992. Prav tako je bil Strauss udeleženec od skrivnih in super elitnih srečanj Forstmann Little Conferences. Leta 1981 je bil Strauss so-ustanovitelj od American European Community Association, katere so-ustanovitelji so še George Ball, Henry Kissinger, George McGhee in J. Peter Grace Jr. Z vsemi temi položaji, pa je bil Strauss še upravitelj od Center for Strategic and International Studies in nekje od leta 1984 član od Trilateral Commission. Strauss je bil tudi predsedujoči od U.S.-Russia Business Council, preko katerega se je skupina srečevala z vodilnimi ruskimi oligarhi. Strauss je bil ravno v tem obdobju upravitelj od prav tako super elitne Eurasia Foundation, ki je močno osredotočena na države nekdanje Sovjetske zveze in na Rusijo samo. Tudi ni presenečenje, da financerji od Eurasia Foundation prihajajo s strani identičnega omrežja, kot od Transatlantic Policy Network.

Financerji od Eurasia Foundation leta 2005

»Corporations: Philip Morris Kazakhstan. BP Exploration (Caspian Sea) Limited. BP Group … Chevron Corporation. ExxonMobil … Philip Morris International. Statoil Azerbaijan a.s. … ABN-AMRO Bank Kazakhstan JSC. APCO Worldwide … Lazare Kaplan International [Maurice Tempelsman] … Microsoft Kazakhstan LLP. Mittal Steel Temirtau … SAMSUNG Electronics … U.S.-Russia Business Council … Foundations: Carnegie Corporation of New York. Charles Stewart Mott Foundation. Ford Foundation. Open Society Institute/Soros Foundations. Alliance for Open Society International, Inc.. Central Asian-American Enterprise Fund … Westminster Foundation for Democracy. The William and Flora Hewlett Foundation … Governments: Norway Royal Ministry of Foreign Affairs. Sweden Ministry for Foreign Affairs. United Kingdom Foreign and Commonwealth Office. United States Agency for International Development. United States Department of State … Netherlands Royal Ministry of Foreign Affairs … Swedish International Development Cooperation Agency … Canada Department of Foreign Affairs and International Trade … Swiss Agency for Development and Cooperation … International Development Organizations: Global Development Network. The World Bank. Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE]. United Nations Development Programme [UNDP]. International Finance Corporation … Nongovernmental Organizations: … American Bar Association … Freedom HouseInternational Republican Institute [financiran preko National Endowment for Democracy] … National Democratic Institute [financiran preko National Endowment for Democracy]«138https://www.eurasia.org/wp-content/uploads/2021/07/Full-AR2005.pdf; str. 16

Prav tako zelo pomembna je sestava svetovalnega odbora in upraviteljev od Eurasia Foundation v tem obdobju, ker razkriva to celotno strukturo liberalnega establišmenta in njegov vpliv na vseh področjih globalizacije. Člani svetovalnega odobra – Martti Ahtisaari; Madeleine Albright; James A. Baker III; Lawrence Eagleburger; Bill Bradley (Allen & Co. – CIA/Trilateral Commission/Sun Valley Meetings); Frank Carlucci III (CIA; Carlyle Group); Max Kampelman; William Luers (Rockfeller Brothers Fund); Joseph Stiglitz; Peter Strauss. Upravitelji so – William Frenzel (Brookings Institution; Bretton Woods Committee; NAFTA); George Ingram (U.S. Global Leadership Coalition); Thomas Pickering (Boeing Company); S. Frederick Starr (Rockefeller Brothers Fund); Maurice Tempelsman (National Democratic Institute; U.S.-Russia Business Council; tesno povezan z rusko oligarsko mafijo).

Jim Kolbe

Leta 2017 postane častni predsedujoči od TPN Jim Kolbe, ki je član kongresne skupine od TPN že vsaj od leta 2001, vsaj od leta 2004 pa je bil predsedujoči upravnemu odboru. Kolbe od leta 1996 – 2022 tudi član od Council on Foreign Relations, istega leta pa tudi uradno prizna, da je gej. Verjetno je ključen tudi podatek, da je bil Kolbe višji svetovalec od (zloglasnih) Kissinger McLarty Associates, ki so tesno povezani s CIA, Carlyle Group in Blackstone Group, kot tudi s podjetjem Hakluyt, ki je eno od osrednjih podjetij za gospodarsko vohunjenje in je tudi tesno povezano s Sun Valley Meetings od Trilateral Commission. Kolbe je v obdobju od 1999 in do smrti decembra 2022, član uprave in tudi pod-predsedujoči od International Republican Institute, ki je financiran preko National Endowment for Democracy. Kolbe je bil tako kot Robert Strauss član od Committee for a Responsable Federal Budget, kjer so bili člani še Paul Volcker, Alan Greensapn, Leon Panetta, Paul O’Neill, Charles Robb, Bill Frenzel, Jane Harman in Erskine Bowles. Istočasno kot pri TPN, pa je Kolbe od leta 2014 dalje, tudi so-predsedujoči od Bretton Woods Committee, katerega član je tudi Peter Sutherland, člani pa so praktično skoraj vsi predstavniki liberalnega establišmenta in nekaj vodilnih sredstev ’’liberalne CIA’’. Kolbe je bil eden od ključnih članov nacionalne svetovalne uprave od U.S. Global Leadership Coalition, ki izredno pomemben del obveščevalno/nacionalno-varnsotno/vojaškega omrežja. Zelo pomembno pa je tudi delovanje Jima Kolbea pri s CIA tesno povezanim Freedom House, kjer je bil upravitelj od leta 2011. Ni presenetljivo torej, da se slovenska opozicija in koalicija vsako leto ’’prepirata’’, kdo je bolj zaslužen, da je CIA/Freedom House dal lepšo oceno Sloveniji za njeno ubogljivost. Prav tako je Kolbejeva vloga pri Transatlantic Policy Network povezana z njegovim delovanjem pri Advisory Committee for Trade Policy and Negotiations, katere član je bil v Obamovi administraciji od leta 2010 dalje. Leta 2010 so vidnejši člani odbora še C. Fred Bergsten, Chris Christie, James P. Hoffa, Fred Krupp, Harold McGraw III, Robert Roche.

Poslovni člani od TPN leta 2005 –

»ABB [Wallenberg; Sutherland]. Accenture … BASF. Bayer. Bertelsmann AG. Boeing. BP [Sutherland]. BT. Caterpillar Systems. Coca-Cola [Warren Buffett; Trilateral Commission]. DaimlerChrysler. Deutsche Bank. Dow Chemical … GE. Honeywell. IBM. Johnson & Johnson. Merck. Michelin. Microsoft [Bill Gates]. Nestlé. Oracle … Pfizer International. Rolls Royce. SAP AG. SAS Institute. Siemens AG. Telefónica. Time Warner. Unilever. United Technologies Corporation. UPS. Veolia Environment. Volvo Group. Wal Mart Stores. Walt Disney Company. Xerox«139https://web.archive.org/web/20051115053303/http://www.tpnonline.org/business.html; dostop 15.11.2005

Sodelujoče inštitucije pri TPN leta 2005 –

»Aspen Institute – Berlin. Aspen Institute – Italy. The Atlantic Council of the United States. Brookings Institution. Carnegie Endowment for International Peace. Centre for European Policy Studies (CEPS). Chamber of Commerce of the United States. Congressional Economic Leadership Institute (CELI). Council on Foreign Relations. Center for Strategic and International Studies (CSIS). European Policy Centre (EPC). The European Round Table of Industrialists (ERT). European-American Business Council. EC Committee of the American Chamber (Brussels). European Institute (Washington). German Marshall Fund of the United States. Institut Francais des Relations Internationales (IFRI). Trans European Policy Studies Association (TEPSA). UNICE. US Council on Competitiveness«140https://web.archive.org/web/20051115053706/http://www.tpnonline.org/institutions.html; dostop 15.11.2005

Poslovni člani pri TPN leta 2017 –

»Allianz. Amazon [del Sun Valley Meetings; del CFR]. Amgen. Apple [del Sun Valley Meetings; del CFR]. AT&T [del Sun Valley Meetings; del CFR]. BASF. Bertelsmann [del Sun Valley Meetings]. Boeing [del CFR]. Caterpillar [del Trilateral Commission]. Coca-Cola [del Sun Valley Meetings; del Trilateral Commission]. Daimler. Dow Chemical. Eli Lilly. Facebook [del Sun Valley Meetings; del CFR]. GE [del CFR]. Google [del Sun Valley Meetings; del CFR]. Hewlett Packard Enterprise [del CFR]. Honeywell. HSBC. IBM [del CFR]. Intel [del Sun Valley Meetings]. JP Morgan [del CFR]. Microsoft [del Sun Valley Meetings; del CFR]. Nestlé. Oracle. Siemens. SWIFT. Syngenta. United Technologies [del CFR]. UPS. Uber [del Sun Valley Meetings]. Walt Disney [del Sun Valley Meetings]«141https://web.archive.org/web/20170613044546/http://www.tpnonline.org/organisation/business-members/; 13.6.2017

Sodelujoče inštitutcije pri TPN leta 2017 –

»AmCham EU. Aspen Institute – Berlin. Aspen Institute – Italy. Atlantic Council of the United States. Brookings Institution. BRUEGEL. BusinessEurope. Carnegie Endowment for International Peace. Centre for European Policy Studies (CEPS). Chamber of Commerce of the United States. Chatham House. Council on Foreign Relations. Center for Strategic and International Studies (CSIS). Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V. (DGAP). European Policy Centre (EPC). European Round Table of Industrialists (ERT). European-American Business Council. European Institute. German Marshall Fund of the United States. Institut Français des Relations Internationales (IFRI). TransEuropean Policy Studies Association (TEPSA). US Council on Competitiveness«142https://web.archive.org/web/20170613063705/http://www.tpnonline.org/organisation/cooperating-institutions/; dostop 13.6.2017

V obdobju leta 2001 – 2022 so vidnejši člani od TPN na evropski strani –

 • Michel Rocard (Bilderberg; Council on Foreign Relations; International Crisis Group; Friends of Europe; Collegium International; PES); Carl Bildt, Ana De Palacio; Gijs De Vries; Wolfgang Ischinger; Lord John Kerr; Erkki Liikanen (Trilateral Commission; Bilderberg, 1999, 2005, 2019, 2022; Bruegel; European Central Bank, 2004 – 2018); Elmar Brok (Open Society Foundations – Reliable allie); Piia-Noora Kauppi (Trilateral Commission; European Council on Foreign Relations; Young Global Leader – WEF 2005); Cecila Malmström (Task Force on Global Capitalism in Transition – Trilateral Commission; Peterson Institute for International Economics; European Council on Foreign Relations; Friends of Europe; Migration Policy Institute; Covington & Burling; ALDE); Hans-Gert Poettering (Friends of Europe; Wilfried Martens Centre for European Studies; Konrad Adenauer Foundation); Alexander Lambsdorff (European Council on Foreign Relations); Jo Leinen (European Movement International; European Policy Centre; Open Society Foundations – Reliable allie; S&D); Marietje Schaake (European Council on Foreign Relations); danes pa še Radosław Sikorski (European Council on Foreign Relations). Ne preseneča dejstvo, da najpomembnejši evropski posamezniki, ki so povezani s TPN, so že pred tem tesno povezani z liberalnim establišmentom oz. Sorosom ali pa postanejo v časovnem okviru teh konferenc.

Vidnejši ameriški senatorji ali udeleženci letnih konferenc od TPN so še –

 • Chuck Hagel, Lee Hamilton, Robert D. Hormats, Michael Chertoff, Dan Glickman, Robert Zoellick, Fred Kempe, Mathew J. Burrows.

Leta 2015 je Tanja Fajon govornica na dogodku Transatlantic Week 2015 – Towards Global Partnership od TPN v Washingtonu, kjer je govorila na temo Towards a Transatlantic Digital Market III. Udeleženec tega dogodka v vlogi moderatorja je tudi Žiga Turk, in sicer na temo Towards a Transatlantic Digital Market I. Ena od tem pogovorov je bil tudi Transatlantic Trade and Investment Partnership. Vidnejši govorci na dogodku so bili super elitni Robert Zoellick; Marietje Schaake; Mathew J. Burrows (CIA, 1986 – 2013; State Department; Intelligence Community Fellow – Council on Foreign Relations, 1998 – 1999; Council on Foreign Relations, 2002 – ; National Intelligence Council, 2003 – 2013; Strategic Foresight Initiative – Atlantic Council, 2013 – ; Eurasia Foundation; World Economic Forum), ki je bil vodilni snovalec od Global Trends 2030: Alternative Worlds pri National Intelligence Council, ter bil pri CIA zadolžen za razvoj evropskih inštitucij, kot je na primer Evropska unija; Bill Kennard (Foreign Affairs Policy Board – State Department; AT&T; Carlyle Group; MetLife; Ford Motor Company; The New York Times Company; Transatlantic Business Award – American Chamber of Commerce to the EU), ki je eden od ključnih za ustanovitev pogajanj za TTIP; Michael Froman (Fulbright Scholar; Ford Foundation Fellow; MacArthur Foundation Fellow; Council on Foreign Relations, 2017 – ; Transatlantic Task Force – German Marshall Fund, 2019 – ; Mastercard, 2018 – ; The Walt Disnes Company, 2018 – ; Transatlantic Economic Council; U.S.-India CEO Forum), ki je bil v Obamovi administraciji (Rockefellerjevo sredstvo) skrivni pogajalec za Trans-Pacific Partnership (TPP) in bil tudi vodilni pogajalec za Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), danes pa preko Mastercard sodeluje z Rockefeller Foundation pri data.org; Bruce Stokes (Council on Foreign Relations, 1988 – ; German Marshall Fund Fellow), ki je tudi direktor za globalno ekonomijo pri Pew Research Center (del ’’liberalne CIA’’) in strokovnjak pri US and the Americas Progamme (Financerji – Rockefeller Foundation; Ford Foundation; Open Society Foundations; Konrad Adenauer Stiftung; HSBC; BHP; Lukšić Group)143https://www.chathamhouse.org/about-us/our-departments/us-and-americas-programme; dostop 23.12.2022 od Royal Institute of International Affairs.

Pokrovitelji tega dogodka so bili –

»Patrons: European Union. European Parliament … In partnership with: Allianz. AT&T. Bertelsmann Foundation. Daimler. Deutsche Bank. European Internet Forum. ERF – European Risk Forum. Ericsson. Facebook. Oracle. Syngenta. The Walt Disney Company. U.S. Chamber of Commerce«144https://www.tpnonline.org/WP/wp-content/uploads/2021/06/2015-Transatlantic-Week-TPN-Program-Final-A4.pdf; str. 1

Fajon je bila govornica pri Transatlantic Week 2018, ki je potekal na temo Transatlantica Partnership to 2020: Shoulder to Shoulder in a Changing World. Fajon je sicer govorila na temo Data – Who Owns It In The New Consumer Economy?. Najpomembnejši govorci na samem dogodku so bili Fred Kempe (Council on Foreign Relations, 1987 – ), predsednik in generalni direktor od Atlantic Council; Hans van Baalen (Open Society Foundations-Reliable allie; Friedrich Naumann Foundation; udeleženec od Euromaidan; tesno povezan z ameriškimi/NATO barvnimi revolucijami; naj bi bil, ni pa jasno potrjeno, povezan tudi s skrajno desnimi ekstremisti); Edit Herczog (Council of Europe, 1999 – 2004; European Parliament, 2004 – 2014; APCO Worldwide, 2015 – 2019; Research Data Alliance; S&D); Rob Sherman (Covington & Burling LLP, 2005 – 2012; Facebook/Meta, 2012 – ); Alberto Zilio (AT&T, 2012 – ; AmChamEu, 2017 – ; Concordia Summit); Victor Boştinaru (Atlantic Council Romania, 1993 – 1996; ALDE); Thomas Spiller (Walt Disney Co., 2003 – 2006; SAS, 2007 – 2011; GE, 2011 – ); Monica Desai (Facebook, 2016 – ); John Zysman (Council on Foreign Relations, 1987 -; Pacific Council on International Policy; Berkeley Roundtable on the International Economy); Syed Kamall (Open Society Foundations-Reliable allie; European Conservatives and Reformists, 2014 – 2019); Ann Mettler (Director for Europe – World Economic Forum, 2000 – 2003; European Political Strategy Centre – European Commission, 2014 – 2019; Gates Ventures, 2020 – ; Mercator Institute for China Studies), ki leta 2021 postane evropska pod-predsednica pri Breakthrough Energy (Ustanovitelji/investitorji – Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Meg Whitman, George Soros, David Rubenstein, Jack Ma, savdski princ Alwaleed bin Talal, Michael Bloomberg, John Doerr, Reid Hoffman, Ray Dalio, Richard Branson, Aliko Dangote, Aditya Mittal, Chris Hohn – Children’s Investment Fund Foundation, Dustin Moskovitz); Elmar Brok (Open Society Foundations-Reliable allie; podpornik ukrajinske barvne revolucije; Bertelsmann Foundation; Friends of Europe; Atlantik-Brücke; German Council on Foreign Relations; European Endowment for Democracy; Spinelli Group; European People’s Party); Knut Fleckenstein (Open Society Foundations-Reliable allie; European Endowment for Democracy; ALDE).

Mirovni inštitut

Tanja Fajon je tesno povezana z Mirovnim inštitutom, ki je v resnici območna pisarna od Sorsove Open Society Foundations. Zelo pomemben partner Mirovnega inštituta je tudi s CIA tesno povezani National Endowment for Democracy, sicer tudi Sorosov pomembni geopolitični partner pri barvnih revolucijah in državnih udarih.
Tako tudi ni presenečenje, da je Fajonova skupaj z Mirovnim inštitutom ena od osrednjih figur glede dogajanja okoli ”RTV stavke” in kampanji o RTV referendumu. Skupaj z Mirovnim inštitutom so bili podporniki RTV referenduma še Društvo novinarjev Slovenije; PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja; ter Zavod za kulturo raznolikost Open. Vsi iz omrežja ’’liberalne CIA’’. Seveda, ta kampanja in referendum za ’’ZA politično neodvisno, strokovno in sodobno javno RTV’’ je ena velika manipulacija javnosti, kar je avtor podrobno predstavil v uvodnem članku Delovanje liberalnega establišmenta. Volivce in njihovih absurdnih in neumnih odločitev, ne samo glede RTV referenduma, tudi velike večine ostalih, pa ni vredno komentirati, ker so dovolj zgovorni sami zase. Te so samo pokazatelj egoizma, nezrelosti, hinavščine, popolne nerazgledanosti, apatičnosti in zmanipuliranosti skoraj celotne družbe, ki pa ima hkrati tudi volilno pravico in je s svojo (ne)dejavnostjo sama odgovorna, da je stanje v Sloveniji takšno kot je. In tudi dejstvo je, da večine ljudi niti približno ne zanima resnica koga in kaj v resnici podpirajo.

»RTV je ZAkon, RTV je ZAme, RTV je ZAte – Koalicija ZA strokovno in neodvisno RTV Slovenija. V referendumsko kampanjo pred referendumom o noveli zakona o RTV Slovenija (RTVS) smo se vključili tudi Društvo novinarjev Slovenije, Mirovni inštitut, PIC – Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja ter Zavod za kulturo raznolikosti Open.
Vsaka organizacija bo sicer vodila svoje predreferendumske aktivnosti, a ker smo ugotovili, da nas druži zavzemanje ZA politično neodvisno, strokovno in sodobno javno RTV, smo se povezali v koalicijo ZA pod skupnim geslom »RTV je ZAkon, RTV je ZAme, RTV je Zate«.
Organizacije, združene v koaliciji, bomo v kampanji izpostavljale zlasti strokovne argumente, in ne političnih. Ali drugače: Mi nismo ne za levo ne za desno politiko, ampak za javno radiotelevizijo brez politike.
ZAkon o spremembah in dopolnitvah zakona o RTV podpiramo, ker je korak v pravo smer, v smer, ki krni vpliv politike na delo javnega medija, s tem ko spreminja sestavo zdajšnjega programskega sveta na način, da iz novega sveta zavoda izloča predstavnike političnih strank, več prostora pa namenja predstavnikom javnosti.
ZAkon podpiramo, ker menimo, da morajo javno radiotelevizijo voditi strokovno usposobljeni ljudje, ki spoštujejo profesionalne standarde in sledenje tem zahtevajo tudi od drugih zaposlenih. …
Ob kampanji Za obSTAnek Slovenske tiskovne agencije, ki jo je politika skoraj leto dni pustila životariti, je javnost povzdignila glas in s skoraj 400.000 evri donacij jasno sporočila, da si tudi želi in potrebuje kakovosten javni medijski servis. Tokrat donacije niso potrebne, denar gospodinjstva že namenjajo vsak mesec s prispevkom za RTV. Mora pa javnost za svoj denar zahtevati kakovost. Prepričani smo, da je to, da bo dobila, kar želi, bolj verjetno z uveljavitvijo zakona. Zato pozivamo vse volivce, da tudi tokrat povzdignejo glas (na način, da) gredo na referendum in obkrožijo ZA. … Uveljavitev novele zakona o RTV podpirajo tudi številne druge organizacije … Sindikat novinarjev Slovenije, Asociacija, društvo nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture, Danes je nov dan, Sindikat Mladi plus, Radio Študent. Predstavniki so podporo izrazili tudi s prisotnostjo na današnjem dogodku145https://www.mirovni-institut.si/rtv-je-zakon-rtv-je-zame-rtv-je-zate-koalicija-za-strokovno-in-neodvisno-rtv-slovenija/; dostop 1.12.2022

Tudi kar se tiče same propagande v podporo agenciji STA iz tujine, prihajajo zelo organizirane in sinhronizirane manipulacije vseskozi iz tega omrežja liberalne (CIA) super elitne in ’’liberalne CIA’’. In zopet je tukaj Media Freedom Rapid Response.

»Urgent solution needed as Slovenian Press Agency funding crisis passes 250 days
More than 250 days have now passed since the Slovenian Press Agency (STA) last received state funding for carrying out its public service mission from the government of Janez Janša, which currently presides over the Presidency of the Council of the European Union. …
As the Slovenian government took over the rotating presidency of the European Council in July, an end to the crisis appeared to be in sight after the administration pledged to resolve the issue. However, the reworked public service agreement for 2021 included conditions which left the STA’s management with a choice between its existence or independence and it was not signed. Despite repeated calls for negotiations, UKOM refused and the government instead passed a controversial regulation on STA’s financing. Top government officials have meanwhile continued to try to discredit and undermine the STA on social media. …
The European Union cannot stand by as the leading press agency of a member state heading the EU Council presidency is silenced. We call on the European Commission to redouble its efforts to engage with the country’s leadership to end the crisis. Only then will the STA be able to continue the mission it was established to fulfill 30 years ago. …

Signed by:
ARTICLE 19
Balkan Free Media Initiative
European Alliance of News Agencies (EANA)
European Broadcasting Union (EBU)
European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
European Federation of Journalists (EFJ)
Free Press Unlimited (FPU)
Global Forum for Media Development (GFMD)
Index on Censorship
International Press Institute (IPI)
Media Diversity Institute
OBC Transeuropa (OBCT)
Public Media Alliance
Reporters Without Borders (RSF)
Slovene Association of Journalists
Slovenian Union of Journalists
Society of Journalists, Warsaw
South East Europe Media Organisation (SEEMO)
The Daphne Caruana Galizia Foundation«146https://www.mfrr.eu/urgent-solution-needed-as-slovenian-press-agency-funding-crisis-passes-250-days/; dostop 24.12.2022

Analiza zgoraj navedenih nevladnih organizacij, ki podpirajo Slovensko tiskovno agencijo.

Afera Quatergate aka skorumpirani Sorosovi agenti v Evropski uniji

9. decembra 2022 je izbruhnila koruptivna afera, katere osrednja zvezda je bila grška levičarka in evro-poslanka Eva Kaili, ki je bila hkrati tudi pod-predsednica parlamenta.
Je pa to še ena izmed afer, ki prikaže vso patetiko številnih medijev in politikov, ter njihov odziv, kako so ’’presenečeni’’, da se je kaj takšnega zgodilo, in to v evropskem parlamentu. Ni presenečenje, da se na takšnih položajih dogaja veliko korupcije, presenečenje je, da sploh pride do kakšnega razkritja. Pa še takrat, ko se kaj odkrije, tožilstvo dela vse, da se čim manj razkrije. Dokaz za to so razni pedofilski škandali, posilstva, koruptivne afere, bančni škandali, preprodaja orožja, preprodaja drog in atentati, v katere so bili vpleteni najpomembnejši posamezniki zadnjih 60 let. Da se niti ne omeni koliko vojnih zločincev je bilo obsojenih iz super elite. Natanko 0.
Škandal in enakega obsojanja vredno, bi že moralo biti dejstvo, da je Kaili članica od European Council on Foreign Relations. In tudi ni nobeno presenečenje, da so ravno to ljudje, ki so najbolj glasni ’’zagovorniki’’ človekovih pravic, vladavine prava, demokratičnih vrednot, svobode medijev in hkrati glavni vsiljevalci in propagandisti globalizma, migracij in multikulturalizma.

RTV Slovenija/MMC v tem obdobju od 9. – 14.12.2022 napiše 6 člankov na to temo, in v niti enem se ne omeni ključnih podatkov, ki bi malo bolj osvetlili celotno situacijo in povezave vpletenih. Eva Kaili je bila, tako kot svetovalec slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon, Samuel Žbogar, članica od European Council on Foreign Relations. In to ni naključje, da RTV MMC uredništvo in pisci tega ne omenijo niti enkrat. Je pa ECFR kaj hitro iz svoje strani umaknil njeno ime iz spletne strani.147https://ecfr.eu/council/; dostop 15.12.2022 Absolutno nikjer, vsaj do 15.12.2022 se na RTV MMC ne omeni tudi njenih ključnih povezav in za koga je delala.

 • Boris Vasev – RTV Slovenija, 9.12.2022
  Članek #1.148https://www.rtvslo.si/evropska-unija/policija-zaradi-suma-korupcije-aretirala-podpredsednico-evropskega-parlamenta/650529; dostop 15.12.2022
 • Kaja Sajovic – RTV Slovenija, 10.12.2022
  Članek #2.149https://www.rtvslo.si/evropska-unija/evropski-parlament-po-preiskavah-odlocno-nasprotujemo-korupciji/650598; dostop 15.12.2022
 • Anja Pavlič Jerič (dnevna urednica MMC), Miha Zavrtanik, Ksenja Tratnik (dnevna urednica MMC) – RTV Slovenija, 11.12.2022
  Članek #3.150https://www.rtvslo.si/evropska-unija/podpredsednica-evropskega-parlamenta-eva-kaili-zaradi-suma-korupcije-ostaja-v-priporu/650631; dostop 15.12.2022
 • Gregor Valenčič – RTV Slovenija, 12.12.2022
  Članek #4.151https://www.rtvslo.si/evropska-unija/metsola-napadena-je-evropska-demokracija/650756; dostop 15.12.2022
 • Anja Pavlič Jerič (dnevna urednica MMC), Ksenja Tratnik (dnevna urednica MMC) – RTV Slovenija, 13.12.2022
  Članek #5.152https://www.rtvslo.si/evropska-unija/evropski-poslanci-izglasovali-razresitev-eve-kaili-pri-njej-in-panzeriju-zasegli-1-5-milijona-evrov/650822; dostop 15.12.2022
 • Ksenja Tratnik – RTV Slovenija, 14.12.2022
  Članek št. 6.153https://www.rtvslo.si/evropska-unija/eve-kaili-zaradi-stavke-v-zaporu-niso-zaslisali-trojica-ostaja-v-priporu-ali-pod-nadzorom/651054

Eva Kaili

Prva obtožena v aferi Quatargate. 

Eva Kaili je tesno povezana s super elito in tudi njihovo pomembno orodje v Evropskem parlamentu in omrežju ”liberalne CIA”. Tukaj ni pomembna samo njena tesna povezava s Sorosom, ampak tudi s Klausom Schwabom iz World Economic Forum. Kaili pa ne deluje samo kot velika zagovornica brezpomenskih floskul kot je ”vladavine prava”,  ampak hkrati deluje kot ena vidnejših propagandistk ”varnega” razvoja umetne inteligence, katerega ozadje v resnici predstavljata CIA in vodilna podjetja iz Silicon Valley.

 • Kaili je bila v Evropskem parlamentu prva ženska (v slogu globalnega feminizma in ”liberalne CIA”) predsedujoča od Science and Technology Options Assessment (STOA) Panel od Centre for Artificial Intelligence.
 • Kaili je bila Digital Leader for Europe pri World Economic Forum in članica od Blockchain Council pri World Economic Forum. Mentorji Klausa Schwaba in posledično ključni za ustanovitev WEF, so vodilni predstavniki Rockefellerjevega omrežja, kot so Henry Kissinger, Graham Allison in Maurice Strong.
 • Kaili je članica od Global Council on Extended Intelligence od IEEE Standards Association in od MIT Media Lab, katerega člani so še vodilni Rockefellerjev in Sorosov ekonomist Jeffrey Sachs, Lord Anthony Giddens (European Council on Foreign Relations), Martha Minow (John D. & Catherina T. MacArthur Foundation), Joichi Ito (tesno povezan s pedofilom Jeffreyjem Epsteinom; na vodilnih položajih fundacij ’’liberalne CIA’’, kot sta MacArthur Foundation in Knight Foundation).
  Kaili je članica svetovalne uprave od AI International Accord od Boston Global Forum (BGF), katerega partnerske organizacije so Club de Madrid (predsedujoči Danilo Türk; član Milan Kučan), Latvian Transatlanctic Organization (NATO) in MIT Connection Science, preko katerih forum organizira The Global Alliance for Digital Governance. Vodstvo od BGF je tesno povezano z Rockefellerjevim in Sorosovim omrežjem. So-ustanovitelj in predsedujoči je nekdanji guverner Michael Dukakis, ki je od leta 1989 član uprave od National Democratic Institute. Član uprave je Joseph Nye, tesen Rockefellerjev zaveznik, ki je med drugim član od Council on Foreign Relations (1970 – ), direktor od Atlantic Council, član od Foreign Affairs Advisory Board – State Department, bil član od Defense Policy Board in Defense Science Board, član American Academy of Diplomacy, bil član od Princeton Project on National Security. Članica uprave Vaira Vīķe-Freiberga je skupaj s Kučanom in Türkom je članica od Club de Madrid, članica od European Council on Foreign Relations, skupaj s Kučanom je članica od European Council on Tolerance and Reconciliation, ter bila tudi članica uprave od Center for European Policy Analysis, ki je med drugim tesno povezan s CIA, National Endowment for Democracy, ECFR in fundacijami ’’liberalne CIA’’.

Kot velika ’’zagovornica’’ vladavine prava in demokratičnih vrednot je Kaili tesno povezana z Artificial Intelligence and the Rule of Law – The Athens Roundtable, katere so-gostitelji so Amazon (Jeff Bezos dela program za prepoznavanje obrazov za CIA), Debevoise & Plimpton (super elitna odvetniška pisarna, financer od CFR), Arnold & Porter (top financer ’’liberalne CIA’’), European Parliament, UNESCO, OECD, Council of Europe in IEEE. Kaili je bila govornica okrogle mize 1. decembra 2022. Zagotovo ključna govornica okrogle mize, je bila 2.12.2022 še bolj pomembna Sorosova zaveznica Marietje Schaake, ki je na področju kibernetske varnosti ena od vodilnih predstavnic super elite in tesno povezana z Michaelom Chertoffom iz Freedom House. Članica izvršnega odbora okrogle mize je Mantalena Kaili, verjetno sestra Eve Kaili.154https://static1.squarespace.com/static/604b05672bbe0130d9171569/t/63810d03edb9c74e9f52d63b/1669401872346/ Fourth+Edition+of+The+Athens+Roundtable_Program_V261122.pdf Pomembni govorci okrogle mize, na kateri je bila govornica tudi Kaili, so bili tudi leta 2021,155https://docsend.com/view/bb4mdghx9i9957an ko je nastopil ameriški senator Richard Blumenthal, ki je član super elitnega Partnership for Public Service, ki je financiran s strani vodilnih CFR korporacij. Glavna zvezda okrogle mize je bil zagotovo pod-predsednik Microsofta (del od CFR; del Sun Valley Meetings) Brad Smith, ki je izvršni direktor od Cyberpeace Institute, katerega ustanovna predsednica je Marietje Schaake. Smith je bil leta 2020 udeleženec od ’’anti-rasističnega’’ in transhumanističnega Great Reset, ki sta ga  v okviru World Economic Forum organizirala vodilna globalista Klaus Schwab in tedaj še prince Charles. Udeleženci od Great Reset so bili vodilno sredstvo ’’liberalne CIA’’ Greta Thunberg, in vodilni globalisti Bill Gates, Tony Blair, Barack Obama, Boris Johnson, Nancy Pelosi, Hillary Clinton, Kamala Harris, Justin Trudeau, Antonio Guterres, Jacinda Ardern. Zelo pomemben udeleženec pa je bil tudi Lord Tim Clement-Jones, ki je Senior Fellow od GeoTech Center – Atlantic Council, ter svetovalec od DLA Piper. Govornica je bila tudi generalna sekretarka od Council of Europe Marija Pejčinović Burić, ki je na tem položaju zamenjala Sorosovega in Epsteinovega tesnega prijatelja Thorbjørna Jaglanda. Vendar tudi Burićeva prihaja iz pravega gnezda, saj je od leta 2016 članica uprave od Centre for European Policy Studies.

Eva Kaili se je pogosto družila tudi s pomembnim Rockefellerjevim in Sorosovim zaveznikom milijarderjem Richardom Bransonom, ki je prav tako pomemben ’’okoljevarstvenik’’, ter vsiljevalec in financer ’’liberalne CIA’’. Kaili je bila obiskovalka na njegovem Necker Island, vsaj leta 2017. Branson je bil močno vpleten v Ethical Humanitarian Foundation, iz katere izhaja omrežje spolnega kulta NXIVM, v katerega so novačili spolne sužnje. Branson je pri NXIVM naredil tečaj in kult tudi javno propagiral, ter ga vsaj dvakrat gostil na svojem Neckar Island. Ko je izbruhnil škandal v zvezi s kultom, pa se je Branson pretvarjal, da ne ve za kaj se gre in da ne pozna njegovega ustanovitelja Raniereja. V spolni kult je bila vpletena tudi Agapi Stassinopoulos, sestra top Sorosve zaveznice Arianne Huffington. Iz tega kroga je bila vpletena tudi Pamela Cafritz, katere starši prirejajo zelo elitne zabave, ki se jih udeležujejo George Soros, zakonca Clinton, Vernon Jordan, James Wolfensohn, Michael Bloomberg in številni ostali. V samo jedro kulta je bila močno vpletena družina Bronfman, preko Clare in Sare Bronfman, kot tudi preko nekdanjega generalnega direktorja Enrona Stephena Cooperja, ki je od leta 2011 delal za Edgarja Bronfmana Jr. In še številni iz tega ozkega kroga globalistov in njihovih otrok. Eden redkih, ki je že od začetka zavračal Raniereja, ki je bil pred tem tudi njegova stranka, in imel resne pomisleke glede NXIVM je bil Edgar Bronfman Sr. Ena od žrtev kulta leta 2003 je bila okoljevarstvena svetovalka Kristin Snyder, ki je po dogodku, ki ga je organiziral NXIVM na Aljaski verjetno storila samomor, saj njenega trupla niso našli. V poslovilnem sporočilu je zapisala, da ji je kult tako opral možgane, da je njen čustveni center v možganih mrtev. Med terapijami, ki jih je izvajal kult so udeležence prepričevali da so ’’reinkarnacije nacistov’’ ali pa ’’odgovorni za 9/11’’.
Branson je med drugim govorec od Creative Artists Agency, preko katere vodilna sredstva ’’liberalne CIA’’ iz nevladnih organizacij, Hollywooda in sveta glasbe propagirajo globalizem in ideologije ’’liberalne CIA’’. Branson pa je bil tudi udeleženec od zelo skrivnih konferenc Forstmann Little Conferences, ki so se odvijale v okviru vodilnih predstavnikov liberalnega establišmenta/neokonservativcev, kot so Henry Kissinger, George Shultz, Donald Rumsfeld, Colin Powell in Lynn Forester de Rothschild. Branson pa je prav tako udeleženec od World Economic Forum, kjer je bil vsaj v letih 2006, 2009 in 2019. Kot tudi leta 2010 dobitnik David Rockefeller Bridging Leadership Award od Rockefellerjevega Synergos Institute. Pomembna pa je tudi njegova vloga pri Global Commisson on Drug Policy, katere člani so vodilni Rockefellerjevi predstavniki, kot so John C. Whitehead, George Shultz, Paul Volcker, ter Kofi Annan, Alexander Kwasniewski, Thorvald Stoltenberg, George Papandreou in ostali.

Francesco Giorgi

Drugi obtoženi v aferi Quatargate.

Partner od Eva Kaili Francesco Giorgi, je prav tako globalist, pomemben propagandist brezpomenskih floskul, kot so ”človekove pravice”, podpornik ’’liberalne CIA’’ in je bil od leta 2009 grški član Evropskega parlamenta. Giorgi je bil vodja kabineta predsedujočega od Human Rights Committee; bil zadolžen za države Maghreba; bil zadolžen za migracije; bil zadolžen za nevladne organizacije; bil zadolžen za European Endowment for Democracy, ki je evropska kopija od National Endowment for Democracy.

27.6.2022 je bil Giorgi skupaj s 27imi posamezniki iz 22 držav, imenovan za European Fellow od Schmidt Futures,156https://www.schmidtfutures.com/schmidt-futures-announces-first-cohort-of-international-strategy-forum-europe-fellows/; dostop 16.12.2022 ki so se udeležili International Strategy Forum. Leta 2008 ustanovljeni forum, je leta 2022 potekal tudi v sodelovanju s Sorosovo European Council on Foreign Relations in Salzburg Global Seminar. Smith Futures je ustanovil super elitni Eric Schmidt, katerega je Rockefellerjeva obveščevalna struja leta 2001 postavila v vodstvo podjetja Google/Alphabet. Schmidt je od leta 2008 član od Council on Foreign Relations; bil udeleženec od skrivnih Forstmann Little Conferences; udeleženec od s CIA in Trilateral Commission tesno povezane Sun Valley Meetings; član od Trilateral Commission, 2013 – ; od leta 2007 udeleženec zasedanja skupine Bilderberg; od leta 2017 član izvršnega odbora skupine Bilderberg; udeleženec od Munich Security Conference, 2022; udeleženec od World Economic Forum, nekaj krat od leta 2005 dalje; predsedujoči skupini komisarjev od National Security Commission in Artificial Intelligence; član svetovalne uprave od Human-Centered Artificial Intelligence; ustanovni predsedujoči od Defense Innovation Advisory Board. Schmidt pa je tudi ustanovitelj od 11th Hour Project, preko katerega financira predvsem ’’okoljevarstvene’’ organizacije iz omrežja ’’liberalne CIA’’. Pri Schmidt Futures pa sta svetovalca tudi James Manyika in Fareed Zakaria, oba visoko postavljena člana liberalnega establišmenta. Tudi ni presenetljivo, da je imela tudi Kaili podobno nalogo v tem visokotehnološkem sektorju umetne inteligence v super elitnih nevladnih organizacij.

Programski predsedujoči od International Strategy Forum je (vsaj  do nedavna bil) Jared Cohen, s katerim je Schmidt ustvaril visoko-tehnološko in varnostno/obveščevalno platformo Jigsaw. Cohen, ki je prav tako kot Manyika Rhodes Scholar, je tudi Senior Fellow pri Council on Foreign Relations. Cohen pa je tudi ena od osrednjih osebnosti iz ozadja kreiranja (CIA) ’’arabske pomladi’’. Medtem, ko je (bila) svetovalka od International Strategy Forum Meghan O’Sullivan, predsedujoča ameriški veji od Trilateral Commission, članica uprave od Council on Foreign Relations in od leta 2020 upraviteljica Sorosove International Crisis Group. Svetovalec je tudi (bil) Jake Sullivan, še en Rhodes Scholar, ki je v Bidenovi administraciji svetovalec za nacionalno varnost.157https://static.politico.com/29/69/1042b2d8424fb59fb48fd7926866/international-strategy-forum-bio-book-2.pdf

V tem obdobju pa se je udeležil tudi sestanka z Billom Gatesom158https://be.linkedin.com/posts/francesco-giorgi-6039114a_gatesfoundation-activity-6464411989652307968-ylYB

Giorgi z vodilnim globalistom in financerjem ”liberalne CIA” Billom Gatesom.

Giorgi je tudi so-ustanovitelj in višji svetovalec od Fight Impunity, ki je opisana takoj v nadaljevanju, in ki je tesno povezana s Sorosom in ’’liberalno CIA’’.

Antonio Panzeri

Tretje obtoženi v aferi Quatargate je nekdanji član evropskega parlamenta (2004-2019) Antonio Panzeri. Kot član od S&D v evropskem parlamentu je bil član od EP Intergroup on Integrity – Transparency, Anti-Corruption and Organized Crime; član od EP Intergroup on LGBT Rights; in bil član od Delegation for relations with the Maghreb countries and the Arab Maghreb Union (DMAG).

Uradno s strani Open Society Foundations potrjen kot zanesljivi partner Georga Sorosa,159https://legacy.gscdn.nl/archives/images/soroskooptbrussel.pdf čeprav tega ni omenil v svojem življenjepisu evropskega poslanca.

»In this new affair, it is indicated in the document made public by the two daily newspapers, it is a former Italian deputy, Pier Antonio Panzeri, who is suspected of having received numerous “gifts” from the hands of the diplomat Abderrahim Atmoun, current Ambassador of Morocco to Poland, whose ties and friendship with the Italian parliamentarian date back several years. Unfailing links and friendship during, in particular, the year 2015 when Pier Antonio Panzeri was at the head of the European Union-Morocco Commission.
RTBF recalled that the first searches launched on Friday, after which the Vice-President of Parliament, Eva Kaili, was charged and then imprisoned, led to the seizure of 600,000 euros found in the home of Pier Antonio Panzeri, “the brain of the alleged criminal organization”, financed by Qatar, according to the Belgian police

Panzeri je bil član guvernerske uprave od European Endowment for Democracy, ki je evropska kopija od National Endowment for Democracy. EED je prav tako del ’’liberalne CIA’’, in katerega članica je večina evropskih držav, kot tudi sama Evropska unija, financer pa je Evropska komisija.

Panzeri je leta 2019 ustanovil nevladno organizacijo Fight Impunity, kjer je tudi predsednik.

The aim of FIGHT IMPUNITY is built on the necessity to promote the fight against impunity for serious violations of human rights and crimes against humanity having the principle of accountability as a central pillar of the architecture of international justice.160https://www.fightimpunity.com/what-we-do

Častni člani uprave so –

 • tesna Sorosova zaveznica Federica Mogherini – upraviteljica Sorosove International Crisis Group; skupaj s Sorosom bila članica odbora od Munich Security Conference; upraviteljica od Friends of Europe; članica svetovalnega odbora od European Policy Centre; Fellow od German Marshall Fund; udeleženka od World Economic Forum, 2015, 2016.
 • Sorosovo sredstvo Emma Bonino – o njej več takoj v nadaljevanju.
 • nekdanji francoski premier Bernard Cazeneuve – Bilderberg, 2018; Concordia Summit, 2020;
 • Dimitris Avramopoulos – nekdanji evropski komisar za migracije, 2014 – 2020.
 • Cecilia Wikström – članica od Kangaroo Group; tesna Sorosova zaveznica v EU parlamentu.

FI je organiziral tudi razne konference, kot je Media Freedom and Fight impunity of crimes against journalists, potekala 2-3 decembra 2022.

Niccolo Figa-Talamanca

Četrti obtoženec v aferi Quatargate je Niccolo Figa-Talamanca, ki ima doktorat iz mednarodnega prava, je v preteklosti delal na International Crimes Tribunal on the former Yugoslavia v Hagu. Figa-Talamanca je, kot se bo videlo, čisti produkt Rockefellerjevega izobraževalnega procesa v omrežju ’’liberalne CIA’’.
Kot Visiting Scholar pa je leta 1998 deloval na Institute for the Study of Human Rights (tedaj se je imenoval Center for the Study of Human Rights) na elitni Columbia University. Inštitut je tesno povezan z omrežjem ’’liberalne CIA’’, in tudi pomemben sodelavec od Human Rights Advocates Program (financiran preko ’’liberalne CIA’’). Podatkov za leto 1998 avtorju ni uspelo pridobiti, so pa financerji inštituta v letih 2009-2013 –

»ISHR Supporters: …2011-2012 Fiscal Year: … Arcus FoundationNorwegian Agency for Development Cooperation (NORAD). Open Society Foundations … Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) … 2010-2011 Fiscal Year: Arcus FoundationOpen Society Foundations … Whitney M. Young, Jr. Memorial Foundation Endowment [bil upravitelj od Rockefeller Foundation; bil član skrivne Afro-Ameriške bratovščine Boule] … Swedish International. Development Cooperation Agency (SIDA). U.S. Department of State … 2009-2010 Fiscal Year: Arcus FoundationOpen Society FoundationsSigrid Rausing Trust«161https://www.humanrightscolumbia.org/sites/default/files/pdf/annual-reports/ishr_annual_report_2010.pdf; str. 41

Navedeni financerji od Center for the Study of Human Rights leta 2005 –

»Royal Netherlands Embassy, SIDA, NORAD, USAID,CIDA , ausAID, UNICEF, UNAIDS, the Royal Danish Embassy(India), GISP, UNDP, The ASIA FOUNDATION, American Center for International Labor Solidarity, the British High Commission and the International Center for Transitional Justice [financiran preko National Endowment for Democracy]162https://web.archive.org/web/20050307173704/http://www.cshr.org/funders.asp; dostop 7.3.2005

Vodstvo od International Center for Transnational Justice (ICTJ) je tesno povezan z liberalnim establišmentom. Člani svetovalne uprave vsaj od leta 2001 so bili David Hamburg (član od Council on Foreign Relations, 1983 – ; predsednik emeritus od Carnegie Corporation of New York; upravitelj od Rockefeller University), Theodore Sorensen (član od Council on Foreign Relations, 1967 – ; član svetovalne uprave od Partnership for a Secure America; višji svetovalec pri Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison), Kati Marton (članica od Council on Foreign Relations, 1991 – ; direktorica in nekdanja predsedujoča od Committee to Protect Journalists – del ’’liberalne CIA’’; članic uprave ’’CIAjinega’’ International Rescue Committee; članica uprave od New America Foundation), Minna Schrag (International Tribunal for the former Yugoslavia).
ICTJ je bil leta 2001 projekt od radikalnega/skrajno levega Tides Center, ki je sicer klirinška hiša za Rockefellerje, Sorosa, Buffetta, Gatesa in drugih, preko katere se financira razne obskurne nevladne organizacije.
Sicer pa so bili vodilni financerji od ICTJ leta 2001 naslednji –

»Ford Foundation. John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. Carnegie Corporation of New York. Open Society Institute. Rockefeller Brothers Fund. Andrus Family Fund«163https://web.archive.org/web/20020204125330/http://www.ictj.org/support.asp; dostop 4.2.2002

Financerji od ICTJ leta 2022, poleg Evropske unije in številnih evropskih držav in UNa –

»Conrad N. Hilton FoundationHumanity United [Pierre Omidyar]. Freedom House [CIA; Michael Chertoff] … National Endowment for Democracy [CIA]. Open Society Foundations-Armenia. Rockefeller Brothers Fund. Skoll Foundation … Wellspring Philanthropic Fund«164https://www.ictj.org/our-donors; dostop 16.12.2022

Figa-Talamanca je generalni sekretar od No Peace Without Justice, pred tem pa je bil vsaj od leta 2001 projektni direktor. Ustanoviteljica in pokroviteljica organizacije leta 1993 je Sorosovo sredstvo in feministka Emma Bonino, ki je tudi članica od European Council on Foreign Relaitons in seveda tudi pomembna propagandistka ’’liberalne CIA’’. Bonino je bila v obdobju od 1995 – 1999 evropska komisarka; leta 2001 je ustanovila stranko Radicali Italiani; od leta 2008 – 2013 je bila podpredsednica italijanskega senata; od leta 2013-2014 italijanska zunanja ministrica; bila članica italijanskega senata 2018 – 2022. Kako je vse skupaj povezano, pove tudi podatek, da Fight Impunity od skorumpiranega Piera Antonio Panzerija domuje na istem naslovu kot Bonina No Peace Without Justice, kjer deluje skorumpirani Figa-Talamanca.165https://web.archive.org/web/20040804095656/http://www.npwj.org/campaigns/davos2001/economist.pdf
Bonino je že vsaj 20 let sredstvo od Sorosa oz. super elite. Bonino je bila med drugim od leta 2015 do 2019 članica globalne uprave od Open Society Foundations.

Tako je Soros skupaj z Evropsko unijo tudi financer od No Peace Without Justice vsaj že od leta 2001.166https://web.archive.org/web/20010722043834/http://www.npwj.org/; dostop 22.7.2001 Ta apel, financiran s strani Sorosa ’’No Peace Without Justice’’ za ratifikacijo statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, pa je Bonino uporabila na otvoritvi od World Economic Forum leta 2001.167https://web.archive.org/web/20040804095656/http://www.npwj.org/campaigns/davos2001/economist.pdf Vidnejši podpisniki apela: George Soros; Giuliano Amato; Giulio Andreotti (Le Cercle 1970, 1971; glede na Roberta Calvija, je bil Andreotti eden od top predstavnikov CIA-neo-fašistične lože P2, ki je iz ozadja vodila Italijo; član Opus Dei – CIA; član Malteškega viteškega Reda – CIA. Največ o njemu pove prispevek iz The Economist ob njegovem pogrebu – “the other bells, the funeral bells, which rang out rather too often around him and his circle.”); Oscar Arias Sanchez (Trust Fund for Victims – ICC; InterAction Council); Silvio Berlusconi (videnjši član od P2; znan po bung bung sex zabavah; Iman Fadil, udeleženka Berlusconijevih sex zabav umre zaradi zastrupitve, preden bi pričala proti njemu); režiser Bernardo Bertolucci; Boutros Boutros-Ghali (tesno povezan z liberalnim establišmentom, čeprav Madeleine Albright s svojo navezo, vsaj uradno, deluje proti njemu); Jimmy Carter (top Rockefellerjev sredstvo); Dalai Lama (top sredstvo ’’liberalne CIA’’); Massimo D’Alema (predsednik od USA-Italy Foundation; pod-predsednik od Socialist International); Mark Eyskens (ustanovni član od Trilateral Commission; upravitelj Sorosove International Crisis Group; belgijski pokrovitelj od American European Community Association); Sonia Gandhi (članica uprave od pro-globalističnega Committee for a World Paliament, 2000 – ); Richard J. Goldstone; Felipe Gonzalez (Bilderberg, 1989; Club de Madrid, Council on the Future of Europe, Elcano Royal Institute); Bernard Kouchner (Bilderberg, 2005; European Council on Foreign Relations); Wilfried Martens (Bilderbeg, 1989, 1990, 1991, 1993; omenjen s strani žrtve v pedofilski aferi Dutroux; eden od ustanoviteljev evropske ljudske stranke; eden od pomembnejših iz ozadje evropske integracije); Pierre Mauroy (predsednik od Socialist International); jordanska kraljica Noor (tesno povezana z liberalnim establišmentom); Michel Rocard (Trilateral Commission; Friends of Europe; Committee for a World Parliament; s Kučanom ustanovitelj od Collegium International); Desmond Tutu; Gore Vidal (top sredstvo ’’liberalne CIA’’); Richard von Weizsacker; Elie Wiesel (tesno povezan z neokonservativci in sionisti; upravitelj Sorosove International Crisis Group; tesno povezan z World Economic Forum; član mednarodne uprave od NGO Monitor – CIA).

»Freedom House [pomemben del CIA omrežja skupaj z NED, NDI in IRI. Vidnejše odstvo 2022, ki je tesno povezano s CFR in TC – Michael J. Abramowitz; Jane Harman – CIA External Advisory Board; Michael Chertoff – Atlantic Council; Francis Fukuyama; Bette Bao Lord; Paula Dobriansky – NED, IRI; admiral Dennis Blair – Atlantic Council] [Neto sredstva za obdobje 2021 – 2022: »Amazon [balance 2021] $50,000 … Achelis Bodman Foundation $47,500 … Facebook [balance 2021] $134,682 … Google [balance 2021] $125,000 … $200,000 … Henry Jackson Foundation $34,000 … Hewlett Foundation [balance 2021] $9,601 … Ford Foundation [balance 2021] $182,586 … $200,000 … Lilly Foundation [balance 2021] $112,000 … OSF: Afghanistan $1,000,000 … OSF: Lifeline $200,000 … Swedish Postcode Foundation [balance 2021] $215,141 … YAHOO [balance 2021] $2,095 … Mark Palmer Forum [balance 2021] $5,000«]168https://freedomhouse.org/sites/default/files/2022-10/Freedom%20House%20Audit%20Report.pdf; str. 16International Crisis Group [Financerji – »Carnegie Corporation of New York. Ford Foundation. Friedrich Ebert Stiftung Henry Luce Foundation. John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. National Endowment for Democracy. Open Society Foundations. Ploughshares Fund. Robert Bosch Stiftung. Rockefeller Brothers FundStiftung Mercator. Wellspring Philanthropic Fund«]169https://www.crisisgroup.org/support-us/foundations; dostop 16.12.2022Open Society InstituteInstitute for International Criminal Investigations [Financerji – »The United States Institute of PeaceThe John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. The John Merck Foundation. The Lisbet Rausing Trust. The Open Society Institute. The Potrero Nuevo Fund / The Reebok Foundation«]170https://iici.global/about/; dostop 16.12.2022International Institute for Democracy and Electoral Assistance [Financerji za obdobje 2016 – »European Commission … [Total grants] €2,875 … Swedish International Development Agency (Sida) … [Total grants] €495,000 … USAID … [Total Grants] €944,000 … The Ford Foundation … [Toral Grants] … €116,000 … Open Society Foundation … [Total Grants] €203,000]171https://www.idea.int/sites/default/files/reference_docs/annual-results-report-2016_interactive.pdf; str. 170 – 171Arab Democracy Foundation (ADF, Qatar) [Upravitelji – Šejka Moza bint Nasser Al-Missned; Emma Bonino; Mary Robinson; Joschka Fischer] … Justice Without Frontiers (Lebanon) … Equality now [partnerji – European Council; Gloria Steinem; Jane Fonda; Margaret Atwood]172https://www.equalitynow.org/our-partners/; dostop 16.1.2022 [Financerji 2014 – »$100,000 and above: … Comic Relief … Tides Foundation. Nike Foundation. NoVo Foundation [Warren Buffett]. Open Society Foundations … $50,000 – $99,999: … GUCCIOxfam Great BritainThe Sigrid Rausing Trust. Skype … Wallace Global Fund … $25,000 – $49,999: … The Diller-Von Furstenberg Family FoundationLynda & Stewart Resnick … $15,000 – $24,999: … Ms. Foundation for Women … $10,000 – $14,999: … Creative Artists AgencyThe Flora Family Foundation. Girls Rights Project … Pfizer, Inc. … $5,000 – $9,999: … Lear Family FoundationTides Foundation]173https://www.equalitynow.org/annual_reports/2014-annual-report/; str. 9-11 … European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC) … European Law Students Association [Partnerji – Council of Europe; Sorosova Central European University; LexisNexis] … Sigrid Rausing Trust«174http://www.npwj.org/About-NPWJ/Partners-Sponsors.html; dostop 16.12.2022

Luca Visentini

Luca Visentini je peti in še en globalist, ki je bil ujet v tej korupciji. Visentini, vsaj kot se zdi, ni na direktni plačilni listi Georea Sorosa, je pa z njim kljub temu tesno povezan. Poleg tega pa tudi vpet v propagando ’’liberalne CIA’’.

Visentini se je vsaj leta 2017 in 2022 kot generalni sekretar od European Trade Union Confederation, udeležil World Economic Forum.

Leta 2017 je bil Visentini govorec pri Brussels Economic Forum. Govorci so bili George Soros; Adam Posen (Council on Foreign Relations, 1998 – ; Trilateral Commission; Peterson Institute for International Economics; Coalition for Inclusive Capitalism; European Banking Congress, 2014, 2020; World Economic Forum, 2013); Alexander Stubb (Bilderberg 2015; European Council on Foreign Relations; World Economic Forum 2013 – 2022); Elizabeth Collett (Migration Policy Institute Europe; Transatlantic Council on Migration – MPI; European Policy Centre); Valdis Dombrovskis (pod-predsedujoči Evropskemu parlamentu; World Economic Forum, 2015); Mateusz Morawiecki (World Economic Forum, 2016, 2020; Munich Security Conference 2020); Pierre Moscovici (European Council on Foreign Relations; World Economic Forum 2013 – 2016; Young Leader – French-American Foundation); Kati Piri (uradno imenovana kot zanesljiva Sorosova zaveznica; Transatlantic Policy Network); François Villeroy de Galhau (BNP Paribas; Bank of France; World Economic Forum, 2020; Young Leader – French-American Foundation).175https://ec.europa.eu/economy_finance/bef2017/speakers/

Leta 2021 se je Visentini skupaj z Evo Kaili in Tanjo Fajon [obe sta bili virtualni udeleženki] udeležil Global Progressive Forum, katerega partnerska organizacija je S&D in ostali iz omrežja ’’liberalne CIA’’. Forum je še eno srečanje super elitnih globalistov in sredstev ’’liberalne CIA’’ iz Evropskega parlamenta.
Udeleženci foruma so bili – [virutalno] Madeleine Albright; Federica Mogherini; Enrico Letta (Bilderberg, 2012; Trilateral Commission; Aspen Institute Italia; Eurasia Group; International Gender Champions); Jutta Urpilainen (Bilderberg, 2012, 2013; European Council on Foreign Relations; World Economic Forum) [virtualno] Josep Borrell (Fulbright Scholar), [virtualno] Michelle Bachelet (Club de Madrid; World Economic Forum; UN High Commissioner for Human Rights); Helen Clark (Club de Madrid; Global Commission on Drug Policy; World Economic Forum); Ana Gomes (na uradnem seznamu tesnih Sorosovih sodelavcev); pro-migracijska Ylva Johansson (EU Commissioner for Home Affairs); Rania Ali; Brando Benifei (uradni tesen zaveznik Sorosa v EU parlamentu); Tristan Harris, soustanovitelj in predsednik od Center for Humane Technology (Financerji – Omidyar Network; Craig Newmark Philanthropies; Open Society Foundations; Robert Wood Johnson Foundtion; Silicon Valley Community Foundation; James S. & John L. Knight Foundation; Ford Foundation; John Pritzker Family Fund; Pritzker Innovation Fund; Park Foundation. Svetovalci – top Sorosova zaveznica Martietja Schaake; top globalista in promotorja ”liberalne CIA” Meghan Markle in princ Harry aka Duke and Duchess of Sussex; Chris Hughes – Facebook; Evan Sharp – Pinterest)176https://www.humanetech.com/who-we-are#team; dostop 16.12.2022; aktivist za zasebnost Max Schrems, ustanovitelj od noybEuropean Center for Digital Rights (financerji – Open Society Foundation € 255.894,68 za 2022/2023);177https://noyb.eu/sites/default/files/2022-07/ANNUAL%20REPORT%202021%2014072022%20interactive.pdf; str. 20 Maya Wang iz Human Rights Watch (glavni financer George Soros); Rayhan Asat (Uyghur human rights advocate and Yale World Fellow); Kayza Rose – UK Black Pride (BLM Fest); Luiz Inácio Lula (bodoči brazilski predsednik; bil govorec pri CFR 2003; bil govorec pri InterAmerican Dialgue; precej pogosti udeleženec od World Economic Forum; obsojen zaradi korupcije); Hind Al-Eryani (LGBTQ+ activist); Liz Shuler – predsednica od AFL-CIO (pomemben del ’’liberalne CIA’’; tesne direktne povezave s CIA za časa komunizma).178https://www.globalprogressiveforum.org/#speakers

Visentini je podpisnik pisma Reshaping the European Fiscal Framework

»In this joint letter, NGOs, trade union representatives as well as academics and researchers call on the EU to rethink and realign the EU’s fiscal framework with the challenges ahead: Tackling all the current crises – heath, social, economic as well as climate – requires a profound shift in focus from debt reduction and balanced budgets to creating well paid green jobs, reducing inequality, lifting millions out of poverty, and implementing much needed green infrastructure projects.«179https://caneurope.org/letter-fiscal-framework/; dostop 16.12.202

Pismo so naslovili na predsednico Evropske komisije Ursulo Von der Leyen (Bilderberg, 2015, 2016, 2018, 2019; Munich Security Conference, 2022; World Economic Forum, 2013, 2015, 2020; Atlantic Council Distinguished Leadership Award); predsedniku Sveta Evrope Charlesu Michelu (Bilderberg 2015, 2016, 2018, 2022; World Economic Forum, 2015, 2016, 2020); predsedniku Evropskupine Paschalu Donohoeju (Bilderberg, 2018, 2019, 2022; World Economic Forum, 2018, 2019); ter še raznim evropskim komisarjem.

Podpisniki pisma –

 • George Soros (Council on Foreign Relations, 1988 – direktor 1995 – 2004; Institute for New Economic Thinking; Euroean Council on Foreign Relations; Trilateral Commission, 2001 -2005; Bilderberg, 1990, 1994, 1996, 2000, 2002; World Economic Forum, 1990?, 1996, 1998, 2001-2020, 2022; Munich Security Conference, 2011, 2012, 2016, 2017 – ; Refugees International).
 • James K. Galbraith (Council on Foreign Relations, 2007 – ; Economists for Peace and Security; University of Texas at Austin; Fulbright Distinguished Visiting Lecturship, 2001)
 • Robert JohnsonInstitute for New Economic Thinking (George Soros; Lawrence Summers; Joseph Stiglitz; Lord Adair Turner; James Manyika; Drummond Pike – Tides Foundation; Noam Chomsky; Naomi Klien; Larry Elliott – The Economist).
 • Shahin Vallee German Council on Foreign Relations (Financerji – »100,000 € and more: … Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) … European Commission. Friede Springer Stiftung. Open Society FoundationsStiftung Mercator GmbH … 25,000 € and more: … British Embassy Berlin … Sal. Oppenheim-Stiftung. ZEIT-Stiftung«).180https://dgap.org/en/sponsors; dostop 16.12.2022
 • Miatta FahnbullehNew Economics Foundation (Financerji – »Calouste Gulbenkian Foundation UK Branch £10,231 … European Climate Foundation £141,190 … The Joseph Rowntree Charitable Trust £87,048 … Luminate £24,835 … MAVA Foundation £53,484 … Oak Foundation £38,913. Open Society Foundations £6,550 … Trust for London £30,354«).181https://neweconomics.org/about/who-funds-us; dostop 16.12.2022
 • Benoit LallemandFinance Watch (Financerji – »The main source of public funding in 2019 was the European Union with €964,477 … Our major non-public funder in 2019 was the MAVA Foundation … to the Global Green Finance Index, totalling €525,226. The Open Society Foundation renewed its support to Finance Watch … 12-month grant from the European Climate Foundation started at the end of 2019«).182https://www.finance-watch.org/wp-content/uploads/2020/07/Finance-Watch_AnnualReport_2019.pdf; str. 20
 • Jeremy WatesEuropean Environmental Bureau (Finanerji – »Bloomberg Philanthropies channeled via European Climate Foundation … Danish Refugee Council (DRC). European Climate Foundation (ECF) … Friedrich-Ebert-Stiftung … Heinrich Böll Stiftung … MAVA Foundation. New Economics Foundation. Oak Foundation. Open Society Foundation (OSF) … Swiss Philanthropy Foundation. Tides Foundation. Wellspring Philanthropic Fund channeled via the Environmental Investigation Agency UK (EIA UK) … Rockefeller Philanthropy Advisers«).183https://eeb.org/homepage/donors/; dostop 16.12.2022
 • Jorgo RissGreenpeace (del ’’liberalne CIA’’).
 • Nick Bryer350.org (Financerji skoti različna obdobja – »Craigslist Charitable FundFlora Family FoundationFoundation for the Carolinas … Grantham Foundation for the Protection of the Environment … Libra FoundationMarisla FoundationNathan Cummings Foundation … National Education Association … New Venture FundOak Foundation USA … Overbrook Foundation … Park Foundation Rockefeller Brothers FundSan Francisco Foundation Sustainable Markets Foundation«).184https://www.influencewatch.org/non-profit/350-org/
 • Barbara UnmüßigHeinrich-Böll-Stiftung.
 • Stanislas JourdanPositive Money Europe (Financerji – »2021: … Open Philanthropy (€60,000) … Open Society Initiative for Europe (€ 49,970): To support the advocacy activities of Positive Money Europe promoting a democratic reform of the European Central BankEuropean Climate Foundation (€164,187): To ensure that the European Central Bank’s strategic review leads the ECB to align its strategy and monetary policies with the EU’s sustainable finance agenda. The Sunrise Project (€ 33,491): To engage European citizens and civil society in key countries for European Central Bank to take decisive climate action. European Commission – Europe for Citizens (EACEA) (€77,791) … Foundation to Promote Open Society (€69,575): To challenge the ECB response to COVID-19 2020 … Positive Money UK (€43 894) … 2020 … Open Society Initiative for Europe (€ 35 793) … European Climate Foundation (€ 41 492) … The Sunrise Project (€ 32 988) … European Commission – Europe for Citizens (EACEA) (€33 339) … Foundation to Promote Open Society (€60 878) «).185https://www.positivemoney.eu/about-us/funding/; dostop 16.12.2022

Manipulacije EU preko Sophie in ‘t Veld

Tanja Fajon je v zelo dobrih odnosih z evropsko poslanko in dokaj vplivno evropsko globalistiko in propagandistko ”liberalne CIA”  Sophie in ‘t Veld, ki je oktobra 2021 preučevala brezpomenska pro-globalistična slogana ”medijska svoboda’’ in ’’vladavina prava’’ v Sloveniji, posebno kar se tiče manipuliranja z RTV Slovenija/STA oz. ’’anti-Janša’’ propagande. Sramota in farsa od farse, s strani vseh udeležencev. Takšni primeri so tudi nazoren prikaz popolne skorumpiranosti in moralnega razvrednotenje Evropske unije, medijev, politikov in seveda samega sodstva.

In ’t Veld je od leta 2004 članica evropskega parlamenta kot del Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE). V tem obdobju je bil članica od Committee on Women’s Rights and Gender Equality, 2009 – 2014; pod-predsedujoča od European Parliament Intergroup on LGBT Rights; članica od Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, 2009 – .
Izjave članov SDS glede tega dogajanja nima smisla komentirati, ker je vse skupaj popolnoma zmanipulirano. Dejstvo pa je, de je Nizozemska, od koder prihaja In ’t Veld, ena od vodilnih Evropskih držav, ki nima medijske svobode, še manj pa vladavino prava, na kar se tako radi obešajo najbolj glasni propagandisti ’’svobode’’ medijev in ’’vladavine prava’’. Nizozemska elita, za katero dela In ’t Veld, je zelo tesno povezana z liberalnim establišmentom in je pomemben propagandist in financer ’’liberalne CIA’’. Sama In ‘t Veld pa je tudi uradno priznana kot zanesljivi Sorosov partner v Evropskem parlamentu.

Ko je kot članica od Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, In ’t Veld oktobra leta 2021 obiskala Slovenijo, se je sešla z raznimi predstavniki medijev in nevladnih organizacij iz omrežja ’’liberalne CIA’’, predvsem iz Sorosovega (CIA) omrežja. Med njimi z –186https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211015RES15017/20211015RES15017.pdf

 • Iztokom Šorijem iz Mirovnega Inštituta (financiran s strani Sorosa; tesno povezan s CIA-jinim National Endowment for Democracy).
 • Goranom Forbicijem iz CNVOS (’’Finančno podporo za akcije za obrambo demokracije omogoča Open Society Initiative za Evropo v okviru Open Society Foundations.’’)187https://www.cnvos.si/osife/; dostop 30.11.2022.
 • Natašo Posel iz Amnesty International Slovenija (del ’’liberalne CIA’’).
 • Katarino Strnad Bervar iz Pravne mreže za varstvo demokracije.
 • Miha Turk iz Infokolpa (Financer – Guerilla Foundation preko Border Violence Monitoring Network (BVMN))188https://guerrillafoundation.org/grantee/border-violence-monitoring-network/.
 • Markom Milosavljevićem – (član strokovne skupine za novi zakon o množičnih medijih (2009 in 2018) in Zakona o javni radioteleviziji (2009) pri Ministrstvu za kulturo) iz FDV, ki je delal raziskave za Open Society Institute London in bil tudi publicist in tudi član uredniške uprave od Media Watch (Financer – Open Society Institute), 1998 – 2000.
 • Petro Lesjak Tušek iz Društva novinarjev Slovenije, ki je članska organizacija od European Federation of Journalists (Partnerji – Open Society Initiative for Europe; Reporters Without Borders; openDemocracy; International Press Institute; Committee to Protect Journalists).
 • Barbaro Štrukelj iz Slovenske tiskovne agencije.
 • Lenartom J. Kučićem iz Pod Črto (Financerji – Open Society Foundations; Civitates; Ministrstvo za kulturo RS. Partnerji – DNŠ; Mirovni inštitut; Danes je nov dan, inštitut za druga vprašanja; U.S. Embassy Ljubljana pri skupnem projektu s Transparency International Slovenia).189https://podcrto.si/projekt-podpirate/; dostop 30.11.2022
 • Primožem Cirmanom (Društvo novinarjev Slovenije; Delo; Dnevnik) iz Necenzurirano
 • Natašo Sukič iz stranke Levica (del ’’liberalne CIA’’).

Kot tudi z –

 • Borutom Rojcem iz Civilna iniciativa Ilirska Bistrica.
 • Tomažem Veselom (prijatelj Aleksandra Čeferina; delal za Fifo; tesno povezan s slovensko medijsko ’’anti-Janša’’ levico), kot predsednikom Računskega sodišča.
 • Žigom Turkom, ki je član od Wilfried Martens Centre for European Studies (Carl Bildt; Jose Maria Aznar; Wolfgang Schüssel; Herman van Rompuy. Partnerske organizacije so s CIA tesno povzani International Republican Institute, Globsec, Konrad Adenauer Stiftung) in skupaj s Tanjo Fajon udeleženec od Transatlantic Policy Network.
 • Matejem Avbeljem iz Nove univerze.
 • Rokom Čakšem iz Domovina.je (delujejo kot propaganda ’’konservativne CIA’’).
 • Jožetom Možino iz RTV Slovenija; in še z nekaterimi drugimi.

Povezave Sophie In ‘t Veld z omrežjem super elite in ”liberalne CIA” – 

In ’t Veld je so-predsedujoča od MEPs for Sexual and Reproductive Rights, katere financerji so Population Action International (William Draper Jr.; William Draper III; Clare Booth Luce; George McGhee; Lee Hamilton; James Gustav Speth; Robert McNamara; A. W. Clausen); Open Society Foundations; Bill & Melinda Gates Foundation; Nike Foundation (del od CFR; del Sun Valley Meetings); John D. & Catherine T. MacArthur Foundation; William & Flora Hawlett Foundation; United Nations Foundation; Wallace Global Fund; Tides Foundation; The Global Fund to Fight AIDS; International Planned Parenthood Federation; European Commission; WHO.190https://www.epfweb.org/node/46; dostop 30.11.2022

In ’t Veld je članica svetovalne uprave od Women Economic Forum, katerega podpornik je vodilni globalist Justin Trudeau.

In ’t Veld je bila članica od feminističnega Dutch European Women’s Lobby, katerega financerji so Open Soceity Foundations; NoVo Foundation (Warren Buffett – Trilateral Commission); New Venture Fund; Google; Friedrich Ebert Foundaiton; Chanel Foundation, UN Women; Council of Europe; European Commission.191https://www.womenlobby.org/Financial-Information-and-Transparency-336?lang=en; dostop 30.11.2022 Članska organizacija je tudi Ženski lobi Slovenije.

In ‘t Velt je od leta 2014 članica svetovalne uprave odleta 1990 ustanovljene Privacy International, katere namen je ”opozarjati” glede globalizacije nadzorovanja. To je še ena izmed organizacij, ki delujejo v omrežju ”liberalne CIA” in so del omrežja od Sorosa in Ford Foundation – 

»We are very grateful to the following organisations for their support: the Ford Foundation, Luminate, Oak Foundation, Open Society Foundations, Swedish International Development Cooperation Agency and the Paul Hamlyn Foundation.

We have been previously supported by the Adessium Foundation, the Esmée Fairbairn Foundation, the International Committee of the Red Cross, Media Democracy Fund, Mozilla Foundation, Sigrid Rausing Trust, International Development Research Centre and the Street Foundation.

[Za manipuliranje javnosti] We do not accept funding from corporations or governments because we believe that it would jeopardise the independence of our activities.«192https://privacyinternational.org/about/financials; dostop 13.8.2023

Tanja Fajon kot feministka podpornica feministke Hillary Clinton

Tanja Fajon in njena evropska stranka S&D so uradno podprli Hillary Clinton, ko je ta kandidirala za predsednico ZDA. In to kljub temu oz. ravno zaradi njene vloge v državnih udarih oz. CIA barvnih revolucijah v Severni Afriki in nato v podpiranju skrajnih islamistov in teroristov s Siriji. Posledica delovanje Hillary Clinton oz. celotne Obamove administracije, ki je načrtno nadaljevala strategijo Busheve administracije, je nekaj 100 000 mrtvih, nekaj milijonov beguncev in številni teroristični napadi v Evropi in posledično več sto mrtvih. Pri takšnih dogodkih se vidi, kako dejansko humani in moralni so ljudje, kot je Fajonova in vsi, ki podpirajo njo in vso ostalo slovensko politično ’’elito’’. Se razume, levo ali desno, ker vsi skupaj delajo za iste cilje super elite. In seveda, za nameček pa se s svojimi podporniki še pretvarja(jo), da ji(m) je mar za vse te begunce, ki so samo sredstvo za doseganje ciljev super elite kateri služi(jo). Gnusno in sprevrženo. Ampak, glede na to, da nima problemov, da je v družbi Davignona ali da dela za Sorosa, ki je tesen prijatelj z vodilnim financerjem skrajnega islama in vodilnim CIA sredstvom savdskim princem Turkijem al Faisalom, ter bil vse do konca ”best party friend” s super elitnim spolnim predatorjem Harveyjem Weinsteinom, zakaj bi sploh imela moralne pomisleke glede Hillary Clinton ali sploh glede česar koli. Razen seveda ’’proti’’ dezinformativnim sredstvom ’’konservativne CIA’’ Donaldu Trumpu, Janezu Janši in Viktorju Orbanu. Poleg Fajonove v Sloveniji, podporniki Clintonove tudi vodilni RTV/MMC ’’novinarji’’, ki delujejo kot sredstva ’’liberalne CIA’’.

»S&D podpira Hillary Clinton za predsednico ZDA.
Naša skupina za prihodnjo predsednico in prvo žensko predsednico v zgodovini ZDA močno podpira Hillary Clinton, ki je izkušena, motivirana, predana človekovim pravicam in pravicam manjšin. Verjame v izboljšanje življenjskih možnosti za vsakogar v družbi,» je po zaključku obiska poudarila Tanja Fajon.

Povedala je, da je Clintonova v svojem čustvenem govoru ob sprejetju nominacije neposredno nagovorila srca vseh Američanov, mladih in starih, različnih polti, verskih prepričanj ali spolne usmerjenosti. Predstavila je konkreten program za politiko upanja in sprememb, ki se zoperstavlja politiki sovraštva in diskriminacije.

»Pozdravljamo predloge krepitev socialne in fiskalne pravičnost ter boj proti davčnim utajam. Zelo spodbudni so načrti razširitve zdravstvenega zavarovanja in varstva otrokovih pravic ter enak dostop do izobraževanja, kar so dobrine, ki morajo biti dostopne vsem družbenim slojem. Pomemben bo boj za zagotovitev enakega plačila za enako delo, spodbujanje enakosti med spoloma ter pravice žensk in manjšin. Pozdravljamo tudi zavezo Clintonove k boju proti podnebnim spremembam in za trajnostni razvoj. Menim, da bo pri teh volitvah ključnega pomena socialna agenda, s katero je ravno Bernie Sanders [tako kot Fajonova in Mesec, sredstvo ’’liberalne CIA’’] uspel prepričati številne skeptične mlade,« je povedala Tanja Fajon.

V delegaciji S&D so poudarili še, da novembrske volitve v ZDA ne bodo zgolj volitve med demokratsko kandidatko in republikanskim kadandidatom. Tudi v ZDA se namreč širi virus populizma, rasizma in ksenofobije. Ta virus se imenuje Le Pen v Franciji, Farage v Veliki Britaniji, Orban na Madžarskem, Severna liga v Italiji in Kaczynski na Poljskem. V ZDA ima ta virus ime Donald Trump. Z njegovo izvolitvijo bi lahko bila na kocki ameriška demokracija ter prihodnost odnosov z Evropo.

Zato ZDA, svet in Evropa potrebujemo Hillary Clinton kot naslednjo predsednico ZDA.«193https://www.tanja-fajon.si/sl/news/s-d-podpira-hillary-clinton-za-predsednico-zda.html

28.7.2016 je Tanja Fajon takole zapisala –

»Such an explosion of emotions. Hillary Clinton appearing at the #DemsInPhilly Fantastic!«194https://mobile.twitter.com/tfajon/status/758508876279021568

V to zgodbo Tanje Fajon pa seveda sodi tudi njena podpora Grete Thunberg

»Globalna stavka za podnebje prihaja v #SLO!Tudi ljubljanska mladina bo jutri protestno zapustila šolske klopi in se ob 11.55 zbrala na Kongresnem trgu.Pravijo, da je boj za okolje boj za njihovo prihodnost! 🌍✊🏼Z veseljem jih bom podprla, pridete tudi vi? @strankaSD#VSIsmoGRETA«195https://twitter.com/tfajon/status/1106128639622594567

Slavko Gaber

Globalizator slovenskega šolstva Slavko Gaber z Antonom Ropom, enem od ključnih predstavnikov ozadja prodaje NLB KBC Group preko Trilateral Commission in Rothschildov.

Slavko Gaber – nekdanji slovenski minister za šolstvo, 1992 – 1993, 1993 – 1997. Gaber je leta 2004 ponovno izvoljen v Državni zbor in postane član Odbora za kulturo, šolstvo in šport; Odbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj; Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti; in član Ustavne komisije. Gaber je dolgoletni profesor na Pedagoški fakulteti.
Njegova žena je Milica Antić Gaber, ki je profesorica na Filozofski fakulteti in hkrati tesno povezana z Mirovnim inštitutom, predavala pa je tudi Sorosovi Centralni evropski univerzi.

Universities Project – Salzburg Global Seminar

Slavko Gaber je bil udeleženec od Universities Project, ki je potekal od leta 1997 – 2002 v okviru Salzburg Global Seminar. Ključni financer projekta je bila The William and Flora Hewlett Foundation,196https://www.salzburgglobal.org/fileadmin/user_upload/subsites/vap/general/final_report.pdf katera je vodilni financer ’’liberalne CIA’’. Ena od osrednjih tem projekta je bila Globalization and Higher Education. Vidnejši predstavniki iz Slovenije poleg Gabra so bili Janez Kranjc – bil je predsednik Sodnega sveta RS (2007-2010), predsednik Evropske zveze pravnih fakultet (2009), dekan Pravne fakultete (1995-2001); Joze Mencinger – kot rektor Univerze v Ljubljani in kasneje sodelavec Delavsko-punkerske univerzne na Mirovnem inštitutu, financirane s strani Sorosa; Ludvik Toplak – iz Univerze v Ljubljani in danes predsednik od Alma Mater Europaea; Andrej Umek – kot član SLS minister za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (1993-1997) in bil minister za okolje in prostor Republike Slovenije (2000), bil prorektor Univerze v Mariboru; Pavel Zgaga – kot državni sekretar na ministrstvu za šolstvo in šport (1993-1999) in bil minister za šolstvo in šport (1999-2000).
Ko je potekal ta seminar, torej v obdobju od leta 1997 – 2002, in ko pogledamo financerje od Salzburg Global Seminar vidimo, da so bili leta 2000 in 2001 tisti, ki so ključni financerji ’’liberalne CIA’’, vključno z Rockefellerjevo/CIA navezo –

»$1,015,800 … $175,000 from the W.K. Kellogg Foundation … $50,000 from the Rockefeller Foundation for support of the special session: Higher Education in Emerging Economies: Patterns, Policies, and Trends into the 21st Century. $15,000 from the Alcoa Foundation … $300,000 … $290,000 from the Freeman Foundation. $750,000 from the Hewlett Foundation for support of the Universities Project. $25,000 from the The Henry Luce Foundation for support of the special session: Higher Education in Emerging Economies: Patterns, Policies, and Trends into the 21st Century197https://web.archive.org/web/20010422234652/http://www.salzburgseminar.org/upcoming.cfm?NEWS_ID=7&STATUS=FULLTEXT; dostop 22.4.2001

»Salzburg Seminar Special Session—Higher Education in Emerging Economies: Patterns, Policies,
and Trends into the 21st Century. This July 2001 special session, developed in collaboration with
the Carnegie Corporation of New York, the Ford Foundation, The Henry Luce Foundation, and
The Rockefeller Foundation, brought together leading higher education specialists and senior
university administrators to discuss the evolving nature and role of higher education in developing
countries198https://www.salzburgglobal.org/fileadmin/user_upload/subsites/vap/general/final_report.pdf; str. 11

Ključni člani uprave od Salzburg Global Seminar leta 2001 so prav tako direktno povezani z Davidom Rockefellerjem – Roy M. Huffington (tast top Sorosove agentke Arianne Huffington; član od Council on Foreign Relations; upravitelj od Brookings Institution); pod-predsedujoči Michael Palliser (poročen s hčerko  vplivnega Bilderbergerga Paul-Henrija Spaaka; član od Trilateral Commission; udeleženec zasedanja skupine Bilderberg); predsedujoči Lloyd N. Cutler (so-ustanovitelj super elitnega pravnega podjetja Wilmer Cutler & Pickering; član od Council on Foreign Relations; član od Trilateral Commission; bil član od Iraq Intelligence Commission); Marina v.N. Whitman (opis takoj spodaj).

Tukaj pa se ne konča Gabrovo sodelovanje z najpomembnejšimi ljudmi okoli Rockefellerjeve CFR in Trilateral Commission sfere, ki je očitno ena od pomembnejših za ’’razvoj’’ in usmerjanje slovenskega oz. evropskega visokošolskega študija. Tako je Gaber doniral v višini med $100 – $499 za The Salzburg Global Seminar.199https://www.salzburgglobal.org/fileadmin/user_upload/Documents/President_s_Report_2010_REDUCED.pdf; str. 29 Leta 2009 so poleg Gabra financirali seminar še vodilni Rockefellerjevi člani liberalnega establišmenta, kot so vodilni Rockefellerjev ekonomist Paul A. Volcker (direktor od Council on Foreign Relations; upravitelj od Rockefeller Foundation; član od Trilateral Commission; član od Pilgrims Society; redni udeleženec zasedanja skupine Bilderberg; upravitelj od Center for Strategic and International Studies; član uprave od Peterson Institute for International Economics; ustanovni so-financer skupaj z Davidom Rockefellerjem od Sorosovega Institute for New Economic Thinking; udeleženec od zelo skrivne International Monetary Conference, ki je ustanovljena istega leta kot skupina Bilderberg; udeleženec skrivne ultrakonservativne obveščevalne skupine Le Cercle); John Brademas (upravitelj od Rockefeller Foundation; član od Council on Foreign Relations; član od Trilateral Commission; zgodnji udeleženec zasedanja skupine Bilderberg; direktor in predsedujoči od National Endowment for Democracy, 1993 – 2001; član uprave od NED-ovega CIA-jinega ekvivalenta National Democratic Institute, 1989 – 2016; upravitelj od Committee for Economic Development; študiral kot Rhodes Scholar; študiral kot Fulbright Scholar); Marina von Neumann Whitman (direktorica od Council on Foreign Relations; bila članica uprave Rockefellerjeve J.P. Morgan Chase; bila članica uprave od skupine Bilderberg; članica uprave od Peterson Institute for International Economics; bila članica uprave od The Atlantic Counci; upraviteljica od Salzburg Global Seminar); in pa tudi top globalist Kofi Annan, ki je poročen v super elitno bankirsko družino Wallenberg, ki predstavlja pomembno jedro skupine Bilderberg in Trilateral Commission.

Ostali financerji leta 2009 so bili še –

»ORGANIZATIONS: … Carnegie Corporation of New York … European Commission. ExxonMobil Corporation. The Ford Foundation …  The William and Flora Hewlett Foundation Institute of International EducationThe W.K. Kellogg Foundation. The John S. and James L. Knight FoundationThe Andrew W. Mellon Foundation. Mertz Gilmore Foundation … Open Society Foundation – London. Open Society Institute. The David and Lucile Packard Foundation … The Sigrid Rausing Trust … Women’s Funding Network. MATCHING GIFT ORGANIZATIONS: Bank of America. The Capital Group Companies Charitable Foundation. The Commonwealth Fund … The W.K. Kellogg Foundation … McKnight Foundation. The Andrew W. Mellon Foundation. McDonald’s Corporation. GIFTS-IN-KIND: … – The Foundation for Democracy and Sustainable Development. The Bill and Melinda Gates Foundation«200https://www.salzburgglobal.org/fileadmin/user_upload/Documents/President_s_Report_2010_REDUCED.pdf; str. 30

Prav tako so vodilni člani uprave od Global Salzburg Seminar, poleg Marine Whitman še –

 • predsedujoči Walter E. Massey – član od Council on Foreign Relations; upravitelj od RAND Corporation; član uprave od John D. and Catherine T. MacArthur Foundation; član uprave od The Andrew W. Mellon Foundation; član uprave od Commonwealth Fund; član uprave od National Center for Civil and Human Rights; predsedujoči od Bank of America, 2009 – ; član uprave od BP; član uprave od Amoco.
 • Laurens J. BrinkhorstBilderberg, 1970, 1974, 1981; član mednarodnega svetovalnega odbora od APCO Worldwide; član od European Leadership Network.
 • William Carlton Eacho III – bil član od Energy and Security Task Force – International Peace Institute, ki ima tesne povezave s CIA, Sorosom, Billom Gatesom, savdskim princem Turkijem al Faisalom, Jeffreyjem Epsteinom, Kofijem Annanom, Rito Hauser, in vodilnimi iz Council of Europe.
 • Merit E. Janow – članica od Council on Foreign Relations; članica od Trilateral Commission; udeleženka zasedanja skupine Bilderberg; članica uprave od National Committee on United States–China Relations; bila članica mednarodnega svetovalnega odbora od China Investment Corporation; neodvisna predsedujoča od Mastercard.
 • Philip Lader – član od Council on Foreign Relations; član od Pilgrims Society; direktor od Atlantic Council; član od Business Executives for National Security; upravitelj od RAND Corporation; upravitelj od Ditchley Foundation; član uprave od Global Infrastructure and Real Estate Funds – Morgan Stanley; član uprave od Marathon Oil.
 • Lord Chris Patten – član od Trilateral Commission; predsedujoči in svetovalec Sorosove International Crisis Group; skupaj s Fajonovo član Sorosovega European Council on Foreign Relations; član od Global Leadership Foundation; upravitelj od Europeaum.

Za še eno brezpomensko frazo ’’vladavina prava’’, katero konstantno ponavljajo ameriška, evropska in slovenska sredstva ’’liberalne CIA’’, pa je bil v okviru Salzburg Global Seminar ustanovljen Lloyd N. Cutler Center for the Rule of Law, kjer imajo leta 2009 znova najpomembnejšo vlogo vodilni Rockefellerjevi predstavniki, tudi iz vrha CIA. Tako so člani svetovalne uprave –

 • Richard N. Gardner – član od Council on Foreign Relations; član od Trilateral Commission; upravitelj od Aspen Institute; član uprave od National Democratic Institute; upravitelj od Freedom House, ki je tesno povezana z NED, IRI, NDI; upravitelj od Ditchley Foundation; študiral kot Rhodes Scholar
 • Ruth Bader Ginsburg.
 • Richard J. Goldstone;
 • C. Boyden Gray – član od Council on Foreign Relations; izvršni pod-predsedujoči od Atlantic Council; član nacionalnega odbora pri American Enterprise Institute; član uprave od Center for Global Development; član od U.S. Energy Security Council; član od Energy Future Coalition.
 • Bianca Jagger – top sredstvo ’’liberalne CIA’’; članica uprave od People for the American Way; častna članica od Club of Budapest; predsedujoča od World Future Council; članica izvršna direktorica vodstvenega odbora od Amnesty International; udeleženka kampanje Save the Arctic od Greenpeace; partnerica od Avoided Deforestation Partners
 • Sandra Day O’Connor – članica od Council on Foreign Relations; upraviteljica od Rockefeller Foundation; članica od Pilgrims Society; direktorica programa pri Center for Strategic and International Studies; upraviteljica od Aspen Institute; članica od Iraq Study Group.
 • Peter G. Peterson – top Rockefellerjev zaveznik; njegov tesen ’’party boy’’ je bil super elitni spolni predator Henry Weinstein; predsedujoči in član od Council on Foreign Relations; ustanovni član od Trilateral Commission; član od Pilgrims Society; ustanovitelj od Blackstone Group; ustanovitelj od Peter G. Peterson Foundation; ustanovitelj od Peterson Institute for International Economics; član od Business Executives for National Security; upravitelj Rockefellerjevega Museum of Modern Art.
 • Theodore C. Sorensen – član od Council on Foreign Relations; bil član svetovalne uprave od Partnership for a Secure America; bil član svetovalne uprave od National Security Network; bil član uprave od International Center for Transitional Justice; bil upravitelj od zelo progresivne The Century Foundation.
 • Paul A. Volcker
 • William H. Webster – direktor od CIA, 1987 – 1991; član od Council on Foreign Relations; član od Trilateral Commission; član uprave od Atlantic Council; član od Aspen Strategy Group – Aspen Institute; član od Business Executives for National Security; član ustanovnega izvršnega odbora od Center for Cyber and Homeland Security; član od Homeland Security Policy Institute; član od Homeland Security Experts Group; podpisnik od Campaign for American Leadership in the Middle East; ustanovitelj vojaškega podjetja Diligence LLC, ki je delovalo v vojni proti Iraku in tesno povezano z savdsko Al Haramain Foundation, ki je tesno povezana s financiranjem skrajnega islamizma in terorizma.
 • James D. Wolfensohn – član od Council on Foreign Relations; upravitelj od Rockefeller Foundation; član od Pilgrims Society; udeleženec zasedanj skupine Bilderberg; upravitelj od Brookings Institution; član svetovalnega odbora od U.S. Global Leadership Coalition; direktor od National Democratic Institute; upravitelj od Carnegie Corporation of NY; član vodstvenega odbora od Institute for Global Development; Senior Fellow od Yale’s Jackson Institute for Global Affairs; član mednarodne svetovalne uprave od China Investment Corporation; član mednarodne svetovalne uprave od Schwarzman Scholars – Tsinghua University; član mednarodnega svetovalnega odbora od Israel Democracy Institute; svetovalec od International Rescue Committee; direktor od Conservation International; udeleženec od Ambrosetti Forum.

Zelo zanimiv je tudi pogled na člane svetovalne uprave od Lloyd N. Cutler Center for the Rule of Law, katero zasedajo –

 • Eric Schmidt.
 • Anne-Marie Slaughter.
 • William Webster.
 • John B. Bellinger III – bil posebni pomočnik Williama Websterja; tesno sodeloval z 9/Commission; bil eden od snovalecev zakonodajo za ustanovitev urada Director of National Intelligence; član od Council on Foreign Relations; upravitelj od American Council on Germany; član uprave od British-American Project; član svetovalne uprave od America Abroad Media; član od American Law Institute; partner pri Arnold & Porter LLP.
 • Stuart Eizenstat – član od Council on Foreign Relations; član uprave od Atlantic Council; upravitelj od Freedom House; član svetovalne uprave od neokonservativnega Washington Institute for Near East Policy; so-predsedujoči od neokonservativnega Jewish People Policy Institute; član svetovalne uprave od Ukrainian Jewish Encounter; član svetovalne uprave od Partnership for Public Service; član od American Academy of Diplomacy; vodja mednarodne prakse pri Covington and Burling; bil član mednarodne svetovalne uprave od Bank Menated, od vodilnega ruskega oligarha Mikhaila Khodorkovskyjega; pokrovitelj od Avoided Deforestation Project; podpisnik od Campaign for American Leadership in the Middle East; podpisnik od pro-migrantskega Inclusive America.
 • C. Boyden Gray.
 • Bianca Jagger.
 • Sandra Day O’Connor.

Open Society Institute – Slovenia

Gaber je bil že leta 2000 sodelavec pri projektu Strategies of Educational Reform in South East Europe Countries, katerega organizator in financer/publicist je bil Open Society Institute – Slovenia.201http://www.cpz-int.si/Assets/pdf/Strategies.pdf Pri projektu pa sta sodelovala še slovensko ministrstvo za šolstvo in pa Council of Europe. 

»The Seminar on Strategies of Educational Reform in the South East Europe Countries took place at Bled from 8 to 10 June 2000 with the participation of regional experts from Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, and experts from other European countries. It was jointly organised by the Council of Europe, the Open Society Institute –
Slovenia and the Ministry of Education and Sport of the Republic of Slovenia and financially supported by the Enhanced Graz Process.

The Open Society Institute, one of the organisers of this conference, that has been working in the region for many years now helping countries with a number of programmes in education as well as in other areas, has kindly agreed to publish proceedings of this conference202Ibid.

Dan za študentsko organiziranje

Gaber je bil marca leta 2013 govorec pri Dan za študentsko organiziranje, ki je izšel iz prvotne platforme Problemi od Danes je nov dan, ki so financirani s strani CIA-jine National Endowment for Democracy. Dogodek je prenašal Radio študent, govorci pa so bili še Aleš Črnič iz FDV; sedanji novogoriški župan in kasnejši svetovalec pri Council of Europe (pomemben evropski partner od vodilnih fundacij super elite v omrežju ’’liberalne CIA’’, ključni predstavnik pa tesen Sorosov in Epsteinov zaveznik Thorbjørn Jagland) Klemen Miklavič, ki pa je bil leta 2015 tudi strokovnjak in svetovalec pri Open Society Institute in Central European University; Jože Vogrinc iz Filozofske fakultete, ki je pisal med drugim za Mladino in bil odgovorni urednik Radija študent, ter tudi sodelavec Sorosove Delavsko-punkerske univerze pri Mirovnem inštitutu.

The Future of the Welfare State in the Western Balkans

Leta 2018 je bil Gaber udeleženec konference The Future of the Welfare State in the Western Balkans, katere financer je bila Open Society Foundations, kot tudi International Labor Organization, UNDP in Unicef.203http://futureofthewelfarestate.org/wp-content/uploads/2018/06/Agenda-Future-ofthe-WelfareState-intheWBs.pdf; str. 20

Mirovni inštitut

6.5.2021 je bil Gaber govorec pri Mirovnem inštitutu ob 30. obletnici delovanja Sorosovih fundacij. Spletni dogodek je na Sorosovo pobudo organiziral Mirovni inštitut. Ostali govorci so bili še –

»Rastko Močnik, sociolog, nekdanji profesor na Filozofski fakulteti … Tanja Rener, sociologinja, profesorica na Fakulteti za družbene vede … Lev Kreft, filozof, nekdanji profesor na Filozofski fakulteti … Vlasta JalušičAnica Mikuš Kos, pediatrinja, psihiatrinja in humanitarka, predsednica Slovenske filantropije … Barbara Borčić, umetnostna zgodovinarka in kustosinja na SCCA-Ljubljana, Zavodu za sodobno umetnost … Sandra Bašić Hrvatin, komunikologinja, profesorica na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem … Danica Purg, politologinja, ustanoviteljica in direktorica IEDC-Poslovne šole Bled … V pogovoru je sodelovala tudi Beka Vučo, ki je bila do decembra 2020 regionalna direktorica Open Society Foundations v New Yorku za fundacije na področju nekdanje Jugoslavije204https://www.mirovni-institut.si/30-obletnica-delovanja-fundacije-georgea-sorosa-na-podrocju-nekdanje-jugoslavije/; dostop 4.12.2022

Jože Mencinger

Jože Mencinger je študiral kot elitni Fulbright Scholar, 1986/1987; bil pod-predsednik v prvi slovenski vladi, 1990 – 1991; bil član sveta Banke Slovenije, 1991 – 1997; rektor Univerze v Ljubljani, 1998 – 2005; bil član državnega sveta, 2002 – 2007, 2007 – ; član Kučanove/Jankovićeve Pozitivne Slovenije.

Vodilno slovensko sredstvo ”liberalne CIA” Luka Mesec (prvi z leve) in njegov mentor Jože Mencinger, kot predstavnika peticije ”Preprečite razprodajo!”.

Mencinger je bil sodelavec Delavsko-punkerske univerze – Mirovni Inštitut, financirane s strani Open Society Institute in ki je inkubator za slovenska sredstva ’’liberalne CIA’’, ki danes med drugim danes sedijo v parlamentu v stranki Levica.

Mencinger je delal kot strokovnjak pri Inter American Development Bank, 1983. Delal kot strokovnjak za World Bank, 1982, ki jo je tedaj vodil super elitni A. W. Clausen. Clausen ravno leta 1982 udeleženec zelo skrivne International Monetary Conference, v letih 1983 in 1985 pa se je udeležil zasedanja skupine Bilderberg

Mencinger je sodeloval z Zeleno akademijo na Visu, ki je financirana s strani Open Society Foundations, Heinrich Böll Stiftung in Green European Foundation.205https://www.novilist.hr/novosti/svijet/joze-mencinger-u-europi-se-ponovo-prica-o-industrijalizaciji-pa-sto-ste-radili-sve-ove-godine/; dostop 7.12.2022 Financer akademije, katere članica je tudi Lučka Kajfež Bogataj, je tudi European Commision.

Mencinger je skupaj s Slavkom Gabrom in še nekaterimi slovenskimi predstavniki član projekta Universities Project, ki ga je izvajal elitni Salzburg Global Seminar v obdobju 1997 – 2002, financiran pa je bil s strani William & Flora Hewlett Foundation.

Mencinger je bil gost srbskega The Institute of European Studies, katerega dolgoletne partnerske organizacije so Open Society Foundations, Konrad Adenauer Stiftung, Hans Siedel Stiftung.206https://ies.rs/en/about-us/; dostop 7.12.2022 Vidnejši gostje inštituta so bili še super elitni Zbigniew Brzezinski; Gorazd Kocijančič – sin Janeza Kocjančiča; Claus Offe – marksist in eden od ustanoviteljev od Basic Income European Network; Philippe C. Schmitter – Rockefeller Foundation Fellow, profesor na European University Institute in dobitnik nagrade od ECPR; Heather Grabbe iz Open Society Foundations; in ostali.

Bogomir Kovač

Bogomir Kovač

Bogomir Kovač je nekdanji član  stranke LDS in redni profesor na Ekonomski fakulteti. Kovač, ki deluje kot sredstvo ”liberalne CIA”,  je bil član Foruma za levico (Franco Juri, Sandra Bašič Hrvatin, Vlasta Jalušič, Boris Kobal, Rastko Močnik) in je član Liberalne akademije. Piše ekonomske članke za Delo, Mladino in Finance.

Kovač je predavatelj pri Združenju nadzornikov Slovenije, kjer so predavatelji še Marjan Batagelj, član od Trilateral Commission Franjo Bobinac, Žiga Debeljak iz SDH in udeleženec srečanja Trilateral Commission v Ljubljani, Boris Štefanec iz Komisije za preprečevanje korupcije, Robert Šumi iz Komisije za preprečevanje korupcije, Dejan Židan in ostali.

V Mladini je Bogomir Kovač 8.7.2022 o neoliberalizmu (kar je sicer zelo širok pojem, katerega zgornjo skrajnost predstavlja Milton Friedman), ki je osnovni finančni motor ’’liberalne CIA’’, zapisal –

»Cena vazalstva. Neoliberalizem je dejansko ideologija in politika vojn. Zato na koncu vodi v razpad EU. Za Slovenijo bo to vrnitev v prihodnost izpred 100 let. Ukrajinska vojna je v nekaj mesecih spremenila geopolitiko sveta, podobo EU in Nata. … ZDA igrajo zadnjo veliko in brezkompromisno bitko za ohranitev svoje svetovne prevlade, tudi za ceno nepredstavljivih vojn na periferiji Evrope. Politična vratolomnost teh sprememb je neverjetna, sprenevedanje vodstvenih elit v EU komaj dojemljiva. Zahod bije bržkone poslednjo bitko za ohranitev svojih globalnih privilegijev. Desetina svetovnega prebivalstva proti vsem drugim, ekonomska prevlada za ceno političnega miru. Konec je miroljubne koeksistence, ekonomskega povezovanja, štejejo politični bloki in ekonomske delitve. EU bo v tej izsiljeni novi mednarodni ureditvi plačala visoko ceno ameriškega vazalstva, morda najvišjo.«207https://www.mladina.si/217585/cena-vazalstva/

Ena od ključnih oseb za globalni vzpon neoliberalizma je globalist št. 1 David Rockefeller, njemu sledijo Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Peter G. Peterson, Paul Volcker, Warren Buffett, George Soros, Lawrence Summers, Jeffrey Sachs (svetovalec top sredstva ’’liberalne CIA’’ Bernieja Sandersa; Sachs danes deluje kot klasični ’’antifa’’), in vsi iz vrha super elite.

Temu primerno je bil Kovač predavatelj na Delavsko-punkerski univerzi (Predavatelji – Jože Mencinger; Rastko Močnik; Peter Klepec-Krščić; Jamesa Meadwaya – New Economics Foundation (del ”liberalne CIA”). Člani – Luka Mesec; Asta Vrečko; Primož Krašovec; Brigita Gračner; Ana Štromajer; Jan Kostanjevec) – Mirovni Inštitut, katero je financiral vodilni Rockefellerjev zaveznik George Soros. Kovač pa je tudi nasploh tesno povezan z Mirovnim inštitutom, ki je hkrati tudi tesen partner z National Endowment for Democracy.

Pomemben mejnik v širjenju neoliberalizma je bil Čile, z umorom njihovega socialističnega predsednika Allendeja, preko naveze CIADavid Rockefeller (predsedujoči od Council on Foreign Relations; istega leta ustanovitelj od Trilateral Commission) – Henry Kissinger, kasneje pa je v akcijo vstopil Milton Friedman. Eden ključnih razlogov, poleg same nacionalizacije Čila, je bila Allendejeva namera nacionalizacije rudarskega podjetja Anaconda Copper Mining Co., katero je dolgovalo nekaj $100 milijonov Rockefellerjevi Chase Manhattan Bank, ki je bila glavni upnik podjetja skozi celotna 60a. Znesek, ki ga je nato plačala Pinochetova vlada. Samo podjetje Anaconda je bilo konec 19. in v začetek 20. stoletja v so-lastništvu družine Rockefeller, preko katerega je manipulirala dobavo bakra. Ko so bile leta 1928 cene bakra na vrhu, so prodali delnice, mastno zaslužili, s tem pa povzročili njihov močan padec cen. Zaradi tega početja, so največ izgubili majhni delničarji, ki so za nakup delnic jemali kredite, cena delnic pa je bila ob njihovi prodaji nižja, kot ob nakupu. Kot je leta 1933 pokazala preiskava senatnega bančnega odbora, so bila takšna dejanja največja prevara v zgodovini ameriškega bančništva, kar je tudi prevedlo do propada delniškega trga leta 1929 in do depresije v 30ih. 

Martin Kovač

Kovač, ki kot sredstvo ”liberalne CIA” deluje ”proti” neoliberalizmu,  v resnici, tako kot vsa sredstva ”liberalne CIA”, močno podpira neoliberalizem oz. vazalstvo, in vse kar sodi zraven. Da pa jabolko ne pade daleč od drevesa, dokazuje tudi njegov sin Martin Kovač, ki je ”aktivist” pri Danes je nov dan – Inštitut za druga vprašanja, katerega financer je ravno National Endowment for Democracy – 

»Neoliberalism … is predominantly an economic system, and when applied to the context of
development it could be interpreted to mean that the foreign policy objectives of the US were to
grow business around the world in a manner to exercise free trade. Thus, neoliberalism
transformed the democracy agenda of the US and the NGOs involved, such as the NED [National Endowment for Democracy], as tools to win over the people in a manner that would allow US business to exert its will in a system of its own design: hegemony of the economic system and the world governance system.«208Albert Jesse Opraseuth. The National Endowment for Democracy:
Theory, Context, and Practice. Georgia State University, 2009. Str. 18

»Today [2008] … US is busy building a particular kind of Iraqi democracy, with power concentrated in the hands of Big Oil and oil infrastructure companies. The … neoliberal democracy measures political freedom by transnational corporate access to resources. Voting is only “democratic” when it does not challenge private economic power and development. The idea that the people might manage resources to their own benefit is, paradoxically, considered unacceptable. The NED’s version of “democracy” boils down to this: one dollar, one vote. During the Bush administration, the International Republican Institute (IRI), the NED core group chaired by Sen. John McCain, was having a true hey-day. Highlights included support of the unsuccessful coup in Venezuela in 2002 and the 2004 coup in Haiti, in which the IRI provided funding and training to all the major coup players. In Iraq, the IRI has been funded as much as three times more than its other partners in the NED. … The NED has funded coup plotters that have tried to overthrow elected governments not only in Haiti and Venezuela, but in Bulgaria, Ukraine, Mongolia, and elsewhere. The NED has funded known Nazi collaborators in Eastern Europe, such as Lazslo Pasztor, of the Free Congress Foundation who, in 1990, counseled the NED about groups to support in Hungary.«209http://www.nicanet.org/wp-content/uploads/2009/04/155james-ned.pdf; str. 2

 • 1
  https://www.bivsi-predsednik.si/up-rs/1992-2002/mk.nsf/1e11804c207ff7f3c125678b0043205b/5182ec0a043e7f7bc1256c7f0053156c?OpenDocument; dostop 6.9.2023
 • 2
  https://eleclece.eu/; dostop 22.9.2023
 • 3
  https://www.kosovo-online.com/en/personal-opinion/yugoslav-guerrillas-and-special-war-against-enver-hoxha-3-4-2023; dostop 8.9.2023
 • 4
  The Commission on the Middle East. Carnegie Enodwment for International Peace. Annual Report 1974. Str. 14.
 • 5
  Center for Russian and East European Studies. Annual Newsletter, No. 2. Winter, 1988 – 1989. Str. 14
 • 6
  Michael Barker. ANNALS OF PHILANTHROPY. The Liberal Foundations of Environmentalism: Revisiting the Rockefeller-Ford Connection. Str. 4
 • 7
  Resources. Resources for the Future. September – December, 1979. No. 63. Str, 11.
 • 8
  https://idrc-crdi.ca/sites/default/files/openebooks/960-7/index.html; dostop 9.9.2023
 • 9
  https://www.zzb-nob.si/aktualno/slovesno-v-drazgosah/; dostop 7.9.2023
 • 10
  https://www.24ur.com/novice/slovenija/drzavno-odlikovanje-georgeu-sorosu.html
 • 11
  https://clubmadrid.org/who/members/kucan-milan/; dostop 8.12.2022
 • 12
  https://www.collegium-international.org/pr%C3%A9sentation-collegium-international?lang=en
 • 13
  https://www.nytimes.com/1991/09/16/nyregion/john-k-fairbank-china-scholar-of-wide-influence-is-dead-at-84.html
 • 14
  https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP80M00165A001200140007-0.pdf
 • 15
  http://phrusa.org/about/ar1995.html; dostop 15.2.2001
 • 16
  Physicians for Human Rights. 2000 Annual Report. Str. 22.
 • 17
  https://www.collegium-international.org/collegium-session-un-2003; dostop 7.12.2022
 • 18
  https://www.washingtonpost.com/archive/lifestyle/1989/10/24/pagans-and-peerless-leaders/37136922-e02d-4081-a385-b1c87fc87041/
 • 19
  https://ecfr.eu/article/commentary_ict_eu_turkey_report/; dostop 6.12.2022
 • 20
  https://geopolitique.eu/en/articles/in-the-spiral-of-humanisms/; dostop 30.6.2023
 • 21
  Vivian Zoakos. The trail of Italy’s P-2 scandal leads to Club of Rome global banking networks. Executive Intelligence Review. Volume 8, Number 24. June 16, 1981. Str. 27.
 • 22
  David Goldman. A map of the financial powers that control P-2 operations. Executive Intelligence Review. Volume 8, Number 27. July 7. 1981. Str. 29 – 31.
 • 23
  Facing the Future. September 1979. Str. 3.
 • 24
  Jenny Andersson, Planning in Cold War Europe; Planning the Future of World Markets: the OECD’s Interfuturs Project. De Gruyter Oldenbourg, 2018. Str. 320 – 331.
 • 25
  https://icdcprague.org/index.php?id=12&amp;level=admin
 • 26
  https://www.peopleinneed.net/media/publications/18/file/1372156820-2003.pdf; str. 16
 • 27
  https://www.peopleinneed.net/media/publications/12/file/1372150546-2006.pdf; str. 39
 • 28
  https://www.peopleinneed.net/media/publications/608/file/1474448908-cvt-vz2015-eng-navigace-sm.pdf; str. 72-74
 • 29
  https://clubmadrid.org/club-de-madrid/; dostop 7.12.2022
 • 30
  https://web.archive.org/web/20060127090518/http://www.clubmadrid.org/cmadrid/index.php?id=697; dostop 27.1.2006
 • 31
  https://www.pakistanpoint.com/amp/en/story/550116/anonymous-hackers-suggest-uk-institute-for-statecraft-w.html
 • 32
  https://www.pakistanpoint.com/amp/en/story/550116/anonymous-hackers-suggest-uk-institute-for-statecraft-w.html; dostop 15.12.2022
 • 33
  https://www.nato.int/cv/is/sp-adv/donnelly.htm; dostop 15.12.2022
 • 34
  https://hromadske.ua/en/posts/meps-politicians-and-intellectuals-call-to-save-the-council-of-europe; dostop 15.12.2022
 • 35
  https://wikispooks.com/wiki/Document:Simon_Bracey_%E2%80%93_Lane_Role_Trajectory_and_Targets; dostop 15.12.2022
 • 36
  http://web.archive.org/web/20181123164245/https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/xcountry/xcountry.pdf; str. 7
 • 37
  https://wikispooks.com/wiki/Document:Project_Title_INTEGRITY_INITIATIVE_Phase_II
 • 38
  https://www.adalah.org/en/content/view/8268; dostop 6.12.2022
 • 39
  https://web.archive.org/web/20150702012226/http://www.adalah.org/en/content/view/8268; dostop 2.7.2015
 • 40
  https://ccrjustice.org/files/CCR_AR_2014.pdf; str. 47 – 49
 • 41
  https://www.influencewatch.org/non-profit/codepink/; dostop 6.12.2022
 • 42
  https://globalexchange.org/wp-content/uploads/2022/11/990-FY-2018-2019.pdf; dostop 6.12.2022
 • 43
  https://web.archive.org/web/20150401235252/http://www.globalexchange.org/sites/default/files/GX.AnnualReport2013.pdf; str. 11
 • 44
  https://www.rbf.org/grantees/jewish-voice-peace-inc; dostop 7.12.2022
 • 45
  https://www.nlb.si/sporocilo-za-javnost-18-12-2013
 • 46
  https://www.dnevnik.si/1042569775; dostop 9.7.2023
 • 47
  https://www.racunovodja.com/sta/Novica.aspx?id=49285; dostop 9.7.2023
 • 48
  https://www.racunovodja.com/sta/?dan=4.11.2001; dostop 25.6.2023
 • 49
  Executive Intelligence Review. Bruce Rappaport: the Russian connection. Volume 26, Number 35. September, 1999. Str. 70.
 • 50
  https://wikispooks.com/wiki/Document:Collateral_Damage_911
 • 51
  https://www.nytimes.com/1988/02/24/world/meese-and-the-pipeline-the-story-so-far.html
 • 52
  https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1988-04-01-mn-755-story.html
 • 53
  https://en.globes.co.il/en/article-1000050798
 • 54
  https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1988-02-06-mn-10527-story.html
 • 55
  Executive Intelligence Review. George Soros: Where did he get his money?. Volume 12, No. 20. 19. marec, 1993. Str. 10.
 • 56
  Executive Intelligence Review. The secret financial network behind Wizard’ George Soros. Volue 23, Number 44. November, 1996. Str. 54 – 63.
 • 57
  https://www.nytimes.com/2013/10/26/business/paul-reichmann-who-helped-develop-the-world-financial-center-dies-at-83.html
 • 58
  https://nova24tv.si/slovenija/gospodarstvo/marko-voljc-v-gorenje-pripeljal-unicevalce-slovenskih-delovnih-mest/
 • 59
  http://www.ewb.rs/; dostop 8.7.2023
 • 60
  https://wikispooks.com/wiki/Boris_Tadi%C4%87#cite_note-Document:Chris_Donnelly_proposal_to_FCO-1
 • 61
  https://www.europeanleadershipnetwork.org/about/diversity/statement-from-the-european-leadership-network-staff-on-black-lives-matter/; dostop 8.7.2023
 • 62
  https://www.ekspres.net/vesti/afera-atlas-group-potvrdena-optuznica-protiv-duska-knezevica
 • 63
  http://www.atlas-g.com/vesti/president-of-Atlas-Group-Dr-Dusko-Knezevic-guest-of-Sheikh-Nahyan-bin-Mubarak-Al-Nahyan-at-the-Royal-Palace-in-Abu-Dhabi.html; dostop 9.7.2023
 • 64
  https://nova24tv.si/slovenija/janez-jansa-na-srecanju-trilateralne-komisije-med-uglednimi-in-vplivnimi-gosti-iz-celega-sveta/
 • 65
  https://www.facebook.com/janezjansaSDS/posts/10155264948298572/?locale=sl_SI
 • 66
  https://twitter.com/georgesoros/status/1337403122340261889
 • 67
  https://twitter.com/JJansaSDS/status/1337419589718773761
 • 68
  https://twitter.com/tfajon/status/1309060600971091973
 • 69
  https://siol.net/novice/slovenija/jansa-proti-temu-da-se-druge-sili-v-sprejem-migrantov-535038
 • 70
  https://nova24tv.si/svet/objavljen-seznam-sorosove-fundacije-dokazuje-da-pri-razpravi-o-podpornikih-milijarderja-sorosa-v-eu-parlamentu-ni-teorije-zarote/
 • 71
  https://www.euronews.com/my-europe/2021/10/15/janez-jansa-pushes-far-right-anti-soros-conspiracy-theory-in-twitter-attack-on-mep; dostop 13.2.2023
 • 72
  https://www.delo.si/novice/slovenija/sorosove-lutke-razburile-evropsko-in-domace-politicno-sceno/
 • 73
  Freedom House, Freedom in the World 2022; str. 27
 • 74
  Freedom House, Freedom in the World 2022.
 • 75
  https://www.mladina.si/215963/freedom-house-opozarja-da-slovenija-drsi-v-avtoritarizem/
 • 76
  https://twitter.com/JJansaSDS/status/796255902433157121
 • 77
  https://twitter.com/JJansaSDS/status/1323913419200864256; dostop 13.2.2023
 • 78
  https://twitter.com/JJansaSDS/status/1323913419200864256
 • 79
  Ibid.
 • 80
  https://www.chafuen.com/alejandro-antonio-chafuen/antony-fisher-and-think-tank-leaders; dostop 14.2.2023
 • 81
  Executive Intelligence Review, September 1996, str. 54
 • 82
  https://casnik.si/portal-plus-ljubo-sirc-2-ocitno-slovenski-volivci-uzivajo-da-imajo-pol-manjse-place-kot-avstrijci/; dostop 21.2.2023
 • 83
  Executive Intelligence Review, Special Report, avgust 1998; str. 58 – 59
 • 84
  Executive Intelligence Review, September 1996, str. 53 – 54
 • 85
  https://www.24ur.com/novice/slovenija/strateski-svet-pod-taktirko-groznika.html
 • 86
  https://www.politikis.si/2010/05/sds-se-krepi-v-njihove-vrste-stopil-tudi-dr-ljubo-sirc/
 • 87
  https://old.delo.si/lifestyle/jansa-osamosvojitev-je-dogodek-ki-ljudi-ne-deli.html
 • 88
  https://viewpointmag.com/2014/09/11/the-deep-state-germany-immigration-and-the-national-socialist-underground/
 • 89
  https://nacla.org/article/democracy-network; dostop 28.12.2022
 • 90
  https://web.archive.org/web/20210131031749/https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/annual-report-2004.pdf; str. 18
 • 91
  https://www.idu.org/idu-forum-partners/; dostop 4.3.2023
 • 92
  https://www.hjalmarsonstiftelsen.se/jarl-hjalmarson-foundation/; dostop 4.3.2023
 • 93
  https://acgusa.org/wp-content/uploads/2022/05/ACG_AnnualReport2022_R10-FINAL-optimized.pdf; str. 25
 • 94
  https://www.veteranstodayarchives.com/2013/03/23/flanagans-last-stand/#_edn3
 • 95
  https://rosslandtelegraph.com/news/comment-stephen-harper-pawn-american-neoconservatives-27908#.Y616EHbMKUk
 • 96
  https://www.ned.org/covid-19-crisis-threatens-democracy-leading-world-figures-warn-joint-statement-press-release/; dostop 28.12.2022
 • 97
  https://www.ned.org/call-to-defend-democracy/; dostop 28.12.2022
 • 98
  https://www.idea.int/sites/default/files/reference_docs/Annual_Outcome_Report_2020_Defending_Democracy_FINAL.pdf; str. 95
 • 99
  https://www.idea.int/about-us/partners; dostop 29.12.2022
 • 100
  https://web.archive.org/web/20080721193742/http://cdi.anu.edu.au/_further_activities/2005-06/2005_08_FA_Reagan-Fascell_Fellows_NED.htm; dostop 21.7.2008
 • 101
  https://globalfoundation.org.au/who-we-are/; dostop 13.2.2023
 • 102
  https://unfoundation.org/who-we-are/our-partners/more-of-our-partners/; dostop 30.12.2022
 • 103
  https://www.globalcitizen.org/en/about/who-we-are/; dostop 30.12.2022
 • 104
  https://www.globalcitizen.org/en/content/anneke-lucass-harrowing-tale-of-sex-trafficking-am/
 • 105
  https://www.businessinsider.com/boris-johnson-former-australia-prime-minister-tony-abbott-brexit-trade-2020-8
 • 106
  www.committeeonthepresentdanger.org/OurMembers/tabid/364/Default.aspx; dostop 24.1.2008 
 • 107
  http://www.friendsofisraelinitiative.org/about/about-friends-of-israel-initiative
 • 108
  https://twitter.com/AlexanderSoros/status/1229381920708079616
 • 109
  https://institute.global/institute/our-partners; dostop 11.1.2023
 • 110
  https://www.haaretz.com/us-news/2022-04-13/ty-article/.highlight/israeli-u-s-billionaire-saban-donates-1-million-to-aipacs-super-pac/00000180-5bb2-d718-afd9-dfbea3a70000
 • 111
  https://uk.movies.yahoo.com/billionaire-democrat-haim-saban-backs-trumps-removal-via-25th-amendment-133757882.html
 • 112
  https://www.aapeaceinstitute.org/middle-east-resources; dostop 26.2.2023
 • 113
  https://www.globsec.org/who-we-are/about-us; dostop 26.2.2023
 • 114
  https://forum2022.globsec.org/partners/; dostop 26.2.2023
 • 115
  https://www.ibj.org/who-we-are/overview/; dostop 27.2.2023
 • 116
  https://cpj.org/wp-content/uploads/2022/11/CPJ.Annual.Report.2022.pdf; str. 24 – 27
 • 117
  https://www.opendemocracy.net/en/supporters/; dostop 27.2.2023
 • 118
  https://parispeaceforum.org/en/missions-and-values/partners/; dostop 27.2.2023
 • 119
  https://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/partners; dostop 27.2.2023
 • 120
  https://reykjavikforum.global/wp-content/uploads/2020/09/The-Reykjavik-Manual-1.pdf; str. 11
 • 121
  https://www.womenpoliticalleaders.org/partners/; dostop 27.2.2023
 • 122
  https://web.archive.org/web/20030812035756/http://www.acgusa.org/corpprog.htm; dostop 12.8.2003
 • 123
  https://www.europeanleadershipnetwork.org/about/how-we-are-funded/; dostop 9.3.2023
 • 124
  https://apolitical.foundation/our-funders; dostop 8.3.2023
 • 125
  https://womendeliver.org/about/our-supporters/; dostop 7.3.2023
 • 126
  https://www.womenpoliticalleaders.org/leadership-campaign/; dostop 27.2.2023
 • 127
  https://www.womenpoliticalleaders.org/partners/; dostop 27.2.2023
 • 128
  https://web.archive.org/web/20190228160629/https://www.womenpoliticalleaders.org/partners/; dostop, 28.2.2019; 11.4.2020
 • 129
  https://web.archive.org/web/20170712072508/https://www.womenpoliticalleaders.org/partners/; dostop 12.7.2017, 4.8.2018
 • 130
  https://si.linkedin.com/in/marko-voljc-402419b0
 • 131
  https://larouchepub.com/eiw/public/1982/eirv09n38-19821005/eirv09n38-19821005_050-kissinger_ponders_intractable_si.pdf
 • 132
  https://www.slideshare.net/thierrydebels/cia-etienne-davignon-suffered-from-depression
 • 133
  https://ecfr.eu/donors/funding/; dostop 2.12.2022
 • 134
  https://web.archive.org/web/20120515113112/http://ecfr.eu/content/entry/support; dostop 15.5.2012
 • 135
  https://web.archive.org/web/20090213221207/http://ecfr.bluestatedigital.com/content/about/; dostop 13.2.2009
 • 136
  https://isgp-studies.com/belgian-x-dossiers-of-the-dutroux-affair
 • 137
  https://www.tpnonline.org/; dostop 22.12.2022
 • 138
  https://www.eurasia.org/wp-content/uploads/2021/07/Full-AR2005.pdf; str. 16
 • 139
  https://web.archive.org/web/20051115053303/http://www.tpnonline.org/business.html; dostop 15.11.2005
 • 140
  https://web.archive.org/web/20051115053706/http://www.tpnonline.org/institutions.html; dostop 15.11.2005
 • 141
  https://web.archive.org/web/20170613044546/http://www.tpnonline.org/organisation/business-members/; 13.6.2017
 • 142
  https://web.archive.org/web/20170613063705/http://www.tpnonline.org/organisation/cooperating-institutions/; dostop 13.6.2017
 • 143
  https://www.chathamhouse.org/about-us/our-departments/us-and-americas-programme; dostop 23.12.2022
 • 144
  https://www.tpnonline.org/WP/wp-content/uploads/2021/06/2015-Transatlantic-Week-TPN-Program-Final-A4.pdf; str. 1
 • 145
  https://www.mirovni-institut.si/rtv-je-zakon-rtv-je-zame-rtv-je-zate-koalicija-za-strokovno-in-neodvisno-rtv-slovenija/; dostop 1.12.2022
 • 146
  https://www.mfrr.eu/urgent-solution-needed-as-slovenian-press-agency-funding-crisis-passes-250-days/; dostop 24.12.2022
 • 147
  https://ecfr.eu/council/; dostop 15.12.2022
 • 148
  https://www.rtvslo.si/evropska-unija/policija-zaradi-suma-korupcije-aretirala-podpredsednico-evropskega-parlamenta/650529; dostop 15.12.2022
 • 149
  https://www.rtvslo.si/evropska-unija/evropski-parlament-po-preiskavah-odlocno-nasprotujemo-korupciji/650598; dostop 15.12.2022
 • 150
  https://www.rtvslo.si/evropska-unija/podpredsednica-evropskega-parlamenta-eva-kaili-zaradi-suma-korupcije-ostaja-v-priporu/650631; dostop 15.12.2022
 • 151
  https://www.rtvslo.si/evropska-unija/metsola-napadena-je-evropska-demokracija/650756; dostop 15.12.2022
 • 152
  https://www.rtvslo.si/evropska-unija/evropski-poslanci-izglasovali-razresitev-eve-kaili-pri-njej-in-panzeriju-zasegli-1-5-milijona-evrov/650822; dostop 15.12.2022
 • 153
  https://www.rtvslo.si/evropska-unija/eve-kaili-zaradi-stavke-v-zaporu-niso-zaslisali-trojica-ostaja-v-priporu-ali-pod-nadzorom/651054
 • 154
  https://static1.squarespace.com/static/604b05672bbe0130d9171569/t/63810d03edb9c74e9f52d63b/1669401872346/ Fourth+Edition+of+The+Athens+Roundtable_Program_V261122.pdf
 • 155
  https://docsend.com/view/bb4mdghx9i9957an
 • 156
  https://www.schmidtfutures.com/schmidt-futures-announces-first-cohort-of-international-strategy-forum-europe-fellows/; dostop 16.12.2022
 • 157
  https://static.politico.com/29/69/1042b2d8424fb59fb48fd7926866/international-strategy-forum-bio-book-2.pdf
 • 158
  https://be.linkedin.com/posts/francesco-giorgi-6039114a_gatesfoundation-activity-6464411989652307968-ylYB
 • 159
  https://legacy.gscdn.nl/archives/images/soroskooptbrussel.pdf
 • 160
  https://www.fightimpunity.com/what-we-do
 • 161
  https://www.humanrightscolumbia.org/sites/default/files/pdf/annual-reports/ishr_annual_report_2010.pdf; str. 41
 • 162
  https://web.archive.org/web/20050307173704/http://www.cshr.org/funders.asp; dostop 7.3.2005
 • 163
  https://web.archive.org/web/20020204125330/http://www.ictj.org/support.asp; dostop 4.2.2002
 • 164
  https://www.ictj.org/our-donors; dostop 16.12.2022
 • 165
  https://web.archive.org/web/20040804095656/http://www.npwj.org/campaigns/davos2001/economist.pdf
 • 166
  https://web.archive.org/web/20010722043834/http://www.npwj.org/; dostop 22.7.2001
 • 167
  https://web.archive.org/web/20040804095656/http://www.npwj.org/campaigns/davos2001/economist.pdf
 • 168
  https://freedomhouse.org/sites/default/files/2022-10/Freedom%20House%20Audit%20Report.pdf; str. 16
 • 169
  https://www.crisisgroup.org/support-us/foundations; dostop 16.12.2022
 • 170
  https://iici.global/about/; dostop 16.12.2022
 • 171
  https://www.idea.int/sites/default/files/reference_docs/annual-results-report-2016_interactive.pdf; str. 170 – 171
 • 172
  https://www.equalitynow.org/our-partners/; dostop 16.1.2022
 • 173
  https://www.equalitynow.org/annual_reports/2014-annual-report/; str. 9-11
 • 174
  http://www.npwj.org/About-NPWJ/Partners-Sponsors.html; dostop 16.12.2022
 • 175
  https://ec.europa.eu/economy_finance/bef2017/speakers/
 • 176
  https://www.humanetech.com/who-we-are#team; dostop 16.12.2022
 • 177
  https://noyb.eu/sites/default/files/2022-07/ANNUAL%20REPORT%202021%2014072022%20interactive.pdf; str. 20
 • 178
  https://www.globalprogressiveforum.org/#speakers
 • 179
  https://caneurope.org/letter-fiscal-framework/; dostop 16.12.202
 • 180
  https://dgap.org/en/sponsors; dostop 16.12.2022
 • 181
  https://neweconomics.org/about/who-funds-us; dostop 16.12.2022
 • 182
  https://www.finance-watch.org/wp-content/uploads/2020/07/Finance-Watch_AnnualReport_2019.pdf; str. 20
 • 183
  https://eeb.org/homepage/donors/; dostop 16.12.2022
 • 184
  https://www.influencewatch.org/non-profit/350-org/
 • 185
  https://www.positivemoney.eu/about-us/funding/; dostop 16.12.2022
 • 186
  https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20211015RES15017/20211015RES15017.pdf
 • 187
  https://www.cnvos.si/osife/; dostop 30.11.2022
 • 188
  https://guerrillafoundation.org/grantee/border-violence-monitoring-network/
 • 189
  https://podcrto.si/projekt-podpirate/; dostop 30.11.2022
 • 190
  https://www.epfweb.org/node/46; dostop 30.11.2022
 • 191
  https://www.womenlobby.org/Financial-Information-and-Transparency-336?lang=en; dostop 30.11.2022
 • 192
  https://privacyinternational.org/about/financials; dostop 13.8.2023
 • 193
  https://www.tanja-fajon.si/sl/news/s-d-podpira-hillary-clinton-za-predsednico-zda.html
 • 194
  https://mobile.twitter.com/tfajon/status/758508876279021568
 • 195
  https://twitter.com/tfajon/status/1106128639622594567
 • 196
  https://www.salzburgglobal.org/fileadmin/user_upload/subsites/vap/general/final_report.pdf
 • 197
  https://web.archive.org/web/20010422234652/http://www.salzburgseminar.org/upcoming.cfm?NEWS_ID=7&STATUS=FULLTEXT; dostop 22.4.2001
 • 198
  https://www.salzburgglobal.org/fileadmin/user_upload/subsites/vap/general/final_report.pdf; str. 11
 • 199
  https://www.salzburgglobal.org/fileadmin/user_upload/Documents/President_s_Report_2010_REDUCED.pdf; str. 29
 • 200
  https://www.salzburgglobal.org/fileadmin/user_upload/Documents/President_s_Report_2010_REDUCED.pdf; str. 30
 • 201
  http://www.cpz-int.si/Assets/pdf/Strategies.pdf
 • 202
  Ibid.
 • 203
  http://futureofthewelfarestate.org/wp-content/uploads/2018/06/Agenda-Future-ofthe-WelfareState-intheWBs.pdf; str. 20
 • 204
  https://www.mirovni-institut.si/30-obletnica-delovanja-fundacije-georgea-sorosa-na-podrocju-nekdanje-jugoslavije/; dostop 4.12.2022
 • 205
  https://www.novilist.hr/novosti/svijet/joze-mencinger-u-europi-se-ponovo-prica-o-industrijalizaciji-pa-sto-ste-radili-sve-ove-godine/; dostop 7.12.2022
 • 206
  https://ies.rs/en/about-us/; dostop 7.12.2022
 • 207
  https://www.mladina.si/217585/cena-vazalstva/
 • 208
  Albert Jesse Opraseuth. The National Endowment for Democracy:
  Theory, Context, and Practice. Georgia State University, 2009. Str. 18
 • 209
  http://www.nicanet.org/wp-content/uploads/2009/04/155james-ned.pdf; str. 2