Blue Header Kult Grete Thunberg

Čas branja 58 minut


Uvod

Hillary Clinton, Sir Evelyn de Rothschild, Bill Clinton in Lady Lynn Forester de Rothschild leta 2003.

Rothschildova Coalition for Inclusive Capitalism nastane kot ”odgovor” super elite na finančno krizo 2007/2008 in na naraščajočo razliko v prihodkih in bogastvu znotraj Zahodnega kapitalističnega sistema. Dejansko je super elita z ustanovitvijo koalicije zaščitila sama sebe, saj je ravno ta ista super elita glavni krivec za gospodarsko krizo v obdobju 2007/2008 in tudi kasneje.

Lionel Barber, urednik od super elitnega Financial Times
»No system has brought as much prosperity to humankind over the last few centuries. Inclusive capitalism is not a act of generosity. It is a matter of profound self-interest1https://static1.squarespace.com/static/56b0243f8259b50fa912b021/t/56e14a555559863673cf87a8/1457605215301/Inclusive+Capitalism+-+The+Pathway+to+Action+-+Part+2+Achieving+Inclusive+Capitalism.pdf, str. 10

S samim začetkom ustanavljanja koalicije, je tesno povezan Michael Bloomberg, ki leta 2014 ponudi domovanje Coalition for Inclusive Capitalism, katera ima svoj izvor v letu 2012 nastali delovni skupini HJS Inclusive Capitalism.2https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey%20offices/united%20kingdom/pdfs/towards_a_more_inclusive_capitalism.ashx Coalition for Inclusive Capitalism ima tako svoj izvor v elitni neokonservativni/sionistični Henry Jackson Society, ki je skupaj z Lady Lynn Forester de Rothschild tudi ustanoviteljica od HJS Inclusive Capitalism task force. Sama HJS pa ima svoj izvor na elitni britanski University of Cambridge, nakar pa se je preselila v London.

Najpomembnejši posamezniki, ki so člani od Coalition for Inclusive Capitalism, prihajajo iz fundacij in korporacij, ki so vodilni financerji ”liberalne CIA”.

Henry Jackson Society

Najprej je potrebno predstaviti neokonservativni think tank Henry Jackson Society (HJS), ki je tesno povezan s CIA, MI6, Mossadom, ameriško nacionalno varnostjo, s Sionisti, britanskimi konservativci, ter hkrati predstavlja pomemben element liberalnega establišmenta. Sam HJS je zelo militaristično usmerjeni think tank, katerega člani in pokrovitelji so nekdanji višji obveščevalni uslužbenci in posamezniki, ki delujejo v ozadju ustroja super elite.

»The pursuit of a robust foreign policy was one of Henry ‘Scoop’ Jackson’s most central concerns. This was to be based on clear universal principles such as the global promotion of the rule of law, liberal democracy, civil rights, environmental responsibility and the market economy. …

The western policies of strength and human rights, which later hastened the collapse of the Soviet dictatorship, owed much to Jackson’s example. The fundamental and enduring values of the modern democratic world eventually prevailed.

Therefore, the Henry Jackson Society: … Supports the maintenance of a strong military by the United Kingdom, the United States, the countries of the European Union and other democratic powers, armed with expeditionary capabilities with a global reach that can protect our homelands from strategic threats, forestall terrorist attacks and prevent genocide or massive ethnic cleansing3https://henryjacksonsociety.org/statement-of-principles/; dostop 2.2.2023

Tako so najpomembnejši pokrovitelji od HJS povezani s CIA, Council on Foreign Relations, Trilateral Commission, skupino Bilderberg, Booz Allen Hamilton, Aspen Institute, Center for Strategic and International Studies, Carlyle Group, Concordia Summit, America Aborad Media, Center for the National Interest, Veterans of the OSS, Association of Former Intelligence Officers in ostalimi organizacijami, tudi z elitnimi univerzami, ki so sestavni del liberalnega establišmenta.

S HJS je kot njen pokrovitelj povezan tudi Sir Richard Billing Dearlove, nekdanji vodja od MI6, 1999-2004, ki je bil tudi udeleženec od skrivne elitne Forstmann Little Conference, bil leta 2007 udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, je član od United Against Nuclear Iran, bil član mednarodne svetovalne uprave od AIG (CFR), katero je strateško povezano s Kissinger Associates in z Blackstone Group. MI6 pa je tesno povezan z delovanjem in kadriranjem britanskega vodilnega medija BBC. Dearlove je bil tudi predsedujoči upravitelj od London University, častni sodelavec od University of Cambridge, član svetovalne uprave od New Venture Partners, predsedujoči upraviteljem od Cambridge Union Society, član svetovalnega odbora od International Centre for Political Violence and Terrorism Research, ki ga vodi Rohan Gunaratna.

Pokrovitelji od Henry Jackson Society

James WoolseyPredolg seznam njegovih povezav z nevladnimi organizacijami, da bi zajel prav vse. Je pa po svojem vplivu nekako na rangu Kissingerja, Shultza, Brzezinskega, Albrightove in ostalih iz tega vrha ljudi okoli Rockefellerja, čeprav ga je s Kissingerjem ali Shultzem zelo težko primerjati, posebno zaradi njunih slavnih (geo)političnih in ekonomskih dejavnosti.
Woolsey je študiral kot Rhodes Scholar; bil direktor od CIA; bil govorec pri Pilgrims Society; član od Council on Foreign Relations; direktor od Atlantic Council; predsedujoči od Freedom House; član od Aspen Strategy GroupAspen Institute; član svetovalne uprave od American Council on Renewable Energy; član svetovalne uprave od America Abroad Media; član vodstvenega odbora od Securing America’s Future Energy; bil sodelavec od Yale’s Institute for Global Affairs; član od United Stated Energy Security Council; redni udeleženec od Munich Security Conference; član svetovalne uprave od The Foundation for Democracy in Iran; član od United Against Iran; pod-predsedujoč in upravitelj od Center for Strategic and International Studies; član svetovalne uprave od The Global Panel; član svetovalnega odbora od Energy Future Coalition; bil odvetnik od Carlyle Group; član strateške svetovalne uprave od Genie Energy; pod-predsednik in višji izvršni svetovalec od Booz Allen Hamilton; bil odvetnik od General Dynamics; bil odvetnik od Science Applications International Corporation; bil odvetnik od United Technologies Corporation; pod-predsedujoči od Crescent Investment Management (ustanovitelj Mansoor Ijaz tesno povezan z bin Ladnovim omrežjem v Pakistanu in z pakistansko nuklearno elito); bil odvetnik in direktor od Lockheen Martin; direktor od DynCorp.; član od U.S. Strategic Command Strategic Advisory Group; preden je postal direktor od CIA je bil član od Executive Panel – Chief of Naval Operations; član od Defense Policy Board; član od Secretary of State’s International Security Advisory Board; član od Commission to Assess the Ballistic Missile Threat to the United States; član od National Commission on Terrorism; bil vodja in glavni svetovalec od NYFD Task Force for Future Preparedness Against Terrorism; član od Veterans of the OSS/OSS Socety in član od Association of Former Intelligence Officers, ki obe predstavljata ozadje od CIA; upravitelj od H. Smith Richardson Foundation (del ”konservativne CIA”); član od Jewish Institute for National Security Affairs; bil govorec pri ultrakonservativni Council for National Policy (del ”konservativne CIA”); član svetovalne uprave od American Foreign Policy Council; član od Jamestown Foundation; so-predsedujoči od Center for Security Policy; član svetovalne uprave od Institute of World Politics; član od Project for the New American Century; član mednarodne svetovalne uprave od NGO Monitor; predsedujoči od Foundation for the Defense of Democracies; član svetovalne uprave od proti-muslimanske American Congress for Truth/ACT! for America; ugledni strokovnjak od London Center for Policy Research; bil udeleženec od Bechtelovega Bohemian Grove; gost od American Jewish Committee; član svetovalne uprave od Middle East Media Research Institute; udeleženec od Herzliya Conference; član svetovalnega odbora od Intelligence Summit; ustanovni predsedujoči od dezinformativnega anti-migrantskega in anti-muslimanskega Gatestone Institute.
Michael ChertoffTesno povezan s Sorosovim sredstvom Marietje Schaake glede cyber security.
Chertoff je član svetovalne uprave od Partnership for Countering Influence Operations – Carnegie Endowment for International Peace; član od Trilateral Commission; bil leta 2009 in 2011 govorec pri Council on Foreign Relations; direktor od Atlantic Council;  v vodstvu od Belfer Center for Science and International Affairs – Harvard University; upravitelj od Freedom House; udeleženec od Munich Security Conference; član svetovalne uprave od America Abroad Media; bil govorec pri The Common Good – New York; so-predsedujoči od Immigration Task ForceBipartisan Policy Center; član od Wall Street Journal CEO Council; član izvršnega ustanovnega odbora od Center for Cyber and Homeland Security; član ustanovne svetovalne uprave od U.S. Cyberdome; strokovnjak od Homeland Security Experts Group; član mednarodne svetovalne uprave od Global Security ForumGlobsec; bil govorec pri Aspen Security ForumAspen Institute; bil govorec pri Americas Society (NAFTA; CAFTA; CIA); član od EastWest Institute; sodelavec od Center for International Governance Innovation; ustanovni ameriški predstavnik od Security and Prosperity Partnership of North America; udeleženec od Concordia Summit; član svetovalne uprave od Alliance for Securing Democracy (Marietje Schaake); leta 2019 bil govorec pri Paris Peace Forum (Marietje Schaake, 2019); član od Transatlantic Commission on Election Integrity (Marietje Schaake); ustanovni član in član izvršnega odbora od Transatlantic (High Level) Working Group (Marietje Schaake); član od Global Commission on Internet Governance (Carl Bildt); komisar od Global Commission on the Stability of Cyberspace (Marietje Schaake; Carl Bildt); strokovnjak pri Cipher Brief, ki organizira tudi Cipher Brief Conferences; član svetovalne uprave od Institute for Cultural Democracy (Paula Dobriansky; Janez Janša); bil govorec pri Herzliya Conference.
Carl GershmanČlan od Council on Foreign Relations; predsednik od National Endowment for Democracy, katera zelo tesno sodeluje s CIA in Sorosom ter njegovo Open Society Foundations in ostalimi iz ”liberalne CIA”. Gershman je bil izvršni direktor od Social Democrats; bil Resident Scholar pri Freedom House; bil raziskovalni direktor od AFL-CIO (del ”liberalne CIA”); bil višji svetovalec od Kissinger Commission (1984); bil raziskovalec pri Anti Defamation League (Zionisti; ”liberalna CIA”); direktor od U.S. Committee for Human Rights in North Korea (Morton Abramowitz, Richard V. Allen, Samantha Power, Stephen J. Solarz); član nacionalnega svetovalnega odbora od Victims of Communism Memorial Foundation (George W. Bush, Grover G. Norquist, Lev E. Dobriansky, Jack Kemp, Richard Pipes); član izvršnega odbora od World Movement for Democracy; ustanovni član od Human Freedom Advisory Council – George W. Bush Institute; bil član vodstvenega odbora od American Jewish Committee.
General Jack SheehanČlan od Council on Foreign Relations; član od Search for Common Ground (del ”liberalne CIA”); direktor od Americans for Humanitarian Trade with Cuba (David Rockefeller, Frank Carlucci, Paul Volcker, Carla Hills, James Schlesinger, Oliver Stone); podpisnik od Global Zero; bil član od Intellibridge Expert Network – Eurasia Group; pod-predsednik od Bechtel Group; bil član od Defense Science Board; član od Defense Policy Board; bil član študijske skupine Catasthropic Terrorism: Elements of a National Policy, ki je bila študija od Harvard University, MIT in Stanford University.
Richard PerleRichard Perle – član od Council on Foreign Relations; član od Trilateral Commission; udeleženec od Bilderberg Group; udeleženec od Munich Security Conference;  član od Center for the National Interest (Henry Kissinger, Peter G. Peterson, Maurice Greenberg, Brent Scowcroft, James Schlesinger, Zbigniew Brzezinski, William Kristol, Conrad Black, Richard Pipes, Morton Abramowitz, Josef Joffe); član mednarodne uprave od New Atlantic Inititative; član/podpisnik pisma od Committee for Peace and Security in the Gulf; član mednarodne svetovalne uprave od Hollinger International (Lord Jacob Rothschild, Henry Kissinger, Margaret Thatcher, Zbigniew Brzezinski, William F. Buckley Jr., Paul Volcker, Martin Feldstein, Richard Burt); bil član od Trireme Partners (Henry Kissinger, Conrad Black, Adnan Khashoggi), ki je nastala takoj po 11/9 za investicije v povezavi z domovinsko varnostjo, skupaj z CIA/Savdsko arabskim orožarskim ozadjem; bil predsedujoči od Defense Policy Board; bil član od Vulcam Team (Paul Volcker, George Shultz, Condoleezza Rice, Richard Armitage, Dov Zakheim, Robert Zoellick, Paul Wolfowitz, Dick Cheney, Colin Powell), ki je pripravila program za administracijo G. W. Busha; bil član od Defense Business Board; bil član od Hudson Institute (”konservativna CIA”); bil raziskovalni sodelavec od American Enterprise Institute (”konservativna CIA”); bil član od Second Committee on the Present Danger; član od Jewish Institute for National Security Affairs; član svetovalne uprave od Washington Institute for Near East Policy; član od Center for Security Policy; član od Project for the New American Century; član od Foundation for the Defense of Democracies; strokovnjak pri PR podjetju Benador Associates; bil član svetovalne uprave od Committee for the Liberation of Iraq; bil udeleženec od skrivne ultrakonservativne skrivne zasebne obveščevalne skupine Le Cercle; udeleženec od Herzliya Conference; bil udeleženec od Jerusalem Summit.
Joshua MuravchikJoshua Muravchik – bil član raziskovalnega odbora od National Endowment for Democracy; upravitelj in član izvršnega odbora od Freedom House; bil sodelavec od Foreign Policy Institute (Harold Brown, Zbigniew Brzezinski, Eliot Cohen, Paul Wolfowitz, Francis Fukuyama) – Paul H. Nitze School of Advanced International Studies na John Hopkins University, katerega ustanovni financerji so bili Carnegie Corporation, Ford Foundation in Rockefeller Foundation; bil sodelavec od George W. Bush Institute; so-ustanovitelj od The Foundation for Democracy in Iran; član mednarodne svetovalne uprave od New Atlantic Initiative; član/podpisnik pisma od Committee for Peace and Security in the Gulf; član od Advisory Committee on Democracy Promotion (Condoleezza Rice, Paula Dobriansky, Anne-Marie Slaughter, Vin Weber, Clifford May, Aaron Friedber) – State Department; raziskovalni sodelavec od American Enterprise Institute; član od Jewish Institute for National Security Affairs; strokovnjak pri Washington Institute for Near East Policy; upravitelj od Institute of World Politics; član svetovalne uprave od Committee for the Liberation of Iraq; član od Third Committee on the Present Danger; bil član delovne skupine U.S. Policy Toward Reform in the Arab World (Madeleine Albright, Vin Weber, Odeh F. Aburdene, F. Gregory Gause III, George Vradenburg III) – Council on Foreign Relations; udeleženec od Democracy & Security International Conference (Peter Ackerman, Sheldon Adelson, José María Aznar, John K. Glenn, Karl-Theodor von und zu Guttenberg, Garri Kasparov, Václav Havel, Josef Janning -Bertelsmann Stiftung, Josef Joffe, Jospeh Lieberman, Richard Perle, Reza Pahlavi, Karel Schwarzenberg, Nina Rosenwald, Yulia Tymoshenko) – Prague Security Studies Institute; član uredniške uprave od Journal of Democracy (Zbigniew Brzezinski, Václav Havel, Francis Fukuyama, Robert Kagan, Condoleezza Rice, Anne Applebaum) – National Endowment for Democracy; bil član od Commission on Broadcasting to the People’s Republic of China – State Department; bil član svetovalnega odbora od Social Democrats USA.
Clifford MayClifford May – bil član od Council on Foreign Relations; ustanovitelj in predsednik od Foundation for Defense of Democracies; strokovnjak za terorizem pri Fox News; bil komisar pri United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF); bil predsedujoči programskemu odboru pri Committee on the Present Danger; bil svetovalec od Iraq Study Group; bil član uprave od Republican Jewish Coalition; član/podpisnik od Project for the New American Century; strokovnjak pri United States Committee for a Free Lebanon.
William KristolPrihaja iz elitne neokonservativne družine, in je deloval kot upravitelj od Manhattan Institute for Policy Research; bil udeleženec od skrivne Forstmann Little Conferences (Sir Evelyn de Rothschild, Nathaniel Rothschild, Nelson Mandela, Richard Branson, Princ Turki al Faisal, Jeff Bezos, Sandy Berger, Benazir Buttho, Joe Biden, Conrad Black, Tony Blair, Michael Bloomberg, Pail Bremer, Tom Brokaw, Jeb Bush, Dick Cheney, Bill Clinton, Peter Coors, Kevin Costner, Sherly Crow, Lester Crown, Dr. Richard Dearlove, Barry Diller, John Doerr, Stanley Druckenmiller (Soros’ Quantum Fund), Michael Eisner, Elizabeth Hurley, Walter Isaacson, Steve Forbes, Newt Gingrich, Alan Greenspan, Peter Jennings, Paul Tudor Jones, Paul Kagame, Martin Luther King III, Jeane Kirkpatrick, John McCain, David Petraeus, Lord George Robertson, Charlie Rose, Eric Schmidt, George Tenet, Oprah Winfrey, Prince Andrew Windsor, Bob Woodward); član svetovalne uprave od American Corporate Partners (John Hamre, Vernon Jordan, General David Petraeus, George Shultz, Paul Wolfowitz, General John Keane, Larry Summers, David Axelrod); član svetovalne uprave od Institute of Politics – Chicago University; bil član od Americna Committee for Peace in the Caucasus (so-ustanovitleji – Zbigniew Brzezinski, Alexander Haig, Max Kampelman; člani – John Brademas, Richard V. Allen, Frank Gaffney, Michael Ledeen, Riched Perle, Caspar Weinberger, James Woolsey, Richard Pipes, Helumt Sonnenfeldt, Morton Abramowitz, Paula Dobriansky, William Taft IV, Stephen Solarz, Robert Kagan, Elliott Abrams, Joshua Muravchik, Eliot Cohen, Richard Gere); član od Aspen Strategy Group; član mednarodne svetovalne uprave od New Atlantic Initiative; član od Committee for Peace and Security in the Gulf (Stephen Solarz, Richard Perle, Elliott Abrams, Richard V. Allen, Richard Armitage, Frank Carlucci, Paula Dobriansky, Frank Gaffney, Fred Ickle, Robert Kagan, Michael Ledeen, Robert McFarlane, Joshua Muravchik, Donald Rumsfeld, Helumt Sonnenfeldt, Caspar Weinberger, Paul Wolfowitz, Dov Zakheim, John Bolton, William Clark, Zalmay Khalilzad); udeleženec od Concordia Summit; član svetovalne uprave od Renew Democracy Initiative; član svetovalne uprave od Alliance for Securing Democracy (Michael Chertoff, Mike Morell – CIA, John Podesta, Mike Rodgers, Marietje Schaake); bil direktor od Lynde and Harry Bradley Foundation (del ”konservativne CIA”); bil ustanovni predsedujoči od Project for the Republican Future; so-ustanovitelj od Project for the New American Century (Donald Kagan, Robert Kagan, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Jeb Bush, Frank Gaffney, Fred Ikle, Richard Perle, John Lehman, Richard V. Allen, James Woolsey, Richard Armitage, Paula Dobriansky, Paul Wolfowitz, Francis Fukuyama, Daniel Pipes. Dov Zakheim, Robert Zoellick, Steve Forbes, John Bolton, John McCain, Eliot Cohen, Zalmay Khalilzad); direktor od Foundation for the Defense of Democracies (James Woolsey, Clifford May, Jeane Kirkpatrick, Jack Kemp, Richard Perle, General Paul X. Kelley, Paula Dobriansky, Steve Forbes, Max Kampelman, Robert McFarlane, Michael Ledeen); direktor od Jack Miller Center for Teaching America’s Founding Principles and History; bil član direktorske uprave od Foreign Policy Initiative; član svetovalne uprave od Alexander Hamilton Society (Aaron Friedberg, Elliott Abrams, Max Boot, Ian Brzezinski, Eliot Cohen, Elbridge Colby, Robert Kagan, General David Petraeus, Roger Zakheim); član ustanovne uprave od Emergency Committee for Israel; bil udeleženec od Jewish Leadership Conference (Roger Hertog, Eric Cohen, Natan Sharansky, Elliott Abrams, Martin Kramer, Malcolm Hoenlein, Norman Podhoretz, Henry Kissinger).
Robert KaganČlan od Council on Foreign Relations; višji sodelavec od Carnegie Endowment for International Peace; višji strokovnjak od Brookings Institution; član odbora od Woodrow Wilson International Center for Scholars; so-ustanovitelj od Project for the New American Century; član akademske uprave od Clements Center for National Security; bil sodelavec od German Marshall Fund; član od Committee for Peace and Security in the Gulf (Richard Perle, Frank Carlucci, Paula Dobriansky, Donald Rumsdelf, Michael Ledeen, William Kristol, Caspar Weinberger, Paul Wolfowitz, Dok Zakheim, John Bolton, Zalmay Khalilzad, Elliott Abrams, Richard V. Allen); član od United States European Command Senior Advisory Group; ustanovni član od Foreign Affairs Policy Board – State Department; član od Center for Security Policy; član svetovalne uprave od Committee for the Liberation of Iraq; direktor od Alexander Hamilton Society.
Max KampelmanMax Kampelman – že pokojni; bil član od Council on Foreign Relations; pridruženi svetnik od Atlantic Council; višji svetovalec od Center for Strategic and International Studies; predsedujoči od Freedom House; pod-predsedujoči od U.S. Institute of Peace; upravitelj od Center for the Study of the Presidency and Congress; član od Council of American Ambassadors; direktor od American Academy of Diplomacy;  ameriški član od Ditchley Foundation; upravitelj od Eurasia Foundation;  predsedujoči od Institute for the Study of Diplomacy – Georgetown University; član mednarodne svetovalne uprave od New Atlantic Initiative; član vodstvenega odbora od Emergency Coalition for U.S. Financiral Support of the UN (David Rockefeller, Henry Kissinger, Frank Carlucci, James Baker III, George Soros, Paul Volcker, George Shultz, Cyrus Vance); so-ustanovitelj od Global Zero; član nacionalnega odbora od United Nations Association; član svetovalne uprave od Nuclaer Age Peace Foundation; član od Second Committee on the Present Danger; predsedujoči svetovalni upravi od Jewish Institute for National Security Affairs; član od Jamestown Foundation; član svetovalne uprave od Washington Institute for Near East Policy; direktor od Foundation for the Defense of Democracies; ameriški predsedujoči emeritus od Jerusalem Foundation; član svetovalne uprave od Middle East Media Research Institute.

Ustanovni člani delovne skupine HJS Inclusive Capitalism

Dominic BartonSo-predsedujoč od HJS Inclusive Capitalism. Barton je študiral kot Rhodes Scholar; je nekdanji globalni upravni direktor od McKinsey & Company (CFR), katero je vodilni promotor in financer ”liberalne CIA”; bil član uprave od China Development Bank; bil valutni svetovalec pri N M Rothschild & Sons; bil pridruženi profesor na Tsinghua University, in na sploh tesno povezan s kitajsko komunistično elito, tako kot večina Rockefellerjevih globalistov; upravitelj od Asia Business Council (Ronnie Chan; Yotaro Kobayashi; Washington SyCip; Nobuyuki Idei; Jamshyd Godrej; Steve Forbes; Henry Kravis; James McNerney Jr.; Penny Pritzker; David Rubenstein); bil predsedujoči kanadskemu državnemu pro-migrantskemu Advisory Council on Economic Growth. Barton je tudi ustanovitelj od Century Initiative, ki si je zadala, da bo število prebivalcev v Kanadi do leta 2100 100 milijonov. Barton je upravitelj od Rhodes Trust; upravitelj od Brookings Institution; komisar za Global Commission on Internet Governance; član mednarodne svetovalne uprave od Blavatnik School of Government – Oxford University; član uprave upraviteljev od savdske King Abdullah University of Science and Technology; strateški svetovalec in so-ustanovitelj od FCLTGlobal, katerega so-ustanovitelji so še BlackRock, CPPIB, Dow in Tata. Poleg tega  bil Barton od leta 2012 član od Trilateral Commission, udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2019; leta 2009 in 2013 udeleženec od World Economic Forum. Barton pa je bil skupaj s Henryem Kissingerjem, Fareedom Zakarijo, Markom Thompsonom (New York Times) udeleženec konference od International Economic Forum of the Americas v Torontu. Poročen z Geraldine Buckingham, ki je tudi Rhodes Scholar in generalna direktorica od Asia Pacific – BlackRock.
Lady Lynn Forester de RothschildSo-predsedujoč od HJS Inclusive Capitalism. Članica od Council on Foreign Relations; udeleženka od Bilderberg Group; članica od Royal Institute of International Affairs; izvršna direktorica od E.L. Rothschild LLC; direktorica od The Economist Newspaper Limited – Audit Committee; direktorica od Peterson Institute of International Economics; članica od International Institute for Strategic Studies; bila udeleženka od Forstmann Little Conferences; bila na sestanku s Podesto pri Sorosovem Center for American Progress; upraviteljica od McCain Institute for International Leadership; skupaj s Kissingerjem bila pri Atlantic Council; članica mednarodnega svetovalnega odbora od Asia House;  udeleženka od International Economic Forum of the Americas; financerka Clinton Global Initiative; članica od Secretary of Energy Advisory Board.
Samuel Di Piazza Jr. – član od Committee on Corporate Affairs – Council on Foreign Relations; pod-predsedujoči od Institutional Clients Group – CitiGroup; član od Senior Strategic Advisory Group – CitiGroup; bil globalni izvršni direktor od PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC); predsedujoč upravi upraviteljev od Mayo Clinic; član uprave od AT&T; bil član uprave od Apollo Group Inc.; predsedujoči od World Business Council on Sustainable Development; predsedujoči od Conference Board Inc.; upravitelj od USA Foundation Board od World Economic Forum; upravitelj od UN Global Compact.
Lord Robert GavronBil predsedujoči od Guardian Media Group in upravitelj od Scott Trust, katera upravljata s časopisom/spletnim medijem The Guardian. Gavron pa je bil tudi guverner od London School of Economics; bil član od Labour Party, ki je prav tako pomemben ideolog ”liberalne CIA”; bil upravitelj levičarskega Institute of Public Policy Research.
Robert GreenhillDelal za McKinsey & Company; ustanovitelj in predsedujoči od investicijske banke Greenhill & Co.; član uprave upraviteljev od American Enterprise Institute (”konservativna CIA”); višji sodelavec od Centre for International Governance Innovation; bil upravni direktor in glavni poslovni direktor od World Economic Forum; bil predsednik in namestnik ministra od Canadian International Development Agency; bil predsednik od Bombardier International; član uprave od UN Global Compact; član direktorske uprave od Institute for Governance of Private and Public Organizations; leta 2006 ga je Kofi Annan imenoval v High-Level Panel on System-Wide Coherence, ki je naslednje leto objavila poročilo “Delivering As One”.
Noreena HertzProfesorica za Globalization, Sustainability and Finance na Duisenberg School of Finance; profesorica za Globalisation, Sustainability and Finance na RSM – Erasmus University; bila svetovalka pri International Finance Corporation v Sankt Petersburgu; delala za European Bank for Reconstruction and Development; bila Miliband fellow na London School of Economics; je sodelavka na Judge Business School – University of Cambridge; globalna upravna direktorica od McKinsey & Company; svetovalka od Centre for the Analysis of Social Media; upraviteljica od Institute for Public Policy Research; članica uprave od Warner Music Group; govornica pri Ted Conference; pisala za The Guardian.
Jon Huntsman Jr.Član od Council on Foreign Relations; udeleženec od zasedanja skupine Bilderberg; član od Trilateral Commission; član od Council of American Ambassadors; član od American Academy of Diplomacy; upravitelj od Ronald Reagan Presidential Foundation; član od Pacific Council on International Policy; podpisnik od The Giving Pledge; direktor od Atlantic Council; udeleženec od Munich Security Conference; upravitelj od American Institute on Contemporary German Studies; upravitelj od Asia Society; član od U.S.-China Strong; podpisnik od #NoGreaterThreat od Nuclear Threat Initiative; udeleženec od Concordia Summit; kot guverner Utaha podpisal Western Climate Initiative; bil član uprave od Brookings Institution; bil član uprave od Carnegie Endowment for International Peace.
Jim LeechČlan uprave od MasterCard Foundation (financer ”liberalne CIA”); višji svetovalec od McKinsey and Company; višji svetovalec kanadskega premierja Justina Trudeaua za Infrastructure Bank.
Charlie MayfieldUpravni svetovalec od McKinsey & Company; predsedujoči od UK Commission for Employment.
Alan MendozaSo-ustanovitelj in izvršni direktor od Henry Jackson Society; član od Conservative Party; član od Atlantic Council of the UK; član uprave od British-American Project.
Adam PosenČlan od Council on Foreign Relations; član od Trilateral Commission; predsednik od Peterson Institute for International Economics; bil ekonomist pri Federal Reserve Bank of New York; bil Okun Memorial Fellow in Economic Studies – Brookings Institution; bil Bosch Foundation Fellow, kjer je delal za Bundesbank in za Deutsche Bank; bil Public Policy Fellow pri American Academy in Berlin; član od World Economic Forum; član od WEF Think Tank Leaders Forum; bil na veliko financiran s strani Alfred P. Sloan Foundation, Ford Foundation, German Marshall Fund of the United States, Bank of England, Centre for International Governance Innovation, European Commission in International Monetary Fund. Leta 2019 bil imenovan za Distinguished Fellow od Centre for Economic Policy Research.
Stuart RodenBil upravni direktor od Merrill Lynch Investment Management; bil upravni svetovalec od McKinsey & Co.; delal za elitno SG Warburg & Co.; član direktorske uprave od Center for Social Justice.
Joe SchoendorfBil na višjih položajih pri Hewlett Packard; član od World Economic Forum in član uprave od World Economic Forum Foundation; bil pod-predsednik za trženje pri Apple.
Lawrence Summers – vse povsod prisotni top Rockefellerjev ekonomist.
Lord Christopher Samuel TugendhatBil član evropske svetovalne uprave od Lehman Brothers; bil direktor od Rio Tinto (Rothschild); bil predsedujoči od Royal Institute for International Affairs; bil pod-predsednik od European Commission; bil član guvernerske uprave od Ditchley Foundation; član od The Athenaeum; pisal za Financial Times.
Laura D’Andrea TysonBila članica uprave in je članica od Council on Foreign Relations; članica uprave od Morgan Stanley; članica uprave od AT&T; članica od Committee on Capital Markets Regulation; piše za s strani Sorosa financirani Project Syndicate; članica svetovalnega odbora od The Hamilton ProjectBrookings Institution; članica uprave od Brookings Institution; direktorica od Peterson Institute for International Economics; članica od 21st Century CouncilBerggruen Institute; članica od The WorldPost Advisory Council – Berggruen Institute; članica od Think Long California – Berggruen Institute; članica in višja sodelavka od Berggruen Institute; članica od Bretton Woods Committee; višja zunanja svetovalka od McKinsey Global Institute; članica ekonomskega svetovalnega odbora in članica uprave upraviteljev od Sorosovega Center for American Progress; članica od Task Force Member of the Rework AmericaMarkle Foundation; so-predsedujoča od Global Future Council New Metrics – World Economic Forum; dobitnica od Richard C. Holbrooke Fellowship od American Academy in Berlin, 2019; dobitnica od National Fellows Program Fellowship od Hoover Institution, 1978-1979; ustanoviteljica od Institute for Business and Social Impact na Haas School of Business – University of California, Berkeley; bila prva ženska dekanka od London Business School; višja svetovalka od Rockefeller Capital Management; predsedujoča upravi upraviteljev od Blum Center for Developing Economies; bila direktorica od Institute of International Studies – University of California; višja svetovalka od Credit Suisse Research Institute; članica uprave od think tanka Breugel. Tysonova je bila članica od CFR Independent Task Force, ki je leta 2004 izdala poročilo Renewing the Atlantic Partnership; komisijo sta vodila Henry Kissinger in Lawrence Summers. Tysonova je bila članica neodvisne delovne skupine od Safeguarding Prosperity in a Global Financial System – The Future International Financial Architecture, ki jo je financiral Council on Foreign Relations, predsedujoča pa sta bila Carla Hills in Peter G. Peterson, pomemben Rockefellerjev zaveznik in ustanovitelj od Blackstone Group. Člani skupine še Geroge Soros, Maurice Greenberg, C. Fred Bergsten, Kenneth M. Duberstein, Martin Feldstein, Lee H. Hamilton, Paul R. Krugman, William R. Rhodes, Henry B. Schacht, James R. Schlesinger in Paul A. Volcker. Tysonova pa tudi članica od Global Business Network (Pierre Omidyar, Peter Gabriel, Lord Mark Malloch-Brown).
Baronica Patience Jane WheatcroftBila glavna urednica od The Wall Street Journal Europe; bila neizvršna direktorica od Barclays plc.; neizvršna članica uprave od Fiat Chrysler Automobiles; članica od Conservative Party; direktorica Rothschildovega St James’s Place plc.; članica angleške svetovalne uprave od Huawei; napisala nekaj objav za The Guardian; bila članica svetovalnega odbora od PR podjetja Pelham Bell Pottinger; plačana svetovalka za elitno lobistično/odvetniško podjetje DLA Piper, katero je bilo do leta 2014 peti največji donator od Hillary Clinton in dvanajsti največji donator med predsedniško kampanjo od Baracka Obame leta 2012. Podjetje je v 73% doniralo za Demokratsko stranko. S podjetjem DLA Piper pa je povezan tudi Douglas Emhoff, mož od Kamale Harris, še ene izmed ideologinj ”liberalne CIA”. Kot tudi Jose Maria Aznar, elitni neokonservativec in član super elite. Predsednik emeritus globalne uprave od DLA Piper je George J. Mitchell, ki je član od Council on Foreign Relations, bil Clintonov svetovalec, bil predsedujoči od Sorosove International Crisis Group, predsedujoč upravi od The Walt Disney Company (del Sun Valley Meetings), direktor od Federal Express (del od CFR), direktor od Xerox, direktor od Unilever, bil predsednik od Economic Club of Washington, udeleženec od Concordia Summit, obtožen, da je vpleten v pedofilski krog Jeffreya Epsteina.

Financerji od Coalition for Inclusive Capitalism

Financerji od Coalition for Inclusive Capitalism leta 2020 –

»Ford FoundationE. L. Rothschild … Fund for Inclusive Growth … McDermott Will & Emery … Andersen Tax … Business for Peace … Chief Executives for Corporate Purpose [The Coca-Cola Company, WallMart, Deutsche Bank, Moody’s, DuPont, AIG, BNY Mellon, Dell, Credit Suisse, Honeywell, Hess, Pfizer, Qualcomm, Disney, Visa, Bloomberg, Cisco, General Mills, Microsoft, SAP, Siemens, Accenture, eBay, Dell, Ernst & Young, HSBC, IBM, Comcast NBC Universal, Johnson & Johnson, Mars, Samsung, Ups, Verizon, Alcoa Foundation,, CitiGroup, Discovery, MasterCard, Merck, S&P, Abbott, Cargill, Boston Scientific, IKEA, JP Morgan Chase, PepsiCo., UBS, Amgen, Adobe, Best Buy, Edelman, Goldman Sachs, KPMG, Humana, Lockheed Martin, PwC, Salesforce, Wells Fargo, Bristol-Myers Squibb, General Electric, Hyatt, L’Oreal, Ogilvy & Mother, 3M, 21 Century Fox, Credit Suisse, GSK, Morgan Stanley, Pay Pal, Tata, Viacom, Vanguard, BBVA, Devon, Conoco Philips, Samsung, USAA, Astra Zeneca, Capital One] … The Ethical Capitalism Group LLC … FCLT Global [Aberdeen Standard, Barclays, BlackRock, Blackstone Group, Bloomberg, BP, Bridgewater, CPP Investments, The Carlyle Group, Cisco, De Brauew Blackstone Westbroek, Dow, Edelman, Ernst & Young, Federated Hermes, Fidelity Investments, GIK, GSK, Hillhouse Capital, Hong Cong Monetary Authority, IFM Investors, Kempen, KPMG, MCKinsey & Company, Nasdaq, Schroders, State Street Corporation, Sullivan & Cromwell, Tata, Temasek, Unilever, Wallmart] … Gen Y Inc. … Humanity in Business … Innovation Forum … SEIU 2015 [Service Employees International Union – ”liberalna CIA”; pro-migracije, ekonomske in delavske pravice, okoljevarstvo] … SustainAbility [člani – Abbott, Booz Allen Hamilton, Chevron, The Coca-Cola Company, Duke Energy, eBay, Ford, Hewlett Packard, Johnson & Johnson, Nestle, PG&E, Shell, Volkswagen, Walt Disney; partnerji – Astra Zeneca, Cisco, Climate Care, Credit Suisse, Facebook, Ford, Huawei, Jamie Oliver, Johnson & Johnson, McDonald’s, Nestle, Nike, Mitsubishi, Novartis, Novo Nordisk, OMV, PepsiCo, Royal Bank of Scotland, Starbucks, Syngenta, UBS, Unilever, Virgin]«4https://www.inc-cap.com/about/

Financerji od Coalition for Inclusive Capitalism leta 2017 –

»Ford FoundationRockefeller FoundationCarnegie Corporation of New YorkE. L. RothschildAMG … KAIDI … CitiGroupMcKinsey & Company … McDermott Will & Emery … Fund for Inclusive Growth«5https://web.archive.org/web/20170101013019/http://www.inc-cap.com/

Člani uprave od Coalition for Inclusive Capitalism 2020

Člani delovne skupine od Coalition for Inclusive Capitalism 2020

Richard Adkerson

Dominic Barton

Sharan Burrow

»Bill & Melinda Gates FoundationCharles Stewart Mott FoundationHewlett Packard EnterpriseMicrosoft CorporationMo Ibrahim Foundation … Neukom Family Foundation … Singapore Ministry of Law … United States Agency for International DevelopmentUnited States Department of StateWilliam and Flora Hewlett Foundation … American Bar Association … Ministry of Foreign Affairs of the Netherlands … Open Society Justice Initiative«6https://worldjusticeproject.org/about-us/who-we-are/supporters

»Association for Women’s Rights in Development … Children’s Investment Fund Foundation … Civicus … Ford Foundation … Hidden Leaf Foundation … Hopewell Fund … Humanity United … Joseph Rowntree Reform Trust … LuminateNEO Philanthropy … NESTA … Network for Social Change … Oak FoundationOpen Society InstituteOpen Society Policy Centre … Partners for a New Economy … Rockefeller Brothers Fund … The Baring Foundation … The David & Lucile Packard Foundation … The David and Elaine Potter Foundation … The Fritt Ord Foundation … The Legal Education Foundation … The Open Trust … Tides Foundation … Tinsley Charitable Trust … Wallace Global Fund … Wellspring Philanthropic Fund«7https://www.opendemocracy.net/en/supporters/

Sir Sherard Cowper-Coles

Herman Daems

Mohamed A. El-Erian

»Bill & Melinda Gates FoundationChildren’s Investment Fund Foundation … European Bank … Gage … William & Flora Hewlett FoundationIKEAOAK Foundation … Rise Up … Unilever … USDAID … Wallace Global Fund«8https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2020/07/AnnualReport_v9_2019.pdf, str. 17

Andrew Liveris

»Andrew Liveris, the Australian businessman who has informally advised the White House on manufacturing and other economic policies, says critics of Donald Trump’s trade tariffs have to understand his “extreme” rhetoric is part of the billionaire President’s negotiating tactics with other countries.
And in a candid assessment for a business executive, Mr Liveris said President Trump was seeking to protect the same American workers who were not always looked after by US multinational corporations.
“A pro-business President like this doesn’t come around very often,” Mr Liveris told The Australian Financial Review in the US on Tuesday (AEDT). …
Mr Liveris led Mr Trump’s manufacturing jobs initiative – originally called the manufacturing council – until it was disbanded when chief executives deserted the President last August in reaction to his equivocation on the racially-charged violent riots in Charlottesville.
He has remained a regular informal adviser to the White House and been brought in by the President’s daughter Ivanka to lobby Mr Trump on climate change and other policies9https://www.afr.com/world/extreme-donald-trump-is-proworker-andrew-liveris-20180313-h0xdpd

Kathleen Ann Murphy 

Markle Foundation je leta 2002 ustanovila Markle Task Force on National Security in the Information Age, katera je poročala 9/11 Commission. Člani komisije so bili Zoe Baird, Jim Barksdale, Philip Zelikow, Ashton Carter, General Wesley Clark, Sidney Drell, Slate Gorton, Morton Halperin iz Open Society Institute, Margaret Hamburg, John Hamre, Arnold Kanter, Jim Steinberg in Abraham Sofaer.

Tracy Palandjian

»1SkyAlliance for Global JusticeAmerican Prospect … American Sustainable Business Council … Black Alliance for Just Immigration … BlueGreen Alliance Foundation … Brookings Institution … Center for Cultural Innovation … Center for Popular Democracy … Center for Public Interest Research … Center for Social Inclusion … Ceres … Climate Interactive … Demos … Desis Rising Up and Moving … Green for All … Economic Policy Institute … Environment America Research and Policy Center … Environmental and Energy Study Institute … Environmental Law and Policy Center of the Midwest … Environmental Leadership Program … German Marshall Fund of the United States … Jobs for the Future … Jobs With Justice … Los Angeles Alliance for a New Economy … Mother Jones … National Committee for Responsive Philanthropy … National Domestic Workers Alliance … National Employment Law Project … National Religious Partnership for the Environment … Natural Resources Defense CouncilNew America (New America Foundation) … New York Civil Liberties Union Foundation … New York FoundationRockefeller Philanthropy AdvisorsRoosevelt Institute … Sundance Institute … Tides Center … U.S. Public Interest Research Group (US-PIRG) Education Fund … Urban Justice Center«10https://www.influencewatch.org/non-profit/surdna-foundation/

»Arnold VenturesBank of America … Boston Foundation … Doris Duke Charitable FoundationFord FoundationGoogle.org The Kresge FoundationThe Nathan Cummings FoundationOmidyar Network … Prudential … Rockefeller Foundation Bill & Melinda Gates Foundation … The California Endowment … The James Irvine FoundationLumina FoundationMichael & Susan Dell FoundationRobert Wood Johnson FoundationW.K. Kellogg Foundation … In Kind Support … Ernst & Young«11https://socialfinance.org/our-supporters/

So-ustanovitelj in emeritus član svetovalnega odbora od SF je David Blood, nekdanji bankir pri Goldman Sachs in partner pri Al Gorovem Generation Investment Management. Članica svetovalnega odbora pa tudi elitna Laura D’Andrea Tyson iz neokonservativnega HJS Inclusive Capitalism. Emeritus član uprave je tudi Alexander Friedman, član od Council on Foreign Relations, in bil glavni finančni direktor od Bill & Melinda Gates Foundation, bil globalni glavni investicijski direktor od UBS Wealth Management, bil višji svetovalec pri elitni banki Lazard, ki je tudi tesno povezana z Rockefellerji in globalizacijo. Emeritus član uprave Michael Porter je profesor na Harvard Business School; bil strateški svetovalec od Caterpillar, Procter & Gamble, Royal Dutch Shell; upravitelj od Princeton University. Emeritus članica uprave Sonal Shah je vodila filantropsko iniciativo od Google.org; bila pod-predsednica pri Goldman Sachs, Inc., kjer je razvijala in upravljala okoljevarstveno strategijo; pomagala pri vzpostavitvi od Center for Global Development, katerega ključna ustanovitelja Edward W. Scott in C. Fred Bergsten sta prihajala iz Peterson Institute for International Economics; višja sodelavka od Sorosovega Center for American Progress; je Institute of Politics fellow pri Harvard University; Aspen Crown Fellow na Aspen Institute; članica uprave od Oxfam, članica uprave od The Century Foundation.

»[neokonservativna] Freedom House, Inc. $75,000 … Alliance for Business Leadership $30,000 … Anti-Defamation League of B’nai B’rith $10,000«12https://www.tbf.org/-/media/tbf/files/nonprofits/grants-lists/boston-foundationgrantsfy2020.pdf?la=en&hash=AD83A51605DF170F213A1F6475FC754FFABA98AD

Kot tudi –

»… 350.org, American Friends Service Committee, Americans United for the Separation of Church and State, Center for Reproductive Rights, Environmental Working Group, Institute on Taxation and Economic Policy, Issue One, Planned Parenthood Federation of America, and TSNE MissionWorks. … Natural Resources Defense Council. … $25,000 to the liberal Democracy Now Productions … $45,750 to Earthjustice … Massachusetts Voter Education Network«13https://www.influencewatch.org/non-profit/boston-foundation/

»Amgen … Barings … Citadel … CitiGroup Credit Suisse … Eldridge … Ernst & Young … Guggenheim … Investcorp … Novo Nordisk … SoftBank«14https://milkeninstitute.org/content/support-milken-institute#sponsorship

Milken Institute organizira letno konferenco Milken Institute Global Conference, katere vidnejši udeleženci so bili –
Marc Benioff – Salesforce, Christine Lagarde, George W. Bush, Steven Mnuchin, William J. Clinton, Elon Musk, Michael Corbat – CitiGroup, Indra Nooyi – Amazon/PepsiCo, Jamie Dimon, Eric Schmidt, Chuck Schumer, Anthony Fauci, Stephen Schwarzman, Anne-Marie Slaughter, Anne Finucane – Bank of America, Adena Friedman – Nasdaq, David Solomon, Bill Gates, Masayoshi Son – SoftBank, Kristalina Georgieva – IMF, George Takei – Hollywood, Jane Goodall, Ivanka Trump, Richard Haass, Joe Tsai – Alibaba, Tom Hanks, Darren Walker – Ford Foundation, Jeffrey L. Harmening – General Mills, Marillyn Hewson – Lockheed Martin, Reese Witherspoon – Hollywood, Valerie Jarrett – Obama Foundation, Paul Kagame, Tony Blair, savdska princesa Ameerah Al-Taweel, Susan Eisenhower, Robert Gates, Al Gore, Glodie Hawn – Hollywood, Arianna Huffington, Ashley Judd – Hollywood, Mikhail Khodorkovsky, Nicholas Kristof, Lord Peter Mandelson, Patrick Moynihan – Blockchain Industries, General David Petraeus, Thomas Pritzker, Steven Rattner, Bill Richardson, Nouriel Roubini, Vasser Seydell – Ted Turner Foundation, Lawrence Summers, Jane Harman, David Rubenstein in ostali.

»$250,000-$499,999 … The Crown and Goodman FamilyNoVo Foundation … $100,000-$249,999 … The Marc Haas Foundation … Robert R. McCormick FoundationPritzker Pucker Family FoundationEdmond J. Safra Foundation … $50,000-$99,999 … Walter & Elise Haas FundThe David & Lucile Packard Foundation … $25,000-$49,999 … Bezos Family FoundationGeorge Lucas Family Foundation … $10,000-$24,999 … The Roy & Patricia Disney Family FoundationRoy A. Hunt Foundation … $5,000-$9,999 … The Annenberg FoundationJohn and Hilda Arnold Foundation … Silicon Valley Community Foundation … CORPORATIONS … $50,000-$99,999 … Google, Inc. … Hyatt Legal Plans … $25,000-$49,999 … FedEx Corporation … GE FoundationGilead Sciences Inc. … $10,000-$24,999 … Bank of America Charitable Foundation … DLA PipereBay FoundationErnst & Young LLP … Goldman, Sachs & Co. Matching Gift Program … JPMorgan Chase & Co. … McKinsey & Company … National Basketball Association … News Corp Giving … GIFTS IN TRIBUTE … totaling more than $440,000 … Jennifer & Peter BuffetKaren Sulzberger«15https://www.facinghistory.org/sites/default/files/Annual_Report_18_v04122019.pdf, str. 40 – 43

Paul Polman 

Ostali svetovalci in govorci so pomembni globalisti, kot tudi posamezni vodilni predstavniki ”liberalne CIA” – Justin Trudeau, Kofi Annan, Emma Watson, Mohammad Yunus, Cher, Desmond Tutu, Mary Robinson, Bill Clinton, Sir Bob Geldof, Meghan Markle, Jamie Oliver, Arianna Huffington, Richard Branson, Jack Dorsey, Jimmy Wales – Wikipedia, Jean-Paul Agon – L’Oreal, Dambisa Moyo – Barclays Bank, Princess Mette-Marit of Norway, Prince Haakon of Norway, Nadya Tolokonnikova – Pussy Riot, Vicente Fox, Wael Ghonim – Google (vpleten v proti-vladne proteste v Egiptu; spletne aplikacije razvite preko State Department – Hillary Clinton), Princess Haya Bint Al Hussein, Rosario Dawson, Leena Nair – Unilever, Laxman Narasimhan – PepsiCo., Lord Michael Hastings – KPMG, Juanpa Zurita – Facebook influencer, Ellie Goulding, Jennifer Corriero – Young Global Leader (WEF), Mark Pollock -Young Global Leader (WEF), Carl-Henric Svanberg – Volvo, Mo Ibrahim, Ben van Beurden – Shell, Fatou Bensouda – International Criminal Court, Jane Goodall, John Kerry, Denise Young Smith – Apple, Tidjane Thiam – Credit Suisse, Ulrike Sapiro – Coca-Cola, Akon, Emmanuel Lulin – L’Oreal, Fatima Bhutto, Kathy Calvin – UN Foundation, Kenneth Roth – Human Rights Watch, Mike Davis – Global Witness.
So-ustanovitelj od One Young World je David Jones, ki je bil vodilna sila za TckTckTck Campaign for Climate Justice, ki jo je organiziral Kofi Annan. TckTckTck Campaign for Climate Justice pa prav tako del ”liberalne CIA”’. Jones pa je bil tudi član od Facebook Client Council, ter bil generalni direktor od francoskega PR podjetja Havas in Havas Worldwide, katerega stranke so največje globalne korporacije. Njegovo delo pri One Young World pa je bilo priznano tudi s strani Clinton Global Initiative.

Sir Evelynn de Rothschild 

Jeff Conway

State Street upravlja z $2,500 milijardami premoženja, ter ima $31,600 milijard pod skrbništvom in upravljanjem.

Laurance Fink 

Peter Harrison

»Our members range from small, independent UK investment firms to Europe-wide and global players. Collectively, they manage over £8.5 trillion of assets on behalf of their clients in the UK and around the world. That is 13% of the £67 trillion global assets under management.. We act as their voice and represent their interests to policymakers and regulators, and help explain to the wider world what the industry does16https://www.theia.org/about-us

F. William McNabb III 

Indra Nooyi 

Adam Posen 

Andrea Rossi 

Laynn Forester de Rothschild

John J Studzinski 

Darren Walker

Višji svetovalci so – 

Financerji od CPJ leta 2019; poudarjene so del ”liberalne CIA” –

»Achelis and Bodman Foundations [”konservativna CIA”] … Adobe [Sun Valley Meetings] … Al Jazeera [Financer Katar – vodilni financer skrajne Muslimanske bratovščine in terorizma] … Amazon Studios [Sun Valley Meetings] … American Express Company [CFR] … Annenberg FoundationApple News [Sun Valley Meetings] … Laura & John Arnold … Arnold Ventures … AT&T [CFR, Sun Valley Meetings] … Blavatnik Family FoundationBloomberg LPBNY Mellon [CFR] … Brunswick Group LLC … BuzzFeed … Carnegie Corporation of New YorkCBS News [Sun Valley Meetings] … Citi [CFR] … CNN Worldwide [Sun Valley Meetings] … Craig Newmark School of JournalismDisney-ABC Television Group [Sun Valley Meetings] … Dow Jones Company … Dow Jones Foundation … Edelman Public Relations Worldwide … Facebook [CFR, Sun Valley Meetings] … Forbes Inc. … Ford Foundation … Ford Motor Company … FOX News [Sun Valley Meetings] … Getty Images … Goldman, Sachs & Co. [CFR] … Google, Inc [CFR, Sun Valley Meetings] … Heising-Simons Foundation … HSBC North America … HuffPostJ.M. Kaplan FundJohn D. and Catherine T. MacArthur Foundation John S. & James L. Knight FoundationMorgan Stanley Global Impact Funding Trust [CFR, Sun Valley Meetings] … National Public Radio … NBC News [Sun Valley Meetings] … NBC Universal Media, LLC [Sun Valley Meetings] … New York Times Company Foundation [Sun Valley Meetings] … Open Society FoundationsOpen Society Institute … Overbrook Foundation … Pritzker Pucker Family FoundationRobert R. McCormick FoundationRockefeller Philanthropy AdvisorsSony Corporation of America [Sun Valley Meetings] … Sullivan and Cromwell [CFR] … Arthur O. Sulzberger … The Associated Press … The Business CouncilThe Financial TimesThe New York Times Company … The New YorkerThe Wall Street JournalThe Washington Post [Sun Valley Meetings] … Thomson Reuters [CFR] … Time Inc. … Twitter Inc. [Sun Valley Meetings] … United Talent AgencyUnivision [Sun Valley Meetings] … Viacom Inc. [Sun Valley Meetings] … Walt Disney Company Foundation [Sun Valley Meetings] … Yahoo News [Sun Valley Meetings]«17https://cpj.org/wp-content/uploads/2020/09/CPJ.2020.Annual.Report.pdf, str 24-25

Judith Rodin

Princ Charles in Coalition for Inclusive Capitalism

Lady Lynn Forester de Rothschild, princ Charles in Christine Lagard.

Prvo konferenco od Conference on Inclusive Capitalism, ki je bila 27. maja 2014, pri The Mansion House and Guildhall v City of London Corporation, sta odprla njen pokrovitelj in vodilni globalist Princ Charles in globalistka Christine Lagard, direktorica od IMF. Lagard je hkrati ena od vodilnih feministk in ena vodilnih  propagandistk spolnih kvot.

Princ Charles je tako začel svoj govor –

»Lord Mayor, Ladies and Gentlemen, I can only thank The Lord Mayor most warmly for her truly kind introduction and also, even more warmly, congratulate Lady Rothschild and the City of London for managing to bring together such a remarkable group of people. I am sure I could benefit from learning how you do it!

I felt that unless the business world considered the social, community and environmental dimensions, we might end up coming full circle. Hence my efforts to build effective partnerships between the private, public and N.G.O. – or civil society – sectors.

We live in an extraordinary period of human history. It is a time of great wealth and opportunity, but it is also a time dogged by increasing turbulence and tragedy and the growing plight of the most vulnerable people. And, of course, it is a time of unprecedented environmental change, undoubtedly compounded by Man-made global warming and with great strain placed on Nature’s life-support systems. In other words, her soils, fresh water, forests, fisheries, oceans and biodiversity – which are being lost at an alarming rate.

The key to forging such a new approach has to be, I would have thought, a fundamental transformation of global Capitalism.«18https://www.princeofwales.gov.uk/speech/speech-hrh-prince-wales-inclusive-capitalism-building-value-renewing-trust-conference

Princ Charles pa je kot vpliven globalist tudi ustanovitelj od Prince of Wales Business Leaders Forum, ki se danes, imenuje International Business Leaders Forum (IBLF) – Global, ki je še ena v vrsti ”okoljevarstvenih”, filantropskih, multi-kulturnih – UN-ovih ”new-age” organizacij.
V vodstu pa zopet najdemo predstavnike podjetij, ki predstavljajo Trilateral Commission in Council on Foreign Relations; financerji od IBLF pa so hkrati financerji ”liberalne CIA”.

Upravitelji od IBLF leta 2009 –

Udeleženci konference Coalition for Inclusive Capitalism leta 2015

Pomembnejši udeleženci konference leta 2015 so bili Richard Adkreson – Freeport-McMoRan; Mark Carney – Bank of England; Bill Clinton – Clinton Global Initiative; Richard Edelman – Edelman; Indra Nooyi; Adam Posen – PIIA; Judih Rodin – Rockefeller Foundation; Adrea Rossi – Axa Investment Managers; Sir Evelyn de Rothschild; Lady Lynn Forester de Rothschild; Stephen Schwarzman – Blackstone Group; Ratan Tata – Tata & Sons; Prince Charles; Thorald Barker – Wall Street Journal, Bain & Co.; Zanny Minton Beddoes – The Economist; Ryan Blute – PIMCO; Stephen Blyth – Harvard Management Company, Morgan Stanley; Louisa Bojesen – CNBC; Tony Broccardo – Barclays Pension Fund; Arthur Brooks – American Enterprise Institute; Ann Cairns – MasterCard.

Financerji konference leta 2015 so bili –

»AMG [Affiliated Managers Group]; Blavatnik Family Foundation; Bruns … Ford Foundation The Rockefeller Foundation«19https://www.inc-cap.com/conferences/2015-conference/


Viri –