Blue Header Kult Grete Thunberg

Zveza NATO

Objavljeno dne: 25/03/2024
Zadnja posodobitev: 20/04/2024
Avtor: Sebastjan Starec

Uvod

Prvi generalni sekretar zveze NATO general Hastings Ismay

»[NATO was created to] keep the Soviet Union out, the Americans in, and the Germans down1https://www.nato.int/cps/us/natohq/declassified_137930.htm

Daniele Ganser v knjigi NATO’s Secret Armies: Operation Gladio and Terrorism in Western Europe – 

»As the Cold War ended, following juridical investigations into mysterious acts of terrorism in Italy, Italian Prime Minister Giulio Andreotti was forced to confirm in August 1990 that a secret army existed in Italy and other countries across Western Europe that were part of the North Atlantic Treaty Organization (NATO). Coordinated by the unorthodox warfare section of NATO, the secret army had been set up by the US secret service Central Intelligence Agency (CIA) and the British Secret Intelligence Service (MI6 or SIS) after the end of the Second World War to fight Communism in Western Europe.«

So-ustanovitelj Trilateral Commission Zbigniew Brzezinski v knjigi The Grand Chessboard – 

»NATO provides not only the main mechanism for the exercise of U.S. influence regarding European matters but the basis for the politically critical American military presence in Western Europe

Ameriški neokonservativni predsednik George W. Bush leta 2008 –

»Afghanistan is the most daring and ambition mission in the history of NATO. An alliance that never fired a shot in the cold war is now leading the fight on a key battleground of the first war in the 21st century. In Afghanistan, forces from NATO and many partner nations are bringing honor to their
uniforms and pride to their countries.«2https://www.govinfo.gov/content/pkg/WCPD-2008-04-07/pdf/WCPD-2008-04-07.pdf; str. 463

”Anti-establišment” Donald Trump leta 2016 – 

»I’m all for NATO. … “We pay approximately 73 percent of the cost of NATO. It’s a lot of money to protect other people,” Trump said. That percentage, however, is incorrect. The United States actually pays just over 22 percent of the cost of NATO’s spending3https://www.politico.eu/article/new-donald-trump-im-all-for-nato/

Vodilno sredstvo ”konservativne CIA” in Trumpov svetovalec za nacionalno varnost Michael Flynn – 

»NATO was formed post-World War II. We’re a little bit more than a half-century old. Do we want NATO to go on for another half-century? I think that the answer is, sitting here today: I don’t know. If I had to bet on it, I would say, yeah, we have to have these alliances going forward and see who’s going to pay for them4https://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-a-1103192.html

Richard D. Hooker Jr., član Trumpove ”anti-establišment” administracije – 

»This administration believes in NATO, and is committed to retaining, defending, and strengthening NATO5https://www.atlantik-bruecke.org/wp-content/uploads/ATB_Gesamt_Final_web-1.pdf; str. 60

 • Hooker je član od ”anti-Trumpovega” Council on Foreign Relations.
 • Bil namestnik poveljnika in dekan od NATO Defense College.
 • Hooker je Nonresident Senior Fellow pri Transatlantic Security Initiative na Scowcroft Center for Strategy and Security pri ”anti-Trumpovem” Atlantic Council.

Prvorazredno Rockefellerjevo pro-palestinsko sredstvo Rashid Khalidi za Democracy Now, ki je del omrežja ”liberalne CIA” – 

»President Bush Sr. and Secretary Baker, way back when, told Gorbachev, “We are not going to advance NATO into Eastern Europe. We’re not going to – we’re not going to advance NATO into East Germany, if you allow the unification of Germany.” Where is that pledge? Where is the logic behind a military alliance, devised in the time of communism, before the Berlin Wall fell, now being in the Ukraine, in Poland, in Estonia, in Latvia and Lithuania? I don’t understand.«

Vodilno Rockefellerjevo in Sorosovo sredstvo ”liberalne CIA” Noam Chomsky – 

»NATO is the most violent, aggressive alliance in the world.«6https://breachmedia.ca/noam-chomsky-says-nato-most-violent-aggressive-alliance-in-the-world/

Vodilno Rockefellerjevo in Sorosovo proti-semitsko sredstvo ”liberalne CIA” Jeremy Corbyn o zvezi NATO – 

»Disband military alliances like Nato to bring about peace.«7https://www.independent.co.uk/news/uk/jeremy-corbyn-nato-labour-ukraine-russia-b2061622.html

Vse od ustanovitve leta 1954 predstavlja vodilno ozadje zveze NATO skupina Bilderberg, ter od leta 1961 še Atlantic Council. Posredno in neposredno pa še Council on Foreign Relations, Trilateral Commission in Munich Security Conference. Čisto vsak generalni sekretar zveze NATO je vse od ustanovitve zveze in do danes, udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, številni med njimi pa so bili udeleženci tudi preden so bili imenovani za generalnega sekretarja. Nastanek zveze NATO je usklajen z nastajanjem Evropske unije oz. Evropske skupnosti. Vodilnega predstavnika skupine Bilderberg, vse od njene ustanovitve leta 1954 predstavlja družina Rockefeller s svojimi ključnimi predstavniki in zavezniki, kot so Henry Kissinger, Otto Wolff von Amerongen, princ Bernhard, Gianni Agnelli in podjetje Fiat, družina Wallenberg, nizozemska kraljeva družina, James Wolfensohn, Peter Sutherland, Etienne Davignon, Lord Kerr, Sorosov in Wallenbergov agent Carl Bildt, Eric Schmidt in še številni ostali. Dejansko vsi ameriški predstavniki skupine Bilderberg so člani od Council on Foreign Relations, ki je vse od druge svetovne vojne dalje v Rockefellerjevih rokah, številni pa so tudi člani Rockefellerjeve Trilateral Commission, ki se seveda močno prepleta s skupino Bilderberg.

Poleg teh skupin pa je potrebno izpostaviti še Munich Security Conference, ki je prav tako tesno povezana z zvezo NATO in z ameriško-nemško nacionalno varnostno in zunanjo politiko. Sama Münchenska konferenca pa je zadnjih nekaj let močno prepletena s Sorosovim omrežjem. Tako se je münchenske varnostne konference, katere financer je tudi Soros, udeležilo vseh šest zadnjih generalnih sekretarjev zveze NATO. S samim Sorosom, ki predstavlja botra slovenske oz. globalne skrajne ’’proti-NATO’’ levice, pa so povezani trije nekdanji generalni sekretarji zveze NATO – Javier Solana, Jaap de Hoop Sheffer, Lord George Robertson, ki so (bili) vsi člani Sorosovega European Council on Foreign Relations, ki je pod-veja Rockefellerjevega Council on Foreign Relations. Poleg tega pa sta (bila) Robertson in Solana tudi upravitelja Sorosove International Crisis Group.

Na nižjem, vojaškem nivoju, pa predstavljata ozadje zveze NATO tudi Supreme Allied Command Europe (SACEUR) in Supreme Allied Commander Transformation.

Uradni ustanovitelji zveze NATO

Na prvi pogled se zdi, da arhitekti nastajanja zveze NATO niso del nekega elitnega, še manj pa tega skrivnega omrežja, kateremu dominirajo vodilni bankirji, tehnokrati in industrialci. Poleg tega pa prihajajo ustanovitelji iz na videz precej nevralne Kanade, ki sicer spada pod britansko krono. Vendar je to daleč od resnice. Uradno so snovalci od North Atlantic Treaty visoki kanadski diplomati in politiki Lester B. Pearson, Escott Reid, Humphrey Hume Wrong in kanadski premier Louis St. Laurent. Ključna med njimi sta predvsem bodoči kanadski premier Pearson in njegov vodilni pomočnik Reid. Tako Pearson, kot Reid, sta v resnici del pol-skrivnega Anglo-ameriškega omrežja Round Table Group, ki je del omrežja vodilne Anglo-ameriške super elitne Pilgrims Society, katere vodilni predstavniki so člani družin Morgan, Rockefeller, Mellon, Vanderbilt, brata Dulles, vodilne britanske aristokratske in bankirske družine z Rothschildi na čelu, kasneje pa še Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Paul Volcker, Donald Rumsfeld in ostali. Preko Pilgrims Society/Round Table Group tudi nastanejo vodilni zunanje politični, nacionalno varnostni in ekonomski think tanki – Royal Institute of International Affairs (RIIA), Council on Foreign Relations, skupina Bilderberg, Atlantic Council in ostali. Kot tudi Canadian Institute of International Affairs (CIIA), iz koder izvirajo vodilni kanadski diplomati.

To omrežje pa je tudi ozadje od League of Nations, s katerim sta tesno povezana tako Pearson, ki postane tudi so-arhitekt ustanovitve od United Nations, kot Wrong. Eden od ključnih Pearsonovih mentorjev je vplivni kanadski diplomat Vincent Massey, pri kateremu je Pearson leta 1936 pomočnik pri League of Nations. Sam Massey, ki je seveda član od Round Table Group, pa je pod močnim vplivom Lorda Lothiana, ki je ena od osrednjih osebnosti od Round Table Group. 

Pearsonov glavni pomočnik Reid je leta 1929 študiral kot elitni Rhodes Scholar. Ustanovitelj od Rhodes Scholarship, ki deluje preko Rhodes Trust, je ključni ustanovitelj od Rhodes Secret Society oz. Round Table Group Lord Cecil Rhodes. Leto dni kasneje pa prejme Reid še Rockefeller Fellowship za preučevanje kanadskega strankarskega in volilnega sistema. Dve leti kasneje postane Reid prvi polno zaposleni nacionalni sekretar od Canadian Institute of International Affairs (CIIA), ki je, kot že omenjeno, del omrežja od RIIA, CFR in Institute of Pacific Relations. Hkrati pa je CIIA financiran s strani Rockefeller Foundation, Ford Foundation in Carnegie Corporation of New York. Prav tako kot Pearson, pa je tudi Reid snovalec ustanovne listine UN.

S samim začetkom druge svetovne vojne, ko se tudi prične program Land-Lease, pa se tudi začne zmanjševati vpliv Velike Britanije v tem skrivnem Anglo-ameriškem establišmentu. S tem se močno zmanjša tudi vpliv od Round Table Group, kar pa pomeni izrazito prevlado Rockefellerjevega omrežja, ki je vseprisotno še danes.

»Any discussion of Canada’s involvement in NATO must begin with Lester B. Pearson. Secretary of State for External Affairs at the time, Pearson played a key role in drafting the North Atlantic Treaty and helping NATO find its feet as an international organisation. He believed that NATO could — and should — be more than just a military alliance. When it came time to negotiate the North Atlantic Treaty, Pearson and the Canadian delegation pushed for the inclusion of a clause that encouraged members to forge stronger political and economic ties, in addition to coordinating their militaries. This clause — not immediately popular with Allies, but vociferously defended by Canada — came to be known as “the Canadian Article.”«8https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_161511.htm%3FselectedLocale%3Den

Arhitekti zveze NATO – 

 • Lester B. Pearson
  • Pearson je leta 1935 delegat pri League of Nations.
  • Pearson je v Londonu v obdobju od 1935 – 1941 pomočnik vplivnega Vincenta Masseyja, ki je v obdobju od 1935 – 1946 visoki komisar Kanade v Veliki Britaniji. V tem obdobju je Massey tesno povezan s skrivno anglo-ameriško združbo Round Table Group,9https://staging.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/round-table-movement ki je hkrati tesno povezana s Pilgrims Society. Iz tega omrežja ima največji vpliv na Masseyja Lord Lothian, ki je tudi upravitelj od Rhodes Thrust, katero je ozadje od Rhodes Scholarship. Družina Lothian še danes tvori pomembno globoko ozadje v Veliki Britaniji, predvsem preko neokonservativnega obveščevalnega omrežja. Massey je preko obeh, Round Table Group in preko Pilgrims Society povezan s pro-nacističnim omrežjem Cliveden Set, kjer ima vodilno vlogo super elitna družina Astor. Vikont Astor je redni gost Masseyjevega predstavništva v Londonu. Massey postane kasneje guverner Kanade, od 1952 – 1959. S tem položajem postane predstavnik britanske kralja Georgea VI, nato pa Elizabete II.
  • Med tem, ko je Pearson kanadski ambasador v Washingtonu, je bil eden od ključnih snovalcev Združenih narodov in bi moral postati prvi generalni sekretar UNa, nato pa še leta 1950 in 1953, vendar je temu nasprotovala Sovjetska zveza.10https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_161511.htm%3FselectedLocale%3Den V resnici predstavlja ozadje nastajanje UN-a Council on Foreign Relations preko State Departmenta. Pearson nato postane vodja kanadske delegacije pri UN od leta 1946 – 1956.
  • Leta 1947 napiše Pearson govor v katerem kanadski premier St. Laurent predlaga ustanovitev North Atlantic Treaty Organization (NATO).11https://sourcewatch.org/index.php/Lester_B._Pearson
  • Pearson je vodja kanadske delegacije pri zvezi NATO do leta 1957, ter deluje kot predsedujoči od NATO Council, 1951 – 1952.
  • Drugo pomembno Pearsonovo ozadje je v Kanadi preko Liberal Party of Canada predstavljal njegov tesni prijatelj Walter Gordon, ki je tudi član od Round Table Group.12https://staging.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/round-table-movement Gordon postane Pearsonov finančni minister v obdobju od 1963 – 1965. Gordon in Pearson prideta v resen spor za časa drugega Pearsonovega mandata, zaradi znatnega povečanja zveznih odhodkov in upada dobrega finančnega poslovodenja. Gordon je bil udeleženec zasedanja skupine Bilderberg v letih 1958, 1959, 1961. Na naslednjih volitvah Gordon podpre Pierrea Trudeauja, ki postane tesen zaveznik Rockefellerjevega pro-globalističnega omrežja preko vodilne kanadske družine Desmarais.
  • Pearson, ki v javnosti velja za uglednega diplomata, v resnici podpira apartheid v Afriki; Sionizem; (v glavnem Cijine) državne udare v Gvatemali, Iranu in Braziliji; ameriško invazijo na Dominikansko republiko; podpira ameriško invazijo na Vietnam.
  • Udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1961, 1964, 1968.
  • Kanadski premier, 1963 – 1968.
 • Escott Reid
  • Študiral kot Rhodes Scholar, 1929.13https://ambcanada.ca/ambassadors/1945-2/
  • Bil Rockefeller Fellow – Rockefeller Foundation, 1930. Preko štipendije preučuje kanadski strankarski in volilni sistem.14https://www.newspapers.com/article/the-ottawa-citizen-obituary-for-escott-m/38006033/
  • Snovalec ustanovne listine Združenih narodov.
  • Pearsonov glavni pomočnik pri snovanju zavezništva zveze NATO.
  • Bil prvi nacionalni sekretar od leta 1928 ustanovljenega Canadian Institute of International Affairs (CIIA)/Canadian International Council (CIC), 1932 – 1938. CIC je v obdobju 1936 – 1955 financiran s strani Rockefeller Foundation, Ford Foundation in Carnegie Corporation of New York. CIIA pa je hkrati del omrežja od Institute of Pacific Relations (ICR).15https://thecic.org/about-old/history/ Član uprave od ICR je tudi Leo Pasvolsky, eden od vodilnih ekonomistov pri Rockefellerjevem Brookings Institute, ki je vodilni strokovnjak na State Departmentu glede ustanavljanja UNa.16https://www.degruyter.com/document/doi/10.3138/9781487580407-016/html
  • Reid je eden ključnih za transformacijo kanadske povojne politike v ustvarjanje novega svetovnega reda – preko tega skrivnega Anglo-ameriškega omrežja od CFR in RIIA.
 • Humphrey Hume Wrong
  • Leta 1927 postane prvi sekretar pri družinskem prijatelju Vincentu Masseyju, na kanadski ambasadi v Washingtonu, kjer se deset let uči diplomacije.17https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/humphrey-hume-wrong Wrong se na ambasadi pridruži še Lesterju Pearsonu in tesnemu prijatelju Normanu Robertsonu. Robertson je še eden iz vodilnih predstavnikov kanadske zunanje politike, ki je tesno povezan z League of Nations in ustanavljanjem Združenih narodov. Robertson, ki je leta 1923 študiral kot Rhodes Scholar,18https://ambcanada.ca/ambassadors/norman-robertson/ je bil kasneje udeleženec zasedanj skupine Bilderberg v letih 1955, 1956 in 1961.
  • Wrong postane leta 1937 kanadski svetovalni uradnik pri League of Nations v Ženevi.19https://discoverarchives.library.utoronto.ca/index.php/george-mackinnon-wrong-family-fonds
  • Kanadski ambasador v ZDA, 1946 – 1953.
  • V obdobju od 1952 – 1957 pa je visoki komisar v Veliki Britaniji.
 • Louis St. Laurent
  • Kanadski premier, 1948 – 1957.

Generalni sekretarji zveze NATO

 • Hastings Ismay – generalni sekretar zveze NATO, 1952 – 1957.
  • Britanski zunanji minister, 1951 – 1952.
  • Udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1955, 1956.
 • Paul-Henri Spaak – generalni sekretar zveze NATO, 1957 – 1961
  • Predsednik skupščine Združenih narodov, 1946 – 1947.
  • Belgijski premier, 1947 – 1949.
  • Član od Hague Congress, 1948.
  • Predsednik od European Movement International, 1950 – 1955.
  • Predsednik Evropskega parlamenta (European Coal and Steel Community), 1952 – 1954.
  • Udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1959, 1960, 1963.
  • Vodilni član od International Club Chateau Sainte-Anne (pokrovitelj je belgijska kraljeva družina; tesno povezano elitnim belgijskim pedofilskim omrežjem; vodstvo in člani – Count de Kerchove; Charles Ferdinand Nothomb; Aurelio Peccei – Club of Rome; Jacques Solvy; Etienne Davignon – Friends of Europe; joranski princ El Hassan bin Talal; Armand de Decker; Count Pierre Harmel), 1969 – .
 • Dirk Stikker – generalni sekretar zveze NATO, 1961 – 1964.
  • Nizozemski zunanji minister, 1948 – 1952.
  • Udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1964.
 • Manlio Brosio – generalni sekretar zveze NATO, 1964 – 1971.
  • Italijanski minister za obrambo, 1945 – 1946.
  • Italijanski ambasador v ZDA, 1955 – 1961.
  • Udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1965 – 1967.
 • Joseph Luns – generalni sekretar zveze NATO, 1971 – 1984.
  • Bil udeleženec (1948) od Haag Congress, preko katerega kasneje nastane European Movement.
  • Nizozemski zunanji minister, 1952 – 1971.
  • Udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1964 – 1975, 1977 – 1984.
 • Lord Peter Carington – generalni sekretar zveze NATO, 1984 – 1988.
  • Član od Trilateral Commission, 1978 – 1979.
  • Udeleženec in član nadzornega odbora zasedanj skupine Bilderberg, 1978, 1983, 1984, 1987, 1989 – 1998, 2013.
  • Britanski zunanji minister, 1979- 1982.
  • Ustanovni direktor od Kissinger Associates, 1982 – 1984, 1988 – 1997.
  • Član mednarodnega svetovalnega odbora od Rockefellerjeve Chase Manhattan Bank, vsaj od 1990 – .
  • Pod-predsednik od British-American Parliamentary Group, vsaj od 2005 – 2011.
  • Član globalne svetovalne uprave od Council on Foreign Relations.
  • Član od Royal Institute of International Affairs.
  • Član od Pilgrims Society.
  • Član zelo elitnega britanskega političnega kluba White’s.
 • Manfred Wörner – generalni sekretar zveze NATO, 1988 – 1994.
  • Nemški minister za obrambo iz stranke CDU, 1982 – 1988.
  • Udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1982, 1985, 1990 – 1993.
 • Willem Claes – dokazano skorumpirani generalni sekretar zveze NATO, 1994 – 1995.
  • Belgijski zunanji minister, 1992 – 1994.
  • Predsednik od Party of European Socialists, 1992 – 1994.
  • Udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1994, 1995, 2003.
  • Udeleženec Munich Security Conference, 1995 (William Perry).20https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1995-01-31-wr-26515-story.html
  • Udeleženec World Economic Forum, 1995.
  • Direktor belgijskega Royal Institute of International Affairs.
  • Član neznane elitne z belgijsko mafijo povezane lože (Willy de Clercq; Jean Gol; mafijski šef Eric Haemers).
 • Javier Solana – generalni sekretar zveze NATO, 1995 – 1999.
  • Študiral kot elitni Fulbright Scholar, ki ga financira State Department.
  • Udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1985, 1998, 2000, 2010, 2011.
  • Španski zunanji minister, 1992 – 1995.
  • Generalni sekretar Zahodne evropske unije, 1999 – 2009.
  • Generalni sekretar odbora Evropske unije, 1999 – 2009.
  • Visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko, 1999 – 2009.
  • Upravitelj od Friends of Europe (Tanja Fajon; Alojz Peterle), 2001 – .
  • Član svetovalne uprave Centra za evropsko prihodnost (Zbigniew Brzezinski; Giuliano Amato; Ban Ki-moon), ki je ozadje Blejskega strateškega foruma, 2006 – .
  • Udeleženec od World Economic Forum, 2007, 2013, 2014.
  • Udeleženec Munich Security Conference, 1996, 2000, 2001 2009 – 2011, 2013 – 2015, 2017, 2019, 2022.
  • Upravitelj Sorosove International Crisis Group, 2010 – 2018.
  • Član od Trilateral Commission, 2011; udeleženec srečanj 1998, 1999, 2007.
  • Član Sorosovega European Council on Foreign Relations.
  • Udeleženec World Economic Forum, 2013, 2014.
  • Član globalne svetovalne uprave od Council on Foreign Relations, vsaj od 2021 – .
  • Član od Club of Rome (del Rockefellerjevega omrežja).
  • Član svetovalnega odbora od Munich Security Conference (George Soros; Alexander Soros; Wolfgang Ischinger), 2019 – .
 • Lord George Robertson – generalni sekretar zveze NATO, 1999 – 2003.
  • Udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1998, 2001.
  • Udeleženec Munich Security Conference, 1999 – 2002, 2014.
  • Udeleženec od World Economic Forum, 2003.
  • Upravitelj Sorosove International Crisis Group, 2004 – ; svetovalec 2006 – .
  • Udeleženec skrivnih Forstmann Little Conferences.
  • Član mednarodne svetovalne uprave od Council on Foreign Relations.
  • Član mednarodne svetovalne uprave od Atlantic Council.
  • Član Sorosovega European Council on Foreign Relations, 2008 – .
  • Član svetovalne uprave od American European Community Association, vsaj od 2009 – .
  • Predsednik od Chatham House, – 2011.
  • Član svetovalnega odbora od International Institute for Strategic Studies, vsaj od 2020 – .
  • Dobitnik nagrade Distinguished Leadership Awards od Atlantic Council.
 • Jaap de Hoop Scheffer – generalni sekretar zveze NATO, 2004 – 2009.
  • Nizozemski zunanji minister, 2002 – 2003.
  • Član vplivne in zelo elitne nizozemske bratovščine Minerva na Leiden University, ki nekako predstavlja ozadje nizozemske vladajoče elite, ki skupaj z nizozemsko kraljevo družino vlada iz ozadja.
  • Udeleženec zasedanj skupine Bildernerg, 2003, 2005, 2008, 2009.
  • Udeleženec Munich Security Conference, 2004 – 2009, 2019.
  • Udeleženec World Economic Forum, 2004.
  • Direktor nizozemske veje od American European Community Association (ustanovitelji – Henry Kissinger; George Ball; George McGhee; J. Peter Grace Jr.; Robert Strauss), vsaj od 2013 – .
  • Član od Trilateral Commission, 2015 – .
  • Član Sorosovega European Council on Foreign Relations (Tanja Fajon; Danilo Turk; Samuel Žbogar; Alja Brglez)
  • Upravitelj od Friends of Europe (Tanja Fajon; Alojz Peterle), vsaj od 2021 – .
 • Anders Fogh Rasmussen – generalni sekretar zveze NATO, 2009 – 2014.
  • Danski premier, 2001 – 2009.
  • Udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 2000, 2003, 2014.
  • Udeleženec World Economic Forum, 2004, 2008, 2009.
  • Udeleženec Munich Security Conference, 2010, 2011, 2013, 2014, 2019, 2022, 2023.
  • Strokovnjak pri Schranner Negotiations Institute (David Petraeus – CIA; Matthias Schranner; John Kerry; Joschka Fischer – ECFR; Wolfgang Ischinger – Munich Security Conference; Karl-Theodor zu Guttenberg).
  • Ustanovni predsedujoči od Transatlantic Commission on Election Integrity (ustanovni predsedujoči Michael Chertoff; Jeo Biden; John D. Negroponte; Victor Pinchuk; Marietje Schaake – ECFR ), 2018 – .
  • Dobitnik nagrade Distinguished Leadership Awards od Atlantic Council.
 • Jens Stoltenberg – generalni sekretar zveze NATO, 2014 – .
  • Norveški premier, 2003 – 2013.
  • Udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 2002, 2015, 2017 – 2019.
  • Udeleženec World Economic Forum, 2013, 2019, 2020, 2023.
  • Udeleženec Munich Security Conference, 2017, 2022.
  • Član od High-level Advisory Group on Climate Change Financing (člani – so-predsedujoči Gordon Brown, Larry Summers, George Soros, Nicholas Stern, Zhu Guangyao), 2010 – .

Supreme Allied Command Europe (SACEUR)

Za poveljnike od SACEUR je značilno, da postanejo člani liberalnega establišmenta praviloma takoj po končanju mandata. Največja izjema je le ustanovni poveljnik Dwight Eisenhower, ki je bil del elite še preden je zavzel ta položaj. Mandat pa konča, ker postane predsednik ZDA. Eisenhower je tudi znan po tem, da je proti koncu svojega življenja opozarjal o prihajajoči nevarnosti zaradi “military–industrial complex.’’
Tako postane 19. decembra 1950 super elitni general Dwight Eisenhower prvi poveljnik od Supreme Allied Commander Europe (SACEUR).21https://www.eucom.mil/organization/history-of-useucom/history-of-supreme-allied-commander-europe-saceur; dostop 19.2.2024 Za časa njegovega vodenja SACEUR pa začne nastajati tudi skupina Bilderberg preko nizozemskega princa Bernharda in ameriške naveze preko Council on Foreign Relations, kjer prevzema ključno vlogo David Rockefeller. Ni presenečenje, da postane Eisenhower član od CFR leta 1949, preden prevzame SACEUR. Istega leta pa postane tudi ustanovni član od National Committee for a Free Europe, ki je fasada od Cije. Ustanovitelj komiteja je Allen Dulles, bodoči Cijin direktor, ki postane tudi obveščevalni mentor Davida Rockefellerja.
Prvi udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, kot poveljnik od SACEUR je bil General Alfred M. Gruenther leta 1955, in od tedaj ter vsaj do leta 1993 je bil vsak poveljnik SACEUR vsaj enkrat udeleženec zasedanja skupine Bilderberg. Prvi, ki se ne udeležijo zasedanj so general John M. Shalikashvili, poveljnik 1992 – 1993; general George A. Joulwan, poveljnik 1993 – 1997; general Wesley Clark, 1997 – 2000; general Joseph Ralston, 2000 – 2003. Se pa Joulwan leta 1996 udeleži Munich Security Conference (MSC), ki postane stalnica med kasnejšimi poveljniki SACEUR. Prav tako pa postane Clark vsaj od leta 1999, tudi ko konča mandat, redni udeleženec od MSC. Clark je tudi eden izmed teh, ki je bil že kot študent izbran za predstavnika liberalnega establišmenta, saj je študiral kot Rhodes Scholar, kot tudi član od CFR postane 21 let prej, preden postane poveljnik SACEUR.
Vodja ameriških delegacij pri MSC je vse od leta 1985 super elitni William Cohen, ki leta 2001 ustanovi Cohen Group, katere predstavnika postaneta tudi nekdanja poveljnika SACEUR General Joseph Ralston od leta 2003 in general Curtis Scaparrotti. Cohen je od leta 1981 član od Council on Foreign Relations, v obdobju od 1997 – 2001 pa je Clintonov sekretar za obrambo. Višji svetovalec od Cohen Group vsaj od leta 2005 pa je tudi Lord George Robertson, ki je generalni sekretar zveze NATO od 1999 – 2003. Od leta 2009 je višji svetovalec od Cohen Group Nicholas Burns, ki je vse od leta 2009 tudi član od Trilateral Commission.
O tesni povezavi med SACEUR in MSC pa priča tudi admiral James Stavridis, ko postane leta 2016 član svetovalnega odbora od MSC. Tedaj so člani svetovalnega odbora George Soros, Javier Solana, Jane Harman, Putinov bankir Herman O. Gref, vodilni Sorosov agent Carl Bildt, savdski princ Turki Al Faisal, Paul Achleitner.22https://www.securityconference.de/en/about/advisory-council/; dostop 2.12.2016
Ključne povezave med poveljniki SACEUR so tudi s Council on Foreign Relations in Atlantic Council, v nekoliko manjši meri pa tudi z U.S. Global Leadership Coalition, katere člani postane predvsem generacija nekaj zadnjih poveljnikov. Poveljnik SACEUR praviloma postane član od CFR malo pred ali takoj po končanju mandata. Medtem, ko postane član uprave od Atlantic Council po končanju mandata.

Vodstvo od SACEUR

 • General Dwight D. Eisenhower – poveljnik 1950 – 1952.
  • Bil upravitelj od Carnegie Endowment for International Peace, 1948 – 1952.
  • Član od Council on Foreign Relations, 1949 – 1968.
  • Bil član od National Committee for a Free Europe (Allen Dulles – CIA; William Donovan – CIA; C. D. Jackson; Henry Luce; Clark Clifford; Frank Altschul; J. Peter Grace; H. J. Heinz II; Henry Ford II; George C. McGhee; Arthur Schlesinger), 1949 – .
  • Bil so-ustanovitelj proti-Castrove Crusade for Freedom (Allen Dulles; Herbert Lehman; general Lucius Clay; Henry Ford II), 1950a.
  • Ameriški predsednik, 1953 – 1961.
  • Tesno povezan z ustanavljanjem skupine Bilderberg, 1954.
  • Bil so-ustanovitelj od Business Council for International Understanding, 1955 – .
  • Bil član od Links Club, vsaj od 1955 – .
  • Za časa njegovega predsedovanja je ustanovljen The President’s Foreign Intelligence Advisory Board, 1956 .
  • Avtorizira atentat na Patrica Lumumbo, 1960.
  • Bil predsedujoči ameriški nacionalni upravi od English Speaking Union (del Pilgrims Society).
  • Opozarja pred t. i. “military–industrial complex.”
 • General Matthew B. Ridgway – poveljnik 1952 – 1953.
  • Bil član uprave Gulf Oil Corporation (del Rockefellerjevega-Mellonovega omrežja), cca. 1955 – .
  • Bil predsedujoči od Mellon Institute, ki je del Carnegie-Mellon University, 1955 – 1960.
  • Bil ustanovni član uprave od Atlantic Council, 1961 – .
  • Član od Council on Foreign Relations, 1973.
  • Bil ustanovni član uprave neokonservativnega Committee on the Present Danger, 1976 – .
 • General Alfred M. Gruenther – poveljnik 1953 – 1956.
  • Član od Council on Foreign Relations, 1953 – 1972.
  • Udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1955, 1956.
  • Bil predsednik od American Red Cross, 1957 – 1964.
  • Bil član od Presidents Committee to Study the United States Military Assistance Program oz. Draper Committee (William H. Draper Jr.; Dillon Anderson; Joseph M. Dodge; John J. McCloy; George C. McGhee; general Joseph T. McNarney), 1958. Draper leta 1965 ustanovi današnji Population Action International.
  • Bil član ustanovnega izvršnega odbora od Atlantic Council, 1961 – ; častni direktor vsaj do 1981.
  • Udeleženec večerje oz. član od Pilgrims Society, 1970.
  • Bil član od Alibi Club (tesno povezan s CIA).
  • Bil predsednik od English-Speaking Union (del Pilgrims Society), 1966 – 1968.
  • Bil član direktorske uprave od Institute for Defense Analyses, 1969 – 1970.
  • Bil član od Metropolitan Club.
  • Bil član Malteškega viteškega reda (ozadje ”konservativne CIA”).
 • General Lauris Norstad – poveljnik 1956 – 1963.
  • Eden od ključnih arhitektov sodobnega ameriškega nacionalno obrambnega establišmenta.
  • Udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1955, 1957, 1967.
  • Ustanovitelj skrivnega skupine znotraj zveze NATO Allied Clandestine Committee (ACC). ACC in Clandestine Planning Committee sta skupaj ozadje od Operacije Gladio.
  • Član od Council on Foregin Relations, 1963 – 1988.
  • Predsedujoči od Atlantic Council, 1963 – 1967; član uprave do leta 1988.
  • Bil član uprave od RAND Corporation, 1963 – .
  • Bil član svetovalnega odbora od President’s Commission on All-Volunteer Armed Force (Thomas Gates – Morgan Guaranty Trust; Milton Friedman; Crawford Greenewalt – E.I. DuPunt; Alan Greenspan; Alfred Gruenther; Theodore Hesburgh; John Kemper – Phillips Academy; Roy Wilkins – NAACP), 1969 – .
  • Bil direktor od English-Speaking Union United States (del Pilgrims Society).
  • Član od Pilgrims Society, vsaj od 1957 – .
  • Bil član od Links Club.
 • General Lyman L. Lemnitzer – poveljnik 1963 – 1969.
  • Član od Council on Foreign Relations, 1946 – 1987.
  • Odobri neuspelo operacijo Operation Northwoods za ameriško invazijo na Kubo, 1962.
  • Bil v ozadju načrtovanega umora francoskega predsednika Charlesa de Gaullea – del NATO operacije Gladio.
  • Udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1965.
  • Bil član od American Security Council, vsaj od 1976 – .
  • Bil član od United States President’s Commission on CIA activities within the United States (Rockefeller Commission), 1976.
  • Bil član od President’s Foreign Intelligence Advisory Board, 1976 – 1977.
  • Direktor od Atlantic Council, vsaj od 1977 – .
 • General Andrew J. Goodpaster – poveljnik 1969 – 1974.
  • Član od Council on Foreign Relations, 1956 – 2004.
  • Udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1970, 1974.
  • Bil so-ustanovitelj neokonservativnega Committee on the Present Danger, 1976.
  • Bil član od International Institute for Strategic Studies, vsaj od 1981 – .
  • Bil pod-predsedujoči od Atlantic Council, vsaj od 1981 – 1985; predsedujoči 1985 – 1997.
  • Bil član od Commission on Integrated Long-Term Strategy (Albert Wohlstetter; Anne Armstrong; Zbigniew Brzezinski; Samuel Huntington; Henry Kissinger), 1988.
  • Bil član od pro-NATO The Working Group on Changing Roles and Shifting Burdens in the Atlantic Alliance (David Abshire, Norman Augustine, Barry Blechman, Bill Bradley, Harold Brown, Zbigniew Brzezinski, David Calleo, William Cohen, Lynn Davis, Russell Dougherty, Joseph Fromm, Lee Hamilton, Arthur Hartman, Dave McCurdy, Edward Meyer, Sam Nunn, Rudolph Penner, Rozanne Ridgway, Alice Rivlin, Peter Rodman, Patricia Schroeder, Simon Serfaty, William. William Y. Smith. and Helmut Sonnenfeldt), cca. 1991.https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA253152.pdf
  • Bil predsednik od Institute for Defense Analyses.
 • General Alexander Haig – poveljnik 1974 – 1979.
  • Tesno povezan s Kissingerjem.
  • Član od Council on Foreign Relations, 1973 – 2009.
  • Bil vodja Nixonovega kabineta, 1973 – 1974.
  • Bil član od American Security Council (ozadje ’’konservativne CIA’’).
  • Član svetovalne uprave od International Management and Development Institute, 1977 – .
  • Udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 1978.
  • Neodvisni direktor Rockefellerjeve Chase Manhattan Bank, 1979 – 1980.
  • Član uprave in častni direktor od Atlantic Council, vsaj od 1981 – .
  • Državni sekretar, 1981 – 1982.
  • Član od Trilateral Commission, vsaj od 1982 – 1990.
  • Bil član svetovalne uprave neokonservativnega Washington Institute for Near East Policy, 1988, 1999 – 2010.
  • Bil upravitelj neokonservativne Jamestown Foundation.
  • Bil član Pilgrims Society.
  • Bil član Malteškega viteškega reda (ozadje ’’konservativne CIA’’).
 • General Bernard W. Rogers – poveljnik 1979 – 1987.
  • Študiral kot elitni Rhodes Scholar.
  • Udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1981 – 1985, 1987.
  • Član od Council on Foreign Relations, 1983 – 1994; član uprave.
  • Bil član uprave od Atlantic Council, od 1988 – .
  • Bil član zelo elitnega Alibi Club (del elitnega Cijinega omrežja).
  • Bil član od Pilgrims Society.
  • Direktor od General Dynamics.
  • Bil višji svetovalec od podjetja Coca-Cola Co. (del Trilateral Commission).
  • Bil član od Association American Rhodes Scholars.
 • General John R. Galvin – poveljnik 1987 – 1992.
  • Član od Council on Foreign Relations, 1988 – 2003.
  • Udeleženec zasedanj skupine Bilderberg, 1988, 1993.
  • Predsedujoči od American Council on Germany (del Rockefellerjevega ameriško-nemškega transatlantskega omrežja), 1993 – 1998.
  • Član uprave od Atlantic Council, vsaj od 1994 – .
  • Član nacionalnega varnostnega svetovalnega odbora od U.S. Global Leadership Coalition, vsaj od 2013 – .
  • Član od Institute for Foreign Policy Analysis (Robert Pfaltzgraff; Jacquelyn Davis; Frank Carlucci; Charles Perry).
  • Direktor od Raytheon Technologies, 1996 – .
  • Član od Inter-American Dialogue, vsaj od 1999 – .
  • Upravitelj od Institute for Defense Analysis, 2000 – .
  • Član od Intellibridge Expert Network, 2004 – .
  • Bil dekan od Fletcher School of Law and Diplomacy (rekrutni center za CIA) na Tufts University.
  • Mentor bodočega CIA direktorja Davida Petraeusa.
 • General John M. Shalikashvili – poveljnik 1992 – 1993.
  • Član od Council on Foreign Relations, 1995 – 2011.
  • Član uprave od Atlantic Council, 1998 – 2011.
  • Soustanovitelj od Initiative for Global Development (Bill Gates; William Ruckelshaus; Madeleine Albright; Colin Powell; Lee Hamilton; Richard Blum; Jim Kolbe; Carla Hills; Ted Turner; James Wolfensohn; admiral Bill Owens), 2003 – 2011.
  • Direktor od Institute for Global Development (Robert Mosbacher; Madeleine Albright; Colin Powell; Daniel Evans; William Gates Sr.; Chuck Hagel; Lee Hamilton; Carla Hills; Walter Isaacson; Charles Kolb; Jim Kolbe; Mark Malloch-Brown; Harold MacGraw III; Anna Roosevelt; William Ruckelshaus; Sheryl Sandberg; Ted Turner; John C. Whitehead; James Wolfensohn), 2008 – 2011.
  • Bil član od Belfer Center for Science and International Affairs (del omrežja od Trilateral Commission).
 • General George A. Joulwan – poveljnik 1993 – 1997.
  • Bil posebni pomočnik Alexandra Haiga, ko je ta vodja Nixonovega kabineta.
  • Imel razne položaje na Penatgonu, 1982 – 1986.
  • Udeleženec Munich Security Conference, 1996.
  • Član uprave od General Dynamics Corporation, 1998 – .
  • Član od Council on Foreign Relations, 2008 – .
  • Bil član od Intellibridge Expert Network (David J. Rothkopf – Kissinger Associates; general Michael Flynn; Anthony Lake; Richard Holbrooke; Morton Abramowitz; John Deutch – CIA; Michele Flournoy; Joseph Nye; Stephen Solarz), vsaj od 2008 – . Bil predsedujoči od Defense and Aerospace Steering Committee pri Intellibridge Expert Network.
  • Član svetovalne uprave in kasneje predsedujoči svetovalnemu komiteju od Center for Preventive Action (Peter Ackerman – CIA sredstvo; Leslie Gelb; Sherri Goodman; Nancy Soderberg; David Hamburg; Richard Haass), vsaj od 2010 – . Center je ustanovljen leta 1994 s strani CFR.
  • Udeleženec četrtega NATO seminarja Strategic Concept – Transformation: structures, forces and capabilities (Chuck Hagel; Madeleine Albright; Hillary Clinton; Anders Fogh Rasmussen; Hans Binnendijk; Robert M. Gates; James L. Jones; Wolfgang Ischinger – Munich Security Conference; Kurt Volker; Bantz Craddock), 2010.23https://www.nato.int/cps/en/natohq/events_61583.htm?selectedLocale=en
  • Član uprave od Atlantic Council, vsaj od 2015 – .
  • Član uprave od Remington Arms Company, LLC.
  • Profesor na United States Military Academy – West Point.
  • Upravitelj od United States Military Academy.
 • General Wesley Clark – poveljnik 1997 – 2000.
  • Študiral kot elitni Rhodes Scholar.
  • Član od Council on Foreign Relations, 1976 – 1979, 1983 – .
  • Upravitelj od National Committee on American Foreign Policy, 2001 – .
  • Direktor od National Endowment for Democracy, 2001 – 2005.
  • Pogosti udeleženec Munich Security Conference, vsaj od 1999 – .
  • Upravitelj Sorosove International Crisis Group, 2000 – 2018.
  • Član uprave od Atlantic Council, vsaj od 2004 – .
  • Član od Project on National Security Reform, 2006 – .
  • Imenovan za Special envoy for Countering the Kurdistan Worker’s Party (PKK) – State Department, 2006 – 2007.
   Član nacionalne varnostne svetovalne uprave od U.S. Global Leadership Coalition, vsaj od 2014 – .
 • General Joseph Ralston – poveljnik 2000 – 2003.
  • Član od Council on Foreign Relations, 1995 – 1996, 2000 – 2003.
  • Upravitelj in Distinguished Senior Adviser od Center for Strategic and International Studies, 2003 – .
  • Pod-predsedujoči od The Cohen Group, 2003 – .
  • Član uprave in član izvršnega odbora od Lockheed Martin (del CFR), 2003 – .
  • Udeleženec Munich Security Conference, 2009, 2010.
  • Član uprave in doživljenjski direktor od Atlantic Council, vsaj od 2010 – .
  • Dobitnik nagrade Distinguished Leadership Awards od Atlantic Council.
 • General James L. Jones – poveljnik 2003 – 2006.
  • Član od Council on Foreign Relations, 2000 – 2005.
  • Pogosti udeleženec od Munich Security Conference, cca. 2000 – 2023.
  • Udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2005.
  • Član od Project on National Security Reform, 2006 – .
  • Predsedujoči od Atlantic Council, 2007 – 2008, 2017 – 2018.
  • Upravitelj od Center for Strategic and International Studies, 2007 – 2008, 2011 – .
  • Udeleženec World Economic Forum, 2007.
  • Član od Trilateral Commission, 2008.
  • Svetovalec za nacionalno varnost, 2009 – 2010.
  • Zagovarja ravnanje z zaporniki v Guantanamu, 2013,
  • Član od EastWest Institute.
  • Član svetovalne uprave od Spirit of America.
  • Član uprave od Jerusalem Institute for Strategy and Security, 2022 – .
 • General Bantz J. Craddock – poveljnik 2006 – 2009.
  • Nadzornik zloglasnega zapora Guantanamo, in zavračal obtožbe, da se v zaporu dogajajo zlorabe.
  • 28.1.2009 je Der Spiegel, ki je pridobil zaupne dokumente zveze NATO poročal, da Craddock ukazal vojaškim enotam ubiti preprodajalce drog in uničiti laboratorije za pridelavo drog v Afganistanu, tudi če ni bilo nobenih dokazov, da so vpleteni v teroristične aktivnosti.
  • Do njegovega delovanja je kritičen super elitni Robert M. Gates.
  • Član od Council on Foreign Relations, 2009 – .
  • Član nacionalnega varnostnega svetovalnega odbora od U.S. Global Leadership Coalition, vsaj od 2014 – .
  • Član uprave od Atlantic Council, vsaj od 2016 – .
 • Admiral James Stavridis – poveljnik 2009 – 2013.
  • Član od Council on Foreign Relations, 1984 – 1989, 2005 – .
  • Udeleženec Munich Security Conference, 2010, 2011, 2014, 2022.
  • Udeleženec World Economic Forum, 2013, 2014, 2017, 2022.
  • Guverner od H. Smith Richardson Foundation (del ’’konservativne CIA’’), 2017 – .
  • Član svetovalne uprave od Washington Institute for Near East Policy, 2017 – .
  • Upravitelj od Rockefeller Foundation, 2018 – ; predsedujoči 2021 – .
  • Član svetovalnega odbora od Munich Security Conference, 2014 – .
  • Član nacionalnega varnostnega svetovalnega odbora od U.S. Global Leadership Coalition.
  • Član od Kissinger McLarty Associates.
  • Višji svetovalec pri Beacon Global Strategies (Michael Morell – CIA; Leon Panetta – CIA; Frances Townsend; Michael Vickers – CIA; Doug Wolfe – CIA; Richard H. Ledgett Jr. – NSA).
  • Pod-predsedujoči za globalne zadeve in upravni direktor od Carlyle Group (David Rubenstein; William Conway).
 • General Philip Breedlove – poveljnik 2013 – 2016.
  • Udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2014.
  • Udeleženec Munich Security Conference, 2014, 2015, 2016.
  • Član uprave od Atlantic Council.
  • Član svetovalne uprave od Center for a New American Security.
  • Član uprave neokonservativne Jamestown Foundation.
 • General Curtis Scaparrotti – poveljnik 2016 – 2019.
  • Udeleženec Munich Security Conference, 2018, 2019.
  • Član uprave od Atlantic Council, cca. 2020 – .
  • Višji svetovalec pri The Cohen Group (William S. Cohen; general James Mattis; Lord George Robertson), cca. 2020 – . The Cohen Group je tesno povezana z MSC.
  • Član svetovalne uprave od German Marshal Fund of the U.S. (del ameriško-nemškega transatlantske povezave; tesno povezano z omrežjem ’’liberalne CIA’’ – financiran s strani Rockefellerjev, Sorosa, Buffetta in Evropske komisije), 2022 – .
  • Član svetovalne uprave od Spirit of America (general Phil Breedlove; Michele Flournoy; Jeh Johnson; general James L. Jones; general James Mattis; general Stanley McChrystal; general H. R. McMaster).
  • Predavatelj na War Studies Program pri Hertog Foundation (Frederick W. Kagan; Kimberly Kagan; James Dubik; general John R. Allen; general Stanley McChrystal; general H.R. McMaster; general David Petraeus – CIA), vsaj od 2023 – .
  • Član od Afghanistan Study Group (Marc Grossman – The Cohen Group; Stephen J. Hadley; David Miliband; Meghan O’Sullivan – Trilateral Commission; James B. Cunningham – Atlantic Council; Kimberly Kagan; Laurel Miller – International Crisis Group) – U.S. Institute of Peace.
 • General Tod D. Wolters – poveljnik 2019 – 2022.
  • Udeleženec Munich Security Conference, 2020, 2022.
  • Distinguished Fellow pri Scowcroft Center for Strategy and Security – Atlantic Council.
  • Član uprave od Atlantic Council.
  • Višji svetovalec od Jones Group International (General James L. Jones; Ian Brzezinski), 2023 – .
   ◦ Svetovalec od Northrop Grumman (del CFR).
 • General Christopher G. Cavoli – poveljnik 2022 – .
  • Bil Fellow od George C. Marshall Center for European Security Studies.
  • Udeleženec od Concordia Summit, 2018.
  • Udeleženec Munich Security Conference, 2019, 2022, 2023.
  • Udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2023.

Supreme Allied Commander Transformation

 • Admiral Edmund Giambastiani, 2003 – 2005
  • Udeleženec od Munich Security Conference, 2004, 2005.
  • Član od Council on Foreign Relations, 2008 – .
  • Bil član od International Security Advisory Board (R. James Woolsey – CIA; Paul Wolfowitz; William Van Cleave; James R. Schlesinger; Senator Charles S. Robb; Robert L. Pfaltzgraff, Jr.; Ronald F. Lehman, II) – State Department, 2008 – 2009.
  • Član strateške svetovalne skupine in član uprave od Atlantic Council, 2009 – .
  • Član od Center for Strategic and International Studies.
  • Član od Project on National Security Reform.
  • Član svetovalnega odbora od Business Executives for National Security, 2013 – 2020.
  • Član nacionalnega svetovalnega odbora od U.S. Global Leadership Coalition, vsaj od 2020 – .
  • Član od Pacific Council on International Policy.
  • Član neokonservativnega Jewish Institute for National Security Affairs.
  • Član uprave od First Eagle Alternative Credit (so-ustanovitelj George Soros).
  • Član uprave od The Boeing Company.
 • General Lance L. Smith, 2005 – 2007
  • Član nacionalnega svetovalnega odbora od U.S. Global Leadership Coalition.
  • Član od Mission: Readiness (John R. Allen; Bantz J. Craddock; Edmund P. Giambastiani; Stanley A. McChrystal; James G. Stavridis) – Council for a Strong America, 2023 – .
 • General James Mattis, 2007 – 2009.
  • Poveljnik od US Joint Forces Command, 2007 – 2010.
  • Udeleženec od Munich Security Conference, 2008, 2009, 2010, 2017, 2018, 2022, 2023, 2024.
  • Poveljnik od United States Central Command, 2010 – 2013.
  • Dobitnik nagrade od Atlantic Council, 2010.
  • Član uprave od General Dynamics, 2013 – 2016.
  • Bil Visiting Fellow od Hoover Institute (ozadje ”konservativne CIA”), 2014 – 2017.
  • Član direktorske uprave od Center for a New American Security, 2014 – 2017.
  • Udeleženec zasedanja skupine Bilderberg, 2015.
  • Član svetovalne uprave od Spirit of America, 2016 – 2017.
  • Trumpov sekretar za obrambo, 2017 – 2019.
  • Višji svetovalec od The Cohen Group (ozadje od Munich Security Conference).
 • General Stéphane Abrial, 2009 – 2012
  • Udeleženec od Munich Security Conference, 2010, 2011, 2015, 2016.
  • Dobitnik nagrade Distinguished Leadership Award od Atlantic Council, 2010.
  • Član uprave od Atlantic Council, 2013 – .
  • Član uprave od Aspen Institute France, 2013 – .
 • General Jean-Paul Paloméros, 2012 – 2015
  • Udeleženec od European Defense Summit – Munich Security Conference, 2015.
  • Udeleženec od World Economic Forum, 2016.
  • Pod-predsedujoči od French-American Foundation.
  • Član uprave od Joint European Defense Initiative (Violeta Bulc).
 • General Denis Mercier, 2015 – 2018.
  • Član svetovalnega odbora od GLOBSEC Future Security & Defence Council, 2022.
  • Udeleženec od Munich Security Conference, 2024.
  • Član uprave od CryptoNext Security.
 • General André Lanata, 2018 – 2021
 • General Philippe Lavigne, 2021 – .

Viri –

 • 1
  https://www.nato.int/cps/us/natohq/declassified_137930.htm
 • 2
  https://www.govinfo.gov/content/pkg/WCPD-2008-04-07/pdf/WCPD-2008-04-07.pdf; str. 463
 • 3
  https://www.politico.eu/article/new-donald-trump-im-all-for-nato/
 • 4
  https://www.spiegel.de/international/world/spiegel-interview-a-1103192.html
 • 5
  https://www.atlantik-bruecke.org/wp-content/uploads/ATB_Gesamt_Final_web-1.pdf; str. 60
 • 6
  https://breachmedia.ca/noam-chomsky-says-nato-most-violent-aggressive-alliance-in-the-world/
 • 7
  https://www.independent.co.uk/news/uk/jeremy-corbyn-nato-labour-ukraine-russia-b2061622.html
 • 8
  https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_161511.htm%3FselectedLocale%3Den
 • 9
  https://staging.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/round-table-movement
 • 10
  https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified_161511.htm%3FselectedLocale%3Den
 • 11
  https://sourcewatch.org/index.php/Lester_B._Pearson
 • 12
  https://staging.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/round-table-movement
 • 13
  https://ambcanada.ca/ambassadors/1945-2/
 • 14
  https://www.newspapers.com/article/the-ottawa-citizen-obituary-for-escott-m/38006033/
 • 15
  https://thecic.org/about-old/history/
 • 16
  https://www.degruyter.com/document/doi/10.3138/9781487580407-016/html
 • 17
  https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/humphrey-hume-wrong
 • 18
  https://ambcanada.ca/ambassadors/norman-robertson/
 • 19
  https://discoverarchives.library.utoronto.ca/index.php/george-mackinnon-wrong-family-fonds
 • 20
  https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1995-01-31-wr-26515-story.html
 • 21
  https://www.eucom.mil/organization/history-of-useucom/history-of-supreme-allied-commander-europe-saceur; dostop 19.2.2024
 • 22
  https://www.securityconference.de/en/about/advisory-council/; dostop 2.12.2016
 • 23
  https://www.nato.int/cps/en/natohq/events_61583.htm?selectedLocale=en